Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаБлизькість до споживача, як критерій розміщення виробничих об’єктів

Скачати 145.05 Kb.

Близькість до споживача, як критерій розміщення виробничих об’єктів
Скачати 145.05 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації11.05.2017
Розмір145.05 Kb.
  1   2

http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

Б

Близькість до споживача, як критерій розміщення виробничих об’єктів

а) дозволяє швидко поставляти товари, гарантує, що інтереси споживача будуть враховані;

В

В чому полягає різниця між ОМ,ДО, науковою організацією управління, інженерними рішеннями?

а) ОМ – є частиною мен-ту;

Витрати виробництва

б) витрати, що забезпечують конкурентноздатність товару та рентабельність виробництва;

Відособлений проект

а) над конкретним проектом постійно працює самостійна група фахівців;

Виробничі послуги

г) обслуговування та ремонт устаткування, лізинг, інжиніринг.

Види планування потужності підприємства

б) довгострокове, середньострокове та короткострокове планування;

Витрати на збереження матеріальних запасів при сукупному плануванні

г) капітал вкладений у матеріальні запаси.

Г

Групи рішень пов’язаних з операційною функцією

г) комплекс стратегічних, тактичних рішень і планування операцій.

Запаси - це продукція виробничо-технічного призначення, споживчі й інші товари, що перебувають на різних стадіях виробництва й обігу, та очікують вступу в процес виробничого або особистого споживання. Запаси складають значну частку оборотних активів на підприємствах.
Планування операції Планування операції (бою) - у військовій справі - детальна розробка змісту та послідовності виконання військами (силами) бойових завдань, питань розподілу їх зусиль за напрямками дій, взаємодії, всебічного забезпечення та управління; складова частина підготовки операції (бою).

Гнучкість і швидкість освоєння нової продукції

в) здатність компанії пропонувати споживачам широкий вибір товарів;

Глобальні підприємства – це

а) материнська компанія з іноземною фірмою-партнером та іноз. постачальниками;

Гнучкість виробничих потужностей

г) досягнення нульового часу переходу на випуск нов.

Виробни́ча поту́жність (рос. производственная мощность, англ. production capacity, productive capacity; нім. Betriebskapazität f) - розрахунковий, максимально можливий річний (добовий) випуск продукції або обсяг переробки сировини в номенклатурі і асортименті, що передбачається на плановий період при повному використанні виробничого обладнання і площ з урахуванням застосування передової технології, організації виробництва і праці.
прод.

Головний критерій розміщення об’єктів сервісу

а) це максимізація прибутку;

Головна функція брокера

в) звести потенційних покупців та продавців;

Д

Детальна інженерна розробка продукції

г) конструювання, проектування і виготовлення дослідних зразків і обладнання.

До́слідний зразо́к (виробу) (англ. pilot sample) - зразок продукції, виготовлений за наново розробленою документацією для перевірки шляхом випробувань відповідності її заданим технічним вимогам з метою прийняття рішення про можливість впровадження у виробництво і (чи) використання за призначенням.

Діловий клімат, як критерій розміщення вир-чих об’єктів

в) присутність інших компаній, належного законодавства, підтримкою місцевими органами управління;

Державні бар’єри, як критерій розміщення вир-чих об’єктів

а) законодавчі, неюридичні і культурні бар'єри;

Е

Ефект масштабу виробництва

а) при розширенні під-ва збільш. обсяги вир-тва в сер;

Еколог. вимоги, як критерій розміщення вир-чих об’єктів

в) вплив на навкол.середов.;

Ефективне реагування на запит споживача (ЕРЗС)

б) акцент ставиться на споживача, а не на виробника при постачанні;

З

Здатність реагувати на зміну попиту

г) попит є елементом операційної стратегії.

Зони використання системи ISO-9001...9003 визначають

а) конкретні вимоги до процесів;

Зона найкращої оперативності сервісного підприємства

г) 70% від максимальної пропускної здатності;

Зони вільної торгівлі, як критерій розміщення виробничих об’єктів

в) зони імпортної торгівлі - закриті регіони в яких можна використовувати імпортні комплектуючі, отримувати відстрочку по виплаті митних зборів до моменту доставки виготовленої продукції в країну-споживач;

Митний збір - вид митних платежів, що сплачується за валютно-митною декларацією громадянами та суб'єктами ЗЕД за роботу, виконану митними органами.
Ві́льна торгі́вля (фритредерство)- зовнішньоекономічна політика, за якої держава не втручається у торговельні відносини з іншими країнами; відсутність штучних (створених урядом) бар'єрів на шляху торгівлі між окремими фірмами різних країн.


