Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаБюлетень національна комісія україни у справах юнеско

Бюлетень національна комісія україни у справах юнеско
Сторінка1/2
Дата конвертації04.06.2017
Розмір5.69 Mb.
  1   2


БЮЛЕТЕНЬ
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ У СПРАВАХ ЮНЕСКО
Випуск 6, 2016200-а сесія Виконавчої ради ЮНЕСКО


c:\users\v_voitovych\desktop\бюлетень 30.11.16\1227059ae0[1].jpg

У період з 4 до 18 жовтня 2016 року у Парижі відбулася 200-та ювілейна сесія Виконавчої ради ЮНЕСКО, членом якої є Україна. Її учасники обговорили низку важливих питань, пов’язаних з прискоренням процесу реформування ЮНЕСКО, підвищенням результативності її роботи у досягненні цілей, визначених у Порядку денному у галузі сталого розвитку на період до 2030 року та Паризькій угоді про зміну клімату.

Змі́на клі́мату - суттєва та тривала зміна у статистичному розподілі погодних умов протягом тривалих проміжків часу: від десятиліть до мільйонів років. Це може бути зміна в середніх погодних умовах, або у розподілі погоди навколо середніх умов (наприклад, часті або рідкі екстремальні погодні явища).
Ста́лий ро́звиток (англ. Sustainable development) - загальна концепція стосовно необхідності встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечному і здоровому довкіллі.

Значна увага була приділена втіленню у життя широкомасштабного пакету реформ, зокрема у рамках ініціативи структурованого діалогу про фінансування, покликаного адаптувати ЮНЕСКО до непростої фінансової ситуації, у якій вона опинилась. Серед пріоритетних завдань Організації учасники сесії визначили виконання дорожньої карти в інтересах посилення стійкості мережі ЮНЕСКО на місцях, ухваленої Виконавчою радою на 199-й сесії.

Виконавча рада також прийняла рішення щодо практичних шляхів реалізації стратегії ЮНЕСКО у галузі технічної і професійної освіти (2016-2021 рр.).

У роботі сесії взяла участь делегація України на чолі із заступником Міністра закордонних справ України, Головою Національної комісії України у справах ЮНЕСКО, Представником України у Виконавчій раді ЮНЕСКО С.О.

Міністр закордонних справ України - посада голови Міністерства закордонних справ в Україні.
Кислицею.

У своєму виступі під час загальнополітичної дискусії глава української делегації виклав бачення нашою державою шляхів підвищення ефективності програмної діяльності ЮНЕСКО у пошуку відповідей на виклики політичного, культурного, освітнього, фінансового, природоохоронного характеру, що стоять сьогодні перед Організації.

Він наголосив на важливості об’єднання міжнародних зусиль для розв’язання проблеми незаконної окупації Росією Автономної Республіки Крим та м.Севастополь, підкресливши, що створення дієвого механізму моніторингу ситуації в АРК – має стати свідченням спроможності ЮНЕСКО адекватно реагувати на найскладніші виклики сучасності.

Глава української делегації навів численні факти нехтування з боку окупаційної влади правами людини та незаконного вивезення Росією за межі України археологічних знахідок та творів мистецтва, зокрема картин І.К.

Права людини - це комплекс природних і непорушних свобод і юридичних можливостей, обумовлених фактом існування людини в цивілізованому суспільстві.
Окупа́ція (від лат. occupatio - загарбання) - зайняття збройними силами однієї держави частини або всієї території іншої держави без отримання суверенних прав на неї. Режим військової окупації регулюється Гаазькою конвенцією 1907 року, Женевською конвенцією 1949 року «Про захист цивільного населення», Гаазькою конвенцією про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту від 1954 року.
Археоло́гія (грец. αρχαιος - стародавній, λογος - слово) - наука, що висвітлює історію людського суспільства на основі вивчення пам'яток кам'яної, мідної (бронзової), залізної доби і пізніших часів. До цих пам'яток, що називаються археологічними, належать: стоянки, поселення, поховання, різні типи знарядь праці, зброї, посуду, прикрас, предмети побуту, мистецтво тощо.
Автоно́мія (грец. αυτος - «сам» і грец. νομος - «закон») - 1) наявна міра незалежності будь-якого явища від зовнішньої причини його зумовленості; 2) в етиці - стадія морального розвитку особистості, яка характеризується здатністю самостійно створювати або вибирати моральні правила для свого життя і поведінки; здатність людини як суб'єкта етичного відношення до самовизначення на основі власного світогляду, “власного законодавства”.
Мисте́цтво - одна з форм суспільної свідомості; вид людської діяльності, що відбиває дійсність у конкретно-чуттєвих образах, відповідно до певних естетичних ідеалів. У широкому сенсі мистецтвом називають досконале вміння в якійсь справі, галузі; майстерність.
Айвазовського з колекції Феодосійської національної галереї.

Він закликав держави-члени та відповідні органи ЮНЕСКО невідкладно відреагувати на порушення з боку Російської Федерації, що належать до компетенції Організації.

С.О.Кислиця публічно звернувся з вимогою до російської сторони негайно звільнити українського кореспондента Р.Сущенка, який незаконно утримується у Росії за надуманим звинуваченням та припинити ганебну практику переслідувань і залякувань журналістів.

Важливим підсумком роботи сесії стало ухвалене ушосте поспіль рішення «Моніторинг ситуації в Автономній Республіці Крим (Україна)».

Кри́мський піво́стрів, Крим, також Таврія (крим. Qırım yarımadası, Qırım, Къырым ярымадасы, рос. Крымский полуостров, Крым) - півострів, розташований на півдні України, у межах Автономної Республіки Крим, Севастополя та частково півдня Херсонської області (північ Арабатської стрілки).
Таким чином, Виконавча рада зробила ще один крок на шляху до створення дієвого механізму спостереження за ситуацією на окупованому півострові в межах компетенції ЮНЕСКО. Вона зобов‘язала Генерального директора ЮНЕСКО надати відповідний звіт 201-й сесії Виконавчої ради. Варто також відзначити, що вперше з часу розгляду Виконавчою радою питання щодо моніторингу ситуації в АРК (Україна) рішення з цього приводу було ухвалено консенсусом.

Виступаючи після ухвалення згаданого рішення член делегації України, народний депутат України, Голова Меджлісу кримськотатарського народу Р.

