Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаБюлетень нових надходжень літератури

Бюлетень нових надходжень літератури
Сторінка2/4
Дата конвертації28.03.2017
Розмір1.23 Mb.
1   2   3   4


9 Географія. Біографії. Історія

902 Археологія

903 Передісторія. Доісторичні залишки, знаряддя праці, Старожитності

904 Археологічні пам’ятки історичних часів

908 Краєзнавство

91 Географія.
Орудия труда☃☃- понятие марксистской политэкономии, которое означает «все вещи, с помощью которых человек действует на предмет своего труда и преобразовывает его».
Географічні дослідження землі та окремих країн. Подорожі. Регіональна географія


94 Історія


0— Загальний відділ

0

Б59


Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. и теорет. сб.

Вып. 8 / ред. вып. А. А. Свобода, Н. Б. Захарова, И. П. Антоненко. – К. : Нац. б-ка Украины им. В. И. Вернадского, 2010. – 376 c. : ил. – 48 грн.Кільк. прим.: 2 (НМВ. – 2)

0

Б59


Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. и теорет. сб.

Вып. 9 / пред. ред. кол. А. С. Онищенко; НАН Украины. – К. : Нац. б-ка Украины им. В. И. Вернадского, 2011. – 370 c. – 48 грн.Кільк. прим.: 1 (НМВ. – 1)

0

Б61


Біленький, Євген Андрійович

Рукописне та книжкове зібрання баронів Шодуарів у фондах Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського : монографія /

Є. А. Біленький, С. О. Булатова. – К. : НБУВ, 2011. – 252 c. : ілюстр. –

34 грн.


Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

0

В35


Вернадський В. І. Вибрані наукові праці. Т. 1. В. І. Вернадський і Україна. Кн. 2. Вибрані праці / голова ред. кол. О. С. Онищенко; НАН України. – К. : НБУВ, 2011. – 584 c. – 128 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

0

В35


Вернадський В. І. Вибрані наукові праці. Т. 1. В. І. Вернадський і Україна. Кн. 1. Науково-організаційна діяльність (1918-1921) / голова ред. кол. О. С. Онищенко; НАН України. – К. : НБУВ, 2011. – 699 c. – 151 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

0

Д76


Друкарня Почаївського Успенського монастиря та її стародруки :

зб. наук. пр. / голова ред. кол. О. С. Онищенко; НАН України. – К. : Нац. б-ка ім. В. І. Вернадського, 2011. – 263 c. : ілюстр. – 52 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

0

Д76


Друкований зведений каталог україномовної книги державних бібліотек та музеїв України 1798-1923. Вип. 4. 1917-1919 / Уклад..

І. О. Негрейчук; Нац. Парламентська б-ка України; Нац. бібліогр. України. – Х. : Фоліо, 2008. – 286 c. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

Е50


Електронні інформаційні ресурси бібліотек у піднесенні інтелектуального і духовного потенціалу українського суспільства : монографія / авт. кол. О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна, В. М. Горовий; НАН України. – К. : НБУВ, 2011. – 248 c. : ілюстр. – 60 грн.

Кільк. прим.: 2 (НМВ. – 2)

0

З-18


Закарпатська ОУНБ в особах / авт. ідеї Л. З. Григаш; уклад.

Н. М. Панчук. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Ужгород : Вид-во

В. Падяка, 2010. – 92 c. : фото. – 17 грн.

Кільк. прим.: 1 (НМВ. – 1)


0

І-20


Іванова, Ольга Андріївна

Слов'янська кирилична рукописна книга XVI ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : наук. кат.: палеогр. альбом / О. А. Іванова, О. М. Гальченко,

Л. А. Гнатенко ; голова ред. кол. Л. А. Дубровіна. – К., 2010. – 791 c. – 154 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)


0

І-71


Інститут "Дніпродіпрошахт" і вугільна промисловість України /

Г. С. Піньковський ; авт. ред. – Д. : Ліра, 2006. – 336 c. : ілюстр. – 25 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

І-73


Інтеграція України у світове співтовариство в контексті розвитку бібліотечних інформаційних технологій : монографія / авт. кол.

