Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЧастина системи телефонного зв’язку

Скачати 271.32 Kb.

Частина системи телефонного зв’язку
Скачати 271.32 Kb.
Дата конвертації19.03.2017
Розмір271.32 Kb.

Частина 1. СИСТЕМИ телефонного зв’язку
Розділ 2 . ТЕЛЕФОННі мережі
1. Телефонні мережі - структура і класифікація


У середині XІ сторіччя багато вчених і винахідників робили спроби передати людську мову на відстань за допомогою електричного струму. Здійснити на практиці це вдалося лише в 1861 р. німецькому винахіднику Иоганну Ф. Рейсу. На жаль, його апарат, названий "телефоном", сучасники сприйняли як цікаву, але марну технічну новинку.

І лише через 15 років, Олександр Грэхем Белл запатентував конструкцію електромагнітного телефону, що знайшла практичне застосування.

Електри́чний струм (англ. electric current) - упорядкований, спрямований рух електрично заряджених частинок у просторі.
Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.
Тому початок розвитку телефонного зв’язку відносять до 1876 року. В Україні перші міські телефонні станції з’явилися у 1885 році у Києві.

Телефонний зв'язок є одним з видів електричного зв'язку. Реалізується телефонний зв’язок за допомогою телефонних мереж.

Телефонна мережа - комплекс технічних споруд і устаткування, призначений для здійснення телефонного зв'язку, складається з телефонних вузлів зв'язку, телефонних станцій, ліній зв'язку й абонентських установок.

Телефонний вузол зв'язку - узагальнене поняття, що означає: складову частину телефонної мережі зв’язку, призначену для об’єднання і розподілу інформаційних потоків; підприємство зв'язку, що надає населенню, виробничим підприємствам, організаціям і установам різні послуги телефонного зв'язку.

Вузол зв’язку - один з найважливіших компонентів телефонної мережі. Крім рішення основної задачі - організації тимчасових чи (і) постійно діючих (так званих кросових) з'єднань однорідних типових трактів зв'язку, каналів зв'язку і ланцюгів, що належать різним лініям зв'язку, - на вузлах зв’язку. здійснюється настроювання каналів, усунення ушкоджень ліній та ін.

Комплект устаткування вузла зв’язку і схема розміщення залежать від його призначення. До основних технічних характеристик вузла зв’язку відносять: кількість каналів, що комутуються, ємність комутаційного устаткування, обсяг оброблюваної інформації.

Телефонна станція - комплекс технічних засобів, призначених для комутації каналів зв'язку телефонної мережі.

Те́хніка (від грец. techne - мистецтво, майстерність) - сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовані знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва.
На телефонних станціях здійснюється з'єднання визначених телефонних каналів - абонентських і сполучних ліній зв'язку - на час телефонних переговорів і їхнє роз'єднання по закінченні переговорів; з цією метою здійснюється об'єднання і розподіл потоків телефонних повідомлень по напрямках зв'язку. Телефонна станція - різновид вузла зв'язку. Зазвичай телефонні станції розміщують в окремому будинку.

На початковому етапі розвитку телефонного зв'язку в телефонних мережах використовувалися винятково ручні телефонні станції, на яких комутацію каналів здійснювали оператори-телефоністки. У ХХ ст. почався процес автоматизації телефонного зв'язку: з'явилися АТС, що удосконалювалися в міру розвитку комутаційної техніки.Лінії зв'язку Т. с. можуть бути повітряні, кабельні, радіорелейні, оптичні (лазерні) і супутникові. Для якісної передачі різних видів інформації організують стандартні (типові) канали, що характеризуються визначеними параметрами. Одним з таких параметрів є ширина ефективно передаваної смуги частот, що складає 300- 3400 Гц для передачі телефонних повідомлень.

У залежності від займаного місця в телефонному тракті і способу встановлення з'єднання, лінії можуть називатися: • абонентськими (забезпечують з'єднання телефонних апаратів з телефонними станціями),

 • сполучними (забезпечують з’єднання АТС між собою).
  Телефо́н - вид електрозв'язку, що дає змогу передавати і приймати мовлення на відстань за допомогою електричних сигналів (що передаються дротами) або радіосигналів.Абонентською установкою називається телефонний апарат, що має дисковий або кнопочний номеронабирач.

Типи автоматично комутованих телефонних мереж та структура загальнодержавної телефонної мережі подані на рисунку. .

Загальнодержавна телефонна мережа складається з міжміської телефонної мережі і зонових телефонних мереж.

Міжміська телефонна мережа забезпечує з'єднання автоматичних міжміських телефонних станцій (АМТС) різних зон і слугує для об’єднання зонових телефонних мереж в загальнодержавну мережу.

Зонова телефонна мережа складається з місцевих телефонних мереж, розташованих на території зони і всерединозонової телефонної мережі.

Місцеві телефонні мережі розділяються на міські, обслуговуючі місто і найближчі пригороди, і сільські, що забезпечують зв'язок у межах сільського адміністративного району.

Телефонні мережі установ служать для внутрішнього зв'язку підприємств, установ, організацій і можуть бути з'єднані з мережею загального користування або бути автономними.

2. Характеристика сучасного стану систем телефонного зв’язку України


Основним оператором телефонного зв’язку в Україні є відкрите акціонерне товариство "Укртелеком" (www.
Ват (Вт, W, англ. watt) - одиниця вимірювання потужності у СІ.
ukrtel.net
, www.ukrtelecom.ua), яке володіє первинною мережею України, магістральними і зональними лініями зв'язку, надає усі види сучасних телекомунікаційних послуг. Сьогодні "Укртелеком" - це підприємство, що має у своєму складі 30 філій, у тому числі 27 регіональних дирекцій.

Серед послуг "Укртелекому" - міжнародний, міжміський і місцевий телефонний зв’язок, провідне віщання, радіозв'язок, радіомовлення і телебачення, дукументальний електрозв'язок, відеоконференцзв’язок, ІSDN, Frame Relay, здача в оренду цифрових каналів, доступ до глобальної мережі Інтернет.

