Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДержавна регуляторна служба інформує

Скачати 143.87 Kb.

Державна регуляторна служба інформує
Скачати 143.87 Kb.
Дата конвертації13.06.2017
Розмір143.87 Kb.

Державна регуляторна служба інформує
ДРС пропонує суб’єктам господарювання надати зауваження та пропозиції до проектів постанов КМУ про затвердження Ліцензійних умов провадження видів господарської діяльності

23.06.2015

Поділитись:

  До Державної регуляторної служби України як спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування надійшли на погодження проекти наступних постанов Кабінету Міністрів України:

- «Про деякі питання ліцензування господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення» - ДСНС;

Госпо́дарська дія́льність - будь-яка діяльність, в тому числі підприємницька, пов'язана з виробництвом та обміном матеріальних і нематеріальних благ, що виступають у формі товару.
Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.

- «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунд;

Пневмати́чна збро́я - ручна зброя, в якій для викидання кулі використовується сила тиску стисненого повітря або іншого газу. Перша пневматична рушниця з'явилася в 1430. Застосовувалося як мисливська, а в кін.
Холо́дна зброя (рос. холодное оружие, кит. 冷兵器), або бі́ла збро́я (нім. Blankwaffe, фр. arme blanche, ісп. аrma blanca, італ. arma bianca, пол. broń biała) - предмет, спеціально виготовлений для завдання тілесних ушкоджень і призначений для нападу та активного захисту у рукопашному бою.
Вогнепа́льна збро́я - зброя, в якій для викидання снаряду (міни, кулі) з каналу ствола використовується сила тиску газів, що утворюються при згорянні метальної вибухової речовини (пороху) або спеціальних горючих сумішей.
виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу» -МВС;

- «Про затвердження Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності» - МВС;

- «Про деякі питання ліцензування господарської діяльності з ветеринарної практики» -Держветфітослужба;

- «Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини» - МОЗ;

- «Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики» - МОЗ;

- «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва вибухових матеріалів промислового призначення за переліком, що визначається КМУ» -Держгірпромнагляд;

Вибухові матеріали -- термін, що поєднує вибухові речовини та засоби висадження, включаючи детонатори проміжні.
Промисло́вість - технічно найдосконаліша галузь матеріального виробництва, основа індустріалізації економіки, яка має вирішальний вплив на розвиток продуктивних сил; сукупність підприємств з виробництва електроенергії, знарядь праці для галузей економіки, видобутку сировини, палива, заготівлі лісу, переробки продукції, випущеної промисловістю або виробленої сільським господарством, видобуток і переробка сировини, виробництво товарів і послуг.

- «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації» -Держспецзв'язку;

- «Про затвердження переліку послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису) та технічного захисту інформації, господарська діяльність щодо надання яких підлягає ліцензуванню» - СБУ;

Техні́чний за́хист інформа́ції (ТЗІ) - діяльність, спрямована на забезпечення інженерно-технічними заходами конфіденційності, цілісності та доступності інформації.
Електро́нний цифрови́й пі́дпис (ЕЦП) (англ. digital signature) - вид електронного підпису, отриманого за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача.

- «Про затвердження Переліку послуг і робіт протипожежного призначення, що підлягають ліцензуванню» - ДСНС.

Перелічені проекти розміщено на офіційних веб-сайтах вказаних органів ліцензування.

З метою недопущення прийняття регуляторних актів, які створюють зайві перешкоди у започаткуванні та веденні бізнесу, Державна регуляторна служба України пропонує суб’єктам господарювання, які мають намір започаткувати провадження ліцензованих видів господарської діяльності, ліцензіатам та іншим зацікавленим особам надсилати зауваження та пропозиції на електронні адреси: dyatel@dkrp.

Регулято́рний а́кт - прийнятий уповноваженим регуляторним органом нормативно-правовий акт, який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання; прийнятий уповноваженим регуляторним органом інший офіційний письмовий документ, який встановлює, змінює чи скасовує норми права, застосовується неодноразово та щодо невизначеного кола осіб і який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання, незалежно від того, чи вважається цей документ відповідно до закону, що регулює відносини у певній сфері, нормативно-правовим актом.
gov.uakovalchuk@dkrp.gov.ua;ignatiy@dkrp.gov.ua
До уваги підприємців 

Мораторій на перевірки не закінчується

22.06.2015

Поділитись:

  Роз’яснення щодо застосування мораторію на перевірки суб’єктів господарської діяльності

Ще не так давно бізнес потерпав від численних перевірок з боку державних контролюючих органів, а тому рішення про запровадження минулого року мораторію на проведення таких перевірок було сприйнято з великим ентузіазмом у бізнесових колах.

