Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаБув звичайний ранок на планеті Синека, що в системі Дарагон. Пітер Дірлок прокинувся як завжди о пів на сьому по місцевому часу. Пів години виконував вправи на тренажерах, потім прийняв прохолодний душ

Був звичайний ранок на планеті Синека, що в системі Дарагон. Пітер Дірлок прокинувся як завжди о пів на сьому по місцевому часу. Пів години виконував вправи на тренажерах, потім прийняв прохолодний душ
Сторінка1/7
Дата конвертації09.04.2017
Розмір1.48 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

1.
Був звичайний ранок на планеті Синека, що в системі Дарагон. Пітер Дірлок прокинувся як завжди о пів на сьому по місцевому часу. Пів години виконував вправи на тренажерах, потім прийняв прохолодний душ. Після цього ввімкнувши синтезатор їжі, замовив білково-вуглеводневий коктейль. Він щоранку так снідав, адже це швидко і корисно. Потім, знайшовши телевізійний канал з новинами і, смакуючи коктейль, слухав новини з галактики. Коаліція, в яку входили такі раси розумних живих істот як мурлоки, лераси, люди та фаеяни за ніч не змінилася. Мурлоки як завжди будували військові бази і космічні військові кораблі, витрачаючи на це добру частину свого бюджету. Лераси – займалися промисловим шпигунством в людей і фаеян. Люди ніяк не могли поділити владу на підвладних їм зоряних системах.

Шпигу́нство - передавання або збирання з метою передавання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам відомостей, що становлять державну таємницю, якщо ці дії вчинені іноземцем або особою без громадянства.

Синтеза́тор - електронний пристрій, який синтезує звук за допомогою одного чи кількох електричних генераторів коливань. Необхідне звучання досягається регулюванням властивостей електричного сигналу (в аналогових синтезаторах), або параметрів центрального процесора (у цифрових синтезаторах).

Гала́ктика (дав.-гр. Γαλαξίας - «молочний») - гравітаційно зв'язана система із зір і зоряних скупчень, міжзоряного газу, пилу й темної матерії. Усі об'єкти в складі галактик беруть участь в обертанні навколо спільного центру мас.

Промисло́вість - технічно найдосконаліша галузь матеріального виробництва, основа індустріалізації економіки, яка має вирішальний вплив на розвиток продуктивних сил; сукупність підприємств з виробництва електроенергії, знарядь праці для галузей економіки, видобутку сировини, палива, заготівлі лісу, переробки продукції, випущеної промисловістю або виробленої сільським господарством, видобуток і переробка сировини, виробництво товарів і послуг.

Військо́вий корабе́ль - корабель, який належить збройним силам будь-якої держави, має зовнішні розпізнавальні знаки державної належності, знаходиться під командуванням офіцера, який перебуває на службі уряду цієї держави та прізвище якого занесене до відповідного списку військовослужбовців, а також укомплектований екіпажем, який підпорядковується регулярній дисципліні.

Зоряна система - це система, що складається з зорі чи групи зірок, і, можливо, планетних систем з менших тіл (як-от планети чи астероїди), об'єднаних гравітацією. Зокрема, Сонячна система - це зоряна система, що включає Сонце та інші тіла (в т.ч. Землю)

Фаеяни, в перервах між значними досягненнями в розвитку новітніх технологій в різних галузях, захлиналися від спалахів алкоголізму і наркоманії.

Наркома́нія (від грецьких слів narke - заціпеніння, сон, і mania - божевілля, пристрасть, потяг) - група хвороб, що виникає внаслідок систематичного, у наростаючій кількості вживання речовин, які включені до затвердженого на офіційному рівні списку наркотиків (такий поділ передумовлений передовсім правовими, а не медичними чинниками, - адже з клінічних позицій наркоманії та токсикоманії патогенетично досить схожі). Проявами наркоманії є психічна і фізична залежність від цих речовин, а також розвиток абстиненції внаслідок припинення їх прийому.

Алкоголізм, або алкогольна залежність - характерна психо-фізична залежність від алкоголю, основою якої є його наявність в обмінних процесах людського організму, яка розвивається внаслідок хронічного зловживання спиртними (алкогольними) напоями.

