Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаXV засідання Національної комісії України у справах ЮНЕСКО

Скачати 375.52 Kb.

XV засідання Національної комісії України у справах ЮНЕСКО
Скачати 375.52 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації31.05.2017
Розмір375.52 Kb.
1   2   3

XV засідання Національної комісії України у справах ЮНЕСКО

18 вересня 2014 р. в МЗС України відбулося 15-е засідання Національної комісії України у справах ЮНЕСКО.

Головну увагу учасники засідання приділили питанню бачення ролі ЮНЕСКО в умовах нових викликів та загроз, а також, можливого внеску України у розвиток та посилення партнерства в рамках цієї Організації.

Окремим пунктом порядку денного було обговорено наслідки російської агресії і захист національної культурної спадщини в Автономній Республіці Крим та стан підготовки центральними органами виконавчої влади актуалізованої інформації стосовно ситуації в Криму з метою інформування Секретаріату ЮНЕСКО.

Викона́вча вла́да - одна з трьох гілок державної влади відповідно до принципу поділу влади. Розробляє і втілює державну політику, спрямовану на забезпечення виконання законів, та керує сферами суспільного життя.

Крім того, було обговорено питання стану захисту і збереження українських об’єктів, включених до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, та визначено пріоритети діяльності Нацкомісії у світлі виконання програмних завдань діяльності ЮНЕСКО.

У ході обговорення наголошувалося також на необхідності активізації роботи з метою популяризації у світі українських пам’яток історії та культури, зокрема, шляхом їх включення до Списку всесвітньої спадщини та Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства."Людина і Біосфера" - програма ЮНЕСКО в Україні

У рамках Програми ЮНЕСКО «Людина і Біосфера» в Україні створено і функціонує мережа біосферних резерватів, до якої включені біосферні резервати «Асканія-Нова», Чорноморський, Карпатський, «Східні Карпати» (Україна, Польща, Словаччина), «Дельта Дунаю» (Україна, Румунія), Шацький як частина транскордонного біосферного резервату (ТБР) «Західне Полісся» (Україна, Білорусь, Польща), Деснянський, «Розточчя» (Україна, Польща).c:\documents and settings\me\local settings\temporary internet files\content.ie5\1too4hla\біосферний резерват розточчя.jpg
Біосферний резерват «Розточчя»
Діяльність біосферних резерватів спрямована на розвиток різних сфер діяльності суспільства: природоохоронної, соціально-економічної, наукової, освітньо-виховної тощо. Велике значення надається організації біосферних резерватів у транскордонних регіонах, оскільки вони є механізмом, який забезпечує взаємодію різних систем та підходів до складних питань відносин людини і довкілля.

У 2014 році велася робота над створенням транскордонного українсько-польського біосферного резервату в регіоні Розточчя відповідно до попередніх домовленостей керівництв Львівської області України та Люблінського воєводства Польщі, а також консультації щодо створення ТБР у Марамороських Карпатах (Україна, Румунія), у басейні річки Дністер (Україна, Молдова) та у басейні річки Прип'ять (Україна, Білорусь).

13-14 листопада 2014 року на території Шацького національного природного парку відбулося друге засідання Координаційної ради транскордонного біосферного резервату «Західне Полісся», який було створено відповідно до угоди між Урядами України, Республіки Білорусь та Республіки Польща, підписаної у 2011 році.

Ша́цький націона́льний приро́дний парк - національний парк в Україні, розташований у Шацькому районі Волинської області.
До його складу включено біосферні резервати: «Шацький» (Україна), «Прибузьке Полісся» (Білорусь) та «Західне Полісся» (Польща).
c:\documents and settings\me\local settings\temporary internet files\content.word\тбр західне полісся.jpg
Транскордонний біосферний резерват «Західне Полісся»
Учасники зустрічі обговорили питання щодо довготермінового плану управління територією транскордонного біосферного резервату «Західне Полісся», погодили спільний План заходів на 2015 рік, який включає підготовку проектних пропозицій щодо спільних транскордонних туристичних маршрутів та обмін інформацією стосовно комплексного моніторингу екосистем, базами даних про об’єкти Смарагдової мережі (Бернська конвенція) та Natura 2000 (ЄС) у межах ТБР «Західне Полісся». Було також прийнято рішення підготувати спільні плани заходів з метою проведення польових практик для студентів в рамках території транскордонного біосферного резервату «Західне Полісся».