Завдяки мораторію, впровадженому у серпні 2014 року, кількість перевірок минулого року у порівнянні з 2013  знизилась на 68%. При порівнянні останніх кварталів 2013 та 2014 років Державна регуляторна служба України констатувала зменшення кількості перевірок на 98,5% (детальніше -http://www.dkrp.gov.ua/info/4238 ).

Цього року мораторій також застосовується.

28 грудня 2014 року Верховна Рада України ухвалила Закон України „Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України” №76-VIII.

Пунктом 8 Прикінцевих положень цього Закону було встановлено, що перевірки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб - підприємців контролюючими органами (крім Державної фіскальної служби України та Державної фінансової інспекції України) мають здійснюватися протягом січня-червня 2015 року виключно з дозволу Кабінету Міністрів України або за заявкою суб’єкта господарювання щодо його перевірки.

Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.
Верхо́вна Ра́да Украї́ни (ВРУ) - єдиний законодавчий орган державної влади України, який має колегіальну будову і складається з чотирьохсот п'ятдесяти народних депутатів України, обраних строком на п'ять років на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.
Державна фіска́льна служба (ДФС) - центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України.

Час біжить швидко, до кінця червня лишились лічені дні. Серед підприємців пішли розмови, що із закінченням мораторію бізнес знову може бути розчавлено мільйонами перевірок.

Хочемо заспокоїти: мораторій не закінчується.

Практично одночасно зі згаданим вище Законом було ухвалено ще один - «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» № 71-VIII, пунктом 3 Прикінцевих положень якого встановлено, що у 2015 та 2016 роках перевірки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб - підприємців з обсягом доходу до 20 мільйонів гривень за попередній календарний рік контролюючими органамиздійснюються виключно з дозволу Кабінету Міністрів України, за заявкою суб’єкта господарювання щодо його перевірки, згідно з рішенням суду або згідно з вимогами Кримінального процесуального кодексу України.

Рішення суду - процесуальний документ, яким розгляд справи закінчується по суті. Рішення суду є найважливішим актом правосуддя, актом реалізації судової влади. Рішенням суду розв'язується матеріально-правовий спір між сторонами, підтверджується наявність або відсутність певних фактів, ним захищаються порушені, невизнані або оспорювані права, свободи та інтереси учасників справи.

Звертаємо увагу, що зазначений пункт не є зміною або доповненням до Податкового кодексу України, нехай назва Закону нікого не вводить в оману. Це положення створює цілком самостійну норму, яка поширюється на всі без винятків контролюючі органи.

Винятки встановлюються лише по відношенню до рівня доходу підприємств, установ та організацій – без дозволу Кабінету Міністрів України можна перевірити лише ті, у яких дохід за рік, що передував перевірці, перевищив 20 мільйонів гривень. Кількість працюючих при цьому значення не має.

Таким чином, для приблизно 80% підприємств та 99% підприємців мораторій продовжується.Специфічні винятки з мораторію передбачено лише для перевірок, які проводить Державна фіскальна служба України:

- з 1 січня 2015 року мораторій не поширюється на перевірки суб’єктів господарювання, що ввозять на митну територію України та/або виробляють та/або реалізують підакцизні товари, на перевірки дотримання норм законодавства з питань наявності ліцензій, повноти нарахування та сплати податку на доходи фізичних осіб, єдиного соціального внеску, відшкодування податку на додану вартість;
Додана вартість (Value Added) - різниця між вартістю продукції, що випускає підприємство, та вартістю засобів виробництва.
Ми́тна терито́рія Украї́ни - територія України, зайнята сушею, територіальне море, внутрішні води і повітряний простір, а також території вільних митних зон, штучні острови, установки і споруди, створені у виключній (морській) економічній зоні України, на які поширюється виключна юрисдикція України.
Єдиний соціальний внесок (згідно з Законом: Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування) - обов'язковий платіж до системи загальнообов'язкового державного соціального страхування, що справляється в Україні з метою забезпечення страхових виплат за поточними видами загальнообов'язкового державного соціального страхування.