Генеральний директор (ГД) - термін для деяких корпоративних службовців в бізнес операціях. Крім того може бути офіційною назвою деяких керівників підприємств, найчастіше в закладах громадського харчування.
Меджлі́с кримськотата́рського наро́ду (крим. Qırımtatar Milliy Meclisi) - представницький орган кримських татар, подібний до парламенту. Згідно із статутом, метою меджлісу є подолання наслідків геноциду вчиненого проти кримських татар московською владою, відновлення прав і національно-культурне самовизначення.
Чубаров поінформував про значне погіршення ситуації в Автономній Республіці Крим та м.
Республіка Крим (рос. Республика Крым, крим. Qırım Cumhuriyeti) - створений всупереч нормам міжнародного права та не визнаний переважною більшістю країн світу суб'єкт Російської Федерації, входить до складу Південного федерального округу.
Севастополь у сферах компетенції ЮНЕСКО. Він зокрема, привітав намір Генерального директора ЮНЕСКО вивчити можливість здійснення безпосереднього моніторингу ситуації на окупованому півострові. Один з лідерів кримських татар наголосив на готовності української сторони активізувати діалог з Секретаріатом, членами Виконавчою радою та державами-членами ЮНЕСКО з метою неухильного виконання прийнятого рішення.
Кри́мські тата́ри або кримці (крим. qırımtatarlar або qırımlılar , в однині qırımtatar або qırımlı) - східноєвропейський тюркський народ, що історично сформувався в Криму. Розмовляють кримською або кримськотатарською мовою, яка належить до тюркської групи алтайської мовної сім'ї.


Постійне представництво України при ЮНЕСКО
Делегація України взяла участь у роботі 40-ї сесії Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО
З 10 по 17 липня 2016 р. у турецькій столиці м. Стамбул пройшла 40-а сесія Комітету всесвітньої спадщини (КВС) ЮНЕСКО. У її роботі взяли участь делегації 119-ти держав-учасниць Конвенції про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини, а також представники Міжнародної ради захисту пам’яток, Міжнародного союзу охорони природи, Міжнародного центру вивчення питань збереження та відновлення культурних цінностей, інших міжнародних і неурядових організацій.
Неурядо́ва організа́ція (НУО) - формальні громадські об'єднання, інші групи за певними інтересами, які беруть участь у громадській діяльності.
Організа́ція Об'є́днаних На́цій з пита́нь осві́ти, нау́ки і культу́ри, скорочено ЮНЕСКО (англ. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO) - міжнародна організація, спеціалізована установа Організації Об'єднаних Націй, яка при співпраці своїх членів-держав у галузі освіти, науки, культури сприяє ліквідації неписьменності, підготовці національних кадрів, розвитку національної культури, охороні пам'яток культури тощо.
Міжнародний союз охорони природи (МСОП; англ. International Union for Conservation of Nature, IUCN) - міжнародна організація, метою якої є збереження природних ресурсів.

Учасники сесії обговорили низку важливих питань, пов’язаних із виконанням Конвенції ЮНЕСКО про охорону культурної і природної спадщини 1972 року, зокрема щодо збереження 108 об’єктів, які включені до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та 48 об’єктів, що перебувають під загрозою.

Світова спадщина ЮНЕСКО

Вони також ухвалили рішення про включення до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО 21-го нового об’єкта.

Програма ЮНЕСКО «Пам'ять світу»

У засіданнях Комітету взяла участь українська делегація на чолі із заступником Міністра культури України Т.Мазур.

Увага української делегації була прикута до рішень сесії стосовно стану збереження двох українських об’єктів - «Київ: Собор Св. Софії та прилеглі монастирські споруди, Києво-Печерська Лавра» та «Стародавнє місто Херсонес Таврійський та його хора», розташованого у м. Севастополь на тимчасово окупованій Росією території Автономної Республіки Крим, що знаходяться у Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

У ході дебатів Т.

Міністе́рство культу́ри Украї́ни - міністерство в Україні. Утворене 9 грудня 2010 року шляхом реорганізації Міністерства культури і туризму України. Положення про Міністерство культури України затверджене указом Президента України.
Світова́ спа́дщина ЮНЕСКО (англ. World Heritage) - видатні культурні та природні цінності, що вважаються надбанням усього людства. Ці цінності перелічені в Списку ЮНЕСКО.
Мазур поінформувала членів КВС про заходи реабілітаційного характеру, які вживаються нашою державою з метою збереження зазначених пам’яток культури,зокрема, забезпечення їхньої універсальної цінності, цілісності архітектурно-ландшафтної композиції ансамблю та стилістичної єдності.

У прийнятому членами КВС рішенні стосовно об’єкта «Київ: Собор Св. Софії та прилеглі монастирські споруди, Києво-Печерська Лавра» вітаються зусилля української сторони, спрямовані на його підтримання у належному стані та міститься рекомендація вжити невідкладних заходів з метою припинення будь-яких будівельних робіт на території Києво-Печерської Лаври.

Стосовно стану збереження об’єкту «Стародавнє місто Херсонес Таврійський та його хора», то члени КВС ухвалили рішення, яке передбачає запрошення Україною, як тільки це дозволить ситуація, Реактивної моніторингової місії Центру всесвітньої спадщини з метою оцінки стану збереження цього українського об’єкту, розташованого на території тимчасово окупованого Росією Кримського півострова.


Міністерство культури України
4-а сесія Допоміжного комітету Конвенції 1970 р.
Українська культура - сукупність матеріальних та духовних цінностей, створених українським народом протягом його історії.
про заходи, спрямовані на заборону та запобігання незаконному ввезенню, вивезенню та передачі права власності на культурні цінності

26-28 вересня 2016 р.
Пра́во вла́сності (в об'єктивному розумінні) - це сукупність правових норм, які регулюють відносини, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням власником належним йому майном на свій розсуд і у своїх інтересах, усуненням усіх третіх осіб від протиправного втручання у сферу його володіння цим майном, а також обов'язки власника не порушувати прав та законних інтересів інших осіб.
у штаб-квартирі ЮНЕСКО у Парижі відбулася 4-а сесія Допоміжного комітету Конвенції 1970 р. про заходи, спрямовані на заборону та запобігання незаконному ввезенню, вивезенню та передачі права власності на культурні цінності.

Делегацію України на сесії очолювала заступник Міністра культури України Т.Мазур. У своєму виступі вона поінформувала членів Допоміжного комітету про ситуацію, пов’язану із незаконним вивезенням російською окупаційною владою культурних цінностей з Криму.

Керівник української делегації навела численні факти грубого порушення Російською Федерацією положень Конвенції 1970 року, зокрема, прийняття нормативних актів про включення до переліку російської культурної спадщини об’єктів культурного й історичного значення, розташованих на тимчасово окупованому Кримському півострова.

Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.
Росі́йська Федера́ція або Росі́я (рос. Российская Федерация, рос. Россия МФА: [rɐˈsʲːijə]) - держава у північній Євразії, федеративна змішана республіка, столиця - Москва. З площею 17 098 246 км² Росія є найбільшою за територією країною у світі, що охоплює більше однієї восьмої площі суходолу Землі та дев'ятою за чисельністю населення із населенням 143 мільйони осіб (2015 ).