Frame relay (англ. ретрансляція кадрів, FR) - протокол канального рівня мережевої моделі OSI. Служба комутації пакетів Frame Relay в наш час (2007) широко поширена в усьому світі. Максимальна швидкість, яку допускає протоколом FR - 34.
Телекомуніка́ції, також електрозв'язок (англ. Telecommunications) - передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду дротовими, радіо, оптичними або іншими електромагнітними системами.
Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.

Міжнародний і міжміський телефонний зв’язок України забезпечується за допомогою 46 міжміських телефонних станцій (АМТС), у тому числі 19 аналогових і 27 цифрових. Цифрові АМТС в даний час функціонують у всіх обласних центрах України, а також у містах Кривий Ріг і Севастополь. У Києві діють 3 АМТС: дві аналогові, що належать Укртелекому й одна цифрова, котра виконує функції міжнародної телефонної станції й належить Утел.

Закрите Акціонерне Товариство Утел (www.

Акціонерне товариство (англ. Joint-stock company, нім. Aktiengesellschaft) - один з різновидів господарських товариств. Акціонерним товариством визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на визначене число акцій, що засвідчують права та обов'язки учасників товариства ( акціонерів ).
utel.net.ua) є провідним оператором міжміського та міжнародного телефонного зв’язку в Україні. Ще одна міжнародна АМТС, що належить Утел функціонує у Львові.

Місцевим телефонним зв'язком "Укртелеком" забезпечує більше 8,6 мільйонів абонентів, у тому числі в містах - 7,3 мільйони, у селах - 1,2 мільйона. Телефонна ємність (кількість телефонів на 100 жителів України) складає більше 19,6 телефонних номерів. У Києві цей показник складає 43,6 телефонів на 100 жителів столиці.

З 1996 року на телефонній мережі впроваджується система сигналізації СС-7. Змінюється структура комутаційного устаткування - на зміну координатним АТС (що складають переважну більшість на місцевих телефонних мережах) приходять цифрові (9,9%) і квазіелектронні (9,4%).

Як основні задачі розвитку вітчизняних систем телефонного зв’язку виділяються:


 • модернізація існуючих місцевих ліній зв'язку,

 • розвиток магістральних волоконно-оптичних (ВОЛС) та радіорелейних ліній зв'язку.3. Основи функціонування телефонних мереж

Сигналізація.


У процесі встановлення з'єднання по каналах і лініях зв'язку передаються різні сигнали. Вони поділяються на:

 • лінійні сигнали (сигнали взаємодії) - лінійна сигналізація;

 • сигнали керування - реєстрова сигналізація;

 • акустичні (інформаційні) - звукова сигналізація;

Лінійні сигнали можуть передаватися на будь-якому етапі встановлення з'єднання. До них відносяться: сигнал виклику станції абонентом, сигнал занятості (каналу чи комутаційних приладів), сигнал відповіді абонента, сигнал відбою з боку одного з абонентів, сигнал роз'єднання, по якому відбувається звільнення приладів зайнятого сполучного тракту.

Сигнали керування передаються в процесі встановлення з'єднання. Під їхнім впливом утворюється сполучний тракт між лініями абонентів. До сигналів керування відносяться сигнали набору номера (адресна інформація) і різні сигнали, якими обмінюються керуючі пристрої вузлів і станцій у процесі встановлення з'єднання.

Акустичні сигнали служать для інформації абонента про хід процесу встановлення з'єднання. До них відносяться зумерні сигнали: "Відповідь станції", "Зайнятий", "Контроль посилання виклику".

Розрізняють три різновиди сигналізації: • абонентську (в інтерфейсі "користувач-мережа"),

 • внутрішньостанційну (між модулями АТС),

 • міжстанційну (між АТС, вузловими станціями, мережними базами даних, між станціями і центрами технічної експлуатації, між станціями різних мереж).

На різних стадіях розвитку телефонних мереж Міжнародний консультативний комітет з телефонії і телеграфії (МККТТ, CCІTT), нині Міжнародний союз електрозв'язку (МСЭ-Т, ІTU-T), рекомендував різні стандарти систем сигналізації. Сучасною системою сигналізації, що використовується в телефонних системах зв’язку є СС №7. Вимоги до централізованої системи сигналізації № 7 вперше були сформульовані в рекомендаціях МККТТ у 1981 р. і надалі доповнені в 1984 р.

При використанні централізованої сигналізації сигнальні повідомлення передаються в т.зв. загальному каналі сигналізації (ЗКС, на російській - ОКС). Загальний канал сигналізації являє собою сукупність засобів, що забезпечують прийом вимог на передачу лінійних, реєстрових і інформаційних сигналів, формування пакетів даних перемінної довжини із сигнальною й іншою інформацією, передачу і прийом кадрів, забезпечення необхідної достовірності і задоволення вимог по припустимій затримці.

Пакети даних - в телекомунікаціях це відформатований блок даних який передається за допомогою комутації пакетів в комп'ютерній мережі. Комп'ютерні лінії зв'язку, які не підтримують передачу пакетів даних, такі як традиційні від точки-до-точки (англ. point-to-point)
В ЗКС використовується пакетний спосіб передачі і комутації.

Система сигналізації № 7 являє собою багатофункціональний протокол керування доставкою повідомлень змінної довжини в пакетній формі. Цей протокол спочатку призначався для керування доставкою сигнальних повідомлень користувачів телефонної мережі по загальному каналу. З часом функції протоколу системи сигналізації № 7 розширювалися внаслідок інтегрування багатьох служб в одній мережі. В даний час протокол СС № 7 вважається універсальним, здатним забезпечувати транспортування будь-яких даних у мережі з пакетною комутацією.

Основними перевагами загальканальної системи сигналізації №7 є: • швидкість - час встановлення з'єднання не перевищує однієї секунди;

 • висока продуктивність - один канал сигналізації здатний одночасно обслуговувати до тисячі розмовних каналів;

 • економічність - мінімальна кількість устаткування на комутаційній станції;

 • надійність - можливість альтернативної маршрутизації в мережі сигналізації;

 • гнучкість - можливість передачі будь-яких даних (телефонії, цифрових мереж з інтеграцією служб, мереж рухомого зв'язку, інтелектуальних мереж і т.д.).