О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна, В. М. Горовий; НАН України. – К. : НБУВ, 2011. – 224 c. : ілюстр. – 45 грн.Кільк. прим.: 2 (НМВ. – 2)

0

І-85


Ісаєнко, Олександр Олександрович

Інноваційні бібліотечні технології інформаційного обслуговування : монографія / О. О. Ісаєнко ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2011. – 158 c. – 18 грн.Кільк. прим.: 1 (НМВ. – 1)

0

К29


Каталог втрачених творів Національного музею у Львові

ім. А. Шептицького (1940-1941) / авт.-упоряд. Д. Пасацька. – К.-Л. : ТзОВ Кольорове Небо, 2008. – 52 c. : ілюстр. – 16 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

К53


Книга в Україні 1861-1917 : матеріали до репертуару укр. кн.

Вип. 14. Р / зібрали С. Й. Петров, С. С. Петров; Наук. ред. В. Ю. Омельчук; НАН України. – К. : Нац. б-ка ім. В. І. Вернадського, 2011. – 408 c. – (Національна бібліографія України). – 47 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

0

Л64


Літопис головної книгозбірні Рівенщини : (Рівенська держ. обл. б-ка на сторінках друкованих видань): ретросп. бібліогр. покажч.

(1940-2009 рр.) / уклад. Л. Стадницька; Рівенська держ. обл. б-ка. – Рівне : Волинські обереги, 2010. – 168 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (НМВ. – 1)

001

М33


Матейко, А.

Условия творческого труда / А. Матейко ; пер.с польск.

Д. И. Иорданского. – М. : Мир, 1970. – 300 c. – (В мире науки и техники). –6 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)


0

Н35


Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. Наукові праці. Вип. 29. Управління бібліотечно-інформаційною діяльністю наукової бібліотеки / голов. ред. кол. О. С. Онищенко. – К. : Нац. б-ка України

ім. В. І. Вернадського, 2011. – 258 c. – 26 грн.Кільк. прим.: 2 (НМВ. – 2)

0

Н35


Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. Наукові праці. Вип. 30 / голова ред. кол. О. С. Онищенко; НАН України. Асоц. б-к України. – К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2011. – 304 c. – 36 грн.

Кільк. прим.: 2 (НМВ. – 2)

0

Н35


Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. Наукові праці. Вип. 31 / голова ред. кол. О. С. Онищенко; НАН України. Асоц. б-к України. – К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2011. – 701 c. – 108 грн.

Кільк. прим.: 2 (НМВ. – 2)

0

Н35


Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. Наукові праці. Вип. 32 / голова ред. кол. О. С. Онищенко; НАН України. Асоц. б-к України. – К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2011. – 416 c. – 45 грн.

Кільк. прим.: 2 (НМВ. – 2)

0

Н35


Національний інформаційний суверенітет у контексті розвитку новітніх інформаційних технологій : монографія / авт. кол.

О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І. Попик; НАН України. – К. : НБУВ, 2011. – 160 c. – 33 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

0(01)

П60


Портрет словом: бібліотеки Закарпаття (1945-2010) : бібліогр. покажч. / уклад.: Л. М. Апполонова, Є. Й. Слуцька; Закарпат. обл. унів. наук.

б-ка. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2010. – 428 c. – 19 грн.Кільк. прим.: 1 (НМВ. – 1)

0

Р82


Рубрикатор Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Розділ "3 Енергетика. Радіоелектроніка". Підрозділи "381 Кібернетика", "397 Інформаційна та обчислювальна техніка" / голов. ред.

О. С. Онищенко; НАНУ. – К. : Нац. б-ка ім. В. І. Вернадського, 2011. – 249 c. – 52 грн.Кільк. прим.: 1 (НМВ. – 1)

0

С60


Солоіденко, Галина Іванівна

Українська бібліотечна термінологія: становлення та основні етапи розвитку : монографія / Г. І. Солоіденко ; НАН України. Нац. б-ка

ім. В. І. Вернадського. – К., 2010. – 204 c. – 42 грн.

