Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаBlockchain (блокчейн). Технологія, платформа, транзакції

Скачати 346.85 Kb.

Blockchain (блокчейн). Технологія, платформа, транзакції
Скачати 346.85 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації30.03.2019
Розмір346.85 Kb.
  1   2   3
Blockchain (блокчейн). Технологія, платформа, транзакції. https:mining-cryptocurrency.rublockchain , https:arazuvaev.rublokcheyntehnologiya Технологія блокчейн поступово змінює світ так само сильно, як це зробив Інтернет. Інтерес до цієї технології зростає з кожним днем і незабаром багато індустрій будуть користуватися нею. Короткий опис блокчейну Блокчейн (Block Chain)— це розподілена база даних, що складається з ланцюжків транзакцій.
Розподілена база даних (англ. distributed database, DDB) - сукупність логічно взаємопов'язаних баз даних, розподілених у комп'ютерній мережі. Логічний зв'язок баз даних в розподіленій базі даних забезпечує система управління розподіленою базою даних, яка дозволяє управляти розподіленою базою даних таким чином, щоб створювати у користувачів ілюзію цілісної бази даних.
База має правила щодо свого формування, збереження та користування даними, що виключає можливості шахрайський дій, крадіжку персональних даних, захищає майнові права і подібне.
Майнові́ права́ - це права фізичних чи юридичних осіб, які повязані з майном, відмінні від права власності.
Всі несанкціоновані втручання для зміни інформації в блокчейн-технологіях є неможливими. Як приклад можна привести молекулу ДНК, яка містить повну інформацію про організм людини. Втім, організм не приймає чужі клітини і тканини, він просто їх відторгає. 100 безпека блокчейну обумовлена ​​кількома факторами: Використання складних алгоритмів з математичними даними. Шифрування даних спеціальним криптографічним програмним продуктом. Великою кількістю компютерів в мережі Інтернет, що об’єднані в блокчейн-мережу і які зберігають і синхронізують між собою таблиці бази з даними про всі транзакції між учасниками.
Людське тіло - фізична структура людини, людський організм. Тіло людини утворено клітинами різних типів, характерним чином організується в тканини, які формують органи, заповнюють простір між ними або покривають зовні.
Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
Блокчейн розглядається як безкінечний цифровий розподілений журнал економічних (чи інших) транзакцій, який можна використати для фінансових операцій та практично всього, що має цінність. Дозволяючи цифровій інформації накопичуватися і не знищуватися, технологія блокчейн створила основу для Інтернет-економіки. Технологія блокчейн Технологія була спочатку розроблена для цифрової валюти - біткоінів, але на даний час технічна спільнота розробляє і втілює інші потенційні варіанти використання блокчейну.
Цифрова (електронна) валюта - електронні гроші, які використовуються як альтернативна та додаткова валюта. В даний час, цифрові валюти не випускаються національними центральними банками. Найчастіше їх вартість прив'язана до національних валют, але є й інші бази для обміну.
Будь-які заборони в блокчейн-мережі не працюють. Отже, користувач системи може сміливо обходитися без посередницьких структур, таких як реєстратори, нотаріуси та інші. Розподілена база даних блокчейн зберігається не на загальних серверах, а на мільйонах комп’ютерах, що знаходяться в різних точках планети. Всі користувачі в блокчейн-мережі мають ідентичні права і зобовязання. Ця база даних зберігає постійно зростаючий список впорядкованих записів, що називаються блоками. Кожен блок містить мітку часу і посилання на попередній блок. В блокчейн-мережі є два типи учасників: Майнери, що створюють нові блоки, обчислюють та привласнюють їм закриті коди — хеші. Майнери працюють на власних обчислювальних потужностях і отримають винагороду за рахунок комісій, що стягується за транзакцію. Прості користувачі, які здійснюють фінансові або інші операції, наприклад, переказ грошей. Запис про операцію (адреса отримувача, сума переказу, комісія за послуги переказу) надсилається до блокчейн-мережі, де він вже вважається транзакцією. Майнери формують блок із черги накопичених записів простих користувачів, обчислюють для кожного блоку значення хеш-коду і розсилають блок до всіх учасників блокчейн-мережі. Комп’ютери всіх учасників мережі отримують запис про новостворений блок, перевіряють чи ці записи є вірними і зберігають їх на своїх комп’ютерах для підтримки надійності та захищеності розподіленої бази. Всі транзакції, що були проведені в будь який час існування блокчейн-мережі є доступними для перегляду, але зашифровані для використання або змінювання вмісту. Коли людина під’єднується до групи комп’ютерів для обміну інформацією (записами або блоками), вона стає частиною системи.
Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.
При цьому географічно не має значення, де знаходиться користувач і його компютер. Як працює блокчкейн на прикладі криптовалюти біткоін Користувач А хоче переказати певну суму до користувача В. Вони відкривають біткоін-гаманці і стають учасниками блокчейн-мережі. При відкриванні гаманця користувач отримує його номер, що є публічним кодом і зазначається для здійснення фінансових операцій. Після заповнення відомостей про переказ (сума, номер гаманця отримувача), транзакція скеровується до блокчейн-мережі, де очікує на інші транзакції, щоб сформувався блок (розмір 1 Мб). Блоку привласнюється номер і майнери обчислюють для нього хеш - спеціальний код, що містить відомості про цей та попередній блоки. Блок розсилається до всіх учасників блокчейн-мережі і вони перевіряють правильність даних. Якщо помилки не знайдено, то кожен учасник додає блок до свого екземпляру розподіленої бази даних. Блок додається в кінець ланцюжка блоків і містить інформацію про попередній блок, який відповідно містить інформацію про блок, що перед ним і так далі до початкового блоку в ланцюжку. Транзакція вважається підтвердженою. Виробляється закритий код для кожної транзакції блоку. Відповідь про підтвердження транзакції разом із закритим ключем надходить до учасника Б. Користуватися грошима з гаманця – обміняти на іншу валюту, здійснити покупку або переказ можна лише знаючи закритий код. Технологія блокчейн побудована так, що до моменту внесення запису в блок він вважається непідтвердженим (недійсним). Користувач мережі може використовувати запис, але немає гарантій достовірності здійсненої операції. Виникають ситуації, коли непідтверджений запис згодом скасовують. Як тільки запис зберігся в сформованому, прохешованому блоці і цей факт підтверджено, то його скасування вже неможливе. Шифрування блоків гарантує, що користувачі можуть користуватися лише тими частинами ланцюжка блоків, до яких вони мають закриті ключі, без яких зчитування зміна запису є неможливою. Шифрування гарантує синхронізацію копій розподіленого ланцюжка блоків у всіх користувачів. Замість того, щоб звертатися до третіх осіб, наприклад, фінансово-кредитних організацій, в якості посередників при проведенні транзакцій, вузли блокчейн-мережі використовують спеціальний протокол консенсусу для узгодження вмісту реєстру, а також криптографічні алгоритми хешування і електронно-цифрового підпису для забезпечення цілісності транзакції і передачі її параметрів. Механізм консенсусу гарантує, що розподілені реєстри є точними копіями, що знижує ризик появи шахрайських транзакцій, оскільки стороннє втручання може виникнути в багатьох місцях одночасно. Криптографічні алгоритми хешування, такі як алгоритм обчислень SHA256, гарантують, що будь-яка зміна вхідних даних транзакції, навіть сама незначна, призведе до появи іншого значення хешу в результатах розрахунків, що вказує на ймовірність компрометації вхідних даних транзакції. Електронно-цифрові підписи гарантують, що транзакції здійснюються легітимними відправниками (підписані закритими ключами), а не зловмисниками. Децентралізована однорангова блокчейн-мережа позбавляє окремих учасників або груп учасників можливості контролювати базову інфраструктуру або дестабілізувати всю систему. Всі учасники мережі є рівними і під’єднуються до неї по одних і тих же протоколах. Учасниками можуть бути фізичні особи, державні структури, організації або обєднання всіх перелічених типів учасників.
Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.
Отже, система записує хронологічний порядок проведення транзакцій зі всіма вузлами мережі, що визнали дійсність транзакцій за допомогою обраної моделі консенсусу. Результатом є транзакції, які не підлягають скасуванню і узгоджені всіма учасниками мережі децентралізовано. Транзакція. Оскільки сама криптовалюта, наприклад bitcoin, це послідовність цифрових підписів то структура транзакції виглядає ось так: Відкритий ключ учасника (1,2,3) - це власне адреса, куди слід перевести певну суму коштів.
Електро́нний цифрови́й пі́дпис (ЕЦП) (англ. digital signature) - вид електронного підпису, отриманого за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача.
Хеш транзакції - сама інструкція, вона містить інформацію про суму переказу і куди він йде. А головне, звідки взялися ці гроші, які потрібно перевести, тому на рисунку зображено стрілки, що йдуть від попередньої транзакції. Підпис учасника (1,2,3) – подібно до автографу на чеку, який за допомогою секретного ключа підтверджує ваші повноваження, як власника коштів. Якщо відкритий ключ можна роздавати всім, то секретний ключ слід тримати при собі.
Асиметричні криптосистеми - ефективні системи криптографічного захисту даних, які також називають криптосистемами з відкритим ключем. В таких системах для зашифровування даних використовують один ключ, а для розшифровування - інший (звідси і назва - асиметричні).
Цей ключ надає повний доступ до операцій за рахунком. Це схоже на пластикову картку, її можна показувати, навіть дати вставити в банкомат, а для зняття грошей потрібен буде пін-код. Транзакція готова і далі вона потрапляє в блок. Все свіжі транзакції запускаються в мережу, де вони очікують, коли їх причеплять до ланцюжка. Мережа в свою чергу містить велику кількість вузлів, які займаються формуванням нового блоку і перевіркою достовірності транзакції. Вузли шляхом обчислень підбирають хеш для блоку просто перебираючи різні значення. Коли це значення знайдено і відповідає всім вимогам, блок вважається сформованим. Цей процес називається Майнінг (mining). Відомості про блок Сьогодні Майнери формують (добувають) в середньому один блок кожні 10 хвилин. В кожному блоці може зберігатися максимум 1 Мб даних. Таке обмеження закладено в код біткойнов, але пропускна здатність мережі цим не обмежується. У блок розміром 1 Мб можна вмістити дані приблизно про 3-5 тисячи простих транзакцій (між двома гаманцями з невеликою кількістю входів і виходів), тобто мережа пропускає в середньому 7 транзакцій в секунду. Для сьогоднішнього кількості користувачів це не критично, але для майбутнього масового використання дуже мало. Кількість транзакцій, які вміщуються в один блок, скорочується, по-перше, за рахунок багатоадресних транзакцій - наприклад, розсилка пулами винагороди Майнерам. А по-друге, за рахунок того, що деякі компанії використовують ланцюжок блоків біткоінов для нефінансового застосування, передачі даних або підтримки реєстру (компанія Factom, проект Counterparty, біржа Nasdaq).
Передача даних (обмін даними, цифрова передача, цифровий зв'язок) - фізичне перенесення даних цифрового (бітового) потоку у вигляді сигналів від точки до точки або від точки до множини точок засобами електрозв'язку каналом зв'язку; як правило, для подальшої обробки засобами обчислювальної техніки.
