Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаБюлетень національна комісія україни у справах юнеско

Скачати 375.52 Kb.

Бюлетень національна комісія україни у справах юнеско
Скачати 375.52 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації31.05.2017
Розмір375.52 Kb.
  1   2   3c:\users\dl_ukraine\desktop\фото юнеско\нацкомісія_юнеско.jpg


БЮЛЕТЕНЬ
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ У СПРАВАХ ЮНЕСКО
Випуск 1, 2015

березень-травень


Міністр закордонних справ України

Шановні друзі!

Протягом більш ніж 60-ти річної історії членства в ЮНЕСКО Україна послідовно демонструє свою відданість її ідеалам – створенню гуманітарних підвалин для зміцнення міжнародного миру і безпеки через розширення співробітництва у сферах культури, науки і освіти, активно виступає за їхнє втілення у життя.

Членство України в ЮНЕСКО відкриває перед нашою державою широкі можливості для розвитку партнерських зв’язків, дає змогу брати безпосередню участь у механізмах вироблення важливих рішень в усіх сферах діяльності Організації, використовувати її потенціал для захисту незалежності і територіальної цілісності України.

Тому робота, спрямована на захист і збереження української

культурної спадщини за умов тимчасової окупації РФ території Автономної Республіки Крим і м. Севастополь та російської агресії на сході України, коли під загрозою опинилися розташовані там унікальні об’єкти культури нашого народу, є сьогодні абсолютним пріоритетом в діяльності Національної комісії України у справах ЮНЕСКО.

У контексті забезпечення національних інтересів важливою є участь України у роботі Виконавчої Ради ЮНЕСКО, членом якої наша держава була обрана на період 2013-2017 років. Цей керівний орган на своїх 194-й та 195-й сесіях у 2014 році ухвалив ініційовану Україною резолюцію «Моніторинг з боку ЮНЕСКО ситуації в Автономній Республіці Крим (Україна)», де висловив беззастережну підтримку нашій державі, її незалежності і територіальній цілісності.

Кри́мський піво́стрів, Крим, також Таврія (крим. Qırım yarımadası, Qırım, Къырым ярымадасы, рос. Крымский полуостров, Крым) - півострів, розташований на півдні України, у межах Автономної Республіки Крим, Севастополя та частково півдня Херсонської області (північ Арабатської стрілки).

Україна також є ініціатором низки міжнародних програм і проектів, що сьогодні реалізуються ЮНЕСКО, метою яких є розвиток довіри і взаєморозуміння між народами, підвищення освітнього таінформаційного рівня.

Упевнений, що читачі знайдуть у Бюлетені багато цікавої і корисної інформації про діяльність Національної комісії України у справах ЮНЕСКО, а також причетних українських інституцій, як на національному, так і на міжнародному рівнях, у т.ч. й у рамках ЮНЕСКО, спрямованої на втілення у життя основоположних принципів і цілей Організації.

Зичу читачам і всім, хто працює над підготовкою Бюлетеня, творчої наснаги і успіхів.
З повагою

Павло Клімкін

Міністр закордонних справ України


Шановні читачі нашого Бюлетеня!

Розпочинаючи випуск електронного видання «Бюлетень Національної комісії України у справах ЮНЕСКО» в непростий для України час ми мали на меті підтвердити незмінність для нашої держави ідеалів гуманізму і миру, які є засадничими принципами діяльності ЮНЕСКО.

Сьогодні ЮНЕСКО залишається одним з найавторитетніших міжнародних

форумів, який пріоритетом своєї діяльності визначив поширення культури, освіти і науки серед всіх людей світу на основі справедливості, свободи і миру.

Україна не лише поділяє цю шляхетну мету, а й бере активну участь у програмній діяльності ЮНЕСКО, виступає ініціатором низки міжнародних проектів, що реалізуються в рамках Організації.

ЮНЕСКО - це також важливий партнер для України у вирішенні непростих завдань в соціальній і культурній сферах, а також унікальний міжнародний майданчик для пропаганди національних досягнень в галузях культури, науки, освіти, інформаційних технологій, для просування зовнішньополітичних ініціатив нашої країни і розвитку взаємовигідного двостороннього співробітництва.

