Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаБюлетень нових надходжень літератури

Бюлетень нових надходжень літератури
Сторінка3/4
Дата конвертації28.03.2017
Розмір1.23 Mb.
1   2   3   4

33

М23


Манн, Игорь

Маркетинг на 100%. Как стать хорошим менеджером по маркетингу / И. Манн. – 2-е изд. – М.; С.Пб. : Питер, 2004. – 320 c. – (Деловой бестселлер). – 35 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(075.8)

М64


Мироненко, Микола Андрійович

Менеджмент ощадливого виробництва : навч. посіб. для студ. ВНЗ / М. А. Мироненко. – 2-ге вид., допов. і переробл. – Д. : Пороги, 2011. – 400 c. – Реком. МОНУ. – 70 грн.Кільк. прим.: 4 (УБП. – 4)

33(075.8)

М89


Музиченко-Козловська, Оксана Володимирівна

Регіональна економіка: теоретичні основи : навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. В. Музиченко-Козловська. – Л. : Новий Світ - 2000, 2011. – 263 c. – (Вища освіта в Україні). – Реком. МОНУ. – 60 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(075.8)

Н35


Національна економіка : підруч. для студ. ВНЗ / авт.: П. В. Круш,

С. О. Тульчинська, М. В. Шашина та ін. – 3-тє вид. – К. : Каравела, 2011. – 448 c. – 73 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Н35


Національний університет "Львівська політехніка". Вісник :

зб. наук. пр. № 714. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / відп. ред. О. Є. Кузьмін. – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. – 562 c. – 74 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(075.8)

Н51


Нєнно, Ірина Михайлівна

Страховий менеджмент : навч. посіб. для студ. екон. спец. ВНЗ /

І. М. Нєнно. – Х. : Бурун Книга, 2011. – 224 c. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


33(076)

Н99


Нямещук, Ганна Валеріївна

Посібник до вивчення дисципліни "Теорія організації" : для студ. ДНУ за напр. підгот. "Менеджмент" / Г. В. Нямещук. – Д. : РВВ ДНУ, 2012. – 56 c. – 5 грн.Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, УБП. – 5, Б4. – 2)

33(076)

Н99


Нямещук, Ганна Валеріївна

Навчальний посібник до вивчення курсу "Операційний менеджмент" : для студ. ДНУ напр. підгот. "Менеджмент" / Г. В. Нямещук,

О. В. Щипанова. – Д. : РВВ ДНУ, 2012. – 116 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, УБП. – 5, Б4. – 2)


331(075.8)

О-64


Организация и регулирование оплаты труда : учеб. пособ. / под ред.

М. Е. Сорокиной. – М. : Вузовский учебник, 2006. – 272 c. – 26 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(075.8)

О-64


Організація ведення переговорів (для менеджерів ЗЕД) : навч. посіб. для студ. екон. спец. ВНЗ / уклад.: О. П. Крупський, О. В. Щипанова; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : Вид-во ДНУ, 2012. – 296 c. – 24 грн.

Кільк. прим.: 15 (КСХ. – 3, Б4. – 10, Чз2. – 2)

33

П34


Післякризовий розвиток економіки України: засади стратегії модернізації : аналіт. доп. / авт.: Я. А. Жаліло, Д. С. Покришка,

Я. В. Белінська та ін.; за ред. Я. А. Жаліла. – К. : НІСД, 2012. – 144 c. –

8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


336(075.8)

П36


Пічугіна, Т. С.

Фінансовий аналіз у схемах і таблицях : навч. посіб. для студ. екон. спец. ВНЗ / Т. С. Пічугіна, С. В. Шубіна, О. Ю. Мірошник. – Л. : Новий Світ - 2000, 2011. – 326 c. – (Вища освіта в Україні). – Реком. МОНУ. – 52 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(075.8)

П50


Політична економія : навч. посіб. / за ред. Г. І. Башнянина,

Є. С. Шевчука. – 4-те вид., переробл. і випр. – Л. : "Магнолія 2006", 2010. – 280 c. – (Вища освіта в Україні). – Реком. МОНУ. – 48 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(075.8)

П50


Політична економія : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Г. А. Оганян,