- з 1 липня 2015 року мораторій не поширюватиметься на перевірки платників єдиного податку другої і третьої (фізичні особи - підприємці) груп, крім тих, які здійснюють діяльність на ринках, продаж товарів у дрібнороздрібній торговельній мережі через засоби пересувної мережі, за винятком платників єдиного податку, визначених пунктом 27 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України, з питань дотримання порядку застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО).
Про́даж - це оплатна передача майна однією особою у власність іншій особі.
Реєстратор розрахункових операцій (РРО) - це пристрій або програмно-технічний комплекс, в якому реалізовані фіскальні функції і який призначений для реєстрації розрахункових операцій при продажу товарів (наданні послуг), операцій з купівлі-продажу іноземної валюти та/або реєстрації кількості проданих товарів (наданих послуг).

Останнє виключення стосуватиметься лише перевірок використання РРО.

Наголошуємо, що чинна зараз редакція пункту 296.10 статті 296 Податкового кодексу України містить норму, згідно з якою платники єдиного податку першої-третьої груп не застосовують РРО.

Необхідність їх застосування у частини підприємців з’явиться з набуттям чинності нової редакції цього пункту: „Платники єдиного податку другої і третьої (фізичні особи-підприємці) груп при здійсненні діяльності на ринках, при продажу товарів дрібнороздрібної торговельної мережі через засоби пересувної мережі, а також платники єдиного податку першої групи не застосовують реєстратори розрахункових операцій”.

Для платників єдиного податку третьої групи нова редакція пункту 296.10 статті 296 Податкового кодексу України набуде чинності з 1 липня 2015 року, а для платників податку другої групи – з 1 січня 2016 року.

Таким чином, платникам єдиного податку другої групи не слід боятися перевірок використання ними РРО після 1 липня 2015 року, оскільки використання ними РРО до 1 січня 2016 року взагалі не передбачено законодавством.

До відома жителів Калуського району!

Суб'єкт податку (платник податку) - суб'єкт податкового правовідношення, який має, отримує(передає) предмети оподаткування чи здійснює діяльність яка є предметом оподаткування, і реалізує(має) податкові обов'язки і права встановлені законодавством про податки і збори.
Ка́луський райо́н - район України у північній частині Івано-Франківської області, у зоні Передкарпатського передгір'я. Населення становить 60 339 осіб (на 1 серпня 2013). Площа району 647 км².

2015.05.14

 Запровадження електронних он-лайн сервісів у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

 

З метою створення сприятливих умов для отримання фізичними та юридичними особами адміністративних послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на підставі Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)» Міністерством юстиції України 31 березня 2015 року прийнято наказ № 466/5 «Про деякі питання надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31 березня 2015 року за №349/26794 (далі - наказ).

Адміністративні послуги - це публічні (державні та муніципальні) послуги, що надаються органами виконавчої влади, виконавчими органами місцевого самоврядування та іншими уповноваженими суб'єктами, і надання яких пов'язане з реалізацією владних повноважень.
Міністе́рство юсти́ції Украї́ни (скорочено Мін'юст) - центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.З дня офіційного опублікування цього наказу (07 квітня 2015 року) набув чинності Порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, який запроваджує електронний он-лайн сервіс отримання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (виписок, витягів, довідок).

Слід зазначити, що минулого року органами юстиції в Україні було видано понад 1 млн. 300 тис. різного роду довідок, витягів та виписок. За статистикою на цю роботу припадає 50% навантаження на працівників реєстраційних служб. Усі ці документи готуються вручну та видаються у паперовому вигляді.

Застосування електронних он-лайн сервісів щодо реєстрації бізнесу, запроваджених з ініціатива Міністерства юстиції України, сприятиме якіснішому підходу до надання таких послуг та, відповідно, зменшенню черг в органах реєстрації.

Крім того, впровадження таких сервісів при реєстрації бізнесу, а також під час отримання витягів, виписок і довідок через офіційний веб-сайт розпорядника Єдиного державного реєстру, зекономить як робочий час державного реєстратора, який він витрачав на формування паперового документа до півгодини, так і особистий час суб’єкта господарювання, у якого з’являється можливість отримати необхідні йому для провадження господарської діяльності документ за лічені хвилини.

Окремо звертаємо увагу, що відомості, які містяться в Єдиному державному реєстрі, можуть відтепер надаватися без участі державного реєстратора. Скориставшись платіжною карткою міжнародних систем Visa/MasterCard запитувач може сплатити за послугу та отримати відповідну інформацію з Єдиного державного реєстру в режимі реального часу.