Для обміну повідомленнями по протоколу СС № 7 створюється сигнальна мережа, що складається з пунктів сигналізації (Sіgnalіng Poіnt) і з’єднуючих їх ланок сигналізації (Sіgnalіng Lіnk).

Система нумерації


Для ідентифікації з’єднуваних абонентських пристроїв використовується система нумерації. Система нумерації може бути:

Закрита - набирається однаковий номер поза залежністю від виду з'єднання [місцеве, зонове, міжміське]

Відкрита - номер, що набирається, залежить від виду з'єднання (місцеве - семизначний, зонове - восьмизначний, міжміське - десятизначний).

В Україні (як і в Росії) використовується відкрита система нумерації.

Система нумерації передбачає поділ території на зони семизначної нумерації з ємністю місцевих мереж не більше 8 млн.

Передбачено нумерацію зонових мереж єдиними тризначними міжміськими кодами (АВС). При цьому цифра А не повинна бути рівною 1 чи 2.

При автоматичному міжміському міжзоновому зв'язку абонент набирає:

8 - АВС ав ххххх,

де авххххх - зоновий абонентський номер.

При автоматичному зоновому зв'язку абонент набирає: 8 - 2 ав ххххх

При автоматичному міжнародному зв'язку абонент набирає:

8 - 10 - повний міжнародний номер (11-12 значний)

Для нумерації при міжнародному зв'язку МККТТ привласнив однозначні коди - див. таблицю .

Таблиця .Північна і Центральна Америка

1

Африка

2

Європа

3 і 4

Південна Америка

5

Мала Азія, Австралія, Океанія

6

Країни колишнього СРСР

7

Центр. Азія і Далекий Схід

8

Індія і Близький Схід

9

У кожній з цих зон країні присвоєюється одно-, двох- і тризначні коди, першою цифрою яких є однозначний код зони. Загальне число знаків не повинне перевищувати 11.

Імпульсний та тоновий набір


Для набору номера абонента в телефонній мережі може підтримуватися один із двох способів - імпульсний і тоновий набір.

Імпульсний, або декадно-імпульсний набір передбачає передачу по абонентській лінії для кожної цифри номера відповідної кількості імпульсів (шляхом зміни напруги передаваного сигналу). На рис. . показано як змінюється напруга при імпульсному наборі цифр 3 і 2.

Тоновий набір (частотний) передбачає використання для набору кожної з цифр номера відповідних їй частот.

В
українських телефонних мережах використовується переважно імпульсний набір.


4. Схеми побудови телефонних мереж

Побудова міжстанційних зв’язків


Н
айпростішою телефонною мережею є нерайонована телефонна мережа, в якій абонентські лінії включені безпосередньо в одну телефонну станцію (рис. .).

Районована телефонна мережа передбачає виділення декількох телефонних районів, кожний з яких має АТС зі включеними в неї абонентськими лініями (рис. ). Між собою ж станції телефонних районів можуть з’єднуватися за принципами: • "Кожна з кожною" - використовується , коли середня ємність мережі - до 8000 номерів. В мережах великої ємності за таким принципом з’єднуються АТС всерединовузлових районів.

 • Р
  адіальний - використовується для зв’язку опорної АТС з підстанціями, або станціями установ (УАТС), а також в нерайонованих мережах (рис. ).

 • З
  вузлами вихідного і вхідного повідомлення - використовуються в містах, де утворюються великі вузлові райони (рис. ). Можуть бути також з’єднання лише з вузлами вхідних повідомлень.Побудова абонентської мережі


Л
інії, що зв’язують абонентів з вузлами комутації (абонентська мережа) будуються по шкафній системі (рис. ).

При цьому абонентські лінії поділяються на: • Магістральні (від АТС до розподільчого шкафа);

 • Розподільчі (від розподільчого шкафа до розподільчої коробки);

 • Абонентська проводка ( від розподільчої коробки до телефонного апарата абонента).

Відповідно, кабелі, що прокладаються на певній ділянці мережі носять назви: з’єднувальні, магістральні, розподільчі і абонентські.

5. АТС - етапи розвитку та класифікація .


АТС - це комутаційна техніка, що дозволяє здійснювати автоматичні підключення за маршрутом, що визначається цифровим номером абонента.

Етапи розвитку АТС.


В своєму розвитку АТС пройшли 4 етапи:

 1. Машинні і декадно-крокові (АТСДК). Декадно-кроковими називають АТС, коммутаційне поле яких побудоване на декадно-крокових шукачах, а керуючі пристрої - на електромагнітних реле. Декадно-кроковий шукач це електромеханічний пристрій, контактне поле якого розділене на 10 декад, кожна з яких має по 10 виходів;
  Реле (рос. реле, англ. relay, нім. Relais n, Wächter m) - електричний комутаційний апарат, який автоматично виконує певні перемикання контрольованого ним електричного кола.
  Маши́на (від лат. machina, від дав.-гр. Μηχανή - пристрій, засіб, знаряддя) - технічний об'єкт, який складається із взаємопов'язаних функціональних частин (деталей, вузлів, пристроїв, механізмів та ін.)
  з’єднання входу з одним із виходів здійснюється підніманням щіток на певну декаду, а потім обертанням обирається вільний або потрібний в декаді вихід. В АТСДК застосовуєтьсяя безпосереднє керування встановленням з’єднання, коли послідовність імпульсів, що передається при наборі номера, транслюється в електромагніти шукачів.

Вперше такі АТС були створені в США у1889р. братами Строуджер. Покращені системи з шукачами на 300-500 ліній з’явилися в 1910-1920 рр., в них використовувався машинний привід, тому вони й отримали назву машинних. В СРСР декадно-крокові АТС почали виробляти в 1947 році: - АТС-47, АТС-54 - для міських телефонних мереж, ємність таких АТС становила до 10 000 номерів з нарощуванням по 100 номерів, УАТС-49 - для автоматизації внутрішнього виробничого зв’язку, СТС - сільських телефонних станцій. Найбільше розаповсюдження отримали АТС-50/100, АТС-500.