До недавнього моменту блоки досить рідко заповнювалися даними цілком, на існування обмеження розміру не звертали уваги. Однак, разом з тим, як визнання біткойнов зростає і їм починає користуватися все більше людей, збільшується і кількість транзакцій, в результаті чого кожен блок в ланцюжку все більше заповнюється даними. Група дослідників влаштувала «тест на стресостійкість» мережі шляхом «спаму» ланцюжка блоків множиною транзакцій на крихітні суми, в результаті якого протягом 8 годин кожен блок в мережі був заповнений повністю, і велика кількість транзакцій, що не вмістилися в блоки, залишилися непідтвердженими. Серед головних переваг біткойнов виділяють швидкі і дешеві перекази коштів (комісія для майнерів). Деякі користувачі при переказі біткоінів навмисне збільшують розмір комісії, щоб їх транзакція була пріоритетною для підтвердження, тобто підтвердження звичайних транзакцій може відбуватися вже в другому, третьому і так далі блоках, а значить займати за часом 20, 30 і навіть більше хвилин (а іноді і пару годин). Звичайно, розробляються різні програмні рішення, щоб при оплаті біткоінов не доводилося стояти по півгодини на касі в очікуванні підтвердження, але технічно з ростом масштабів використання біткойнов такі затримки будуть траплятися все частіше і частіше. У 2010 році на технологію біткоінів звернуло увагу багато користувачів, серед яких виявилися не самі добропорядні, і мережа біткойнов почала піддаватися численним атакам. Автори біткойнов швидко на це зреагували і внесли кілька поправок до протоколу, щоб зробити його більш стійким. Однією з цих поправок стало рішення встановити межу розміру блоку в 1 Мб. До того моменту у біткойнов не було обмеження на розмір блоку, обсяг транзакцій був дуже малий і вважалося, що 1 Мб вистачить як для захисту мережі, так і для резервного простору для майбутнього зростання обсягів транзакцій, перш ніж масштаби мережі будуть збільшені. Обмеження було введено як міра проти зловмисників, які могли навмисно створювати великі блоки з метою обвалити ще зовсім молоду на той момент мережу. Такі атаки в принципі можливі і сьогодні, саме тому і необхідне обмеження розміру, але зараз такі атаки значно більш затратні і, по суті, стали неефективними. Ключі Інформація Блокчейн (блоки і інформація в них) доступна для кожного бажаючого, будь-який блок відкривається для вивчення (приклад). Ланцюжок блоків за необхідності дозволяє відстежити, а також оцінити шлях зміни інформації, перевірити коректність даних. Блокчейн - це система, що дозволяє перевіряти інших учасників і не довіряти нікому. За наявності будь-яких сумнівів проводиться перевірка, після чого приймається рішення. Всі дані в системі захищені. Ланцюжок Блокчейну надійно зашифрований і це відкриває шляхи для отримання достовірної і відкритої інформації. Через інформацію в блоці можна побачити всіх мільйонерів, але ось дізнатися, кому мільони належать, нереально. Для того щоб переглянути дані потрібно підтвердження права власності на цю транзакцію.
Пра́во вла́сності (в об'єктивному розумінні) - це сукупність правових норм, які регулюють відносини, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням власником належним йому майном на свій розсуд і у своїх інтересах, усуненням усіх третіх осіб від протиправного втручання у сферу його володіння цим майном, а також обов'язки власника не порушувати прав та законних інтересів інших осіб.
Для ідентифікації користувача застосовується спеціальний ключ. Захист і надійність Blockchain будується на цих ключах, за допомогою яких спрощується процес перевірки коректності та правдивості інформації. Сам криптографічний ключ - група букв і цифр, розрахунок яких проводиться із застосуванням спеціально створеного алгоритму, що називається функцією хеш. При цьому у користувача є лише один ключ, якому притаманні дві різні властивості: Маючи ключ на руках, не вийде дізнатися первинну (вихідну) інформацію. Підібрати інший пакет даних, що дозволяють створити такий же ключ, неможливо.