Заступник Міністра культури України привернула увагу членів Допоміжного комітету до незаконного вивезення Росією з Феодосійської національної картинної галереї творів видатного художника - мариніста І.К.Айвазовського для експонування у Третьяковській картинній галереї у Москві.

За підсумками дебатів члени Допоміжного комітету ухвалили рішення включити виступ українського представника до заключних документів сесії.
Постійне представництво України при ЮНЕСКО
Українську номінацію «Козацькі пісні Дніпропетровщини» включено до Списку нематеріальної культурної спадщини, що потребує термінової охорони
29 листопада 2016 р.

Художня галерея, також Картинна галерея, або Пінакотека - приміщення з декількома залами, де зберігають і демонструють твори образотворчого мистецтва.
Нематеріа́льна культу́рна спа́дщина (англ. Intangible Cultural Heritage) - концепція, запропонована в 1990-х роках як аналог Світовій спадщині ЮНЕСКО, що приділяє основну увагу матеріальній культурі. У 2001 році ЮНЕСКО провела опитування серед держав і неурядових організацій, з метою вироблення засад конвенції.
у столиці Ефіопії м.Аддіс-Абеба 11-а сесія Міжурядового комітету ЮНЕСКО з охорони нематеріальної культурної спадщини ухвалила рішення про включення української номінації «Козацькі пісні Дніпропетровщини» до Списку нематеріальної культурної спадщини, що потребує термінової охорони. Таким чином, Комітет підтримав проект відповідного рішення Секретаріату ЮНЕСКО, а також врахував позитивну рекомендацію незалежного органу з оцінки стосовно включення згаданої номінації.

Висуненню передувала копітка робота. З метою підтвердження існування елементу «Козацькі пісні Дніпропетровщини» починаючи з 2014 р. у 1-ти населених пунктах Дніпропетровської області були проведені інвентаризаційні роботи.

Населений пункт - населене місце (оселище, селище, поселення), первинна одиниця розселення людей у межах однієї забудованої земельної межі (городище (град), місто, містечко, селище міського типу, село, хутір, станиця та ін.).
За їх результатами оригінальний елемент був виявлений у 9-ти населених пунктах.

Наразі існує три групи виконавців козацьких пісень: «Криниця», «Богуславочка» та «Першоцвіт». Їх учасники - переважно люди похилого віку.
c:\users\dl_ukraine\documents\10189-lrg.jpg

Це створює загрозу того, що внаслідок старіння виконавців та звуження джерельної бази цей культурний елемент може бути втрачений для наступних поколінь.

Ухвалене Комітетом рішення про включення номінації «Козацькі пісні Дніпропетровщини» до Списку нематеріальної культурної спадщини, що потребує термінової охорони є визнанням того, що цей елемент є не лише важливою складовою української культури, яка визнана на міжнародному рівні, але й має бути захищений нашою державою відповідно до Конвенції ЮНЕСКО 2003 року про охорону нематеріальної культурної спадщини, учасницею якої вона є.

Членам Комітету також була представлена періодична Доповідь України про імплементацію Конвенції ЮНЕСКО 2003 року про охорону нематеріальної культурної спадщини.


Міністерство культури України

11-а сесія Міжурядового комітету ЮНЕСКО

із захисту культурних цінностей у випадку збройного конфлікту
8-9 грудня 2016 р. у Парижі відбулася 11-а сесія Міжурядового комітету ЮНЕСКО із захисту культурних цінностей у випадку збройного конфлікту. Її учасники обговорили широкий спектр питань, пов’язаних із виконанням Гаазької конвенції 1954 року про захист культурних цінностей у випадках збройних конфліктів, обрали новий склад бюро Комітету та затвердили План дій з імплементації Стратегії щодо зміцнення діяльності ЮНЕСКО із захисту культури та заохочення культурного плюралізму у випадку збройного конфлікту, прийнятої у листопаді 2015 р.
Збро́йний конфлі́кт (від лат. conflictus - зіткнення) - збройне зіткнення між державами (міжнародний збройний конфлікт, збройний конфлікт на державному кордоні) або між ворогуючими сторонами в межах території однієї держави, як правило, за підтримки ззовні (внутрішній збройний конфлікт); один з видів воєнного конфлікту (іншим видом є війна); украй гостра форма вирішення протиріч між державами, що характеризується двостороннім застосуванням збройних сил.

Значну увагу учасники сесії приділили питанням надання посиленого захисту культурним цінностям у низці держав, розгляду запитів про надання міжнародної допомоги.

Відкриваючи сесію виконуючий обов’язки заступника Генерального директора ЮНЕСКО з питань культури Ф.Бандарін наголосив на тому, що захист культурної спадщини у зонах конфліктів, що точаться сьогодні у світі, має винятково важливе значення у боротьбі з так званими «культурними чистками», заохочення культурного плюралізму, забезпечення єдності і примирення.

У своїх виступах учасники сесії закликали держави-учасниці Гаазької конвенції прискорити роботу щодо приєднання до її Другого Протоколу та позитивно оцінили підсумки зустрічі ЮНЕСКО-НАТО, що відбулася у квітні цього року у Брюсселі, в ході якої були обговорені питання зміцнення співробітництва між двома організаціями у галузі захисту культурних цінностей у зоні конфлікту та запропоновано підготувати проект угоди між двома організаціями у галузі захисту культурної спадщини.

Вони висловилися за більш тісну взаємодію між конвенційними органами, покликаними забезпечити захист культурної спадщини людства та позитивно оцінили розвиток синергії, механізмів координації та звітності між Конвенцією 1972 р. про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини, іншими нормативними документами, програмами, міжнародними договорами у галузі міжнародного гуманітарного права, з одного боку, та Другим Протоколом до Гаазької Конвенції, з іншого.

Міжнаро́дний до́говір - це письмова угода, що регулюється міжнародним правом, укладена між двома або декількома суб'єктами міжнародного права незалежно від того, міститься вона в одному документі, у двох або кількох пов'язаних між собою документах, а також незалежно від її конкретної назви (договір, угода, конвенція, пакт, протокол тощо).
Міжнародне гуманітарне право (право війни, право збройних конфліктів) - сукупність міжнародно-правових норм і принципів, які регулюють захист жертв війни, а також обмежують методи і засоби ведення війни.

Характер дискусії, що відбулася під час 11-ї сесії Міжурядового комітету ще раз підтвердив важливість за нинішньої міжнародної обстановки активізації роботи щодо захисту культурної спадщини у зонах конфліктів.


