Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЦифровий вимірювальний комп’ютерний комплекс для кабінету фізики

Скачати 36.59 Kb.

Цифровий вимірювальний комп’ютерний комплекс для кабінету фізики
Скачати 36.59 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації10.03.2017
Розмір36.59 Kb.
1   2

Комплекс повинен містити:

1.

Дина́міка (грец. δύναμις - сила) - розділ механіки,в якому вивчаються причини виникнення механічного руху. Динаміка оперує такими поняттями, як маса, сила, імпульс, момент імпульсу, енергія.

Аналогово-цифровий перетворювач – 1 од.

Аналогово-цифровий перетворювач повинен мати можливість:

- Працювати під управлінням ОС Windows, Linux OS, Mac OS, Android за допомогою програмного забезпечення.

Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.

- Мати бездротове підключення до ПК

- Мати вбудовані елемент живлення

2. Датчик напруги – 2 од.

Діапазон: ± 25 V

Точність: ± 2%

Вхідний опір: 1 МОм

Максимальна вхідна напруга: 150 В

Калібрування: Датчик напруги не вимагає калібрування

3. Датчик струму - 2 од.

Діапазон: ± 2,5 А

Вхідний струм: змінний або постійний струм

Точність: ± 3% у всьому діапазоні

Кількість вимірювань за замовчуванням: 10 вибірок в секунду

Вхідний опір: 0.

Калібрува́ння - комплекс дій, що проводяться під час регулювання та періодичного підтвердження градуювальних характеристик контрольно-вимірювального приладу чи системи вимірювання спеціально для того, щоб встановити кореляцію (залежність) між показаннями приладу та кінцевим (що має бути повідомленим) результатом.

Вимі́рювання - пізнавальний процес визначення числового значення вимірюваної величини, а також дія, спрямована на знаходження значення фізичної величини дослідним шляхом, порівнюючи її з одиницею вимірювання за допомогою засобів вимірювальної техніки.

1 Ω

Максимальний вхідний струм: 5A

Калібрування: Датчик струму не вимагає калібрування

4. Датчик заряду -1 од.

Діапазон: ± 0,25 мкКл; ± 0,025 мкКл - перемикання діапазонів здійснюється вручну в програмному забезпеченні

Дозвіл (12 біт): 0,12 нКл для ± 0,25 мкКл

12.2 пКл ± 0,025 мкКл

Вхідна ємність: 0,1 мкФ

Вхідний опір 1 012 Ω

Захист від перенапруги: ± 60 В постійного струму

Калібрування: Датчик Електростатичний заряд не вимагає калібрування

5. Датчик температури -2 од.

Температу́ра (від лат. temperatura - належне змішування, нормальний стан) - фізична величина, яка описує стан термодинамічної системи.

Діапазон: від - 40 ° С до 140 ° С

Точність: ± 2% у всьому діапазоні

Час відгуку: 20 секунд в рідині; від 40 до 60 секунд в повітрі

Чутливий елемент: Розташований усередині наконечника датчика

Калібрування: Датчик температури не вимагає калібрування

6. Датчик температури (термопара) -1 од

Діапазон: від 0 ° C до 1200 ° C

32 ° F до 2 192 ° F

273.15 К до 1473.15 K

Точність: ± 2% у всьому діапазоні

Калібрування: Датчик температури не вимагає калібрування

7. Датчик тиску - 1 од.

Діапазон: від 20 до 400 кПа

0,2 до 3,9 атм

200 до 4000 мбар

Точність: ± 3% у всьому діапазоні

Час відгуку: 1 мс

Робоча температура: від 0 ° C до 85 ° C

Калібрування: Датчик тиску не вимагає калібрування

8. Мікрофонний датчик -1 од.

Частотний діапазон: 35 Гц до 10 000 Гц

Діапазон: ± 2,5 V

Максимальна частота дискретизації: 20000 вибірок в секунду

9. Датчик освітленості - 1 од.

Діапазон: від 0 до 600 lx; 0 до 6000 лк; 0150 клк

Точність: ± 4% у всьому діапазоні

Спектральний діапазон: Видиме світло

10.

Частота́ дискретиза́ції (англ.

Найнижча температура, яка досягнута людиною, була отримана у 1995 році Еріком Корнеллом та Карлом Віманом із США при охолодженні атомів рубідію. Вона перевищувала абсолютний нуль менше ніж на 1/170 мільярдну частку кельвіна (5,9×10 K).

sample rate) - визначає кількість сигналів за секунду (або за іншу одиницю) при перетворенні безперервного сигналу в дискретний сигнал (тобто його дискретизації). Як правило, частота дискретизації вимірюється в герцах (Гц).

Ви́диме сві́тло - область спектру електромагнітних хвиль, що безпосередньо сприймається людським оком. Характеризується довжинами хвиль від 380 (фіолетовий колір) до 750 (червоний колір) нм.

Датчик магнітного поля -1 од.

