Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІнформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі
Сторінка3/12
Дата конвертації10.03.2017
Розмір2.53 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

4. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі кваліфікаційної пропозиції документи, які підтверджують відповідність пропозиції Учасника технічним, кількісним, якісним вимогам до предмету закупівлі, встановлених у Додатку № 2 цієї документації конкурсних торгів.

5. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

Поділ предмету закупівлі на окремі частини (лоти) Замовником не передбачається.

6. Внесення змін або відкликання кваліфікаційної пропозиції/пропозиції конкурсних торгів учасником

Перший етап.

Учасник має право внести зміни або відкликати свою кваліфікаційну пропозицію до закінчення строку її подання, зазначеному замовником в документації конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання кваліфікаційної пропозиції враховуються, у разі якщо вони отримані замовником до закінчення строку подання кваліфікаційних пропозицій.

Повідомлення учасника про зміни або відкликання кваліфікаційної пропозиції готується, запечатується, маркується та надається особисто у відповідності з п.1 розділу III цієї документації конкурсних торгів у конвертах, додатково позначених "Зміни" або "Відкликання" відповідно.

Внесення змін до кваліфікаційної пропозиції або її відкликання після закінчення строку подання кваліфікаційних пропозицій - не дозволяється.Другий етап.

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання, зазначеному в запрошенні на участь у другому етапі процедури закупівлі. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, якщо вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

Повідомлення учасника про зміни або відкликання пропозиції конкурсних торгів готується, запечатується, маркується та надається особисто у відповідності з п. 1 розділу ІІІ цієї документації конкурсних торгів у конвертах, додатково позначених "Зміни", або "Відкликання" відповідно.

Внесення змін до пропозиції конкурсних торгів, або її відкликання після закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів - не дозволяється.7. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Розмір забезпечення пропозиції конкурсних торгів:

2 000 000,00 грн. (два мільйона гривень нуль копійок);

вид забезпечення пропозиції конкурсних торгів: банківська гарантія;

Бáнківська гарáнтія - поручительство банку-гаранта за свого клієнта. Банк бере на себе зобов’язання за дорученням і за рахунок клієнта у випадку несплати клієнтом у термін платежів, які він мав здійснити, провести платежі за свій рахунок.

строк дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів: не менше 90 (дев‘яносто) календарних днів з дня закінчення строку подання учасниками пропозицій конкурсних торгів.

Надана учасником, як забезпечення пропозиції конкурсних торгів, банківська гарантія повинна свідчити про безумовний обов’язок сплати на користь замовника суму забезпечення пропозиції конкурсних торгів при виникненні обставин, вказаних у п.

Обста́вина - другорядний член речення, який пояснює слово зі значенням ознаки, виражає якісно-означальну характеристику дії, стану чи позначає, за яких обставин відбувається дія, вказує на спосіб, міру або ступінь вияву дії або ознаки.

 8 розділу ІІІ цієї документації конкурсних торгів. Банківська гарантія, сформульована іншим чином, або яка містить відкладні умови набуття чинності, є такою, що не відповідає вимогам документації конкурсних торгів.

Всі витрати, пов’язані з підтвердженням надання забезпечення пропозиції конкурсних торгів, відшкодовуються учасником.

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів надається на другому етапі торгів. 


8. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Замовник повертає забезпечення пропозиції конкурсних торгів учаснику протягом 3 банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів у разі:

- закінчення строку дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів, зазначеного у документації конкурсних торгів;

- укладення договору про закупівлю з учасником, що став переможцем конкурсних торгів;

- відкликання пропозиції конкурсних торгів до закінчення строку її подання;

- закінчення процедури закупівлі у разі неукладення договору про закупівлю з жодним з учасників, що подали пропозиції конкурсних торгів.

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не повертається замовником у разі:

- відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником після закінчення строку її подання;

- непідписання учасником, що став переможцем торгів, договору про закупівлю;

Кошти, що надійшли як забезпечення пропозиції конкурсних торгів (у разі якщо вони не повертаються учаснику), підлягають перерахуванню на рахунок Замовника.


9. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 календарних днів з дня закінчення строку подання учасниками пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів та забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

Учасник має право:

- відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів.IV. Подання та розкриття кваліфікаційних пропозицій/пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання кваліфікаційних пропозицій/пропозицій конкурсних торгів:

- спосіб подання кваліфікаційних пропозицій:


- місце подання кваліфікаційних пропозицій:
- кінцевий строк подання кваліфікаційних пропозицій (дата, час):

Перший етап.

Особисто.

