Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаБюлетень національна комісія україни у справах юнеско

Скачати 234.47 Kb.

Бюлетень національна комісія україни у справах юнеско
Скачати 234.47 Kb.
Дата конвертації31.05.2017
Розмір234.47 Kb.

c:\users\dl_ukraine\desktop\фото юнеско\нацкомісія_юнеско.jpg


БЮЛЕТЕНЬ
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ У СПРАВАХ ЮНЕСКО
Випуск 4, 2016Біосферний заповідник «Асканія-Нова» імені

Ф.Е. Фальц-Фейна НААН - надбання планетарного масштабу

Серед природних раритетів України особливе місце належить Біосферному заповіднику «Асканія-Нова». Заснований у 1889 році Фрідріхом Фальц-Фейном заповідник спочатку включав зоопарк з напіввільним утриманням диких тварин, дендрологічний парк і фрагмент заповідного типчаково-ковилового степу. Заповідний степ оточували захисні смуги з територіями, де випасали сільськогосподарських тварин, площі для викошування степових трав на сіно, а за ними ― фрагменти орної землі, що цілком відповідає усталеній структурі сучасного біосферного резервату, в основі якого знаходиться заповідне ядро, оточене буферною зоною та зоною співробітництва.

У 1919 році Декретом Ради народних комісарів УСРР землі Асканія-Нова були оголошені Державним народним парком «Чаплі».

Свійська, домашня худоба (однаково в однині та множині) - свійські тварини, що навмисно утримуються в сільському господарстві задля отримання різноманітної продукції, такої як продукти харчування чи волокна, або з метою використання для праці.
Народний комісаріа́т (Наркомат) - у СРСР з 1923 року центральний орган виконавчої влади, що управляє в окремій сфері діяльності держави або в окремій галузі народного господарства, аналог сучасного міністерства.
8 лютого 1921 року його перейменовано у Перший державний степовий заповідник «Чаплі» (Асканія-Нова). Нова назва не прижилася, і навіть на обкладинках наукових видань цієї установи в дужках продовжували писати «Асканія-Нова».
Наукова публікація - це опублікований опис наукового дослідження, що містить аналіз сутності певної наукової проблеми, методи і результати її дослідження, науково обґрунтовані висновки. Завданням наукових публікацій є знайомити науковий світ з результатами досліджень окремих вчених та груп науковців.


c:\documents and settings\me\local settings\temporary internet files\content.word\вхід до парку (біосферний заповідник).jpg

Вхід до біосферного заповідника «Асканія-Нова»


Незважаючи на територіальні зміни та структурні реорганізації заповідника, що відбувалися у 30-ті, 60-ті та 90-ті роки минулого століття, складові частини комплексу Асканія-Нова - заповідний степ, дендрологічний та зоологічний парки продовжували розвиватися. Якщо, наприклад, у 1898 році за часів Ф.Е.Фальц-Фейна площа заповідного степу становила 600 га, то на середину 60-х років вона зросла до 11054 га. Це сприяло тому, що Асканія-Нова стала найбільшою в Європі заповідною степовою ділянкою.

15 лютого 1985 року за рішенням Бюро ЮНЕСКО зважаючи на унікальну структуру і збереженість степових екосистем заповідника вони були включені до системи біосферних резерватів як еталон степів планети. У 1993 році цей статус був підтверджений Указом Президента України «Про біосферні заповідники в Україні».

Указ( у рос. Імперії під цю назву підпадали держ. акти, дуже різноманітні за своєю природою, звичайно підписувані царем чи уповноваженими від нього особами в СРСР) - назва законодавчого акту, що видає голова уряду або його парламент . У.

З середини 60-х років ХХ століття площі напіввільного утримання копитних розширились до 23 квадратних кілометрів, що дало змогу тваринам всю теплу пору року випасатися на території заповідної ділянки Великий Чапельський під.

Квадра́тний кіломе́тр - одиниця площі, що є квадратом із стороною в один кілометр. Квадратний кілометр складається з одного мільйону квадратних метрів або зі 100 гектарів.

d:\my documents\дзукгс\2016\бюлетень №4\збереженні рідкісних видів(біосферний заповідник).jpg

Коні Пржевальського


Завдяки цьому стало можливим не лише збереження популяції коня Пржевальського, але і його повернення у 1992 році до дикої природи Монголії, реакліматизація у степах України сайгака, кулана туркменського, утримання трьох видів зебри, антилоп: гну блакитного, кана, гарна, ситатунги, нільгау, орікса аравійського, а також північноамериканського бізона, гаяла, кафрського буйвола, муфлона європейського та багатьох інших видів копитних і мозоленогих ссавців. Окремі стада, гурти та табуни нараховують десятки і навіть сотні особин. На даний час поголів’я ссавців становить 40 видів і форм загальною чисельністю більше 1300 особин.
d:\my documents\дзукгс\2016\бюлетень №4\антилопи кани (статті біосферний заповідник).jpg

Антилопи кана

Різноманіттям відрізняється колекція птахів. Серед домінуючих видів: ― огар (вид, включений до Червоної книги України), гуска біла, гуска гірська, канадська казарка.

