Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаБроварський районний центр дитячої та юнацької творчості творчий навчальний проект від технічної творчості до становлення особистості

Скачати 373.99 Kb.

Броварський районний центр дитячої та юнацької творчості творчий навчальний проект від технічної творчості до становлення особистості
Скачати 373.99 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації28.05.2017
Розмір373.99 Kb.
1   2   3

Паперове моделювання: поняття, мета, завдання. Історія виникнення і розвиток (2 год.)

Моделювання, як вид технічної творчості. Паперове моделювання, як один з його різновидів. Загальне поняття про паперове моделювання. Історія виникнення паперового моделювання та основні етапи розвитку.

Поняття про модель. Картонні моделі – визначення, різновиди. Моделі для дітей.

Організація робочого місця, правила санітарії, гігієни й безпечної роботи.

Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.

Елементарні поняття про папір, його виробництво, застосування, властивості. Демонстрація зразків паперу різних видів, порівняння їх за товщиною, кольором, міцністю, щільністю та ін.Практична робота. Проведення дослідів і спостережень з вивчення властивостей паперу.

 1. Графічні позначення, базові поняття (2 год.)

Поняття про основні графічні позначення у паперовому моделюванні. Навіщо потрібні графічні позначення, їх різновиди. Специфічні графічні позначення, характерні для картонного моделювання (основна лінія, лінія згину, лінія відрізування, лінії «Долина», «Гора», перегину).

Практична робота. Ознайомлення з графічними позначеннями. Спроби самостійного пояснення графічних позначень на найпростіших схемах і кресленнях.

 1. Мінімальна кількість інструментів, що використовуються на початковому етапі моделювання. Їх призначення. Техніка безпеки (2 год.
  Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.
  )


Ознайомлення з основними інструментами, що використовуються у картонному моделюванні на початковому рівні навчання. Їхнє призначення та правила безпечного користування. Обережність при роботі з колючими та ріжучими інструментами.

Практична робота. Вправляння у безпечному використанні інструментів для стендового моделювання. Порядок розміщення інструментів на робочому столі стендовика початківця. Опрацювання пам’ятки моделіста №1 «Схема розміщення інструментів на робочому столі стендовика-моделіста».

 1. Прийоми роботи з папером. Згинання деталей (8 год.)

Основні прийоми при роботі з папером та картоном. Згинання прямих ліній за допомогою краю стола (парти), за допомогою лінійки.

Раціональне використання паперу. Послідовність дій під час згинання паперу.

Основні прийоми виготовлення циліндричних деталей за допомогою згинання на краю стола та круглих пристосувань олівець (ручка).

Практична робота. Згинання прямих ліній за допомогою краю стола (парти), та с допомогою лінійки. Відпрацювання основних прийомів виготовлення циліндричних деталей за допомогою згинання краєм стола та круглих пристосуванням олівець (ручка).

Виготовлення найпростіших моделей транспортної техніки, фігур, будівель та ін. без використання ріжучих інструментів (за підготованими попередньо заготівками). 1. Виготовлення моделей за допомогою готових 48 год.)

Перші кроки в паперовому моделюванні. Нанесення зображення на папір за допомогою шаблону, лінійки, кутника. Поняття «шаблон». Копіювання зображення за допомогою шаблону. Особливості виготовлення моделей за допомогою готових шаблонів.

Симетрія у природі і техніці. Послідовність дій під час виготовлення простих симетричних форм із паперу і картону.

Сутність методу згинання з мінімальним використанням клею.

Практична робота. Виготовлення моделей за допомогою готових шаблонів, методом згинання і мінімальним використанням клею.


 1. Ножиці. Їх застосування при роботі з картонними моделями (8 год.)

Основні прийоми роботи з ножицями. Техніка вирізання деталі по прямій лінії. Що необхідно для того, щоб домогтися охайності і точності при виконанні роботи? Різання паперу і картону по згину, вирізання найпростіших форм, розмічених за допомогою шаблону. Основні способи вирізання заокруглених деталей за допомогою ножиць. Особливості техніки вирізання клапанів і зубців, способи їх вирізання.