Міністерство культури України


семінар присвячений участі України в ІККРОМ
15 січня 2016 року в Україні набув чинності Статут Міжнародного центру вивчення питань збереження та відновлення культурних цінностей (ІККРОМ). 

Відповідно до його положень у липні нинішнього року було завершено створення національної системи ІККРОМ, що включає Національний виконавчий комітет, національного координатора та базову інституцію ІККРОМ в Україні.

Нею став Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник.

З метою обговорення пріоритетних завдань моніторингу, збереження та відновлення в Україні культурних цінностей 19 жовтня 2016 року у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику відбувся семінар, у якому взяли участь представники державних органів та громадських організацій, а також державних історико-культурних, історико-етнографічних та архітектурно-історичних музейних комплексів, інститутів і заповідників, які опікуються питаннями захисту та збереження об’єктів національної історико-культурної та архітектурної спадщини.

Грома́дська організа́ція - об'єднання громадян, яке створюється для спільної реалізації спільних інтересів (культурних, економічних, вікових, гендерних, регіональних, релігійних, професійних, соціальних тощо).
Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.
 

Семінар став платформою для конструктивного обміну досвідом фахівців у галузі реставрації нерухомих пам’яток. З доповідями перед його учасниками виступили:
національний координатор ІККРОМ в Україні А.Антонюк, 
головний архітектор Українського державного науково-дослідного та проектного інституту «УкрНДІпроектреставрація» Л.Цяук, завідувач сектору «Музей Золоті ворота» Національного заповідника «Софія Київська» Р.Гуцуляк,  експерт-біолог О.Білецька, завідувач науково-дослідного сектору археології заповідника С.Тараненко.

Учасники семінару наголосили на нагальній потребі у відродженні української реставраційної школи, зокрема, відновленні функціонування системи відповідних професійно-технічних навчальних закладів, орієнтованих на підготовку спеціалістів у галузі реставрації.

Професі́йно-техні́чний навча́льний за́клад - це заклад освіти, що забезпечує реалізацію потреб громадян у професійно-технічній освіті, оволодінні робітничими професіями, спеціальностями, кваліфікацією відповідно до їх інтересів, здібностей, стану здоров'я.

Вони також висловились за доцільність започаткування окремого видання з питань архітектурних, інженерних, хіміко-технологічних, біологічних та гідрогеологічних особливостей моніторингу нерухомих пам’яток історії і культури та створення інформаційно-аналітичного веб порталу «ІККРОМ в Україні».
Міністерство культури України

Вперше наш співвітчизник отримав почесне звання «Артист ЮНЕСКО в ім'я миру»

Диригент Національної опери України, художній керівник - головний диригент оркестру «Київ-Класик», Народний артист України, Посол української культури, професор – Г.

Керівни́к, також мéнеджер - найманий робітник, зайнятий професійною організаторською діяльністю в органах керування підприємства, фірми, установи, наділений суб'єктом власності визначеними повноваженнями.
Дириге́нт (від лат. dirigio - направляю, керую) - людина, яка керує підготовкою твору до виконнання (проводить репетиції) та керує виконанням твору (диригує) оркестром, хором, ансамблем, зокрема оперної чи балетної трупи і т. д.
Ти́тул (від лат. titulus - напис, почесне звання) - почесне звання (наприклад, граф, герцог), спадкове або таке, що надається окремим особам (зазвичай дворянам) для підкреслення їх особливого, привілейованого становища.
Наро́дний арти́ст Украї́ни - державна нагорода України - почесне звання України, яке надається Президентом України відповідно до Закону України «Про державні нагороди України».
Макаренко отримав почесне звання «Артист ЮНСЕКО в ім’я миру».

Урочиста церемонія вручення з цього приводу відбулася 29 листопада ц.р. у штаб-квартирі ЮНЕСКО у Парижі. Вручаючи Г.Макаренку документ про присвоєння почесного звання Генеральний директор ЮНЕСКО І.

Почесне звання - є державна нагорода країни, яка присвоюється за особисті заслуги перед нею громадянам, що працюють у відповідній галузі економічної, соціально-культурної або військової (правоохоронної) сфери, як правило, не менше певної кількості років, мають високі трудові досягнення та професійну майстерність.
Бокова наголосила, що це рішення є «визнанням його прихильності ідеалам і цілям Організації через популяризацію музики в якості інструменту для діалогу і взаєморозуміння між народами і його діяльність на благо миру і толерантності, зокрема за допомогою концертів «Київ-Класик оркестру».
c:\users\v_voitovych\desktop\15232094_709937262486998_7341343054954829257_n[1].jpg

Після церемонії нагородження відбувся концерт камерного складу оркестру «Київ-Класик», в програмі якого прозвучала музика композиторів зі всіх континентів світу.

Церемо́нія нагоро́дження - кульмінаційна подія конкурсу, урочистий захід вручення нагороди переможцю конкурсу, змагань, або лауреату премії. Церемонія нагородження відбувається по завершенню всіх заходів із визначення переможця.
Таким чином, концерт став своєрідним посланням миру, яке український митець надіслав світовому співтовариству зі штаб-квартири ЮНЕСКО.c:\users\v_voitovych\desktop\15267625_709937365820321_3908990422205893850_n[1].jpg

«Артист ЮНЕСКО в ім’я миру» є категорією Послів доброї волі, так само як і «Чемпіони спорту ЮНЕСКО», до якої належать видатні українські спортсмени С.Бубка і брати Віталій та Володимир Клички - всесвітньо відомі особистості, які використовують свій вплив, харизму і авторитет задля підвищення обізнаності міжнародної громадськості щодо сфер діяльності Організації у рамках її пріоритетних програм та проектів.


Постійне представництво України при ЮНЕСКО
XXXV нарада Азово-Чорноморської орнітологічної робочої групи
6-7 жовтня 2016 р. на базі Біосферного заповідника «Асканія-Нова» ім. Ф.Е.Фальц-Фейна НААН України відбулася 35-а регіональна нарада Азово-Чорноморської орнітологічної робочої групи.
під час засідань.jpg
У її роботі взяли участь 37 вчених, дослідників, працівників природоохоронної сфери, наукових установ та вищих навчальних закладів України.
Націона́льна акаде́мія агра́рних нау́к України (НААН) розпочала свою діяльність як Всеукраїнська академія сільськогосподарських наук 22 травня 1931 і з такою назвою проіснувала самостійно та в складі різних відомств до 1990.
Заповíдник або заповідник суворого режиму - територія або акваторія, на якій зберігається в природному стані весь її природний комплекс. Згідно з МСОП класифікується як природоохоронна територія категорії Ia.
Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.
Вищий навчальний заклад (ВНЗ,, виш, вуз) - окремий вид установи, яка є юридичною особою приватного або публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, проводить наукову, науково-технічну, інноваційну та/або методичну діяльність, забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти, післядипломної освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей.

