Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЧоіпоппчор

Чоіпоппчор
Дата конвертації09.04.2017
Розмір36.9 Kb.

БІБЛІОТЕКА ЧЕРКАСЬКОГО ОБЛАСНОГО ІНСТИТУТУ

ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Дистанційне навчання

Рекомендаційний список літератури

Черкаси

ЧОІПОППЧОР2015
Автор-упорядник:

Маяцька Л.Ф.
Черкаська область Черка́ська о́бласть - адміністративно-територіальна одиниця України, розташована у центральній лісостеповій частині країни по обидва берега середньої течії Дніпра та Південного Бугу.
, провідний бібліотекар Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради
Останнім часом дистанційна освіта стає вагомим компонентом багатьох освітніх систем.
Післядипло́мна осві́та, ад'юнктура (Вищі академічні курси і т.п.) - це система підвищення кваліфікації осіб, котрі вже мають вищу освіту. Хоча за назвою ця система є частиною освіти, за змістом вона являє собою багато в чому або виключно науково-дослідну роботу, за результатами якої присуджується науковий ступінь.
Дистанційне навчання - сукупність сучасних технологій, що забезпечують доставку інформації в інтерактивному режимі за допомогою використання ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій) від тих, хто навчає (викладачів, визначних постатей у певних галузях науки, політиків), до тих, хто навчається (студентів чи слухачів).
На сьогоднішній день дистанційне навчання поширено в багатьох країнах світу і з кожним роком його популярність зростає.

Даний список літератури буде корисним для широкого педагогічного загалу, а також для тих, хто хоче отримувати нові знання.
 1. Андрющенко, Н. Дистанційне навчання: експерименти, напрацювання, перспективи / Н. Андрющенко // Освіта. – 2014. – № 10. – С. 8.

 2. Богачков, Ю. Дистанційне навчання школярів – можливості і проблеми / Ю. Богачков // Комп’ютер у шк. та сім’ї. – 2011. – № 2. – С. 29-34.

 3. Бузько, В. Л. Дистанційна освіта в загальноосвітній школі у процесі вивчення природничо-математичних дисциплін [Електронний ресурс] / В. Л. Бузько, С. П. Величко // Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Серія : Педагогічна. - 2014. - Вип. 20. - С. 68-70. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/znpkp_ped_2014_20_23.pdf.

 4. Габрусєв, В. Дистанційне навчання – це просто / В. Габрусєв // Інформатика. – 2011. – № 2. – С. 3-12.

 5. Галата, С. Дистанційна освіта: путівка в життя / С. Галата // Освіта України. – 2013. – №49. – С. 8.

 6. Давидович, А. Дистанційна форма навчання учнів : відповідь на запитання / А. Давидович // Практика управління закладом освіти. – 2014. – № 5. – С. 73.
  Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.


 7. Євтушенко, Н. І. Дистанційне навчання в школі / Н. І. Євтушенко // Педагогічна майстерня. – 2012. – № 4. – С. 2-7.

 8. Зозуля, С. Дистанційне навчання / С. Зозуля // Комп’ютер у шк. та сім’ї. – 2010. – № 3. – С. 25-29.

 9. Клокар, Н. Дистанційне навчання вчителів у вимірі сучасних моделей підвищення кваліфікації / Н. Клокар // Рідна школа. - 2006. - № 5. - С. 14-18.

 10. Клокар, Н. Методологічні основи запровадження дистанційного навчання в системі підвищення кваліфікації / Н. Клокар // Шлях освіти. – 2007. – №4. – С. 38-41.

 11. Князева, Л. Алгоритм створення презентацій для дистанційного навчання : методичні рекомендації / Л. Князева // Методист. – 2014. – № 2. – С. 76-79.

 12. Коневщицька, О. Е. Організаційні заходи створення ресурсного центру дистанційної освіти для загальноосвітніх навчальних закладів / О. Е.
  Загальноосві́тня шко́ла - масовий тип навчально-виховних закладів, які дають загальну освіту.
   Коневщицька // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2013. – № 8. – С. 31-33.