Пакети даних - в телекомунікаціях це відформатований блок даних який передається за допомогою комутації пакетів в комп'ютерній мережі. Комп'ютерні лінії зв'язку, які не підтримують передачу пакетів даних, такі як традиційні від точки-до-точки (англ. point-to-point)
Наявність на руках ключа ще нічого не означає. Людина, яка має ключ, не зможе завдати шкоди системі або іншому користувачеві. З іншого боку, вивчення наявної інформації дозволяє перевірити відповідність даних до певного ключа. Навіть при невеликій коригування даних буде змінений і ключ. Як знайти біткойн-транзакцію в блокчейні Block Explorers забезпечує візуально привабливий і зручний спосіб навігації біткоінів в блокчейн-ланцюжку. Він надає можливість вивчати біткойн-транзакції, створює інформативні графіки і таблиці, що відображають активність в мережі. Щоб знайти біткойн-транзакцію, користувачі можуть піти на сайт https:blockchain.info і скористатися панеллю пошуку, що розташована нагорі справа. За допомогою цієї функції можна отримати інформацію про конкретну біткойн-адресу, хеш транзакції, або номер блоку, якщо ввести їх в пошукове вікно. Для прикладу можна подивитися на цю транзакцію. Що таке підтвердження мережі Bitcoin (стосується також мереж Bitcoin Cash Ethereum Litecoin Dash Zcash Monero Dogecoin) Підтвердження транзакції потрібно для того, щоб запобігти повторній витраті одних і тих же грошових коштів.
Гро́ші - особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів та послуг. Гроші виконують функції мірила вартості та засобу обігу. Крім того, вони є засобами нагромадження та платежу.
Як тільки відправник переказує кошти, транзакція потрапляє в мережу Bitcoin для виконання і додавання до блоку. Саме процес додавання транзакції до складу знайденого блоку, називається підтвердженням транзакції, один блок містить одне підтвердження. Як тільки транзакція отримує підтвердження, монети Bitcoin стають доступними для подальшого їх використання. Швидкість підтвердження залежить від багатьох факторів, таких як: завантаженість самої мережі Bitcoin, розмір комісії зазначеної при переказі, швидкість Інтернет зєднання, технічна справність ресурсу, де знаходитися гаманець і т. д. В середньому підтвердження транзакції тривати від 30 хвилин до декількох годин. Але іноді підтвердження можна чекати 2-6 днів, якщо мережа Bitcoin перевантажена. Підтвердження операцій в мережі Bitcoin залежить від роботи Майнерів. Саме ці люди роблять роботу мережі Bitcoin живою і діють виключно в своїх фінансових інтересах. Обмінник не займається Майнінгом біткоінів і не може яким-небудь чином вплинути на роботу Майнерів. Це не залежний від обмінника процес, який відбувається після виконання переказу біткоінів з адреси обмінника на адресу вказану користувачем в заявці. Слід чекати підтвердження мережею до тих пір, поки майнер не виконає певні дії по видобутку блоків. Це фундаментальні властивості мережі Bitcoin. Зобовязання обмінника вважаються виконаними після переказу монет Bitcoin на вказану клієнтом адресу, що підтверджується записом в загальнодоступному реєстрі. Будь-які претензії до обмінника щодо підтверджень в мережі Bitcoin є безпідставними, оскільки підтвердження в мережі Bitcoin це неконтрольований обмінником процес, процес, який залежить від дій третіх осіб. Цей процес відбувається після успішного завершення обміну в гаманці користувача. Останнім часом і досить часто мережа Bitcoin буває завантаженою. Це може бути викликано різними обставинами: велика кількість необроблених транзакцій, атаки на мережу хакерами і т.д. У такі періоди час очікування підтверджень може збільшитися від декількох годин і до декількох діб. Захист блокчейн-мережі Блокчейн як Інтернет-технологія має вбудовану стійкість до помилок. За майже 30 років Інтернет довів свою надійність. Це досягнення є доброю ознакою для блокчейн-технології, яка продовжує розвиватися. Від часу створенняблокчейн біткоінів працює без істотних збоїв. На сьогоднішній день, проблеми, що повязані з біткоінами, були через злам сервісів, побудованих поверх блокчейну або недостатній контроль. Ці проблеми виникають через погані наміри і людські помилки, а не через недоліки в архітектурі протоколу. В технологію блокчейн від початку закладено безпеку на рівні бази даних. Концепцію ланцюжків блоків запропоновано в 2008 році Сатоши Накамото (Satoshi Nakamoto). Вперше вона була реалізована в 2009 році як складова цифрової валюти - біткоін, де блокчейн грає роль головного загального реєстру для всіх операцій з біткоїнами. Завдяки технології блокчейну біткоін став першою цифровою валютою, яка вирішує проблему подвійних витрат (на відміну від фізичних монет або жетонів, електронні файли можуть дублюватися і витрачатися двічі) без використання будь-якого авторитетного органу або центрального сервера. Безпека в технології блокчейн забезпечується через децентралізований сервер, проставлені мітки часу і однорангові мережні зєднання. В результаті формується база даних, яка керується автономно, без єдиного центру.
