Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЦентральна міська бібліотека «Електронні послуги для жителів громади м. Нетішина»

Скачати 65.59 Kb.

Центральна міська бібліотека «Електронні послуги для жителів громади м. Нетішина»
Скачати 65.59 Kb.
Дата конвертації25.03.2017
Розмір65.59 Kb.

НЕТІШИНСЬКА МІСЬКА ЦЕНТРАЛІЗОВАНА БІБЛІОТЕЧНА СИСТЕМА

ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА БІБЛІОТЕКА«Електронні послуги для жителів громади м.Нетішина»

Забезпечення вільного доступу всіх членів громади до соціально значимої інформації є головним критерієм у роботі бібліотек Нетішинської міської ЦБС.

Ця робота здійснюється за такими основними напрямками: вільний доступ до інформаційних ресурсів органі влади; інформаційна підтримка; інформування та просвітницька робота серед населення.

У центральній міській бібліотеці , міській бібліотеці для юнацтва, міській бібліотеці №3 діють Інформаційні пункти електронних послуг та Пункти доступу громадян до офіційної інформації органів влади, які забезпечують вільний доступ користувачів бібліотек до інформації органів державної влади та місцевого самоврядування, надають можливість впливати на законодавчий процес та формують навики роботи з мережевими ресурсами органів влади та управління.

Інформаці́йні ресу́рси (Information resources) - документи і масиви документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, банках даних, депозитаріях, музейних сховищах і т.і.). Розрізняють інформаційні ресурси державні та недержавні.
Місце́ве самоврядува́ння - право та змога органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.
Законодавчий процес - це процедура ухвалення закону, яка складається з певних стадій - самостійних, логічно завершених етапів і організаційно-технічних дій.
Державна влада - це публічно-політичні відносини панування і підкорення між суб'єктами, що спираються на державний примус.

Відповідно до Національного плану дій у рамках ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд», Розпорядження Кабінету Міністрів України, центральна міська бібліотека активно реалізує ініціативу «Публічні бібліотеки – мости до електронного урядування», де публічні бібліотеки стають лідерами у впровадженні електронного урядування, місцем доступу громадян до інформаційних ресурсів.

Електро́нне урядува́ння - спосіб організації державної влади за допомогою систем локальних інформаційних мереж та сегментів глобальної інформаційної мережі, що забезпечує функціонування органів влади в режимі реального часу та робить максимально простим і доступним щоденне спілкування з ними громадян, юридичних осіб, неурядових організацій.
Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.
Кабінет Міністрів України Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.

У травні 2013р. Нетішинська міська рада спільно з центральною міською бібліотекою взяли участь у Національному конкурсі реалізованих проектів у сфері електронного урядування, де Нетішин було представлено на рівні міст та районів у номінації «Електронні сервіси» та стали одними з переможців.

Неті́шинська міська́ ра́да - орган місцевого самоврядування в Хмельницькій області. Адміністративний центр - місто обласного значення Нетішин.
Нетішинська міська рада отримала відзнаку лідера електронного урядування «Лев – 2013 рік», а центральна міська бібліотека - подяку за активну громадську позицію у впровадженні електронного урядування в Україні та за участь в реалізації спільно з органами влади згаданого проекту.

Завдяки співпраці з місцевими органами влади та реалізації програми «Бібліоміст» Нетішинська центральна міська бібліотека має можливість надавати доступ до адміністративних та інших електронних послуг у новому форматі.

Інформацію про послуги з електронного урядування та перелік послуг можна переглянути на сайті центральної міської бібліотеки у розділі «Електронне урядування» http://www.netishyn-cbs.edukit.km.ua/e-uryaduvannya/, де за гіперпосиланнями можна перейти на сайт з потрібною послугою та скористатися нею самому, чи з допомогою бібліотекаря-консультанта.

Для зручності користування на сайті бібліотеки розміщені банери сайтів органів державної влади та місцевого самоврядування, а також список офіційних сайтів органів влади та офіційних видань України, каталог інтернет - ресурсів державних та місцевих електронних послуг та "Карта електронних послуг м. Нетішина". За допомогою даної карти користувачі можуть дізнатись про найпопулярніші послуги е -урядування, якими можна скористатись не виходячи з дому.

Через мережу Інтернет в бібліотеках міста користувачам надається низка електронних послуг (е-урядування, е-освіта, е-бібліотека, е-медицина, е-зайнятість, е-кадастр, е-пенсія, е-податкова, е-суд, та ін.) .

Інтернет Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.

Звернувшись до інформаційного пункту електронних послуг користувачі мають можливість відправити запит Президенту України на отримання публічної інформації, звернутись до єдиного веб-порталу органів виконавчої влади України, переглянути проекти Законів Україн на офіційному веб-порталі Верховної Ради, звернутися до органів влади та місцевого самоврядування за допомогою «Державної системи електронних звернень», долучитися до обговорення проектів нормативно-правових актів на сайті «Громадянське суспільство і влада», звернутись до Нетішинської міської ради та в он-лайн режимі переглянути Рішення виконавчого комітету міської ради та перелік адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг.