Украї́на (МФА: [ukrɑˈjinɑ]опис файлу) - держава у Східній Європі та частково в Центральній Європі, у південно-західній частині Східноєвропейської рівнини. Площа становить 603 628 км². Найбільша за площею країна з тих, чия територія повністю лежить у Європі, друга на європейському континенті, якщо враховувати Росію.
На території заповідника мешкають також численні куроподібні, журавлеподіні, горобцеподібні та представники трьох видів безкілевих птахів: африканський страус, нанду звичайний та ему.
image result for асканія нова

Вінценосний журавель


Зі 117 видів колекції 61 включено до різноманітних охоронних списків національного і міжнародного рівнів, таких як Червона книга України, Червона книга МСОП, Європейський Червоний список та інших.

За Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 року № 472-р колекцію тварин зоологічного парку Біосферного заповідника «Асканія-Нова» включено до Державного реєстру наукових установ, які мають статус національного надбання.

Червона книга України - анотований та ілюстрований перелік рідкісних видів та підвидів, що знаходяться під загрозою зникнення на території України, і підлягають охороні; основний документ, в якому узагальнено матеріали про сучасний стан рідкісних, і таких, що знаходяться під загрозою зникнення, видів тварин і рослин, на підставі якого розробляються наукові і практичні заходи, спрямовані на їх охорону, відтворення і раціональне використання.
Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.

Заповідна ділянка Великий Чапельський під має статус водно-болотяного угіддя міжнародного значення, що охороняється за Рамсарською конвенцією. На його території під час міграцій та зимівлі збираються десятки тисяч птахів, у тому числі й таких рідкісних видів, як сірий журавель, червоновола казарка, що мігрують південним екологічним коридором.

Закладений ще у 1887 році дендрологічний парк з 1983 року має загальнодержавний статус пам’ятки садового-паркового мистецтва XIX століття. Водночас, він є одним із найбільших в Україні центрів інтродукованої дендроекзосозофлори.

Тут у відкритому ґрунті зростають понад 1800 таксонів деревної та трав’янистої рослинності.
d:\my documents\дзукгс\2016\бюлетень №4\дендропарку (біосферний заповідник).jpg

Дендропарк

З часу заснування Асканія-Нова асоціювалася у відвідувачів зі створеною руками людини степовою оазою. Сьогодні наукове, природоохоронне та екологічно-просвітницьке значення цього унікального природно-заповідного комплексу незрівнянно зросло, оскільки за роки свого існування він увібрав у себе зразки флори і фауни п’яти континентів. Вони органічно доповнюють природні степові ландшафти і роблять їх наднаціональним надбанням.
В.Гавриленко, директор, заслужений природоохоронець України, член Національної Комісії України у справах ЮНЕСКО


РОБОЧА ГРУПА МІНПРИРОДИ УКРАЇНИ РОЗГЛЯНУЛА ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ БУКОВИХ ПРАЛІСІВ ЗАКАРПАТТЯ
28 січня 2016 року робоча група Сектору природничих наук та природної спадщини Національної комісії України у справах ЮНЕСКО на своєму черговому засіданні обговорила питання, пов’язані з управлінням об’єктом Всесвітньої спадщини «Букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини».
c:\documents and settings\me\local settings\temporary internet files\content.ie5\u2gsm062\img_20160128_111621200.jpg
Директор Департаменту заповідної справи Мінприроди І.Іваненко та заступник начальника відділу науково-дослідної роботи Карпатського біосферного заповідника В.Покиньчереда, зокрема, поінформували учасників засідання про стан виконання рішень 35-ї, 37-ї та 39-ї сесій Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО стосовно розширення українсько-словацько-німецького об’єкту «Букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини» за рахунок включення ділянок букових пралісів та старовікових букових лісів 11-ти європейських країн.

Карпа́тський біосфе́рний запові́дник - природоохоронна територія в Україні, біосферний заповідник міжнародного значення. Розташований у межах Рахівського, Тячівського, Хустського та Виноградівського районів Закарпатської області.
Організа́ція Об'є́днаних На́цій з пита́нь осві́ти, нау́ки і культу́ри, скорочено ЮНЕСКО (англ. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO) - міжнародна організація, спеціалізована установа Організації Об'єднаних Націй, яка при співпраці своїх членів-держав у галузі освіти, науки, культури сприяє ліквідації неписьменності, підготовці національних кадрів, розвитку національної культури, охороні пам'яток культури тощо.

Учасники засідання підтримали пропозиції щодо включення до складу об’єкту ділянок букових пралісів національних природних парків «Синевир», «Зачарований край», «Подільські Товтри» та природних заповідників «Горгани» і «Розточчя».

