Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаБібліотека процедура банкрутства

Скачати 71.76 Kb.

Бібліотека процедура банкрутства
Скачати 71.76 Kb.
Дата конвертації15.05.2017
Розмір71.76 Kb.

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА

ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ


МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


БІБЛІОТЕКА

Процедура банкрутства

(тематичний список літератури)


Бойко, А. М. Облік і аудит факторів платоспроможності та запобігання банкрутству сільськогосподарських товариств з обмеженою відповідальністю / А. М. Бойко, А. С. Пшени-ченко. – [Б. м. : б. в.] // Вісник аграрної науки Причорномор'я. Вип. 2(45). – Миколаїв : МДАУ, 2008. – С. 58-63.

Бойко, А. М. Підвищення платоспроможності та запобігання банкрутству сільськогосподарських підприємств / А. М. Бойко. – [Б. м. : б. в.] // Вісник аграрної науки Причорномор'я. Вип. 4(47) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки.

Сільськогосподарські товариства (СГТ) - товариства, метою яких є розвиток й удосконалення сільського господарства і його окремих ділянок, організація науково-дослідних робіт, видавництво фахових праць та журналів, поширнення сільськогосподарської освіти, допомога членам товариств у раціоналізації господарства (створення сільськогосподарських станцій, проведення виставок, публікації у пресі, посередництво в купівлі сільськогосподарських машин, постачанні насіння, збуті сільськогосподарської продукції тощо).
Сільськогосподарські науки - це широка міждисциплінарна область, яка охоплює частини точних, природничих, економічних та суспільних наук, які використовуються в сільському господарстві.
Технічні науки - науки, що вивчають закономірності розвитку техніки і визначають способи найкращого її використання.
 – Миколаїв : МДАУ, 2008. – С. 93-97.

Верланов, Ю. Ю. Фінансовий менеджмент [Електронний ресурс] : навч.

Фіна́нсовий ме́неджмент - система принципів, методів, засобів і форм організації грошових відносин. Основна суть полягає в управлінні фінансами з метою підвищення ефективності виробництва та розподілу продукту.
-метод. посіб. / Ю. Ю. Верланов. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. П. Могили. – 344 с. — //Libserver/docs/books/pdf/Verlanov_FM_2006.PDF. — Копія друк. вид.

Висоцька, Л. Напрямки формування комплексної статистичної системи показників ліквідності банків [Текст] / Л. Висоцька // Банківська справа. – 2005. – № 5. – С. 39-51.

Гайдуцкий, П. И. Организация акционерных и паевых обществ [Текст] : практ. пособ. / П. И. Гайдуцкий. – К. : Изд-во УСХА, 1992. – 211 с. 

Гроші до грошей, або фінанси як інвестиції [Текст] : зб. систематизованого законодавства. Вип.1. – К. : Бліц-Інформ, 2010. – 193 с. 

Денисюк, О. Банкрутство як спосіб приватизації підприємств. Правові аспекти та економічні наслідки [Текст] / О. Денисюк // Економіст. – 2005. – №8. – С. 58-59.

Долінський, Л. Б. Оцінка надійності підприємств: теоретико-методологічний підхід [Текст] / Л. Б. Долінський, Д. П. Сащук // Фінанси України. – 2008. – № 1. – С.108-117.
Авторами висвітлено та систематизовано методи й моделі кредитного аналізу підприємств. Розроблено комплексний теоретико-методологічний підхід до оцінювання надійності підприємства та прогнозування ймовірності його банкрутства.

Домбровський, B. C. Врахування фази життєвого циклу підприємства як чинник попередження його банкрутства [Текст] / B. C. Домбровський, О. Л. Пластун // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 9. – С. 112-120.


У статті визначено зв'язок між імовірністю настання банкрутства чи глибокої кризи на підприємстві і фазою його життєвого циклу.

Івженко, А. С. Основні напрямки удосконалення механізму санації підприємств за сучасних економічних умов [Текст] / А. С. Івженко // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 4. – С. 142-148.


У статті розглянуто механізм санації підприємства в процесі банкрутства, проаналізовано проблеми впровадження санації на вітчизняних підприємствах, виявлено чинники впливу на процедуру санації підприємства та запропоновано напрями вдосконалення механізму санації за сучасних економічних умов.

Коваленко, Д. І. Санація як форма реструктуризаційних процесів на промислових підприємствах України [Текст] / Д. І. Коваленко // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 12. – С. 92-98.


У статті розглянуто основні етапи класичної моделі санації підприємств.

Коваль, Л. П. Про застосування процедур банкрутства до сільськогосподарських підприємств [Текст] [Текст] / Л. П. Коваль // Економіка АПК. – 2007. – № 6. – С. 84-87.

Козлянченко, О. М. Інститут банкрутства як складова розвитку ринкової економіки [Текст] / О. М.

