Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаБезпека дітей в Інтернеті

Скачати 26.09 Kb.

Безпека дітей в Інтернеті
Скачати 26.09 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації10.03.2017
Розмір26.09 Kb.
  1   2

Тема: Безпека дітей в Інтернеті

Мета:

 • дослідити позитивні і негативні наслідки Інтернету;

 • засвоїти правила безпечної роботи в Інтернеті;
  Дити́нство - життєвий відрізок між народженням і підлітковим віком, який починається з настанням статевого дозрівання (пубертатний період).
  Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.


 • розвивати логіку, кмітливість;

 • сприяти обізнаності учнів про небезпеки, які існують в Інтернеті та про шляхи їх подолання;
  Небезпе́ка - можливість виникнення обставин, за яких матерія, поле, інформація або їхнє поєднання можуть таким чином вплинути на складну систему, що призведе до погіршення або неможливості її функціонування і розвитку.


 • виховувати інформаційну культуру учнів.

Хід заняття

І. Організаційний момент

ІІ. Вступне слово

Хтось придумав Інтернет,

Для дітей- це яд і мед.

Він чарує і дивує,

Постійно щось нам пропонує:

То рекламу, то роботу,

І вже вивчені уроки,

Ігри, зустрічі, пісні -

Є усе у мережі.

І одна сільська родина

Робить подарунок сину.

Подарунок - це річ, яку дарувальник за власним бажанням безкоштовно віддає у володіння іншої особи з метою задовольнити її вподобання. Слово «подарунок» за смисловим значенням схожий з такими поняттями як «дар» та «пожертва».

Задоволене дитя

Комп’ютер опановує щодня.

Так проходить день за днем,

Та ось хлопчик вже, як «пень».

Не читає, у м’яча не грає,

Пропадає апетит  -

До комп’ютера біжить:

Його там вже хтось чекає.

Мама з татом ще не знають,

Що чатує їх біда,

Що єдина їх дитина,

Залишаючись сама,

Весь свій час сидить в он-лайні

Й не уроки він вивчає,

Він «стріляє», «убиває»,

Та жалю зовсім не знає.

І замкнувся хлопчик наш,

Блиск в очах його погас,

Світ навколо вже не вабить

Лише Інтернетом марить.

Й зрозуміла вся родина:

Рятувати треба сина!

Його треба захистить

Правил  у веб-сайті навчить.

Сайт або веб-сайт (від англ. website, місце, майданчик в інтернеті) - сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет, які об'єднані як за змістом, так і за навігацією під єдиним доменним ім'ям. Фізично сайт може розміщуватися як на одному, так і на кількох серверах.

Перше правило таке:

До комп’ютера саме

Ти дитя не допускай,

В ігри разом з ним ти грай.

Друге правило теж знай:

Свою адресу та ім’я

В таємниці завжди тримай.

На третє правило зважай:

В Інтернеті інших ти не ображай.

Про четверте пам’ятай:

Негарні веб-сайти,

Не задумуючись, залишай.

Отож, ця розповідь для всіх,

Хто хоче мати в мережі успіх.

Інтернет. Що це? Останні роки це слово щільно увійшло в наше життя. Це цікавий та захоплюючий світ, який дозволяє тобі дізнаватись про світ цікавого, спілкуватись з людьми в різних кінцях світу не виходячи з власної кімнати, грати в цікаві ігри та ділитись з іншими своїми думками та захопленнями. Сучасна людина не уявляє собі життя без Інтернету.

Коли ми потрапляємо до Всесвітньої мережі, ми потрапляємо у світ, де нас оточують люди: хороші та погані, добрі та злі, розумні та не дуже;

Всесві́тня мережа (англ. World Wide Web, скорочено: WWW; також: всемережжя, веб або тене́та) - найбільше всесвітнє багатомовне сховище інформації в електронному вигляді: десятки мільйонів пов'язаних між собою документів, що розташовані на комп'ютерах, розміщених на всій земній кулі.
інформаційні потоки: корисні та шкідливі; новини, музика; фільми і ще багато різної інформації. Ми свідомо здійснюємо пошук серед усього цього розмаїття. Інтернет є дуже широким джерелом інформації, іншими словами, інформаційним простором, у якому, як і в реальному житті, є позитивні та негативні сторони.

