Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЧерниця Валерій Дмитрович, методист Вінницького обласного центру технічної творчості учнівської молоді. пояснювальна записка програма

Скачати 237.15 Kb.

Черниця Валерій Дмитрович, методист Вінницького обласного центру технічної творчості учнівської молоді. пояснювальна записка програма
Скачати 237.15 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації27.05.2017
Розмір237.15 Kb.
ТипПрограма
  1   2МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ВІННИЦЬКОЇ

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол засідання науково-методичної Наказ Департаменту освіти і науки

ради Вінницького обласного інституту Вінницької облдержадміністрації

післядипломної освіти педагогічних

працівників

04 вересня 2013 р.

Моделі́зм - творче конструювання, випробування і використання моделей повітряного, сухопутного, водного транспорту, масштабних фігур та макетів архітектурних споруд, з метою колекціонування, демонстрації або участі у спортивних змаганнях.
Ві́нницька о́бласть - область у Центральній Україні. Населення становить 1,6 млн осіб (2016 р.).
№ 6 23 вересня 2013 № 551

Навчальна програма з позашкільної освіти

технічного напряму
« Ремонт побутової техніки»

2 роки навчання

м. Вінниця -2013

СХВАЛЕНО


Протокол засідання

методичної ради Вінницького

обласного центру технічної

творчості учнівської молоді

28 серпня 2013 р. № 2


Укладач: Черниця Валерій Дмитрович, методист Вінницького обласного центру технічної творчості учнівської молоді.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма розроблена на основі типової програми, затвердженої Міністерством освіти України в 1996 р.

Міністе́рство осві́ти і нау́ки Украї́ни (МОН України) - центральний орган виконавчої влади України.
, та розрахована на 3 роки навчання.

Використання в побуті різноманітних електроприладів суттєво полегшує працю домогосподарки, скорочує витрати часу, поліпшує гігієнічні умови праці.

За допомогою побутових електроприладів можна приготувати їжу, випрати та випрасувати білизну, почистити одяг, прибрати приміщення, натерти підлогу, освітити та обігріти помешкання, зберігати продукти харчування тривалий час.

Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.
Ї́жа - все, що споживає людина й інші живі істоти для підтримки життя; харчі. Речовини, що їх організм отримує з навколишнього середовища, є для нього будівельним матеріалом і джерелом енергії.
Через мобільні телефони, персональний комп’ютер можна працювати в мережі INTERNET.
Стільниковий телефон - автономний мобільний телефон, призначений для роботи в мережах стільникового зв'язку; використовує приймач радіодіапазону і традиційну телефонну комутацію для здійснення телефонного зв'язку на території зони покриття мережі.

В процесі використання електроприладів виникає потреба в кваліфікованому обслуговуванні, в профілактичному ремонті, заміні спрацьованих вузлів приладів. Багато робіт можна навчитися виконувати самостійно, не звертаючись до спеціалізованої майстерні по ремонту побутової техніки. Гурток „Ремонт побутової техніки” покликаний допомогти учням 5-11 класів навчитеся виконувати нескладні ремонтні роботи самостійно, грамотно експлуатувати побутову техніку, орієнтуватись у виборі можливої професії, діагностувати поломки складної побутової техніки тощо.

На першому році навчання в гуртку учні одержать елементарні відомості про електричний струм, електромережу, електродвигуни, навчаються виявляти найпростіші неполадки, що виникають у побутових електроприладах, а також усувати ці неполадки.

Побутова техніка - техніка, що використовується в побуті. Призначається для полегшення домашніх робіт, для створення комфорту в повсякденному житті людини. Класифікується за значимістю (необхідна, бажана, можна обійтися), за розміром (мала побутова техніка і велика побутова техніка), цільовим призначенням тощо.
Ремонт - процес зміни, відновлення, покращення будь-чого, доведення об'єкта до початкових характеристик (не слід плутати з реставрацією).
Електри́чний струм (англ. electric current) - упорядкований, спрямований рух електрично заряджених частинок у просторі.

Гурток другого року навчання охоплює учнів 7-9 класів, що прагнуть оволодіти основами ремонту побутової радіоелектронної апаратури, мають певний обсяг знань, набутих у школі, а краще - в гуртках радіоелектронного конструювання.

