Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаБезпечний Інтернет для дітей

Скачати 264.82 Kb.

Безпечний Інтернет для дітей
Скачати 264.82 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації13.03.2017
Розмір264.82 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3

Методичні рекомендації для проведення занять на тему: «Безпечний Інтернет для дітей»

РозробленоОльгою Швед, представником Міжнародної організації

ЕКПАТ для країн СНДМаріаною Євсюковои, координатором молодіжної секції Всеукраїнської мережі проти комерційної сексуальної експлуатації дітей

Київ 2009Про проблему

В наш час сучасна молодь вільно володіє можливостями Інтернету та мобільних телефонів, а школярі, можливо, і не розуміють, як без цього жив світ 20-25 років тому.

Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.
Світ - назва планети Земля з людської точки зору, як місце заселене людськими істотами. Термін часто вживається для означення суми людського досвіду та історії, людського стану взагалі. На земній кулі проживає понад 7 мільярдів людей.
Стільниковий телефон - автономний мобільний телефон, призначений для роботи в мережах стільникового зв'язку; використовує приймач радіодіапазону і традиційну телефонну комутацію для здійснення телефонного зв'язку на території зони покриття мережі.

На початку 1996 р. по всьому світу нараховувалось 30 млн. користувачів
Інтернету, 80% з них були мешканцями США. За

даними http://www.internelworldstats.com/stats.htm в березні 2009 р. Інтернетом користується 6 710 029070 людей. Найбільше зростання користуванням Інтернетом відбувається серед молоді.

Отже, Інтернет - перспективний сектор економіки, який швидко розвивається, що й зумовило його використання злочинними спільнотами та агресивно налаштованими особами у своїй діяльності, зокрема, розповсюдженні вірусів, торгівлі людьми через онлайн, розповсюдженню фільмів з насильства та жорстокості, порнографії, зокрема, дитячої, залякування та приниження.

Жорстокість - риса особистості, що визначається як байдужість до страждань людей або прагнення завдати страждань іншим. Також трактується як метод досягнення цілі (здебільшого задля користі).
Онлайн (англ. online, від англ. on line - «на лінії», «на зв'язку», «у мережі», «в ефірі») - «такий, що знаходиться у стані підключення». Спочатку використовувалося лише стосовно комунікаційного устаткування для вказівки на режим зв'язку, типовим значенням могло бути «не вішаючи трубку», тобто за один телефонний дзвінок, у режимі реального часу.
Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).
Прини́ження - поведінка людини, метою і результатом якої є падіння у принижуваного почуття власної гідності та його гідності в очах інших людей. Приниження може відбуватися як навмисно, наприклад, з метою самоствердження, так і бути, наприклад, метод ом виховання.
Агресія (лат. aggressio - напад) - інстинктивна індивідуальна поведінка людей, тварин, яку породжує страх, лють тощо. Вона виражається в нападі або загрозі нападу на особин свого (рідше чужого) виду.
Наси́льство - це застосування силових методів, або психологічного тиску за допомогою погроз, свідомо спрямованих на слабких або тих, хто не може чинити опір. Тобто, будь-яке застосування сили щодо беззахисних.
Спільнота - це група людей, які з будь-якої причини відчувають досить спільного між собою, щоб мати спільні прагнення, цілі та структури.
Торгі́вля людьми́ - протизаконна торгівля людськими істотами в цілях комерційної сексуальної експлуатації або примусової праці: це сучасна форма рабства. Ця діяльність є найшвидше зростаючою кримінальною діяльністю у світі і пов'язана з незаконною торгівлею зброєю, як другою за величиною після торгівлі наркотиками.
Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій розвивається дуже бурхливо, і відповідно до цього має відбуватись розвиток культури їх використання.

У всьому світі діти та підлітки є найбільшими користувачами інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), вони широко користуються мобільними телефонами, включаючи пересилку MSM і SMS, шукають інформацію на Інтернет сторінках, пишуть листи та відправляють їх через електронну пошту, створюють свої блоги, спілкуються в чатах та соціальних мережах (Social Networks: Facebook (www.

