Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДержавне територіально-галузеве об'єднання "Львівська залізниця"

Державне територіально-галузеве об'єднання "Львівська залізниця"
Сторінка1/5
Дата конвертації04.05.2017
Розмір0.83 Mb.
ТипПротокол засідання
  1   2   3   4   5


Державне територіально-галузеве об'єднання "Львівська залізниця"


"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Протокол засідання комітету з конкурсних торгівВід 04.11.2015 року № 30/2


Голова комітету з конкурсних торгів

________________Дацко М.С.м.п.
Документація конкурсних торгів

для учасників щодо підготовки пропозицій конкурсних торгів для участі в процедурі відкритих торгів на закупівлю
послуг з ремонтування та технічного обслуговування машин загальної призначеності (ДК 016:2010 – 33.12.

По́пит і пропози́ція (правильно українською: попит і пропонування) - економічна модель, що описує процес ціноутворення на ринку. Ця модель вводить поняття попиту та пропозиції як універсальні характеристики ринку та доводить, що, за умовами певних припущень, ці характеристики урівноважуються та приводять до встановлення певної ціни на даний товар.

Закупівлі (закупівля), (англ. purchasing, procurement) - це процес придбання товарів замовником: визначення потреби, пошук і вибір постачальника, підписання контракту, доставка товару. Закупівлі є складовою частиною процесу логістики.

Ко́нкурс (лат. concursus) - змагання, яке дає змогу виявити найгідніших із його учасників або найкраще з того, що надіслане на огляд. Також конкурс - відбір претендентів на заміщення деяких посад. Вибір працівника належить не адміністрації, а проводиться за рішенням колегіального органу (наприклад, вченої ради), яке є обов'язковим для адміністрації. К.

Техні́чне обслуго́вування озброєння та військової техніки - полягає у перевірці його укомплектованості і справності (працездатності), чистці і митті, налагодженні і регулюванні, змащуванні і заправленні (дозаправленні) експлуатаційними матеріалами, усуванні несправностей і недоліків, заміні деталей з обмеженими термінами служби і зберігання, перевірці засобів вимірювання, технічному огляді вантажопідйомних машин і посудин, які працюють під тиском.

1)


(послуги з ремонту компресорів)

ЛОТ№1: Ремонт компресорів відокремленого підрозділу «Дистанція сигналізації і зв’язку станції Львів».

ЛОТ№2: Ремонт компресорів відокремленого підрозділу «Ужгородська дистанція сигналізації і зв’язку».

Компре́сор (рос. компрессор, англ. compressor, нім. Kompressor m, Verdichter m) - машина для стискування повітря або іншого газу до надлишкового тиску не нижче 0,2 МПа, компресії і переміщення газів під тиском.

Ві́дстань або ві́ддаль між двома точками простору - довжина уявного відрізка прямої, що сполучає ці точки.Львів – 2015 р.


Розділ 1. Загальні положення
1

2
1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 № 1197-VІІ (надалі –Закон)і. Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом
2. Інформація про замовника торгів:


- повне найменування:

Державне територіально – галузеве об’єднання «Львівська залізниця»
- місцезнаходження:

79000, м. Львів, вул. Гоголя, 1
- посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:

Грозов Олександр Володимирович – начальник служби сигналізації і зв’язку; м. Львів, вул. Гоголя, 1, каб. 590, тел. (032) 226–46–00, тел./факс (032) 226–46–42.
3. Інформація про предмет закупівлі- найменування предмета закупівлі:

33.12.1 Ремонтування та технічне обслуговування машин загальної призначеності (послуги з ремонту компресорів).
- вид предмета закупівлі:

ЛОТ№1: Ремонт компресорів відокремленого підрозділу «Дистанція сигналізації і зв’язку станції Львів».

ЛОТ№2: Ремонт компресорів відокремленого підрозділу «Ужгородська дистанція сигналізації і зв’язку».


- місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):

ЛОТ№1: Ремонт компресорів відокремленого підрозділу «Дистанція сигналізації і зв’язку станції Львів», місце проведення робіт вказане в Додатку 7., -3 шт.

ЛОТ№2: Ремонт компресорів відокремленого підрозділу «Ужгородська дистанція сигналізації і зв’язку», місце проведення робіт вказане в Додатку 7., - 2 шт.


- строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):

Протягом 30 календарних днів з моменту підписання сторонами акту про здачу компресора в ремонт.


4. Процедура закупівлі

Відкриті торги

5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.

7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Всі документи, що мають відношення до пропозиції конкурсних торгів складаються українською або російською мовою. Документи пропозиції, викладені іншими мовами подаються разом з перекладом на українську мову виконаним офіційним перекладачем. Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою.

Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів
1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів


Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів.

Замо́вник - фізична чи юридична особа, розпорядник грошових коштів, який замовляє певні товари, роботи чи послуги (цінності), або подає заявку про придбання чи замовлення товарів, робіт чи послуг (цінностей) у майбутньому.

Замовник повинен надати роз’яснення на звернення протягом трьох днів з дня його отримання та оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до ст. 10 Закону.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім робочих днів з дня оприлюднення таких змін на веб-порталі Уповноваженого органу, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.

Документа́ція - сукупність офіційно визнаних, взаємопов'язаних та складених у визначеній формі документів, які містять передбачувану інформацію про виріб, процес або діяльність даного підприємства. Відповідно до області застосування Документа́цій поділяється на бухгалтерську, конструкторську, нормативну, технічну, товарну, тощо.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.


2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких звернень щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо звернень і оприлюднити його на веб − порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону.

Проведення зборів з метою роз’яснення запитів щодо документації конкурсних торгів не планується.


Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів
1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, оригіналів, що видані учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами), та нотаріально завірених документів.Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.

Письмо́ - знакова система фіксації мови на площині за допомогою умовних ідеографічних елементів двох вимірів для передачі інформації на відстані й закріплення її в часі. Найперші спроби письмової фіксації думок і повідомлень виникли ще в первіснообщинному суспільстві (кінець кам'яної доби).

Посадо́ва осо́ба - особа, в якої наявні організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські функції.Кожен учасник має право подати тільки одну пропозицію конкурсних торгів (у тому числі до визначеної в документації конкурсних торгів частини предмета закупівлі (лота).

Усі сторінки (кожний аркуш з обох боків) пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки *.

У випадку, якщо в складі пропозиції надаються копії документів, на кожній їх сторінці повинна міститись відмітка про те, що документ відповідає оригіналу, підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*;

Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.

під підписом уповноваженої особи обов’язково зазначаються прізвище та ініціали особи, що поставила свій підпис, дата підписання.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі, та договору про закупівлю, підтверджується наступними документами або їх завіреними копіями: установчим договором; випискою з протоколу засновників, наказом про призначення директора, президента, голови правління;

Протоко́л - (фр. protocole, пізньолат. protocollum з пізньогрец. Πρωτόκολλον (Πρώτο+κολλάω) - перший, передній+приклеюю) - перший лист, приклеєний до звитку папіруса чи нотаріального документа, на якому була написана дата.

Оригінал - (від лат. originalis - первісний) - первісний, справжній.

Правлі́ння - колегіальний виконавчий орган акціонерного товариства або іншої колективної особи.

довіреністю, дорученням, рішенням учасника, витягом з торгівельного або судового реєстру (для нерезидентів), або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів.

Нерезиде́нти - юридичні особи та суб'єкти підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва тощо) з місцезнаходженням за межами України, які створені та здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства іншої держави.

Дові́реність - письмове уповноваження, що видається однією особою іншій для представництва перед третіми особами.

Доручення - договір, за яким одна сторона (повірений) зобов'язується вчинити від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) какакшки ї. Часто на підставі договору доручення видається довіреність, наприклад, у формі письмового повідомлення, за яким організація чи окрема особа надає право іншій особі від її імені здійснювати певні правочини або отримувати матеріальні цінності.

Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі *.

На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і адреса замовника;

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

Склеювання - метод створення нероз'ємного з'єднання елементів конструкцій за допомогою клеїв. Процес склеювання ґрунтується на явищі адгезії - зчеплення в результаті фізичних і хімічних сил взаємодії клею з різними матеріалами за певних умов.

Повнова́ження - офіційно надане кому-небудь право певної діяльності, ведення справ.

Оголошення - це короткі текстові повідомлення, котрі містять різну за призначенням інформацію. Переважно оголошення містять інформацію приватного рекламного характеру. Це пропозиція певних товарів чи послуг приватними особами, або малими приватними підприємствами.

- повне найменування учасника процедури закупівлі, його адреса, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

Ідентифіка́ція: (лат. identifico - ототожнювати) - ототожнення, прирівнювання, уподібнення, розпізнавання. Наприклад, ідентифікація мінералів (англ. mineral identification).

Телефо́н - вид електрозв'язку, що дає змогу передавати і приймати мовлення на відстань за допомогою електричних сигналів (що передаються дротами) або радіосигналів.

- маркування: „Не відкривати до _________ (зазначається дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів”).