Кільк. прим.: 2 (НМВ. – 2)


0(076)

Т32


Темченко, Лілія Василівна

Посібник до вивчення курсу "Історія української журналістики" : навч. вид. для студ. фак-ту систем і засобів масової комунікації ДНУ /

Л. В. Темченко ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. :

РВВ ДНУ, 2012. – 40 c. – 2 грн.Кільк. прим.: 15 (КСХ. – 3, УБГ. – 12)

001.894

Т38


Технологический императив развития интеллектуального потенциала Украины : науч.- концепт. альманах в 7-ми кн. Кн. 2. Мотивационные контексты развития природных технологий / В. А. Ткаченко,

В. И. Ткаченко, Е. В. Козлов и др.; под науч. ред. В. А. Ткаченко. – Д. : Монолит, 2009. – 220 c. – 25 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

001.894

Т38


Технологический императив развития интеллектуального потенциала Украины : науч.- концепт. альманах в 7-ми кн. Кн. 3, Ч. 1. Технологии общественного научного признания / В. А. Ткаченко, Б. И. Холод,

Е. В. Козлов и др.; под науч. ред. А. Ф. Булата и В. А. Ткаченко. – Д. : Монолит, 2010. – 256 c. – 28 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

001.894

Т38


Технологический императив развития интеллектуального потенциала Украины : науч.- концепт. альманах в 7-ми кн. Кн. 5. Философия оперативного управления виртуальными предприятиями /

В. А. Ткаченко, Б. И. Холод, Я. Г. Берсуцкий и др.; под науч. ред.

А. Ф. Булата и В. А. Ткаченко. – Д. : Монолит, 2010. – 448 c. – 35 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


001.894

Т38


Технологічний імператив розвитку інтелектуального потенціалу України : науч.- концепт. альманах в 7-ми кн. Кн. 4. Ініціативна інтелектуальна творча діяльнысть в основі розвитку / В. А. Ткаченко,

Б. І. Холод, М. Є. Рогоза и др.; под науч. ред. В. А. Ткаченко. – Д. : Монолит, 2010. – 360 c. – 35 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
004 — Комп'ютерна наука і технологія, застосування комп'ютера

004.43

Д27


Дейтел, Харви

Как программировать на С / Х. Дейтел, П. Дейтел ; пер.с англ. под ред. В. В. Тимофеев. – 3-е изд. – М. : БИНОМ, 2002. – 1168 c. – 50 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

004(063)

К63


Комп'ютерні науки та інженерія = Computer scitnce and engineering : матер. 3-ої Міжнар. конф. молодих вчених CSE-2009, 14-16 трав. 2009, Львів / відп. за вип. О. Л. Березко. – Л. : Вид-во Львів. нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2009. – 360 c. – На обкл. назва англ. мовою; Текст укр. та англ. мовами. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

004.35(075.8)

М18


Малахов, Валерій Павлович

Проектування мікропроцесорних систем : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. П. Малахов, Д. П. Яковлев ; Одеський нац. політехн. ун-т. – О. : Астропринт, 2002. – 216 c. – Реком. МОНУ. – 18 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

004.056

М54


Методичні вказівки для вивчення курсу "Криптографія" : для студ. ІV курсу мех.-мат. фак-ту ДНУ / уклад. О. Ю. Дашкова; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2012. – 28 c. – 1 грн.

Кільк. прим.: 15 (КСХ. – 3, Б3. – 10, КПМ. – 2)

004.415

Н35


Національний університет "Львівська політехніка". Вісник. №711. Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика / відп. ред.

М. В. Лобур. – Л. : Вид-во Львівської політехніки, 2011. – 175 c. –

30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


004(060.55)

Н35


Національний університет "Львівська політехніка". Вісник. №715. Інформаційні системи та мережі / відп. ред. В. В. Пасічник. – Л. : Вид-во Львівської політехніки, 2011. – 375 c. – 78 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

004(075.8)

О-76


Острейковский, Владислав Алексеевич

Информатика. Теория и практика : учеб. пособ. для студ. сред. прообраз. / В. А. Острейковский, И. В. Полякова. – М. : ОНИКС, 2008. – 608 c. – 100 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

004.43

П16


Панов, Александр Сергеевич

Ассемблер. Экспресс-курс / А. С. Панов. – С.Пб. : БХВ-Петербург, 2006. – 240 c. : ил. – 50 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

004.43

С83


Страуструп, Бьерн

Язык программирования С / Б. Страуструп ; пер.с англ.

