Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДержавний ощадний банк України

Державний ощадний банк України
Сторінка1/12
Дата конвертації10.03.2017
Розмір1.64 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12ПУБЛІЧНе акціонерне товариство

"Державний ощадний банк України"

Затверджено

на засіданні комітету з конкурсних торгів

(протокол № 161 від 29.07.2015 р.

Украї́нці - східнослов'янський етнос, основне і корінне населення України. Як етнос сформувався на землях сучасної України та частині земель сучасних: Польщі, Білорусі, Молдови, Румунії, Угорщини, Словаччини і Росії.

Ощ́адний банк - спеціалізований комерційний банк, не менш ніж 50 відсотків пасивів якого є вкладами фізичних осіб.

Акціонерне товариство (англ. Joint-stock company, нім. Aktiengesellschaft) - один з різновидів господарських товариств. Акціонерним товариством визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на визначене число акцій, що засвідчують права та обов'язки учасників товариства ( акціонерів ).

)

Голова комітету з конкурсних торгів

__________________ Бородін Г.В.

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
на закупівлю:


Машини обчислювальні, частини та приладдя до них (персональні комп’ютери, ноутбуки, сервери, сховища даних, периферійне, телекомунікаційне обладнання та організаційна техніка)
Процедура закупівлі:

редукціон

м.

Те́хніка (від грец. techne - мистецтво, майстерність) - сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовані знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва.

Закупівлі (закупівля), (англ. purchasing, procurement) - це процес придбання товарів замовником: визначення потреби, пошук і вибір постачальника, підписання контракту, доставка товару. Закупівлі є складовою частиною процесу логістики.

Телекомуніка́ції, також електрозв'язок (англ. Telecommunications) - передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду дротовими, радіо, оптичними або іншими електромагнітними системами.

Обла́днання (устаткування) (англ. equipment, нім. ausrüstung) f) - сукупність пристроїв, механізмів, приладів, інструментів або конструкцій, що використовуються в певній сфері діяльності, або з певною метою.

Сховище даних (англ. data warehouse) - предметно орієнтований, інтегрований, незмінний набір даних, що підтримує хронологію і здатний бути комплексним джерелом достовірної інформації для оперативного аналізу та прийняття рішень.

Київ - 2015 рік


ІНСТРУКЦІЯ УЧАСНИКАМ ТОРГІВ

ЗМІСТ
Розділ І. Загальні положення1

Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів2

Інформація про Замовника торгів3

Інформація про предмет закупівлі4

Процедура закупівлі5

Недискримінація Учасників6

Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів7

Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені кваліфікаційні пропозиції/пропозиції конкурсних торгівРозділ ІІ. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів1

Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів2

Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгівРозділ ІІІ. Підготовка кваліфікаційних пропозицій/ пропозицій конкурсних торгів1

Оформлення кваліфікаційної пропозиції/ пропозиції конкурсних торгів2

Зміст кваліфікаційної пропозиції/пропозиції конкурсних торгів Учасника3

Кваліфікаційні критерії до Учасників4

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі5

Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані кваліфікаційної пропозиції/ пропозиції конкурсних торгів6

Внесення змін або відкликання кваліфікаційної пропозиції/ пропозиції конкурсних торгів Учасником7

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів8

Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів9

Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійснимиРозділ ІV. Подання та розкриття кваліфікаційних пропозицій/пропозицій конкурсних торгів1

Спосіб, місце та кінцевий строк подання кваліфікаційних пропозицій/ пропозицій конкурсних торгів2

Місце, дата та час розкриття кваліфікаційних пропозицій/ пропозицій конкурсних торгів3 Порядок зниження ціни учасниками конкурсних торгівРозділ V. Розгляд та оцінка кваліфікаційних пропозицій/пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця1

Процедура оцінки відповідності кваліфікаційним критеріям пропозицій учасників2

Виправлення арифметичних помилок3

Інша інформація4

Відхилення кваліфікаційних пропозицій/ пропозицій конкурсних торгів5

Відміна Замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулисяРозділ VI. Укладання договору про закупівлю1

Терміни укладання договору2

Проект договору, який буде укладений за результатами цієї процедури закупівлі3

Дії Замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю4

Забезпечення виконання договору про закупівлюРозділ VІI. Оскарження процедури закупівлі1

Порядок оскарження процедури закупівліДодаткиДодаток № 1: Форма пропозиції конкурсних торгівДодаток № 2: Технічне завданняДодаток № 3: Таблиця відповідності

Додаток № 4: Адреси Установ Замовника

Додаток № 5: Проект договору
I. Загальні положення

1

2

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

акцепт пропозиції конкурсних торгів - прийняття замовником пропозиції конкурсних торгів, яку визнано найбільш економічно вигідною за результатами оцінки, та надання згоди на взяття зобов'язань на оплату предмета закупівлі або його частини (лота). Пропозиція конкурсних торгів вважається акцептованою, якщо замовником подано учаснику письмове підтвердження про акцепт такої пропозиції;

забезпечення виконання договору про закупівлю - надання учасником замовнику гарантій виконання своїх зобов'язань за договором про закупівлю;

Письмо́ - знакова система фіксації мови на площині за допомогою умовних ідеографічних елементів двох вимірів для передачі інформації на відстані й закріплення її в часі. Найперші спроби письмової фіксації думок і повідомлень виникли ще в первіснообщинному суспільстві (кінець кам'яної доби).