В. О. Паламарчук, А. П. Румянцев та ін. – К. : МАУП, 2003. – 520 c. –

40 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


331

П78


Проблеми молодіжного безробіття та шляхи його подолання / ред. та упоряд. Л. Кудіна, Л. Яцюк. – К. : ГО "Молодіжна Альтернатива", 2011. – 64 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(075.8)

Р32


Регіональна економіка : навч. посіб. / О. Г. Пуригіна, С. Е. Сардак,

В. В. Джинджоян, О. О. Чубарь. – Д. : Вид-во ДНУ, 2011. – 596 c. – Реком. МОНУ. – 37 грн.Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 2, УБП. – 5, Б4. – 3)

33(075.8)

С50


Смирнов, С. О.

Стандартизація і сертифікація продукції та послуг : навч. посіб. для студ. ВНЗ / С. О. Смирнов, О. К. Єлісєєва, С. Ю. Хамініч ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : Наука і освіта, 2008. – 174 c. – Реком. МОНУ. – 12 грн.Кільк. прим.: 1 (Б4. – 1)

33(075.8)

С77


Стасишен, Микола Савович

Облік у банках : навч.-метод. посіб. для студ. ВНЗ / М. С. Стасишен, В. Г. Жила. – К. : Каравела, 2009. – 228 c. – (Українська книга). – Реком. МОНУ. – 46 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(076)

С77


Стасюк, Юлія Михайлівна

Посібник до вивчення дисципліни "Самоменеджмент" : для студ. ДНУ за напр. підгот. "Менеджмент і адміністрування", "Менеджмент" /

Ю. М. Стасюк. – Д. : РВВ ДНУ, 2012. – 28 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, УБП. – 5, Б4. – 2)


33

Т42


Тіньова економіка в Україні: масштаби та напрями подолання : аналіт. доп. / авт.: Т. А. Тимощук, Ю. М. Харазішвілі, О. В. Іванов; за заг. ред. Я. А. Жаліла; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – К. : НІСД, 2011. –

96 c. – 6 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

У36


Уилсон, Обри

Аудит маркетинга. Практический инструментарий для контроля эффективности маркетинга : пер. с англ.. / О. Уилсон. – Д. : Баланс-Клуб, 2003. – 368 c. CD. – (Менеджмент). – 24 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Ф56


Філософія маркетингу: інтеграція теорії та практики : монографія / за заг. ред. С. Ю. Хамініч; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : Наука і освіта, 2010. – 272 c. – 18 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 2, Б4. – 2)

33

Ф79


Формування ринкової економіки в Україні : зб. наук. пр. Вип. 24 / відп. ред. С. М. Панчишин. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 435 c. –

40 грн.


Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Ф79


Формування ринкової економіки в Україні. Серія економічна :

зб. наук. пр. Вип. 25 / відп. ред. С. М. Панчишин. – Л. : ЛНУ

ім. І. Франка, 2011. – 435 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


33

Х18


Хамініч, Світлана Юріївна

Економічна культура в системі управління : монографія /

С. Ю. Хамініч. – Д. : Наука і освіта, 2005. – 140 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (Б4. – 1)


33(075.8)

Х18


Хамініч, Світлана Юріївна

Маркетингова цінова політика : навч. посіб. для ВНЗ / С. Ю. Хамініч, С. Я. Касян, М. М. Зайцева ; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. – Д. : Наука і освіта, 2008. – 264 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (Б4. – 1)


33(075.8)

Х18


Хамініч, Світлана Юріївна

Маркетингова товарна політика : навч. посіб. для студ. ВНЗ /

С. Ю. Хамініч ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : Наука і освіта, 2008. – 200 c. – Реком. МОНУ. – 10 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 1, Б4. – 2)


33(075.8)

Х18


Хамініч, Світлана Юріївна

Маркетинг бізнес-взаємодії : навч. посіб. для студ. ВНЗ /

С. Ю. Хамініч, О. К. Єлісєєва ; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. – Д. : Наука і освіта, 2008. – 200 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 1, Б4. – 2)

33(075.8)

Х18


Хамініч, Світлана Юріївна

Менеджмент персоналу : навч. посіб. для ВНЗ / С. Ю. Хамініч,

О. В. Андріяшина, О. В. Марковський ; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. – Д. : Наука і освіта, 2010. – 348 c. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (Б4. – 1)