2) Релейні, координатні і механоелектронні. Основною особливістю координатних АТС є застосування комутаційних блоків, в яких комутація здійснюється за допомогою контактів тиску а не ковзання, як в АТСДК, а також централізоване управління для вибору з’єднувального шляху в схемі. Перша система такого типу була побудована в Швеції в 1926 р. В США - в 1934 р. В СРСР координатні системи АТС почали виробляти лише в 1956р. Найдосконаліші з них - АТСК-У - міська система, АТСК-50/200М - для села. Ще в 1998 році на місцевих телефонних мережах України переважали АТС координатної системи - приблизно половина загальної ємності - 4 млн. номерів, а на сільських мережах було близько 90% координатних АТС. Перехідним періодом була розробка механоелектронних АТС - на Київській міській телефонній мережі широко використоввувалась механоелектронна АТС ARE-11. 1. Квазіелектронні і електронні аналогові. Основною особливістю квазіелектронних є використання для побудови комутаційних полів швидкодіючих електромеханічних пристроїв, а для керуючих блоків - електронних пристроїв.
  Електро́ніка (від грец. Ηλεκτρόνιο - електрон) - наука про взаємодію електронів з електромагнітними полями і про методи створення електронних приладів і пристроїв, в яких ця взаємодія використовується для перетворення електромагнітної енергії, в основному для передачі, обробки і зберігання інформації.


 2. Електронні цифрові. Перша цифрова система була введена в дію в Франції в 1972 році. З 1978 р. багато компаній в США почали впровадження цифрових систем.

На сьогоднішній день в українській телефонній мережі працюють представники всіх чотирьох поколінь АТС. При чому повністю вітчизняного виробництва використовуються лише АТС першого покоління, решта - переважною більшістю іноземного походження.

Класифікація


Відповідно до різних класифікаційних ознак, можна виділити різні типи АТС.

По ємності розрізняють АТС: • малої ємності - до 1000 номерів;

 • середньої ємності - до 10000 номерів;

 • великої ємності - понад 10000 номерів.

Класифікація АТС за призначенням наведена в таблиці .

Таблиця .


Телефонні мережі
Міжміські

Міські

Сільські

АТС


 • Вузли автоматичної комутації;

 • Міжміські (АМТС);

 • Вузли з’єднувальних міжміських ліній.

 • Опорні станції;

 • Транзитні станції;

 • Опорно-транзитні станції;

 • Офісно-виробничі (УАТС);

 • Підстанції.

- Центральні станції;

- Вузлові станції;

- Оконечні станції;
6. Програмно-апаратні засоби АТС


На сьогоднішній день спеціальні програмно-апаратні та програмні засоби використовуються для автоматизації практично всіх сторін діяльності вузлів зв’язку України. При цьому автоматизації підлягають:

 • Абонвідділ;

 • Розрахунковий відділ, розрахунковий центр;

 • Технічні відділи (лінійний цех, станційний цех);

 • Бюро ремонту;

 • Робочі місця керівництва;

 • Бухгалтерія;

 • Планово-фінансовий відділ;

 • Пункти прийому оплат.

В
рамках комплексної автоматизації вузлів зв’язку, взаємозв’язок систем для автоматизації різних ділянок робіт подано на рис. .
Слід відмітити, що кожна з цих систем може мати свою базу даних та свій комплекс АРМів. На різних вузлах зв’язку України використовується різноманітне програмне забезпечення систем автоматизації підприємств електрозв’язку. Провідними постачальниками програмного забезпечення для вузлів зв’язку України є: підприємство "Електронні системи", НВП "Інновін", НВФ "ГРІС", ВКФ "РиКо", та ін.

Серед існуючих тенденцій використання інформаційних систем на вузлах зв’язку можна виділити: • Вироблення типових рішень для автоматизації основних функцій вузлів зв’язку.

 • Орієнтація на впровадження автоматизованих систем комплексних розрахунків (АСКР).
  Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.
  Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
  Ас (фр. as - туз; в переносному розумінні - вмілий, сміливий) - майстер повітряного бою. Часом слово вживається і для означення будь-якого висококласного спеціаліста.


 • Впровадження Web-технологій для віддаленого доступу технічного персоналу до систем за допомогою корпоративної мережі (Інтранет).
  Корпоративна мережа - це мережа, головним призначенням якої є підтримка роботи конкретного підприємства, що володіє даною мережею. Користувачами корпоративної мережі є тільки співробітники даного підприємства.


Серед проблем використання вже існуючих програм, особливо виділяється та, що програмне забезпечення АТС, імпортованих в Україну, їхня переінсталяція чи усунення яких-небудь недоліків (що регулярно з'являються в процесі роботи), не повною мірою доступні вітчизняному експлуатаційному персоналу. Це може привести до того, що по-перше, ці станції можуть бути виведені з ладу впливом ззовні, а по-друге, знаючи внутрішні коди операційних систем, можна ззовні виходити на АТС і проводити моніторинг інформації. Тому необхідне проведення технічних експертиз програмного забезпечення. На сьогоднішній день дану задачу вирішує Департамент спеціальних телекомунікаційних систем і захисту інформації (ДСТСЗІ) Служби безпеки України - декілька відомчих АТС вітчизняних і закордонних виробників таку експертизу вже пройшли.
Зáхист інформáції (англ. Data protection) - сукупність методів і засобів, що забезпечують цілісність, конфіденційність і доступність інформації за умов впливу на неї загроз природного або штучного характеру, реалізація яких може призвести до завдання шкоди власникам і користувачам інформації.
Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.
Украї́на (МФА: [ukrɑˈjinɑ]опис файлу) - держава у Східній Європі та частково в Центральній Європі, у південно-західній частині Східноєвропейської рівнини. Площа становить 603 628 км². Найбільша за площею країна з тих, чия територія повністю лежить у Європі, друга на європейському континенті, якщо враховувати Росію.