Якщо конверт не запечатаний або не промаркований у відповідності з вищенаведеними вимогами, замовник не несе відповідальності за неправильне або передчасне відкриття пропозиції.

Маркування - це процес нанесення марковання. Нанесення тексту, умовних позначень та малюнків на упаковку та (чи) продукцію. У процесі наноситься комплекс відомостей різного характеру щодо продукції, процесу чи послуги у вигляді тексту, окремих графічних, кольорових символів (умовних позначень) та їхніх комбінацій.

Відповіда́льність - загальносоціологічна категорія, яка виражає свідоме ставлення особи до вимог суспільної необхідності, обов'язків, соціальних завдань, норм і цінностей. Відповідальність означає усвідомлення суті та значення діяльності, її наслідків для суспільства і соціального розвитку, вчинків особи з погляду інтересів суспільства або певної групи.

Допущення учасниками формальних (несуттєвих) помилок не призведе до відхилення їх пропозицій. Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням пропозиції конкурсних торгів та не впливають на зміст пропозиції, а саме - відсутність нумерації сторінок, підписів, печаток на окремих документах, технічні помилки та описки.

Театральна лабораторія «ВідСутність» - зразковий художній колектив заснований в 2010 році за ініціативи Юрія Паскара в місті Рівне. Діє на базі Рівненського міського Палацу дітей та молоді.


2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника


Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з:

- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів та договору про закупівлю;

- документів, що підтверджують повноваження учасника бути присутнім на розкритті пропозицій конкурсних торгів;

- документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям, згідно Додатку №1;

Представни́цтво 1 - правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов'язана, або має право, вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє. Не є представником особа, яка хоч і діє в чужих інтересах, але від власного імені, а також особа, уповноважена на ведення переговорів щодо можливих у майбутньому правочинів.

Крите́рій (від лат. critērium, яке зводиться до грец. χριτήριον - здатність розрізнення; засіб судження, мірило, пов'язаного з грец. χρινω - розділяю, розрізняю) - мірило, вимоги, випробування для визначення або оцінки людини, предмета, явища; ознака, взята за основу класифікації.

- документи, які повинен надати Учасник для підтвердження свого права на участь у процедурі закупівлі у відповідності до ст.17 Закону згідно з Додатком 2;

- інші документи, які повинен надати учасник у складі пропозиції конкурсних торгів, згідно з Додатком 3;

- заповнену форму «Пропозиція конкурсних торгів» ( згідно з Додатком 4), яка включає цінову інформацію, розраховану відповідно до Розділу 5 п.3 даної документації конкурсних торгів;

- основні умови, які обов’язково будуть включені до Договору про закупівлю ( згідно з Додатком 6);

- інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі ( згідно з Додатком 7);

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Не вимагається


4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів
5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 календарних днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

- відхилити таку вимогу;

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів.


6. Кваліфікаційні критерії до учасників. Вимоги, встановлені статтею 17 Закону.

Кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до ст. 16 Закону та перелік документів, що підтверджують інформацію учасників про відповідність їх кваліфікаційним критеріям, зазначені у Додатку 1 документації конкурсних торгів.

Вимоги, встановлені статтею 17 (за винятком пунктів 1 і 6 частини першої статті 17) цього Закону, та інформація про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим вимогам, зазначені у Додатку 2 документації конкурсних торгів.


7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим, Додатком 7.
8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

Опис окремих частин закупівлі із зазначенням вимог до них згідно з нормами Закону зазначено у Додатку 7.9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником


Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, якщо вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів
1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:

- спосіб подання пропозицій конкурсних торгів:


- місце подання пропозицій конкурсних торгів:
- кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час):


Особисто або поштою
79000, м. Львів, вул. Листопадового Чину, 22, каб. № 514.


8 грудня 2015 року до 10 год.00 хв.
Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.


2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

- місце розкриття пропозицій конкурсних торгів:


- дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:
79000, м. Львів, вул. Листопадового Чину, 22, каб.

Листопа́дове (іноді Листопа́дово) - село в Україні, в Новомиргородському районі Кіровоградської області, розташоване на правому березі річки Турії (права притока Великої Висі, у розмовній мові - Гептурка).

, актовий зал.8 грудня 2015 року о 14 год.00 хв.
До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника учасника підтверджується документом, або завіреною печаткою та підписом учасника копією документу: випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів на відповідний предмет закупівлі.

Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт або інший документ, що посвідчує особу уповноваженого представника учасника

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється, оголошується наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою затвердженою уповноваженим органом.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону


Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця
1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію


Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі одного критерію: ціни.