Співпраця України, Білорусі та Польщі в рамках ТБР «Західне Полісся» відкриває нову сторінку міжнародного співробітництва в регіоні, забезпечує спільну охорону унікальних природних комплексів та об'єктів Полісся – його озер, боліт і лісів та сприяє сталому соціально-економічному розвитку самобутнього краю зі спільною багатовіковою історією.

Відповідно до досягнутих домовленостей Українська сторона здійснює підтримку діяльності Координаційної ради до наступного засідання, яке відбудеться на території Польщі наприкінці 2015 року.

З метою поліпшення управління та розвитку системи біосферних резерватів в Україні 1-3 жовтня 2014 року відбувся Міжнародний науково-практичний семінар "Розвиток системи біосферних резерватів в Україні". Особливу увагу на семінарі приділили співпраці установ природно-заповідного фонду, неурядових організацій та місцевих органів влади і самоврядування для забезпечення соціально-економічного розвитку регіону. У рамках семінару також відбулися робоча нарада щодо управління транскордонним українсько-польсько-словацьким біосферним резерватом «Східні Карпати» за участі представників Республіки Польща та Словацької Республіки, робоча нарада щодо управління майбутнім транскордонним українсько-польським біосферним резерватом «Розточчя» за участі представників відповідних сторін та робоча нарада щодо подальшої роботи Координаційної ради транскордонного українсько-білорусько-польського біосферного резервату «Західне Полісся». У семінарі взяли участь представники Національного комітету України з Програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера», Національної комісії України у справах ЮНЕСКО, біосферних заповідників та установ природно-заповідного фонду, що входять до складу біосферних резерватів, місцевих органів влади і самоврядування, наукових та громадських організацій, сусідніх національних парків Польщі та Словаччини.

У 2014 році видано збірник нормативно-правових актів та науково-практичних статей «Основи управління біосферними резерватами в Україні», який є одним із перших видань в Україні, присвячених виключно системі біосферних резерватів.

У 2015 році в рамках Програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера» заплановано вжити заходів щодо:

підтримки діяльності Координаційної ради транскордонного українсько-білорусько-польського біосферного резервату «Західне Полісся»;

розширення мережі біосферних резерватів, у тому числі транскордонних;

удосконалення управління біосферними резерватами шляхом залучення ширшого кола заінтересованих організацій та створення виконавчих підрозділів для забезпечення реалізації рішень, прийнятих координаційними радами;

розроблення загальних та тематичних планів управління біосферними резерватами;

розвитку сучасних наукових досліджень для підтримки функціонування біосферних резерватів, та формування наукового бачення їх подальшого розвитку;

забезпечення впровадження екологічно-сучасних технологій використання природних ресурсів у межах біосферних резерватів.«Букові праліси Карпат» - пам’ятка Всесвітньої природної спадщини ЮНЕСКО

До списку всесвітньої природної спадщини рішенням 31-ї сесії Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО включено транскордонний українсько-словацький природний об'єкт «Букові праліси Карпат».c:\documents and settings\me\local settings\temporary internet files\content.ie5\1too4hla\кбз-букові праліси-4.jpg

Букові праліси Карпат

З українського боку до складу заповідник включені найцінніші ділянки Карпатського біосферного заповідника та Ужанського національного природного парку.

Карпа́тський біосфе́рний запові́дник - природоохоронна територія в Україні, біосферний заповідник міжнародного значення. Розташований у межах Рахівського, Тячівського, Хустського та Виноградівського районів Закарпатської області.
Ужа́нський націона́льний приро́дний парк - національний природний парк в Україні. Розташований у межах Українських Карпат, на території Великоберезнянського району Закарпатської області.
Комітетом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в ході 35-ої сесії у червні 2011 року прийнято рішення про розширення території об’єкту «Букові праліси Карпат» з включенням до його складу німецьких ділянок та зміною назви об‘єкту на «Букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини».