336(075.8)

Ч-15


Чайковська, Марина Петрівна

Інвестиційний менеджмент : в 2-х частинах: навч.-метод. посіб. для студ. фак-ту економіки. Ч. 2 - Модуль 2. / М. П. Чайковська ; Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – О. : Астропринт, 2011. – 96 c. – 22 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Ш37


Шевцова, Елена Иосифовна

Проблемы формирования механизма управления промышленной инфраструктурой : монография / Е. И. Шевцова ; Днепропетровский госуниверситет. – Д. : Наука и образование, 1998. – 120 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 2 (Б4. – 2)

336

Ш37


Шевцова, Елена Иосифовна

Процессы организации управления структурными формированиями банка : монография / Е. И. Шевцова, И. В. Ивашина. – Д. : Наука и образование, 2002. – 188 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 1, Б4. – 2)

33

Ш59


Шило, Л. А.Є Железняк В. В.

Венчурне фінансування як форма нагромадження капіталу в системі управління потенціалом підприємства : монографія / Л. А. Шило ; Дніпропетровський нац. ун-т залізничного транспорту

ім. акад. В. Лазаряна. – 2010 : ДПТ, 2010. – 184 c. – 19 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


33(076)

Щ84


Щипанова, Олена Валеріївна

Посібник до вивчення курсу "Стратегічне управління" /

О. В. Щипанова ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2012. – 48 c. – Для студ. ДНУ, які навч. за напрям. підготовки "Менеджмент". – 4 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, Б4. – 7)


336

Э45


Элдред, Гери У.

Недвижимость 101. Рецепты благосостояния через инвестиции в недвижимость / Г. У. Элдред ; предисл. Д. Трампа ; пер.с англ.

В. А. Сомило. – Д. : Баланс Бізнес Букс, 2007. – 320 c. – 100 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


33И

Я70


Япония / отв. ред. С. А. Дийков. – 2-е изд., перераб. и испр. – М. : Международные отношения, 1991. – 280 c. – (Наши деловые партнёры). – 3 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)34 - Право. Юриспруденція

34(075.8)

А31


Адміністративне право України : підруч. для студ. ВНЗ / за ред.

Ю. П. Битяка. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 544 c. – Реком. МОНУ. –

45 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)


34

А38


Академія митної служби України. Вісник. № 3 (39) / голов. ред.

Ю. Є. Пертуня. – Д. : Академія митної служби України, 2008. – 122 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Б82


Борейко, Владимир Евгеньевич

Контрабанда диких животных, растений и их дериватов в Украине. : аналит. обзор по матер. независимого расслед. / В. Е. Борейко ; Киев. эколого-культ. центр. – К. : Логос, 2012. – 44 c. : ил. – (Охрана дикой природы. Вып. 65). – 4 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

34

В36


Верхогляд-Герасименко, Олена Володимирівна

Забезпечення майнових прав особи при застосуванні заходів кримінально-процесуального примусу : монографія / О. В. Верхогляд-Герасименко. – Х. : Юрайт, 2012. – 216 c. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

В41


Вибрані справи Європейського суду з прав людини. Вип. 5 / Генеральний директорат з прав людини та правових питань. Рада Європи та ін. – К. : Фенікс, 2007. – 656 c. – 48 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

В43


Вікторов, Віктор Григорович

Системний підхід у державному управлінні : метод. реком. для слухачів Центрів підвищ. кваліфікації держ. служб. та посадових осіб місцевого самоврядування / В. Г. Вікторов. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2007. – 24 c. – 3 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(076)

В43


Вікторов, Віктор Григорович

Самоосвіта державних службовців у навчанні за професійною програмою підвищення кваліфікації : навч.-метод. посіб. /

В. Г. Вікторов. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2007. – 38 c. – 4 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34

В83


Врятовані. Збережені. Повернені. : публіч. звіт Державної служби контролю за переміщенням культ. цінностей через держ. кордон України за 2010 р. / під ред. Ю. К. Савчука. – К. : Такі справи, 2010. –

64 c. : ілюстр. – 48 грн., 12 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

34(075.8)

Г54


Глиняный, В. П.