Державний реєстр, Єдиний державний реєстр - автоматизована система обліку інформації про осіб, майно, документи, яка створюється та ведеться державою з метою реалізації своїх функцій.
Реальний час - режим роботи автоматизованої системи обробки інформації і керування, при якому враховуються обмеження на часові характеристики функціювання.

Запит про надання виписки, витягу та довідки в електронній формі подається запитувачем через офіційний веб-сайт розпорядника Єдиного державного реєстру (https://usr.

Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
minjust.gov.ua), де на вибір запитувача зазначається один із критеріїв пошуку відомостей у Єдиному державному реєстрі для його формування. Плата за отримання таких відомостей вноситься з використанням платіжних систем через мережу Інтернет безпосередньо при замовленні послуги. Вартість електронних документів на чверть нижча за паперові аналоги і становить на сьогоднішній день 45 грн.
Платі́жна систе́ма - платіжна організація, члени платіжної системи та сукупність відносин, що виникають між ними при проведенні переказу коштів. Проведення переказу коштів є обов'язковою функцією, що має виконувати платіжна система.
Електро́нний докуме́нт - документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа. Електронний документ може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму.
68 коп.

Реформування реєстраційної системи шляхом запровадження надання адміністративних послуг в режимі он-лайн значно спрощує ведення бізнесу в Україні та покликане зробити послуги і сервіси у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців кращими і ефективнішими.
До уваги зацікавлених суб’єктів господарювання!

2015.05.07

З метою формування інформаційної бази інвестиційних проектів для зовнішніх китайських інвестицій, посольство України в Китайській Народній Республіці звертається з пропозицією щодо підготовки інвестиційних проектів суб’єктами господарювання для їх розповсюдження та пошуку партнерів у Китаї.

Зацікавлених щодо підготовки інвестиційних проектів просимо звертатися в управління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації до 15.05.2015р.

Інвестиційний проект - це сукупність поєднаних в одне ціле намірів і практичних дій з метою здійснення інвестиційних вкладень, з метою забезпечення визначених конкретних фінансових, економічних, виробничих і соціальних заходів з метою отримання прибутку.
Економічний розвиток - поняття економічної науки, що позначає перехід від одного етапу економіки до іншого, при якому в новому періоді не тільки збільшується виробництво тих самих товарів і послуг, що вже вироблялися раніше, а має місце й виробництво нових товарів і послуг з використанням нових технологій порівняно з попереднім періодом.

Калуська ОДПІ запрошує на зустріч

2015.05.06

За ініціативи Головного управління Державної фіскальної служби в Івано-Франківській області 13 травня 2015 року о 10.00 год в Калуській ОДПІ (м. Калуш, вул.. Стуса,2,актова зала, ІV-й поверх) відбудеться зустріч начальника Головного управління Державної фіскальної служби в області Столярик Ірини Михайлівни з представниками бізнесу та інститутів громадянського суспільства з метою обговорення актуальних питань діяльності фіскальних органів області, основних змін діючого законодавства та напрацювання пропозицій щодо реформування податкової системи.

Податко́ва систе́ма - це сукупність податків, зборів, інших обов'язкових платежів і внесків до бюджету і державних цільових фондів, які діють у встановленому законом порядку. Складається з прямих і непрямих податків.
Громадя́нське суспі́льство - це сукупність недержавних організацій, які представляють волю та інтереси громадян. Воно включає в себе сім’ю і приватну сферу, тобто "третій сектор" суспільства паралельно з державою та бізнесом.
Запрошуємо всіх бажаючих. 

Бізнес-форум «Перспектива»

2015.04.27

Головна ідея форуму – розвиток сімейного фермерства в Україні; залучення інвестицій та технологій в переробку фермерської продукції, створення привабливих умов для роботи в сільській місцевості, обмін досвідом та розширення співробітництва.

Місце проведення форуму – виставкова зала РСП «Шувар» (м.Львів, вул.Хуторівка, 46).

Організатор форуму – НПГ «Еко-Інформ-Сервіс», м.Полтава (www.perspectiveua.com.ua,  e-mail: ecoinform2001@gmail.com,  тел.050-6076204, 0638257388), партнери – Асоціація кухарів «Західна Шеф Група», ГІ «Громадський сектор майдану», Центр зайнятості вільних людей, ГО «Кримська хвиля», РСП «Шувар», Slow Food Galitsia, компанія «S-Prof», «Т-проект».

