Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаБілоусов В. М

Скачати 58.03 Kb.

Білоусов В. М
Скачати 58.03 Kb.
Дата конвертації13.06.2017
Розмір58.03 Kb.

УДК: 004.056.5:347.78:343.712.2(477)(045)

Білоусов В. М.,

ст. викладач,

Юридичний інститут,

Національний авіаційний університет, м. КиївВишневський О. С.,

студент,


Юридичний інститут,

Національний авіаційний університет, м. Київ


ПРОБЛЕМА ЗАХИСТУ АВТОРСЬКОГО ПРАВА ВІД ПІРАЦТВА В УКРАЇНІ
Сьогодні, коли комп’ютер та вихід в Інтернет є майже у кожного українця, широкого поширення набуло таке поняття як «піратство». Згідно ч. 1 ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» [1] піратство у сфері авторського права це опублікування, відтворення, ввезення на митну територію України, вивезення з митної території України і розповсюдження контрафактних примірників творів (у тому числі комп’ютерних програм і баз даних), фонограм, відеограм і програм організацій мовлення.

Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.

Ми́тна терито́рія Украї́ни - територія України, зайнята сушею, територіальне море, внутрішні води і повітряний простір, а також території вільних митних зон, штучні острови, установки і споруди, створені у виключній (морській) економічній зоні України, на які поширюється виключна юрисдикція України.Міжнародний альянс інтелектуальної власності (IIPA, «International Intellectual Property Association») випустив чергову редакцію «Priority Watch List» - Список з 13 країн під особливою увагою за рівнем піратства. У список потрапили Україна та Росія. При цьому Україна нарівні з Іспанією, Коста-Рікою, Філіппінами й В’єтнамом була занесена до пріоритетного списку лише в 2010 році.

За даними Міжнародного союзу електрозв’язку (MTU) відзначає, що в Україні проникнення Інтернету складає 33,7%, а онлайн-аудиторія — 15,3 млн чоловік.

Це, на думку IIPA, дозволяє розвиватись інтернет - піратству у пірінгових і файлообмінних мережах. Україна зараз є однією з небагатьох країн світу (поряд з Росією) із системою плати за закачування піратського фільму або музики, а також «батьківщиною» деяких із найпопулярніших BitTorrent-систем у світі, при цьому деякі схожі сайти відкрито рекламуються.

Файлообмінна мережа - сукупна назва мереж для спільного використання файлів.

Країна Краї́на - це територія з визначеними кордонами й населенням, що являє собою єдине ціле з погляду історії, культури, нації та в політико-географічному відношенні може бути незалежною або залежною. Країна не завжди є державою, наприклад Україна в 1900 р.

Файлообмінник EX.ua назвали серед найбільших порушників, близько 50% користувачів, які скачують контент в он-лайні незаконно, користуються цим сервісом [3].Аналіз судової практики у веб-середовищі в українському сегменті Інтернету дозволяє зробити висновок про те, що Україна в питанні пірацтва просто ідеальна. Жодного судового рішення, яке набуло б чинності щодо притягнення до відповідальності власників Інтернет-ресурсів (операторів телекомунікацій або ж провайдерів телекомунікацій).

Судова практика - масив судових рішень, що створюється в процесі діяльності судових органів, перш за все судів вищих інстанцій. Залежно від правової системи, цей термін може позначати вторинне джерело права, пов'язане винятково з інтерпретаційно-правовою та правозастосовною судовою діяльністю (континентальна європейська традиція), або первинне джерело, що має характер судового прецеденту (англійська традиція).

Судове рішення - у широкому значенні - акт судового розгляду справи будь-якого виду провадження. Це може бути як саме рішення, так і висновок (Конституційний Суд України), вирок (у кримінальному процесі), постанова, ухвала, окрема ухвала тощо (у кримінальному, адміністративному, цивільному та господарському процесах).

Українці, як і інші використовують нелегальне програмне забезпечення, але масштаби таких порушень в Україні значно більші.

Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.

Всесвітньо відомий журнал «Wired» навіть відрядив до нас одного зі своїх журналістів, а потім тисячі читачів цього видання по всьому світу побачили наступні рядки:

«Ласкаво просимо в Україну, де комп’ютерне піратство стало елементом національної гордості ... Моя прогулянка починається на ринку «Петрівка», що розкинувся під відкритим небом північного Києва ... лотки виблискують CD, CD-ROM, DVD і відеокасетами за ціною від 40 центів до 3$ ... Мій погляд привертає диск групи «Metallica», завдяки формату MP3 на диск помістилося 9 альбомів, 123 композиції музики в стилі heavy metal. Ціна: 3 долари. В Америці ж тільки одні відрахування музикантам, видавцеві і звукозаписної компанії склали б 27$ ... Коли мені на очі потрапила копія Microsoft Office ХР за 2.

Microsoft Office - офісний пакет, створений корпорацією Microsoft для операційних систем Microsoft Windows, Apple Mac OS X і Apple iOS (на iPad). До складу цього пакету входить програмне забезпечення для роботи з різними типами документів: текстами, електронними таблицями, презентаціями, базами даних тощо.

20$ (в той час як в США це програмне забезпечення коштує 580$), я запитав: «Де це зробили?», продавець, розриваючись від почуття патріотизму, відповів: «Тут, у Києві...» [4].