История государства и права зарубежных стран : учеб. пособ. для студ. юрид. вузов. Ч.1. / В. П. Глиняный. – 6-е изд., перераб. и доп. – Х. : Одиссей, 2007. – 872 c. – 56 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

Д30


Демиденко, Григорий Григорьевич

История учений о праве и государстве : курс лекций, прочитанных в Нац. юрид. академии Украины им. Я. Мудрого / Г. Г. Демиденко. – Х. : Факт, 2001. – 384 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

З-14


Загальна теорія держави і права : підруч. для студ. юрид. спец. ВНЗ / за ред. М. В. Цвіка, О. В. Петришина. – Х. : Право, 2009. – 584 c. – Затв. МОНУ. – 65 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

З-19


Закон України про уповноваженого Верховної Ради України з прав людини = Закон Украины об уполномоченном Верховной Рады Украины по правым человека= Law of Ukraine on the Ukrainian Parlament commissioner for human rights: : із змін., внес. згідно із Законом №274-VI (274-17) від 15.04.08 / Омбудсман України. – К. : К. І. С., 20011. – 48 c. – Укр., рос. та англ. мовами. – 3 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

34

З-19


Законодавство України про землю / упорядкув. О. М. Роїна. –

7-ме вид., перероб. і допов. – К. : КНТ, 2008. – 552 c. – 35 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

З-41


Збірник нормативно-правових актів з питань вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей (станом на 01 грудня 2006 року) : метод. посіб. / ред кол. С. М. Шкляр, П. М. Білаш. – К. : Артліт, 2006. – 320 c. – 18 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

З-41


Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України в цивільних справах та з загальних питань 1963 - 2000 рр. / упоряд.:

Н. О. Гуторова,О. О. Житний. – Х. : Одіссей, 2001. – 384 c. – 22 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

З-51


Земельне право України : підруч. для студ. ВНЗ / за ред.

О. О. Погрібного та І. І. Каракаша; Одеська нац. юрид. академія. – К. : Істина, 2009. – 600 c. – Затв. МОНУ. – 65 грн.Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

34

К65


.Конституція України. Закон "Про прийняття Конституції України і введення її в дію". Повний текст Конституції України. Предметний покажчик / відп. за вип. І. В. Копитіна. – Х. : Ранок, 1999. – 48 c. – 1 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

К57


Кодекси України. Бюджетний кодекс України : кодекс України від 8 липня 2010 року № 2456-VI / відп. за вип. О. Г. Пушенко. – К. : ФОРУМ, 2012. – 171 c. – (Кодекси України № 3/2012). – Офіційний текст зі змінами та допов. за станом на 18 лютого 2012 р. – 90 грн. 48 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

К57


Кодекси України. Кодекс торговельного мореплавства України : прийнятий ВР України 23 трав. 1995 р. № 176/95-ВР / відп. за вип.

О. Г. Пушенко. – Офіц. текст зі змін. та допов. стан. на 21 трав. 2012 р. – К. : Форум, 2012. – 182 c. – (Кодекси України № 6/2012). – 87 грн. 31 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

К57


Кодекси України. Кодекс України про адміністративні правопорушення : прийнятий Верховною Радою Української РСР

7 грудня 1984 року № 8073-Х / відп. за вип. О. Г. Пушенко. – К. : ФОРУМ, 2012. – 422 c. – (Кодекси України № 4/2012). – Офіційний текст зі змінами та допов. станом на 4 квітня 2012 р. – 96 грн. 81 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

К57


Кодекси України. Кримінально - виконавчий кодекс України : прийнятий ВР України 11 лип. 2003 р. № 1129-IV. / відп. за вип.