Практична робота. Вправляння у вирізанні деталей ножицями за прямими лініями. Різання паперу по лінії згину. Відпрацювання способів вирізання закруглених деталей за допомогою ножиць. Самостійне вирізання клапанів і зубчиків різними способами.

 1. Клей та його застосовування при роботі з картонними моделями (2 год.)

Клеї, що можуть бути використані у паперовому та картонному моделюванні, їх властивості, правила роботи.

Обережність і охайність при роботі з клеями. Способи нанесення клею на деталі.

Знайомство з пристосуваннями, призначеними для нанесення клею на паперові деталі.

Практична робота. Ознайомлення з деякими прийомами нанесення клею на деталі. Відпрацювання основних способів нанесення клею на деталі за допомогою пристосувань, призначених для даної операції.


 1. Робота над моделями із використанням ножиць та клею (48 год.)

Ознайомлення з алгоритмом виготовлення найпростіших моделей із використанням ножиць та клею. Правила виготовлення і склеювання, центрівка.

Знайомство з пам’яткою моделіста №2 «Робота над моделями із використанням ножиць та клею». Практичне застосування знань графічних зображень під час роботи с викройками моделей, за принципом «позначення – напрямок для дії».

Практи́чна підгото́вка - обов’язковий компонент освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня і має на меті набуття студентом професійних навичок та вмінь.

Початкове уявлення про макет. Що таке презентація? Алгоритм проведення найпростішої презентації моделі, макету.

Практична робота. Відпрацювання навичок роботи з ножицями, пристосуваннями для склеювання. Виготовлення найпростіших моделей, як колективно, так і фронтально, індивідуально. Виготовлення найпростіших моделей техніки, іграшок з паперу та картону.

Групове створення спільного макету з виготовлених раніше моделей. Творче конструювання. Презентація моделі, макету.

Проведення міні-конкурсів на кращу модель.


 1. Виставки, конкурси, вікторини (8 год.)

Знайомство с основними правилами виставок у стендовому моделюванні.

Ігри, вікторини та змагання із виготовленими впродовж навчального року моделями.

Проведення виставки моделей вихованців гуртка.

Практична робота: Підготовка моделей до виставки (вимоги щодо участі у міській виставці технічної творчості).


 1. Екскурсії до музеїв (6 год.)

Ознайомлення із загальними правилами поведінки, обладнанням, організацією музею. Техніка безпеки під час екскурсій та подорожей.

Екскурсії до краєзнавчого музею, до музеїв та історичних об’єктів рідного міста.Практична робота: Вікторина на знання правил техніки безпеки під час екскурсій та подорожей.
Правила техніки безпеки (англ. safety rules, preventive regulations, safety regulations, нім. Sicherheitsregeln f pl, Sicherheitsvorschriften f pl) - правові норми, що передбачають заходи із забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці.


 1. Підсумкове заняття (2 год.)

Підбиття підсумків та аналіз роботи за рік. Відзначення кращих вихованців. Планування роботи на наступний навчальний рік.
Другий рік

1. Вступне заняття (2 год.)

Організаційні питання. Значення техніки в житті сучасної людини. Ознайомлення з порядком і планом роботи гуртка. Демонстрація робіт, виготовлених вихованцями у попередні роки.

Загальні правила безпеки праці. Правила поведінки в навчальному кабінеті, закладі.

Практична робота. Виготовлення з паперу виробів на вільну тему з метою перевірки рівня підготовки дітей.


 1. Поняття про матеріали та інструменти (8 год.)

Загальні поняття про матеріали та інструменти, які використовуються на заняттях гуртка. Їхній перелік і призначення (папір, тонкий картон, клей, ніж, ножиці, шило, буравчик, голка, лінійка, пензлі, олівці та ін.).

Організація робочого місця, правила санітарії, гігієни й безпечної роботи. Освітлення робочого столу (денне та штучне).

Елементарні поняття про папір, його виробництво, застосування, властивості. Демонстрація зразків паперу різних видів, порівняння їх за товщиною, кольором, міцністю, щільністю та ін. Досліди з різними видами паперу та картону.