З дитинства ми знайомимося з Правилами дорожнього руху, Правилами поводження з газом, Правилами з пожежної безпеки, і ми спокійно реагуємо на них і виконуємо, бо знаємо, що це життєво необхідно.

Про́стір (латинське: spatium) - протяжність, вмістилище, в якому розташовані предмети і відбуваються події. У філософії тривають дискусії щодо того, чи є простір окремою сутністю чи лише формою існування матерії.
Поже́жна безпе́ка - стан об'єкта, при якому з регламентованою ймовірністю відкидається можливість виникнення та розвиток пожежі, і впливу на людей її небезпечних факторів, а також забезпечується захист матеріальних цінностей.
Пра́вила доро́жнього ру́ху (скорочено: ПДР) - перелік правил, що регулюють обов'язки водіїв транспортних засобів та пішоходів, а також технічні вимоги, визначені до транспортних засобів для забезпечення безпеки дорожнього руху.
На будь-якому підприємстві, дорослі знають і дотримуються правил, щоб працювати безпечно, щоб ніщо не загрожувало не тільки їх життю, але і моральній та духовній рівновазі.
Підприє́мство - самостійний суб'єкт господарювання, зареєстрований компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами.

А чи існують правила, яких ми маємо дотримуватись працюючи в Інтернет? Що нам потрібно знати і чого дотримуватися, щоб залишитися здоровою людиною з усіх боків.

На сьогодні в Україні проблема безпеки дітей в Інтернеті постала особливо гостро. Аудиторія користувачів всесвітньої мережі дедалі розширюється, і її переважну частину становлять діти та підлітки, які не усвідомлюють повністю загроз, що можуть чекати у віртуальному просторі.

Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.
Мораль - система формальних, у вигляді правових приписів поглядів, уявлень, норм та оцінок, що регулюють поведінку людей у суспільстві, практична реалізація положень якої забезпечується громадським осудом та іманентним імперативом соціалізованого індивіда.
Аудитóрія або авдито́рія (лат. auditorium, від лат. auditor - «слухач») - у збірному сенсі: це публіка, соціальна спільність людей, об’єднана взаємодією з комунікатором (індивідом або групою), які володіють інформацією та доводять її до цієї спільності.

Саме тому сьогоднішнє наше заняття ми присвятимо темі «Безпечний Інтернет». Спробуємо дослідити позитивні і негативні наслідки Інтернету, сформулювати та засвоїти правила безпечної роботи в Інтернеті.

ІІІ. Гра «Хто більше?»

Учні класу об’єднуються у дві команди. Кожній з команд видається маркер та аркуш ватману. Учитель пропонує командам написати за 3 хвилини якомога більше Інтернет-термінів, тобто все, що пов’язано з Інтернетом. Але назви сайтів писати не можна.

Наприклад: спам, комунікації, вірус, друзі, сайт, пошта та інші.

Далі кожна з команд називає одне слово по черзі. Якщо в іншій команді воно є, обидві групи закреслюють слово.

Перемагає той, в кого найбільша кількість незакреслених слів.

Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.
Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.


VІ. Вікторина

Представник від команди відповідє на питання вікторини. Відповіді заносять у бланк. По завершенню роботи команди обмінюються бланками відповідей і перевіряють їх за допомогою ключа.V. Вправа «Небезпеки в Інтернеті»

Поки представники команд дають відповіді на питання вікторини, решта учасників команд виконує вправу «Небезпеки в Інтернеті».

Вікторин, Марк П'явоній Вікторин (лат. Marcus Piavonius Victorinus) - володар Галльскої імперії у 268-271 роках.
Представни́цтво 1 - правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов'язана, або має право, вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє. Не є представником особа, яка хоч і діє в чужих інтересах, але від власного імені, а також особа, уповноважена на ведення переговорів щодо можливих у майбутньому правочинів.
Перша команда називає позитивні сторони Інтернету, а друга - негативні. Команди говорять по черзі.VІ. Перевірка вікторини. Підбиття проміжних підсумків змагання.

VІІ. Інтерактивна гра «Казка про Скріпочку»

На початку гри кожному з учасників видається канцелярська скріпка (бажано, кольорова).Слова учителя:

- Я пропоную до Вашої уваги казку про дівчинку Скріпочку, таку ж, як і у Вас в руках. Скріпочка дуже товариська і весела.

На день народження батьки подарували їй комп’ютер та підключили до мережі Інтернет, тепер у неї з’явилося більше можливостей для спілкування.