Про результати роботи та реалізацію рішень Спільного Керівного комітету трьохстороннього транскордонного об’єкта «Букові праліси Карпат (Словаччина та Україна) та давні букові ліси Німеччини (Німеччина)» (25-28 жовтня 2015 року, м. Сніна, Словацька Республіка) та «Про стан виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.12.2009 року № 1619-р, Доручення Президента України від 02.04.2013 року № 1-1/749 та розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 року «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення сталого розвитку і благоустрою гірських населених пунктів української частини українсько-словацько-німецького природного об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини», доповідав заступник директора Карпатського біосферного заповідника, професор Ф.Гамор.

Світова спадщина ЮНЕСКО

За результати обговорення робоча група звернулася з пропозицією до Національній комісії України у справах ЮНЕСКО та Мінприроди надіслати до Прем’єр-міністра України звернення доручити заінтересованим міністерствам провести міжвідомчу нараду стосовно вирішення проблем збереження букових пралісів та забезпечення сталого розвитку і благоустрою гірських населених пунктів української частини українсько-словацько-німецького об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини».

Програма ЮНЕСКО «Пам'ять світу»

Відбулась дискусія щодо проблем збереження ділянки Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Стужиця-Ужок», що розташована на території Ужанського національного природного парку (НПП).

Список об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО в Україні
Ужа́нський націона́льний приро́дний парк - національний природний парк в Україні. Розташований у межах Українських Карпат, на території Великоберезнянського району Закарпатської області.

Адміністрації Ужанського НПП разом із Карпатським біосферним заповідником доручено вивчити питання та надати пропозиції щодо уточнення меж зазначеної ділянки.

Робоча група схвалила пропозиції щодо затвердження наказом Мінприроди персонального складу української частини Спільного Керуючого Комітету об‘єкту Всесвітньої природної спадщини «Букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини» та визначення відповідальною установою за його роботу адміністрації Карпатського біосферного заповідника.

На засіданні робочої групи йшлося також про результати науково-дослідницької роботу Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління Мінприроди щодо збереження букових пралісів Закрпаття.


Ф.Гамор, член робочої групи, заступник директора Карпатського біосферного заповідника, доктор біологічних наук, професор, заслужений природоохоронець України.
Світова́ спа́дщина ЮНЕСКО (англ. World Heritage) - видатні культурні та природні цінності, що вважаються надбанням усього людства. Ці цінності перелічені в Списку ЮНЕСКО.
Доктор біологічних наук - вищий науковий ступінь у галузі біологічних наук. В Україні існує два наукових ступені: «доктор наук» та «кандидат наук». Доктор наук - вищий науковий ступінь, присуджується на підставі захисту докторської дисертації, яка являє собою сукупність результатів, що розв'язують важливу наукову або науково-прикладну проблему.


У МІНПРИРОДИ УКРАЇНИ ОБГОВОРЕНО ЗАКОНОПРОЕКТ щодо ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРАЛІСІВ В УКРАЇНІ
10 лютого 2016 року в Орхуському інформаційно-просвітницькому центрі Міністерства екології та природних ресурсів України за ініціативою громадської організації «Українське товариство охорони птахів» у рамках проекту «Збереження Карпатських пралісів» відбулася робоча зустріч науковців, природоохоронної громадськості та зацікавлених представників органів державної влади, присвячена питанням збереження пралісів в Україні.
Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.
Приро́дні ресу́рси Украї́ни - частина природних ресурсів Землі, що належать Українському народу.

c:\documents and settings\me\local settings\temporary internet files\content.ie5\u2gsm062\img_4558.jpg
Виступаючи перед її учасниками в.о. Міністра екології та природних ресурсів України, заступник голови Національної комісії України у справах ЮНЕСКО Г.Вронська, зокрема наголосила, що для Мінприроди проблема збереження пралісів є одним з найважливіших пріоритетів. З огляду на це, Міністерство має намір і надалі всіляко підтримувати ініціативи громадськості щодо удосконалення природоохоронного законодавства

У цьому є велика необхідність, оскільки, як наголосили у своїх презентаціях доктор сільськогосподарських наук, заступник директора інституту природничих наук Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Ю.

Доктор сільськогосподарських наук - вищий науковий ступінь у галузі сільськогосподарських наук. В Україні існує два наукових ступені: «доктор наук» та «кандидат наук». Доктор наук - вищий науковий ступінь, присуджується на підставі захисту докторської дисертації, яка являє собою сукупність результатів, що розв'язують важливу наукову або науково-прикладну проблему.
Шпарик та заступник начальника відділу науково-дослідної роботи та сталого розвитку Карпатського біосферного заповідника В.Покиньчереда, за результатами інвентаризації в Україні фрагментарно залишилося лише 62 тисяч гектарів пралісів, головним чином в Карпатському регіоні.

Значна частина букових пралісів Карпатського біосферного заповідника та Ужанського національного природного парку входять до складу українсько-словацько-німецької номінації «Букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини», представленої на включення до Списку об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. До номінації уже приєдналося 11 європейських країн.