Адміністративні послуги - це публічні (державні та муніципальні) послуги, що надаються органами виконавчої влади, виконавчими органами місцевого самоврядування та іншими уповноваженими суб'єктами, і надання яких пов'язане з реалізацією владних повноважень.
Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.
Викона́вча вла́да - одна з трьох гілок державної влади відповідно до принципу поділу влади. Розробляє і втілює державну політику, спрямовану на забезпечення виконання законів, та керує сферами суспільного життя.
Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) - державні установи з надання різноманітних адміністративних послуг за принципом "єдиного вікна" та "прозорого офісу". Створюються при місцевих радах з метою комфортності та протидії корупції в надані послуг фізичним та юридичним особам.

З метою інформування користувачів в центральній міській бібліотеці діє виставка «Бібліотека, влада, громада. Долучайся і ти!», оформлено стенд «Доступ до електронного урядування в бібліотеці», розроблено плакат «Зверніться до бібліотеки і отримайте в електронному вигляді…», вказівник електронних послуг, відеопрезентація «Інформаційний пункт електронних послуг».

Для більш оперативного задоволення потреб користувачів проведено соціологічне дослідження «Сервіси е-урядування для громади».

Соціологічне дослідження - система логічних і послідовних методологічних, методичних та організаційно-технічних процедур для отримання наукових знань про соціальне явище, процес.

Мета дослідження: аналіз поінформованості громади щодо е-урядування, е-демократії; виявити найбільш популярні серед користувачів види послуг е-урядування, з метою їх ефективної популяризації серед потенційних користувачів, а також дослідити потреби відвідувачів бібліотеки для вдосконалення надання е-послуг.

В результаті опитування користувачів виявлено , що найбільш корисними для себе користувачі бібліотеки вважають послуги з галузей освіти та соціальної політики, а додатково користувачі бажають отримувати послуги з житлово-комунального господарства.

Соціа́льна полі́тика - комплекс заходів державного та недержавного характеру, спрямованих на виявлення, задоволення і узгодження потреб та інтересів громадян, соціальних груп, територіальних громад.
Житлово-комунальне господарство - галузь, а вірніше, сукупність галузей, що забезпечують життя і роботу населення країни в нормальних умовах, а також постачання підприємств галузей народного господарства необхідними ресурсами води, газу, тепла й електроенергії.

Працівниками бібліотечної системи регулярно проводяться уроки-практикуми, тренінги щодо оволодіння інформаційно-комунікаційними технологіями та інструментами е-урядування. Навчання проходять під гаслом «Вчимось самі - Вчимо громаду!».

У 2015 році для бібліотечних працівників Нетішинської міської ЦБС проведені навчання з електронної звітності та ряд тренінгів «Електронні послуги для громади». Під час тренінгів проводились практичні заняття з використання різних видів е-послуг.

Активну участь бібліотечні працівники приймають у семінарах-тренінгах з е-урядування , які проводяться на базі Регіонального тренінгового центру Хмельницької ОУНБ, а також у обласних вебінарах та вебінарах Української бібліотечної асоціації ("Реалізація електронного урядування: для чого потрібні бібліотеки?").

Практи́чні заня́ття - форма навчального заняття, при якій викладач організує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентом відповідно сформульованих завдань.
Украї́нська бібліоте́чна асоціа́ція (УБА) - незалежна всеукраїнська громадська організація з індивідуальним і колективним членством, яка об'єднує на добровільних засадах осіб, професійно пов'язаних з бібліотечною справою, бібліографічною та інформаційною діяльністю, та тих, хто зацікавлений у їхньому розвитку.

Регялярно проводяться тренінги для користувачів «Сервіси е-урядування для громади». Учасниками тренінгів переважно є учнівська та студентська молодь міста, підприємці, безробітні та пенсіонери. Під час навчання користувачі вивчають сутність та основні поняття електронного урядування, проводиться огляд електронних ресурсів доступ до яких надає бібліотека, індивідуальні практичні заняття з використання різних видів е-послуг.

Спільно з міським територіальним центром соціального обслуговування населення на базі центральної бібліотеки діє «Університет ІІІ покоління», - умовний заклад, слухачами якого є люди похилого віку, одинокі, безробітні та інваліди. В університеті діють три факультети : літературно-мистецький, декоративно-прикладного мистецтва та комп’ютерної грамотності.

Електронний ресурс - це інформаційні ресурси, які керуються комп'ютером, у тому числі ті, які потребують використання периферійного пристрою, підключеного до комп'ютера. Електронними ресурсами є електронні дані (інформація у вигляді чисел, букв, символів, зображень, включаючи графічну інформацію, відеоінформацію тощо, або їхні комбінації), електронні програми або об'єднання цих видів в одному ресурсі.
Декоративно-ужиткове мистецтво - один із видів художньої діяльності, твори якого поєднують естетичні та практичні якості. Декоративне означає «прикрашати». Ужиткове ж означає, що речі мають практичний вжиток, а не лише є предметом естетичної насолоди.