У 2014 році з метою охорони та управління об'єктом Всесвітньої спадщини «Букові праліси Карпат і давні букові ліси Німеччини» було вжито таких заходів.

13.05.2014 у м. Бонн (ФРН) підписано Спільну декларацію про наміри між Міністерством екології та природних ресурсів України, Федеральним міністерством навколишнього середовища, охорони природи та безпеки ядерних реакторів Німеччини і Міністерством охорони навколишнього середовища Словацької Республіки щодо співпраці з охорони та управління спільним об'єктом всесвітньої спадщини «Букові праліси Карпат і давні букові ліси Німеччини» (Україна, Словацька

Республіка та Федеративна Республіка Німеччина).

Приро́дні ресу́рси Украї́ни - частина природних ресурсів Землі, що належать Українському народу.
Охоро́на довкі́лля (англ. environmental protection / control / conservation, нім. Umweltwissenschaften) - система заходів щодо раціонального використання природних ресурсів, збереження особливо цінних та унікальних природних комплексів і забезпечення екологічної безпеки.
Декларація є основою для

трьохстороннього співробітництва у сфері охорони та управління об’єктом. В ній визначаються організаційні аспекти цієї роботи, створюється Спільний комітет з управління (Менеджмент-комітет), визначається порядок його діяльності, детально прописуються сфери співпраці. До найважливіших напрямів віднесено: створення і здійснення спільних транснаціональних дослідницьких програм і проектів ( у тому числі інвентаризація, дослідження природних лісових екосистем, оцінка антропогенного впливу, реагування на зміни клімату і т.д.), навчання та підвищення кваліфікації, обмін фахівцями тощо. Окремо зафіксовано питання організації діяльності запланованого до створення Міжнародного навчально-дослідного центру букових пралісів та сталого розвитку у Карпатському біосферному заповіднику, пошуку джерел фінансування та забезпечення адекватних ресурсів, розвитку комунікаційних процесів, просвітництва, інформування громадськості, залучення до управління місцевого населення, забезпечення сталого розвитку в районах, прилеглих до букових пралісів, у першу чергу впровадження сталого туризму.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10.09.

Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.
2014 №819-р затверджено План заходів щодо забезпечення сталого розвитку і благоустрою гірських населених пунктів української частини українсько-словацько-німецького всесвітньої природної спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини».

Наразі здійснюється робота щодо подальшого розширення номінації ЮНЕСКО за рахунок низки інших добре збережених давніх букових лісів в Європі, у тому числі за рахунок тих, що знаходяться на територіях наших національних природних парків «Синевир», «Зачарований край», «Подільські Товтри», природних заповідників «Горгани» та «Розточчя».
З досвіду роботи асоційованих шкіл ЮНЕСКО в Україні

Нині в Україні працює 74 асоційовані школи ЮНЕСКО. Головною метою цього проекту є забезпечення глибоких знань у галузі прав людини, демократії, міжкультурних зв'язків та захисту довкілля в системі ООН.

Робота асоційованих шкіл ЮНЕСКО в Україні реалізується за чотирма основними темами дослідження, визначеними ЮНЕСКО:


 • вивчення світових проблем і роль системи Організації Об'єднаних Націй в їхньому врегулюванні;

 • освіта для сталого розвитку;

 • права людини;

 • міжкультурний діалог.

Асоційовані школи ЮНЕСКО в Україні беруть участь у міжнародних освітніх проектах; розвивають молодіжну і дитячу дипломатію; вивчають і відзначають пам'ятні дати ООН; проводять міжнародні (або з міжнародною тематикою) семінари, конференції, фестивалі, літні табори.

Учні асоційованих шкіл ЮНЕСКО отримують унікальну нагоду на практиці відчути атмосферу роботи міжнародних організацій, взяти участь у дослідженні відповідних проблем та захисті власної позиції перед широкою аудиторією, розвивати навички діалогу і знаходження консенсусу. Проект асоційованих шкіл ЮНЕСКО не лише дублює на рівні шкіл коло інтересів і сфер відповідальності ЮНЕСКО, але й принципи організації роботи ЮНЕСКО. Участь у проекті формує в учнів навички активного спілкування, багатомовності, інформаційної свободи та творчості, дипломатичного хисту, поваги до поглядів представників меншості.