Кваліфікаційна пропозиція подається разом з супровідним листом про її надання, в якому зазначається прізвище, ім’я, по батькові, данні паспорту представника учасника (фізичної особи, в тому числі фізичної особи - підприємця), що уповноважується на участь у процедурі розкриття кваліфікаційних пропозицій та підписання протоколу розкриття кваліфікаційних пропозицій.

Представни́цтво 1 - правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов'язана, або має право, вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє. Не є представником особа, яка хоч і діє в чужих інтересах, але від власного імені, а також особа, уповноважена на ведення переговорів щодо можливих у майбутньому правочинів.


хол, вул. Госпітальна, 12 Г, м. Київ, 01001, Україна

19.08.2015 р. до 09:40 год.

Кваліфікаційні пропозиції, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

На письмовий запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження кваліфікаційної пропозиції із зазначенням дати та часу.- спосіб подання пропозицій конкурсних торгів:
- місце подання пропозицій конкурсних торгів:
- кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:

Другий етап.
Особисто.

Пропозиція конкурсних торгів подається разом з супровідним листом про її надання, в якому зазначається прізвище, ім’я, по батькові, данні паспорту представника учасника (фізичної особи, в тому числі фізичної особи - підприємця), що уповноважується на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів та підписання протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.


хол, вул. Госпітальна, 12 Г, м. Київ, 01001, Україна
Буде зазначений замовником у запрошенні на другий етап.
Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

На письмовий запит учасника замовник протягом 1 робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.2. Місце, дата та час розкриття кваліфікаційних пропозицій/пропозицій конкурсних торгів:

- місце розкриття кваліфікаційних пропозицій:


- дата та час розкриття кваліфікаційних пропозицій:

Перший етап.

606 кімн. (зала засідань), вул. Госпітальна, 12 Г, м. Київ, 01001, Україна.

19.08.2015 р. о 12:00 год.
До участі у процедурі розкриття кваліфікаційних пропозицій замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття кваліфікаційних пропозицій не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції.

Повноваження представника учасника на участь у процедурі розкриття кваліфікаційних пропозицій підтверджуються протоколом (випискою, витягом з протоколу) зборів (засідань, тощо) засновників про призначення (продовження повноважень) керівника учасника, наказом про призначення (продовження повноважень) керівника учасника та/або довіреністю (дорученням), до якої додаються документи, що підтверджують повноваження особи видавати такі довіреності (доручення). У разі, якщо учасником процедури закупівлі є фізична особа/фізична особа – підприємець – копія паспорту, виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт або посвідчення водія.

Посві́дчення - документ, що ідентифікує та підтверджує особу чи певні факти її біографії.

Під час розкриття кваліфікаційних пропозицій перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених цією документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та адреса кожного учасника. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття кваліфікаційних пропозицій.

Протокол розкриття кваліфікаційних пропозицій складається у день розкриття кваліфікаційних пропозицій.

Протокол розкриття кваліфікаційних пропозицій підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками (уповноваженими представниками учасників), які беруть участь у процедурі розкриття кваліфікаційних пропозицій.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття кваліфікаційних пропозицій надається учаснику (уповноваженому представнику учасника) процедури закупівлі на його письмовий запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.


- місце розкриття пропозицій конкурсних торгів:

- дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:Другий етап.
606 кімн. (зала засідань), вул. Госпітальна, 12 Г, м. Київ, 01001, Україна.
Будуть зазначені замовником у запрошенні на другий етап.

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники, які були запрошені до другого етапу цих конкурсних торгів або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів підтверджуються протоколом (випискою, витягом з протоколу) зборів (засідань, тощо) засновників про призначення (продовження повноважень) керівника учасника, наказом про призначення (продовження повноважень) керівника учасника та/або довіреністю (дорученням), до якої додаються документи, що підтверджують повноваження особи видавати такі довіреності (доручення). У разі, якщо учасником процедури закупівлі є фізична особа/фізична особа – підприємець – копія паспорту, виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт або посвідчення водія.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених цією документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, загальна вартість кожної пропозиції конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками (уповноваженими представниками учасників), які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається учаснику (уповноваженому представнику учасника) процедури закупівлі на його письмовий запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.3. Порядок зниження ціни учасниками конкурсних торгів:

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів на другому етапі замовником оголошуються найменування та адреса кожного учасника і ціна кожної пропозиції. Після цього замовник пропонує присутнім учасникам (уповноваженим представникам учасників) зменшувати ціну пропозиції на крок редукціону, який зазначається в документації конкурсних торгів. Початковою ціною для редукціону вважається мінімальна ціна пропозиції конкурсних торгів.