Неповнолітня дити́на - людина, яка не досягла дорослого віку.
Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.
Пі́дліток - юнак або дівчина в перехідному від дитинства до юності віці. Сучасна наука визначає підлітковий вік в залежності від країни (регіону проживання) і культурно-національних особливостей, а також статі (від 12-14 до 15-17 років).
Електро́ніка (від грец. Ηλεκτρόνιο - електрон) - наука про взаємодію електронів з електромагнітними полями і про методи створення електронних приладів і пристроїв, в яких ця взаємодія використовується для перетворення електромагнітної енергії, в основному для передачі, обробки і зберігання інформації.
Ство́рення (англ. Creation, нім. Schöpfung, івр. בריאת העולם‎) - доктринальна позиція у багатьох релігіях та філософських системах вірувань, яка твердить, що за створенням всесвіту стоїть Божество. Богословські пояснення створення всесвіту можуть мати різноманітні форми, однією з основних є релігійна догма створення.
Соціа́льна мере́жа - соціальна структура, утворена індивідами або організаціями. Вона відображає розмаїті зв'язки між ними через різноманітні соціальні взаємовідносини, починаючи з випадкових знайомств і закінчуючи тісними родинними зв'язками.
Інформац́ійно-комун́ікаційні технол́огії (ІКТ, від англ. Information and communications technology, ICT) - часто використовується як синонім до інформаційних технологій (ІТ), хоча ІКТ це загальніший термін, який підкреслює роль уніфікованих технологій та інтеграцію телекомунікацій (телефонних ліній та бездротових з'єднань), комп'ютерів, підпрограмного забезпечення, програмного забезпечення, накопичувальних та аудіовізуальних систем, які дозволяють користувачам створювати, одержувати доступ, зберігати, передавати та змінювати інформацію. Іншими словами, ІКТ складається з ІТ, а також телекомунікацій, медіа-трансляцій, усіх видів аудіо і відеообробки, передачі, мережевих функцій управління та моніторингу. Вираз вперше було використано в 1997 році у доповіді Денніса Стівенсона для уряду Великої Британії, який посприяв створенню нового Національного навчального плану Великої Британії в 2000 році.
Електро́нна по́шта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - популярний сервіс в інтернеті, що робить можливим обмін даними будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).
facebook.com), VKontakte.ru odnoklasniki.ru, MySpace (www.myspace.com), інші), в пірінгових комунікаціях обмінюються музикою та фільмами, обговорюють проблеми в форумах, використовують вебкамеру, Skype, та грають в он-лайнові ігри .
Бра́узер, також веб-переглядач (англ. browser МФА: [ˈbraʊ̯zɚ] - переглядач) - програмне забезпечення для комп'ютера або іншого електронного пристрою, як правило, під'єднаного до Інтернету, що дає можливість користувачеві взаємодіяти з текстом, малюнками або іншою інформацією на гіпертекстовій веб-сторінці.

Завдяки різним видам комунікації молоді люди можуть виражати себе більш вільно та комфортно. Вони з цікавістю вивчають різні пропозиції у віртуальному просторі. Однак, вони стали досить незахищеними до негативних аспектів ІКТ.

Мережа стає більш демократичною, відкритою для великої кількості думок та форматів публікацій.

Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.
По́пит і пропози́ція (правильно українською: попит і пропонування) - економічна модель, що описує процес ціноутворення на ринку. Ця модель вводить поняття попиту та пропозиції як універсальні характеристики ринку та доводить, що, за умовами певних припущень, ці характеристики урівноважуються та приводять до встановлення певної ціни на даний товар.
Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.
Демокра́тія - політичний режим, за якого єдиним легітимним джерелом влади в державі визнається її народ. При цьому управління державою здійснюється народом, безпосередньо (пряма демократія), або опосередковано через обраних представників (представницька демократія).
Будь хто, хто має доступ до мінімального обладнання, типу веб-камера, фотоапарат, відео-камера, може створити та передавати свої власні відео-блоги через такі послуги, як YouTube, Moreover, Social Networks, які популярні серед молоді: мода розповсюджувати інформацію про себе швидко росте і підтвердженням тому є велика кількість розміщених персональних інформацій на таких сайтах.
Веб-ка́мера (також вебкамера) - цифрова відео чи фотокамера, яка має можливість в реальному часі фіксувати зображення, призначені для подальшої передачі по мережі Інтернет (в програмах типу Skype, Instant Messenger, Viber тощо).
Обла́днання (устаткування) (англ. equipment, нім. ausrüstung) f) - сукупність пристроїв, механізмів, приладів, інструментів або конструкцій, що використовуються в певній сфері діяльності, або з певною метою.
Фотокамера - прилад для фіксації зображень матеріальних об'єктів за допомогою світла на спеціальному носії (зазвичай фотоплівці або у формі комп'ютерного файлу на електронній карті пам'яті).
Молодь та діти не задумуються, що дана інформація може бути використана проти них.

Існують загальні небезпеки, які несе Інтернет: віруси, хробаки, спами та чорний маркетинг.

Ма́ркетинг (англ. marketing) - це діяльність, спрямована на досягнення цілей підприємств, установ, організацій шляхом формування попиту та максимального задоволення потреб споживачів.
Небезпе́ка - можливість виникнення обставин, за яких матерія, поле, інформація або їхнє поєднання можуть таким чином вплинути на складну систему, що призведе до погіршення або неможливості її функціонування і розвитку.
Багато випадків пов'язано з комп'ютерною ігровою залежністю дітей. Про ці небезпеки знають і дорослі і діти. Нажаль, в той час, коли сучасні вдосконалені технології покращують можливості комунікації і життя багатьох людей, деякі з них стають небезпечними для дітей.

Основними небезпеками для дітей в ІКТ є доступ до дорослих сайтів (порнографія), сайтів, які несуть інформацію, яка може негативно вплинути на здоров'я та життя (виготовлення наркотиків, суїцид, насильство та жорстокість, фашизм, расизм, релігійна та расова нетерпимість).

Нарко́тик (від грец. narkoticos - той, що призводить до заціпеніння, одурманюючий) - субстанції природних чи штучних речовин, здатні викликати і фізичну залежність, внаслідок заміщення однієї з речовин-учасників природного метаболізму, і - психічну.
Релі́гія (від лат. religio - зв'язок) - особлива система світогляду та світосприйняття конкретної людини або групи людей, набір культурних, духовних та моральних цінностей, що обумовлюють поведінку людини.
На теренах України діти часто використовуються для виготовлення дитячої порнографії. Також є багато інших проблем, які можна попередити, навчивши дітей правильно користуватись ІКТ.

Діти стають обізнаними з Інтернетом в наш час дуже рано за умови, що доступ можливий, і ознайомлюються з технологіями дуже швидко. Дослідження, що було проведене в Таїланді, показало, що 70 % молоді, що мають комп'ютер вдома, використовують його для виконання домашньої роботи, але цей тип

використання не є регулярним для більшості з респондентів. Переважно, 82% дітей шкільного віку шукає в мережі розваг (39% з них - регулярно). Вони досліджують світову мережу, часто знаходячи нові цікаві сайти.

Респондент (від лат. respondere - відповідати, реагувати) - учасник інтерв'ю, соціологічного опитування, або психологічних тестів. Особа, яка відповідає на запитання інтрев'юєра, корреспондента або анкети.
Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.

Чи мають батьки чи вчителі реалістичне уявлення про те, як і для чого їх діти використовують Інтернет? Необхідно відзначити, що батьки не повністю усвідомлюють потенційну небезпеку, яка може очікувати дітей в кібер-просторі. Але вони впевнені, що гра в Інтернеті набагато безпечніша, ніж гра на вулиці.