О. Г. Пушенко. – Офіц. текст зі змін. та допов. стан. на 25 квіт. 2012 р. – К. : Форум, 2012. – 176 c. – (Кодекси України № 5/2012). – 87 грн. 31 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

К82


Кримінальний процесуальний кодекс України. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України" / голова редкол. В. Г. Гончаренко. – К. : Юрінком Інтер, 2012. – 376 c. – (Бюл. законод. і юрид. практики України № 5, 2012 р.). – 60 грн. 42 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Л64


Літвінова, Ірина Феофанівна

Забезпечення недоторканності житла чи іншого володіння особи в кримінальному процесі України : монографія / І. Ф. Літвінова. – К. : ФОП О. С. Ліпкан, 2012. – 230 c. – 12 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Л89


Львівський національний університет ім. Івана Франка. Вісник. Серія юридична : зб. наук. праць. Вип. 55 / голов. ред. П. М. Рабінович. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 348 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

М22


Мамонова, Валентина Василівна

Регіональний розвиток. Міжрегіональна та транскордонна співпраця. : навч. посіб. Ч.II. Модуль 8 / В. В. Мамонова ; за заг. ред. М. Бойцуна,

Я. Мудрого, О. Рудіка. – Х. : Магістр, 2009. – 95 c. – (Б-ка держ. служб. місцевих органів влади у галузі європейської інтегр.). – 16 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34

М42


Медвідь, Михайло Михайлович

Зайнятість найманих працівників у з'єднаннях та військових частинах внутрішніх військ МВС України : монографія / М. М. Медвідь. – Х. : Акад. ВВ МВС, 2011. – 132 c. – 7 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

М43


Международная межведомственная конференция по вопросам предотвращения контрабанды культурных ценностей. = International interdepartmental Conference on Cultural Treasures Trafficking Prevention : сб. докл. участников конф. 14.10-16.10.2008, г. Одесса / под общ. ред. Ю. К. Савчука. – К. : Артлит, 2008. – 104 c. : ил. – 33 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

О-75


Основи правознавства України : навч. посіб. для студ. ВНЗ / авт.:

С. В. Ківалов, П. П. Музиченко, Н. М. Крестовська та ін. – 10-е вид, допов. та перероб. – Х. : Одіссей, 2011. – 400 c. – Реком. МОНУ. –

45 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34

П20


Патрелюк, Дмитро Андрійович

Розслідування незаконних заволодінь траспортними засобами, вчинених неповнолітніми : монографія / Д. А. Патрелюк. – Д. : ФОП Лопатніков С. Г., 2012. – 221 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

П35


Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. Вип. 22 / наук. ред.

Л. В. Дорош; Ін-т вивч. пробл. злочинності. – Х. : Право, 2011. – 296 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

П44


Податковий кодекс України : прийнятий Верховною Радою України

2 грудня 2010 року № 2755-VI / голова ред. кол. В. Г. Гончаренко. – К. : Юрінком Інтер, 2012. – 608 c. – (Бюлетень законодавства і юрид. практики України. 3/2012). – Офіційний текст зі змінами та допов. за станом на 20 лютого 2012 р. – 46 грн. 48 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

П60


Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. НПАОП 0.00-6.02-04. – К. : Кабмін України, 2004. – 96 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

П68


Права людини в Україні - 2011. Доповідь правозахисних організацій / за ред. Є. Захарова; Українська Гельсінська спілка з прав людини. – Х. : Права людини, 2012. – 352 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

П68


Право на правду : практичний порадник із доступу до архівів /

В. М. В'ятрович, І. М. Кулик, В. В. Лошкарь та ін.; Центр досліджень визвольного руху. – Л. : Часопис, 2012. – 152 c. – 8 грн.Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, УБГ. – 7)

34(09)

С32


Сергеич, Петр

Искусство речи на суде / П. Сергеич. – М. : Юрид. лит-ра, 1986. –

384 c. –2 грн.

Кільк. прим.: 3 (АХЛ. – 3)


34

С40


Сирота, И. М.

Право социального обеспечения в Украине : учебник / И. М. Сирота. – Х. : Одиссей, 2000. – 384 c. –14 грн.Кільк. прим.: 12 (Чз8. – 5, УБГ. – 7)

34(075.8)

С42


Скакун, Ольга Федорівна

Теорія права і держави : підруч. для студ. навч. закладів юрид. профілю / О. Ф. Скакун. – К. : Правова єдність, 2009. – 520 c. –

Затв. МОНУ. – 58 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34

С66


Состояние соблюдения Украиной международных стандартов в области прав и свобод человека, 10 декабря 2008 года. Состояние соблюдения и защиты прав и свобод человека в Украине, 24 июня

