Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаД. Серикбаєва, м. Усть-Каменогорськ, Республіка Казахстан

Скачати 59.18 Kb.

Д. Серикбаєва, м. Усть-Каменогорськ, Республіка Казахстан
Скачати 59.18 Kb.
Дата конвертації11.05.2017
Розмір59.18 Kb.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Університет прикладних наук м.
Прикладні́ науко́ві дослі́дження (англ. applied research) - наукова і науково-технічна діяльність, спрямована на одержання і використання знань для практичних цілей - розробка нових виробів, нових матеріалів, технологій та технологічного обладнання, нових методів лікування хвороб, медичних препаратів та медичного обладнання, нових сільгоспкультур, нових порід свійських тварин та промислових риб, нових технологій сільгоспвиробництва, пошук покладів корисних копалин.
Економі́чна тео́рія - наука, що вивчає проблему вибору в умовах обмеженості ресурсів для максимального задоволення потреб людей. Складається з багатьох шкіл і направлень. Економічна теорія розвивається і доповнюється новими даними з часом, тому її розвитком в історичній перспективі займається такий напрямок, як історія економічних вчень.
 Шмалькальден, Німеччина

Університет Менеджменту

та Економіки (ISM),

м. Вільнюс, Литва
Східно-Казахстанський державний технічний університет імені

Д. Серикбаєва, м. Усть-Каменогорськ, Республіка Казахстан

II Міжнародна науково-практична конференція
«ПАРАДИГМАЛЬНІ ЗРУШЕННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ ХХІ СТ.
Наукова конференція Наукова конференція - форма організації наукової діяльності, при якій дослідники (не обов'язково вчені чи студенти) представляють і обговорюють свої роботи. Зазвичай заздалегідь (в інформаційному листі або стендовій оголошенні) повідомляється про тему, час і місце проведення конференції.
Казахстан Казахста́н (каз. Қазақстан, рос. Казахстан), офіційна назва - Респу́бліка Казахста́н - одна з країн Центральної Азії. Дев'ята у світі за площею, найбільша країна, що не має виходу до світового океану. Територія становить 2 727 300 квадратних кілометрів - це більше, ніж Західна Європа.
»

15 – 16 жовтня 2015 року
м. Київ

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі II Міжнародної науково-практичної конференції «Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.».
Мета конференції: обговорення вченими і практиками проблем змістовного наповнення парадигмальних зрушень в економічній теорії ХХІ ст.
До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі, аспіранти, представники органів законодавчої та виконавчої влади, підприємств і організацій та всі зацікавлені особи.
Просимо надсилати тексти тез доповідей до 10 вересня 2015 р. в електронному вигляді на адресу оргкомітету: conf_econom_teoriya@ukr.net .
Конференція відбудеться 15-16 жовтня 2015 р. за адресою: економічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, вул.
Зацікавлені сторони, зацікавлені особи, стейкхолдери (англ. Stakeholders) - фізичні і юридичні особи, які мають легітимний інтерес у діяльності організації, тобто певною мірою залежать від неї або можуть впливати на її діяльність.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка - державний вищий навчальний заклад України, розташований у місті Києві, самоврядний (автономний) дослідницький національний університет.
Васильківська 90-а, м. Київ, 03022, Україна. Початок роботи конференції – 10:00 год., ауд. 101, реєстрація учасників з 09:00 год. у фойє факультету.
Основні тематичні напрями роботи конференції:

 • філософсько-методологічні проблеми економічної теорії у вимірі історії та сучасності;

 • стратегії та моделі макроекономічного розвитку;

 • фірми і ринки: функціонування та ефективність;

 • інформаційно-знаннєва та мережева економіка;
  Мерéжева еконóміка (англ. Network Economy) - економіка як діяльність, що здійснюється за допомогою електронних мереж. Основа мережевої економіки - мережеві організації. Також середовище, в якому будь-яка компанія чи індивид, що знаходиться в будь-якому пункті економічної системи, можуть контактувати легко і з мінімальними витратами з будь-якою іншою компанією чи індивидом з приводу спільної праці, торгівлі, обміну ідеями або ноу-хау, або ж просто заради задоволення.


 • економіка інтелектуальної власності;

 • поведінкова економіка;

 • структура та вектор інституційних змін;

 • економічна політика в умовах глобалізаційних викликів.


Спеціальна студентська секція працюватиме в межах конференції 16 жовтня 2015 р.

Тези учасників студентської секції надсилати на адресу: ntsaef@gmail.com .
Офіційні мови конференції – українська, російська, англійська.
Передбачається видання матеріалів конференції у вигляді електронного збірника тез, що відповідає вимогам щодо апробації результатів наукової роботи (п. 14 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 423 від 07.03.2007 р.
Науковий ступінь (учений ступінь, академічний ступінь, титул) - ступінь кваліфікаційної системи в науці, що дозволяє ранжувати наукових діячів і науково-педагогічних працівників у певній галузі знання на окремих етапах академічної кар'єри.
Наукові ступені і вчені звання - кваліфікаційна система в науковій та науково-педагогічній діяльності, державне визнання рівня кваліфікації вченого, що є критеріями ранжування наукових і науково-педагогічних працівників.
Постанова Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України - нормативно-правовий акт Уряду України - Кабінету Міністрів.
).