Ознайомлення з основними інструментами й приладдям для роботи з папером і картоном. Правила безпеки при роботі з ножицями. Правила поводження з модельними ножами, різаками при роботі з моделями. Правила та прийоми складання, згинання, різання, склеювання паперу і картону.Практична робота. Проведення дослідів і спостережень з вивчення властивостей паперу.

Вправи на правильне користування ножицями, ножем при роботі з заготівками деталей. Вирізання по прямій, по колу.

Заготівля матеріалів, які знадобляться для роботи гуртка впродовж навчального року (папір, картон різної товщини, проволока та ін.).


 1. Техніка безпеки при роботі з інструментами (2 год.)

Організація робочого місця, правила санітарії, гігієни й безпечної роботи. Повторення пам’ятки моделіста №1 «Схема розміщення інструментів на робочому столі стендовика-моделіста».

Техніка безпеки при роботі з основними інструментами і матеріалами.Практична робота. Конкурс на краще знання правил техніки безпеки роботі з основними інструментами і матеріалами.

 1. Початкові графічні знання та вміння (8 год.)

Ознайомлення з основними креслярськими інструментами (олівець, лінійка, косинець). Їхнє призначення та правила користування.

Поняття про лінії (прямі, ламані, криві) й відрізки. Лінії креслення. Знайомство з умовними позначеннями лінії згину, лінії видимого контуру, лінії надрізування, прорізування, відрізування, місця нанесення клею.

Поняття про коло, інструменти для їх створення. Основні позначення паперових моделей та дій, що передбачені з ними.

Поняття про симетрію, симетричні фігури, вісь симетрії.

Вісь симетрії - уявна лінія в просторі, поворотом навколо якої на певний кут певне тіло чи систему тіл можна сумістити саму з собою.
Симетричне вирізування.Практична робота. Проведення дослідів із дзеркалом, визначення симетричних фігур і фігур симетричних одна одній. Виготовлення виробів із використанням симетричного вирізування (літачок). Виготовлення виробів на основі розгортки. Модель простого автомобіля.

Виготовлення підставки для моделі (квадрат, прямокутник, коло). Розмітка та моделювання. Виготовлення найпростіших моделей. 1. Правила роботи з моделями з паперу (4 год.)

Основні прийоми при роботі з папером та картоном. Згинання за допомогою лінійки, прийом «стола», видавлювання ліній згину ножицями під лінійку. Розвиток вміння вирізати округлі елементи, точності при роботі ножицями над паперовою моделлю.

Практична робота. Опрацювання основних прийомів роботи з папером та картоном. Вправи на згинання за допомогою лінійки, відпрацювання прийому «стола», видавлювання ліній згину ножицями під лінійку. Опрацювання навичок у вирізанні округлих елементів, точності при роботі ножицями над паперовою моделлю.

Виготовлення найпростіших моделей транспортної техніки, літаків, будівель. 1. Паперові моделі – поняття та різновиди (2 год.)

Паперове моделювання, напрямки, правила змагань, оцінювання моделей. Основні різновиди моделей (оригінали і «скани»).

Практична робота. Вправи по класифікації моделей. Відбір моделей для майбутньої роботи. Ознайомлення з інтернет-ресурсами безкоштовних моделей з паперу. Асортимент та правила користування.

 1. Клеї для роботи з паперовими моделями, особливості користування (2 год.)

Клеї, що призначені для паперового моделювання, їх властивості, правила роботи, обережність і охайність.

Практична робота. Повторення основних прийомів нанесення клею на деталі за допомогою пристосувань, призначених для даної операції.

 1. Моделі літаків - напівкопій (38 год.)

Моделі літаків, від найпростіших літаючих до напівкопій (пласких). Правила виготовлення, склеювання, центрівки.

Практична робота. Виготовлення найпростіших літаючих моделей.

Проведення міні-змагання на дальність та точність польоту.

Виготовлення напівкопій з більшою кількістю деталей зі збереженням історичної достовірності.


 1. Моделі звірів та фігур, пласкі та об’ємні (20 год.)

Правила виготовлення пласких фігурок тварин, людей. Особливості виготовлення об’ємних фігур тварин, роботів, героїв мультфільмів, іграшок, сувенірів.

Поняття про мініатюри, історія їх виникнення та застосування.Практична робота. Виготовлення пласких фігурок тварин, людей.