Магніт (або Магнет) - тіло, що має власне магнітне поле, магнітний диполь. Можливо, слово походить від дав.-гр. Μαγνῆτις λίθος (Magnētis líthos), «камінь з Магнесії» - від назви регіону Магнісія та давнього міста Магнесія в Малій Азії, де в давнину були відкриті поклади магнетиту.

Діапазон: ± 10 мТл

Точність ± 6% у всьому діапазоні

Калібрування: Датчик поставляється повністю відкалібрований.

11. Датчик руху (відстані) -1 од.

Діапазон: 0,2 м - 10 м

Точність: 2% у всьому діапазоні

Особливості: Звіти про положення, швидкості і прискоренні

Калібрування: Датчик Відстань не вимагає калібрування

12. Фотоворота -2 од.

Датчик вимірює час, необхідний об'єкту для проходження під аркою датчика. Датчик має діапазон вихідного сигналу від 0 В до 5 В. Час наростання і спаду детектора у датчика 180 нс. Похибка від паралакса для об'єкта, що проходить в 1 см від детектора, зі швидкістю менше 10 м / с, різниця між істинною і ефективною довжиною 1 мм.

Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. ін.

Парала́кс (грец. παράλλαξις - зміна) - явне зміщення або різниця орієнтації об'єкта, що розглядається з двох різних позицій. Що далі розташований об'єкт, тим менше змінюється його візуальна позиція. Що ближча відстань до об'єкта, або що більша відстань між точками спостереження (база), тим більший паралакс.

13. Датчик сили – 2 од.

Діапазони: -10 N до 10 N; -50 Н до 50 N

Перемикання між діапазонами здійснюється вручну в програмному забезпеченні

Точність: ± 2% у всьому діапазоні

Калібрування: Датчик Сила поставляється повністю відкалібрований.

Калібрування датчика також можливо в рамках програмного забезпечення.

14. Інтелектуальний датчик-шків -1 од.

Датчик вимірює швидкість і прискорення рухомих об'єктів. Діапазон вимірювань датчика від 0 м / с до 99 м / с. Точність вимірювань 0.05 м / с.

Інтелéкт - це інформаційний потенціал знань конкретної особистості, отриманий в результаті функціонування свідомості, мислення та розуму людини. По відношенню до суспільства використовуються терміни: "Інтелект планети", "Інтелект нації", "Інтелект країни", "Інтелект установи" і тому подібне.

Діапазо́н вимі́рювань - метрологічна характеристика засобу вимірювальної техніки, що визначає інтервал значень вимірюваної величини, в межах якого пронормовані похибки засобу вимірювань.

То́чність вимі́рювань (англ. accuracy of measurement) - головна характеристика якості вимірювання, що відображає близькість результату вимірювання до істинного значення вимірюваної фізичної величини .

Дозвіл (12 біт) датчика 0.024 м / с. Похибка від паралакса для об'єкта проходить в 1 см від детектора, зі швидкістю менше 10 м / с, різниця між істинною і ефективною довжиною 1 мм.

15. Датчик рівня звукового тиску -1 од.

Звук - коливальний рух частинок пружного середовища, що поширюється у вигляді хвиль у газі, рідині чи твердому тілі. У вузькому значенні терміном звук визначають коливання, які сприймаються органами чуття тварин і людини.

Діапазон вимірювань датчика повинен бути від 45 Дц до 110 Дц. Точність вимірювань датчика повинна бути 3 Дц. Дозвіл (12 біт) датчика повинне бути 0.05 Дц. Датчик повинен виконувати 10 вимірювань в секунду. Час відгуку датчика повинне бути 20 мс. Діапазон реєстрованих датчиком частот повинен бути від 31.5 Гц до 8000 Гц.

16. Датчик прискорення -1 од.

Діапазон: ± 5 г (± 49 м / с2)

Точність: ± 0,02 г

17. Датчик вологості -1 од.

Воло́гість - міра насиченості речовини водою. У поняття вологості не входить вміст хімічно зв'язаної (конституційної), а також кристалогідратної води.

Датчик вимірює відносну вологість від 0% до 100%.

Точність вимірювань датчика 5%.

18. Набор кабелів для підключення комп’ютерного вимірювального блоку та датчиків (4 од. в комплекті)

19. Набір методичного забезпечення українською мовою з використання цифрових вимірювальних комп'ютерних комплексів в електронному

ІІ. Цифровий вимірювальний комп’ютерний комплекс (учнівський комплект)

ризначений для проведення демонстрацій та лабораторних робіт з природничо-математичних дисциплін.

Комп’ютерний вимірювальний блок підключаться до USB порта комп’ютера і має бездротовий спосіб під’єднання. Комплекс супроводжується керівництвом з експлуатації, методичним посібником та програмним забезпеченням.