Таким чином, боротьба з комп’ютерним піратством та охорона авторських прав зараз є однією з актуальних проблем світу , та й України в тому числі.

В українському суспільстві склалися дві протилежні думки. Прибічники першої позиції, носіями якої є суб'єкти законодавчої ініціативи, контролюючі органи, імпортери та суб’єкти права інтелектуальної власності, вважають, що це є зло для суспільства та економіки країни.

Українське суспільство - це таке суспільство, яке самовизначається як кровно-духовна спільнота українського походження і будує своє життя за українським стилем.

Законода́вча ініціати́ва (фр. initiative від лат. initium - початок) - стадія законодавчої процедури, що полягає у внесенні уповноваженим органом або посадовою особою (суб'єктом права законодавчої ініціативи) до парламенту офіційної пропозиції про прийняття, зміну або скасування законодавчого акта.

Інтелектуальна власність, скорочено «ІВ» (англ. intellectual property) - результат інтелектуальної, творчої діяльності однієї людини (автора, виконавця, винахідника та інш.) або кількох осіб.

А інша позиція полягає в тому, що це є ніби благо й захист для населення від поширення занадто дорогої ліцензованої продукції, яка є недосяжною для українців через низьке матеріальне становище людей в державі. Середньостатистичний українець не може собі дозволити купити ліцензійний диск за 500 гривень і на мою думку це є однією з найголовніших проблем піратства.

Існує велика кількість проблем пов’язаних із захистом порушеного права. У разі, якщо провайдер буде зареєстрований в одній із країн Західної Європи або в Японії, доведеться витратити чималі кошти на судовий позов на території країни відповідача. Зокрема, якщо буде виявлена компанія, зареєстрована на території України, що, можливо, впливає на сервер, належний іноземному провайдеру, а після цього буде доведено, що саме з вини компанії, зареєстрованої на території України, відбулись порушення авторських прав на сервері, що належить іноземній компанії.

По́зов (лат. actio) - звернення заінтересованої або іншої уповноваженої на те особи до суду з проханням про розгляд спору і захист суб'єктивних майнових і особистих немайнових прав та охоронюваних законом інтересів у справах, що виникають з цивільних (в тому числі сімейних, трудових), господарських (в тому числі корпоративних) та адміністративних правовідносин.

Євро́па (іноді Евро́па) - частина світу в Північній півкулі.

Порушення авторського права Порушення авторського права (контрафакція; піратство, якщо мова йде про порушення майнових авторських прав) - дії, спрямовані на протиправне використання об'єктів права інтелектуальної власності, що належать іншим особам, умисно вчинені особою, яка розуміє протизаконний характер цих дій, з метою отримання матеріальної вигоди.

Торкаючись теми захисту авторського права в Інтернеті, необхідно враховувати й те, що питання забезпечення доказів порушення прав на об’єкти інтелектуальної власності, розміщені в Інтернеті, є досить проблематичним. Так, приміром, в Україні дотепер немає практики стосовно права посвідчення нотаріусами веб-сторінок, отриманих методом копіювання зображення з екрана (технологія screenshot). Стаття 1 Закону України «Про нотаріат» [2] передбачає серед повноважень нотаріусів обов’язок засвідчити права й факти, що мають юридичне значення, а також здійснювати інші дії, передбачені цим Законом, для надання їм юридичної вірогідності.

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).

 Весь спір перебуває в площині того, чи можна розцінювати знаходження певного матеріалу в Інтернеті як юридично значимий факт. На дане запитання дотепер немає відповіді через побоювання того, що Інтернет — ненадійне джерело й усе, що в ньому знаходиться, не може бути юридично значимим і достовірним, оскільки він занадто піддається зломам, спрямованим саме на перекручування інформації, розміщеної в цьому ресурсі. 

Отже, проблема захисту інтелектуальної власності в Україні є однією з найактуальніших. І на мою думку перш за все цим повинна зайнятися держава. Потрібно пристосувати законодавчі акти до нових реалій та внести значну кількість змін, щоб мати змогу притягти до відповідальності порушників.Література

 1. Про авторське право і суміжні права: Закон України за станом на 05.12.2013 р. / Верховна Рада України - Офіц.

  Сумі́жні права́ (англ. related rights, фр. droits voisins, рос. смежные права) - тип прав на інтелектуальну власність, спрямованих забезпечити охорону інтересів фізичних та юридичних осіб, що сприяють створенню творів, які після створення стають доступними для широкого загалу.

  Верховна Рада України Верхо́вна Ра́да Украї́ни (ВРУ) - єдиний законодавчий орган державної влади України, який має колегіальну будову і складається з чотирьохсот п'ятдесяти народних депутатів України, обраних строком на п'ять років на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

  вид. – К.: Парлам. вид-во, 2013.

 2. Про нотаріат: Закон України. Чинне законодавство зі змінами та допов. станом 22 серп. 2013 р.: (відповідає офіц. тексту). - К.: Паливода А. В., 2013. – 48 с.

 3. Бойченко А. «Захист авторського права й суміжних прав в Інтернеті» [Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://www.law24.biz/АвторскоеправоиИнтернет/ЗахиставторськогоправайсуміжнихправвІнтерне.aspx

 4. Горбенко Р. Компьютерное пиратство на Украине стало «культурным» [Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://www/crime-research.ru/library/Gorb6.html.


Скачати 58.03 Kb.

 • Закону України
 • Західної Європи