І

Ієрархія фахівців ОМ і виробнича потужність

а) кожен фахівець в ієрархії ОМ на своєму рівні приймає рішення щодо визначення цілей виробничої потужності;

К

Критерії оцінки послуг, що додають вартість

в) якість, гнучкість, швидкість і ціна надання послуги;

Категорії послуг

б) усунення неполадок, демонстрація технології, швидка заміна несировинних комплектуючих, забезпечення споживача буклетом з технічною характеристиками та правилами користування;

Концепція „завод в заводі”

а) кожен підрозділ підприємства може працювати, як самостійний завод;

Концепція „кваліфікатори замовлень”

а) основні пріоритети для споживача;

Концепція „переможці замовлень”

а) критерії і заходи, призначені для завоювання споживача;

Країна-споживач, як критерій розміщення вир-чих об’єктів

б) країна споживач - іноз.підво;

М

Матричний проект

а) в проекті задіяні ляди з різних функціональних зон;

Методи надання послуг

а) метод потокової лінії, самообслуговування та індивідуальний підхід;

Місцезнаходження інших об’єктів компанії, як критерій розміщення вир-чих об’єктів

а) місцезнаходження інших підприємств цієї ж компанії впливає на розміщення її ж нового об'єкта виробництва;

Метод “Центрy ваги” в розташуванні підприємств

в) враховує розміщення нов. окремих об’єктів, існуючих об’єктів, відстань між ними й обсяги тов-в, що трансп-ся;

Метод сист-го планування CLP

б) розробка матриці взаємних зв’язків, що відобр. ступінь переваги кожн. вир-го об’єкта стосовно ін. по окремості;

Мета сукупного планування

б) план-ня темпу вир-ва групи тов-в на середньострок. період;

Н

Надійність постачань

б) поставляти товари чи послуги в точно обіцяний термін;

Напрямки діяльності в сфері послуг

в) сервісний бізнес і внутрішнє обслуговування;

Трети́нний се́ктор еконо́міки або сфера послуг - один із трьох секторів економіки в рамках гіпотези трьох секторів, який включає економічну діяльність, пов'язану з послугами.

Наявність постачальників, як критерій розміщення виробничих об’єктів

г) наявність високопрофесійної та конкурентноздатної мережі постачальників і їх близькість до підприємств.

О

Основні (базові) послуги

б) споживач отримує продукцію виготовлену з дотриманням технології, за вимогами споживача по конкурентноздатній ціні при своєчасній доставці;

Операційні пріоритети

г) гнучкість і швидкість освоєння нових товарів, здатність реагувати на зміну попиту, якість продукції, терміни виконання замовлень, витрати на виробництво.

Я́кість проду́кції - це сукупність властивостей продукції, яку обумовлюють її придатність, задовольнити певні потреби відповідно до призначення.

Операційна стратегія виробництва

а) пов’язана зі споживачем по вертикалі і з елементами структури підприємства по горизонталі;

Організаційні структури проектної організації

в) відособлений, функціональний та матричний проект;

Основа операційної класифікації послуг

б) ступінь контакту зі споживачем;

Оперативне призначення сервіс-системної матриці

в) технічне оснащення процесу обслуговування та фокусування операцій, ступінь контакту з клієнтом;

Основні виробничі витрати при сукупному плануванні

а) постійні та змінні витрати, необхідні для виготовлення визначеного виду продукції в даному періоді часу;

П

Поняття вир-чої системи – це

б) система, що використовує ресурси під-ва дляперетворення сировини у готову продю;

Прискорення випуску нового товару

б) випуск товарів починається паралельно з конструкторськими розробками;

Післяпродажна підтримка постачальником

а) швидкість реакції на після продажні потреби клієнтів;

Поняття переліку робіт

б) основні задачі з перерахуванням всіх операцій та дати початку і закінчення їх;

Пакет робіт

г) набір операцій, об’єднаних у єдину групу, які виконуються одним організаційним підрозділом.