Список об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО в Європі
Такий значний міжнародний інтерес цілком зрозумілий, адже унікальним природним об’єктам, якими є букові праліси, загрожує серйозна небезпека. Лише протягом останніх років у зв‘язку з проведенням лісогосподарських заходів було вирубано майже півтора тисячі гектарів пралісів.

Наразі в органах державної влади обговорюється законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо охорони пралісів світової спадщини ЮНЕСКО та інших заповідних об’єктів). Передбачається також внести відповідні доповнення до Законів України «Про рослинний світ», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про природно-заповідний фонд» та «Кодексу України про адміністративні правопорушення».

Запропоновані зміни спрямовані на законодавче закріплення визначення терміну «праліс», посилення законодавчих вимог щодо їх охорони та встановлення відповідальності за порушення правил охорони пралісів та використання ресурсів спілої деревини.

Водночас визначення терміну «праліс» чітко сформульовано у Протоколі «Про стале управління лісами до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат», який ратифіковано Законом України 16 жовтня 2012 року. Відповідно до глави ІІ цього законодавчого акту термін «праліси» означає природні ліси, які не зазнали діяльності людини в ході свого розвитку», а отже немає потреби шукати та закріплювати у Законі якесь інше визначення.

Разом з тим у новому законопроекті вкрай важливо передбачити економічні механізми збереження пралісів, зокрема, підтримки місцевого населення, яке проживає у зоні їх розташування. На це, до речі, спрямована низка ініціатив Президента та Уряду України щодо збереження букових пралісів Карпат та сталого розвитку регіону їх розташування, які наразі не виконуються у повному обсязі.

Слід також посилити відповідальність за порушення правил охорони пралісів, передбачивши не лише фінансову, але й у деяких випадках кримінальну відповідальність.

З огляду на це, Карпатський біосферний заповідник разом із Департаментом екології та природних ресурсів Закарпатської обласної державної адміністрації, звернулися до Мінприроди з пропозицією невідкладно внести на розгляд Кабінету Міністрів України проект постанови «Про заборону застосування на території пралісів та інших об’єктів природно-заповідного фонду Постанов Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555 “Про затвердження Санітарних правил у лісах України» та від 12 травня 2007 року № 724 «Про затвердження Правил поліпшення якісного складу лісів», які передбачають санітарну вирубку лісів, що іноді використовується не чесними на руку ділками на шкоду пралісам.

Закарпатська обласна державна адміністрація - місцева державна адміністрація Закарпатської області, яка представляє виконавчу владу у вертикалі Президента України.

Незважаючи на те, що у новій редакції Лісового кодексу України (стаття 85) була зафіксована норма стосовно охорони пралісів, питання їхнього збереження, як єдиного об’єкту Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, слід розглядати у контексті виконання Конвенції про збереження культурної та природної спадщини і закріпити в окремому Законі «Про збереження природної та культурної спадщини в Україні».

Людина і біосфера (програма МАБ)


Ф.Гамор, доктор біологічних наук, професор, заслужений природоохоронець України, заступник директора Карпатського біосферного заповідника
Участь Гуманітарної гімназії «Гармонія» у всеукраїнських конференціях асоційованих шкіл ЮНЕСКО

Гуманітарна гімназія «Гармонія», долучившись у лютому 2007 року до мережі асоційованих шкіл ЮНЕСКО, активно і систематично впроваджує принципи цієї спеціалізованої установи системи ООН з питань освіти, науки та культури у своє освітнє середовище.

Значну увагу педагогічний колектив гімназії приділяє не лише формальній освіті, у межах класно-урочної системи, а й таким типам організації навчального процесу, як освітні центри, проектні студії, творчі лабораторії.

Мета, яку ставлять перед собою вчителі, полягає не лише у тому, щоб дати учням відповідні знання, а й прищепити їм життєві навички.

Одним з практичних напрямів такої роботи є участь у Всеукраїнських конференціях учнів асоційованих шкіл ЮНЕСКО. Гуманітарна гімназія «Гармонія» виступила організатором або співорганізатором 5-ти таких конференцій.

Так, у листопаді 2014 року відбулася ХVІ Всеукраїнська конференція учнів асоційованих шкіл ЮНЕСКО «Модель ідеального суспільства за Шевченком: освітні ініціативи ЮНЕСКО задля гармонізації відносин у полікультурному світі відповідно до принципів «нового гуманізму». В ході конференції були проведені ігрові сесії, спрямовані на ознайомлення учнів з секторальною діяльністю ЮНЕСКО, квест-тур за біографією та творчою спадщиною Тараса Шевченка, молодіжна синквейн-естафета «Український проект», презентації анімаційних відеороликів тощо.