Місце і час проведення наради були вибрані не випадково, адже щороку на початку жовтня Асканія-Нова стає одним з найбільших у Європі центрів зосередження мігруючих зграй сірого журавля та інших навколоводних птахів.

Сюди їх приваблює первозданна природа і, зокрема, ділянка з дотриманням заповідного режиму - Великий Чапельський під.

У цьому пониженні, на дні якого є прісна вода, збираються десятки тисяч птахів.

Прісні води (англ. fresh (sweet) water; нім. Süsswasser n) - природні води з мінералізацією до 1 ‰ (проміле), вода з вмістом солі, меншим за 1‰ (1 г/дм³ або 1000 мг/дм³). Крижані масиви в полярних регіонах і льодовики містять в собі найбільшу частину прісної води землі.
З огляду на це, територія має особливий статус водно-болотяного угіддя, що сертифіковане і охороняється відповідно до вимог Рамсарської конвенції.


ранокз журавлями  .jpg
Нинішнього року на території Великого Чапельського поду на площі у 23-и квадратних кілометри були нараховані понад 26,6 тисяч сірих журавлів, 7,7 тисяч огар, тисячі особин великої білолобої гуски.

Учасники наради обговорили питання про стан та перспективи проведення орнітологічних досліджень у регіоні. Вони відзначали, що з часу заснування Азово-Чорноморської орнітологічної робочої групи було зібрано і узагальнено унікальний еколого-фауністичний матеріал, який дозволяє простежити динаміку орнітологічних комплексів, притаманних прибережним і материковим екосистемам вздовж північного узбережжя Азовського і Чорного морів від гирла Дону до дельти Дунаю, а також на території Автономної Республіки Крим.

Дельта Дунаю (рум. Delta Dunării) - друга у Європі річкова дельта після Волги, центр біорізноманіття світового масштабу, важливе місце гніздування та сезонних скупчень птахів, розмноження цінних промислових та рідкісних видів риб, найбільше в Європі місцепроживання багатьох охоронюваних видів земноводних.

Ці дослідження часто мають характер міжнародної наукової кооперації, що дає змогу інструментальними методами із застосуванням супутникових технологій відстежувати міграційні потоки через Азово-Чорноморський та Дніпровський екокоридори.

Наукові результати діяльності робочої групи мають прямий вихід на такі напрями прикладної діяльності людини як авіація, енергозбереження, медицина, ветеринарія, біотехнологія.

З огляду на це, учасники наради відзначили важливість продовження фундаментальних і прикладних досліджень, спрямованих на збереження окремих видів птахів та подальше визначення можливих наслідків застосування новітніх технологій як на окремі види птахів, так і орнітологічні комплекси вцілому.

На тлі успіхів щодо збереження окремих популяцій рідких птахів особливе занепокоєння орнітологічної спільноти викликає подальше ігнорування органами законодавчої і виконавчої влади наукової думки, схвалення ними пропозицій, сформованих громадськими організаціями на основі ситуативних природоохоронних піар-компаній.

Прикладні́ науко́ві дослі́дження (англ. applied research) - наукова і науково-технічна діяльність, спрямована на одержання і використання знань для практичних цілей - розробка нових виробів, нових матеріалів, технологій та технологічного обладнання, нових методів лікування хвороб, медичних препаратів та медичного обладнання, нових сільгоспкультур, нових порід свійських тварин та промислових риб, нових технологій сільгоспвиробництва, пошук покладів корисних копалин.
Нау́ка - сфера діяльності людини, спрямована на отримання (вироблення і систематизацію у вигляді теорій, гіпотез, законів природи або суспільства тощо) нових знань про навколишній світ. Основою науки є збирання, оновлення, систематизація, критичний аналіз фактів, синтез нових знань або узагальнень, що описують досліджувані природні або суспільні явища та (або) дозволяють будувати причинно-наслідкові зв'язки між явищами і прогнозувати їх перебіг.
Це особливо помітно у сферах поводження з видами, здатними до переносу трансмісивних захворювань, збереження рідкісних видів, які потребують створення спеціальних умов для їх виживання, а також управління цілинними і плавневими комплексами, порушеними внаслідок людською діяльністю з втраченими механізмами саморегуляції екосистем та існування біоти на обмежених заповідних територіях.


перше знайомство з мешканцями великого чапелськог поду.jpg
Учасники наради також мали змогу на практиці ознайомитись з різновекторними напрямами діяльності Біосферного заповідника ім. Ф.Е.Фальц-Фейна, зокрема щодо збереження різноманіття наземної фауни, у тому числі раритетних, охоронюваних видів національного і міжнародного рівнів, а також досвідом взаємодії з населенням і органами місцевого самоврядування.
Органи місцевого самоврядування - «виборні та інші органи територіальних громад, наділені повноваженнями вирішувати питання місцевого значення».

В.Гавриленко, директор Біосферного заповідника «Асканія-Нова» ім. Ф.Е.Фальц-Фейна НААН України, Заслужений природоохоронець України
Упорядкування території та реставрація колони св. Христофора у подвір’ї Вірменського собору Львова
Одним з критеріїв того, що історичний архітектурний ландшафт центра Львова був включений до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО стало те, що він утворився внаслідок діяльності протягом століть різних етнічних груп з різними культурними і релігійними традиціями.
Список об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО в Україні
Етнос, народ (запозичено з грецької мови через латинську (старолатинське: ethnicus); грецьке ἐθνικός «племінний; народний; язичницький» є похідним від грец. ἔθνος - «громада; плем'я, народ», етимологічно «група своїх людей») - історично сформована на визначеній території стійка сукупність людей, що має єдину мову, спільні риси й стабільні особливості культури і психології.

Розташування міста на перехресті торгівельних шляхів спровадило до Львова і вірмен, які принесли з собою самобутню східну культуру, що збереглася в архітектурних і мистецьких пам’ятниках.

Вірменська дільниця у середмісті відрізнялася своєрідною архітектурою. Її осередком був вірменський собор, збудований у 1356-1363 рр. за кошти вірменських купців, під керівництвом архітектора Дорінга.
d:\my documents\my pictures\new picture.png
Поруч з собором розташована вежа-дзвіниця, яка є висотною домінантою комплексу.
d:\my documents\my pictures\new picture.png
Вона збудована 1571 року за проектом П.Красовського з Лугано.