Канцелярія (пол. kancelarya від лат. cancellarius «діловод», звідки і «канцлер») - підрозділ організації при посадовій особі, яка керує діловодством, службовим листуванням, оформленням документації, в більш вузькому сенсі - назва ряду державних установ.
Скріпка (рос. Скрепка) - металевий канцелярський предмет для скріплення аркушів паперу. Являє собою особливим чином зігнутий відрізок дроту довжиною близько 10-12 см. Крім прямого призначення, може застосовуватися як викрутка, фішка для покеру, зубочистка, відмичка, матеріал для виготовлення рибальських гачків, а також як знаряддя землеробства або садівництва.
Інтернет Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.

(Учасникам пропонується розігнути скріпочку і зробити з неї посмішку).

- Спілкуючись «в контакті» з друзями, одного разу вона отримала цікаве повідомлення від незнайомого хлопця, який незабаром запропонував їй дружбу. З кожним днем спілкування Скріпочка розуміла, що в них багато спільного, та й за віком хлопець був лише на один рік старше за неї.

На фото, яке вона отримала, він був дивовижно гарним і добрим хлопцем, тому у Скріпочки не виникло сумнівів щодо зустрічі з ним. Але говорите про це батькам дівчинка не стала, адже думала, що повернеться додому раніше, ніж вони прийдуть з роботи.

Скріпочка уявляла, що її новий друг прийде на зустріч з гарними квітами.

(Учасникам пропонується зробити зі скріпочки квітку)

- Коли ж дівчинка прийшла на призначене місце зустрічі, там було темно і безлюдно, проте це її зовсім не турбувало, адже її новий знайомий хотів, щоб їм ніхто не заважав. Пройшов деякий час і, раптом перед Скріпочкою з’явився неохайно вдягнений дорослий чоловік. Як з’ясувалося - це був той, хто видавав себе в Інтернеті за чемного і доброго хлопця.

Чоловік відібрав сумку і мобільний телефон та почав погрожувати, якщо вона розповість про нього.

Мобільний телефон Стільниковий телефон - автономний мобільний телефон, призначений для роботи в мережах стільникового зв'язку; використовує приймач радіодіапазону і традиційну телефонну комутацію для здійснення телефонного зв'язку на території зони покриття мережі.
Дівчинка дуже злякалась, вирвалась з ціпких рук чоловіка та втекла додому. Ця історія дуже вразила Скріпочку. Вона хотіла забути про те, що сталося і повернути все на свої місця. (Учасникам пропонується повернути скріпочку в первину форму)

- У вас вийшло? Ось і у Сріпочки не вийшло.

Як ви гадаєте, де допустила помилку Скріпочка?

Що було необхідно зробити інакше?

ПАМ’ЯТАЙТЕ:

Якщо хтось незнайомий запропонує Вам дружбу в Інтернеті, згадайте казку про маленьку Скріпочку та дотримайтесь цих правил:

не вірте тим даним і фотографіям, які Вам надсилають;

погоджуйтесь на зустріч лише вдень та в людному місці;

повідомте батькам про зустріч або візьміть їх з собою.Каталог: Files -> downloads
downloads -> Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Видавнича справа та редагування»
downloads -> Словник – довідник Лебедин, 2010р
downloads -> «Пропедевтика програмування за допомогою навчального діяльнісного середовища Скретч»
downloads -> Поняття комп’ютерної публікації
downloads -> Програма основ роботи в операційній системі Windows та прикладних програмах ms office Основний рівень пояснювальна записка
downloads -> Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу з інформатики у 2014/2015 навчальному році
downloads -> Урок №2,3 5 клас (курс «Інформатика») Тема : ос windows. Вікна, їх елементи. Мета
downloads -> Электронный атлас «Животные».: [Электронный ресурс]. Обзор животного мира. Рекорды в мире животных. Удобная поисковая система ( 32 Mb). К.: Тов «нмк- трейд»
  1   2


Скачати 26.09 Kb.

 • Хід заняття І. Організаційний момент ІІ. Вступне слово
 • Аудиторія користувачів
 • V І. Вікторина
 • V . Вправа «Небезпеки в Інтернеті»
 • V І. Перевірка вікторини. Підбиття проміжних підсумків змагання. V ІІ. Інтерактивна гра «Казка про Скріпочку»