Методика оцінки пропозицій конкурсних торгів наведена у Додатку 5.

Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.

Перемо́вини, також Перегово́ри - дискусія, взаємне спілкування з метою досягнення сумісного рішення.

Компете́нція (лат. competentia, від compete - взаємно прагну; відповідаю, підходжу) - сукупність предметів відання, завдань, повноважень, прав і обов'язків державного органу або посадової особи, що визначаються законодавством.

Підприє́мство - самостійний суб'єкт господарювання, зареєстрований компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами.

Організа́ція (від грец. ὄργανον - інструмент) - цільове об'єднання ресурсів для досягнення певної мети.

Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.

У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 Закону, або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника.

Кваліфіка́ція (від англ. Quality - якість) - це: наявність підготовки, професійних знань, навичок та досвіду, які дають можливість особі належним чином проводити певні дії; рівень підготовленості, майстерності, ступінь готовності до виконання праці за визначеною спеціальністю чи посадою, що визначається розрядом, класом чи іншими атестаційними категоріями.

Достовірність (validity, adequacy) - властивість інформації бути правильно сприйнятою, ймовірність відсутності помилок, безсумнівна вірність наведених відомостей, які сприймає людина. Таким чином, достовірність - не те ж саме, що істинність.

За результатом розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів складається протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів за формою, встановленою Уповноваженим органом та оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону.

Загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати 20 робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.

Оцінка пропозиції конкурсних торгів здійснюється по кожному лоту окремо.


2. Виправлення арифметичних помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.
3. Інша інформація


Ціна пропозиції конкурсних торгів зазначається у формі «Пропозиція конкурсних торгів», яка подається згідно з Додатком № 4 документації конкурсних торгів, та означає загальну ціну послуг по кожному лоту окремо, які Учасник пропонує надати за договором. Учасник визначає ціну на послуги, які він пропонує надати на підставі інформації про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі (Додаток № 7), з урахуванням основних умов, які будуть включені до договору про закупівлю та усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені. Не врахована Учасником вартість окремих послуг не сплачується Замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні його пропозиції конкурсних торгів. До ціни пропозиції конкурсних торгів не включаються витрати, пов’язані з укладенням договору.

Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.

Пода́тки - це встановлені вищим органом законодавчої влади обов'язкові платежі, які сплачують фізичні та юридичні особи до бюджету у розмірах і термінах, передбачених законодавством.

Сертифікат (франц. certificat, від пізньолат. sertifico - засвідчую),Учасник-переможець забезпечує подання (особисто або поштою за адресою подання пропозиції конкурсних торгів) документів встановлених Додатком 2, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 Закону в строк, що не перевищує 10 днів з дати оприлюднення на веб – порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.
4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів


Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо:

1) учасник:

не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим у додатку 1 цієї конкурсної документації відповідно до ст. 16 Закону України;

Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.

не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;

2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону;

3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, повідомляється про це із зазначенням аргументованих підстав протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення. Інформація про відхилення пропозиції оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону


5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися


Замовник відміняє торги у разі:

відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт, послуг;

неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

Державні закупівлі, або Публічні закупівлі - закупівля замовником товарів, робіт і послуг за державні кошти або від імені публічної установи.

порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом;

подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;

відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з Законом;

якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Торги можуть бути відмінені частково (за лотом).

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:

ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

Фінансування бізнесу - забезпечення наявним грошовим капіталом для використання в комерційних цілях. Потреби компанії в капіталі можуть бути короткостроковими і довгостроковими. Основні джерела короткострокового і довгострокового капіталу можуть бути підрозділені на внутрішні і зовнішні.

здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися частково (за лотом).

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення.


Розділ 6. Укладання договору про закупівлю
1. Терміни укладання договору

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб_порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.


2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю

Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом.

Цивільний кодекс Цивільний кодекс - систематизований законодавчий акт, що містить розміщені за певною системою норми цивільного права. При цьому може використовуватись як інституційна система, так і пандектна система.

Господарський кодекс України - кодифікований закон, прийнятий 16 січня 2003 року і набрав чинності з 1 січня 2004 року.

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами у повному обсязі, крім випадків передбачених ч.

Сторона́ - слово, яке має різні значення: Сторона (частина) геометричної фігури; Одна з двох сторін грамплатівки, диску, монети; Сторона світу; Місцевість; Сторона договору, правовідносин; Держава у дипломатичних взаєминах.

5,6 ст.40 Закону.

Основні умови, які будуть обов’язково включені до договору про закупівлю зазначені в додатку №6 до документації конкурсних торгів.