С. Анисимова, М. Кононова. – спец. изд. – М.; С.Пб. : БИНОМ; Невский Диалект, 2002. – 1099 c. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)


004.92(076)

Т48


Ткач, М. Р.

Практичні заняття з комп'ютерної графіки (система Corel Draw) : навч. посіб. для студ. ВНЗ / М. Р. Ткач. – Л. : Новий Світ - 2000, 2011. –

212 c. – (Вища освіта в Україні). – Реком. МОНУ. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


004.43

Ш57


Шилдт, Герберт

Полный справочник по С / Г. Шилдт ; пер.с англ. Д. А. Клюшина. – 4-е изд. – М. : Изд. дом "Вильямс", 2007. – 800 c. – 50 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

004.43

Ш57


Шилдт, Герберт

С Базовый курс / Г. Шилдт ; Пер.с англ. Н. М. Ручко. – 3-е изд. – М. : Изд. дом "Вильямс", 2006. – 624 c. – 50 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
050.9 –Альманахи. Календарі

050.9

М74


Моє Придніпров'я. Календарь пам'ятних дат Дніпропетровської області на 2012 рік : у 2-х ч. Ч. 1, I-ше півріччя / упоряд. І. Голуб; Дніппропетровська обл. унів. наук. б-ка ім. Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія. Краєзнавчий відділ. – Д. : ДОУНБ, 2011. – 184 c. : ілюстр. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

050.9

М74


Моє Придніпров'я. Календар пам'ятних дат Дніпропетровської області на 2012 рік : у 2-х ч. Ч. 2, II півріччя / упоряд. І. Голуб; Дніппропетровська обл. унів. наук. б-ка ім. Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія. Краєзн. від. – Д. : ДОУНБ, 2011. – 237 c. : ілюстр. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (НМВ. – 1)
1 — Філософія. Психологія

1

А80


Арефьев, А. Л.

Сотрудничество России и Украины в области образования = Співробітництво Росії та України в галузі освіти / А. Л. Арефьев,

В. В. Гоблик. – М. : Центр социального прогнозирования и маркетинга, 2012. – 328 c. : ил. – 30 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


1

Б24


Бардина, Наталья Васильевна

Античная матрица нашей души : монография / Н. В. Бардина. – О. : Астропринт, 2009. – 288 c. – 60 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

Б81


Бонгард-Левин, Григорий Максимович

Древнеиндийская цивилизация : философия, наука, религия /

Г. М. Бонгард-Левин. – М. : Наука, 1980. – 333 c. –7 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)


1

Г27


Гегель, Георг Вильгельм Фридрих

Энциклопедия философских наук. Т. 2. Философия природы /

Г. В. Гегель. – М. : Мысль, 1975. – 695 c. – (АН СССР. Ин-т философии. Философ. наследие). –12 грн.

Кільк. прим.: 6 (КСХ. – 6)


1

Г27


Гегель, Георг Вильгельм Фридрих

Энциклопедия философских наук. Т. 3. Философия духа /

Г. В. Гегель. – М. : Мысль, 1975. – 469 c. – (АН СССР. Ин-т философии. Философ. наследие). –10 грн.

Кільк. прим.: 7 (КСХ. – 7)


1

Д44


Дидро, Дени

Сочинения : в 2-х т. Т. 2 / Д. Дидро. – М. : Мысль, 1991. – 605 c. –

10 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)


1

Е88


Етика : навч. посіб. для студ. ВНЗ / за ред. В. О. Лозового. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 224 c. – Реком. МОНУ. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (Б4. – 1)

1

И32


Из истории буржуазной социологической мысли в дореволюционной России / отв. ред. Ю. В. Гридчин. – М. : Изд-во МГУ, 1986. – 193 c. –

4 грн.


Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

1

К28


Кассирер, Эрнст

Познание и действительность : понятие о субстанции и понятие о функции / Э. Кассирер ; пер.с нем. Б. Столпнера, П. Юшкевича. – С.Пб. : Шиповник, 1912. – 456 c. – (Б-ка современной философии. Вып. 8). –

10 грн.