Так, світ не змінився, але це мало хвилювало Пітера Дірлока, так як в свої сімнадцять років він був оптимістом, і вірив, що можливо йому вдасться щось змінити в уявах як своєї раси – людей, так і інших рас. Тим більше, що сьогодні був особливий день. Сьогодні Пітер мав отримати диплом про закінчення обов’язкової базової освіти, яка тривала довгих десять років. Сім з них проводилась загальноприйнята освіта, по результатах якої складався загальний іспит і комп’ютер, на базі отриманих даних, рекомендував предмети для подальшого вивчення на наступні три роки. Ці предмети і визначали майбутню спеціальність індивіда, а рівень їх знань, глибина – визначали класифікацію по десятибальній системі. Знати все, при тому рівні науково-технічного прогресу, що існував в третьому тисячолітті, було не можливо і не потрібно.

Спеціальність (лат. specialis - особливий; від species - род, вид) - комплекс набутих людиною знань і практичних навичок, що дає їй можливість займатися певним родом занять у якійсь галузі діяльності.

Науко́во-техні́чний прогре́с - це поступальний рух науки і техніки, еволюційний розвиток усіх елементів продуктивних сил суспільного виробництва на основі широкого пізнання і освоєння зовнішніх сил природи; це об'єктивна, постійно діюча закономірність розвитку матеріального виробництва, результатом якої є послідовне вдосконалення техніки, технології та організації виробництва, підвищення його ефективності.

На дипломі, який мав отримати Пітер, стояло три спеціальності: „Прикладне і системне програмування” – 10 балів, „Комп’ютери і комп’ютерні мережі” – 9 балів, „Нейроелектронні засоби” – 8 балів. Цього було достатньо, щоб решту свого життя провести безбідне і розмірене існування на будь-якій планеті коаліції.

Існува́ння (від екзистенція) - центральне поняття екзистенціалізму, унікальна особистісна сутність людини, що втілює в собі духовну, психоемоційну неповторність особи.

Але Пітер іще не визначився, чому присвятить своє життя. Він мешкав у власній квартирі, рахунки за яку сплачував батько – Отіс Дірлок муніципальний службовець одного з відділень планети Синека. Квартира була не велика всього дві кімнати, але знаходилась в престижному районі одного з міст-мегаполісів планети. Пітер не страждав від нестачі грошей – міжпланетних кредитів, батько щомісяця підкидав невелику суму кредитів. Пітер і сам частенько останнім часом заробляв чималенькі суми, виконуючи завдання окремих фірм чи приватних осіб, які знаходив в Всесвітній Міжпланетній Мережі. Завдання в основному торкалися розробки програмного забезпечення під існуюче застарівше обладнання.

Службо́вець - найнятий працівник, який належить до соціальної групи, що включає всіх зайнятих за наймам нефізичною працею в різних сферах суспільної зайнятості: в промисловості (інженери, бухгалтери, секретарі тощо), в сфері послуг (охороні здоров'я, торгівлі), освіті та на військовій службі.

Розробка програмного забезпечення Розробка програмного забезпечення (англ. software engineering, software development) - це рід діяльності (професія) та процес, спрямований на створення та підтримку працездатності, якості та надійності програмного забезпечення, використовуючи технології, методологію та практики з інформатики, керування проектами, математики, інженерії та інших областей знання.

Так невеликі фірми коштів на повну заміну застарілого обладнання не мали. Тому їм було вигідно вкласти невелику суму на адаптацію інтерфейсу між старим обладнанням і новим програмним забезпеченням.

Обла́днання (устаткування) (англ. equipment, нім. ausrüstung) f) - сукупність пристроїв, механізмів, приладів, інструментів або конструкцій, що використовуються в певній сфері діяльності, або з певною метою.

Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.

Пітер ніколи не дивився, чи дивився в останню чергу на суму гонорару, його більше цікавила складність і цікавість в реалізації того чи іншого проекту. Тому при коротких термінах і якості виконання завдань його псевдонім – „Lela” здобув особливу популярність в Всесвітній Мережі.