Для прикладу опишемо можливості деяких із систем, що використовуються на вузлах зв’язку України.


Білінгові системи


Про поняття білінгової системи див. розділ , пункт .

В галузі електрозв’язку щодо білінгових систем існує орієнтація на використання автоматизованих систем комплексних розрахунків (АСКР).

Автоматизо́вана систе́ма (АС) (англ. automated system) - сукупність керованого об'єкта й автоматичних керуючих пристроїв, у якій частину функцій керування виконує людина. АС являє собою організаційно-технічну систему, що забезпечує вироблення рішень на основі автоматизації інформаційних процесів у різних сферах діяльності (управління, проектування, виробництво тощо) або їх поєднаннях.
Це пов’язане з тим, що вузли зв’язку надають, зазвичай досить широкий спектр послуг. І використання систем, що охоплюють повністю цей спектр (забезпечують видачу єдиного рахунка за всі послуги, зроблені клієнту у визначений період) є економічно вигідним. Так, за даними компанії Утел, середні витрати на білінг в ній складають 4,5 %-5 % від доходу, а по деяких областях - до 10 %. В областях де впроваджені інтегровані системи витрати набагато нижчі - приблизно 1,5 %- 2,0 %.

Як приклад автоматизованої системи комплексних розрахунків розглянемо систему: "АСКР- область"l.

Система "АСКР- область"

Система використовується у Донецькій дирекції ОАО "Укртелеком", розроблена за участі СФ "Інек" (м Харків).

"АСКР-область" являє собою ієрархічно організовану сукупність програмно-апаратних комплексів, що працюють на різних об'єктах Донецької дирекції і пов'язані між собою корпоративною мережею передачі даних.

Програмно-апаратні комплекси складаються з робочих станцій, серверів (баз даних, файлових додатків) і комутаційних засобів (комутаторів, модемних пулів та ін). Корпоративний сервер, на якому зосереджується вся інформація про зроблені послуги, розташовується в Центрі інформаційних технологій Донецької дирекції.

Робоча станція (англ. workstation) - комплекс апаратних і програмних засобів, призначених для вирішення певного кола завдань.
Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
На цьому сервері ведуться комплексні розрахунки з донецькими абонентами, сюди надходять їхні платежі, дані апаратури погодинного обліку, а також зведення про інші зроблені послуги, у тому числі послуги АМТС усіх зонових абонентів. До сервера приєднані робочі станції Сервісного центра - АРМ по прийому платежів, обслуговуванню фізичних і юридичних осіб, уведенню замовлень комутаторного залу й ін. Протарифіковані обсяги міжміських послуг реплікуються на сервери центрів (цехів) електрозв'язку, де використовуються в комплексних розрахунках з відповідними абонентами.

Сервер бази даних працює під керуванням операційної системи Wіndows NT. Як СУБД для задачі "АСКР-область" була обрана СУБД ORACLE. База даних АСКР має складну архітектуру і містить у собі більш 300 таблиць зі складною структурою зв'язків.

"АСКР-область" вирішує наступні комплекси задач: • Ведення нормативно-довідкової інформації.

 • Ведення картотек (ведення картотеки юридичних осіб, а також обробка нарядів для автоматизованої підтримки картотек абонентів, технічних засобів і постійних послуг).

 • Збір і обробка інформації про зроблені послуги (інтерактивне введення інформації про послуги, завантаження файлів послуг із суміжних систем, формування постійних послуг, тарифікація).
  Завантаження файлів (стягування; англ. download) - перенесення (отримання) файлів або інформації іншого вигляду з віддаленого комп'ютера (веб-сайту, ftp-сайту, серверу пошти тощо) на комп'ютер користувача.
  Обробка інформації́ - вся сукупність операцій (збирання, введення, записування, перетворення, зчитування, зберігання, знищення, реєстрація), що здійснюються за допомогою технічних і програмних засобів, включаючи обмін по каналах передачі даних [6.


 • Збір і обробка інформації про платежі (реєстрація наявних оплат в інтерактивному чи режимі off-lіne, завантаження файлів платежів із системи "Клієнт - банк").

 • Ведення особових рахунків (формування виконавчих рахунків за послуги електрозв'язку, ведення перерахунків, обробка претензій, контроль стану рахунка, у тому числі автопродзвін абонентів, формування попереджень, списків дебіторів).

 • Формування статистичної й аналітичної звітності (інформація про доходи, контроль і аналіз міжнародного і міжміського графіків, бухгалтерські відомості).

 • Настроювання системи і сервіс (відкриття і закриття звітних періодів, ведення користувачів і настроювання різних АРМ).

У рамках АСКР відпрацьовані 11 різних типових АРМ:

1) прийому наявних платежів у віддалених пунктах;

2) уведення рахунків-квитанцій;

3) уведення корінців замовлень через комутаторний зал;

4) уведення послуг,

5) надання довідок абоненту про стан особового рахунка;

6) прийому й обробки претензій абонента;

7) ведення НДІ і картотек;

8) завантаження інформації з послуг і платежів; тарифікації;

9) масового друку;

10) адміністратора;

11) прикладного програміста.

При експлуатації АСКР у Донецьку виник ряд проблем, зв'язаних з обробкою великих обсягів інформації (приріст обсягів бази даних за один розрахунковий період складав більше 10 млн записів) Реалізована в "АСКР-область" дворівнева архітектура системи, основана на технології "Клієнт - сервер", незважаючи на надзвичайну гнучкість системи перестала задовольняти потреби у швидкості обробки інформації і надання вихідних форм.

В результаті було здійснено перехід до трьохрівневої архітектури обчислень. При цьому всі розрахункові функції були винесені на сервер додатків, завдяки чому звільнився сервер бази даних, що використовується як сховище даних і збережених процедур для попередньої обробки даних.

Сховище даних (англ. data warehouse) - предметно орієнтований, інтегрований, незмінний набір даних, що підтримує хронологію і здатний бути комплексним джерелом достовірної інформації для оперативного аналізу та прийняття рішень.