Кільк. прим.: 2 (ВРК. – 1, КСХ. – 1)


1

Л69


Логика социологического исследования / В. Г. Андреенков,

В. Б. Голофаст, А. В. Кабыща и др. – М. : Наука, 1987. – 173 c. – 5 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

1

Л79


Лосев, Владимир Васильевич

Европейский призрак.( Опыт философского синтеза ) / В. В. Лосев. – Д. : ЧП "Лира ЛТД", 2005. – 388 c. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1(075.8)

Л84


Лукашевич, Віталій Матвійович

Глобалістика : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. М. Лукашевич. –

2-ге вид., допов. та випр. – Л. : Новий світ - 2000, 2010. – 440 c. – (Вища освіта в Україні). – Реком. МОНУ. – 42 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


1

Л89


Львівський національний університет ім. Івана Франка. Вісник. Серія соціологічна. Вип. 5 / відп. ред. О. Б. Демків. – Л. : ЛНУ, 2011. – 297 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

М91


Муравьев, В. Н.

Овладение временем : избранные филос. произведения /

В. Н. Муравьев. – М. : РОСПЭН, 1998. – 320 c. – (Философы России

ХХ века). – 8 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

Н40


Неволько, Григорий Иванович

Исповедь. Автобиография и творческий путь автора новой СНОЗ и перипетии продвижения её к человечеству : науч.-мемуар. изд. Кн. 5 /

Г. И. Неволько. – Чернигов : Черниговские обереги, 2011. – 260 c. –

12 грн.


Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

Н40


Неволько, Григорий Иванович

Продвижение новой системы научного объяснительного знания. Приложение к книгосериалу: "Прологи новой СНОЗ", "Пролегомены новой СНОЗ", "Логи новой СНОЗ" : филос. науч.-мемуар. изд.

Вып. № 11 / Г. И. Неволько. – Чернигов, 2011. – 196 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


1

О-41


Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Вісник.

Т. 12. Вип. 15. Філософія. – О., 2007. – 148 c. – 66 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

О-41


Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Вісник.

Т. 12. Вип. 13. Філософія. – О., 2007. – 172 c. – 62 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

П49


Полевой, Николай Анатольевич

Прогнозирование смены парадигм исторического познания: поиск метода : монография / Н. А. Полевой ; Пер.10 грн. – О. : Фенікс, 2010. – 168 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

1

П58


Попов, Валентин Германович

Природа и разум : монография / В. Г. Попов. – С.Пб. : изд-во

Санкт-Петербургского ун-та, 2005. – 292 c. – 21 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


1

С56


Современное общество и проблемы детства: возможности третьего сектора : сб. ст. / отв. ред. И. Н. Гаврилова. – М. : Ин-т сравнительной политологии РАН, 2003. – 137 c. – 18 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1(075.8)

У32


Уемов, Авенир Иванович

Метафизика : учеб. пособ. / А. И. Уемов. – О. : Астропринт, 2010. – 260 c. – 76 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

Ф36


Фейербах, Людвиг

История философии : собрание произведений в 3-х т. Т. 2 / Л. Фейербах. – М. : Мысль, 1974. – 480 c. –10 грн.Кільк. прим.: 6 (КСХ. – 6)

1

Ф36


Фейербах, Людвиг

История философии : собрание произведений в 3-х т. Т. 3 /

Л. Фейербах. – М. : Мысль, 1974. – 486 c. –10 грн.

Кільк. прим.: 6 (КСХ. – 6)


1(075.8)

Ф56


Философия : учебник / под ред. В. Н. Лавриненко. – 2-е изд., испр, и доп. – М. : Юристъ, 2002. – 520 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

1

Э46


Элита Украины. Вып. 1 / 2007 / гл. ред. О. В. Шепитько. – Донецк : "ХХI Украина", 2007. – 298 c. : ил. – Спец. проект Всеукр. общ.- полит. журнала "ХХ1 Украина". – 29 грн.