Радіоелектро́нний за́сіб (РЕЗ) - технічний засіб, призначений для передавання та/або приймання радіосигналів радіослужбами (визначення терміну в Законі України «Про радіочастотний ресурс України»).
На заняттях гуртка учні осягатимуть основи радіоелектроніки, що необхідно для свідомого пошуку пошкоджень у звуковідтворюючій апаратурі.

На третьому році навчання гуртківці опановують основи творчого мислення, конструювання нескладних пристроїв, ремонту радіоприймачів, радіопередавачів, персональних комп’ютерів, електронних побутових приладів та усунення нескладних поломок.

Основний рівень, перший рік навчання

НАВЧАЛЬНО - ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНз/п


з

Тема

Кількість годин

всього

теоретич-

них


практич-

них


1

Вступне заняття

2

2
2

Поняття про електричний струм, напругу. Безпека життєдіяльності гуртківців

10

4

6

3

Основи технології електромонтажних робіт

10

2

8

4

Простий ремонт електронагрівальних пристроїв

20

4

16

5

Методи вимірювань та класифікація вимірювальних електроприладів

8

2

6

6

Поняття про електродвигуни. Ремонт пилевсмоктувача

24

6

18

7

Принцип дії, будова та ремонт міксера, кавомолки, електром'ясорубки

20

4

16

8

Загальне поняття про будову та ремонт пральних машин

30

6

24

9

Загальні відомості про будову, роботу та ремонт побутових холодильників

14

4

10

10

Екскурсії

8
8

ВСЬОГО:

144

32

11ЗМІСТ ПРОГРАМА

1. Вступне заняття (2 год.)

Електричні пристрої в побуті. Їх експлуатація та ремонт. Правила безпеки життєдіяльності в гуртковій роботі.

2. Поняття про електричний струм, напругу.

Правила техніки безпеки (10 год.)

Поняття про ізолятори, провідники. Фізичний зміст електричного струму, напруги, електрорушійної сили.

Електроліз - розклад речовин (наприклад, води, розчинів кислот, лугів, розчинених або розплавлених солей тощо) постійним електричним струмом.
Заземлення. Основи правил безпеки.Практична робота. Практичне вивчення будови вимикачів, розеток, штепсельних вилок, патронів. Ремонт з’єднувальних шнурів.

3. Основи технології електромонтажних робіт (10 год.)

Лудіння та паяння, припої та флюси. Електромонтажний інструмент. Основні правила монтажу електричних проводок та проводів.

Практична робота. Лудіння та паяння проводів. Виготовлення пробника напруги. Під’єднання проводів до розеток, вилок, патронів, вимикачів. Ремонт електричних фонариків.

4. Простий ремонт електронагрівальних пристроїв (20 год.)

Трубчатий електронагрівальний елемент (ТЕН). Будова, принцип дії ТЕНа. Основні види несправностей електричних прасок та способи їх усунення. Техніка безпеки.

Практична робота. Розбирання та складання електричної праски з терморегулятором та паро зволожувачем, електричного чайника. Усунення обриву електричного шнура. Заміна терморегулятора. Розбирання та складання електроплиток, електрочайників, електрокавоварок. Їх ремонт.

5. Методи вимірювань та класифікація вимірювальних електроприладів (8 год.)

Будова, принцип дії амперметра, вольтметра. Методика проведення вимірювань струму, напруги, опору.

Практична робота. Вимірювання струмів, напруг, опорів. Визначення меж вимірювання, точності вимірювання, ціни поділки шкали. Запобіжні заходи при вимірюванні електричних параметрів.

6. Поняття про електродвигуни. Ремонт пилевсмоктувача (24 год.)

Будова та принцип дії електродвигунів. Класифікація побутових електродвигунів. Електродвигуни постійного та змінного струму, що застосовуються в побутових електроприладах.

Запобіжні заходи - це заходи забезпечення кримінального провадження, що полягають в тимчасовому обмеженні прав людини згідно кримінального процесуального законодавства, що мають на меті припинити та запобігти новим кримінальним правопорушенням, забезпечити виконання покладених на особу обов'язків та її належну поведінку.
Змі́нний струм - електричний струм, сила якого періодично змінюється з часом.