Рівень бізнес-логіки реалізується на базі ASP (Actіve Server Pages) для Web-систем Презентаційна логіка архітектури реалізується з використанням стандартних Web-браузерів, чим забезпечується незалежність від конкретної конфігурації робочого місця користувача і платформи.

Використання Web-технологій у локальній мережі підприємства дозволяє перейти на якісно новий рівень організації технологічних процесів.

Технологі́чний проце́с - це впорядкована послідовність взаємопов'язаних дій та операцій, що виконуються над початковими даними до отримання необхідного результату.


Автоматична система почасового обліку вартості міських телефонних розмов (АПУС)


Для прикладу розглянемо систему АПУС, розроблену підприємством "Електронні системи". Дана система експлуатується більш ніж на 250 АТС України.

С
истема передбачає обслуговування мережі АТС, підключених за допомогою каналів зв'язку до одного чи декількох центрів збору інформації (ЦЗІ) (рис. ).


До складу устаткування АПУС входить ряд основних функціональних модулів, що залежать від типу АТС і набору сервісних можливостей, необхідних замовнику. Знімання, первинне масштабування і первинна обробка аналогової інформації в точках підключення до АТС здійснюється пасивними модулями аналогових комутаторів під керуванням контролера.

Всі зареєстровані системою дані зберігаються у внутрішній пам'яті устаткування, а потім по комунікаційній мережі пересилаються для запису на диск персонального комп'ютера. Дані накопичувальних тарифікаційних лічильників передаються безпосередньо на ПК ЦЗІ, дані докладного контролю і діагностики станції зберігаються на диску ПК АТС. У подальшому дані докладного контролю можуть також, при необхідності централізованої обробки, передаватися в автоматичному режимі в ЦЗІ.

В даний час система АПУС являє собою комплекс програмних і апаратних засобів, що дозволяють здійснювати:


 • Реєстрацію і знімання інформації, поточний моніторинг подій.

 • Самодіагностику апаратури і діагностику роботи станційного устаткування.

 • Видачу тарифікаційних звітів погодинного обліку.

 • Відпрацьовування віддалених довідкових запитів до даних докладного контролю.

 • Транспортування даних між центрами обробки.

В
ипускаються варіанти устаткування для станцій наступних типів: АТСК, АТСК-У, АТСК-100/2000, декадно-крокові, "Пентаконта", "Квант", ПСК. Все устаткування сумісне на рівні зовнішніх запитів і форматів даних, що дозволяє підключатись до одного ЦЗІ й обробляти дані всіх АТС одного району незалежно від їхнього типу.

Програмне забезпечення розроблене для операційної системи Wіndows 95/98, Wіndows NT (рис. ).

Якщо говорити про функції системи, то щодо обліку часу телефонних розмов система дозволяє реєструвати наступні події:


 • Вихідні розмови всіх абонентів АТС, із забезпеченням функцій детального контролю.

 • Вихідні дзвінки з таксофонних апаратів.

 • Вихідні заняття сполучних ліній відомчих АТС, включених у ГТС.

 • Заняття станційного устаткування.

Система дозволяє враховувати наявність у телефонній мережі спарених абонентів, а також "вечірників". Наявна можливість також вести роздільний облік денного і вечірнього часу розмов за добу для всіх абонентів.

Базові функції системи можуть бути розширені використанням сервісних можливостей: блокування зв'язку (у випадку несплати за послуги зв'язку, здійснюється персоналом з комп'ютера АТС чи ЦЗІ) й установки захисту від несанкціонованого доступу (встановлюється абонентом з метою блокування міських і (чи) міжміських дзвінків зі свого номера).

Крім цього, система реєструє й обробляє широкий спектр даних, необхідних для проведення детального аналізу працездатності станційного устаткування.

Персонал АТС має також можливість поточного моніторингу подій; у цьому випадку інформація про розмову, що почалася чи відбулася, або заняття станційного устаткування відразу ж відображається на екрані ПК.

Програма забезпечує парольний захист і надає гнучкий механізм розмежування доступу різних категорій персоналу до функцій системи.

Існує також програма "Майстер АПУС", яка доповнює функціональність базового набору програм системи АПУС і є інструментом оператора центра збору інформації. Її робота організована за принципом "майстра", результат є наслідком відповіді оператора на серію послідовних питань. Програма, дозволяє робити перетворення даних різних зареєстрованих системою форматів. Зокрема, перетворювати дані обліку розмов абонентів у лічильники оплати.

Для автоматизації транспортування інформації, що накопичується апаратно-програмними комплексами АПУС, із всіх АТС телефонного вузла зв'язку в один чи кілька центрів збору інформації використовується програма "Комунікатор".

Серед інших систем АПУС можна назвати АПУС-В(ЗР) НПФ "Інновін".


Програми автоматизації технічного (лінійного) обліку і роботи з нарядами


Для прикладу розглянемо програму Lіo32, призначена для підвищення ефективності роботи служби технічного обліку, яка є розробкою виробничо-комерційної фірми "РиКо".

Програма вирішує задачі: • обліку завантаження лінійних споруджень (зайняті, вільні й ушкоджені пари),

 • призначення даних для включення нових установок і перестановок (робота з нарядами);

 • видача технічних довідок;

 • видача динамічно оновлюваних лінійних даних для служб, що здійснюють ремонтні роботи на лінійних мережах;
  Ремонт - процес зміни, відновлення, покращення будь-чого, доведення об'єкта до початкових характеристик (не слід плутати з реставрацією).


 • оперативне коригування баз даних навантаження за результатами виконання нарядів і проведених ремонтних робіт.

Роботу з даною програмою потрібно почати з заповнення баз даних типів різного устаткування, оскільки ця інформація потрібна практично у всіх режимах функціонування програми (рис. ).

В
програмі використовується математична модель опису лінійних мереж міського і сільського телефонного зв'язку, основана на теорії направлених графів.

Математи́чна моде́ль - система математичних співвідношень, які описують досліджуваний процес або явище. Математична модель має важливе значення для таких наук, як: економіка, екологія, соціологія, фізика, хімія, механіка, інформатика, біологія та ін.