До участі в форумі запрошуються сільськогосподарські та переробні підприємства України, фермерські господарства, об’єкти туризму та громадського харчування, постачальники матеріально-технічних засобів для готелів, ресторанів, маркетів, підприємства оптової та роздрібної торгівлі.

Державна служба зайнятості - централізована система державних установ, діяльність якої спрямовується та координується Міністерством соціальної політики України. Державна служба зайнятості була створена на підставі постанови Кабінету Міністрів Української РСР від 21.12.
Сфера ресторанного господарства - це сфера надання послуг. Послуга харчування - є результатом економічної діяльності ресторанного підприємства, спрямована на задоволення найрізноманітніших потреб гостей.
Ферма - приватне сільськогосподарське підприємство, що займається комерційними поставками сільськогосподарської продукції на ринок.
Ро́здрібна торгі́вля або рите́йл (від англ. retail - «роздрібний, в роздріб») - тип торгівлі товарами, а також виконання певних послуг, направлених на покупця, яким є кінцевий споживач, фізична чи юридична особа.

У рамках форуму відбудуться наступні виставки:

- виставка-ярмарок «Час купувати українське» – ярмарок продукції українських виробників та фермерів, презентація нових продуктів, розвиток співробітництва між виробниками сільгосппродукції та переробними підприємствами, пошук нових ідей для бізнесу. Під час виставки буде працювати Центр Закупівель – майданчик для проведення переговорів між виробниками та службами закупівель супермаркетів, санаторіїв, готелів та ресторанів;

- фермерська виставка «Земля та бізнес» – сучасні технології для розвитку фермерських господарств, обладнання для переробки, зберігання продукції, тара та упаковка, агротехніка та транспортні засоби;

Фе́рмери - категорія підприємців у сільському господарстві.
Тра́нспорт (від лат. trans - portare) - сукупність засобів, призначених для переміщення людей, вантажів, сигналів та інформації з одного місця в інше.

- виставка «Отель-Ресторан-Маркет» – презентація сучасних технологій, обладнання, оснащення, програмного забезпечення, зустріч з постачальниками з метою розширення асортименту та підвищення якості обслуговування клієнтів, сучасна українська кухня, місцеві продукти в меню ресторанів. У рамках виставки відбудеться кулінарний конкурс для кухарів «Дні української кухні» на визначення найкращих кухарів української кухні, організатор – Асоціація кухарів «Західна Шеф Група». Переможці конкурсу приймуть участь в проекті «Дні української кухні в світі», який реалізується за підтримки Міністерства закордонних справ України.

Украї́нська ку́хня - характерний стиль приготування їжі, практика і традиції, які пов'язані з українською культурою, кулінарне мистецтво українців.
Міністе́рство закордо́нних справ Украї́ни (МЗС України) - центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. МЗС України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері зовнішніх відносин України.

Програмою форуму передбачено підписання Хартії Української кухні. Хартія української кухні (новий тренд українського бізнесу) – об’єднання учасників ринку з метою популяризації та просування на внутрішньому та зовнішньому ринках українських продуктів, відродження та розвиток українських кулінарних традицій, сприяння розвитку виробництва місцевих регіональних продуктів та гастрономічного туризму.

До підписання Хартії запрошуються представники сільськогосподарських, переробних, харчових підприємств, наукових та навчальних установ, засобів масової інформації, об’єктів туризму, представники органів влади, кухарі та ресторатори, всі зацікавлені особи.

Зацікавлені сторони, зацікавлені особи, стейкхолдери (англ. Stakeholders) - фізичні і юридичні особи, які мають легітимний інтерес у діяльності організації, тобто певною мірою залежать від неї або можуть впливати на її діяльність.
Засоби масової інформації (ЗМІ), мас медіа (Mass media) - преса (газети, журнали, книги), радіо, телебачення, інтернет, кінематограф, звукозаписи та відеозаписи, відеотекст, телетекст, рекламні щити та панелі, домашні відеоцентри, що поєднують телевізійні, телефонні, комп'ютерні та інші лінії зв'язку.

