Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЦентральна державна науково-технічна бібліотека гірничо-металургійного комплексу України

Скачати 20.37 Kb.

Центральна державна науково-технічна бібліотека гірничо-металургійного комплексу України
Скачати 20.37 Kb.
Дата конвертації31.03.2019
Розмір20.37 Kb.
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ Від 22.09.2005 №07-041827-7745 Центральна державна науково-технічна бібліотека гірничо-металургійного комплексу України 49100, м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 23 Управління Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі Про віднесення до бібліотечних фондів Державне казначейство України розглянуло лист Центральної державної науково-технічної бібліотеки гірничо-металургійного комплексу України від 31.08.
Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ України) - всеукраїнська бібліотека загальнодержавного значення, входить до мережі науково-технічних бібліотек України та системи науково-технічної інформації Міністерства освіти і науки України.
Кри́мський піво́стрів, Крим, також Таврія (крим. Qırım yarımadası, Qırım, Къырым ярымадасы, рос. Крымский полуостров, Крым) - півострів, розташований на півдні України, у межах Автономної Республіки Крим, Севастополя та частково півдня Херсонської області (північ Арабатської стрілки).
2005 №56 про застосування коду економічної класифікації при придбанні періодичних видань бібліотекою і в межах компетенції повідомляє.
Журнал (фр. journal) - друковане періодичне видання. Поряд з газетою, журнал є одним з основних ЗМІ і пропаганди, впливає на громадську думку, формуючи її відповідно до інтересів певних ідеологічних груп, суспільних класів, політичних партій і організацій.
Відповідно до Закону України „Про бібліотеки і бібліотечну справу” бібліотечний фонд - упорядковане зібрання документів, що зберігається в бібліотеці. Бібліотечні фонди формуються відповідно до значення, складу користувачів бібліотеки та виду бібліотеки як упорядковане зібрання документів. Економічна класифікація видатків бюджету розмежовує видатки за економічними ознаками з детальним розподілом коштів за їх предметними ознаками. Здійснення видатків за їх економічною сутністю регулює наказ Державного казначейства України від 4.11.
Бібліоте́чний фонд - упорядковане зібрання документів, що зберігається в бібліотеці. Бібліотечний фонд - це твори друку (книги, періодичні видання), а також інші документи (діафільми, мікрофільми, цифрові документи).
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Державна казначейська служба України (до 28.03.2011 р. - Державне казначейство України) - центральний орган виконавчої влади України, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів.
2004 №194 „Про затвердження Роз’яснень щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету”. В абзаці 17 Роз’яснень до застосування коду економічної класифікації 2110 “Придбання обладнання і предметів довгострокового користування” визначено: „ за вказаним кодом здійснюються витрати на поповнення книг для бібліотечних фондів”, тобто, якщо періодичні видання (газети, журнали) є бібліотечними фондами видатки на їх придбання здійснюються за значеним вище кодом. У випадку, якщо періодичні видання не відносяться до бібліотечних фондів, видатки на їх придбання необхідно проводити за КЕКВ 1131 “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар”. Віднесення періодичних видань та іншої літератури до бібліотечних фондів повинно регламентуватися відомчими нормативними актами.
Періодичне видання - серіальне видання (зазвичай друковане), що виходить через певні проміжки часу, має заздалегідь визначену постійну щорічну кількість і назву нумерованих чи датованих, однотипово оформлених випусків, які не повторюються за змістом, мають однакову назву.
Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.
Відповідальність щодо розподілу періодичних видань на „бібліотечний фонд” та „не бібліотечний фонд” покладається виключно на розпорядника бюджетних коштів. В.о. Голови О.О. Чечуліна Вик. Шевченко О.В.  281-49-45


Скачати 20.37 Kb.

  • Автономній Республіці Крим
  • Закону України
  • Державного казначейства України