На секційних засіданнях учнівська молодь обговорила питання гендеру, освіти і прав людини з позицій співзвуччя поглядів Кобзаря та ЮНЕСКО. Роботу учнів координували педагоги гімназії. До участі в конференції також були запрошені провідні вчені. Кульмінацією конференції стало обговорення та прийняття учасниками резолюції.
c:\users\secretar\desktop\новая папка\img_6668.jpg

Учасники та гості ХVІ Всеукраїнської конференції учнів асоційованих шкіл ЮНЕСКО


c:\users\secretar\desktop\новая папка\img_6969.jpg
Учні-переможці ХVІ Всеукраїнської конференції учнів асоційованих шкіл ЮНЕСКО
z:\фотографії\2014-2015 н. р\28-29.11.2014 xvi всеукраїнська конференція учнів асоційованих шкіл юнеско\28.11.14\28.11.14 лена галустян\img_2946.jpg

Засідання конструкторського бюро моделей «Освіта як пріоритет розвитку суспільства: співзвуччя поглядів Т.Г.Шевченка та ЮНЕСКО»

29-30 березня 2016 р. відбулася організована колективом Гуманітарної гімназії «Гармонія» під патронатом Національної комісії України у справах ЮНЕСКО XVII Всеукраїнська конференція Асоційованих шкіл ЮНЕСКО в Україні «Українсько-європейські ініціативи в освітньому просторі: ціннісна парадигма».
c:\documents and settings\me\local settings\temporary internet files\content.word\dscn4233.jpg

Учасники та гості ХVІІ Всеукраїнської конференції учнів асоційованих шкіл ЮНЕСКО


У ній взяли участь майже 200-і учнів та викладачів з понад 60-ти асоційованих шкіл ЮНЕСКО України.
c:\documents and settings\me\local settings\temporary internet files\content.word\dscn4376.jpg

Учасники ХVІІ Всеукраїнської конференції учнів асоційованих шкіл ЮНЕСКО з Білої Церкви


Відбулося кілька науково-практичних сесій, під час яких учасники представили тематичні доповіді з актуальних проблем освіти в Україні, стану адоптації українського законодавства у галузі освіти до європейських норм із врахуванням викликів сьогодення, а також з питань міжкультурного діалогу та ролі освіти у патріотичному вихованні особистості.
Міністерство освіти і науки України
НОВИНИ ПОСТІЙНОГО ПРЕДСТАВНИТЦВА уКРАЇНИ ПРИ юнеско
ЮНЕСКО моніторить ситуацію у Криму

Постійне представництво України при ЮНЕСКО проводить системну робота спрямовану на імплементацію рішення 197-ї сесії (жовтень 2015 року) Виконавчої ради ЮНЕСКО «Моніторинг ситуації в Автономній Республіці Крим (Україна)».
Кри́мський піво́стрів, Крим, також Таврія (крим. Qırım yarımadası, Qırım, Къырым ярымадасы, рос. Крымский полуостров, Крым) - півострів, розташований на півдні України, у межах Автономної Республіки Крим, Севастополя та частково півдня Херсонської області (північ Арабатської стрілки).

З цією метою співробітники Постпредства підготували та передали Генеральному директору ЮНЕСКО І.Боковій докладну інформацію про порушення прав людини на півострові у сферах компетенції Організації за період, що минув з часу проведення 197-ї сесії Виконради. Зібрані українськими урядовими структурами та неурядовими правозахисними організаціями дані, свідчать про значне погіршення ситуації із задоволенням культурних, освітніх, мовних та релігійних потреб мешканців півострова внаслідок політики, яку проводить російська окупаційна влада. У документі, зокрема, підкреслено, що обсяг та системний характер порушень ставить на порядок денний питання про створення ЮНЕСКО дієвого, постійно діючого механізму моніторингу ситуації в Автономній Республіці Крим.

Його важливою складовою має стати залучення керуючих органів окремих конвенцій ЮНЕСКО, положення яких грубо порушуються окупаційною владою, до всебічного аналізу ситуації на півострові та вироблення конкретних рекомендацій, які б дозволили використати потенціал Організації для дієвого захисту української культурної спадщини в АРК та м.Севастополь, протидії незаконному вивезенню з території півострова до російських музеїв та фондів культурних цінностей, запобігання дискримінації в освіті на підставі національної та мовної приналежності.

Слід відзначити, що ця діяльність знаходить дедалі ширше розуміння і підтримку серед держав-членів Виконавчої ради ЮНЕСКО з усіх континентів. Саме завдяки потужній міжнародній підтримці 197-а сесія Виконради ухвалила рішення про включення питання стосовно ситуації у Криму та м.Севастополь до порядку денного своєї 199-ї сесії, як одне з пріоритетних.


Постійне представництво України при ЮНЕСКО
Співробітництво

з Міжнародною організацією Франкофонії (МОФ)
Важливою подією стало вручення Надзвичайним і Повноважним Послом України у Французькій Республіці, Постійним представником України при ЮНЕСКО О.Шамшуром Акредитаційного листа Генеральному секретарю Міжнародної організації Франкофонії  М.Жан про призначення його Персональним представником Президента України у Постійній раді Франкофонії (ПРФ).

