Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаБланк заявника

Бланк заявника
Дата конвертації16.03.2017
Розмір51 Kb.


ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВИ (при використання узагальнених умов застосування

(у довільній формі)БЛАНК ЗАЯВНИКА
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації
ЗАЯВА (Звернення) від 24.10.2014 року № xyz
ПП «Імпортер продукції», яке планує ввезення на територію України нового типу радіоелектронного засобу (далі – РЕЗ), використав узагальнені умови застосування (додатки 6, 7, 9, 10, 11 до рішення НКРЗІ від 12.01.
Держа́вне регулюва́ння - це сукупність інструментів, за допомогою яких держава встановлює вимоги до підприємств і громадян. Воно включає закони, формальні і неформальні розпорядження і допоміжні правила, що встановлюються державою, а також недержавними організаціями або організаціями саморегулювання, яким держава делегувала регуляторні повноваження; - це набір здійснюваних державними структурами заходів, направленими на контроль за поведінкою індивідів або груп, які потрапляють під контроль цих структур. Воно включає закони і допоміжні інструменти, що створюються державою, а також правила, що встановлюються державними і недержавними агентствами в рамках делегованих повноважень.
Терито́рія України - суша, води, надра і повітряний простір, що знаходяться в межах державного кордону України.
2012 № 18) відповідно до пункту 2.7 розділу ІІ Положення про порядок і форму ведення реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування, затвердженого рішенням НКРЗ від 03.11.2005 № 117 (у редакції рішення НКРЗ від 10.11.2011 № 637), зареєстрованого в Мінюсті 28.12.2005 № 1574/11854, для підтвердження відповідності цього РЕЗ для його застосування на території України.

На підставі позитивних результатів підтвердження відповідності вимогам для застосування РЕЗ у сфері користування радіочастотним ресурсом України просимо внести наступну інформацію про РЕЗ до Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування:

Назва та тип РЕЗ:

Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки Apple типу iPhone 5C моделі A1532 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва "Apple Inc.", CША

Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ:

Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM (1)
Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900 (2)
Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800 (3)
Цифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS) (4)
Широкосмуговий радіодоступ (IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1) (5, 6, 7)

Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)

Надаємо підтверджуючі документи про виконання узагальнених документів.

Повідомлення про прийняте рішення просимо надіслати на адресу електронної пошти (або поштову адресу):____________________________


1. Декларацію про відповідність вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального)обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.
Електронна пошта Електро́нна по́шта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - популярний сервіс в інтернеті, що робить можливим обмін даними будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).
Постанова Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України - нормативно-правовий акт Уряду України - Кабінету Міністрів.
2009 № 679 (далі – Технічний регламент радіообладнання), на ___арк. {У разі, якщо декларацію про відповідність підписала інша особа (підписант), ніж визначена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (http://irc.
Техні́чний регла́мент - законодавчий акт, прийнятий органом влади, що містить обов'язкові технічні вимоги або безпосередньо, або шляхом посилання на стандарт(и), або шляхом застосування взаємопов'язаних стандартів.
Підприє́мець, також ділови́к - особа, яка професійно займається підприємницькою діяльністю - приватним виробництвом, торгівлею, посередництвом, наданням послуг;
Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.
gov.ua), додатково подається документ про повноваження особи для підписання декларації про відповідність від імені юридичної особи (
форма декларації про відповідність передбачає взяття цілковитої відповідальність декларанта (суб’єкта господарювання) за складеної декларацією про відповідність)};

2. Сертифікат дослідження конструкції, звіт про перевірку та оцінку системи управління якості або висновок призначеного органу з оцінки відповідності пристроїв за результатами виконання процедури оцінювання відповідності згідно з Технічним регламентом радіообладнання, на ___ арк.

3. Картку ТТД РЕЗ на 8 арк.
Заявник __________підпис__________ ___________________ 24.12.2014 року
М.П. (підпис керівника суб’єкта господарювання) (ініціали та прізвище)ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВИ (при використання окремого рішення про визначення можливість застосування конкретного типу радіоелектронного засобу на території України)

(у довільній формі)БЛАНК ЗАЯВНИКА
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації
ЗАЯВА (Звернення) від 24.10.2014 року № xyz
ПП «Імпортер продукції», яке планує ввезення на територію України нового типу радіоелектронного засобу (далі – РЕЗ), використав рішення НКРЗІ від __.___.20__ № __ про визначення можливість застосування конкретного типу радіоелектронного засобу на території України для підтвердження відповідності цього радіоелектронного засобу для його застосування на території України, для підтвердження відповідності цього РЕЗ для його застосування на території України.

На підставі позитивних результатів підтвердження відповідності вимогам для застосування РЕЗ у сфері користування радіочастотним ресурсом України просимо внести наступну інформацію про РЕЗ до Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування, згідно з рішення НКРЗІ від __.___.20__ № __ про визначення можливість застосування конкретного типу радіоелектронного засобу на території України.Надаємо підтверджуючі документи про виконання рішення НКРЗІ від __.___.20__ № __ про визначення можливість застосування конкретного типу радіоелектронного засобу на території України.

Повідомлення про прийняте рішення просимо надіслати на адресу електронної пошти (або поштову адресу):____________________________

1. Декларацію про відповідність вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального)обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.

Кабінет Міністрів України Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.
2009 № 679 (далі – Технічний регламент радіообладнання), на ___арк. {У разі, якщо декларацію про відповідність підписала інша особа (підписант), ніж визначена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (http://irc.gov.ua), додатково подається документ про повноваження особи для підписання декларації про відповідність від імені юридичної особи (форма декларації про відповідність передбачає взяття цілковитої відповідальність декларанта (суб’єкта господарювання) за складеної декларацією про відповідність)};

2. Сертифікат дослідження конструкції, звіт про перевірку та оцінку системи управління якості або висновок призначеного органу з оцінки відповідності пристроїв за результатами виконання процедури оцінювання відповідності згідно з Технічним регламентом радіообладнання, на ___ арк.


Заявник __________підпис__________ ___________________ 24.12.2014 року
М.П. (підпис керівника суб’єкта господарювання) (ініціали та прізвище)  • Національна комісія, що здійснює державне регулювання
  • Технічний регламент
  • ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВИ (при використання окремого рішення про визначення можливість застосування конкретного типу радіоелектронного засобу на території України)
  • Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації ЗАЯВА ( Звернення)
  • Кабінету Міністрів України