2009 года : выступления Уполномоченного по правам человека Нины Карпачевой в ВРУ. – К. : Омбудсман Украины, 2009. – 67 c. – 5 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

34

С76


Стан дотримання та захисту прав громадян України за кордоном,

2 квітня 2003 року. Про стан виконання та захисту прав громадян України за кордоном, 2 квітня 2003 року = On the status of observance and protection ... : виступи Уповноваженого з прав людини Ніни Корпачової в ВРУ. – К., 2003. – 48 c. – Текст і назва англ. мовою. – 4 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

34

С76


Стан дотримання Україною міжнародних стандартів у галузі прав і свобод людини, 10 грудня 2008 року. Стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні, 24 червня 2009 року : виступи Уповноваженого з прав людини Ніни Корпачової у ВРУ. – К. : Омбудсман України, 2009. – 62 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

34

С84


Стрельцов, Володимир Юрійович

Законодавча основа прав та обов'язків Європейської Спільноти та держав - членів : навч. посіб. Модуль 11 / В. Ю. Стрельцов ; за заг. ред. М. Бойцуна, Я. Мудрого, О. Рудіка. – Х. : Магістр, 2009. – 128 c. – (Б-ка держ. служб. місцевих органів влади у галузі європейської інтегр.). –

16 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)


34

С89


Судова практика Вищого адміністративного суду України 2011 /

за заг ред. І. Х. Темкіжева. – К. : Юрінком Інтер, 2012. – 304 c. – (Бюл. законод. і юрид. практики України. 4/2012). – 49 грн. 73 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Т35


Терентьєв, Микола Васильович

Формування навчальних умінь у слухачів магістратури за спеціальністю "Державне управління" : практ. посіб. / М. В. Терентьєв, І. В. Шпекторенко. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2008. – 56 c. – 5 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Т48


Ткачук, Анатолій

З історії реформ адміністративно-територіального устрою України 1907-2009 роки / А. Ткачук, Р. Ткачук, Ю. Ганущак. – К. : Леста, 2009. – 127 c. : ілюстр. – 12 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

Т78


Трудове право України : навч. посіб. для студ. ВНЗ / за ред.

П. Д. Пилипенка; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – 3-тє вид., перероб. і допов. – К. : Істина, 2010. – 208 c. – 26 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

Х20


Харитонов, Є. О.

Цивільне право України : підручник / Є. О. Харитонов,

О. І. Харитонова, О. В. Старцев. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : Істина, 2009. – 816 c. – 80 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)


34(075.8)

Ю20


Юзікова, Н. С.

Судові та правоохоронні органи України : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Н. С. Юзікова ; Дніпропетровський нац. ун-т. – 4-те вид, перероб. і допов. – К. : Істина, 2007. – 320 c. – Реком. МОНУ. – 40 грн.Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)
35 – Державне адміністративне управління. Військова справаn

355(075.8)

Ж24


Жалібо, Євген Петрович

Безпека життєдіяльності : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Є. П. Жалібо,

Н. М. Заверуха, В. В. Зацарний. – 6-те вид. – К. : Каравела, 2008. –

344 c. – Реком. МОНУ. – 33 грн.Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)
36 -Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб

36(075.8)

В19


Васильєв, Володимир Васильович

Навчальний посібник до самостійної роботи з курсу "Соціальна робота на підприємстві" / В. В. Васильєв, О. Л. Тупиця. – Д. : Літограф, 2010. – 125 c. – 6 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля

378(075.8)

А68


Аннєнкова, Ірина Петрівна

Моніторинг якості вищої освіти в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу : навч. посіб. / І. П. Аннєнкова,

Є. Л. Стрельцов, М. В. Ткаченко ; Одеський нац. ун-т

ім. І. І. Мечникова. – О. : Фенікс, 2011. – 182 c. – 32 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

А89


Арьергард : альманах искусств, науки и литературы. № 1 /2010 /

гл. ред. С. Ищенко. – К. : ООО "Антикварна сучасність", 2010. – 354 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

378(477)

В55


Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Дніпропетровська область / за заг. ред.