Певна річ, що далеко не всі учні в майбутньому стануть політиками, юристами чи економістами, але досвід, набутий ними під час роботи в проекті асоційованих шкіл ЮНЕСКО, знадобиться і в інших сферах, адже це і уміння організації власної трудової діяльності, і фахове поводження із джерелами інформації, і високий рівень кваліфікованості із досліджуваного питання.

Значної актуальності цей проект набуває у світлі останніх подій в Україні. Цінності, поширювані асоційованими школами ЮНЕСКО, спрямовані на досягнення гармонії в різноманітності, але аж ніяк не на культивування насильства, ненависті, пропаганди та агресії. Проект передбачає взаємне збагачення в умовах «інакшості», а не винищення «несхожих».

До речі, проект асоційованих шкіл ЮНЕСКО – це постійний рух, динамічний розвиток, прогрес і оновлення. Для прикладу можна навести історію участі у цьому проекті київської Гуманітарної гімназії «Гармонія». За 7 років участі у проекті, навчальний заклад долучився до 8 всеукраїнських і 3 київських конференцій учнів асоційованих шкіл ЮНЕСКО. Тематика цих конференцій вражала своєю актуальністю, різноплановістю та універсальністю («Формування почуття цінності іншої людини-дитини, дитини-біженця на основі принципів толерантності», «Земля – наша спільна домівка: на шляху до збереження біорізноманітності та зближення культур. Досвід ЮНЕСКО, міжнародна практика, українські реалії», «Хімія – наше сьогодення, наше майбутнє!», «Стала енергетика для всіх – крок до спільного, більш безпечного майбутнього!» тощо). Слід зазначити, що гімназія «Гармонія» виступила співорганізатором 4 всеукраїнських та 1 київської конференцій.

Матеріалізовані результати цих учнівських форумів – друкована продукція (збірники матеріалів, буклети, плакати, дослідницькі роботи учнів в електронному вигляді, навчальний контент у Мережі). Але набагато більше значення мають результати нематеріалізовані. Так, під час XVI конференції, що відбувалася в листопаді 2014 року в умовах анексії Криму та боротьби із спонсорованими путінським режимом терористичними організаціями «ДНР»-«ЛНР», надзвичайно емоційними були виступи учнів із Донецької області, які беззаперечно доводили, що Україна – єдина, що патріотизм однаково сильний без огляду на віру, колір шкіри, мову чи політичні уподобання людини.

Сьогодні у 172 державах-членах нараховується понад сім тисяч Асоційованих шкіл ЮНЕСКО. Україна приєдналася до цього проекту у 1967 році. Напрацьований протягом цього часу багатий досвід участі в мережі асоційованих шкіл ЮНЕСКО є неоціненим, з точки зору розвитку сучасної освіти в Україні, даючи змогу починаються зі шкільної парти вчити учнів думати, діяти і брати на себе відповідальність.
Наукові горизонти співпраці з ЮНЕСКО

З метою підвищення ефективності співпраці установ Національної Академії Наук України з ЮНЕСКО у 2013 році була створена Робоча група НАН України.

Націона́льна акаде́мія нау́к Украї́ни (НАН України) - вища наукова самоврядна організація України, що є найбільшим центром наукових досліджень в Україні. У складі НАН України станом на початок 2017 року діють 163 наукових установи та 46 організацій дослідно-виробничої бази, в яких працюють 31129 співробітників, в тому числі 15919 наукових працівників, серед яких 2402 доктори наук та 6814 кандидатів наук. На 01.01.2017 до складу НАН України входять 186 дійсних членів (академіків), 361 членів-кореспондентів та 98 іноземні члени. Керівні органи НАН України розташовані у Києві.
До її складу увійшли 30 провідних науковців. Керівником групи було призначено віце-президента НАН України академіка НАН України А.Г. Загороднього.