Кільк. прим.: 1 (КПМ. – 1)

1

Я72


Яремчук, Оксана Василівна

Актуалізація етнокультурного міфотворчого потенціалу студентів-гуманітаріїв : навч.-метод. посіб. для студ. ВНЗ / О. В. Яремчук. – О. : Астропринт, 2011. – 232 c. – Реком. МОНУ. – 50 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
159.9 - Психологія

15

Б75


Бодхи

Путь к ясному сознанию / Бодхи. – М. : Бодхи, 2003. – 416 c. – 27 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15

Б75


Бодхи, & Скво

Майя. Ч. 1. "Форс-минор" / &. С. Бодхи. – М. : Бодхи, 2004. – 448 c. – 28 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15

Г85


Грисенко, Наталія Володимирівна

Роль позитивних цінностей і властивостей особистості у попередженні емоційного вигорання педагога : монографія / Н. В. Грисенко,

Е. Л. Носенко ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. :

Вид-во ДНУ, 2012. – 164 c. – 21 грн.Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, Б5. – 7)

15(03)

К78


Краткий психологический словарь / под общ. ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. – М. : Политиздат, 1985. – 431 c. – 1 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 21 (КСХ. – 9, УБГ. – 1, Б5. – 11)

15

Л66


Личность в едином образовательном пространстве: организация, содержание и технологии освоения : коллектив. моногр. / науч. ред.:

К. Л. Крутий, А. И. Павленко, В. В. Пашков. – Запорожье : 000 "ЛИПС" ЛТД, 2011. – 428 c. – 35 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15

П30


Петренко, Виктор Федорович

Психосемантика сознания / В. Ф. Петренко. – М. : Изд-во МГУ, 1988. – 207 c. : ил. – 5 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

15

П44


Подшивалкіна, Валентина Іванівна

Творчий саморозвиток психолога. Психологічний практикум :

зб. практ. та тестових завдань / В. І. Подшивалкіна, М. П. Гусакова,

О. В. Яремчук. – О. : Астропринт, 2012. – 176 c. – 32 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15

П90


Путь к ясному сознанию. Сб. ст. 1. – М. : Бодхи, 2004. – 300 c. –

28 грн.


Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15

Х12


Хавас, Харальд

Как развить идеальную память, интеллект, внимание и мышление.

300 упражнений для развития суперспособностей / Х. Хавас,

Б. Мюндеманн ; пер.с нем. Ю. Тарусина. – Х. : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2011. – 240 c. – 24 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
2 – Релігія. Теологія

2

А13


Абдуль-Малик, Аль-Касем

На пороге будущего : реальные истории из жизни арабкой мусульманской молодежи: рассказы: пер. на рус. / А. Абдуль-Малик. – 3-е рус. изд., испр. – Д. : АРТ-Прес, 2010. – 192 c. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

Н62


Никитенко, Надежда Николаевна

Новая датировка Софии Киевской: конструктивная критика или профанация концепции? / Н. Н. Никитенко, В. В. Корниенко,

Т. Н. Рясная ; отв. за вып. Д. С. Гордиенко; НАН Украины. Ин-т укр. археографии и источниковедения им. М. С. Грушевского и др. – К., 2012. – 48 c. : ил. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


2(016)

Р84


Рукавіцина-Гордзієвська, Євгенія Віталіївна

Київський митрополіт Євгеній (Є. О. Болховітінов). Бібліографія. Бібліотека. Архів / Є. В. Рукавіцина-Гордзієвська ; наук. ред.

Г. І. Ковальчук; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. : Нац. б-ка ім. В. І. Вернадського, 2010. – 856 c. –

150 грн


Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)
3 – Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування. Освіта. Етнографія

3

Ж66


Живемо в демократії : плани уроків з питань освіти для демократичного громадянства та освіти прав людини для загальноосвіт. навч. закладів / авт.: Р. Голлоб, Т. Хаддлестон, П. Крапф та ін.; заг. ред. укр. версії Н. Г. Протасова ; пер. з англ. О. В. Овчарук. – К. : НАДУ, 2009. – 212 c. – Схвалено МОНУ. – 18 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
31 Демографія. Соціологія. Статистика

31(075.8)

Б42


Бек, В. Л.

Практикум з теорії статистики / В. Л. Бек, В. Г. Капленко. – 2-ге вид., допов. та випр. – Л. : Новий Світ - 2000, 2011. – 320 c. – Реком. МОНУ. – 32 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

31

Э41


Экспорт российских образовательных услуг. = Export of Russian educational services : cтат. сб. Вип. 3 / авт.-сост. А. Л. Арефьев,

А. Ф. Шереги; М-во образ. и науки Рос. Федерации. – М. : Центр социол. исслед., 2011. – 360 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


32 – Політика

32

Г67


Горбулін, Володимир Павлович

Через роки, через відстані.... Держава і особистість : вибр. публікації, інтерв'ю та виступи / В. П. Горбулін. – К. : Саміт-книга, 2006. – 306 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

327

Д46


Дипломатична академія України. Науковий вісник. Вип. 17. Зовнішня політика і дипломатія: погляд із ХХ1 століття ( До 20-ї річниці незалежності України) / наук. ред. В. Г. Ціватий. – К., 2011. – 208 c. –

20 грн.


Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

З-41


Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. Вип. 2/2011 / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка. – К. : НАДУ, 2011. – 280 c. – 78 грн. 47 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

І-71


Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. Наукові записки. Вип. 5(55). вересень-жовтень / голов. ред.

Ю. А. Левенець. – К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2011. – 468 c. – 22 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

І-71


Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. Наукові записки. Вип. 6(56). листопад-грудень / голов. ред.

Ю. А. Левенець. – К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2011. – 496 c. – 25 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32(075.8)

Л33


Лебедева, Марина Михайловна

Мировая политика : учеб. для вузов / М. М. Лебедева. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Аспект Пресс, 2007. – 365 c. – 35 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

Л99


Ляшенко, Тетяна

Трансформація політичних систем в країнах Центральної Азії: національний та регіональний аспекти : монографія / Т. Ляшенко. – К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2011. – 288 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

327

Л89


Львівський національний університет імені Івана Франка. Вісник.

Вип. 28. Серія міжнародні відносини / голов. ред. М. Мальський. – Л. : ЛНУ ім. І.Франка, 2011. – 331 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

327

Л89


Львівський національний університет імені Івана Франка. Вісник.

Вип. 29, Ч.2. Серія міжнародні відносини / голов. ред. М. Мальський. – Л. : ЛНУ ім. І.Франка, 2012. – 299 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

П53


Польовий, Микола Анатолійович

Політичні процеси: теорія та практика моделювання : монографія /

М. А. Польовий. – О. : Фенікс, 2011. – 288 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


327

Р64


Розвиток європейської системи протиракетної оборони: позиція України : аналіт. доп. / авт.: Є. В. Маляревський, А. І. Шевцов,

Т. В. Брежнєва; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – К. : НІСД, 2011. – 56 c. – 5 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

32

С15


Саква, Олександр

Нарком : політичний портрет Йосипа Вінського / О. Саква. –

Миколаїв : Вид-во ТОВ Політекс, 2010. – 224 c. : ілюстр. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


32(075.8)

С30


Семке, Ніна Миколаївна

Політологія. Модульний курс : навч. посіб. для ВНЗ / Н. М. Семке. – Х. : ПП Торсінг плюс, 2009. – 384 c. – (Переходимо до Болонської системи). – Реком. МОНУ. – 38 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

327

С39


СІПРІ 2010. Щорічник. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека : пер. з англ. / ред. Бейтс Гілл; Стокгольм. міжнар. ін-т дослід. миру та Укр. центр екон. та політ. дослід. ім. О. Разумкова. – К. : Заповіт, 2011. – 452 c. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

С83


Стратегічні пріоритети : наук.-аналіт. щокв. зб. № 1 (22), 2012 р. / голов. ред. А. В. Єрмолаєв; Нац. ін-т стратег. дослід. – К. : НІСД, 2012. – 220 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32(4/8)

Т35


Терещенко, Валерий Иванович

Проблема выбора: политика научных приоритетов на Западе /

В. И. Терещенко. – К. : Политиздат Украины, 1990. – 154 c. –4 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


32

Т66


Третяк, Олексій Анатолійович

Публічна сфера політики демократичного суспільства: теоретико-концептуальні засади і напрямки структурної еволюції : монографія /

О. А. Третяк ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : Вид-во ДНУ, 2012. – 376 c. – 16 грн.