Членами ПРФ є персональні представники глав держав та урядів 80 держав та територій світу. Україна з 2009 року має в Міжнародній організації Франкофонії статус спостерігача.Вручення Акредитаційного листа Послом, Постійним представником України при ЮНЕСКО О.Шамшуром Генеральному секретарю МОФ пані М.Жан.
У рамках церемонії вручення Акредитаційного листа відбулася бесіда, головним предметом якої були питання, пов’язані з нинішнім станом та перспективами співробітництва по лінії Україна-МОФ в політичній, гуманітарній, природоохоронній мовній та інших сферах.

  О.Шамшур поінформував Генерального секретаря МОФ М.Жан про внутрішньополітичну ситуацію в Україні, зокрема в окремих районах Донецької і Луганської областей та в тимчасово окупованому Криму, а також про заходи, які вживає Уряд України з метою її врегулювання, у тому числі на міжнародному рівні. Він наголосив на виключно важливому значенні підтримки нашої державі з боку провідних міжнародних організацій таких як ООН, ЮНЕСКО, ОБСЄ, РЄ та ін.

О.Шамшур позитивно оцінив Резолюцію 92-ї сесії ПРФ від 28 червня 2014 року щодо ситуації в Україні у зв'язку із анексією Криму Російською Федерацією, де Рада висловила тверду підтримку територіальної цілісності та державного суверенітету України та наголосив на виключно важливому значенні для нашої держави цієї резолюції. Він висловив занепокоєння у зв’язку із різким погіршенням ситуації з дотриманням прав людини на півострові внаслідок незаконних дій окупаційних властей.
Постійне представництво України при ЮНЕСКО
Підписання номінаційного досьє транскордонного об’єкта всесвітньої природної спадщини «Букові праліси Карпат та інших регіонів Європи»

27 січня 2016 року за участю Надзвичайного і Повноважного Посла України у Франції, Постійного представника України при ЮНЕСКО О.Шамшура у штаб-квартирі Організації відбулася урочиста церемонія підписання номінаційного досьє транскордонного об’єкта всесвітньої природної спадщини «Букові праліси Карпат та інших регіонів Європи».Посол України у Франції, Постійний представник України при ЮНЕСКО Олег Шамшур підписує документ
Захід ознаменував собою завершення тривалої і копіткої роботи над підготовкою та представленням номінаційного досьє розширеного об’єкта природної спадщини ЮНЕСКО - «Букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини» (Україна, Словаччина, Німеччина).

У церемонії підписання взяли участь постійні представники усіх держав-учасниць проекту, а також Директор Центру Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО М.Рьослер, якій було офіційно передане зазначене номінаційне досьє.

До складу розширеного об’єкта пропонується включити букові ліси Австрії, Албанії, Бельгії, Болгарії, Хорватії, Італії, Польщі, Румунії, Словенії та Іспанії, а також до уже визнаних пралісів Карпатського біосферного заповідника та Ужанського національного природного парку додаткові українські ділянки в складі природних заповідників «Горгани» і «Розточчя», національних природних парків «Синевир», «Зачарований край» і «Подільські Товтри».

У 2016 році експерти Міжнародного союзу охорони природи (МСОП) мають відвідати та оцінити номіновані букові ліси та підготувати проект відповідного рішення Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Міжнародний союз охорони природи (МСОП; англ. International Union for Conservation of Nature, IUCN) - міжнародна організація, метою якої є збереження природних ресурсів.
У разі підтвердження видатної цінності номінованих лісів, рішення про визнання розширеного об’єкта Всесвітньої спадщини буде ухвалене наступного року.


Постійне представництво України при ЮНЕСКО
Хроніка та Інформація
інформаційна зустріч

щодо ситуації в Автономній Республіці Крим
24 березня 2015 р. у штаб-квартирі ЮНЕСКО під головуванням Генерального директора Організації І.Бокової відбулась Друга інформаційна зустріч щодо моніторингу ситуації в Автономній Республіці Крим.

У ній взяли участь представники низки міжнародних організацій, представництв держав-членів та Секретаріату ЮНЕСКО, авторитетних міжнародних неурядових організацій.

З доповідями під час зустрічі виступили, зокрема, уповноважений Секретаріату Представника з питань свободи преси ОБСЄ А.Ботагаров, представник Офісу Верховного Комісара ООН з прав людини Д.Бояніч, директор французького офісу неурядової правозахисної організації «Amnesty International» Ж.Гарріго та Директор Секретаріату ІКОМОС Д.Юнгенблот.

Вони повідомили про численні факти грубого порушення російською окупаційною владою прав і свобод людини та утисків національних меншин, свободи віросповідання, доступу до освіти рідною мовою, безпеки журналістів, проблеми безкарності тощо. 


Посол України у Франції, Постійний представник України при ЮНЕСКО О.Шамшур поінформував учасників зустрічі про поточну ситуацію на півострові та наголосив на необхідності запровадження дієвого механізму моніторингу ситуації у Криму, зокрема, посилення координації між Секретаріатом ЮНЕСКО та керівними органами відповідних конвенцій Організації, запровадження Центру координації моніторингу у Секретаріаті ЮНЕСКО, а також необхідності відрядження моніторингових місій для вивчення ситуації на місці.
У дискусії взяли участь представники постійних представництв при ЮНЕСКО Швеції, Німеччини, Франції та Туреччини, які підтвердили свою незмінну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та висловили серйозну стурбованість невпинним погіршенням ситуації з правами людини у Криму.