Практична робота. Часткове розбирання та складання електричного пилевсмоктувача. Визначення характерних несправностей. Аналіз електричної схеми.
Електри́чна схе́ма - це технічний документ, що містить у вигляді умовних графічних зображень чи позначень інформацію про будову виробу, його складові частини та взаємозв'язки між ними, дія якого ґрунтується на використанні електричної енергії.
Ремонт з’єднувального шнура, заміна електрощіток, конденсаторів.

7. Принцип дії, будова та ремонт міксера, кавомолки, електром’ясорубки (20 год.)

Будова, принцип дії міксера, кавомолки, електром’ясорубки. Характерні несправності, методика знаходження та усунення цих несправностей.

Практична робота. Часткове розбирання і складання міксера, електром’ясорубки, кавомолки. Ознайомлення з принциповими електричними схемами. Ремонт з’єднувального шнура, заміна електрощіток, чистка механічна вузлів, змащування.

8. Загальне поняття за ремонт пральних машин (30 год.

Пра́льна маши́на (розм. пралка, пралька) - електропобутова машина для прання.
)

Ознайомлення з принциповими електричними схемами. Будова, принцип дії окремих вузлів пральних машин. Призначення елементів схеми. Особливості асинхронних електродвигунів.

Практична робота. Особливості перевірки паралельних електричних кіл за допомогою тестера. Виявлення характерних пошкоджень електричної схеми. Усунення цих пошкоджень. Ремонт, заміна та налагодження вузлів пральної машини.

9. Загальні відомості про будову, роботу та ремонт

побутових холодильників (14 год.)

Фізичні явища при роботі холодильних машин. Будова, призначення вузлів побутових холодильників.Практична робота. Методика пошуку несправних вузлів холодильника. Технічно грамотна експлуатація холодильника. Заміна регулятора температури. Герметизація холодильних камер.

10. Екскурсії

Екскурсії на виставки технічної творчості, музеї, обласні спортивно-технічні змагання, передові підприємства міста.

Основний рівень

ДРУГИЙ РІК НАВЧАННЯ

№ п

Тема

Кількість годин

з/п
всього

теоретич-

них


практич-

них


1

Вступне заняття

3

3
2

Технологія складальних та монтажних робіт

12

3

9

3

Компоненти та елементи радіоелектронної апаратури. Проводи та кабелі

24

6

18

4

Напівпровідникові пристрої та мікросхеми

30

9

21

5

Вимірювальні пристрої

18

6

12

6

Джерела живлення побутової радіоелектронної апаратури

18

6

12

7

Підсилювач звукової частоти, як основа звуковідтворювальної апаратури

33

9

24

8

Основи теорії вирішення винахідницьких задач

27

6

21

9

Основи конструювання пристроїв на напівпровідниках та мікросхемах

30

9

21

10

Різновидності та ремонт побутових холодильників
побутових холодильників (45 год.)


15

6

9

11

Екскурсії

6
6

ВСЬОГО:

216

63

153

іПРОГРАМА

1. Вступне заняття (3 год.)

Поняття про побутову радіоелектронну апаратуру.

ї класифікація. Завдання, що стоять перед гуртком. Безпека життєдіяльності гуртківців.

2. Технологія складальних та монтажних робіт (12 год.)

Складальний та монтажний інструмент. Основні правила виконання електричного монтажу. Об'ємний та друкований монтаж.Практична робота. Демонтаж неробочої радіоелектронної апаратури згідно з правилами демонтажу.

3. Компоненти та елементи радіоелектронної апаратури (24 год.)

Проводи та кабелі. Резистори, їх типи. Маркірування резисторів. Класифікація та параметри конденсаторів. Високочастотні котушки індуктивності.

Коту́шка індукти́вності або індукти́вна коту́шка - елемент електричного кола, що являє собою сукупність витків, призначений для використання його індуктивності. Котушка індуктивності має вигляд звернутого у спіраль ізольованого дроту, що має значну індуктивність при відносно великій електричній провідності та малому активному опорі.
Трансформатори та дроселі низької частоти. Гучномовці та мікрофони. Комутаційні пристрої.