Кільк. прим.: 20 (КСХ. – 3, УБГ. – 15, Чз3. – 2)


32(075.8)

Т80


Труш, Олександр Олегович

Бюджетна, сільськогосподарська, торговельна та конкурентна політики ЄС : навч. посіб. Модуль 7 / О. О. Труш, Н. В. Мирна,

В. Ю. Стрельцов ; за заг. ред. М. Бойцуна, Я. Мудрого, О. Рудіка. – Х. : ХарРІ НАДУ "Магістр", 2009. – 168 c. – (Б-ка держ. службовця місцевих органів влади у галузі європ. інтеграції). – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33 - Економіка. Економічні науки

336

А64


Аналіз інформаційних технологій задачі оперативного аналізу ф'ючерсних ринків : огляд / авт.: Д. В. Кудренко, О. П. Приставка,

С. О. Смирнов та ін.; Дніпропетровський нац. ун-т. – Д. : Наука і освіта, 2003. – 80 c. – 6 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 1, Б4. – 1)

33

Б79


Болховер, Дєвид

Менеджер на 90 минут.Уроки бизнеса "изнутри" / Д. Болховер, К. Брэди ; пер.с англ. А. С. Шагоян. – Д. : Баланс-Клуб, 2003. – 256 c. –

18 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


33(075.8)

В19


Васильєв, Сергій Вячеславович

Політична економія: практикум : навч. посіб. для студ. ВНЗ /

С. В. Васильєв, І. І. Вініченко, В. О. Олексюк. – Донецьк : Юго-Восток, 2012. – 460 c. – Реком. МОНУ. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


33(075.8)

В68


Володькина, Марина Владиславовна

Стратегический менеджмент : учеб. пособ. для студ. вузов /

М. В. Володькина. – 2-е изд., испр. – К. : Знання, 2004. – 149 c. – (Высшее образование ХХІ века). – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


33(075.8)

Д19


Данюк, Василь Макарович

Кадрове діловодство : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. М. Данюк,

Л. П. Кулаковська. – 3-тє вид. – К. : Каравела, 2009. – 240 c. –

Реком. МОНУ. – 35 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Д69


Дорошук, Ганна Анатоліївна

Організаційно-економічні аспекти реструктуризації як інструмента ефективного корпоративного управління: системний підхід : монографія / Г. А. Дорошук. – О. : ТЕС, 2012. – 259 c. – 25 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Е45


Економічна безпека : наук.-метод. вид. / за ред. П. І. Коренюка,

В. П. Волкова, Л. А. Горшкової; ДНУ ім. О. Гончара. – Запоріжжя : Запорізький нац. ун-т, 2012. – 120 c. – 6 грн.Кільк. прим.: 1 (Б4. – 1)

33

Є51


Єлісєєва, Оксана Костянтинівна

Теоретико-методологічні аспекти математичного моделювання соціально-економічних систем : монографія / О. К. Єлісєєва. – Д. : Наука і освіта, 2009. – 388 c. : ілюстр. – 25 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Є51


Єлісєєва, Оксана Костянтинівна

Методи та моделі оцінки і прогнозування фінансового стану підприємств : монографія / О. К. Єлісєєва, Т. В. Решетняк ; Донбаська держ. машинобуд. академія. – Краматорськ : ДДМА, 2007. – 208 c. –

21 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 1, Б4. – 1)


33

І-66


Інноваційний поступ України в економічному просторі : монографія / за заг. ред. С. Ю. Хамініч; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : Вид-во Маковецький Ю. В., 2011. – 356 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 1, Б4. – 2)

33И

І-66


Інноваційний розвиток світової економіки: інвестиційний аспект : монографія / авт.: А. П. Величко, О. А. Джусов, Н. П. Мешко та ін.; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Донецьк : Юго-Восток, 2009. – 278 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

К21


Карапейчик, Игорь Николаевич

Оценка инновационного потенциала промышленных предприятий : монография / И. Н. Карапейчик. – Мариуполь : ГВУЗ "Приазов.

гос. техн. ун-т", 2011. – 192 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


33(075.8)

К78


Крамченко, Любов Іванівна

Статистика ринку товарів і послуг : навч. посіб. для студ. екон. спец. ВНЗ / Л. І. Крамченко. – 2-ге вид., випр. та допов. – Л. : Новий Світ - 2000, 2011. – 296 c. – (Вища освіта в Україні). – Реком. МОНУ. – 36 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

К89


Кук, Сара

Клиент в фокусе. Как поместить интересы клиента в центр внимания вашей организации : пер. с англ. / С. Кук. – Д. : Баланс-Клуб, 2004. – 272 c. – 60 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)
1   2   3   4