Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДержавне підприємство «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України далі Підприємство

Скачати 417.52 Kb.

Державне підприємство «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України далі Підприємство
Скачати 417.52 Kb.
Сторінка4/4
Дата конвертації11.05.2017
Розмір417.52 Kb.
1   2   3   4

2. Додатки 2 – 3 до Договору викласти в новій редакції, що додаються.

3. Даний Договір про внесення змін є договором приєднання, та укладається шляхом приєднання ГУЮ до запропонованого Договору про внесення змін в цілому, при цьому ГУЮ не може запропонувати свої умови цього Договору про внесення змін.

У разі якщо ГУЮ не підписано даний Договір про внесення змін, але послуги відповідно до укладеного Договору фактично отримуються, у тому числі, в Акредитованому центрі сертифікації ключів, вважається, що ГУЮ приєднався до умов даного Договору про внесення змін.

4. Цей Договір про внесення змін укладено у двох автентичних примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.

Автентичність - доказ походження, вірогідність. Автентичний - цілком вірогідний, заснований на першоджерелах.

5. Даний Договір про внесення змін набуває чинності з моменту засвідчення його підписами та печатками Сторін та є невід’ємною частиною Договору. 1. АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН
Державне підприємство

Інформаційний центр”Міністерства юстиції України

04050, м. Київ, вул. Мельникова, 81, літ. «А»

п/р ________________________________

в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»

код Банку _________________________

код ЄДРПОУ 25287988Статус платника податку на прибуток:

Платник податку на прибуток

на загальних умовах.
Суб'єкт податку (платник податку) - суб'єкт податкового правовідношення, який має, отримує(передає) предмети оподаткування чи здійснює діяльність яка є предметом оподаткування, і реалізує(має) податкові обов'язки і права встановлені законодавством про податки і збори.


Адреса для листування(для філій):

_____________________________________________________'>__________________________________

__________________________________
___________________________

___________________________(посада)

_____________ _____________М.П. П.І.Б.

Головне управління юстиції у________________________________

________________________________________

________________________________________

__________________________________ (назва)
_____________________________________

_____________________________________

вул. _________________________________

п/р __________________________________

в ____________________________________

код Банку ______________________________

код за ЄДРПОУ ________________________


________________________

_________________________

(посада)
__________________ _________________

М.П. П.І.Б.Додаток 2

до Договору

від _______20___ № ____________

( у редакції Договору про внесення змін від_____________)


НА БЛАНКУ ГУЮ
від «__»______201___р.

вих. № ________Державне підприємство

«Інформаційний центр»

Міністерства юстиції України

(для ГУЮ в м. Києві)

________________________________

(назва замовника)
Директору ______________ філії

державного підприємства

«Інформаційний центр»

Міністерства юстиції України

(для інших ГУЮ)

_______________________________

(назва замовника)

З А М О В Л Е Н Н Я

Прошу здійснити організаційні заходи для надання співробітникам _____________________________________________________________________________ (код ЄДРПОУ -_____________), що зазначені в цьому замовленні, особисті ідентифікатори та тимчасові паролі для роботи з Єдиними та Державними реєстрами (далі – Реєстри), адміністратором яких є Держінформ’юст, а також заходи із взаємодії із акредитованим центром сертифікації ключів.

Адміністра́тор (іноді скор. - адмін) - це особа, яка здійснює роботу з якісного і ефективного обслуговування відвідувачів, консультує їх із питань, які стосуються товарів і послуг, які надає підприємство, організація.


Перелік співробітників


з/п


ПІБ співробітника (повністю, відповідно до паспортних даних)

Посада

Назва реєстрів до яких надається доступ

Адреса електронної пошти співробітника

Підтвердження

згоди на обробку персональних даних *

(особистий підпис)

1
2
* - Цим підписом підтверджую згоду (надаю дозвіл) на обробку моїх персональних даних для організації надання доступу до Реєстрів.


_________________________ __________________ ______________ (посада) (підпис, М.П.) (П.І.Б.)


Додаток 3

до Договору

від _______201__р. №__________

( у редакції Договору про внесення змін від_____________)


ПАМ’ЯТКА КОРИСТУВАЧУ


 1. Загальні положення

В якості носіїв ключової інформації, що використовуються в Єдиних та Державних реєстрах (далі – Системи), застосовуються такі носії даних:

 • для розміщення особистих ключів користувачів – зовнішній носій даних типу CD-R, DVD-R або flash-memory;

 • для розміщення відкритих ключів користувачів – жорсткі диски ПЕОМ.
  Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.
  Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. ін.
  Тверди́й диск або Тверди́й магні́тний диск, або Накопичувач на магнітних дисках (англ. Hard (magnetic) disk drive, англ. HDD), у комп'ютерному сленгу - «вінчестер» (від англ. winchester), - магнітний диск, основа якого виконана з твердого матеріалу.


ЕЦП призначений для здійснення авторизації користувача при його вході в Систему згідно з відповідною Інструкцією з користування Системою.