Розмір кроку становить 100 000 (сто тисяч) гривень 00 коп.

Якщо після трикратного оголошення початкової або наступної ціни жоден з учасників (уповноважених представників учасників) не запропонував нової ціни, незалежно від кроку редукціону, редукціон припиняється і переможцем оголошується учасник, який був названий останнім та запропонував найнижчу ціну.

Оголошення - це короткі текстові повідомлення, котрі містять різну за призначенням інформацію. Переважно оголошення містять інформацію приватного рекламного характеру. Це пропозиція певних товарів чи послуг приватними особами, або малими приватними підприємствами.

Кінцева ціна кожного найменування Товару, визначається шляхом зменшення ціни такого найменування, вказаної Учасниками в пропозиції конкурсних торгів, пропорційно зменшенню початкової ціни до кінцевої ціни.V. Розгляд та оцінка кваліфікаційних пропозицій/пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Процедура оцінки відповідності кваліфікаційним критеріям пропозицій учасників

Перший етап.

Документи у складі кваліфікаційної пропозиції учасника, подаються учасником в послідовності відповідно до вимог п. 2 розділу ІІІ цієї документації конкурсних торгів.

Оцінка відповідності учасника встановленим кваліфікаційним критеріям здійснюється на підставі документально підтвердженої інформації, наданої учасником процедури закупівлі у складі кваліфікаційної пропозиції.

Оцінка відповідності кваліфікаційним вимогам здійснюється за методикою: відповідає/не відповідає. Кваліфікаційна пропозиція, що не містить всіх документів відповідно до вимог цієї документації конкурсних торгів є такою, що не відповідає вимогам документації.

Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.

Компете́нція (лат. competentia, від compete - взаємно прагну; відповідаю, підходжу) - сукупність предметів відання, завдань, повноважень, прав і обов'язків державного органу або посадової особи, що визначаються законодавством.

Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.

У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у п. 4. та п. 5 розділу V цієї документації конкурсних торгів, або факту зазначення у кваліфікаційній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію такого учасника.

Учасники процедури закупівлі, кваліфікаційні пропозиції яких відповідають вимогам, встановленим документацією конкурсних торгів, вважаються такими, що пройшли відбір за результатами процедури закупівлі. Пропозиції інших учасників процедури закупівлі відхиляються.

У разі якщо за результатами процедури закупівлі відбір пройшли пропозиції менше ніж двох учасників, процедура закупівлі відміняється.

Відміна - клас іменників, що мають спільну систему відмінкових закінчень.

До подальшої участі у торгах (конкурсних торгах) запрошуються всі учасники, які пройшли відбір за результатами процедури закупівлі учасників, але не менше двох.Другий етап.

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту поданої пропозиції конкурсних торгів.

З метою визначення найкращої (економічно вигідної) пропозиції конкурсних торгів та переможця торгів замовником буде застосований один критерій оцінки пропозицій конкурсних торгів:

- ціна (далі - загальна вартість пропозиції конкурсних торгів).

Перемо́вини, також Перегово́ри - дискусія, взаємне спілкування з метою досягнення сумісного рішення.

Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.

Максимальна кількість балів, яку може набрати пропозиція конкурсних торгів у результаті оцінки дорівнює 100 балам.

Розрахунок балів за критерієм оцінки буде здійснюватися за наступною методикою:

Пропозиція конкурсних торгів, загальна вартість якої найменша, присвоюється максимально можлива кількість балів - 100. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів визначається за формулою:

- найменша загальна вартість пропозиції конкурсних торгів/загальна вартість пропозиції конкурсних торгів, для якої обчислюється кількість балів × 100 балів.

Бобчисл = Т minобчисл × 100, де

Бобчисл – обчислювана кількість балів;

Т min – найменша загальна вартість пропозиції конкурсних торгів;

Тобчисл – загальна вартість пропозиції конкурсних торгів учасника, кількість балів для якої обчислюється;

100 – максимально можлива кількість балів за критерієм "загальна вартість пропозиції конкурсних торгів".

Пропозиція учасника, який набрав найбільшу кількість балів, визначається найкращою, а такий учасник визначається у подальшому переможцем торгів.

У випадку однакової кількості балів, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менше двох третин членів комітету з конкурсних торгів. Якщо результати голосування розділились порівну, вирішальний голос має голова комітету з конкурсних торгів.


2. Виправлення арифметичних помилок

На другому етапі торгів, замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

Арифме́тика (дав.-гр. ἀριϑμητική - мистецтво лічби, вчення про числа, від дав.-гр. αριθμός - число) - наука про числа, їх властивості й операції над ними.