Я. В. Шрамка; НАН України; Ін-т вищої освіти; МГО Асоціація ректорів пед. ун-тів Європи. – К. : Знання України, 2011. – 295 c. – 86 грн.Кільк. прим.: 15 (КСХ. – 4, ЧзП. – 1, ЧзГ. – 1, ВЧЗ. – 1, Чз2. – 1, Чз3. – 1, Чз8. – 1, Б3. – 1, Б4. – 1, Б5. – 1, ФТФ. – 1, КПМ. – 1)

37(075.8)

Г52


Гладуш, Віктор Антонович

Психолого-педагогічна діагностика та відбір дітей до спеціальних закладів : навч. посіб. для студ. ДНУ, які навч. за напрям. "Корекційна освіта" / В. А. Гладуш, В. В. Купрас ; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2012. – 56 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, Б5. – 7)


37

І-21


Іванова, Олена Андріївна

Сад літератури в журнальній оптиці сучасності. Медіакомунікації з, для і про літературу : монографія / О. А. Іванова. – О. : Астропринт, 2009. – 368 c. – 138 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

378

К50


Клокар, Н. І.

Інституційний розвиток та професійний розвиток персоналу закладу післядипломної педагогічної освіти : навч.-метод. комплекс. Кн. 1 /

Н. І. Клокар ; Київ. обл. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів. – К. : КОІПОПК, 2010. – 144 c. – 26 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


378

К50


Клокар, Н. І.

Інституційний розвиток та професійний розвиток персоналу закладу післядипломної педагогічної освіти : навч.-метод. комплекс. Кн. 2 /

Н. І. Клокар ; Київ. обл. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів. – К. : КОІПОПК, 2010. – 192 c. – 26 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


378

К50


Клокар, Н. І.

Інституційний розвиток та професійний розвиток персоналу закладу післядипломної педагогічної освіти : навч.-метод. комплекс. Кн. 3 /

Н. І. Клокар ; Київ. обл. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів. – К. : КОІПОПК, 2010. – 63 c. – 26 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


378

К50


Клокар, Н. І.

Інституційний розвиток та професійний розвиток персоналу закладу післядипломної педагогічної освіти : навч.-метод. комплекс. Кн. 4 /

Н. І. Клокар ; Київ. обл. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів. – К. : КОІПОПК, 2010. – 112 c. – 26 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


37(075.8)

К82


Кримчак, Людмила Юріївна

Посібник до вивчення дисципліни "Основи корекційної педагогіки" : навч. посіб. для студ. ІІІ-ІV курсів фак-ту психології та фак-ту суспіл. наук і міжнар. відносин ДНУ / Л. Ю. Кримчак. – Д. : РВВ ДНУ, 2012. – 32 c. – 3 грн.Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, Б5. – 7)

378

К90


Куліш, Артем Іванович

Легенди ДІІТу (Дніпропетровського нац. ун-ту залізничного транспорту ім. акд. В. Лазаряна ) / А. І. Куліш. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Д. : Вид-во ДІІЕу, 2010. – 659 c. : ілюстр. – 65 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

371.4

Л65


Лиханов, Альберт Анатольевич

Драматическая педагогика : очерки конфликт. ситуаций /

А. А. Лиханов. – 3-е изд., доп. – М. : Педагогика, 1990. – 477 c. – 1 грн. 40 к.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 2, Б5. – 1)


378

О-26


Обучение иностранных граждан в высших учебных заведениях Российской Федерации : стат. сб. Вып.8. / авт.-сост.: А. Л. Арефьев,

А. Ф. Шереги; Центр соц. прогнозирования и маркетинга. – М. : ЦСПиМ, 2011. – 176 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

378(076)

П24


Педагогічний практикум для викладача вищого технічного навч. закладу : навч. посіб. для студ. ВНЗ / уклад. О. Г. Величко,

В. П. Іващенко, О. Г. Ясев та ін. – Д. : РВА Дніпро-VAL, 2009. – 160 c. – Реком. МОНУ. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

П52


Полтавський національний педагогічний університет

ім. В. Г. Короленка. Філологічні науки : зб наук. пр. Вип. 1(7) / голов. ред. М. І. Степаненко. – Полтава : ПНПУ, 2011. – 142 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

П52


Полтавський національний педагогічний університет

ім. В. Г. Короленка. Філологічні науки : зб наук. пр. Вип. 8 / голов. ред. М. І. Степаненко. – Полтава : ПНПУ, 2011. – 130 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