Єдиний Центр - українська політична партія, колишня назва - «Партія Приватної Власності». Голова партії - Віктор Балога.
Це робить ланцюжки блоків дуже зручними для реєстрації подій (наприклад, внесення медичних записів) та операцій з даними, управління ідентифікацією та перевірки походження. Зберігаючи блоки інформації, що є ідентичними у всій мережі, блокчейн не може контролюватися кимось одним та не має єдиної точки відмови. Блокчейн є механізмом, що забезпечує високий ступінь обліку та ідентифікації. Більше не буде пропущених транзакцій, помилок людини або машини, або навіть змін, що зроблені без згоди залучених сторін. Блокчейн гарантує законність транзакції шляхом запису її не лише в головному реєстрі, а в розподіленій системі реєстрів, повязаних через захищений механізм перевірки. Блокчейн гаманець Блокчейн-гаманець для зберігання біткоінів засновано в 2011 році. Він пропонує не просто зберігати кошти, але і є оглядачем блоків, тобто, саме тут можна переглянути яка транзакція, куди була відправлена, а також простежити ланцюжок передачі коштів від моменту їх виникнення. Якщо необережно купити криптовалюту або продати, то можна видати дані про себе, які будуть доступні для кожного. Гаманець давно користується хорошею репутацією як надійний і зручний сервіс, хоча і стягує високі комісії за перекази. При невеликому розмірі комісії (встановлює сам користувач) транзакція може тривати довго, а потім повернутися до свого власника непідтвердженою. Незважаючи на це, багато користувачів користуються цим сервісом, завести на ньому аккаунт може любий. Реєстрація Blockchain гаманця Нижче наведено короткий перелік дій користувача, що в кілька кроків зробить його власником аккаунта на Blockchain.info Перейти на офіційний сайт онлайн гаманця і вибрати розділ «Гаманець».
Сайт або веб-сайт (від англ. website, місце, майданчик в інтернеті) - сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет, які об'єднані як за змістом, так і за навігацією під єдиним доменним ім'ям. Фізично сайт може розміщуватися як на одному, так і на кількох серверах.
Вибрати одну з кнопок створення гаманця - в верхній частині екрану або по центру кнопка «Sign Up». Ввести мінімум даних про особу: пошту, пароль і згода з умовами використання сервісу. Реєстрація завершена, верифікувати пошту, оскільки це дозволить отримати доступ до гаманця при різних несприятливих моментах. Для входу в систему вибрати в розділі «Гаманець» функцію «Login in», а потім вказати дані, які були задані при реєстрації. Вже з особистого кабінету можна налаштувати рівень безпеки
Каталог: library -> students -> sss -> lecture
library -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
library -> “Інформаційні управляючі системи та технології” 080402 “Інформаційні технології проектування” Одеса 2010
library -> Введение в Slackware Linux Что такое Linux?
library -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
library -> Дипломної освіти» ват «укртелеком»
students -> 9 Інтернет реклама
  1   2   3


Скачати 346.85 Kb.