Арифметичні помилки виправляються замовником у наступній послідовності: 1. при невідповідності сум у літерах та в цифрах, сума літерами є визначальною;

 2. у разі виявлення помилки при множенні ціни за одиницю на кількість – ціна за одиницю є визначальною;

 3. при невідповідності підсумкової ціни пропозиції конкурсних торгів, отриманої шляхом додавання елементів ціни, при перевірці пропозиції конкурсних торгів та підсумковою ціною зазначеною в пропозиції, визначальною є сума ціни пропозиції конкурсних торгів, отримана шляхом додавання елементів ціни при перевірці пропозиції конкурсних торгів.

У разі виявлення арифметичної помилки в пропозиції конкурсних торгів замовник надсилає факсимільним та поштовим зв’язком учаснику запит щодо виправлення арифметичної помилки.

Елеме́нт (лат. elementum - стихія, первинна речовина) - нерозкладний (у даній системі) компонент складних тіл, матеріальних систем, теоретичних побудов; будь-який об'єкт, пов'язаний певними відношеннями з іншими об'єктами в єдиний комплекс.

Факси́міле (від лат. fac simile - «зроби подібне») - друк твору, що графічно точно відтворює раніше випущене оригінальне видання або рукопис, підпис, малюнок, креслення, гравюри, монограми, включаючи усі особливості паперу й обкладинки.

У разі не надання протягом 3 робочих днів письмової згоди учасником на виправлення арифметичної помилки вважається, що учасник не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки. Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється.

3. Інша інформація

Перший етап

Надання кваліфікаційної пропозиції

У випадках, коли в документації конкурсних торгів наявна вимога замовника про надання копії документа - це означає, що має бути надана копія, посвідчена підписом уповноваженої особи учасника (фізичної особи, в тому числі фізичної особи – підприємця) та відбитком печатки учасника*. У всіх інших випадках замовник вимагає надання оригіналу чи нотаріально засвідченої копії відповідного документа.

Усі документи учасника (за винятком оригіналів чи нотаріально засвідчених документів), видані іншими установами учаснику, та подані ним відповідно до вимог цієї документації конкурсних торгів, повинні бути завірені печаткою та підписом учасника*.

Під час проведення процедури закупівлі учасник та замовник передають інформацію у письмовій формі. Якщо інформація передавалась в іншій формі, ніж письмова, зміст такої інформації повинен бути письмово підтверджений ними.Конфіденційність

Замовник протягом усього процесу здійснення процедури закупівлі забезпечує конфіденційність інформації, наданої учасниками.

Конфіденційність (англ. confidentiality, privacy) - властивість не підлягати розголосові; довірливість, секретність, суто приватність.

Інформація щодо розгляду та оцінки кваліфікаційних пропозицій надається виключно Комітету ЦА, правлінню АТ «Ощадбанк» та суду.

Другий етап

Надання пропозиції конкурсних торгів

У випадках, коли в документації конкурсних торгів наявна вимога замовника про надання копії документа - це означає, що має бути надана копія, посвідчена підписом уповноваженої особи учасника (фізичної особи, в тому числі фізичної особи – підприємця) та відбитком печатки учасника*. У всіх інших випадках замовник вимагає надання оригіналу чи нотаріально засвідченої копії відповідного документа.

Усі документи учасника (за винятком оригіналів чи нотаріально засвідчених документів), видані іншими установами учаснику та подані ним відповідно до вимог цієї документації конкурсних торгів, повинні бути завірені підписом та печаткою учасника*.

Документи, що не передбачені законодавством для учасників-фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб – підприємців не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів, про що зазначається в листі від учасника.

Під час проведення процедури закупівлі учасник та замовник передають інформацію у письмовій формі. Якщо інформація передавалась в іншій формі, ніж письмова, зміст такої інформації повинен бути письмово підтверджений ними.

Загальна вартість пропозиції конкурсних торгів

Загальна (початкова) вартість пропозиції конкурсних торгів учасника означає суму, за яку учасник згоден виконати умови договору, який буде укладений за результатами цієї процедури закупівлі.

Загальна (початкова) вартість пропозиції конкурсних торгів повинна враховувати усі податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені стосовно запропонованого предмету закупівлі.

Учасник повинен зазначити у формі пропозиції конкурсних торгів (Додаток №1 цієї документації конкурсних торгів) загальну (початкову) вартість пропозиції конкурсних торгів з двома десятковими знаками після коми (цифрами та прописом).

Загальна (початкова) вартість пропозиції конкурсних торгів повинна бути чітко та остаточно визначена без будь-яких посилань, обмежень або застережень.