Планування продукції

б) концептуальний задум, місткість ринку, рівень досконалості, фінансові наслідки та інвестиційні вимоги;

Поняття спільного проектування продукції

а) міжфункціональні інтеграції і одночасно проектування різних видів продукції і призначення для їх виробництва технологічних процесів;

Технологі́чний проце́с - це впорядкована послідовність взаємопов'язаних дій та операцій, що виконуються над початковими даними до отримання необхідного результату.

Проектування продукції очима споживача

а) це вивчення думок споживачів: визначення характеристик, якими має володіти дана продукція;

Поняття глобального продукту – це здатність фірми-виробника

г) розробляти і виготовляти продукцію для регіонів, розташованих за межами країни.

Поняття ступеню контакту зі споживачем послуг

в) співвідношення часу, що клієнт знаходиться в сервісній системі до загального часу надання послуг;

Пріоритети сервісної стратегії

г) якість матеріалів, різноманітність, ціна та ввічливе ставлення до клієнтів, унікальні навички та швидкість надання послуг;

Поняття сервіс-системної матриці відображає

б) ступінь контакту клієнт-канал;

Поняття сервісного бізнесу –це

в) надання послуг клієнтам при взаємодії з ними і найчастіше з їхньою особистою участю;

Професійні послуги

в) банки, страхові, фінансові консультаційні рекламні фірми;

Поняття системи Шинго

а) це розмежування помилок і дефектів, послідовна перевірка, самоперевірка і контроль джерел;

Поняття системи „poka-yoke”

в) контрольні списки і інструментарій, що перешкоджає з початку процесу помилок, що згодом призводить до браку;

Поняття системи ISO-9000

б) це міжнародний комплект стандартів;

Поняття виробничої потужності підприємства

г) кількість продукції, яку здатне виготовити підприємство з урахуванням наявних ресурсів.

Поняття коефіцієнту викор-ня вир-чих потужностей

в) відображає наскільки фірма близька до найкращого оперативного рівня;

Поняття найкращого оперативного рівня потужності

б) запланована потужність;

Поняття ефекту економії обумовленої ростом продуктивності і масштабу виробництва

а) це відбувається за рахунок накопиченого досвіду та випуску великих обсягів продукції;

Питання які вирішуються при плануванні завантаження потужностей

б) збереження збалансованості системи, частота оновлення потужнестей, зовнішні джерела збільшення потужностей;

Політичний ризик, як критерій розміщення виробничих об’єктів

в) швидкомінливі геополітичні обставини;

Поняття фактор-рейтингових систем при виборі місця розташування виробничих об’єктів

а) забезпечують механізм, що об’єднує різні фактори в легкодоступну бальну систему оцінок;

Поняття аналітичної моделі Дельфі при виборі місця розташування підприємств

а) це мінімізація часу транспортування;

Поняття технологічного принципу розміщення обладнання на підприємстві

а) однакове устаткування чи однорідні технологічні операції групуються разом;

Поняття методу CRAFT

в) це визначення величини транспортних витрат;

Опера́ція технологі́чна (рос. операция технологическая, англ. production operation, нім. technologische Operation f) - окрема частина технологічного процесу, сукупність робочих дій (прийомів), що характеризується однорідністю технологічного змісту і єдністю предмету праці, застосовуваного інструмента (устаткування) і робочих пристосувань.
Транспортування англ. transportation - процес переміщення людей, вантажів, сигналів та інформації з одного місця в інше. В логістиці транспортування розглядається, як процес переміщення людей та вантажів, або перевезення.

Поняття балансування потокової лінії

а) це встановлення протяжності всіх операцій таким чином, щоб їх можна було виконати за такт потокової лінії;

Поняття технологічної класифікації

в) встановлення кодів, що використовуються для визначення типів устаткування, що входять в технологічні осередки;

Поняття виробничих осередків

г) це угрупування устаткування і технологічних процесів в осередки, визначення потоків сімейств компонентів для технологічних процесів, що мають загальні етапи обробки.

