Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЦифровий вимірювальний комп’ютерний комплекс для кабінету фізики

Скачати 88.65 Kb.

Цифровий вимірювальний комп’ютерний комплекс для кабінету фізики
Скачати 88.65 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації10.03.2017
Розмір88.65 Kb.
  1   2

Враховуючи новітні технології викладання предметів природничого циклу з активним використанням мережних ресурсів, кабінети фізики обов’язково комплектуються інформаційно-комунікативним устаткуванням, що працює у локальній та глобальній мережі та цифровими вимірювальними комплексами, що відповідає сучасним світовим стандартам комплектації навчальних кабінетів.

Комплексний (рос. комплексный, англ. complex, нім. komplex) - з'єднаний з будь-чим, складний; той, що являє собою комплекс будь-чого; комплексний розвиток економічних районів - планомірний, пропорційний розвиток господарства районів на основі оптимального поєднання галузей виробничої спеціалізації з галузями, що обслуговують виробництво й населення; комплексні сполуки - речовини, які утворенні сполученням двох або більше атомів, молекул або іонів.

В багатій оселі могло бути два(або більше) кабінети - для господаря і господині. Жіночий кабінет також використовувався як вітальня і будуар.

Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).

Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.

Цифрові вимірювальні комплекси, включені до складу Базового типового переліку засобів навчання та обладнання кабінету фізики та астрономії, забезпечать підвищення якості як процесу викладання, так і виконання практичних робіт не лише з фізики та астрономії, але і з усіх інших природничих галузей, що підтверджено європейськими дослідженнями.

Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.

Обла́днання (устаткування) (англ. equipment, нім. ausrüstung) f) - сукупність пристроїв, механізмів, приладів, інструментів або конструкцій, що використовуються в певній сфері діяльності, або з певною метою.

У відповідності до методичних рекомендацій щодо забезпечення кабінетів фізики загальноосвітніх навчальних закладів засобами навчання та обладнанням навчального, спеціального та загального призначення, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15. 10. 2015 № 1088, адміністрацією школи-інтернату у листопаді 2015 року проводиться закупівля таких засобів навчання та обладнання.

Закупівлі (закупівля), (англ. purchasing, procurement) - це процес придбання товарів замовником: визначення потреби, пошук і вибір постачальника, підписання контракту, доставка товару. Закупівлі є складовою частиною процесу логістики.

Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.

Євро́па (іноді Евро́па) - частина світу в Північній півкулі.

Адміністрáція - це: «державна адміністрація» у значенні певних органів державного управління. Розрізняють - А. центральну (Президент, Кабінет Міністрів, інші центральні відомства) та місцеву (решта органів державного управління); із запровадженням інституту президентства створено апарат при Президентові України, який має назву «Адміністрація Президента України».

Украї́нці - східнослов'янський етнос, основне і корінне населення України. Як етнос сформувався на землях сучасної України та частині земель сучасних: Польщі, Білорусі, Молдови, Румунії, Угорщини, Словаччини і Росії.

Інтернат Інтернат, також інтернатний заклад - заклад з цілодобовим перебуванням дітей, створений з метою їх проживання, розвитку, виховання, освіти, професійної орієнтації, підготовки до самостійного життя.

Дослідження Дослі́дження, до́сліди - (широко розуміючи) пошук нових знань або систематичне розслідування з метою встановлення фактів; (вузько розуміючи) науковий метод (процес) вивчення чого-небудь.

Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.


І. Цифровий вимірювальний комп’ютерний комплекс для кабінету фізики (учительський комплект).

Призначений для проведення демонстрацій та лабораторних робіт з природничо-математичних дисциплін.

Комп’ютерний вимірювальний блок підключається до USB порталу комп’ютера і має бездротовий спосіб під’єднання. Комплекс супроводжується керівництвом з експлуатації, методичним посібником та програмним забезпеченням.

Дисциплíна (лат. disciplina - навчання, виховання) - багатозначне поняття.

Керівн́ицтво - (адміністрування, розпорядництво) є однією з функцій управління, а в умовах командно-адміністративної системи саме тією функцією, що разом з контролем включила в себе всі інші функції.

Лабораторія (середньовічна лат. laboratorium, від лат. laboro - працюю, лат. labor - праця, робота) - багатозначний термін, що залежно від контексту, може означати: Спеціально обладнане та устатковане приладами, пристроями, мережами приміщення або транспортний засіб (наприклад, автомобіль, вагон потягу, літак, гелікоптер, субмарина тощо) для наукових досліджень, навчальних робіт, контрольних аналізів та випробувань (див. лабораторне устаткування). Установу або її відділ, що проводить експериментальну науково-дослідницьку та навчальну роботу. Внутрішні творчі процеси, внутрішню діяльність кого-небудь. Наприклад, творча лабораторія дослідника, митця тощо.

Демонстр́ація - масова хода як публічне вираження соціально-політичного настрою; організована форма політичних дій, оскільки в нього є організатори, цілі та завдання (наприклад, домогтися якомога більшої підтримки виборців на користь того чи іншого кандидата і виграти виборчу кампанію).

Навчальний посібник - видання, яке частково доповнює або замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого його розділу, офіційно затверджений як такий.

Програмне забезпечення Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.

Характеристики програмного забезпечення цифрового вимірювального комп'ютерного комплексу:  • Можливість збору даних в режимі реального часу

  • Можливість збору даних одночасно з декількох датчиків

  • Кілька режимів відображення даних: графіки, таблиці, діаграми і цифровий вигляд

  • Настройка всіх датчиків в одному вікні

  • Можливість динамічного налаштування перегляду даних за рахунок плаваючих вікон

  • Можливість автоматичного перетворення будь-якого відео в готові до аналізу дані за рахунок вбудованого аналізатора руху

  • Експорт даних в Ексель та інші програми

  • Наявність версій програмного забезпечення для Windows OS, Linux OS, Mac OS, Android

  • Інтерфейс програмного забезпечення повинен бути багатомовним (українська та англійська інтерфейси обов'язкові)
  1   2


Скачати 88.65 Kb.

  • Цифровий вимірювальний комп’ютерний комплекс для кабінету фізики (учительський комплект).