Слухачі факультету комп’ютерної грамотності знайомляться з основами роботи на ПК та Інтернет, вивчають основні текстові редактори, вчаться шукати необхідну інформацію, створювати свої електронні скриньки, за допомогою Skype спілкуватися з родичами та близькими, відновлювати старі знайомства у соціальних мережах.

Текстовий редактор - комп'ютерна програма-застосунок, призначена для створення й зміни текстових файлів (вставки, видалення та копіювання тексту, заміни змісту, сортування рядків), а також їх перегляду на моніторі, виводу на друк, пошуку фрагментів тексту тощо.
Навчання проводять спеціалісти, які мають необхідні навички. Серед них - волонтери з центру соціального обслуговування, інженер-програміст та провідний бібліограф центральної міської бібліотеки.

Важливим напрямком в діяльності бібліотек щодо впровадження нових електронних послуг є їх популяризація серед громади через засоби масової інформації, участь у загальноміських акціях «Бібліотечні інновації для розвитку громади».

Засоби масової інформації Засоби масової інформації (ЗМІ), мас медіа (Mass media) - преса (газети, журнали, книги), радіо, телебачення, інтернет, кінематограф, звукозаписи та відеозаписи, відеотекст, телетекст, рекламні щити та панелі, домашні відеоцентри, що поєднують телевізійні, телефонні, комп'ютерні та інші лінії зв'язку.

По даній темі підготовлено та видано друковані рекламні матеріали, це: оголошення;

Рекла́ма (лат. reclamare - «поновлювати крик, знову кричати, кликати, голосно заперечувати») - спеціальна інформація про осіб чи продукцію, що розповсюджується в будь-якій формі та в будь-який спосіб з метою прямого чи опосередкованого одержання прибутку.
рекламні листівки «Скористайся послугами електронного урядування у бібліотеці»; буклети: «Електронне урядування: теоретичні аспекти», «Голосарій Е-урядування», «Е-ресурси бібліотечному фахівцю», «Стань активним учасником громадянського суспільства», «Пункт вільного доступу до Інтернету», «Послуги е-урядування в бібліотеці»; плакат «Звернись до бібліотеки і отримай в електронному вигляді…»; вебліографічні списки «Електронне урядування та перспективи його розвитку в Україні», «Офіційні видання України», «Офіційні сайти», «Електронний документообіг» ін.

З роботою інформаційних пунктів відвідувачів бібліотеки знайомлять під час проведення екскурсій та масових заходів.

Інформаційні матеріали (про конкурси, гранти, тренінги, навчання, стажування, громадські обговорення тощо), які надходять до бібліотек по електронній пошті розсилаються зацікавленим організаціям та особам, виставлялися у інформаційних куточках та на сайті центральної міської бібліотеки.

Електро́нна по́шта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - популярний сервіс в інтернеті, що робить можливим обмін даними будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).

Таким чином бібліотеки Нетішинської міської ЦБС надають доступ до: власних електронних ресурсів, баз даних; Інтернет мережі, е-урядування; Skype спілкування; Wi-Fi.

Співпрацюючи з владою, бізнесом, закладами освіти, ЗМІ, іншими партнерами , бібліотеки Нетішинської міської ЦБС стали центрами місцевої громади, навігаторами електронних послуг.

Олена Кушнерук, провідний бібліограф Нетішинської міської ЦБС


Список використаних джерел


  1. Гостинна Д. Нетішин – флагман із впровадження електронного урядування / Д.Гостинна // Поділ. вісті. – 2013. – 10 груд. – С.3
  1. Дейнека О. Громада – це сила! / О.Дейнека // Трудівн. Полісся. – 2014.- 22 трав. – С.4; 7
  1. Кушнерук О. Електронні послуги для громади / О.Кушнерук // Перспектива.- 2015. – 28 берез. С.8.
  1. Кушнерук О. Користувачі 248 бібліотек України взяли участь у вебінарі про децентралізацію / О.Кушнерук // Нетішин. вісн. – 2015. – 31 лип. С.4
  1. Фединчук Б. Лідерські відзнаки та дипломи Нетішину / Б.Фединчук // Нетішин. вісн. – 2013. – 1 листоп. – С.2  1. Електронне урядування [Електронний ресурс] // Вікіпедія. - Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/. – Назва з екрана
  1. За розвиток електронного урядування [Електронний ресурс] // Перспектива. - Режим доступу: http://perspekt.org.ua/news/. - Назва з екрана


Скачати 65.59 Kb.

  • Кабінету Міністрів України
  • Української бібліотечної асоціації
  • Список використаних джерел