Lіo32 вимагає сполучення з діючими на вузлі зв’язку абонентськими і (або) білінговими системами. Результатом такого сполучення буде можливість "витягати" з білінгових БД найрізноманітнішої інформації про абонентів: абонкартка будь-якого ступеня повноти на будь-якого абонента.

Програми автоматизації роботи бюро ремонту


Програма Br08, що є розробкою виробничо-комерційної фірми "РиКо" призначена для підвищення ефективності роботи служби Бюро Ремонту за рахунок:

 • автоматичного підключення програми до абонентських і лінійних даних;

 • аналізу на етапі прийому заявки належності даного телефону до міських чи сільських абонентів, інформації про відключення телефону за чи несплату по сигналу АС, наявності для даного телефону неусунутого ушкодження чи планового ремонту на кабельній мережі;

 • візуального контролю над процесом передачі й усунення ушкоджень з поділом на міські і сільські, види (станційні, лінійні, кабельні), по ділянках;

 • автоматичного контролю повторності заяв і ушкоджень с формуванням необхідної документації;

 • автоматичного аналізу порушення контрольних термінів усунення ушкоджень;

 • автоматичної генерації нарядів на усунення несправностей із вказанням динамічно сформованих програмою лінійних і абонентських даних;

 • автоматизації ведення всієї необхідної технічної документації з можливістю формування будь-якої форми вихідного документа;
  Техні́чна документа́ція - система графічних і текстових документів, необхідних і достатніх для безпосереднього використання на усіх стадіях життєвого циклу продукції (конструюванні, виготовленні та експлуатації промислових виробів; при проектуванні, зведенні і експлуатації будівель і споруд; при розробці технологічних процесів виробництва; при розробці та використанні програмного забезпечення).


 • контролю за роботою монтерів - реєстрація дзвінків монтерів з можливістю перегляду і друку;

 • реєстрації лічильників дзвінків, що надійшли, на початку і кінці зміни з визначенням їх кількості.

Також передбачається можливість формування будь-якої звітної документації за будь-який період, передбаченої діючою інструкцією.

Програма інтегрується з іншими програмними комплексами телефонного вузла та використовує їхні дані. Так, на етапі прийому заявки по номеру телефону програма "витягує" із БД техвідділу інформацію про повний ланцюжок лінійних даних, з білінгової системи чи системи обліку абонентів, або ж подібної - інформацію про прізвище абонента чи назву підприємства, його адресу. З власних БД програми BR_08 береться інформація про вже наявні заявки, про неусунуті на даний момент ушкодженнях, вся інформація про ушкодження по даному номеру. Одночасно перевіряється, чи не відключений даний телефон по АС чи за несплату, чи не знаходиться кожна з ділянок кабелю, по якому проходить с
игнальний ланцюг даного абонента, на плановому ремонті (рис. ).

Існує також програма WEB_08 для віддаленого WEB-доступу до баз даних бюро ремонту всіх центрів (цехів) електрозв'язку в межах областної дирекції. Дана програма призначена для автоматичного багатофакторного порівняльного аналізу якісних показників центрів (цехів) електрозв'язку і являє собою автоматизоване робоче місце технічного керівника рівня обласної дирекції.

Автоматизо́ване робо́че мі́сце (АРМ) - індивідуальний комплекс технічних і програмних засобів, що призначений для автоматизації професійної праці фахівця і забезпечує підготовку, редагування, пошук і видачу на екран і друк необхідних йому документів і даних.
Звернення здійснюються через корпоративну Інтранет мережу. Програмне забезпечення включає WEB-сервер і сукупність клієнтських додатків, орієнтованих на різні СУБД і мережні платформи.

7. Телефонія в сучасному офісі.


Оптимізувати зв`язок в сучасному офісі можна за допомогою пристроїв під назвою PABX (Private Automatic Branch eXchange). В деяких джерелах зустрічається скорочення PBX. І на українську мову це зазвичай перекладається як офісна АТС. Хоча під цією абревіатурою ховаються два різних типи обладнання: офісні і відомчі АТС.


Рис. . Відомча АТС Meridian-1


Основною відмінністю офісних і відомчих АТС є тип використовуваних з`єднань з телефонною мережею загального користування. Офіcні АТС завжди використовують лише абонентські лінії. Відомчі ж АТС можуть використовувати з`єднувальні лінії і якусь кількість абонентських ліній (зазвичай це прямі телефони керівництва, служби безпеки). На основі відомчих АТС можуть будуватися відомчі телефонні мережі.


Рис. . Офісна АТС Norstar


Основне призначення офісних АТС - підключення певної кількості внутрішніх абонентів до міських телефонних ліній, тобто організація внутрішнього і зовнішнього зв`язку. При цьому кількість міських ліній, як правило, менша, ніж кількість внутрішніх абонентів.

Всі сучасні АТС мають модульну конструкцію - базовий блок з мінімальним числом міських і внутрішніх ліній, а при необхідності збільшення ємності на станціях встановлюються плати розширення (для міських ліній чи для внутрішніх абонентів).

В назві АТС, як правило, вказується максимальна кількість міських і внутрішніх ліній або загальна кількість портів (для цифрових станцій або станцій високої ємності). Наприклад: SKP8 16HX - 8 міських ліній і 16 внутрішніх абонентів, GDK 162/182 - 162 порти без блоку розширення і 182 з блоком розширення і т.п.

За типом оброблюваного сигналу можна виділити: • аналогові,

 • псевдоцифрові

 • цифрові АТС.

Комутаційне обладнання аналогових АТС працює з аналоговим сигналом на внутрішніх і зовнішніх лініях. Псевдоцифрові АТС працюють з аналоговим сигналом по зовнішніх лініях, але забезпечують цифровий внутрішній зв`язок для користувачів цифрових телефонних апаратів.

Цифрові автоматичні телефонні станції дозволяють комутувати голосові сигнали і сигнали передачі даних.