Замо́вник - фізична чи юридична особа, розпорядник грошових коштів, який замовляє певні товари, роботи чи послуги (цінності), або подає заявку про придбання чи замовлення товарів, робіт чи послуг (цінностей) у майбутньому.

По́пит і пропози́ція (правильно українською: попит і пропонування) - економічна модель, що описує процес ціноутворення на ринку. Ця модель вводить поняття попиту та пропозиції як універсальні характеристики ринку та доводить, що, за умовами певних припущень, ці характеристики урівноважуються та приводять до встановлення певної ціни на даний товар.

Еконо́міка або економічні науки (від дав.-гр. οἶκος, oíkos - «дім» та дав.-гр. νόμος - «закон») - комплекс суспільних наукових дисциплін про господарство, а саме - про організацію та управління матеріальним виробництвом, ефективне використання ресурсів, розподіл, обмін, збут і споживання товарів та послуг.

Договір - домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.забезпечення пропозиції конкурсних торгів - надання учасником замовнику гарантій виконання своїх зобов'язань у зв'язку з поданням пропозиції конкурсних торгів;

замовник – АТ «Ощадбанк», яке здійснює закупівлю на умовах, визначених цією документацією конкурсних торгів;

змова - домовленість між двома чи кількома учасниками процедури закупівлі, спрямована на встановлення ціни пропозиції конкурсних торгів на штучних або неконкурентних рівнях з відома або без відома замовника;

крок – фіксована грошова сума, на яку Замовник після розкриття конкурсних пропозицій, на другому етапі, пропонує присутнім представникам Учасників зменшувати запропоновану ціну конкурсної пропозиції;

Гро́ші - особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів та послуг. Гроші виконують функції мірила вартості та засобу обігу. Крім того, вони є засобами нагромадження та платежу.найбільш економічно вигідна пропозиція - пропозиція, що відповідає всім критеріям та умовам, визначеним у документації конкурсних торгів, та визнана найкращою за результатами оцінки конкурсних пропозицій;

Крите́рій (від лат. critērium, яке зводиться до грец. χριτήριον - здатність розрізнення; засіб судження, мірило, пов'язаного з грец. χρινω - розділяю, розрізняю) - мірило, вимоги, випробування для визначення або оцінки людини, предмета, явища; ознака, взята за основу класифікації.оприлюднення інформації про закупівлю – розміщення на веб-сайті АТ «Ощадбанк» документів замовника щодо цієї процедури закупівлі;

Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.

Сайт або веб-сайт (від англ. website, місце, майданчик в інтернеті) - сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет, які об'єднані як за змістом, так і за навігацією під єдиним доменним ім'ям. Фізично сайт може розміщуватися як на одному, так і на кількох серверах.орган оскарження – правління АТ «Ощадбанк». Здійснює розгляд скарг, поданих учасниками процедури закупівлі на рішення, дії або бездіяльність замовника при проведенні ним цієї процедури закупівлі та приймає рішення за результатами розгляду таких скарг;

переможець процедури закупівлі - учасник, пропозицію конкурсних торгів або цінову пропозицію якого визнано найбільш економічно вигідною та акцептовано;

пов'язана особа - особа, яка відповідає будь-якій з наведених нижче ознак:

- юридична особа, яка здійснює контроль над учасником процедури закупівлі, або контролюється таким учасником процедури закупівлі, або перебуває під спільним контролем з таким учасником процедури закупівлі;

- фізична особа або члени її сім'ї, які здійснюють контроль над учасником процедури закупівлі;

Контроль (фр. contrôle, от contrerôle - подвійний список): Перевірка, облік, спостереження за чим-небудь. Установи, особи, що перевіряють діяльність будь-якої іншої організації або відповідальної особи, звітність тощо.

Додавання - бінарна арифметична операція, суть якої полягає в об'єднанні математичних об'єктів.

Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.

Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.

- службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, уповноважена здійснювати від імені учасника процедури закупівлі юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або зупинення цивільно-правових відносин, та члени сім'ї такої службової (посадової) особи;

- фізичні особи - члени комітету з конкурсних торгів замовника та/або члени їх сімей, які здійснюють контроль над учасниками процедури закупівлі, або уповноважені здійснювати від імені учасника процедури закупівлі юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або зупинення цивільно-правових відносин.