Постійне Представництво України при ЮНЕСКО

Заступника Міністра з питань європейської інтеграції Міністерства молоді та спорту України Миколу Мовчана обрано віце-президентом Міжурядового комітету ЮНЕСКО з питань фізичного виховання та спорту
26-27 лютого 2016 року у Монако відбулася чергова сесія Міжурядового комітету ЮНЕСКО з питань фізичного виховання та спорту (CIGEPS), в ході якої заступник Міністра з питань європейської інтеграції, заступник Голови Національної комісії України у справах ЮНЕСКО, М.Мовчан був обраний віце-президентом Міжурядового комітету ЮНЕСКО з питань фізичного виховання та спорту.


Учасники сесії з Князем Монако

Альбером ІІ

Під час засідання представник України виступив з доповіддю про діяльність Уряду та Міністерства молоді та спорту України щодо виконання переглянутої Міжнародної хартії фізичного виховання, фізичної активності та спорту та Берлінської декларації, ухваленої за результатами 5-ї міжнародної конференції міністрів спорту (MINEPS V). Він також поінформував учасників засідання про співпрацю України з ЮНЕСКО та іншими агенціями системи ООН, Радою Європи, ЄС у сферах фізичної культури, фізичного виховання, молоді та спорту.

З вітальним словом до учасників сесії звернувся видатний український спортсмен, Олімпійський чемпіон, Герой України, Чемпіон Спорту ЮНЕСКО С.Бубка.


Міністерство молоді та спорту України
підписання Меморандуму про партнерство та співробітництво між Національним олімпійським комітетом України, Міністерством екології та природних ресурсів України та Комісією «Спорт та навколишнє середовище» НОК України

02 грудня 2015 року у Національному університеті фізичного виховання та спорту України (НУФВСУ) під головуванням ректора НУФВСУ Є.

Національний олімпійський комітет України, скорочено НОК України - громадська організація, що опікується участю українських спортсменів в Олімпійський іграх, діючи відповідно до положень Олімпійської хартії.
Імаса відбулося засідання Комісії Національного олімпійського комітету України «Спорт та навколишнє середовище».

У заході взяли участь президент НОК України С.Бубка, директор Департаменту з питань безпеки життєдіяльності, охорони навколишнього природного середовища та агропромислового комплексу Кабінету Міністрів України В.

Довкілля, або бюрократично навко́лишнє приро́дне середо́вище - всі живі та неживі об'єкти, що природно існують на Землі або в деякій її частині (наприклад, навколишнє середовище країни). Сукупність абіотичних та біотичних факторів, природних та змінених у результаті діяльності людини, які впливають на живий світ планети.
Канцурак.
підписано меморандум про сприяння збереженню охорони навколишнього середовища через спорт
У рамках засідання відбулося підписання Меморандуму про партнерство та співробітництво між Національним олімпійський комітетом України, Міністерством екології та природних ресурсів України та Комісією «Спорт та навколишнє середовище» НОК.

У документі зазначено, що головною метою такою співпраці є забезпечення позитивних зрушень у щодо пропаганди та залучення громадян України через спорт до охорони навколишнього природного середовища, збереження екології України, навчання культурі поведінки з природою, бережливого ставлення до неї.

Виступаючи перед учасниками засідання президент НОК України С.Бубка наголосив, що «у сучасному світі питання збереження навколишнього середовища дуже актуальне. Через спорт ми повинні намагатися привернути увагу якомога більшої кількості людей до екологічної теми. Приємно, що Комісія НОК «Спорт та навколишнє середовище» уособлює в собі ефективний механізм, здатний зробити внесок у вирішення нагальних питань. Тішить також те, що ми маємо підтримку та порозуміння від державних установ».

Він відзначив, що Комісія дуже плідно працювала й у минулі роки та подякував за ефективну роботу члена Комісії Європейських Олімпійських Комітетів «Навколишнє середовище та спорт для всіх» І.Бабакову.


http://noc-ukr.org/upload/tinymce/dscf4558.jpg
Національний олімпійський комітет України
Результати участі команди України у ІІ зимових юнацьких Олімпійських Іграх
З 12 по 21 лютого 2016 року у м. Ліллехаммер (Королівство Норвегія) пройшли ІІ зимові Юнацькі олімпійські ігри, в яких взяли участь близько 1100 спортсменів віком від 15 до 18 років з 70-ти країн світу.
Олімпійські комітети Європи (англ. European Olympic Committees) (фр. Comités olympiques européens) (італ. Comitati Olimpici Europei)- міжнародна олімпійська організація, яка об'єднує останнім часом 50 національних олімпійських комітетів Європи.
Зимові Юнацькі Олімпійські ігри - спортивні міжнародні змагання для молодих людей у віці від 14 до 18 років, створені Міжнародним олімпійським комітетом (МОК) на 119 зібранні, що відбулося в Гватемала Сіті 4 в 7 липня 2007.