Безпосередньо до вежі примикає палац Вірменських архієпископів (ХVІІ-ХVІІІ ст.), навпроти – будинок колишнього Вірменського банку (ХVІІ ст.). З північного та південного боку собору є два невеличкі дворики. У

південному дворику зі збереженою аркадою розташоване старе вірменське кладовище, від якого збереглися надгробні плити з епітафіями, найстаріша з яких була встановлена майже 600 років тому.

Років тому - шкала часу, що широко використовується в археології, геології та інших науках для датування подій в минулому. Оскільки час відрахунку змінюється, стандартна практика пропонує використання 1950 року як еталонної точки «сучасності».

Біля стіни будинку, який межує з кладовищем, розташована дерев’яна різьблена каплиця «Голгофа» (ХVІІІ ст.).

На пам’ять про віднову храму 1723 р. та його фундатора, голову вірменського суду Христофора Августиновича у подвір’ї встановлено пам’ятну колону з скульптурною постаттю Св. Христофора (1726 р.).

У радянський період у соборі був склад ікон. Тепер храм переданий вірменській громаді міста.

У 2007 р. розпочалися системні реставраційні роботи ансамблю вірменського собору за програмою «Спільна спадщина». Фінансову та методичну допомогу у проведенні реставраційних робіт українській стороні надало Міністерство культури Польщі та Товариство польських вірмен.

Насамперед, довелося рятувати стінопис інтер’єру храму, який внаслідок зміни температурно-вологісного режиму почав інтенсивно осипатися.

У 2016 р. було проведено 10-й завершальний етап реставрації стінопису головної нави. Роботи виконувала спільна польсько-українська група реставраторів під керівництвом П.Барановського.

Перед початком реставрації унікального дерев’яного різьбленого вівтаря «Голгофа», що дивом зберігся у вірменському дворику, були проведені ґрунтовні дослідження стану деревини та поліхромії, яка вкривала різьблені елементи.c:\users\uois\appdata\local\microsoft\windows\inetcachecontent.word\pa280141.jpg
Одна з трьох фігур композиції була відсутня, її знайшли у запасниках Національного музею українського мистецтва та передали реставраторам.

Реставраційні роботи у вівтарі були завершені у 2012 р.

У 2007-2010 рр. за кошти міського бюджету Львова працівники архітектурної майстерні «Ренесанс» (директор Р.Мельник) виконали ремонтно-реставраційні роботи фасадів та дахів дзвіниці і собору.

c:\users\uois\appdata\local\microsoft\windows\inetcachecontent.word\вірменський дворик_27 10 2016 (10).jpg
Особлива атмосфера є у вірменському провулку (подвір’ї), до якого можна потрапити з вулиці Вірменської через арку дзвіниці.

Його утворюють стіни собору, палацу Вірменських архієпископів, вірменського банку Мон Піус та монастиря вірменських бенедиктинок.

Роботи з впорядкування подвір’я розпочалися у 2015 р. з археологічних досліджень та заміни каналізаційного колектора.

Археологі́чні дослі́дження - дослідження історичного минулого людства за речовими джерелами матеріальної культури.
Під існуючим асфальтовим покриттям були виявлені мощення з давніх кам’яних плит з написами вірменською мовою. Давнє покриття було відновлене.

Над реставрацією колони Св. Христофора, яка є домінантою подвір’я, протягом 2015-2016 рр. працювала група реставраторів під керівництвом польського реставратора А.Казберука.


c:\users\uois\appdata\local\microsoft\windows\inetcachecontent.word\06 10 2015 116.jpg

Реставраційні роботи Ансамблю Вірменського собору, які наразі продовжуються, активно підтримує вірменська громада міста. В.

Вірме́ни (вірм. Հայ) (вірм. հայեր, МФА: [hɑˈjɛɾ]) - народ, що говорить вірменською мовою, яка належить до індоєвропейської мовної сім'ї.
Арзуманян, відомий львівський підприємець, профінансував вечірню підсвітлення ансамблю та реставрацію двох кам’яних порталів. Так, спільними зусиллями відновлюється культурна спадщина, яка належить не лише львівським вірменам, але й світу, оскільки ансамбль Вірменського собору є Світовою спадщиною ЮНЕСКО.


Управління охорони історичного середовища Львівської міської ради


З історії включення колишньої Резиденції митрополитів Буковини і Далмації до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО
Колишня Резиденція митрополитів Буковини й Далмації, де нині розташований Чернівецький національний університет ім. Ю.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича - державний вищий заклад освіти 4-го рівня акредитації у місті Чернівці.
Список об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО в Європі
Федьковича, по праву є символом Буковинського краю.
Букови́на (край буків) - історичний регіон, розташований між середньою течією Дністра та головним Карпатським хребтом у долинах верхньої течії Пруту та Сірету. Нині ця територія входить до складу України (частина Чернівецької області) та Румунії (частина повіту Сучава).

c:\documents and settings\me\local settings\temporary internet files\content.word\new picture.bmp
Вона є один із найвизначніших витворів європейської архітектури другої половини ХІХ ст., справжньою перлиною архітектурної спадщини України. Її автор відомий чеський архітектор і меценат Й.Главка (1831-1908), за проектами якого було збудовано майже 150 будівель у різних містах Європи. Без перебільшення Резиденція, будівництво якої тривало 18 років (1864-1882), стала вершиною творчості Й.Главки.

Ксьондз Я.Бадені, який відвідав Чернівці наприкінці ХІХ ст. у щоденнику «У Чернівцях. Враження з кількаденної поїздки» із захопленням писав: «…резиденція вражає розмірами, засліплює червоністю стін, дахами, що блищать всіма кольорами веселки, вежами й вежечками всіх барв і розмірів… Бути у Чернівцях, а «резиденції» не побачити – це бути у Римі і не бачити папу Римського».


c:\documents and settings\me\local settings\temporary internet files\content.word\new picture.bmp
Враховуючи архітектурну унікальність Резиденції колектив університету на початку 2000-х років виступив з ініціативою включення її до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Протягом чотирьох років (2007-2011 рр.) тривала копітка праця викладачів і студентів, архівістів і архітекторів, перекладачів і юристів, представників влади і місцевого самоврядування, що увінчалися успіхом.
Людина і біосфера (програма МАБ)
Місце́ве самоврядува́ння - право та змога органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.

Вперше предметно про можливість приєднання до престижного клубу пам’яток людства у Чернівцях заговорили у вересні 2004 р. під час ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Збереження та використання культурної спадщини України: Чернівці на шляху до ЮНЕСКО». Тоді багато провідних вітчизняних і зарубіжних науковців, які брали в ній участь висловлювали пропозицію номінувати на включення до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО історичне середмістя Чернівців, де розташована колишня Резиденція митрополитів Буковини й Далмації.