Про́даж - це оплатна передача майна однією особою у власність іншій особі.

Популярність (від лат. populares, від populus - народ) - висока ступінь популярності чогось або когось у певній галузі. На виникнення популярності в деяких випадках впливає мода, і навпаки. Так само, як і мода, популярність прив'язана до певного і, як правило, невеликого відрізку часу.

Інтере́с, цікавість - емоційний вияв пізнавальних потреб людини, дуже важливий для формування різноманітних навичок та інтелекту. Інтерес - єдина мотивація, що здатна зробити роботу приємним зайняттям протягом певного проміжку часу.

Псевдоні́м (грец. ψευδής - «помилковий, брехливий, вигаданий» і грец. όνομα - «ім'я») - ім'я, використовуване людиною замість справжнього (даного при народженні, зафіксованого в документах) в тій або іншій публічній діяльності.

Всесві́тня мережа (англ. World Wide Web, скорочено: WWW; також: всемережжя, веб або тене́та) - найбільше всесвітнє багатомовне сховище інформації в електронному вигляді: десятки мільйонів пов'язаних між собою документів, що розташовані на комп'ютерах, розміщених на всій земній кулі.

В результаті цього Пітер міг дозволити собі обладнати більш менш свою квартиру, а саме головне його лаптоп – переносний комп’ютер з усіма останніми “наворотами”, був найпотужніший і найшвидкісніший.

Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.

Мало хто на цій планеті міг похизуватись таким комп’ютером. Він його придбав кілька місяців тому на щорічній виставці-продужу, яка проходила в столиці планети Синека на іншому континенті. Це була остання розробка фаеян – багатопроцесорний блок, кожен процесор якого дозволяв виконувати самостійні операції не залежно від інших, а при великих об’ємах обчислень всі процесори об’єднувались і виконували обробку інформації разом. Це досягалось завдяки використанню надпровідних матеріалів в процесорах, багатовекторних алгоритмів роботи і багато чого іншого, що фаеяни тримали в великій таємниці.

Алгори́тм (латинізов. Algorithmi за араб. ім'ям узб. математика аль-Хорезмі) - набір інструкцій, які описують порядок дій виконавця, щоб досягти результату розв'язання задачі за скінченну кількість дій; система правил виконання дискретного процесу, яка досягає поставленої мети за скінченний час.

Обчи́слення - є гілкою математики, зосередженою на функціях, похідних, інтегралах, і нескінченному ряду чисел. Цей предмет являє собою важливу частину сучасної математичної освіти. Воно складається з двох основних галузей - диференціального і інтегрального численнь, які пов'язують основні теореми обчислення.

Надпрові́дність - квантове явище протікання електричного струму у твердому тілі без втрат, тобто при строго нульовому електричному опорі тіла. Явище надпровідності було відкрито в 1911 році голландським науковцем Камерлінґ-Оннесом, лауреатом Нобелівської премії 1913 року.

Фаєяни були здивовані, що їхній виріб захотів купити сімнадцятирічний хлопець, і страшенно нервували поки міжпланетні кредити не попали на їхній рахунок. І тільки після того як щонайменше три рази перевірили свій рахунок з різних терміналів віддали лаптоп Пітеру. Це і не дивно, так як на чужій планеті їх могли запросто ошукати, а вартість лаптопа в 5000 кредитів була надзвичайно велика. Такий лаптоп – це була мрія багатьох хакерів, але Пітер ніколи таким не займався, адже методів чесно заробити кредити було предостатньо.

Завдяки своїй покупці вже через місяць він повернув свої капіталовкладення, розробивши систему керування для малої сільськогосподарської підземної ферми на 100 корів і 1000 гектар посівної площі з повністю замкненим циклом виробництва молока.

Терміна́л (від лат. terminus - кінець, англ. terminal - кінцевий, заключний).

Інвести́ція, капіта́льні вкла́дення (від лат. invest, вкладення коштів) - господарська операція, яка передбачає придбання основних фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно.