У співпраці України з ЮНЕСКО - великі перспективи. Значний інтелектуальний потенціал нашої держави дає нам змогу вносити вагомий внесок у формування політики Організації, її порядку денного, брати участь у розробці нормативних документів, ініціювати нові напрями роботи.

Важливу роль у цій роботі відіграє Національна комісія України у справах ЮНЕСКО, на яку покладено завдання координації співпраці національних інституцій з ЮНЕСКО.

Результативна робота Національної комісії набуває дедалі більшої актуальності за умов тимчасової окупації території кримського півострова та м.Севастополь, відкритої військової агресії РФ на сході нашої держави і продиктована необхідністю вжиття максимально можливих дієвих заходів з боку міжнародного співтовариства для адекватного реагування на факти порушення міжнародного права, прав і свобод людини, захисту культурної спадщини, освітніх, мовних, релігійних прав національних меншин. Важливим інструментом впливу на прийняття рішень, що відповідають національним інтересам нашої держави, є, зокрема, Виконавча рада ЮНЕСКО, членом якої Україну було обрано у 2013 році. Ми маємо намір і надалі широко знайомити міжнародну громадськість з ситуацією, що склалась на тимчасово окупованих Росією територіях України, це, зокрема, матиме місце в ході чергового обговорення під час 196-ї сесії Виконавчої ради ЮНЕСКО запропонованого українською стороною проекту резолюції «Моніторинг з боку ЮНЕСКО ситуації в Автономній Республіці Крим (Україна)» та домагатися від Організації вжиття дієвих заходів, які сприяли б захисту незалежності та територіальної цілісності нашої держави.

Шановні друзі,

Випуск, а вірніше – відновлення випуску Бюлетеня Національної комісії України у справах ЮНЕСКО ми розглядаємо як важливу складову роботи з просування інтересів нашої держави на міжнародній арені, її здобутків на усіх ділянках програмної діяльності ЮНЕСКО.

У нашому Бюлетені ви знайдете не лише офіційні заяви і коментарі, що відносяться до нагальних питань міжнародного життя у сферах компетенції ЮНЕСКО, а й інформацію про роботу профільних українських відомств і установ та неурядових організацій.

Ми також розраховуємо, що наше видання стане навід’ємною складовою соціальних мереж Twitter і Facebook, що дасть змогу підтримувати постійний і динамічний діалог з читачами та експертами.

Національна комісія України у справах ЮНЕСКО, її секретаріат відкриті до співпраці і чекають на ваші думки і пропозиції.
З повагою
Сергій Кислиця

Голова Національної комісії України у справах ЮНЕСКО, заступник Міністра закордонних справ України


Шановні читачі!
Міністр закордонних справ України - посада голови Міністерства закордонних справ в Україні.

Радий вітати вас на електронній сторінці “Бюлетеня Національної комісії України у справах ЮНЕСКО”.

Мета цього видання - ознайомити якомога більше число читачів з основними здобутками співробітництва нашої держави з ЮНЕСКО у таких важливих сферах як освіта, наука, культура, інформація та комунікації.

Україна неодноразово виступала iнiцiатором багатьох міжнародних програм i проектів в рамках ЮНЕСКО. Вона стояла біля витоків ініціативи використання інформаційно-комунікаційних технологій для зміцнення миру, недопущення пропаганди війни, насильства i ненависті між народами. Результатом цих зусиль стала розробка i прийняття відповідної Декларації ЮНЕСКО (1978 р.). Україна також є одним із ініціаторів і співавторів низки важливих рішень і документів Організації, зокрема, Декларації ЮНЕСКО про раси i расові забобони; "Програми культури миру"; звернення до ООН з метою проголошення Міжнародного року захисту та збереження культурної спадщини тощо.

По лінії ЮНЕСКО в нашій країні було реалізовано низку проектів з Чорнобильської проблематики, спрямованих на залучення міжнародної допомоги з


метою мiнiмiзацiї наслідків аварії на ЧАЕС.