Однак це пропозиція не отримала належної підтримки У цій ситуації колектив університету запропонував обмежити територію ареалу номінації об’єктом колишня Резиденція митрополитів Буковини й Далмації, яка була візитівкою Чернівців.

З метою проведення процедури номінації в університеті була створена робоча на чолі з ректором С.Мельничуком.

Зміни і доповнення до «Конвенції про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини 1972 р.», що набрали чинності у 2005 р. передбачали кілька етапів:

1. Включення об’єкту до Попереднього списку ЮНЕСКО (Tentative List);

2. Підготовка номінативного досьє і схвалення його Центром Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО;

3. Висновки експерта ІКОМОС на підставі обстеження номінативного об’єкту і буферної зони навколо нього;

4. Включення питання щодо номінації об’єкту до порядку денного сесії КВС ЮНЕСКО і, відповідно, голосування членів Комітету.

Поря́док де́нний - це список запланованих подій на нарадах в порядку виконання. Зазвичай включає один або більше пунктів (тем) дискусії. Може, але не зобов'язаний, включати конкретний час кожної події.

Після ознайомлення з необхідним пакетом документів, підготовленим університетом у 2007 р. 31-а сесія КВС ЮНЕСКО прийняла рішення включити колишню Резиденцію до списку об’єктів-кандидатів (Tentative List).

Другий етап полягав у підготовці номінативного досьє.

В історичному контексті початок будівництва Резиденції у Чернівцях співпав із прагненням буковинців відкрити у Чернівцях університет. Митрополит Є.Гакман разом з майбутнім першим ректором університету К.Томащуком, виступаючи на засіданні австрійського парламенту зуміли переконати депутатів і, особисто, імператора Франца Йосипа у необхідності заснування університету саме у Чернівцях. Урочисте відкриття навчального закладу відбулося 4 жовтня 1875 р. І якщо два факультети, зокрема, філософський і юридичний розпочали роботу у спеціально збудованому для цього корпусі, то студенти богословського факультету навчалися у Семінарському корпусі Резиденції.

Зі зміною влади змінювалося і підпорядкування Резиденції. Нарешті у 50-тих роках ХХ ст. колишня Резиденція була передана в управління університету. До її складу входить три корпуси: Митрополичий, Семінарський і Гостьовий, де нині навчаються студенти, діє Церква Трьох Святителів і каплиця Святого Івана Нового Сучавського. Перед Резиденцією розташований двір-курдонер, позаду - парк.

Підготовлене робочою групою досьє разом із картами, схемами, фотоілюстраціями, копіями архівних документів та іншими матеріалами нараховувало майже 1000 сторінок.

Складність опрацювання архівних документів, більшість з яких зберігається у фондах Державного архіву Чернівецької області, полягала у тому, що вони були написані рукописною готикою і потребували перекладу.

1 листопада 1907 року був створений Крайовий архів Буковини. У листопаді 1918 року архів ліквідували, як і інші державні установи Австро-Угорщини. У 1924-1938 роках діяла Комісія державних архівів Буковини.

Важливу роль у підготовчій роботі відіграла Фундація Йозефа, Марії і Зденки Главкових, заснована у 1905 р. у Празі (Чехія). Її керівництво надало університетові копії практично усіх креслень Резиденції, зроблених Й.Главкою під час її будівництва.

Протягом 2008-2010 рр. тривала підготовка номінативного досьє і проведення різноманітних заходів, передбачених ЮНЕСКО.

Після експертної оцінки Центром Всесвітньої спадщини номінативне досьє із певними застереженнями щодо чіткого визначення меж буферної зони навколо об’єкту було повернуте на доопрацювання. Після неодноразових перемовин з відповідними державними і місцевими службами новий варіант досьє був надісланий до ЦВС вдруге. У квітні 2010 р. Нацкомісія України у справах ЮНЕСКО одержала висновок ЦВС у якому зазначалося, що Центр «…немає жодних зауважень стосовно відповідності номінативного досьє настановам ЮНЕСКО».

У вересні 2010 р. у Чернівцях з експертною місією побував експерт ІКОМОС Й.Штульц, який детально обстежив об’єкт номінації, прилеглу територію і буферну зону (історична частина міста), зустрівся з представниками місцевого самоврядування і владних структур.

Водночас на адреси посольств держав, представники яких є входили до складу КВС були надіслані листи-звернення щодо підтримки номінативного об’єкта.

5 травня 2011 р. на офіційному сайті ЮНЕСКО з’явилося повідомлення про включення до порядку денного 35-ї сесії КВС питання стосовно номінації колишньої Резиденції до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Сайт або веб-сайт (від англ. website, місце, майданчик в інтернеті) - сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет, які об'єднані як за змістом, так і за навігацією під єдиним доменним ім'ям. Фізично сайт може розміщуватися як на одному, так і на кількох серверах.
Однак буквально за тиждень до початку сесії робоча група одержала проект рішення в якому йшлося про те, що «…у зв’язку з відсутністю туристичної інфраструктури і недостатнім захистом об’єкту від природних катаклізмів питання номінування Резиденції до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО відтерміновується на два роки».

Незважаючи на це, українська делегація, до складу якої увійшли голова робочої групи, ректор Чернівецького університету С.Мельничук та заступник голови, проректор Т.Марусик взяли участь у 35–й сесії КВС, що в проходила у червні 2011 р. у Парижі.

У ході багатогодинних консультацій з членами ІКОМОС, ґрунтовних відповідей на висловлені зауваження українській делегації вдалося переконати членів КВС, більшість яких підтримала включення колишньої Резиденції митрополитів Буковини і Далмації до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

28 червня 2011 р. 35-а сесія Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО прийняла відповідне рішення. Колишня Резиденція стала третім українським об’єктом культурної спадщини, який був включений до Списку.

Слід зазначити, що із 42 номінованих об’єктів до Списку було включено лише 25. Східна Європа була представлена лише одним – Чернівецькою Резиденцією.

Східна Європа - політичний та історико-географічний регіон Європи.

Церемонія офіційного вручення університету Сертифікату ЮНЕСКО відбулася 15 грудня 2011 р. у найошатнішій Мармуровій залі колишньої Резиденції.


c:\documents and settings\me\local settings\temporary internet files\content.word\new picture.bmp
Вона увінчала собою успішне завершення багаторічної наполегливої праці колективу університету, епіграфом якої можуть бути слова «батька Резиденції» Й.Главки: «Будьте чесними і великодушними, творцями, а не руйнівниками».
Т.Марусик, Чернівецький національний університет

ім. Ю.Федьковича
ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ

ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ: КОНСТРУЮВАННЯ В КОМП’ЮТЕРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Кафедра ЮНЕСКО «Нові інформаційні технології в освіті для всіх», яка багато років функціонує на базі Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем НАН та МОН України значну увагу у своїй роботі приділяє питанням використання інформаційних технологій у шкільній освіті, зокрема, розвитку творчих здібностей дітей.
Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.