Учасники  конференції мають можливість опублікувати статтю у збірнику наукових праць «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.  Економіка», який включено до переліку фахових видань України та міжнародних наукометричних баз Index Copernicus International, РІНЦ та ін. Інформація про умови публікації на сайті: http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/index.php/ua/basis .E-mail: Visnuk.econom@gmail.com
Оргкомітет не бере зобов’язань щодо оплати вартості проживання та проїзду учасників конференції.

Вимоги до матеріалів учасників:

 1. Матеріали учасників конференції надсилаються в електронному вигляді на адресу оргкомітету трьома окремими файлами: перший – із заявкою, другий – із тезами доповіді, третій – із копією платіжного документу про оплату оргвнеску. У назві кожного файлу повинно міститись прізвище та ініціали автора (наприклад, Василенко І.І._заявка; Василенко І.І._тези; Василенко І.І._оргвнесок).
 1. Обсяг тез доповідей – до 5 повних сторінок формату А4 (шрифт – Тimes New Roman, кегль – 14, через півтора інтервали).
 1. Відсканована копія квитанції або платіжного доручення про оплату оргвнеску в сумі 150 грн з обов’язковим зазначенням у платіжному документі П.І.Б. відправника та повної назви конференції «Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.».

Включення оргкомітетом учасників у програму конференції відбудеться після розгляду надісланих матеріалів та отримання підтвердження оплати оргвнеску.


Увага! Матеріали, які не відповідають тематиці конференції, вимогам до їх оформлення або надійшли із запізненням, не будуть опубліковані.
Інформація для учасників конференції міститься на веб-сторінці конференції: http://econom.univ.kiev.ua/paradigm_et/about2015.html
Адреса оргкомітету конференції:

кафедра економічної теорії, макро- і мікроекономіки, кім. 609, економічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, вул. Васильківська 90-а, м. Київ, 03022, Україна, тел.: 38 044 521 35 80.


Контактна особа:

відповідальний секретар конференції к.е.н., доц. Кирильчук Ольга Валеріївна,E-mail: conf_econom_teoriya@ukr.net

тел.: 38 044 521 35 80


E-mail студентської секції: ntsaef@gmail.com
Організаційний внесок покриває витрати на участь у конференції та видання тез в електронному збірнику. Оплата організаційного внеску 150 грн має бути здійснена до 16 вересня 2015 р. на розрахунковий рахунок за такими реквізитами:
Отримувач: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, вул.
Ба́нківський раху́нок - рахунок, на якому обліковуються власні кошти, вимоги, зобов'язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів.
Володимирська 60, м. Київ, 01601, Україна. Р/р 31252302214095 в ГУДКСУ м. Києва. Код банку 820019. Код ЄДРПОУ 02070944. Індивідуальний податковий номер 020709426654.

Призначення платежу: оргвнесок П.І.Б., «Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.».
Іноземні учасники конференції можуть сплатити встановлений внесок після прибуття до Києва.
Організаційного внеску для учасників спеціальної студентської секції не передбачено.

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Прізвище .

Ім’я .

По батькові .

Науковий ступінь


Учене звання

Місце роботи, посада

Телефон, факс

Електронна пошта

Обраний тематичний напрям

Тема доповіді
Вимоги до оформлення тез доповідей: рекомендований обсяг доповіді – до 5 сторінок друкованого тексту.

1. Поля: 20 мм – праве та ліве, 20 мм – нижнє та верхнє. Абзац – 10 мм.

2. Шрифт: Times New Roman – 14, міжрядковий інтервал 1,5.

3. Вказати прізвище, ім’я, по-батькові автора та назву доповіді.

4. У верхньому правому кутку вказати жирним шрифтом ініціали та прізвище автора, далі нежирним шрифтом – науковий ступінь, вчене звання, заклад.

5. Через 2 інтервали по центру вказати назву доповіді – великими літерами, шрифт – жирний.

Велика літера (заголовна буква) - термін у галузі поліграфічного оформлення і виконання видань та орфографії. Визначає розмір і форму літери.

6. Через 2 інтервали – тези доповіді.

7. Посилання даються по тексту у квадратних дужках – 4, с. 5.

8. У тексті допускаються рисунки, таблиці – не більше 1. Рисунки слід виконувати розміром не менше 6060 мм і не більше 110170 мм у форматі *jpg, *bmp.

9. Перелік використаних джерел – в кінці тексту. Бібліографічний опис джерел подається в кінці тексту та оформлюється згідно з ДСТУ (див.

Бібліографічний опис - це сукупність бібліографічних відомостей про документ, його складову частину чи групу документів, які наведені за певними правилами, необхідні та достатні, і є результатом аналітико-синтетичної переробки інформації.
зразок оформлення на веб-сторінці конференції).


Сподіваємося на Вашу участь у конференції

та бажаємо успіхів!
З повагою, оргкомітет


Скачати 59.18 Kb.

 • ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