Система керування, також Система управління (англ. control system) - систематизований набір засобів впливу на підконтрольний об'єкт для досягнення цим об'єктом певної мети. Об'єктом системи керування можуть бути як технічні об'єкти так і люди.

Годівля худоби, прибирання за нею, кондиціювання підземних приміщень, відведення фекалій на поверхню, їх переробка і внесення в рідину для поливу, збирання врожаю для годівлі, його транспортування, консервування і зберігання – все це здійснювалось повністю автоматизовано.

Кондиціоне́р - пристрій для охолоджування повітря в житлових або виробничих приміщеннях. Кондиціонер звичайно аналогічний за принципом дії і пристроєм побутовому холодильнику.

Прибира́ння - наведення чистоти, порядку, збір сміття в приміщенні або на певній території. Ля пропрете (фр. La propreté) французькою, клі́нінг (англ. clean, чистота, чищення) - спеціалізована послуга з професійного прибирання приміщень і підтримання чистоти.

Відведення, абдукція (abductio) - рух кінцівки або ока, спрямоване від середньої лінії тіла. Виконується абдуктором.

Консервува́ння - спосіб обробки харчових продуктів для зберігання поживної цінності харчового продукту.

Примі́щення - частина внутрішнього об'єму будівлі, обмежена будівельними елементами, з можливістю входу і виходу.

Транспортування англ. transportation - процес переміщення людей, вантажів, сигналів та інформації з одного місця в інше. В логістиці транспортування розглядається, як процес переміщення людей та вантажів, або перевезення.

Збирання врожаю - сукупність робіт на завершальній стадії землеробства. Включає збір врожаю, доставку його до місця післязбиральної обробки, саму післязбиральну обробку, доставку врожаю в місця зберігання або продажу.

Надавши креслення механічних частин, схеми електричних частин, і програмне забезпечення до всього цього Пітер виграв тендер, і через місяць отримав 5000 кредитів на свій рахунок.

Кре́слення - дисципліна зі створення стандартизованих технічних малюнків, що виконуються фахівцями інженерами, архітекторами тощо.

Механіка (від грец. Μηχανική, mechane - знаряддя, споруда, мистецтво побудови машин) - в загальному розумінні наука про механічний рух та рівновагу тіл і взаємодію, що виникає при цьому між тілами. Належить до природничих наук.

Економічний ефект від його розробки був в півтора раза кращий за інші розробки, представлені на розгляд. А використання стандартних комплектуючих, матеріалів і робототехніки, а також оригінальне програмне забезпечення не потребувало багато системних ресурсів, було повністю автономне і надійне.

Апара́тне забезпе́чення (англ. hardware; сленг. залі́зо) - комплекс технічних засобів, який включає електронний пристрій і, зокрема, ЕОМ: зовнішні пристрої, термінали, абонентські пункти тощо, які необхідні для функціонування тієї чи іншої системи; фізична частина ЕОМ.

Робототе́хніка (від робот і техніка; англ. robotics) (англ. robotics, нім. Robotertechnik f) - прикладна наука, що опікується проектуванням, розробкою, будівництвом, експлуатацією та використанням роботів, а також комп'ютерних систем для їх контролю, сенсорного (на основі вихідних сигналів давачів) зворотного зв'язку і обробки інформації автоматизованих технічних систем (роботів).

Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.

Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.

Автоно́мія (грец. αυτος - «сам» і грец. νομος - «закон») - 1) наявна міра незалежності будь-якого явища від зовнішньої причини його зумовленості; 2) в етиці - стадія морального розвитку особистості, яка характеризується здатністю самостійно створювати або вибирати моральні правила для свого життя і поведінки; здатність людини як суб'єкта етичного відношення до самовизначення на основі власного світогляду, “власного законодавства”.

Пітер розумів, що будь-яка фірма за такий проект вимагатиме, як мінімум в три рази більшу суму, але йому було достатньо і цього. Провівши місяць за комп’ютером, відпочиваючи по кілька годин на добу, він довів собі, що це можна реалізувати. Завдяки цьому проекту Пітер отримав не тільки кредити, але й те, що його псевдонім - „Lela” здобув як своїх прихильників, в особі багатьох замовників, так і ворогів в кіберпросторі в особі фірм-виробників програмного забезпечення і окремих приватних осіб.