Перехід на роботу з об’ємними фігурами тварин, роботів, героїв мультфільмів, іграшок, сувенірів.

Проведення гурткового конкурсу на кращу паперову модель у зазначеній категорії.


 1. Прості моделі техніки (38 год.)

Історія розвитку техніки та її застосування. Основні різновиди та значення для сучасної цивілізації.

Ознайомлення з алгоритмом виготовлення моделей техніки з найменшою можливою кількістю деталей. Особливості вирізання коліс та їх склеювання.Практична робота. Вправляння у вмінні правильно вирізати колеса та склеювати їх. Виготовлення моделей техніки з найменшою можливою кількістю деталей. Перехід на більш деталізовані моделі з більшою кількістю складових елементів.

Проведення міні-конкурсу серед вихованців гуртка на кращу паперову модель техніки. 1. Моделі кораблів по ватерлінію (38 год.)

Історія виникнення кораблів, їх різновиди. Застосування в давнину та у сучасному житті.

Правила виготовлення моделей кораблів, що є простими за деталюванням і лише по ватерлінію. Ознайомлення з правилами виготовлення каркасу, найпростіших надбудов, озброєння, рангоуту та парусного оснащення.Практична робота. Виготовлення моделей кораблів, що є простими за деталюванням і лише по ватерлінію. Виготовлення каркасу, використовуючи методику наклеювання на картон з подальшим його вирізанням та склеюванням. Виготовлення найпростіших надбудов, озброєння, рангоуту та парусного оснащення корабля.

Виготовлення найпростіших моделей кораблів.

Проведення гурткового конкурсу на кращу паперову модель корабля по ватерлінію.


 1. Робота по виготовленню моделей (індивідуальна) (38 год.)

Повторення алгоритму виготовлення стандартної моделі за пам’яткою моделіста №2 «Робота над моделями із використанням ножиць та клею».
Станда́ртна моде́ль у фізиці елементарних частинок - теоретична конструкція, що описує електромагнітну, слабку і сильну взаємодію всіх елементарних частинок. Стандартна модель не є теорією всього, так як не описує темну матерію, темну енергію і не включає в себе гравітацію.


Практична робота. Індивідуальна робота з виготовлення моделей із будь-яких, вивчених раніше напрямків.

Групове створення (у малих групах) спільних діорам з виготовлених раніше моделей. Творче конструювання. Презентація моделей, діорам. Захист проектів, суспільне обговорення, визначення кращих робіт.

Підготовка до участі у міських конкурсах та виставках.


 1. Виставки, конкурси, екскурсії, вікторини (12 год.)

Ігри та змагання з моделями.

Проведення міських змагань зі стендового моделювання, виставок.

Екскурсії до музеїв та історичних об’єктів рідного міста та прилеглих населених пунктів.

Населений пункт - населене місце (оселище, селище, поселення), первинна одиниця розселення людей у межах однієї забудованої земельної межі (городище (град), місто, містечко, селище міського типу, село, хутір, станиця та ін.).
Техніка безпеки під час екскурсій та подорожей.

Практична робота: підготовка моделей до виставки (вимоги щодо участі у міській виставці технічної творчості).

 1. Підсумкове заняття (2 год.)

Підбиття підсумків та аналіз роботи за рік. Відзначення кращих вихованців. Планування роботи на наступний навчальний рік.

Додаток 7

Практична реалізація творчого навчального проекту в світлинах

Світлина 1. Майстер-клас на районній виставці «Арт-факторія»

Роботу над моделлю демонструють Михайленко Назар та Писаренко Андрій, дипломанти всеукраїнського та міжнародного рівня, відвідують клуб «ПуСК» третій рік.

Світлина 2. Роботи переможців міжнародного конкурсу-виставки, м. ЛьвівСвітлина 3. Призери міжнародної виставки-конкурсу Топольський Олександр та Труба Олександр, м. ЛьвівСвітлина 4. Виставка історичної серії літаків авіації УГА, «Сапсан-авіа», м. БровариСписок додаткової літератури

 1. Биковська О.В. Позашкільна освіта: теоретико-методичні основи : моногр. / О.В. Биковська. – К.: ІВЦ АЛКОН, 2008. – 336

 2. Бич Р. Оригами. Большая иллюстрированная энциклопедия (Перевод с английского- М: Издательство Эксмо, 2006. – 256 с.