 13. Кузьмінська, О. Дистанційні технології навчання в системі неперервної освіти / О. Кузьмінська, Н. Михайлова // Комп’ютер у шк. та сім’ї. – 2011. – № 2. – С. 40-44.

 14.  Кухаренко, В.  Підготовка вчителя до дистанційного навчального процесу / В.
  Навчання Навча́ння - це організована, двостороння діяльність, спрямована на максимальне засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці. Цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини.
  Кухаренко // Освіта і управління : наук.-практ. журн. - 2012. - № 1. - С. 14-18.

 15. Лапшина, І. Дистанційне навчання: підходи, етапи, особливості : методичні рекомендації / І.Лапшина // Методист. – 2013. – № 12. – С. 59-75.

 16. Літвінова, Т. Дистанційне навчання : форми, методи, засоби / Т. Літвінова // Відкритий урок. – 2012. – № 12. – С. 56-58.

 17. Ляхоцька, Л. Застосування електронних технологій навчання у підвищенні кваліфікації керівних кадрів / Л. Ляхоцька // Післядипломна освіта в Україні. – 2010. – № 2. – С. 58-64.

 18. Мищишен, А. Дистанційне навчання у післядипломній педагогічній освіті / А. Мищишен // Післядипломна освіта в Україні. – 2014. – №1. – С. 69-71.

 19. Олексієвець, Д. Дистанційне навчання : переваги та недоліки / Д. Олексієвець // Директор шк., ліцею, гімназії . - 2013. - № 3. - С. 88-90.

 20. Олійник, В. Відкрита освіта й освітні зміни: дистанційна освіта у світі на сучасному етапі / В. Олійник // Упр. освітою. – 2011. – № 16 . — С. 4-6.

 21. Пасічник, О. Дистанційна форма уроку / О. Пасічник // Комп’ютер у шк. та сім’ї. – 2009. – № 3. – С. 17-20.

 22. Петрук, В. Динаміка розвитку дистанційної освіти в межах її соціально-філософського значення / В. Петрук // Освіта і управління. - 2012. - № 2-3. - C. 14 - 19.

 23.  Полякова, О. Дистанційна форма навчання в системі післядипломної педагогічної освіти / О.
  Відкрита освіта - це складна соціальна система, здатна до швидкого реагування у зв'язку з мінливими соціально-економічними ситуаціями, індивідуальними та груповими освітніми потребами і запитами. Вона базується на світоглядних і методологічних засадах відкритості та безперервності процесу пізнання.
  Педагогіка Педаго́гіка (грец. παιδαγωγική - майстерність виховання) - наука про спеціально організовану цілеспрямовану і систематичну діяльність з формування людини - про зміст, форми і методи виховання, освіту та навчання.
  Полякова // Практика упр. закл. освіти. - 2013. - № 5. - С. 10-14.

 24. Пушкарьова, Т. Дистанційне навчання / Т. Пушкарьова, О. Ходорковский // Комп’ютер у шк. та сім’ї . – 2011. – №7. – С. 20-22.

 25. Пшенична, К. Дистанційна освіта в середній школі / К.
  Сере́дня загальноосві́тня шко́ла - загальноосвітня школа, в якій учні здобувають середню освіту.
  Пшенична // Школа. – 2012. – № 11. – С. 66-67.

 26. Тюрікова, О. Технології дистанційного навчання : теоретичні підходи й практичне застосування / О.
  Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.
  Тюрікова // Комп’ютер у шк. та сім’ї. – 2011. – №5 . – С. 25-28.

 27. Федоренко, Ю. Дистанційне навчання з географії і можливості його впровадження в школі / Ю. Федоренко // Географія та основи економ. в шк. – 2010. – №7. – С. 2-8.

 28. Форми дистанційних занять за А. В. Хуторським // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2009. – № 4. – С. 99.

 29. Якубов, С. Упровадження елементів дистанційного навчання школярів / С. Якубов // Школа. – 2013. – № 2. – С. 4-6.

 30.  Якухно, І. У чому переваги дистанційної освіти : [підвищення кваліфікації педагогічних кадрів] / І. Якухно // Управління освітою. - 2013. - Лютий (№ 4). - С. 4-6. • Відкрита освіта