Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Видавнича справа та редагування»Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Видавнича справа та редагування»
Описано рекомендації щодо складання І верстання текстових та ілюстративних елементів видань, правильності застосування шрифтів, вибору формату сторінки складання, використання коректурних знаків І практичного підрахунку обсягів видань
Навчальний посібник 3.81 Mb. 35
читати
Навчальний посібник для студентів напряму підготовки 140103 «Туризм» денної та заочної форм навчанняНавчальний посібник для студентів напряму підготовки 140103 «Туризм» денної та заочної форм навчання
«Туризм» ден та заоч форм навчання / Ю.І. Ільєнко, Г. В. Шершньова. – Донецк: Доннует, 2014. – 173 с
Навчальний посібник 3.68 Mb. 8
читати
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладівНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Навчальний посібник 2.88 Mb. 32
читати
Навчальний посібник містить термінологічні диктанти до різних тем та розділів курсу інформатики допрофільного та профільного навчання. Посібник побудовано на основі програмних вимог з інформатики. Збірник містить 12 диктантівНавчальний посібник містить термінологічні диктанти до різних тем та розділів курсу інформатики допрофільного та профільного навчання. Посібник побудовано на основі програмних вимог з інформатики. Збірник містить 12 диктантів
Термінологічні диктанти сформовано з питань теоретичного, практичного та логічного характеру, які призначені для виконання по завершенню вивчення основних розділів сучасної інформатики з метою закріплення та оволодіння теоретичним
Навчальний посібник 155.16 Kb. 1
читати
1. Предмет і завдання курсу1. Предмет і завдання курсу
Роз’яснюються важливі аспекти праці в друкованих та електронних засобах масової інформації. Подаються поняття про газетні жанри як комунікативні форми журналістики, про організацію роботи редакцій, важливі підходи до творчої праці
Навчальний посібник 1.02 Mb. 10
читати
Навчальний посібник складається з двох розділів, в яких викладені основні закономірності поверхневих явищ, будова колоїдних міцел та властивості дисперсних систем, що мають практичне значення для металургійноїНавчальний посібник складається з двох розділів, в яких викладені основні закономірності поверхневих явищ, будова колоїдних міцел та властивості дисперсних систем, що мають практичне значення для металургійної
Дослідження властивостей дисперсних систем дає можливість більш глибокого теоретичного розуміння структури речовин та суті багатьох природних І технологічних процесів
Навчальний посібник 0.68 Mb. 6
читати
Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Рецензент и: канд геол мін наук, доц. Корнєєнко С. ВНавчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Рецензент и: канд геол мін наук, доц. Корнєєнко С. В
Навчальний посібник 1.05 Mb. 13
читати
Навчальний посібник для студентів спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»Навчальний посібник для студентів спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
Тема: Пам’ять систем, інтерфейси підключення та побудова систем обробки сигналі 47
Навчальний посібник 2.24 Mb. 9
читати
Навчальний посібник до змістового модулю №3 для студентів І курсу фармацевтичного факультету спеціальність «Фармація» та «Технологія парфумерно-косметичних засобів»Навчальний посібник до змістового модулю №3 для студентів І курсу фармацевтичного факультету спеціальність «Фармація» та «Технологія парфумерно-косметичних засобів»
Навчальний посібник 0.87 Mb. 7
читати
Навчальний посібник Основи технічного редагування І оформлення тексту Відомче виданняНавчальний посібник Основи технічного редагування І оформлення тексту Відомче видання
Матеріали обговорено на засіданні методичної комісії викладачів та майстрів виробничого навчання за професією «оператор комп’ютерного набору, електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин»
Навчальний посібник 1.82 Mb. 10
читати
В.І. Коробов системи комп’ютерної математики в хімії основні засоби організації обчислень Ухвалено вченою радою університету як навчальний посібникВ.І. Коробов системи комп’ютерної математики в хімії основні засоби організації обчислень Ухвалено вченою радою університету як навчальний посібник
К 68 Коробов В.І. Системи комп’ютерної математики в хімії. Основні засоби організації обчислень: Навч посіб. Ёc д.: Рввдну, 2004. Ёc 136 с
Навчальний посібник 3.59 Mb. 8
читати
Навчальний посібник для студентів медичних і біологічних спеціальностей вищих навчальних закладівНавчальний посібник для студентів медичних і біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів
Навчальний посібник 1.47 Mb. 15
читати
Навчальний посібник для підготовки бакалаврів у галузях знань «Економіка та підприємництво»Навчальний посібник для підготовки бакалаврів у галузях знань «Економіка та підприємництво»
Екологія: навчальний посібник для підготовки бакалаврів у галузях знань «Економіка та підприємництво», «Право», «Менеджмент І адміністрування», «Соціологія», «Компۥютерні науки». [видання друге, зі змінами та доповненнями]
Навчальний посібник 2.97 Mb. 19
читати
Навчальний посібник для слухачів, курсантів та студентів вищих навчальних закладівНавчальний посібник для слухачів, курсантів та студентів вищих навчальних закладів
Г. О. Бойко – доктор технічних наук, професор Державного підприємства «Конструкторське бюро «Артилерійське озброєння»
Навчальний посібник 2.07 Mb. 11
читати
Навчальний посібник Київ 2002 ббк 22. 313 С 23 І. В. Зависляк, Є. В. МартишНавчальний посібник Київ 2002 ббк 22. 313 С 23 І. В. Зависляк, Є. В. Мартиш
Збірник задач з курсу “Електродинаміка нвч”: навчальний посібник /І. В. Зависляк, Є. В. Мартиш
Навчальний посібник 1.6 Mb. 11
читати

  1   2