Практична робота. Робота гуртківців з довідковою літературою. Перевірка працездатності резисторів та інших радіоелектронних елементів за допомогою тестера, мультиметра.

4. Напівпровідникові пристрої та мікросхеми (30 год.)

Загальні відомості про структуру напівпровідників. P-n перехід, вольт-амперна характеристика діода. Маркірування діодів, їх застосування. Транзистор. Основні параметри. Схеми вмикання транзисторів (ЗЄ,ЗК,ЗБ). Транзистор, як підсилювач електричних коливань. Польові транзистори. Алгебра логіки та мікросхеми.

Польови́й транзи́стор, FET (англ. Field-effect transistor) - напівпровідниковий пристрій, переважно із трьома виводами, в якому сила струму, що протікає між двома електродами (витоком і стоком) регулюється напругою, прикладеною до третього електрода (затвора).
Алгебра логіки (Булева логіка, двійкова логіка, двійкова алгебра) - розділ математичної логіки, що вивчає систему логічних операцій над висловлюваннями. Найчастіше передбачається, що висловлювання можуть бути тільки істинними або помилковими, тобто використовується так звана бінарна або двійкова логіка, на відміну від, наприклад, тризначної логіки.
Розробка пристроїв на мікросхемах.

Практична робота. Робота з довідниками. Зняття вольт-амперної характеристики діода, транзистора. Розрахунок та конструювання транзисторного підсилювача низької частоти.

5. Вимірювальні прилади (18 год.)

Будова, структурна схема, правила користування електронним вольтметром, міліамперметром, осцилографом, мультиметром. Схеми вмикання, методика і техніка вимірювань. Генератор коливань звукової частоти. Будова, принцип дії, призначення.

Практична робота. Дослідження складеного гуртківцями підсилювача низької частоти за допомогою генератора низьких частот та осцилографа.

6. Джерела живлення побутової радіоелектронної

апаратури (18 год.

Вимі́рювальний при́лад (рос. измерительный прибор; англ. indicating instrument; measuring instrument; нім. Ausmessungsgerät n, Messgerät n) - засіб вимірювань, в якому створюється візуальний сигнал вимірюваної інформації.
Структу́рна схе́ма - схема, яка визначає основні функціональні частини виробу, їх взаємозв'язки та призначення. Під функціональною частиною розуміють складову частину схеми: елемент, пристрій, функціональну групу, функціональну ланку.
Джерело живлення - елемент електричного кола, в якому зосереджена електрорушійна сила.
)

Випрямлячі. Електрична схема, робота окремих вузлів. Типові несправності блоків живлення, їх визначення та усунення.

Блок жи́влення - вторинне джерело живлення, призначене для забезпечення живлення електроприладу електричною енергією, при відповідності вимогам її параметрів: напруги, струму, і т. д. шляхом перетворення енергії інших джерел живлення.
Схеми вмикання вимірювальних приладів для контролю параметрів випрямляча. Схема стабілізаторів напруги, захисту від перевантажень.Практична робота. Пошук характерних несправностей блока живлення, імітованих керівником гуртка. Усунення цих несправностей.

7. Підсилювач звукової частоти, як основа

звуковідтворювальної апаратури (33 год.)

Загальні відомості про технічну документацію побутових пристроїв: структурна схема, принципова електрична схема на прикладі схеми підсилювача низької частоти електропрогравача чи магнітофона.

Стабіліза́тор напру́ги - перетворювач електричної енергії, що дозволяє отримати на виході напругу, яка знаходиться в заданих межах, при значних коливаннях вхідної напруги і опору навантаження.
Техні́чна документа́ція - система графічних і текстових документів, необхідних і достатніх для безпосереднього використання на усіх стадіях життєвого циклу продукції (конструюванні, виготовленні та експлуатації промислових виробів; при проектуванні, зведенні і експлуатації будівель і споруд; при розробці технологічних процесів виробництва; при розробці та використанні програмного забезпечення).
Робота схеми, проходження,сигналу по каскадах підсилювача. Призначення елементів схеми.Практична робота. Читання принципової електричної схеми підсилювача звукової частоти. Дослідження проходження сигналу через каскади підсилювача за допомогою генератора звукової частоти та осцилографа. Пошук та усунення несправностей, імітованих керівником гуртка.

