Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДашевська Д. М. вчитель хімії

Скачати 95.61 Kb.

Дашевська Д. М. вчитель хімії
Скачати 95.61 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації16.06.2017
Розмір95.61 Kb.
ТипПовідомлення
  1   2

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ХМЕЛЬНИЦЬКА СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ

ШКОЛА № 18 І-ІІІ СТУПЕНІВ ІМ. В. ЧОРНОВОЛА

Розробка уроку на тему:
Дашевська Д.М.

вчитель хімії,

перша категорія

2013р.


ТЕМА. Узагальнення та систематизація знань з теми «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І.
Періодична система хімічних елементів Періоди́чна систе́ма елеме́нтів - класифікація хімічних елементів, розроблена на основі періодичного закону.
Менделєєва. Будова атома»


Мета.

 • Узагальнити та повторити основні поняття з теми «Періодичний закон і Періодична система хімічних елементів Д.І.
  Хімі́чний елеме́нт (заст. первень) - тип атомів з однаковим зарядом атомних ядер (тобто однаковою кількістю протонів в ядрі атому) і певною сукупністю властивостей. Маса ядра атома хімічного елементу може бути різною, в залежності від кількості нейтронів у ньому.
  Менделєєва. Будова атома »: як період, група, нуклон, орбіталь, S-P електрони

 • Розвивати пізнавальний інтерес учнів, здатність швидко і конкретно відповідати на запитання.
  А́том (від дав.-гр. ἄτομος - «неподільний») з хімічної точки зору - найменша, електронейтральна, хімічно неподільна частинка речовини. Фізична модель атома, у свою чергу, більш докладно розкриває подробиці його будови.


 • Виховувати коректність, культуру спілкування, вміння гідно вигравати і програвати.

Тип уроку. Узагальнення знань.

Форма уроку. Залік – конкурс.

Методи навчання. Репродуктивні, частково - пошукові, творчі, евристичні; методи контролю: практичні – розв’язування вправ і задач.

Обладнання. Періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва, комп’ютер, мультимедійний проектор.
Проектор - це світловий прилад, що перерозподіляє світло лампи з концентрацією світлового потоку на поверхню малого розміру або у малому тілесному куті. Проектори є, в основному, оптико-механічними або оптично-цифровими приладами, котрі дозволяють за допомогою джерела світла, проектувати зображення об'єктів на поверхню, розташовану поза приладом - екран.


Хід уроку

І. Організація класу.

1. Повідомлення теми, мети, завдань уроку.

2. Ми і все, що нас оточує, утворено хімічними елементами.

Природа має лиш один секрет –

Чи тут, чи там, у Космосу глибинах,

Все: від малих піщинок до планет –

Із елементів складене єдиних.

Гаслом нашого уроку я вважаю доречними слова О. Ферсмана« Таблиця Менделєєва є таблиця історії і життя всесвіту»

ІІ. Актуалізація опорних знань.

Для успішного засвоєння теми проводимо урок – узагальнення і систематизації вивченого нами матеріалу у формі “заліку – конкурсу”.Скажіть, будь ласка, з чого складається ядро?

Якщо вважати, що ядро це клас, то наші команди називаються:

Перша команда : “ Протони

Друга команда “ Нейтрони’

І щоб налагодити вас на плідну працю, яку я очікую від вас, пропоную розв’язати хімічний кросворд в результаті чого ви отримаєте слово яке буде

лейтмотивом всього уроку.я

д

р

о
і

з

о

т

о

пз

о

р

б

і

т

а

л

ь

е

л

к

т

р

о

н

н

е

й

т

р

о

н

У вас на партах є роздруковані кросворди, розв’яжіть його і скажіть яке ключове слово ви отримали?

Ключове́ сло́во - слово, або сталий вислів природної мови, яке використовують для вираження деякого аспекту змісту документа (або запиту); слово, яке має істотне смислове навантаження. Воно може служити ключем під час пошуку інформації в інтернеті чи на сторінці сайту. 1. центральна частина атома:

 2. різновид з однаковою кількістю протонів, але різним нуклонним числом:

 3. простір в якому найбільш ймовірне знаходження е:

 4. елементарна частинка із зарядом-1:

 5. частинка, яка має заряд 0 і масу 1.
  Ма́сове число́ або нукло́нне число́ - властивість атома (атомного ядра, нукліда), яка вказує на загальну кількість нуклонів (тобто сумарну кількість протонів та нейтронів (Z + N)), які містяться у ядрі атома.


Діти яке ключове слово ви отримали ? Я хочу вас налаштувати на уроці:

Працювати добре ,отримувати добрі оцінки, виявити добрі знання, завершити урок з добрим настроєм..

ІІІ . Узагальнення та систематизація знань.

Дійсно, таблиця Менделєєва - це наш путівник по країні хімії, наш рятівник у "хімічно складних" ситуаціях. Тільки потрібно зуміти побачити все, що в ній написано і не написано, треба вміти читати між рядків.

Історія – сувора. Вона прискіпливо і ретельно відбирає все ,те що відкрито винайдено людиною. Але не так багато зберігає протягом століття. 1 березня 2010 року в світі відмітили 141 річницю відкриття періодичної закону .

Я впевнена, що він проіснує ще не одне століття і йому ще буде присвячено не один поетичний твір.Отже, приступаємо до повторення і систематизації знань набутих на попередніх уроках. Для оцінки знань будемо використовувати бонуси.