Важливе значення для нашої держави мала Резолюція про «Вшанування пам’яті жертв Великого Голоду (Голодомору) в Україні», яку було ухвалено на 34-й сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО (2007 р.), де містився заклик до держав-членів включити інформацію про цю страшну трагедію українського народу до своїх просвітницьких та науково-дослідницьких програм, з тим, щоб прийдешні покоління засвоїли її уроки і не допустили повторення у майбутньому.

У провідних вищих навчальних закладах та науково-дослідних установах України створено та діють 14 кафедр ЮНЕСКО.

Вищий навчальний заклад (ВНЗ,, виш, вуз) - окремий вид установи, яка є юридичною особою приватного або публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, проводить наукову, науково-технічну, інноваційну та/або методичну діяльність, забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти, післядипломної освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей.
В Україні функціонує Мережа Асоційованих шкіл ЮНЕСКО, яка об’єднує 74 загальноосвітні школи з різних міст нашої країни.

З метою формування у сучасної молоді навичок здорового способу життя, а також поширення позитивних рольових прикладів для людей «нового покоління» Організацією створено інститут «Чемпіонів спорту ЮНЕСКО» - звання, що надається найкращим спортсменам світового рівня, які мають унікальні або видатні досягнення у тому чи іншому виді спорту.

Здоровий спосіб життя означає дотримання науково обґрунтованих рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я та інших медичних організацій. Його необхідність виходить із того, що багато причин пошкодження стану здоров'я можна уникнути.
За вагомий внесок у пропагування цінностей ЮНЕСКО через спорт цього почесного титулу удостоєні наші уславлені українські спортсмени із світовим ім’ям - Сергій Бубка ( 2003 р.) та брати Віталій і Володимир Клички (2006 р.).

ЮНЕСКО знаходиться в авангарді міжнародних зусиль зі збереження матеріальної та нематеріальної культурно-історичної спадщини. Україна тісно співпрацює з Організацією у цих сферах. Список ЮНЕСКО містить шість визначних українських об’єктів, серед яких об’єкти як культурної, так і природної спадщини.

Одним з вагомих здобутків стало включення у 2013 році до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства першого українського елемента нематеріальної культурної спадщини – «Петриківський розпис – українське декоративно-орнаментальне малярство ХІХ-ХХІ ст.».

Нематеріа́льна культу́рна спа́дщина (англ. Intangible Cultural Heritage) - концепція, запропонована в 1990-х роках як аналог Світовій спадщині ЮНЕСКО, що приділяє основну увагу матеріальній культурі. У 2001 році ЮНЕСКО провела опитування серед держав і неурядових організацій, з метою вироблення засад конвенції.

За майже 40 років існування Конвенції про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини за ініціативи України на обговорення Комітету всесвітньої спадщини вперше було винесено питання збереження релігійної спадщини.

На жаль, події, пов’язані з тимчасовою окупацією РФ території Автономної Республіки Крим та м.Севастополь, неприхована російська військова агресія на сході нашої держави внесли свої корективи в пріоритети України в ЮНЕСКО.

Про це ми розмовляли з Генеральним директором ЮНЕСКО Іриною Боковою під час вручення їй акредитаційного листа на початку лютого ц.р. Привернув її увагу до того, що українська сторона під час запланованої на квітень цього року 196-ї сесії Виконавчої ради ЮНЕСКО має намір твердо порушити питання щодо забезпечення належного моніторингу Організацією ситуації в АРК (Україна) в гуманітарній сфері та в галузі прав людини, яка внаслідок окупації Росією, невпинно погіршується.