Ринкова економіка - економічна система, заснована на принципах вільного підприємництва, у якій роль основного регулятора економічних відносин відіграє ринок.
 Козлянченко // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 2. – С. 79-88.
У статті розглянуто основні етапи становлення та розвитку інституту банкрутства як складової розвитку ринкової економіки.

Козлянченко, О. М. Інформаційне забезпечення процедури банкрутства [Текст] / О. М. Козлянченко // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 10. – С. 220-226.


У статті висвітлено результати досліджень у сфері правового та інформаційного забезпечення процедури банкрутства підприємства України, розглянуто основні ознаки неплатоспроможності, визначені вітчизняним законодавством.

Колісник, М. К. Фінансова санація і антикризове управління підприємством [Текст] : Навч. посіб. / М. К. Колісник, П. Г. Ільчук, П. І. Віблий. – К. : Кондор, 2007. – 272 с. – 27,00 грн.


Сутність фінансової санації, порядок її здійснення, принципи антикризового управління підприємствами, завдання санаційного аудиту і контролінгу та ін.

Матвійчук, А. Діагностика банкрутства підприємств [Текст] / А. Матвійчук // Економіка України. – 2007. – № 4. – С. 20-28.

Мельник, О. Г. Методичні положення з експрес-діагностики загрози банкрутства підприємства [Текст] / О. Г. Мельник // Фінанси України. – 2010. – № 6. – С. 108-116.

Мозенков, О. В. Механізм управління процесом санації підприємств-банкрутів [Текст] / О. В.

Управлі́ння проце́сом - це сукупність заходів з планування та моніторингу виконання процесу. Термін часто використовують описуючи управління бізнесовими та виробничими процесами.
 Мозенков // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 6. – С. 122-126.


У статті розроблено механізм управління процесом санації підприємств-банкрутів, що включає чотири локальних механізмів, взаємозв'язок и взаємообумовленість яких характеризують весь процес санації.

Москаленко, В. П. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства як основа для діагностики його банкрутства [Текст] / В. П. Москаленко, О. Л. Пластун // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 6. – С. 180-191.


У статті розроблено елементи методики комплексної оцінки фінансового стану підприємства, яка може виступити основою для діагностики банкрутства підприємства.

Невмержицька, О. В. Особливості процедури ліквідації (банкрутства) банків [Текст] / О. В. Невмержицька // Економіка. Фінанси. Право. – 2006. – № 6. – С. 16-20.

Онисько, С. М. Фінансова санація та банкрутство підприємств [Текст] : підруч. / С. М. Онисько. – Львів : Магнолія плюс, 2006. – 265 с. – ISBN 966-8340-61-2 
Фінансова санація одних підприємств та ефективне застосування ліквідаційних процедур до інших вимагає теоретико-методичного забезпечення фінансової санації та підготовки кваліфікованих фахівців у цій галузі.

Оценка риска банкротства. Мнимое или фактическое банкрротство [Текст] / В. М. За-рубинский, Н. И. Демьянов, Е. Я. Кушлік, И. В. Семеренко // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 6. – С. 80-90.


В статье доказано, что различные модели, разработанные на базе одного и того же статистического метода - дискриминантного аналыза, но с использованием различных статистических данных, примененные к одному и тому же предприятию за один и тот же период, дают различные результаты. Предложена модель оценки финансово-экономического состояния предприятия, основанная на иных принципах и методах расчетов.

Павлов, Р. А. Методика ранньої діагностики банкрутства банківських установ України з використанням карт Кохонена [Текст] / Р. А. Павлов // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал. – 2007. – № 2. – С. 152-162.


У статті розроблено методику ранньої діагностики банкрутства банківських установ засобами карт Кохонена, яка зорієнтована на відкриті та загальнодоступні джерела звітньої фінансової інформації.

Рибалка, О. В. Визначення схильності підприємства до банкрутства за допомогою нечітких нейронних мереж [Текст] / О. В. Рибалка // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 1. – С. 199-205.


У статті розглянуто основні підходи до оцінки і прогнозування схильності підприємства до банкрутства. Визначено основні переваги і недоліки економіко-математичних методів теорії розпізнавання образів.
Штучна нейронна мережа (ШНМ, англ. artificial neural network, ANN, рос. искусственная нейронная сеть, ИНС) - це математична модель, а також її програмна та апаратна реалізація, побудовані за принципом функціювання біологічних нейронних мереж - мереж нервових клітин живого організму.
Теорія розпізнавання образів Тео́рія розпізнава́ння о́бразів - розділ кібернетики, що розвиває теоретичні основи й методи класифікації і ідентифікації предметів, явищ, процесів, сигналів, ситуацій і т. п. об'єктів, які характеризуються кінцевим набором деяких властивостей і ознак.
Розглянуто можливості застосування теорії нечітких нейронних мереж для побудови моделей прогнозування банкрутства.