Дослідження, що проводилось в Таїланді, показало, що якнайменше 35% дітей 7-11 років хоч би раз випадково чи ні бачили на веб-сторінках порнографічні матеріали.

Необхідність - система зв'язків і відносин, що зумовлює зміну, поступальний рух, розвиток у жорстко визначеному напрямку з жорстко визначеними результатами. Іншими словами, необхідність - це такий зв'язок, що обов'язково призводить до певної події.
Веб-сторінка (англ. Web-page) - інформаційний ресурс, доступний в мережі World Wide Web (Всесвітня павутина), який можна переглянути у веб-браузері. Зазвичай, інформація веб-сторінки записана в форматі HTML, XHTML, або рідше Wml (для wap-сторінок).
Реалі́зм (від лат. realis - «суттєвий», «дійсний») - стиль і напрям у літературі та мистецтві, які ставили метою правдиве відтворення дійсності в її типових рисах. Панування реалізму слідувало за добою романтизму і передувало символізму.
Порногра́фія (грец. πόρνη (порні) - «проститутка» і грец. γραφή (графі) - писання) - вульгарно натуралістичне, непристойне зображення статевого життя в живописі, літературі, кіно, фотографії тощо, або словесне описання статевого акту, які мають за мету сексуальне збудження; твори, що містять таке зображення.
58% підлітків 12-18 років відповіли, що відвідували порнографічні сторінки хоч раз самостійно. 38% підлітків відвідують такі сторінки іноді або регулярно. їх мотивація різна: це збуджує, весело, повчально, дешевше, ніж журнали, інше. Дві третини з тих, хто відвідував порнографічні веб-сторінки хоч би раз, мучились потім від роздратування та досади від того, що веб-сторінки із сексуальним направленням з'являлись автоматично на їх браузерах, а в їх улюблених файлах самі по собі з'являлись листи, сексуального характеру.
Журнал (фр. journal) - друковане періодичне видання. Поряд з газетою, журнал є одним з основних ЗМІ і пропаганди, впливає на громадську думку, формуючи її відповідно до інтересів певних ідеологічних груп, суспільних класів, політичних партій і організацій.
Сексуа́льність - це статева чуттєвість. Зазвичай сексуальність осмислюється та переживається за допомогою таких слів, як «привабливість», «потяг» та «акт».
Мотива́ція (з лат. movere) - спонукання до дії; динамічний процес фізіологічного та психологічного плану, керуючий поведінкою людини, який визначає її організованість, активність і стійкість; здатність людини діяльно задовольняти свої потреби.
Характер (термін «характер» - грецького походження, він означає «риса», «ознака», «відбиток»)- це сукупність відносно стійких індивідуально-своєрідних якостей особистості, що виявляються у поведінці, діяльності та ставленні до людей, колективу, до себе, речей, роботи і тощо.
Роздратування - неприємний психічний стан, що характеризується такими ефектами, як дратівливість та відволікання від свого свідомого мислення. Це може призвести до таких емоцій, як розчарування та гнів.
Реакція на появу таких речей в комп"ютері коливається від сорому до паніки.

44% дітей та 63% молодих людей, що натикались на порнографію в Інтернеті відповіли, що вона шокувала їх «огидними» фотографіями, сексуальним чи іншим насильством, описами голого тіла чи непристойними словами.

Міжнародними документами, які захищають дітей від використання дітей та захисту їх прав і пов'язані з даною темою є Конвенція ООН з прав дитини, Факультативний протокол до Конвенції ООН стосовно торгівлі дітьми, дитячої проституції та порнографії, Європейська Конвенція про кіберзлочинність та Європейська Конвенція проти сексуальної експлуатації дітей та насильства.