Шановні читачі,

В Україні з оптимізмом оцінюють перспективи подальшого

розвитку плідної і взаємовигідної співпраці з ЮНЕСКО. Ми віримо в те, що нам вдасться максимально використати можливості, які відкриває участь у роботі такого впливового світового форуму, яким є ЮНЕСКО для захисту незалежності і територіальної цілісності нашої держави, ствердження її високого авторитету у світі.
Олег Шамшур

Постійний представник України при ЮНЕСКО, Надзвичайний і Повноважний Посол України

у Французькій Республіці

Україна – ЮНЕСКО: партнерство, перевірене часом

2014 року в Україні відзначили 60-річчя членства в ЮНЕСКО. Стратегічним завданням, яке поставила перед собою Україна, беручи участь в діяльності ЮНЕСКО, стало зміцнення інтелектуального потенціалу країни, його залучення до загальносвітових процесів в гуманітарній сфері, а також використання в національних інтересах можливостей і ресурсів ЮНЕСКО та міжнародного досвіду співпраці у галузях компетенції цієї Організації - освіти, науки, культури, інформації та комунікації.

В рамках ЮНЕСКО Україна виступила ініціатором низки міжнародних програм i проектів. Вона стояла, зокрема, біля витоків ініціативи щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій для зміцнення миру, недопущення пропаганди війни, насильства i ненависті між народами. Результатом зусиль України стала розробка i прийняття відповідної Декларації ЮНЕСКО (1978 р.).

Україна також стала одним із ініціаторів розробки Декларації ЮНЕСКО про раси i расові забобони.

У ході 26-ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО (1991 р.) Україна виступила з пропозицію розгортання масової міжнародної кампанії з викорінення неписьменності. Ця ініціатива здобула не лише широке міжнародне визнання, але й лягла в основу багаторічної програмної діяльності ЮНЕСКО у цій галузі.

На 27-й сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО (1993 р.) Україна виступила з ініціативою розробки «Програми культури миру», яка сприяла зміцненню етичної складової в діяльності ЮНЕСКО, підвищенню ролі Організації у формуванні психології культури миру, клімату довіри i толерантності. На підставі цієї пропозиції був розроблений міждисциплінарний проект «На шляху до культури миру», який став складовою частиною всіх наступних дворічних програм та стратегічних напрямів діяльності ЮНЕСКО до 2001 року.

У 1997 році, під час 29-ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО, Україна ініціювала звернення до ООН з метою проголошення Міжнародного року захисту та збереження культурної спадщини. Відповідаючи на цю ініціативу, 56-сесія Генеральної Асамблеї ООН проголосила 2002 рік Міжнародним роком світової культурної спадщини.

По лінії Організації в нашій країні було реалізовано низку проектів з Чорнобильської проблематики. У 1991-1997 рр. здійснювалась Програма «ЮНЕСКО-Чорнобиль», спрямована на залучення, в межах компетенції ЮНЕСКО, міжнародної допомоги з метою мiнiмiзацiї наслідків аварії на ЧАЕС. За цією Програмою в містах Іванків, Бородянка та Славутич було створено три центри соціально-психологічної реабiлiтацiї населення, потерпілого від катастрофи, зокрема дітей та молоді. В рамках цієї програми Україна отримала цінне медичне обладнання для діагностики захворювань крові вартістю 475 тис. дол. США.

Важливе значення для нашої держави мало ухвалення 34-ю сесією Генеральної конференції ЮНЕСКО (2007 р.) резолюції про «Вшанування пам’яті жертв Великого Голоду (Голодомору) в Україні». Представники понад 190 держав-членів ЮНЕСКО вперше в історії не лише дали колективну оцінку Голодомору як страшній трагедії українського народу, але й закликали міжнародне співтовариство поширювати інформацію про Голодомор, включати її до просвітницьких та науково-дослідних програм з тим, щоб майбутні покоління засвоїли цей урок.

У 2014 році до Календаря пам’ятних дат ЮНЕСКО було включено відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка, 150-річчя від дня народження Павла Грабовського, 150-річчя від дня народження Михайла Коцюбинського та 200-річчя від дня народження Миколи Вербицького.

Важливим напрямом співробітництва з ЮНЕСКО є створення у вищих навчальних закладах та науково-дослідних установах України кафедр ЮНЕСКО, а також мережі Асоційованих шкіл ЮНЕСКО. Наразі в нашій державі діє 14 кафедр і 74 загальноосвітні школи, які реалізують проекти в рамках програмної діяльності ЮНЕСКО.