Протягом 2014 року члени Робочої групи взяли активну участь в опрацюванні питань порядку денного 194-ї та 195-ї сесій Виконавчої ради ЮНЕСКО, пов’язаних із розвитком міжнародної співробітництва в сфері науки. Вони підготували 11 пропозицій, спрямованих на реалізацію програм що здійснюються в рамках ЮНЕСКО, зокрема, «Освіта в інтересах миру та сталого розвитку», «Наука в інтересах миру та сталого розвитку», «Підтримка миру та розвитку через свободу висловлювання та доступу до знань».

Фахівці Національного комітету з програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера» (НК МАБ) у 2014 р. брали участь у роботі 25 сесії Міжнародної координаційної ради з програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера» (МАБ-МКР), Міжнародній конференції «ЄвроМАБ-2013», 37 сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО. В ході 26 сесії МАБ-МКР представника України було вперше обрано одним з віце-президентів МАБ-МКР. Представник України також увійшов до складу Стратегічної групи ЮНЕСКО-МАБ, яка була створена з метою проекту нової Стратегії Програми ЮНЕСКО

«Людина і біосфера» на 2015-2025 роки.

За дорученням Секретаріату МАБ ЮНЕСКО протягом 2014 року фахівці НК МАБ України взяли участь у підготовці пропозицій щодо визначення кандидатів від України

на отримання премії Мішеля Батісса за внесок у розбудову світової мережі біосферних резерватів ЮНЕСКО та премії програми МАБ для молодих дослідників. НК МАБ України також здійснював координацію роботи щодо підготовки та доопрацювання періодичних звітів біосферних резерватів ЮНЕСКО: Чорноморського, «Асканія-Нова», Карпатського, Шацького, транскордонного румунсько-українського біосферного резервату ЮНЕСКО «Дельта Дунаю» та транскордонного польсько-словацько-українського біосферного резервату ЮНЕСКО «Східні Карпати».

Міжнародним науково-навчальним центром інформаційних технологій та систем НАН і МОН України, який є Національним координатором Міжурядової програми ЮНЕСКО «Інформація для всіх», було проведено комплексні дослідження в рамках реалізації Великої програми ЮНЕСКО «Освіта в інтересах миру та сталого розвитку». Принципово нові технологічні рішення, які були розроблені та апробовані на базі міжнародного Центру, дають можливість проводити якісне безперервне навчання в рамках освітньої парадигми ХХІ століття. Підтвердженням значної зацікавленості міжнародних партнерів здобутками Центру стали підсумки проведеної в режимі он-лайн з використанням сучасних інформаційних і комунікаційних технологій ІХ Міжнародна конференція «Нові інформаційні технології в освіті для всіх».

Наразі, на стадії погодження у відповідних державних органах знаходиться розроблений за ініціативи НАН України проект положення щодо створення в Україні Міжвідомчого комітету з реалізації Міжнародної гідрологічної програми ЮНЕСКО та Програми з гідрології та водних ресурсів Всесвітньої метеорологічної організації.

Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) - спеціалізована міжурядова установа ООН у сфері метеорології, заснована в 1950 році. З 1951 року ВМО є компетентним органом ООН з питань спостереження за станом атмосфери Землі та її взаємодії з океанами.
На посаду голови Міжвідомчого комітету запропоновано кандидатуру директора Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України члена-кореспондента НАН України В.І.Осадчого.

Робоча група НАН України забезпечує участь учених наукових установ України в підготовці пропозицій щодо надання Національному центру «Мала академія наук України» статусу «Центр категорії 2 ЮНЕСКО». На сьогодні МАН України співпрацює з програмним сектором ЮНЕСКО «Наукова освіта» за такими проектами як: «Всесвітня програма Microsciences», «Всесвітня наукова бібліотека», «ЮНЕСКО-Intel», «Дівчата і науки», «Science m-Learning», «Математичне навчання», «ЮНЕСКО-Дейроль», «Он-лайн - навчання фізиці».

В рамках діяльності всесвітньої мережі кафедр ЮНЕСКО (програма UNITWIN) кафедрою ЮНЕСКО з кріобіології при Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України у 2014 р. була проведена 38-ма щорічна конференція молодих вчених «Холод в біології та медицині». З метою поглиблення міжнародної співпраці та обміну досвідом між вченими різних країн, які працюють в галузі кріобіології, фахівці кафедри створили також міжнародний науково-освітній он-лайн-ресурс cryobiologist.org.