П52


Полтавський національний педагогічний університет

ім. В. Г. Короленка. Філологічні науки : зб наук. пр. Вип. 9 / голов. ред. М. І. Степаненко. – Полтава : ПНПУ, 2011. – 137 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

П76


Пріма, Раїса Миколаївна

Формування професійної мобільності майбутнього вчителя початкових класів: теорія і практика : монографія / Р. М. Пріма. – Д. : ІМА-прес, 2009. – 367 c. – 35 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
4 — Мова. Мовознавство

42(075.8)

А64


Английский для юристов. Базовый курс = Just English : учеб. пособ. для юрид. вузов / Ю. Л, Гуманова, В. А. Королёва-МакАри,

М. Л. Свешникова, Е. В. Тихомирова; под ред. Т. Н. Шишкиной. –

6-е изд., стер. – М. : КНОРУС, 2009. – 256 c. – 36 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)


42

А64


Англо-русский русско-английский словарь : 40 000 слов и выражений / под общ. ред. В. В. Агафонова. – М. : АСТ - ПРЕСС, 2009. – 544 c. – (Карманные словари). – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (Б3. – 1)

42(075.8)

А79


Арбекова, Татьяна Ивановна

Английский без ошибок : учеб. пособ. для ин-тов и фак. иностр. яз. /

Т. И. Арбекова. – М. : Высш. шк., 1985. – 207 c. –1 грн. 50 к.

Кільк. прим.: 12 (КСХ. – 4, УБГ. – 8)


4У(075.8)

Б75


Бодик, Остап Петрович

Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія : навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. П. Бодик,

Т. М. Рудакова. – К. : Центр учб. л-ри, 2011. – 416 c. – Реком. МОНУ. – 39 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


42

Б81


Бонк, Наталья Александровна

Учебник английского языка в 2-х частях : учеб. для впервые приступ. к изуч. англ. яз. с препод. Ч. 1. / Н. А. Бонк, Г. А. Котий,

Н. А. Лукьянова. – М. : Деконт, 2008. – 640 c. – 46 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)


42

Г60


Голіцинський, Юрій Борисович

Граматика : зб. вправ / Ю. Б. Голіцинський, Н. А. Голіцинська. –

5-те вид., випр. та допов. – К. : Арій, 2006. – 544 c. – (Англійська мова для школярів). – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)


42

Г60


Голіцинський, Юрій Борисович

Граматика : зб. вправ / Ю. Б. Голіцинський, Н. А. Голіцинська. –

5-те вид., випр. та допов. – К. : Арій, 2010. – 544 c. – (Англійська мова для школярів). – Схв. МОНУ. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)


4

Г67


Горбаневский, Михаил Викторович

В мире имен и названий / М. В. Горбаневский. – М. : Знание, 1983. – 192 c. – 6 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

4

Д27


Дейк, Т. А.

Язык. Познание. Коммуникация / Т. А. Дейк ; пер.с англ.

В. И. Герасимова. – М. : Пргресс, 1989. – 310 c. : ил. –8 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)


4(075.8)

Д69


Дорошенко, Сергій Іванович

Вступ до мовознавства : навч. посіб. для студ. ВНЗ / С. І. Дорошенко, П. С. Дудик. – К. : Вища школа, 1974. – 296 c. – 5 грн.Кільк. прим.: 41 (УБГ. – 40, КСХ. – 1)

43

З-13


Завьялова, Валентина Мартовна

Практический курс немецкого языка. Для начинающих /

В. М. Завьялова, Л. В. Ильина. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : Лист Нью, 2005. – 880 c. – 55 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)


4(075.8)

З-48


Зеленько, Анатолій Степанович

Загальне мовознавство : навч. посіб. / А. С. Зеленько. – 2-ге вид., стер. – К. : Знання, 2011. – 380 c. – 80 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

47

З-62


Зиман, Світлана Миколаївна

Латинсько-англо-російсько-український словник термінів з морфології та систематики судинних рослин / С. М. Зиман, Д. М. Гродзинський,

О. В. Булах ; Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України. – К. : Наукова думка, 2011. – 284 c. – 179 грн.

1   2   3   4