Кожна із команд мала домашнє завдання:

Приготувати кросворди своїм суперникам – однокласникам. (підготовленні кросворди роздруковані на партах)


1. Конкурс. Хімічний хокей

Запитання команді «Протони» 1. Яку інформацію про будову атома дає:

 1. Як визначити, користуючись таблицею Менделєєва нуклонне число атома

Запитання команді «Нейтрони»

 1. Як визначити, користуючись таблицею Менделєєва:

 1. Яку інформацію про будову атома дає номер групи

 1. Конкурс « Так – Ні »

У вас на партах є певні твердження.

Вам потрібно вказати вірні вони чи ні.

Чи вірне твердження:

 1. Ядро атома хімічного елементу заряджене негативно.

 2. Сума числа протонів і нейтронів називається нуклонним числом атома.

 3. На s – підрівні завжди розташовано два електрони.

 4. Електрони заряджені позитивно.

 5. d-елементи мають змінну валентність.

 6. Число протонів в ядрі дорівнює числу електронів, що обертаються довкола ядра.

 7. Атом будь-якого хімічного елементу нейтральний.

 8. У ядрі Сульфура 16 протонів.

 9. Кількість нейтронів в ядрі дорівнює номеру групи.

 10. Період – це горизонтальний ряд хімічних елементів.

А тепер за зразком зробіть самоперевірку. Сподіваємось ви будете чесними.

3.Конкурс. Графічний диктант .

У вас на партах роздані листочки зі схемами. Я буду зачитувати певну інформацію, а вам потрібно написати вона стосується металічних чи неметалічних елементів.

Металічні елементи

- - -

_______________________________

1 2 3 4 5 6

Неметалічні елементи

- - -

_______________________________

1 2 3 4 5 6
1.Мають 1-3 е на зовнішньому рівні.

2. Їх оксиди носять кислотний характер.

3. Їх гідроксид – основи.

4. В періодах із збільшенням заряда їх атомних ядер зростають властивості.

5.Утворюють летку сполуку елемента з Гідрогеном

6. В групах із збільшенням заряда їх атомних ядер зростання властивості.Погляньте, будь ласка, на дошку та перевірте правильність виконання завдання.

Фізкультпауза..

Давайте на хвилинку забудемо, що ми знаходимося на уроці хімії. Згадаємо дитинство, казки, нехай оживуть хімічні речовини і перетворяються в казкових героїв.

Ядро́ - центральна частина атома, в якій зосереджена основна частина маси атома (понад 99,9 %). Ядро має позитивний заряд, і саме від величини заряду ядра залежить, який хімічний елемент представлений атомом.
Речовина Речовина́ - вид матерії, яка характеризується масою та складається з елементарних частинок (електронів, протонів, нейтронів, мезонів тощо). Характерною властивістю таких частинок є відмінні від нуля баріонний заряд або лептонний заряд.
(та не забувайте про хімію: скільки назв хімічних елементів ви почуєте, скільки із них металічних елементів, неметалічних, інертних газів, впишіть в табличку, яка лежить у вас на партах.
Бла́горо́дні га́зи (також іне́ртні або рі́дкісні гази) (англ. noble gases; нім. іnertgase) - хімічні елементи VIII групи головної підгрупи періодичної системи елементів, або за новою номенклатурою IUPAC групи 18 періодичної таблиці, які мають схожі властивості та за нормальних умов є одноатомними газами без кольору, запаху та смаку з дуже низькою хімічною реактивністю, котра зумовлена наявністю у атомів стійкої зовнішньої електронної оболонки, де у He знаходиться 2 електрони та у решти інертних газів по 8. До благородних газів відносяться гелій (Не), неон (Ne), аргон (Ar), криптон (Kr), ксенон (Хе) та радіоактивний радон (Rn). Останнім часом до цієї групи також зараховують унуноктій.

Край лукомор’я дуб зелений,
І золотий ланцюг на нім:
І день і ніч там кіт учений
На АЛЮМІНІЇ кружляє тім;
Іде праворуч — МАГНІЙ бродить,
Ліворуч — НАТРІЙ гомонить.
Там чудеса,
Карбон десь на гіллі сидить;
А Оксисен там на доріжках
Полонить Нітроген царя;
Там серед хмар перед народом
Через ліси, через моря
Аргон несе богатиря;
Флуор в темниці служить,
Там Лантаноїди рядком ,
ідуть бредуть самі собою;
Там Цезій цар над злотом чахне;
Там Гідроген ...Там Хлором пахне!


Металічні елементи

Неметалічні елементи

Інертні гази

Au, Mg, Na, Al, лантаноїди, Cs

C, O, N, F, H, Cl

Ar

19

6

1

  1   2


Скачати 95.61 Kb.

 • ТЕМА. Узагальнення та систематизація знань з теми «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів
 • Мета. Узагальнити та повторити основні поняття з теми «Періодичний закон і Періодична система хімічних елементів
 • Тип уроку
 • Обладнання
 • Хід уроку І. Організація класу. 1.
 • « Таблиця Менделєєва є таблиця історії і життя всесвіту»
 • Протони
 • Працювати добре ,отримувати добрі оцінки, виявити добрі знання, завершити урок з добрим настроєм..
 • 1. Конкурс . Хімічний хокей
 • Конкурс « Так – Ні » У вас на партах є певні твердження. Вам потрібно вказати вірні вони чи ні. Чи вірне твердження
 • 3.Конкурс. Графічний диктант .
 • Фізкультпауза..