Загальна (початкова) вартість пропозиції конкурсних торгів може зменшуватися учасником (уповноваженим представником учасника) в процесі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Витрати, які не були включені до загальної (початкової) вартості пропозиції конкурсних торгів, замовником сплачуватись не будуть і повністю покладаються на учасника.

Учасник відповідає за одержання будь-яких та всіх необхідних дозволів і ліцензій (при необхідності) та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів та ліцензій.

Необхідність - система зв'язків і відносин, що зумовлює зміну, поступальний рух, розвиток у жорстко визначеному напрямку з жорстко визначеними результатами. Іншими словами, необхідність - це такий зв'язок, що обов'язково призводить до певної події.Конфіденційність

Інформація щодо розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів не надається учасникам або іншим особам, які офіційно не брали участь у процедурі закупівлі, за винятком випадків, коли така інформація вимагається уповноваженим органом для розгляду поданої скарги щодо порядку проведення процедури закупівлі або судом.

Будь-які спроби учасника вплинути на оцінювання замовником пропозицій, або прийняття рішення про вибір переможця призведуть до відхилення його кваліфікаційної пропозиції/пропозиції конкурсних торгів.

Оцінювання - (фр. evaluation від value ціна, вартість) оцінка, визначення ціни, вартості, визначення кількості, якості продукції, якості ресурсів, придатності тощо; аналіз даних, обстановки.4. Відхилення кваліфікаційних пропозицій/пропозицій конкурсних торгів

Замовник відхиляє кваліфікаційну пропозицію/пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:

1) учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, установленим у цій документації конкурсних торгів;

2) учасник не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

3) учасник не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

4) він має незаперечні докази того, що учасник пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі;

5) службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;

Винагоро́да - цінності, які отримує особа в обмін на послуги (роботи), які вона надала (виконала) для іншої особи. Зазвичай складається з грошової винагороди, яка часто називається розрахунки або заробітна плата.

Правопору́шення - це неправомірне (протиправне) суспільно-небезпечне винне діяння (дія чи бездіяльність) деліктоздатної особи, за вчинення якого особа може бути притягнута до юридичної відповідальності.

Державні закупівлі, або Публічні закупівлі - закупівля замовником товарів, робіт і послуг за державні кошти або від імені публічної установи.

6) суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів);

7) фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

8) службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

9) кваліфікаційна пропозиція/пропозиція конкурсних торгів подана учасником процедури закупівлі, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з членом (членами) комітету з конкурсних торгів замовника;

10) учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура;

Діагностика банкрутства страхової компанії

11) отримана достовірна інформація (від органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції) про невідповідність учасника вимогам кваліфікаційних критеріїв, або факту зазначення у кваліфікаційній пропозиції/пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі;

Вла́да - сила, яка з допомогою авторитету, заохочення та примусу, має здатність зі своєї волі впливати на інших. Влада - слово, що використовується в українській мові для назви кількох різних, але взаємопов'язаних понять: Право та можливість керувати, розпоряджатися чимось або кимось.

12) кваліфікаційна пропозиція/пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Замовник може відхилити кваліфікаційну пропозицію/пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:

- учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);

- учасник не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту;

- учасник зареєстрований в офшорних зонах. Перелік офшорних зон встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Кабінет Міністрів України Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.

Замовник може відхилити всі кваліфікаційні пропозиції/пропозиції конкурсних торгів до акцепту пропозиції конкурсних торгів.

Замовник надсилає інформацію про відхилення кваліфікаційнної пропозиції/пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом 3 робочих днів з дати прийняття такого рішення.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12 • 5. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів
 • 6. Внесення змін або відкликання кваліфікаційної пропозиції/пропозиції конкурсних торгів учасником
 • 7. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів
 • 8. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів
 • 9. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними
 • IV. Подання та розкриття кваліфікаційних пропозицій/пропозицій конкурсних торгів
 • 2. Місце, дата та час розкриття кваліфікаційних пропозицій/ пропозицій конкурсних торгів
 • 3. Порядок зниження ціни учасниками конкурсних торгів
 • V. Розгляд та оцінка кваліфікаційних пропозицій/пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця
 • 2. Виправлення арифметичних помилок На другому етапі торгів , замовник має право на виправлення арифметичних
 • 3. Інша інформація Перший етап Надання кваліфікаційної пропозиції
 • Конфіденційність
 • Надання пропозиції конкурсних торгів
 • Загальна вартість пропозиції конкурсних торгів
 • 4. Відхилення кваліфікаційних пропозицій/пропозицій конкурсних торгів
 • Кабінетом Міністрів України