Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаБобровицька мiська рада чернігівської областi 1 сесiя скликання р I шенн я

Скачати 44.92 Kb.

Бобровицька мiська рада чернігівської областi 1 сесiя скликання р I шенн я
Скачати 44.92 Kb.
Дата конвертації25.04.2017
Розмір44.92 Kb.БОБРОВИЦЬКА МIСЬКА РАДА

Чернігівської областi

11 сесiя 7 скликання

Р I Ш Е Н Н Ям.Бобровиця
31 січня 2017 року
ПРОЕКТ

Про міську Програму «Компенсація

фізичним особам, які надають соціальні

послуги громадянам похилого віку, інвалідам,

дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до

самообслуговування і потребують

сторонньої допомоги, на 2017 рік»

Керуючись п.23 ст. 26 та ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України» «Про соціальні послуги», Постановою Кабінету Міністрів від 29.04.
Місце́ве самоврядува́ння - право та змога органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.
Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.
Постанова Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України - нормативно-правовий акт Уряду України - Кабінету Міністрів.
2004 № 558 «Про затвердження порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги», Бобровицька міська рада

В И Р І Ш И Л А:


1.
Бобро́вицька міська́ ра́да - адміністративно-територіальна одиниця та орган місцевого самоврядування в Бобровицькому районі Чернігівської області. Адміністративний центр - місто Бобровиця.
Затвердити міську Програму «Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують

сторонньої допомоги, на 2017 рік» (далі – Програма), що додається.

Соціа́льні по́слуги - комплекс правових, економічних, психологічних, освітніх, медичних, реабілітаційних та інших заходів, спрямованих на окремі соціальні групи чи індивідів, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, з метою поліпшення або відтворення їх життєдіяльності, соціальної адаптації та повернення до повноцінного життя.


2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань забезпечення законності, правопорядку , правових питань, депутатської діяльності та етики та з питань соціально-гуманітарної сфери, сім’ї та молоді

Міський голова В.В.

Пра́во - це обумовлена природою людини і суспільства система регулювання суспільних відносин, що виражає свободу особистості, та якій притаманні нормативність, формальна визначеність в офіційних джерелах і забезпеченість можливістю державного примусу.
Якушко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням 11 сесії

Бобровицької міської ради

сьомого скликання

від 31.01.2017 року
Міська Програма

«Компенсація фізичним особам, які надають соціальніпослуги громадянам похилого віку, інвалідам,дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, на 2017 рік»
І. Вступ

З кожним роком, як в цілому по Україні, так і безпосередньо у м. Бобровиця збільшується кількість людей, які потребують сторонньої допомоги. Ця необхідність пов’язана зі старінням населення, хворобами, які спричиняють інвалідність, втратою працездатності та можливості до самообслуговування.

Крім того, погіршується стан здоров’я та відповідно здатність до самообслуговування людей похилого віку, особливо тих, які проживають далеко від родичів і не перебувають на обліку в територіальному центрі соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян.

Програма розроблена на виконання Закону України «Про соціальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.

Старіння населення Старіння населення - зсув розподілу населення за віком у бік старшого віку. Цей процес є результатом демографічних змін в характері народжуваності, смертності і частково міграції. За даними комісії ООН з питань розвитку суспільства станом на 2005 рік, старіння населення спостерігалося у всіх країнах світу крім 18.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Кабінет Міністрів України Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.
2004 року № 558 «Про затвердження порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги» і спрямована на посилення соціального захисту населення, відтворення життєдіяльності, соціальної адаптації та повернення до повноцінного життя окремих осіб, що проживають на території району і які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.
Адапта́ція соціа́льна - активне пристосування індивіда до умов середовища і результату цього процесу.
Соціальне забезпечення (соціальний захист) - система суспільно-економічних заходів, спрямованих на матеріальне забезпечення населення від соціальних ризиків (хвороба, інвалідність, старість, втрата годувальника, безробіття, нещасний випадок на виробництві тощо).


ІІ. Мета та основні завдання Програми

 1. Головною метою Програми є забезпечення надання соціальних послуг у вигляді компенсацій фізичним особам, що надають соціальні послуги громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах, які вони не в змозі подолати за допомогою наявних засобів і можливостей, попередження виникнення складних життєвих обставин. Розширення послуг особам, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, підвищення рівня правового і соціального захисту непрацюючих фізичних осіб, які постійно надають соціальні послуги громадянам, які потребують постійної сторонньої допомоги.
  Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.


Пріоритетні завдання:

сприяння особам, що перебувають у складних життєвих обставинах, які не в змозі подолати за допомогою наявних засобів і можливостей;

попередження виникнення складних життєвих обставин;

розширення послуг особам, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги;

підвищення рівня правового і соціального захисту непрацюючих фізичних осіб, які постійно надають соціальні послуги громадянам, які потребують постійної сторонньої допомоги.
ІІІ. Шляхи та засоби виконання Програми

Реалізація заходів Програми здійснюється шляхом надання субвенції міським бюджетом районному бюджету на виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги у розмірах, у відповідності з вимогами діючого законодавства.

Компенсація призначається непрацюючим фізичним особам, які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами). Призначення компенсації здійснюється управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації в порядку, встановленому діючим законодавством.

Компенсація призначається виходячи з прожиткового мінімуму для працездатних осіб в наступних розмірах: • 15% - фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам І групи;
  Соціа́льні слу́жби - підприємства, установи та організації незалежно від форм власності і господарювання, а також громадяни, що надають соціальні послуги особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.
  Прожитко́вий мі́німум - вартісна величина достатнього для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження його здоров'я набору продуктів харчування, а також мінімального набору непродовольчих товарів та мінімального набору послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості.


 • 10% - фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, які за висновком лікарсько-консультаційної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування, інвалідам ІІ групи та дітям-інвалідам;

 • 7% - фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам ІІІ групи та хворим, які за висновком лікарсько-консультаційної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування.

Компенсація фізичним особам, які досягли пенсійного віку, визначеного статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», та інвалідам, що надають соціальні послуги, призначається у зазначених розмірах виходячи з прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Пенсі́йний вік - встановлений законодавством вік, по настанні якого, людина може претендувати на виплату - пенсії за віком.

ІV. Фінансове забезпечення

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету шляхом надання субвенції районному бюджету на 2017 рік у загальній сумі 60 000,00 грн.Сума коштів, необхідних на виплату компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги, збільшується у разі підвищення прожиткового мінімуму відповідним категоріям населення.


Скачати 44.92 Kb.

 • БОБРОВИЦЬКА МIСЬКА РАДА Чернігівської областi 11 сесiя 7 скликання Р I Ш Е Н Н Я
 • Закону України «Про місцеве самоврядування
 • Міська Програма «Компенсація фізичним особам, які надають соціальні
 • Закону України
 • ІІ. Мета та основні завдання Програми
 • ІІІ. Шляхи та засоби виконання Програми
 • І V . Фінансове забезпечення