Протоко́л - (фр. protocole, пізньолат. protocollum з пізньогрец. Πρωτόκολλον (Πρώτο+κολλάω) - перший, передній+приклеюю) - перший лист, приклеєний до звитку папіруса чи нотаріального документа, на якому була написана дата.
Світло́пис або Фотогра́фія (від грецького φώς (φωτός) - світло та γράφω - пишу) - сукупність різноманітних науково-технічних засобів і технологій, які мають на меті реєстрацію одиничних довготривалих зображень об'єктів за допомогою світла.
Конвенція - (лат. conventio - договір, угода) - різновид міжнародного договору.
Проститу́ція (лат. prostitere - виставляти; також ганьбити, оскверняти) - це рід занять, що полягає у вступі людей у безладні статеві стосунки за платню. В Україні найчастіше використовують терміни хвойда, курва, шльондра, повія або лярва для опису людини, що займається проституцією.
Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.
Права́ дити́ни - система можливостей, які необхідні особі для її комплексного та цілісного розвитку в умовах і відповідно до вимог середовища, беручи до уваги незрілість дитини (за міжнародно-правовими актами визнається «кожна людська істота до досягнення 18-річного віку, якщо за законом, що застосовується до даної особи, вона не досягає повноліття раніше»).Дитяча порнографія. Згідно визначення документів ООН „дитяча порнографія" означає будь-яке зображення будь-якими засобами дитини, яка

здійснює реальні або змодельовані відверто сексуальні дії, або будь-яке зображення статевих органів дитини, головним чином в сексуальних цілях.

Деякі злочинці використовують Інтернет для розповсюдження порнографії. Дані працівників правоохоронних органів практично в кожній країні, свідчать: традиційні форми порно, включаючи дитяче, все ще існують на відео та друкованій фотографії, але основний рух подібного матеріалу змістився на он-лайн.

Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.
Робітники́, також працівники́, трудівники́ - наймані особи, зайняті в безпосередньому виробництві, рідше у сфері послуг; виконавці найнижчої ланки технологічного чи управлінського ланцюга. В правовому суспільстві права й інтереси робітників захищено трудовим правом[Джерело?].
Тради́ція - досвід, звичаї, погляди, смаки, норми поведінки і т. ін., що склалися історично і передаються з покоління в покоління; звичайна, прийнята норма, манера поведінки, усталені погляди, переконання когось; узвичаєння, узвичаєність, неписаний закон.
Стате́ві о́ргани, також Геніталії - органи статевого розмноження тварин і людини. До статевих органів належать статеві залози (гонади), статеві протоки (сім'явипорскувальна протока, фаллопієві труби тощо), додаткові утвори (різні залози, сім'яні сумки, сім'яноприймачі і всі пристосування для виношування зародків) та копулятивні органи.
Правоохоро́нні о́ргани - державні органи, що на підставі законодавства держави здійснюють правоохоронну (правозастосовну та правозахисну) діяльність.
Дитяча порнографія в Інтернеті я великою проблемою, так як розповсюджується легко, швидко та дешевше, ніж через звичайні канали (відео-та друкована продукція). По неофіційним даним доля дитячої порнографії з країн Росії, Білорусії та України на платних сайтах світового Інтернету сьогодні складає майже третину від загального об'єму такої продукції, а прибуток від такого бізнесу вимірюється десятками та сотнями тисяч доларів в місяць. Об'єм комерційної дитячої порнографії за 5 років виріс на 400%. Зараз в Інтернеті знаходиться від 10 до 12 млн. дитячих порнознімків. 90% - маленьких ґвалтованих дітей є білими, , 80% - європейці, та кожна сьома жертва -жіночої статі '.
Проду́кція (рос. продукция, англ. production, output, produce, нім. Produktion f, Erzeugnisse n pl, Produkte n pl, Güter n pl) - матеріальний результат трудової діяльності або виробничих процесів, що має корисні властивості і призначений для використання споживачем.
Євро́па (іноді Евро́па) - частина світу в Північній півкулі.
Ціни на дитячу порнографію в Інтернеті становлять від 20 до 150 доларів в залежності від послуг, що надаються (статеві зносини з дитиною в реальному часі або знімок статевих органів дитини тощо) та жорстокості сцен. Нові Інтернет-технології, що використовуються виробниками та розповсюджувачами порно, дуже різнопланові: традиційні та цифрові фотографії, фільми, „живі картинки", графіка. Зйомки почали вестись прихованими камерами, коли діти і не знають про те, що потрапляють в дитячу порнографію, Так, в Києві, Харкові та Сімферополі модельні агенції для дітей знімали дітей в переодягальнях, душових і, навіть в туалетах, а діти цього не знали.
Сімферо́поль (заст. Семферопіль, рос. Симферополь, крим. Aqmescit) - місто України, столиця Автономної Республіки Крим. Розташоване над річкою Салгір, на північних схилах Кримських гір, між двома пасмами його передгір'я.
Знімки переправлялись через Інтернет замовникам в Німеччину. Нові технології дозволяють користуватись дитиною з метою створення порнографічної продукції без фізичного контакту з дитиною, а також без фізичного контакту між продавцем