Руденко, Л. Прогнозування ймовірності банкрутства потенційних реципієнтів капіталів транснаціональних корпоративних структур [Текст] / Л. Руденко // Банківська справа. – 2005. – № 5. – С. 16-32.

Семер'янов, Д. Банкрутство як спосіб ліквідації підприємства та приховування доказів протиправних діянь [Текст] : адміністративно-правовий аспект / Д. Семер'янов // Право України. – 2008. – № 2. – С.57-59.
У даній статті окреслено лише основні проблеми протидії фіктивному банкрутству як способу ліквідації підприємства та приховування доказів протиправних діянь, пов'язаних зі здійсненням фінансово-господарської діяльності.

Соломянова-Кирильчук, К. О. Санаційний потенціал, як ключова категорія кризового менеджменту [Текст] / К. О. Соломянова-Кирильчук // Економіка. Фінанси. Право. – 2008. – № 6. – С.28-31.


У статті автором пропонується уточнене тлумачення категорії "санаційний потенціал", його структури і методів аналізу.

Соломянова-Кирильчук, К. О. Санаційний потенціал, як ключова категорія кризового менеджменту [Текст] / К. О. Соломянова-Кирильчук // Економіка. Фінанси. Право. – 2008. – № 4. – С.20-23.


В статті визначені відмінності між кредитоспроможністю, загальним потенціалом, інвестиційною привабливістю підприємства і санаційним потенціалом.

Турило, А. М. Інформаційна логіко-економічна модель прогнозування кризових явищ на промислових підприємствах України [Текст] / А. М. Турило, С. В. Святенко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 10. – С. 305-318.


У статті запропоновано інформаційну логіко-економічну модель прогнозування кризових явищ на підприємстві. Визначено критерії ідентифікації кризового стану промислових підприємств.

Турило, А. М. Методика оцінки виробничої безпеки підприємства [Текст] / А. М. Ту-рило, С. В. Капітула // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 3. – С. 137-143.


У статті розглядається питання оцінювання виробничої безпеки підприємства. Наведено класифікацію виробничої безпеки та розроблено методику якісної і кількісної оцінки виробничої безпеки підприємства.

Турило, А. М. Методика оцінки інвестиційної безпеки підприємства [Текст] / А. М. Турило, С. В. Капітула // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 2. – С. 140-143.


У статті досліджено питання оцінювання інвестиційної безпеки підприємства. Наведено класифікацію інвестиційної безпеки як складової економічної безпеки підприємства.

Хомутенко, В. П. Процедура банкрутства національних кредитних спілок: проблемні питання [Текст] / В. П.

Економічна безпека - це складна багатофакторна категорія, яка дозволяє зберігати стійкість до зовнішніх та внутрішніх загроз, характеризує здатність національної економіки до розширеного самовідтворення для задоволення потреб громадян, суспільства і держави на якомусь визначеному рівні.
Креди́тна спі́лка - неприбуткова організація, заснована фізичними особами, професійними спілками, їх об'єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів кредитної спілки (ст. 1 Закону України «Про кредитні спілки»)
 Хомутенко, А. П. Чередніченко, О. Г. Волкова // Фінанси України. – 2011. – № 10. – С. 85-92.

Череп, А. В. Фінансова санація та банкрутство суб'єктів господарювання [Текст] : Підруч. / А. В. Череп. – К. : Кондор, 2006. – 380 с. – ISBN 966-351-065-Х 
Розкриття фінансових аспектів банкрутства підприємств і огляд українського законодавства про банкрутство.

Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.

Череп, А. В. Фінансова санація та банкрутство суб'єктів господарювання [Електронний ресурс] : підруч. / А. В. Череп. – К. : Кондор, 2008. – CD. 


Розкриття фінансових аспектів банкрутства підприємств і огляд українського законодавства про банкрутство.

Шапурова, О. О. Політика антикризового управління при загрозі банкрутства [Текст] / О. О. Шапурова // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 8. – С. 147-154.


У статті розглянуто систему антикризового управління, розроблено політику антикризового управління при загрозі банкрутства.

Шевчук, О. Колізійні аспекти законодавства при банкрутстві підприємств [Текст] / О. Шевчук // Право України. – 2008. – № 1. – С.59-61.


Автор розглядає законодавче регулювання банкрутства підприємств.

Юхименко, П. І. Дискримінантна модель інтегральної оцінки ризику неплатоспроможності сільськогосподарських підприємств [Текст] / П. І. Юхименко, О. М. Загурський, С. С. Волков // Економіка АПК. – 2011. – № 1. – С. 114-120.


Скачати 71.76 Kb.

  • Сільськогосподарські науки . Технічні науки
  • Фінансовий менеджмент