Помітною науковою подією став проведений Національним науковим центром з медико-біотехнічних проблем при Комітеті з питань біоетики НАН України з міжнародною участю Національний конгрес з біоетики.

Його учасники розглянули проект Загальної декларації ЮНЕСКО «Про біоетику та права людини» та внесли відповідні пропозиції та зауваження, що дало змогу врахувати в ньому позицію української сторони.

У 2014 році голову Комітету з питань біоетики при Президії НАН України, Голову Ради Національного наукового центру з медико-біотехнічних проблем, академіка НАН та НАМН України Ю.І.Кундієва висунуто на здобуття премії Авіценни за етику в науці.


Мінмолодьспорту про ситуацію на спортивних обєктах в окупованому Криму

Міністерство молоді та спорту здійснює вживає заходів з метою моніторингу ситуації в Автономній Республіці Крим (АРК) стосовно закладів фізичної культури і спорту, які мають статус баз олімпійської, параолімпійської та дефлімпійської підготовки з метою включення цієї інформації до доповіді Генерального директора ЮНЕСКО «Моніторинг з боку ЮНЕСКО ситуації в Автономній Республіці Крим (Україна)».

У зв'язку із тимчасовою окупацією РФ території АРК та м.Севастополь нове керівництво міжнародного дитячого центру «Артек» відмовилось від співробітництва з Міністерством молоді та спорту України та Міністерством соціальної політики України, що унеможливило проведення у 2014 році в «Артеку» фінальних змагань ХХІ Всеукраїнської спартакіади «Повір у себе» серед дітей-інвалідів.

Міністерство соціальної політики України - утворене 9 грудня 2010 року шляхом реорганізації Міністерства праці та соціальної політики України.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/db/artek_road_sign.jpg/200px-artek_road_sign.jpg

Міжнародний дитячий центр «Артек»


Незважаючи на ці складнощі, фінальні змагання присвячені 23-й річниці незалежності України відбулися в липні 2014 року на спортивних майданчиках Українського дитячого центру "Молода гвардія" в Одеській області. В них взяли участь 170 дітей з 17 областей України. Вони боролися за 20 комплектів медалей у 6 видах спорту (гандбол, баскетбол, волейбол, пляжний волейбол, спортивне орієнтування та шахи).
Чемпіон спорту ЮНЕСКО

У липні 2014 року у м. Париж відбулася щорічна нарада почесних послів та послів доброї волі ЮНЕСКО під головуванням Генерального директора Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури І. Бокової.

Участь у заході від нашої держави взяв Олімпійський чемпіон, президент Національного олімпійського комітету України, Чемпіон спорту ЮНЕСКО Сергій Бубка.

Національний олімпійський комітет України, скорочено НОК України - громадська організація, що опікується участю українських спортсменів в Олімпійський іграх, діючи відповідно до положень Олімпійської хартії.

Учасники зустрічі обговорили низку актуальних питань щодо захисту та збереження культурної спадщини, адже саме культура є сутністю людства та несе в собі цінності та самобутність народів.

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка проінформував присутніх про свою діяльність як Посла спорту ЮНЕСКО та представив результати здійснення важливого проекту, присвяченого дослідженню та популяризації історії розвитку українського спорту.


1   2   3


Скачати 375.52 Kb.

 • "Людина і Біосфера" - програма ЮНЕСКО в Україні
 • Шацького національного природного парку
 • «Букові праліси Карпат» - пам’ятка Всесвітньої природної спадщини ЮНЕСКО
 • Карпатського біосферного заповідника та Ужанського національного природного парку
 • Кабінету Міністрів України
 • З досвіду роботи асоційованих шкіл ЮНЕСКО в Україні
 • Наукові горизонти співпраці з ЮНЕСКО
 • Всесвітньої метеорологічної організації
 • Мінмолодьспорту про ситуацію на спортивних об ’ єктах в окупованому Криму
 • Міністерством соціальної політики України
 • Національного олімпійського комітету України