8. Основи теорії вирішення винахідницьких задач (27 год.)

Знайомство з теорією рішення винахідницьких задач (ТРВЗ)

Г. Альтшуллера. Поняття методів пошуку оригінальних ідей: аналогії, фокальних об’єктів, морфологічного аналізу, контрольних запитань, мізкового штурму, „маленьких чоловічків”, „золотої рибки”, Робінзона, репольний тощо.

Знайомство з законами розвитку технічних систем: статики, кінематики, динаміки та механізмами реалізації цих законів.

Техні́чна систе́ма (ТС) - це штучно створена сукупність елементів і відношень (зв'язків) між ними, які утворюють цілісну структуру об'єкта, що має властивості, які не зводяться до властивостей елементів і призначена для виконання корисних функцій.


Практична робота. Познайомитись на прикладах з алгоритмом розв’язку винахідницьких задач, виявлення технічних та фізичних протиріч, орієнтацією на ідеальний кінцевий результат, з методами пошуку оригінальних ідей.

9. Основи конструювання пристроїв на напівпровідниках

та мікросхемах(30 год.)

Знайомство з тиристорами, операційними підсилювачами, мультивібраторами, тригерами. Їх функціональні характеристики, використання в схемах, особливості монтажу на платах.Практична робота. Конструювання електронних схем з тиристорами, операційними підсилювачами, мультивібраторами, тригерами.
Електронна схема - це система з'єднаних між собою окремих електронних компонентів, таких як резистори, конденсатори, діоди, транзистори та індуктивності. Різні комбінації компонентів дозволяють виконувати безліч як простих, так і складних операцій, таких як підсилення сигналу, обробки та передачі інформації і т.д.

10. Різновидності та ремонт побутових холодильників (15 год.)Фізичні явища при роботі холодильних машин. Різновидності, будова, призначення вузлів побутових холодильників.

Практична робота. Методика пошуку несправних вузлів холодильника. Технічно грамотна експлуатація холодильника. Заміна регулятора температури. Герметизація холодильних камер.

11. Екскурсії (6 год.)

Екскурсії на виставки технічної творчості, музеї, обласні спортивно-технічні змагання, передові підприємства міста.
Основний рівень

ТРЕТІЙ РІК НАВЧАННЯ

№ з/п

Тема

Кількість годин

всього

теоретичних

практичних

1

Вступне заняття

3

3
2

Основи радіопередачі та радіоприйому

42

12

30

3

Цифрові мікроелектронні пристрої

27

6

21

4

Будова і принцип дії транзисторного супергетеродинного приймача

36

12

24

5

Мікропроцесори. Структура мікропроцесорної системи

30

6

24

6

Загальні відомості про телебачення

42

9

33

7

Основи ремонту персональних

комп’ютерів36

9

27

ВСЬОГО:

216

57

159
ПРОГРАМА ТРЕТЬОГО РОКУ НАВЧАННЯ

1. Вступне заняття (3 год.)

Література, рекомендована для читання, її вивчення. Правила безпеки при роботі з електроінструментом та приладами, що живляться від електричної мережі змінного струму.

Електрична мережа Електрична мережа (мережа живлення, електромережа) - взаємозв'язана мережа, призначена для постачання та розподілу електричної енергії від постачальників до кінцевих споживачів. Вона складається з генеруючих станцій, високовольтних ліній електропередач та розподільчих ліній, які доставляють енергію до розподільчих пристроїв підстанцій, ввідних пристроїв, ввідно-розподільчих пристроїв, та головних розподільчих щитів.

2. Основи радіопередачі та радіоприйому (42 год.)

Модульовані коливання. Види модуляції. Демодуляція.

  1   2


Скачати 237.15 Kb.

  • ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ
  • Укладач
  • Міністерством освіти України
  • ВСЬОГО: 144 32 11
  • Польові транзистори . Алгебра логіки
  • Вимірювальні прилади