До складу збірної команди України увійшли 23-и спортсмени, які взяли участь у змаганнях з 9-ти видів спорту.Наші юні олімпійці гідно представили Україну і здобули повний комплект медалей: перше історичне золото у Х.Дмитренко (біатлон, гонка переслідування), срібло – у І.Шмуратка (фігурне катання, змішана команда) та бронза у Д.Кириченко (сноубординг, сноуборд-крос, змішана команда).

За сприяння Національного олімпійського комітету України до кожних Олімпійських ігор – літніх та зимових, дорослих та юнацьких видається збірник «Юнацька Олімпійська команда України», в якому надається інформація про усіх членів команди (спортсменів, тренерів, фахівців, офіційних осіб) та коротка довідка про нашу державу української та англійською мовами.

Так і цього разу, іноземні представники змогли більше узнати про Україну, зокрема і занесений до світової спадщини ЮНЕСКО Петриківський розпис.


Національний олімпійський комітет України
Міжнародний форум

"Уроки Чорнобиля –
для ядерної безпеки світу"

26 квітня 2016 року виповнюється 30 років з того моменту, коли світове співтовариство почуло слово «Чорнобиль», яке стало синонімом страшної техногенної катастрофи і величезної екологічної біди світового масштабу.

Незважаючи на те, що Чорнобильська АЕС була зупинена, наразі продовжуються регламентні роботи зі зняття станції з експлуатації. На промисловому майданчику станції зведені об’єкти з поводження з радіоактивними відходами, будується сховище відпрацьованого ядерного палива.

Відпрацьоване ядерне паливо (ВЯП, також опромінене ядерне паливо) - витягнуті з активної зони тепловидільні елементи (ТВЕЛ) або їх групи, тепловидільні збірки ядерних реакторів атомних електростанцій та інших установок (дослідних, транспортних та інших).
Активно ведеться спорудження нового безпечного конфайнмента, який надійно ізолює зруйнований четвертий енергоблок Чорнобильської АЕС від навколишнього середовища.

У 2017 році новий безпечний конфайнмент має бути встановлений у проектне положення.

Це стало можливими завдяки значній фінансовій і технічній допомозі з боку міжнародного співтовариства.

Наступним, етапом подолання наслідків катастрофи на ЧАЕС має стати створення інфраструктури для переробки та демонтаж нестабільних конструкцій, видалення з об’єкта «Укриття» і надійне захоронення паливо містких матеріалів.

Враховуючи, що проектний строк експлуатації об’єкта "Укриття" закінчується у 2023 р., а також його нинішній стан, ці роботи необхідно починати невідкладно. На жаль сьогодні через брак коштів Україна не у змозі самостійно вирішити ці проблеми.

З метою пошуку джерел фінансування згаданих проектів та обговорення подальших шляхів зміцнення ядерної безпеки 21-23 квітня 2016 р. у Києві на базі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», планується проведення Міжнародного форуму "Уроки Чорнобиля – для ядерної безпеки світу", до участі у якому планується залучити широкий загал вчених, політиків та громадськості.

Те, що проведення форуму припадає на дні відзначення 30-ї річниці Чорнобильської трагедії, має надати додатковий імпульс обговоренню нового етапу міжнародного співробітництва, спрямованого на спільну реалізацію заходів остаточного перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему.

Детальна інформація про Форум та умови участі у ньому міститься на сайті: www.icd.kpi.ua


Програма реставрації вхідних дверей та вікон історичних будинків у Львові
Протягом кількох років за підтримки українсько-німецького проекту «Муніципальний розвиток та оновлення старої частини м.Львова», що втілюється спільно Львівською міською радою та Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) GmbH діє низка програм зі збереження та оновлення старої частини м. Львова. Вони покликані залучити мешканців міста до збереження історичних елементів будівель, а також оновлення та поліпшення життєвого простору.

Зокрема, у 2011 році розпочато Програму співфінансування реставрації історичних вхідних дверей та вікон будинків. Внесок мешканців становить – 30% від загальної вартості робіт, а GIZ – 70 %.За час реалізації проекту було відновлено майже 600 історичних вікон та 97 вхідних брам будинків у центральній частині м. Львова.
пекарська_5

Відновлена брама по вул. Пекарська, 5
c:\users\uois\desktop\7777\фото для звіту уоіс 2015_ресайс\брами\театральна економічний факультет.jpg

Відновлена брама начального корпусу ЛНУ ім. І.Франка по вул. Театральній

катедральна_3катедральна_3_131024 (6)

Відновлена брама по вул.

Катедральній, 3

Наразі у Львові діють також програми співфінансування з упорядкування внутрішніх двориків та реставрації балконів історичних будинків.
Управління охорони сторичного середовища Львівської міської радиСкачати 234.47 Kb.