Ана́логовий сигна́л - сигнал (напруга, струм тощо), неперервний на всьому проміжку часу. Аналоговий сигнал є або вираженим синусоїдальним коливанням, або, у загальному випадку, розкладеним у ряд (Фур'є) накладанням синусоїдальних коливань певної амплітуди і частоти.
Автомати́чна телефо́нна ста́нція (АТС) - телефонна станція, що забезпечує автоматичне з'єднання абонентів телефонної мережі.
Комутація забезпечується за допомогою мультиплексування з часовим ущільненням каналів (TDM). Мовні сигнали кодуються за допомогою імпульсно-кодової модуляції.
І́мпульсно-ко́дова модуля́ція (ІКМ або PCM - англ. Pulse Code Modulation) - процес перетворення аналогового сигналу у цифровий сигнал, коли через певні інтервали часу беруться відліки аналогового сигналу і незалежно один від одного квантуються і далі кодуються цифрами.
Аналоговий мовний сигнал перетворюється в послідовність двійкових кодів за допомогою блока імпульсно-кодової модуляції, який здійснює стробування (оцінку) мовного сигналу 8000 разів в секунду, замірюючи амплітуду сигналу і переводячи її в двійкові коди.

Цифрові АТС мають спеціальне програмне забезпечення і керуються за допомогою комп`ютера. За допомогою цифрових АТС можна підтримувати наступні функції і стандарти.

1). Автоматичне комутування виклику (ACD - automatic call distribution). Ця функція дозволяє системі швидко і ефективно обробляти великі обсяги вхідних дзвінків.

2). Голосове сповіщення (VM - voice massaging) абонентів. Дана функція працює з системою пам`яті, призначеної для зберігання, автоматичного пошуку і розсилки повідомлень у вигляді мови.

3). Комп`ютерна телефонія (CIT - computer telephone integration). Це дозволяє абоненту отримати за допомогою комп`ютера додаткові послуги, щоправда, для цього необхідна наявність програмного телефонного інтерфейсу.

4). Європейський стандарт безпровідного зв`язку (DECT - Digital European Cordless Telephone), який дозволяє використовувати в телефонній системі спеціальне обладнання для забезпечення пересувного зв`язку на тереторії офісу.

5). Прямий доступ в систему (DISA - Direct Inward System), за допомогою якого система програмується таким чином, що при наборі номера по одній з пдключених міських ліній, абонентможе, минаючи секретаря, набрати будь-який внутрішній номер або отримати доступ до зовнішньої лінії. (Слід відмітити, що цю функцію підтримують і деякі аналогові станції).

6). Система керування господарством (PMS - Property management System).

Система керування, також Система управління (англ. control system) - систематизований набір засобів впливу на підконтрольний об'єкт для досягнення цим об'єктом певної мети. Об'єктом системи керування можуть бути як технічні об'єкти так і люди.
Часто використовується в готельних комплексах, дозволяє зберігати в пам`яті комп`ютера всю інформацію про телефонні рахунки пожильців та використовувати її при зозрахунках, а також здійснювати поточний контроль при реєстрації і виписці постояльців.


Рис.30. Системний апарат офісної АТС


За допомогою системних апаратів офісної АТС можна здійснювати такі функції як:

- швидкісний набір номера - номер заноситься в пам`ять телефону або АТС і за ним закріплюється якась клавіша, таким чином можна набрати номер, натиснувши одну клавішу;

- конференц-зв`язок - можна вести одночасно розмову з декількома абонентами, як внутрішніми, так і зовнішніми;

- розмова не знімаючи трубку - завдяки вбудованому в апарат мікрофону і динаміку;

- надання довідки під час розмов - для консультації з колегою можна відключити мікрофон;

- переадресація виклику - за допомогою цієї функції виклик може бути переадресований на телефон секретаря, або один факс може обслуговувати декілька міських ліній;

- утримання виклику - натисненням клавіші лінія переводиться в режим утримання, а співбесідник слухає фонову музику або будь-яку радіостанцію через підключений до АТС тюнер, через деякий час ви зможете повернутися до перерваної розмови;

- виклик на занятого абонента - якщо лінія зайнята, то натиснувши клавішу “callbk”, можна повісити трубку і продовжити роботу. Як тільки потрібний вам номер звільниться, система сповістить про це звуковим сигналом і почне набір номера.

Всі ці функції жорстко закріплені за групою клавіш, винесених окремо.

На сьогоднішній час на Українському ринку офісного і відомчого зв`язку представлене обладнання великих зарубіжних компаній і концернів, таких як: Nortel, AT&T, Siemens, Alcatel, Tadiran, Connex, LG Electronics, Nec, Harris, Samsung та інш. На внутрішньому ринку працюють офіційні партнери або ділери багатьох з перерахованих фірм. Вони виконують збирання обладнання під конкретне замовлення, а також весь комплекс необхідних робіт по установці, програмуванню, гарантійному і післягарантійному обслуговуванню.

В таблиці 11 . подано назви АТС від основних виробників.

Таблиця 11Виробник

Відомчі АТС

Офісні АТС

Northern Telecom (NORTEL)

Meridian-1

NorStar

Lucent Technologies (AT&T)

Definity

BCS, Partner

Philips

Sopho iS3000

Sopho-S

Siemens

Hicom

Hicom

Ericsson

VOX series

VOX series

Вартість АТС в перерахунку на 1 лінію багато в чому залежить від її типу, сумісності з ISDN, сотовими та іншими системами.


Скачати 271.32 Kb.

 • 1. Телефонні мережі - структура і класифікація
 • 2. Характеристика сучасного стану систем телефонного зв’язку України
 • 3. Основи функціонування телефонних мереж
 • Імпульсний та тоновий набір
 • 4. Схеми побудови телефонних мереж
 • Побудова абонентської мережі
 • 5. АТС - етапи розвитку та класифікація .
 • 6. Програмно-апаратні засоби АТС
 • Автоматична система почасового обліку вартості міських телефонних розмов (АПУС)
 • Програми автоматизації технічного (лінійного) обліку і роботи з нарядами
 • Програми автоматизації роботи бюро ремонту
 • 7. Телефонія в сучасному офісі.