 1. Обов’язки користувача Системи

При роботі в Системі користувач зобов'язаний:

 • зберігати особистий ключ, носій ключової інформації, на якому він розміщений, та пароль доступу до нього у таємниці, не допускати використання особистого ключа іншими особами;

 • не використовувати особистий ключ у разі його компрометації;

 • надавати Підприємству повну та дійсну інформацію, необхідну для формування реєстраційного запису користувача в Системі;

 • негайно інформувати Підприємство про такі події, що трапилися до закінчення строку чинності посиленого сертифіката відкритого ключа користувача, а саме:

а) втрату або компрометацію власного особистого ключа або носія ключової інформації, на якому він розміщується;

б) втрату контролю щодо власного особистого ключа через компрометацію або втрату паролю доступу до носія ключової інформації, на яких він розміщується;в) виявлену неточність або зміну даних, зазначених у власному посиленому сертифікаті відкритого ключа;

 • використовувати програмне забезпечення для доступу до Систем тільки за призначенням в порядку, визначеному в Інструкціях з користування Системою;

 • підтримувати у робочому стані програмно-технічні засоби, які необхідні для роботи програмного забезпечення для доступу до Систем згідно з вимогами Інструкцій з користування Системою;

 • забезпечувати цілісність та незмінність програмного забезпечення для доступу до Систем;

 • виключати можливість впливу на програмне забезпечення для доступу до Систем або на його роботу інших осіб або програмно-технічних засобів.


Користувачу забороняється:

 • обробляти з використанням програмного забезпечення для доступу до Систем інформацію, що містить відомості, які становлять державну таємницю або є службовою інформацією;
  Держа́вна таємни́ця - інформація у сфері оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та охорони правопорядку, розголошення якої може завдати шкоди національній безпеці держави і яка спеціально охороняється державою.


 • використовувати носій ключової інформації у випадках, не пов’язаних з діяльністю установи, яка здійснювала замовлення ЕЦП для користувача;
  Людська діяльність - процес (процеси) активної взаємодії суб'єкта з об'єктом, під час якого суб'єкт задовольняє будь-які свої потреби, досягає мети. Діяльністю можна назвати будь-яку активність людини, якій вона сама надає деякий сенс.


 • розголошувати склад інформації на власному носії ключової інформації або пароль доступу до нього, а також передавати цей носій іншим особам, виводити значення особистих ключів та інших ключових даних на дисплей, принтер або інші засоби візуального відображення інформації;

 • повторно використовувати носії ключової інформації без попереднього знищення на них ключової інформації згідно встановленого порядку;

 • використовувати носії ключової інформації у режимах, що не передбачені порядком їх штатного застосування;

 • записувати на носії ключової інформації іншу інформацію окрім такої, що передбачена для функціонування програмного забезпечення для доступу до Систем;

 • при зміні паролю доступу до носія ключової інформації вводити у якості нового значення його попереднє значення або тривіальне значення;

 • застосовувати програмне забезпечення для доступу до Систем, які проявляють явні ознаки неправильного функціонування;

 • несанкціоновано вносити зміни до програмного забезпечення для доступу до Систем;

 • залишати власний носій ключової інформації у зчитувачі після закінчення роботи з ним;

 • залишати без контролю увімкнені незаблоковані (засобами операційної системи) комп'ютери, які використовуються при функціонуванні програмного забезпечення для доступу до Систем, після проходження авторизації в Системі.

Користувач несе відповідальність за зберігання власного носія ключової інформації та паролю доступу до нього.

 1. Порядок дій користувача при компрометації особистих ключів та носіїв ключової інформації

У випадку компрометації особистого ключа, носія ключової інформації або виникнення обґрунтованої підозри щодо такої компрометації користувач негайно повідомляє Підприємство та діє згідно його вказівок.

Передача даних в мережевих програмних засобах із використанням скомпрометованих особистих ключів, або щодо компрометації яких виникли обґрунтовані підозри, забороняється.ГУЮ зобов’язаний звернутися до акредитованого центру сертифікації ключів для скасування відповідного посиленого сертифіката відкритого ключа.
1   2   3   4


Скачати 417.52 Kb.

 • АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН
 • Державне підприємство „Інформаційний центр” Міністерства юстиції України
 • _____________ М.П. П.І.Б. Головне управління юстиції у________________________________ ___________________
 • _____________________________________ _____________________________________
 • ___________________ _____ _________________________ (посада) __________________ _________________
 • НА БЛАНКУ ГУЮ від «__»______201___р. вих. № ________ Державне підприємство «Інформаційний центр»
 • Директору ______________ філії державного підприємства «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України
 • _______________________________ (назва замовника) З А М О В Л Е Н Н Я
 • ПАМ’ЯТКА КОРИСТУВАЧУ Загальні положення
 • Обов’язки користувача Системи
 • Порядок дій користувача при компрометації особистих ключів та носіїв ключової інформації