 3. Боечин М. Для моделистов - начинающих и мастеров [Текст] /М.Боечин, Ю.Егоров // Техника-молодежи. - 2002. - №4. -С.58-61.

 4. В мире моделей [Текст] // Мир техники для детей. - 2010. - №7. - С. 14.

 5. Волобуєва Т.Б. Розвиток творчої компетентності школярів // Управління школою. - Харків, 2005. - 110 с

 6. Довженко Г.И. 100 поделок из бумаги. – Ярославль: Академия развития: Академия Холдинг, 2004. – 144 с.

 7. Звезды на крыльях, строим самолеты Великой Отечественной (пособие для моделистов). -М.: ООО Издательство «Цейхауз», 2008. - 96 с.

 8. Карпинский А., Смолис С. Модели судов из картона. Пер. с польского. –Л.: Судостроение, 1998. - 80 с.

 9. Комплекти журналів видавництва картонного моделювання: «Бумажное моделирование», «Дом бумаги», «Малый моделяж», «Три крапки», «Kartonowy arsenal», «GPM», «Юный моделист-конструктор».

 10. Нерадков М. Собираем модели самолетов. –М.: ООО Издательство «Цейхауз», 2009. - 96 с.

 11. От «Новомосковска» до Су-27, или размышления моделиста со стажем / М. Никольский // Мир техники для детей. - 2007. - №12. -С.1-7.

 12. Перевертень Г.И. Самоделки из бумаги: Пособие для учителей начальных классов по внеклассной работе. – М.: Просвещение, 1983. – 91 с.

 13. Поликарпов Н. Модельные хитрости (пособие для моделиста). - М.: ООО Издательство «Цейхауз», 2008. - 48 с.

 14. Трунин К. Развитие стендового моделизма / К. Трунин // Моделист. – 2005. -№1. С.10-12.

 15. Чукашев Э. Советы моделисту (пособие для моделиста). – М.: ООО Издательство «Цейхауз», 2009. - 48 с.

1   2   3


Скачати 373.99 Kb.

 • Графічні позначення, базові поняття (2 год.)
 • Мінімальна кількість інструментів, що використовуються на початковому етапі моделювання. Їх призначення. Техніка безпеки
 • Прийоми роботи з папером. Згинання деталей (8 год.)
 • Виготовлення моделей за допомогою готових 48 год.)
 • Ножиці. Їх застосування при роботі з картонними моделями (8 год.)
 • Клей та його застосовування при роботі з картонними моделями (2 год.)
 • Робота над моделями із використанням ножиць та клею (48 год.)
 • Виставки, конкурси, вікторини (8 год.)
 • Екскурсії до музеїв (6 год.)
 • Підсумкове заняття (2 год.) Підбиття підсумків та аналіз роботи за рік. Відзначення кращих вихованців. Планування роботи на наступний навчальний рік. Другий рік
 • 1. Вступне заняття (2 год.)
 • Поняття про матеріали та інструменти (8 год.)
 • Техніка безпеки при роботі з інструментами (2 год.)
 • Початкові графічні знання та вміння (8 год.)
 • Правила роботи з моделями з паперу (4 год.)
 • Паперові моделі – поняття та різновиди (2 год.)
 • Клеї для роботи з паперовими моделями, особливості користування (2 год.)
 • Моделі літаків - напівкопій (38 год.)
 • Моделі звірів та фігур, пласкі та об’ємні (20 год.)
 • Прості моделі техніки (38 год.)
 • Моделі кораблів по ватерлінію (38 год.)
 • Робота по виготовленню моделей (індивідуальна) (38 год.) Повторення алгоритму виготовлення стандартної моделі
 • Виставки, конкурси, екскурсії, вікторини (12 год.)
 • Підсумкове заняття (2 год.) Підбиття підсумків та аналіз роботи за рік. Відзначення кращих вихованців. Планування роботи на наступний навчальний рік. Додаток 7
 • Практична реалізація творчого навчального проекту в світлинах
 • Список додаткової літератури