Характеристики програмного забезпечення цифрового вимірювального комп'ютерного комплексу:


 • Можливість збору даних в режимі реального часу

 • Можливість збору даних одночасно з декількох датчиків

 • Кілька режимів відображення даних: графіки, таблиці, діаграми і цифровий вигляд

 • Настройка всіх датчиків в одному вікні

 • Можливість динамічного налаштування перегляду даних за рахунок плаваючих вікон

 • Можливість автоматичного перетворення будь-якого відео в готові до аналізу дані за рахунок вбудованого аналізатора руху

 • Експорт даних в Ексель та інші програми

 • Наявність версій програмного забезпечення для Windows OS, Linux OS, Mac OS, Android

 • Інтерфейс програмного забезпечення повинен бути багатомовним (українська та англійська інтерфейси обов'язкові)

Комплекс повинен містити:

1. Аналогово-цифровий перетворювач – 1 од.

Аналогово-цифровий перетворювач повинен:

- Працювати під управлінням ОС Windows, Linux OS, Mac OS, Android за допомогою програмного забезпечення.

- Здійснювати не менше 100 000 вимірювань в секунду з одного датчика

- Одночасно підключати до 8 датчиків

- Мати бездротове підключення до ПК

- Мати вбудовані елемент живлення

2. Датчик напруги – 1 од.

Діапазон: ± 25 V

Точність: ± 2%

Вхідний опір: 1 МОм

Максимальна вхідна напруга: 150 В

Калібрування: Датчик напруги не вимагає калібрування

3. Датчик струму - 1 од.

Діапазон: ± 2,5 А

Вхідний струм: змінний або постійний струм

Точність: ± 3% у всьому діапазоні

Кількість вимірювань за замовчуванням: 10 вибірок в секунду

Вхідний опір: 0.1 Ω

Максимальний вхідний струм: 5A

Калібрування: Датчик струму не вимагає калібрування

4. Датчик температури -2 од.

Діапазон: від - 40 ° С до 140 ° С

Точність: ± 2% у всьому діапазоні

Час відгуку: 20 секунд в рідині;

Рекордно низьку температуру на поверхні Землі −89.2 °С було зареєстровано на радянській внутрішньоконтинентальній науковій станції «Восток», Антарктида (висота розташування 3488 м над рівнем моря) 21 червня 1983 року.

від 40 до 60 секунд в повітрі

Чутливий елемент: Розташований усередині наконечника датчика

Калібрування: Датчик температури не вимагає калібрування

5. Датчик тиску - 1 од.

Діапазон: від 20 до 400 кПа

0,2 до 3,9 атм

200 до 4000 мбар

Точність: ± 3% у всьому діапазоні

Час відгуку: 1 мс

Робоча температура: від 0 ° C до 85 ° C

Калібрування: Датчик тиску не вимагає калібрування

6. Датчик освітленості тридіапазонний -1 од.

Діапазон: від 0 до 600 lx; 0 до 6000 лк; 0150 клк

Точність: ± 4% у всьому діапазоні

Спектральний діапазон: Видиме світло

7. Датчик руху (відстані) -1од.

Діапазон: 0,2 м - 10 м

Точність: 2% у всьому діапазоні

Особливості: Звіти про положення, швидкості і прискоренні

Калібрування: Датчик Відстань не вимагає калібрування

8. Датчик сили – 1 од.

Діапазони: -10 N до 10 N; -50 Н до 50 N

Перемикання між діапазонами здійснюється вручну в програмному забезпеченні

Точність: ± 2% у всьому діапазоні

Калібрування: Датчик Сила поставляється повністю відкалібрований.

Калібрування датчика також можливо в рамках програмного забезпечення.

9. Набор кабелів для підключення комп’ютерного вимірювального блоку та датчиків (4 од. в комплекті)

10. Набір методичного забезпечення українською мовою з використання цифрових вимірювальних комп'ютерних комплексів згідно з державними стандартами в електронному вигляді для використання на ПК учня (не менше 60 лабораторних та демонстраційних робіт українською мовою).

Окрім того, при закупівлі обладнання звертається увага на дозвільні документи щодо його відповідності технічним регламентам та санітарно-гігієнічним нормам, чинним в Україні.Просимо учасників, які бажають прийняти участь у здійсненні закупівлі вищезазначеного обладнання, надсилати комерційні пропозиції.

Те́хніка (від грец. techne - мистецтво, майстерність) - сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовані знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва.

По́пит і пропози́ція (правильно українською: попит і пропонування) - економічна модель, що описує процес ціноутворення на ринку. Ця модель вводить поняття попиту та пропозиції як універсальні характеристики ринку та доводить, що, за умовами певних припущень, ці характеристики урівноважуються та приводять до встановлення певної ціни на даний товар.Посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками: Лісаченко Сергій Семенович, заступник директора з господарської роботи, 61047, м.

Директор (від лат. dirigo, фр. directeur «спрямовую, керую») - посада, керівник підприємства чи навчального закладу, організації чи структурного підрозділу (колективу).

Харків, вул. Миру, 102-а, тел. (0572) 99-00-98, факс 99-10-03, e-mail Obdarovanist @ ukr.net.
Каталог: Public info
1   2


Скачати 36.59 Kb.

 • Видиме світло
 • Інтелектуальний
 • Комплекс повинен містити