Починаючи з 2006 року важливою складовою співробітництва України з ЮНЕСКО у сфері освіти та виховання молоді стала багатопланова діяльність Міжнародного дитячого центру (МДЦ) «Артек». МДЦ «Артек» став першим центром під егідою ЮНЕСКО, діяльність якого присвячена виключно молоді. У рамках реалізації державної молодіжної політики в МДЦ «Артек» відбувались традиційні Міжнародні дитячі фестивалі «Змінимо світ на краще!

Держа́вна молоді́жна полі́тика - це системна діяльність держави у відносинах з особистістю, молоддю, молодіжним рухом, що здійснюється в законодавчій, виконавчій, судовій сферах і ставить за мету створення соціально-економічних, політичних, організаційних, правових умов та гарантій для життєвого самовизначення, інтелектуального, морального, фізичного розвитку молоді, реалізації її творчого потенціалу як у власних інтересах, так і в інтересах України.
», участь у яких взяли майже 10 тисяч юнаків і дівчат із майже 90 країн світу.

На жаль, внаслідок окупації Автономної Республіки Крим Російською Федерацією, робота МДЦ «Артек» по лінії ЮНЕСКО припинена.

Сьогодні список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО включає сім визначних українських об’єктів: всесвітньо відомі Софія Київська та Києво-Печерська Лавра, ансамбль історичного центру Львова, резиденція Буковинських та Далматинських митрополитів(нині Чернівецькій національний університет імені Юрія Федьковича), давнє місто Херсонес, дерев’яні церкви Карпатського регіону України і Польщі, Букові праліси Карпат та древні букові ліси Німеччини», Геодезична дуга Струве.

Дуга́ Стру́ве - мережа з 265 тріангуляційних вимірювальних пунктів, які утворювали 258 тріангуляційних трикутників, а також 60 додаткових пунктів. Служила для визначення параметрів Землі, її форми та розміру.
Світова́ спа́дщина ЮНЕСКО (англ. World Heritage) - видатні культурні та природні цінності, що вважаються надбанням усього людства. Ці цінності перелічені в Списку ЮНЕСКО.
Істори́чний центр Льво́ва, або Старе́ мі́сто - історично, - перший район Львова, де було засновано місто, яким воно довгий час обмежувалося, і звідки розвивалося; політичний, економічний і культурний центр Львова.


Києво-Печерська лавра

У 2013 році до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства було включено перший український елемент нематеріальної культурної спадщини – «Петриківський розпис – українське декоративно-орнаментальне малярство ХІХ-ХХІ ст.».
http://www.day.kiev.ua/sites/default/files/news/08012013/rozpis.jpg

Петриківський розпис


У ході 37-ї Генеральної конференції ЮНЕСКО (2013 р.) Україну було вчетверте обрано до складу Виконавчої Ради Організації на період 2013-2017 років. Це стало ще одним підтвердженням важливої ролі нашої держави у розвитку сучасного міжнародного гуманітарного співробітництва, визнанням її активної позиції в обстоюванні принципів й ідеалів Організації.

Події, пов'язані з окупацією і анексією Російською Федерацією Автономної Республіки Крим, а також російською військовою агресією на сході України, ставлять на порядок денний питання широкого залучення міжнародних важелів впливу, у тому числі і в рамках ЮНЕСКО, задля збереження культурної спадщини України, зокрема об’єктів, розташованих на Кримському півострові та у захоплених російсько-терористичними військами окремих районах Донецької і Луганської областей.

З цією метою під час зустрічей Генерального директора ЮНЕСКО Ірини Бокової з Прем’єр-міністром України, керівництвом МЗС та Національної комісії України у справах ЮНЕСКО, в ході її візиту до Києва у квітні 2014 р., значну увагу було приділено питанням збереження та захисту української культурної, природної та наукової спадщини на території півострова, забезпечення сталої роботи освітніх та наукових установ в АРК, а також реалізації головних положень ухваленої 194-ю сесією Виконавчої ради ЮНЕСКО 15 квітня 2014 р. резолюції щодо ситуації в АР Крим («Моніторинг з боку ЮНЕСКО ситуації в Автономній Республіці Крим (Україна)»).

