Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаБрейн ринг з української мови Мета

Скачати 46.15 Kb.

Брейн ринг з української мови Мета
Скачати 46.15 Kb.
Дата конвертації09.04.2017
Розмір46.15 Kb.
ТипПовідомлення

Донецький ліцей №30

Донецької міської ради

Донецької області

Учитель початкових класів

Курилова Олена Василівна

2011-2012 н.р.Брейн - ринг з української мови

Мета: закріпити знання учнів з української мори з теми «Слово», навчити мислити творчо. Розвивати уміння аналізувати, синтезувати і систематизувати слова, а також розвивати зв'язне мовлення.
Ана́ліз (від грец. αναλυσις - «розклад») - розчленування предмету пізнання, абстрагування його окремих сторін чи аспектів. Метод дослідження, який вивчає предмет, уявно чи реально розчленовуючи його на складові елементи, як-от частини об'єкта, його ознаки, властивості, відношення, відтак розглядає кожен з виділених елементів окремо в межах єдиного цілого; протилежний метод - синтез.
Си́нтез - процес з'єднання або об'єднання раніше розрізнених речей або понять в ціле або набір. Термін походить від грец. σύνθεση - поєднання, приміщення разом (σύν - з, разом і θεση - стан, місце). Синтез є способом зібрати ціле з функціональних частин як антипод аналізу - способу розібрати ціле на функціональні частини.
Систематиза́ція - процес зведення розрізнених знань про предмети (явища) об'єктивної дійсності в єдину наукову систему, встановлення їхньої єдності. С. є відображенням матеріальної єдності світу і ґрунтується на вивченні суттєвих зв'язків, які об'єднують ці предмети (явища).
Виховувати повагу до рідної мови, дружбу, згуртованість, бажання змагатись і перемагати у чесній грі.

Умови гри:

Перед початком гри клас ділиться на 2 команди, які очолюють 2 капітани. В ході змагання команди набирають бали, виграє та, у якої кількість балів більша.

Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.
По закінченні гри для команд передбаченні нагороди (грамоти), а для найактивніших учасників – заохочувальні призи.Хід уроку:

 1. Організація класу

 2. Повідомлення теми

Вчитель. Сьогодні у нас не звичайний урок, а брейн-ринг. Щоб дізнатися яка команда буде першою починати гру, вам треба відгадати загадку.

Без неї жити не можливо,

Для всіх людей вона важлива.

Без неї пісні не співати,

Без неї й слова не сказати.


 1. Закріплення вивченого матеріалу.
  Брейн-ринг - гра між двома (і більше) командами у відповіді на питання. Ідея гри двох команд належить Володимиру Яковичу Ворошилову та висловлено ним у книзі «Феномен гри». Перша гра пройшла між дніпропетровським і одеським клубами «Що? Де? Коли?».
  Матеріал Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.


Завдання 1 (Добери назву)

Команда відповідає на питання і за кожну правильну відповідь отримує 1 бал. Починає команда, яка відгадала загадку. Якщо відповідь на питання неправильна, право відповіді переходить до іншої команди. 1. Скляний ящик із водою для риб. (акваріум)

 2. Пташка, яка співає високо в небі. (жайворонок)

 3. Смолиста маса, якою заливають дороги та тротуари. (асфальт)

 4. Жуйна тварина з одним чи двома горбами.(верблюд)

 5. Одиниця часу, яка у 60 разів менша, ніж хвилина (секунда)

 6. Складна машина, що косить, молотить, віє. (комбайн)

 7. Рослина з великими жовтими зернами, які зібрано у качани. (кукурудза)

 8. Колекція засушених рослин. (гербарій)

 9. Приміщення, де відбуваються вистави. (театр)

 10. Купа дров або хмизу, які горять. (вогнище)

 11. Всесвіт, скорений космонавтами. (космос)

 12. Апарат для розмови на відстані. (телефон)

 13. Установа, в якій виготовляють і продають ліки. (аптека)

 14. Прилад для визначення сторін світу. (компас)

 15. Підземна міська залізниця. (метро)

Завдання 2

Прочитайте вірші, випишіть із них ужиті у переносному значенні прикметники разом з іменниками, які вони пояснюють.

Космонавт (від грец. κόσμος - Всесвіт та грец. ναυτης - мореплавець) або Астронавт (від грец. αστρον - зоря та грец. ναυτης - мореплавець), також Тайконавт (від кит. 太空人 про китайських космонавтів) - спеціально підготована людина, що здійснює політ у космічному просторі.
Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.
Іме́нник - самостійна частина мови, що має значення предметності, вираженої у формах роду, числа і відмінка, відповідає на питання хто? або що?. В українській мові, яка належить до флективних синтетичних мов, іменник є змінною частиною мови, загалом, в інших мовах іменник може не змінюватися.
Прикме́тник - самостійна частина мови, що виражає ознаку предмета, граматично виявлену в категоріях роду, числа і відмінка та відповідає на питання який? яка? яке? які? чий? чия? чиє? чиї?

Буду я навчатись мови золотої –

У трави-веснянки, у гори крутої,

Потічка веселого, що постане річкою,

В пагінця зеленого, що зросте смерічкою.

(А. Малишко)

Шумлять, хвилюються жита.

