Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаБондаренко М. А., Макаренко А. Ю розробка синтаксису опису мета об’єктних таблиць orm-системи вихідні передумови

Скачати 20.43 Kb.

Бондаренко М. А., Макаренко А. Ю розробка синтаксису опису мета об’єктних таблиць orm-системи вихідні передумови
Скачати 20.43 Kb.
Дата конвертації08.05.2017
Розмір20.43 Kb.

Бондаренко М.А., Макаренко А.Ю

РОЗРОБКА СИНТАКСИСУ ОПИСУ МЕТА ОБ’ЄКТНИХ ТАБЛИЦЬ ORM-СИСТЕМИ

Вихідні передумови. Мета компіляція (англ. metacompilation) — в загальному розумінні прийом програмування, що дозволяє оптимізувати програмний код алгоритму. Результатом мета компіляції є програмний код, що зазнав оптимізації. В розрізі проектування систем об’єктно-реляційної проекції найбільш значущою властивістю мета компіляції є можливість автоматизації створення метаданих. Метадані в цьому випадку використовуються не тільки як основна складова для мета опису класу, що закладає підґрунтя механізму рефлексії, але й для опису реляційних таблиць та їх складових (полів).

Постановка завдання. На основі аналізу програмних інтерфейсів створення таблиць у сучасних системах керування базами даних спроектувати інтерфейс проекції реляційної таблиці на С клас з метою надання С класу можливості рефлексії.
Систе́ма керування ба́зами да́них (СКБД) або Систе́ма управлі́ння ба́зами да́них (СУБД) - комплекс програмного забезпечення, що надає можливості створення, збереження, оновлення та пошуку інформації в базах даних з контролем доступу до даних.


Результати. В ході роботи встановлено що, етап мета компіляції повинен складатися з синтаксичного розбору, лексичного аналізу та генерації мета об’єктного коду, що є результатом мета компіляції. Для системи об’єктно-реляційної проекції, що розроблюється, продукт мета компіляції є складеним. Він складається не тільки з програмного коду на базовій мові програмування (С ), у який транслюється мета об’єктна таблиця.
Лексичний розбір - це процес перетворення послідовності символів в послідовність токенів (груп символів що відповідають певним шаблонам), та визначення їх типів. Програма, чи функція що виконує лексичний аналіз, називається лексичним аналізатором, чи сканером.
Початковий код (англ. source code; також перекладається українською як вихідний код, програмний код, джерельний код, первинний код, текст програми, у професійному середовищі також сирцевий код, у контексті код або сирці) - будь-який набір інструкцій або оголошень, написаних комп'ютерною мовою програмування у формі, що її може прочитати і модифікувати людина.
У результаті мета компіляції мають бути сформовані:

- опис класу об’єкту віртуальної об’єктно-орієнтованої бази даних (С клас);

- допоміжний мета об’єкт (С клас);

- дані про утворені файли, що є вхідними даними для компіляції, у файлі конфігурації системи збірки;

- опис реляційної таблиці.

Найбільш значущим фактором опису мета об’єктної таблиці є формат метаданих, що задаються. Опис поля мета об’єктної таблиці водночас повинен виконувати дві функції: описувати поле С класу, на основі якого мають інстанціюватися об’єкти віртуальної об’єктної бази даних та описувати поле таблиці в реляційному сховищі даних. На основі співвідношення типів даних, структури опису поля таблиці пропонується наступна форма опису поля мета об’єктної таблиці:

ТИП_ДАНИХ[(КІЛЬКІСТЬ_ЗНАКІВ [,КІЛЬКІСТЬ_ЗНАКІВ])]

ІМ'Я_ПОЛЯ [NOT NULL] [DEFAULT];

Сховище даних (англ. data warehouse) - предметно орієнтований, інтегрований, незмінний набір даних, що підтримує хронологію і здатний бути комплексним джерелом достовірної інформації для оперативного аналізу та прийняття рішень.
Тип даних - характеристика, яку явно чи неявно надано об'єкту (змінній, функції, полю запису, константі, масиву тощо). Тип даних визначає множину припустимих значень, формат їхнього збереження, розмір виділеної пам'яті та набір операцій, які можна робити над даними.

Розроблена система мета компіляції доповнює синтаксис С та дозволяє перетворювати наступний опис класу (мета таблиці) у об’єкт реляційної бази даних:

class Person{

properties:

VARCHAR(20) name NOT NUL;VARCHAR(30) name NOT NUL;};

Висновки. Мета компіляція в рамках реалізації системи об’єктно-реляційної проекції, дозволяє вирішити не тільки проблему відсутності у мові С механізму рефлексії у часі виконання, але й побудувати зручний користувацький інтерфейс, який дозволяє проектувати реляційні таблиці на ООП класи в межах розширеного синтаксису базової мови програмування.


Скачати 20.43 Kb.

  • Постановка завдання.
  • Результати.