Під час 195-ї сесії Виконавчої ради ЮНЕСКО (15-31 жовтня 2014 р.) цей керівний орган підтвердив відданість Організації принципам поваги до територіальної цілісності та державного суверенітету України, визнав приналежність Криму Україні та закликав керівництво ЮНЕСКО забезпечити моніторинг ситуації в АРК у сферах компетенції Організації з метою представлення відповідного звітування на розгляд наступної сесії Виконради у квітні 2015 року.

Як символ активної участі нашої держави в ЮНЕСКО, на стіні в одному з холів штаб-квартири Організації розміщено подароване Україною у 1987 році керамічне панно (загальною площею 55 м2) під назвою «Земля посилає флюїди життя та розквіту мирам Всесвіту»; автор панно – художник Людмила Мєшкова, яку Указом Президента України від 18.06.2008 р. нагороджено орденом княгині Ольги.

Ука́з Президе́нта Украї́ни - це правовий акт глави держави, який видається з найважливіших питань, віднесених до його компетенції. Укази можуть мати як нормативний, так і ненормативний (правозастосовний характер).
О́рден княги́ні О́льги I, II, III ступенів - державна нагорода України для відзначення жінок за визначні заслуги в державній, виробничій, громадській, науковій, освітянській, культурній, благодійницькій та інших сферах суспільної діяльності, вихованні дітей у сім'ї.

195-а сесія Виконавчої ради ЮНЕСКО

15-30 жовтня 2014 р. у штаб-квартирі ЮНЕСКО в Парижі відбулася 195-а сесія Виконавчої ради ЮНЕСКО, до складу якої Україну було обрано в листопаді 2013 року.

Учасники засідання обговорили низку важливих питань стосовно бюджету ЮНЕСКО, ходу виконання програм, зокрема, програми «Освіта після 2015 року», міжсекторального співробітництва, управління людськими ресурсами, відносин ЮНЕСКО з державами-членами, міжурядовими і міжнародними неурядовими організаціями.

За підсумками обговорення питань порядку денного Виконавча рада доручила Генеральному директору ЮНЕСКО продовжувати дискусії з державами-членами щодо Порядку денного після 2015 р. у рамках форумів та консультацій, які доповнювали б вже існуючі механізми по лінії ООН, надавати державам-членам необхідну допомогу з метою досягнення цілей Програми «Освіта для всіх» до 2015 року, а також підготувати звіт щодо розробки Порядку денного після 2015 р. у сфері освіти та підготовки Всесвітнього форуму з питань освіти у 2015 році.

З метою забезпечення більш чіткої координації зусиль, члени Виконавчої ради також закликали Генерального директора посилити існуюче співробітництво між Організацією та Університетом ООН.

У сфері точних та природничих наук, учасники засідання прийняли рішення скликати засідання відкритих робочих груп з Глобальної ініціативи ЮНЕСКО щодо геопарків з метою підготовки проектів статуту Міжнародної програми з геонаук та геопарків, вироблення відповідних рекомендацій та представлення їх на розгляд наступної 196-ї сесії.

Під час обговорення питання започаткування нових премій ЮНЕСКО Україна приєдналась до широкого консенсусу щодо створення Премії ЮНЕСКО/Японії в сфері освіти для сталого розвитку, а також Премії ЮНЕСКО/Мексиканського національного автономного університету Х.Торреса Бодета у сфері соціальних та гуманітарних наук та мистецтва.

Виконавча рада схвалила підписання меморандуму про взаєморозуміння між ЮНЕСКО та Комісією з питань науки та техніки для сталого розвитку країн Півдня.