Поглянь лише навколо –

Пшениця стигла, золота

Додолу хилить колос.

(Н. Забіла)Завдання 3

Запиши в якому значенні (прямому, переносному) вжито словосполучення.

Словосполучення - поєднання слів, утворене за нормами мови з двох або більше повнозначних слів, пов'язаних між собою синтаксично, яку використовують як лексично-семантичний матеріал номінативної (знакової) функції в реченні й поза ним. • Зарубай собі на носі.

 • Вище ніс.

 • Водити за ніс.

 • І носом не поведе.

 • Комар носа не підточить.
  • Кліпати очима.

  • Стріляти очима.

  • Прикипіти очима.

  • Їсти очима.

  • Зміряти очима.

Завдання 4

Прочитайте і запишіть прислів'я, загадки. Підкресліть синоніми чи антоніми. Усно поясніть їх зміст. Визначне, якою частиною мови є синоніми чи антоніми.

Части́ни мо́ви - великі за обсягом класи слів, об'єднаних спільністю загального граматичного значення і його формальних показників. • Праця чоловіка годує, а лінь марнує.

 • Горить, палає і втоми не знає.

Завдання 5

Учасники гри один за одним швидко називають відповідний антонім. У разі затримки відповідає наступний гравець.Весело –

Мороз –


Високий –

Білий –


Сміється –

Важкий –

Цікаво –

Свіжий –

Чисто –

Старість –

Шкідливий –

Сухий –


Зло –

Згадати -
Фізкультхвилинка
Завдання 6

Конкурс капітанів.

Дібрати якомога більше прикметників до слова «мова». Слова повторювати не можна. Хто назве більше сів, той і виграв. (Починає та команда, у якої більша кількість балів). За кожне слово капітан отримує 1 бал.

Завдання 7

Замініть вираз 1 словом • Набрати в рот води – (мовчати)

 • Побити горшки – (посваритись)

 • Сильний дощ – (злива)
  • Байдики бити - (лінуватись)

  • Брати ноги на плечі – (утікати)

  • Дощ із блискавкою – (гроза)

Завдання 8

До слова сміливий доберіть прикметники-синоніми.

Блискавка - електричний розряд між хмарами або між хмарою і землею. У процесі утворення опадів у хмарі відбувається електризація крапель або льодяних частинок. Внаслідок сильних висхідних потоків повітря в хмарі утворюються відокремлені області, заряджені різнойменними зарядами.

В********

Х*******


С*******

Б**********

М*****

В***********Відважний. Хоробрий. Сміливий. Безстрашний. Мужній. Відчайдушний.

Запишіть антоніми до поданих слів.

Важко –

Війна –


Старість –

Запитання –

Друг –

Порожня –Завдання 9

Складіть твір-мініатюру на тему: «Як тварини готуються до зими» за опорними словами.

Опорні слова:

Зима, мешканці, яблучка, тривога, мороз;

Запаслива білочка, задумливий їжачок;

Прийде, готуються, випробування.Гра з уболівальниками.

 • Як із «меду» та «мухи» скласти ім'я турецького султана?
  Султан (араб. سلطان‎) - ісламський титул, що несе моральне навантаження і релігійну владу, оскільки роль правителя була визначена в Корані. Проте султан не повинен обов'язково бути релігійним наставником, главою.
  (Мухамед)

 • Хоч я з дерева, з соломи, та ніколи не згорю. (попіл)

 • Як записати «замерзла вода» за допомогою трьох букв? (лід)

 • Як записати словосполучення «суха трава», щоб було всього чотири букви? (сіно)

 • Який це двірник походжає, без віника замітає? (вітер)

Завдання 10

Добери порівняння за зразком.

Порівняння (лат. comparatio) - це троп, у якому один предмет, подія зіставляються з іншими, у яких ці особливості виявлені різко, яскраво. Порівняння виконують зображальну і емоційно-оціночну роль.

У зайця хвостик, як пухнастий клубочок.

В кози роги, як ____________________________________

В кота очі, як______________________________________

Вода чиста, наче___________________________________

Дощ іде, неначе____________________________________

Соловей співає, ніби________________________________

Летять сніжинки, неначе_____________________________

Завдання 11

Склади діалог чи загадку з такими словами, що звучать і пишуться однаково. • Ніс (від носити) і ніс (на обличчі)

 • Віз (візок) і віз (від возити)

  1. Підведення підсумків та нагородження переможців.

Вчитель. Діти, гра брейн-ринг закінчилася, виявилися у нас і переможці але нагороди отримають усі команди, а також найактивніші учасники. І на останок хочу вам зачитати вірш С. Пархоменко.

Мови нашої слова –

Наче музика жива,

Наче житні зерна чисті

В хлібороба на руці.

Наче роси росянисті,Наче хвильки по ріці.


Скачати 46.15 Kb.

 • Брейн - ринг з української мови Мета
 • Умови гри
 • Хід уроку: Організація класу Повідомлення теми Вчитель.
 • Закріплення вивченого матеріалу
 • Завдання 2
 • Завдання 3
 • Завдання 4
 • Фізкультхвилинка Завдання 6
 • Гра з уболівальниками. Як із «меду» та «мухи» скласти імя турецького султана
 • Завдання 10
 • Підведення підсумків та нагородження переможців. Вчитель.