Під здійсненням контролю потрібно розуміти можливість здійснення вирішального впливу або вирішальний вплив на господарську діяльність учасника процедури закупівлі безпосередньо або через більшу кількість пов'язаних фізичних чи юридичних осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління учасника процедури закупівлі, або володіння часткою (паєм, пакетом акцій), яка становить не менше ніж 25 відсотків статутного капіталу учасника процедури закупівлі.

Відсо́ток або також проце́нт (лат. «pro centum» - сота частка, на сто). Відсотком якого-небудь числа називають соту частину цього числа.

Правочи́н - дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав і обов'язків.

Про́даж - це оплатна передача майна однією особою у власність іншій особі.

Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).

Голосування - процес прийняття рішення групою людей (зборами, електоратом), при якому загальна думка формулюється шляхом підрахунку голосів членів групи. Голосуванню зазвичай передує обговорення. Альтернативними формами прийняття рішення є вироблення консенсусу або жеребкування.

Статутний капітал - капітал акціонерного товариства, що утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій товариства.

Пра́во володі́ння (лат. ius possidendi) - забезпечена законом можливість мати у себе певну річ, утримувати її у своєму господарському підпорядкуванні (фактично тримати річ, зараховувати на баланс та ін.)

Для фізичної особи загальна сума володіння часткою у статутному капіталі учасника процедури закупівлі визначається в залежності від обсягу корпоративних прав, що належить такій фізичній особі, членам її сім'ї та юридичним особам, які контролюються такою фізичною особою або членами її сім'ї.

Корпорати́вні права́ - це права, які випливають із (1) права власності на акцію акціонерного товариства або (2) права на частку у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю або іншої юридичної особи, статутний капітал якої поділений на частки, або (3) права на вклад до статутного капіталу юридичної особи у разі, якщо капітал такої особи не поділений на частки (наприклад, приватних, дочірніх, та інших унітарних підприємств).

Членами сім'ї вважаються подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дідусь, бабуся, онуки, усиновлювачі, усиновлені, а також інші особи за умови їх постійного проживання разом з пов'язаною особою і ведення з нею спільного господарства;правління АТ «Ощадбанк» - постійно діючий виконавчий орган АТ «Ощадбанк», який здійснює керівництво оперативною (поточною) діяльністю АТ «Ощадбанк»;

Усино́влення (або удоче́ріння) - влаштування у сім'ях дітей, які залишилися без піклування рідних батьків; адопція (лат. adoptio, від adopto - усиновлюю). Усиновленням є прийняття усиновлювачем у свою сім'ю особи на правах дочки чи сина, що здійснене на підставі рішення суду, крім випадку, передбаченого статтею 282 Сімейного Кодексу України

Керівн́ицтво - (адміністрування, розпорядництво) є однією з функцій управління, а в умовах командно-адміністративної системи саме тією функцією, що разом з контролем включила в себе всі інші функції.пропозиція конкурсних торгів - пропозиція щодо предмета закупівлі або його частини (лота), яку учасник подає замовнику відповідно до вимог цієї документації конкурсних торгів;

строк дії пропозиції конкурсних торгів - встановлений замовником в цій документації конкурсних торгів строк, протягом якого учасник не має права змінювати свою пропозицію конкурсних торгів;

учасник - фізична особа, в тому числі фізична особа - підприємець, юридична особа (резидент або нерезидент), яка письмово підтвердила намір взяти участь у процедурі закупівлі та/або подала пропозицію конкурсних торгів;

Нерезиде́нти - юридичні особи та суб'єкти підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва тощо) з місцезнаходженням за межами України, які створені та здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства іншої держави.

Підприє́мець, також ділови́к - особа, яка професійно займається підприємницькою діяльністю - приватним виробництвом, торгівлею, посередництвом, наданням послуг;частина предмета закупівлі (лот) - визначена замовником частина товарів, на яку в межах цієї процедури закупівлі учасникам дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів.

2. Інформація про замовника торгів:
- повне найменування:

Публічне акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" (далі – Замовник / АТ "Ощадбанк").

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12 • Голова комітету з конкурсних торгів __________________
 • Процедура закупівлі: редукціон
 • ІНСТРУКЦІЯ УЧАСНИКАМ ТОРГІВ ЗМІСТ
 • Розділ І. Загальні положення
 • Розділ ІІ. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів
 • Розділ ІІІ. Підготовка кваліфікаційних пропозицій/ пропозицій конкурсних торгів
 • Розділ ІV. Подання та розкриття кваліфікаційних пропозицій/пропозицій конкурсних торгів
 • Розділ V. Розгляд та оцінка кваліфікаційних пропозицій/пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця
 • Розділ VI. Укладання договору про закупівлю
 • Розділ VІI. Оскарження процедури закупівлі
 • I. Загальні положення 1 2
 • 2. Інформація про замовника торгів