Щодо сфери культури, то пріоритетну увагу учасники засідання приділили питанню важливості культурних індустрій та креативної економіки з метою створення нових потенціалів та можливостей для працевлаштування. Було наголошено на важливості підтримки культури як рушійної сили сталого розвитку, а також включення її до Порядку денного розвитку після 2015 року.

У контексті підготовки та відзначення 70-річчя Організації (16 листопада 2015 р.) було прийнято рішення щодо фінансування урочистих заходів за рахунок позабюджетних коштів, а Генеральному директору ЮНЕСКО доручено розробити операційний план дій та розпочати підготовку до відповідних заходів з партнерами та зацікавленими сторонами.

У роботі сесії взяла участь делегація України на чолі із Головою Національної комісії України у справах ЮНЕСКО, заступником Міністра закордонних справ України С.О.Кислицею.

Головним здобутком для нашої держави у контексті забезпечення національних інтересів стало ухвалення 195-ю сесією Виконавчої ради внесеної Україною резолюції «Моніторинг з боку ЮНЕСКО ситуації в Автономній Республіці Крим (Україна)».

У своєму виступі глава делегації України привернув увагу учасників засідання до кричущих випадків порушення прав людини в Криму, зокрема у сферах освіти, культури та віросповідання, а також до фактів залякування та переслідування з боку властей РФ представників кримськотатарської меншини та українських активістів. Також закликав держави-члени сприяти забезпеченню належного моніторингу ситуації в Автономній Республіці Крим у сферах компетенції ЮНЕСКО шляхом ухвалення відповідної резолюції.

Член делегації України, Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, який також взяв активну участь у загальній дискусії, привернув увагу держав-членів ЮНЕСКО до численних порушень прав людини на півострові, зокрема, у сферах освіти, культури, віросповідання та свободи самовираження, а також утисків корінного народу Криму.

Меджлі́с кримськотата́рського наро́ду (крим. Qırımtatar Milliy Meclisi) - представницький орган кримських татар, подібний до парламенту. Згідно із статутом, метою меджлісу є подолання наслідків геноциду вчиненого проти кримських татар московською владою, відновлення прав і національно-культурне самовизначення.

У рамках участі у сесії відбулася зустріч очільника української делегації С.О.Кислиці з Генеральним директором ЮНЕСКО Іриною Боковою. Сторони обговорили можливий алгоритм спільних дій з метою збереження та захисту української культурної, природної та наукової спадщини на окупованій Росією території Кримського півострова, забезпечення сталої роботи освітніх та наукових установ в АРК, а також реалізації головних положень ухваленої Виконавчою радою ЮНЕСКО 15 квітня ц.р. резолюції «Моніторинг з боку ЮНЕСКО ситуації в Автономній Республіці Крим (Україна)».

Керівництво ЮНЕСКО підтвердило відданість Організації принципам поваги до територіальної цілісності та державного суверенітету України.

Серед інших важливих підсумків сесії для нашої держави – включення до підсумкового документа Комісії з питань програми та зовнішніх зносин ініціативи України стосовно використання перспективних альтернативних електронних безперервних систем та моделей освіти. Це питання є принципово важливим у контексті розробки Порядку денного після 2015 р.

Учасники засідання також схвально поставилися до пропозиції України стосовно використання інформаційно-комунікаційних технологій в усіх пріоритетних галузях ЮНЕСКО, у т.ч. з питань стратегічного планування, управління та розвитку.


  1   2   3


Скачати 375.52 Kb.

 • БЮЛЕТЕНЬ НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ У СПРАВАХ ЮНЕСКО
 • Автономній Республіці Крим
 • Павло Клімкін
 • Шановні читачі нашого Бюлетеня!
 • Сергій Кислиця
 • Шановні читачі! Міністр закордонних справ України - посада голови Міністерства закордонних справ в Україні.
 • Олег Шамшур Постійний представник України при ЮНЕСКО, Надзвичайний і Повноважний Посол України у Французькій Республіці
 • Україна – ЮНЕСКО: партнерство, перевірене часом
 • Указом Президента України
 • 195-а сесія Виконавчої ради ЮНЕСКО
 • Меджлісу кримськотатарського народу