Виробництво продуктів харчування в третьому тисячолітті велось багатьма прогресивними методами.

Підприє́мство - самостійний суб'єкт господарювання, зареєстрований компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами.

Замо́вник - фізична чи юридична особа, розпорядник грошових коштів, який замовляє певні товари, роботи чи послуги (цінності), або подає заявку про придбання чи замовлення товарів, робіт чи послуг (цінностей) у майбутньому.

Кіберпро́стір (Cyberspace) - поняття, що вийшло з американського життя, введене письменником Вільямом Гібсоном в п'єсі «Le Neuromancer». Воно описує віртуальний простір, в якому циркулюють електронні дані всіх комп'ютерів світу.

Ї́жа - все, що споживає людина й інші живі істоти для підтримки життя; харчі. Речовини, що їх організм отримує з навколишнього середовища, є для нього будівельним матеріалом і джерелом енергії.

Найбільш поширеним був такий: висівались декілька видів багаторічних рослин, які в результаті давали потрібне співвідношення для людського організму вмісту білків, жирів, вуглеводів, амінокислот.

Амі́нокисло́ти - органічні сполуки, які одночасно містять у своєму складі аміно- (-NH2) та карбоксильну (-СООН) групи. Амінокислоти є мономерними одиницями білків, у складі яких залишки амінокислот з'єднані пептидними зв'язками.

Вуглево́ди (також карбогідра́ти) - органічні сполуки зі змішаними функціями, що складаються із карбону, оксигену і гідрогену і за хімічною природою є полігідроксиальдегідами або кетонами (тобто мають кілька гідроксильних груп і одну карбонільну) або перетворюються у них при гідролізі, більшість вуглеводів мають емпіричну формулу Cn(H2O)m, звідки і походить їхня назва («вуглець» + «вода»).

Багаторічні рослини (багаторічники) - рослини, що живуть більше двох років. Багаторічні рослини можуть бути як трав'янистими, так і дерев'янистими. Трав'янистими багаторічними рослинами називають багаторічні рослини, наземні частини яких не дерев'яніють, як це відбувається у дерев і кущів, а дерев'янистими;- решту багаторічних рослин.

Людське тіло - фізична структура людини, людський організм. Тіло людини утворено клітинами різних типів, характерним чином організується в тканини, які формують органи, заповнюють простір між ними або покривають зовні.

Потім вся ця маса збиралось перероблялось, консервувалось і поступала в продажу у вигляді твердих брикетів. А вже споживач вдома на синтезаторі їжі отримував той продукт, який йому до вподоби.

Інший спосіб – з використанням біотехнологій. Штучно виведені бактерії перетворюють неорганічні сполуки в органічні, а потім також дозування вмісту білків, жирів, вуглеводів, амінокислот.

Біотехноло́гія (Βιοτεχνολογία, від грец. bios - життя, techne - мистецтво, майстерність і logos - слово, навчання) - використання живих організмів і біологічних процесів у виробництві. Біотехнологія - міждисциплінарна галузь, що виникла на стику біологічних, хімічних і технічних наук.

Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).

Неоргані́чні сполу́ки - хімічні сполуки, які не містять атомів Карбону, ковалентно пов'язаних із атомами Гідрогену. Прості карбоновмісні сполуки типу CO, CO2, HCN та ціаніди, карбіди розглядаються саме неорганічною хімією.

Існувало багато інших методів, що поєднували перший і другий. Але не зважаючи на таке розмаїття штучної їжі, виробництво натуральних продуктів харчування також існувало, причому натуральні продукти харчування цінувались набагато більше, і були в декілька разів дорожчі за штучні.

Камбоджійці та філіппінці вживають качині яйця із 19-20-денними зародками, в яких проглядаються сформовані дзьоб і кістки. Страва вважається делікатесом. Назва страви - балут.