Однією зі сфер, де на ранніх стадіях життя виявляється творча активність є образотворче мистецтво, зокрема малювання, яке є одним з основних засобів самовираження.

Основні́ за́соби (ОЗ) - матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва чи поставки товарів, надання послуг, здачі в оренду іншим особам чи для виконання адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року, або одного оборотного періоду.

Залучення дітей до опанування та використання сучасних графічних систем і електронних конструкторів відкриває перед ними фактично невичерпні можливості створення малюнків та композицій.

Йдеться, зокрема, про сучасне мультимедійне середовище, яке дає змогу поєднувати різні види інформації (текст, малюнок, звук, анімація). Мультимедійні системи дозволяють вільно пересуватися з одного семантичного рівня знань на інший, встановлювати власні мисленнєві зв’язки між подіями, явищами тощо, моделювати їх з відмінними від реальних характеристиками та результатами.

Робота у таких середовищах, з одного боку, сприяє опануванню сучасними технологіями для розв’язання практичних задач, формуванню системно-інформаційної картини світу, системного та об’єктно-орієнтованого мислення, пізнавальної активності та творчих компонентів мислення.

Карти́на сві́ту - складно структурована цілісність, що включає три головні компоненти - світогляд, світосприйняття та світовідчуття. Ці компоненти об'єднані в картині світу специфічним для даної епохи, етносу чи субкультури чином.
З іншого боку, сприяє формуванню стійкого інтересу до навчання, що є необхідною умовою практичної реалізації особистісно-зорієнтованого здобуття знань.

Основною формою діяльності користувача у сучасному мультимедійному середовищі також є конструювання.

В узагальненому вигляді воно включає широкий спектр понять, зокрема, і будь-яке створення тексту, малюнку чи мелодії і побудову людського знання взагалі. Цей підхід може бути досить плідним у разі використання можливостей сучасних інформаційних технологій.

Комп’ютер надає практично необмежений набір інструментів конструювання, доступ до існуючих інформаційних середовищ і вихід у позакомп’ютерну реальність (музеї, бібліотеки, фільмотеки тощо).

Інфосфе́ра (англ. Infosphere) - неологізм, який складається з двох слів інформація і сфера. Вживається в інформатиці для опису сукупності інформації, інформаційної інфраструктури, суб'єктів інформаційних відносин, а також системи регулювання виникаючих при цьому суспільних відносин.
Це відкриває надзвичайно широкі перспективи в організації шкільної навчальної діяльності та позашкільної дитячої творчості, у залученні дітей до образотворчого мистецтва, сучасного дизайну, театрально-декоративного та інших видів мистецтва, моделювання картин світу тощо.

З огляду на це, одним з пріоритетних напрямків діяльності колективу науковців МННЦ ІТ і С є розробка та впровадження у шкільну освіту методики безперервної довгочасної підготовки учнів 1-11 класів загальноосвітніх шкіл до активного використання перспективних інформаційних технологій [2]. Дана методика ґрунтується на засадах педагогіки розвитку і дотриманні принципів педагогічної доцільності та дозованого використання комп’ютера під час уроку відповідно до вікових особливостей учнів.

Особливістю авторського підходу є використання можливостей сучасних графічних і мультимедійних середовищ з метою розвитку творчих здібностей учнів шляхом залучення дітей до процесу графічного конструювання та моделювання картин світу [3, 4]. В основі підходу лежить застосування активних методів навчання як таких, що сприяють практичній реалізації особистісно орієнтованого навчання.

Навча́ння - це організована, двостороння діяльність, спрямована на максимальне засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці. Цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини.

Роль учителя полягає в організації навчальної діяльності школярів та індивідуальній роботі з кожним учнем, створенні таких проблемних ситуацій, які вимагали б від учня досліджень та набуття нових знань і навичок і сприяли, таким чином, розвитку мисленнєвих і творчих здібностей дитини, створенню атмосфери захопленості та відчуття «повної» свободи у процесі реалізації творчих проектів.

Розроблена система завдань з графічного конструювання для учнів різних вікових категорій складається з двох частин [5, 6].I частина: вправи та завдання, що активізують творчу уяву й дозволяють опанувати техніку створення зображень (малюнок, композиція) у конкретному графічному чи мультимедійному середовищі.

Це завдання типу «збери картинку», «домалюй», вправи з точкою, лінією, геометричними фігурами, плямами, формами, передача відчуттів за допомогою кольору тощо.II частина: творчі завдання, що вимагають володіння технікою створення зображень і передбачають реалізацію індивідуального чи колективного проекту в графічному та/або мультимедійному середовищі.

Особливість творчих робіт і завдань полягає у тому, що вони носять відкритий характер, тобто кількість варіантів відповідей, залежить від того скільки дітей їх виконує.

Мобілізуючи великі затрати розумової діяльності, графічне конструювання та моделювання картин світу прискорює процеси розвитку просторового мислення, образного бачення (уяви), розвиває розумові здібності, спостережливість дітей, відчуття гармонії.

Розум (лат. ratio; грец. νους) - сукупність пізнавальних та аналітичних здібностей людини, завдяки яким формується інтелект особистості. Не існує загальноприйнятого визначення, що саме є розумом, тому що у релігійних, філософських і наукових текстах це поняття сприймається по різному, і у кожній з цих галузей існує довга традиція того чи іншого використання.

Апробація авторських розробок проводиться на базі загальноосвітньої школи I-III ступенів №132 м. Києва.

Багаторічна співпраця науковців Міжнародного центру інформаційних технологій та систем і педагогічного колективу школи здійснюється за кількома напрямками [7]:

• викладання шкільного курсу інформатики науковцями Центру, розробка та апробація авторських програм і методик;

• підготовка учнів школи до участі в олімпіадах з інформатики та інформаційних технологій;

• розробка та реалізація спільних проектів з використання ІКТ у навчально-виховному процесі школи;

• участь у семінарах та конференціях з питань інформатизації шкільної освіти, підготовка спільних доповідей та публікацій.

Шко́ла (від грец. σχολή - «відпочинок», пізніше «ті, кого повчають») - навчальний заклад, зазвичай початкової або середньої освіти, але також іноді й вищої (наприклад, Вища школа бізнесу) або спеціальної (наприклад, Київська школа економіки) освіти.


Зразки творчих завдань з конструювання у графічному редакторі, виконаних учнями школи I-III ступенів №132 м. Києва


  1   2