1 http://\v\v\v.scgretariatosocialc.rai.it/INCil,IjlSl'!/codici/pcdofilia сагапісіїа buona/caramellabuona.htmlflpcdoporno

5

та клієнтом, що робить кордони розповсюдження необмеженими. Спеціалісти знаходять зображення все більшого числа нових дітей, але наприклад з 550 000 знімків дітей бази Інтерполу, знайдено тільки 320 дітей.

Спеціаліст - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання завдань та обов'язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.
Інтерпо́л (фр. Organisation Internationale de Police Criminelle, OIPC, англ. International Criminal Police Organization, ICPO) - організація, що займається пошуком певного об’єкту, людини, сприяє пошукам міліції.Так як Інтернет не визнає національних кордонів, для вирішення цієї проблеми необхідні узгоджені законодавства, а також співробітництво міжнародної поліції.
Співпраця, співробітництво - спільна з ким-небудь діяльність, спільна праця для досягнення мети. Для відображення негативного сенсу цього слова (співпраця з ворогом) використовується слово колабораціонізм.
Зако́нода́вство - система усіх правових норм , якими регулюються суспільні відносини в державі.

Жертви, які є на порнографічних знімках, кожен рік стають все молодшими., а самі зображення більш реалістичними та насильницькими. Результати дослідження в США продемонстрували, що 83% заарештованих власників дитячої порнографії мали матеріали з дітьми у віці 6-12 років, 39% володіли матеріалами, в яких використані діти у віці 3-5 років, 19% мали порнографічні зображення немовлят та дітей у віці до 3-х років. У 92% злочинців на матеріалах були зображення статевих органів та явна сексуальна активність із залученням дитини; у 80% - сцени сексуального акту з дитиною, включно з оральним сексом, 21% - сцени насильства, включно зі зґвалтуванням, зв'язуванням та катуванням.

Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.
Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
Зло́чин - злодіяння, злий вчинок з точки зору тієї чи іншої системи цінностей, людини, групи людей, чи людства в цілому. Людину, яка чинить злочин, називають «злочинець».
Тортури або катування - будь-яка процедура, що заподіює людині муки і біль, незалежно від обставин і цілей, незалежно від того, чи закінчується покарання цією процедурою або за нею слідує позбавлення людини життя.
На більшості зображень діти були представлені зв'язаними, з кляпом у роті, страждали від садистських методів. Це ж дослідження показало, що 40% осіб, затриманих за зберігання, в житті скоювали реальне насильство над дітьми.


  1   2   3


Скачати 264.82 Kb.

  • Маріаною Євсюковои
  • Конвенція ООН з прав дитини
  • Дитяча порнографія. Згідно визначення
  • Спеціалісти
  • Результати