Натура́льний проду́кт - поняття, яке не стандартизується у нормативній та законодавчій базах, і вказує собою на хімічну сполуку або речовину, що виробляється живим організмом, зустрічається в природі, і яка зазвичай має фармакологічну або біологічну активність.

Допивши залишки коктейлю, Пітер глянув на годинник. Пора вирушати. Вкинувши використаний стакан в сміттєпровід, Пітер вийшов на лоджію і закрив квартиру, торкнувшись великим пальцем лівої руки зеленого віконця біля дверей. Приємний жіночий голос сповістив:  1. Охорону ввімкнено, пане Пітер !

З висоти 42 поверху відкривався захоплюючий вигляд. Навколо, ліворуч, праворуч, попереду та позаду, поки сягало око, як під лінійку вишикувались сотні багатоповерхівок, як та з якої щойно вийшов Пітер. А між ними, вгорі і внизу у всіх напрямках, снували тисячі невеликих літальних апаратів. Це був громадський транспорт.

Сміттєпровід - централізована система збирання і видалення сміття. Сміттєпроводи застосовують у будинках різного призначення: житлових, громадських, спеціальних.

Громада (лат. politia політія - община) - форма соціальної (колективної) організації людей, місцева спільнота, місцева організація та частина суспільства; характерна майже для всіх народів. Іноді - натовп дружніх людей.

Літа́к (аероплан) - літальний апарат важчий за повітря для польотів в атмосфері за допомогою двигуна та нерухомих крил (крила). Літак здатний переміщатися з високою швидкістю, використовуючи підйомну силу крила.

Грома́дський тра́нспорт - мережа пасажирського транспорту, яка обслуговує широкий загал на противагу приватному транспорту, наприклад, приватним автомобілям або автомобілям на прокат. За рідкісним винятком, послуги громадського транспорту надаються за певну плату через придбання спеціалізованих одноразових (на одну поїздку) квитків або проїзних (проїзних документів, карток) на визначений термін (1 місяць, 3 місяці, 6 місяців, рік).

Підійшовши до скляних дверей, Пітер натиснув кнопку виклику флаєра, і почав чекати. При такій великій кількості квартир в хмарочосах будувати ліфти, а тим більше сходи в будинках було економічно не вигідно, а тому єдиний вихід з квартири був на лоджію, а звідти на флаєрі в будь-який пункт призначення. Через пів хвилини вільний літальний апарат з’явився і пришвартувався до Пітерового балкону.

Еконо́міка або економічні науки (від дав.-гр. οἶκος, oíkos - «дім» та дав.-гр. νόμος - «закон») - комплекс суспільних наукових дисциплін про господарство, а саме - про організацію та управління матеріальним виробництвом, ефективне використання ресурсів, розподіл, обмін, збут і споживання товарів та послуг.

Літальний апарат (ЛА) - пристрій для польотів в атмосфері або космічному просторі.

З флаєра висунулись поручні, двері балкону утворили підлогу, а двері флаєра – стелю. Пітер перейшов по імпровізованому переходу і вмостився в зручне крісло в середині флаєра. Перед ним на екрані монітору була мапа міста. М’який жіночий голос з динаміка сповістив:

  1. Флу-компанія „Синека аеро-індастріс” вітає Вас. Виберіть будь-ласка пункт призначення.

Пітер знайшов на карті міста свій університет і натиснув на нього пальцем. Зображення навчального закладу помітно підсвітилось, і той самий голос констатував:

  1. Пункт призначення – Університет базової освіти № 128.

    Гучномо́вець - пристрій для ефективного випромінювання звуку в навколишній простір, що конструктивно містить одну або декілька випромінюючих голівок і, при необхідності, акустичне оформлення і додаткові електричні пристрої (фільтри, трансформатори, регулятори тощо).

    Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.

    Рахунок за переліт буде включено в оплату за квартиру. Приємного Вам польоту.

Поручні прибрались, а двері флаєра і балкону зачинились. Відшвартувавшись, флаєр набрав швидкості, і пристроївся на безпечній відстані за своїм побратимом. Водія в літальному апараті не було, інакше при такій кількості громадського транспорту потрібно було б половину населення
  1   2   3   4   5   6   7