Реєстраційна служба Калуського міськрайонного управління юстиції інформує:

2015.06.10

 

Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи» від 21 травня 20015 року № 475-VIII, що набрав чинності 26 травня 2015 року, продовжено термін подання юридичними особами державному реєстратору відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи  до 25.09.2015 р.Для внесення до Єдиного державного реєстру таких відомостей представник юридичної особи має подати державному реєстратору заповнену реєстраційну картку форми 4, затверджену наказом Міністерства юстиції України від 14.10.2011р. №3178/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 10.04.2015р. №529/5).

При поданні реєстраційної картки заповнюються лише ті поля, які стосуються зміни відомостей про юридичну особу, що вносяться до  Єдиного державного реєстру. Документів для підтвердження інформації, вказаної у реєстраційній картці, подавати не потрібно.

У разі відсутності у юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника (контролера) в реєстраційній картці зазначаються відомості про його відсутність.

Звертаємо увагу, що зазначені відомості подаються  юридичними особами,засновниками (учасниками) яких є юридичні особи.Зазначені відомості не подаються політичними  партіями, творчими спілками та їх територіальними осередками, адвокатськими   об’єднаннями,   торгово-промисловими  палатами, релігійними організаціями, державними та комунальними підприємствами, державними органами, органами місцевого самоврядування, їхніми асоціаціями та юридичними особами, засновниками (учасниками) яких є виключно фізичні особи, якщо кінцеві бенефіціарні власники (контролери) таких юридичних осіб збігаються з їх засновниками (учасниками).
Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.
Органи місцевого самоврядування - «виборні та інші органи територіальних громад, наділені повноваженнями вирішувати питання місцевого значення».

 

Документи приймаються відділом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Калуського МРУЮ за адресою м. Калуш, вул. В. Стуса, 2.За довідками звертатись за телефоном 6 52 09.

РЕЄСТРАЦІЙНА СЛУЖБА КАЛУСЬКОГО МІСЬКРАЙОННОГО УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ ІНФОРМУЄ!


2015.04.15

Повідомляємо Вам, що зараз  надано  можливість фізичним та юридичним особам  створювати запити та  отримувати довідки, виписки , витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців  в режимі онлайн.

Для отримання вищезазначених документів  не потрібно жодних електронних цифрових підписів чи інших ідентифікаторів. Достатньо лише сплатити послугу власною банківською карткою. Вартість  отримання довідок, витягів становитиме 45,68 грн. Ще 3 гривні у вигляді комісії сплачується Ощадбанку. Загальна сума за проведення операції – 48,68 грн. Це 75% від вартості паперового аналогу.

Кожному документу присвоюється унікальний ідентифікаційний код. Банкір чи представник іншої установи зможе легко перевірити його достовірність, ввівши присвоєний номер на сайті.

Громадянину не потрібно повторно отримувати документ і повторно платити кошти. Сформовані виписка, витяг чи довідка протягом року зберігатимуться в архіві  ДРСУ.

Отримати необхідну довідку, витяг або виписку можна  на відповідному оновленому сайті Мін′юсту (new.minjust.gov.ua).

 

До уваги юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та інших зацікавлених осіб


2015.04.14

В рамках зазначеного пілотного проекту державним реєстраторам Калуського міськрайонного управління юстиції дозволено здійснювати прийом документів для вчинення реєстраційних дій в ЄДР щодо юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в рамках адміністративно-територіальних одиниць, що знаходяться в сфері обслуговування територіальних органів Міністерства юстиції України Вінницької або Київської областей, а також Головного територіального управління юстиції у м. Києві, Івано-Франківського міського управління юстиції у випадках, якщо такі документи подані не за місцезнаходженням/місцем проживання суб’єкта господарювання.Таким чином, державними реєстраторами Калуського міськрайонного управління юстиції здійснюється прийом документів для вчинення реєстраційних дій не лише від громадян та юридичних осіб м. Калуша і Калуського району, а також від громадян та юридичних осіб, місцем проживання/місцезнаходженням яких є м. Київ, населені пункти Київської та Вінницької областей та м.
Ві́нницька о́бласть - область у Центральній Україні. Населення становить 1,6 млн осіб (2016 р.).
Івано-Франківськ.


Для довідок звертайтесь у відділ державної реєстрації за адресою м. Калуш, вул. С. Бандери, 18 та за телефоном: (03472)65209.


Скачати 143.87 Kb.

  • РЕЄСТРАЦІЙНА СЛУЖБА КАЛУСЬКОГО МІСЬКРАЙОННОГО УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ ІНФОРМУЄ!
  • До уваги юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та інших зацікавлених осіб