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю


У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визна-чений Законом, або неподання переможцем документів встановлених Додатком 2, що підтверджують відсутність підстав, передбачених стат-тею 17 цього Закону, замовник визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.
4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Не вимагається
ДОДАТОК 1
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ ТА ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУТЬ ІНФОРМАЦІЮ УЧАСНИКІВ ПРО ЇХ ВІДПОВІДНІСТЬ ТАКИМ ВИМОГАМ

1. Учасники для яких встановлена законодавством скорочена за показниками фінансова звітність подають у складі пропозиції конкурсних торгів лише наявні документи.

Фінансова звітність Фіна́нсова зві́тність - бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.

2. Нерезиденти, у разі неможливості надання зазначених документів, надають аналогічні документи у відповідності до особливостей законодавства своєї країни.

3. Документи, які не передбачені чинним законодавством для учасників – юридичних, фізичних осіб (в т.ч.

Анало́гія - (грец. αναλογια - «відповідність») - подібність, схожість у цілому відмінних предметів, явищ за певними властивостями, ознаками або відношеннями.

Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.

фізичних осіб - підприємців), не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів.

Підприє́мець, також ділови́к - особа, яка професійно займається підприємницькою діяльністю - приватним виробництвом, торгівлею, посередництвом, наданням послуг;

4. Усі пропозиції конкурсних торгів, які відповідають кваліфікаційним критеріям, встановленим у Таблиці 1, та за відсутності інших, передбачених цим Законом, підстав для їх відхилення, допускаються до оцінки.

Таблиця № 1
Кваліфікаційні критерії

Перелік документів, що підтверджують інформацію учасників про відповідність їх таким критеріям

1

наявність обладнання та матеріально-технічної бази;
Довідка у довільній формі про наявність у підприємства обладнання та матеріально-технічної бази необхідних для виконання замовлення

2

працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;


Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації які мають необхідні знання та досвід подається за формою згідно із додатком 1а до таблиці 1

3

наявність фінансової спроможності
  • Копії балансу (форма № 1) та звіту про фінансові результати (форма № 2) за 2014 рік та за 9 місяців 2015 року.

  • Копія Звіту про рух грошових коштів (форма № 3) за 2014 рік;

    Гроші Гро́ші - особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів та послуг. Гроші виконують функції мірила вартості та засобу обігу. Крім того, вони є засобами нагромадження та платежу.Учасники, для яких перший звітний період новоствореного підприємства (установи, організації) не настав на момент проведення торгів, не подають вказану звітність у складі пропозиції конкурсних торгів

  • Оригінал довідки з обслуговуючого банку про відсутність простроченої заборгованості за кредитами видану не раніше від дати оприлюднення оголошення про проведення закупівлі на веб-порталі Уповноваженого органу.

    Заборгованість - сума фінансових зобов'язань, грошових боргів, що підлягає погашенню, поверненню в певний термін. Якщо до цього терміну заборгованість не погашена, то вона стає простроченою.

    Звітний (податковий) період - період, за який платник податку зобов'язаний проводити розрахунки податку та сплачувати його до бюджету.4

Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів;


Оригінали або копії листів – відгуків від покупців чи отримувачів послуг (або їх структурних підрозділів), для яких Учасник виконував аналогічні договори предметом закупівлі яких є ремонт компресорів, які мають містити інформацію про виконання договірних зобов’язань (строків, якісних показників, тощо), підписаних уповноваженою особою – не менше двох відгуків. Листи відгуки не подавати від Замовника послуг ДТГО «Львівська залізниця».


Додаток 1а таблиці №1
Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід


Посада

П.І.Б.

Загальний стаж роботи в роках

Досвід роботи на цій посаді, років

Каталог: files -> Zakypivli
files -> Виховна година «Майбутнє — без сніду» Обладнання: маркери, роздавальний матеріал: пам’ятки «Кроки до успіху»
files -> Економічний бюлетень Посольства України в рп квітень 2014 р. №104
files -> 1 клас Тести Правильна відповідь оцінюється в бал. У ситуації цінової війни за умов рівноваги олігополісти продають продукцію
files -> Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації
Zakypivli -> Державне підприємство «Одеський морський торговельний порт»
Zakypivli -> Звіт 5. 02. 201 №10-04-151 про результати проведення процедури відкритих торгів щодо закупівлі «Засоби змащувальні; присадки; речовини антифризні готові
Zakypivli -> В. О. Сипко документація конкурсних торгів
Zakypivli -> Річний план закупівель на 2017 рік
  1   2   3   4   5