Принцип нерухомого об’єкту

а) це коли об’єкт протягом усього технологічного процесу залишається на одному місці

Принцип групової технології

б) це групування різного устаткування в робочі центри чи технологічні осередки для обробки виробів, що мають одинакові чи подібні способи і вимоги до обробки;

Технологія Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).

Поняття сервісного ландшафту

а) це фізичне середовище, де надаються послуги, що впливають на споживачів і обслуговуючий персонал;

Поняття навколишнього середовища в сервісній фірмі

в) це фактори, що можуть впливати на роботу і моральний стан працюючих, а також сприйняття сервісу клієнтами;

Просторове і функціональне розміщення товару

а) це планування шляху руху клієнтів і групування товарів;

Планування ландшафту і угрупування товарів

г) це навколишнє середовище, зовнішні атрибути, просторове і функціональне розміщення товарів.

Довкілля, або бюрократично навко́лишнє приро́дне середо́вище - всі живі та неживі об'єкти, що природно існують на Землі або в деякій її частині (наприклад, навколишнє середовище країни). Сукупність абіотичних та біотичних факторів, природних та змінених у результаті діяльності людини, які впливають на живий світ планети.

Планування офісу

а) тенденція відкритих робочих місць для сприятливих умов спілкування і командної роботи;

Поняття ланцюга поставок

а) системний підхід до упр-ня потоками інформації, матеріалів і сервісних послуг від пост-ків сировини до кінцевого споживача;

Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.
Систе́мний підхі́д (англ. Systems thinking - системне мислення) - напрям методології досліджень, який полягає в дослідженні об'єкта як цілісної множини елементів в сукупності відношень і зв'язків між ними, тобто розгляд об'єкта як модель системи.

Поняття сукупного планування поставок

б) сукупний план поставок встановлює обмеження і визначає рівні матеріальних запасів;

Поняття вантажної вартості

в) це економія на виборі способу тр-ня на одиницю ваги товару;

Поняття закупівель “точно в термін” (JIT-закупки)

б) це постачання, які ґрунтуються на договорах постачання малих партій матеріалів безпосередньо на вир-во в точно зазначений час;

Переваги закупок “точно в термін”

б) стабільна якість, довіра, економія на ресурсах та інструментах, зниження питомих витрат виробництва;

Поняття дистриб’юторства

в) має ексклюзивні права на продаж різноманітних товарів на визначеній території;

Представник виробника

г) має ексклюзивні права на визначеній території, на визначену територію потенційних клієнтів і отримує комісійні.

Поняття аутсорсингу

а) розміщення вир-ва комплектуючих, послуг та іншого в сторонніх орг-ціях;

Поняття електронного обміну даними (ЕОД)

а) це не паперові електронні комунікації про товари і посл;

Ви́трати виробни́цтва - витрати різних видів економічних ресурсів (сировини, праці, основних засобів, послуг, грошей), безпосередньо пов'язаних з виробництвом економічних благ.
Електро́нний о́бмін да́ними (ЕОД, Electronic data interchange EDI) - засіб, за допомогою якого компанії можуть використовувати мережі для ділової взаємодії. Якщо електронне листування між компаніями - явище звичайне, ЕОД має на увазі передачу великих обсягів інформації, заміняючи великі паперові документи такі, як рахунки і контракти.

Поняття форвардних закупівель

б) закупівля великих партій товарів за низькими цінами;

Поняття основного плану виробництва (ОПВ)

а) встановлює обсяг і дату пост-ня всього асор-ту виробів необхідних для виконання кожного замовлення;

Попереднє планування потужності (ППП)

г) виявлення наявних потужностей, устаткування, робочої сили та постачальників.

Планування матеріальних потреб (ПМП)

в) планування потреб в матеріалах та встановлення термінів розміщення замовлень;

Планування потреб у виробничих потужностях (ППВП)

б) це складання графіка замовлень на виготовлення продукції;

Поняття ієрархічного планування виробництва

а) це розподіл обов’язків менеджера зверху вниз.

Поняття субпідряду при сукупному плануванні – це

б) передача частини виробничих завдань іншим організаціям на договірній основ;

Поняття товарно-матеріального запасу

б) запас ресурсів використовуваних в організації;

  1   2


Скачати 145.05 Kb.