Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДержавний стандарт професійно-технічної освіти дспто 241 s 95. 11-2015

Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 241 s 95. 11-2015
Сторінка1/27
Дата конвертації24.05.2017
Розмір2.27 Mb.
ТипДержавний стандарт
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України
Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7241.
Соціа́льна полі́тика - комплекс заходів державного та недержавного характеру, спрямованих на виявлення, задоволення і узгодження потреб та інтересів громадян, соціальних груп, територіальних громад.
S.95.11-2015

(позначення стандарту)


Професія: Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин

Код: 7241


Кваліфікація: електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин 3, 4, 5, 6-го розрядів

Видання офіційне

Київ-2015


Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики УкраїниЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України

від « 10 » липня 2015 р.

Міністе́рство осві́ти і нау́ки Украї́ни (МОН України) - центральний орган виконавчої влади України.
№ 742


Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7241.S.95.11-2015

(позначення стандарту)Професія: 7241 Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин

Код: 7241


Кваліфікація: електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин 3, 4, 5, 6-го розрядів

Видання офіційне

Київ-2015
Авторський колективБордюг Олександр Олександрович

-

майстер виробничого навчання Житомирського вищого професійного училища-інтернату Житомирської обласної ради;

Глубока Ірина Олександрівна

-

методист навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у Житомирській області;

Дем’янчук Ігор Миколайович

-


майстер виробничого навчання Житомирського вищого професійного училища-інтернату Житомирської обласної ради;

Єнько Олена Миколаївна

-

директор Житомирського вищого професійного училища-інтернату Житомирської обласної ради;

Жидецька Олена Олександрівна

-

методист Житомирського вищого професійного училища-інтернату Житомирської обласної ради;

Загацька Алла Миколаївна

-

начальник відділу організації професійного навчання Житомирського обласного центру зайнятості;

Норинчак Володимир Вікторович

-


викладач Житомирського вищого професійного училища-інтернату Житомирської обласної ради;


Пальчинський В’ячеслав Аполлінарійович

-

викладач Житомирського вищого професійного училища-інтернату Житомирської обласної ради;


Присяжнюк Віталій Віталійович

-

викладач Житомирського вищого професійного училища-інтернату Житомирської обласної ради;

Рудюк Євгеній Олегович

-

майстер виробничого навчання Житомирського вищого професійного училища-інтернату Житомирської обласної ради;

Рудюк Олег Віталійович

-

старший майстер Житомирського вищого професійного училища-інтернату Житомирської обласної ради;

Філатов Володимир Іванович

-

викладач Житомирського вищого професійного училища-інтернату Житомирської обласної ради;

Цокол Сергій Олександрович

-

викладач Житомирського вищого професійного училища-інтернату Житомирської обласної ради;

Шарандак Михайло Васильович

-

майстер виробничого навчання Житомирського вищого професійного училища-інтернату Житомирської обласної ради;

Шафранська Світлана Георгіївна

-

заступник директора з навчально-виробничої роботи Житомирського вищого професійного училища-інтернату Житомирської обласної ради;

Штуль Віктор Миколайович

-

викладач Житомирського вищого професійного училища-інтернату Житомирської обласної ради.Наукові консультанти


Подчашинський Юрій Олександрович

-завідувач кафедри комп’ютеризованих систем управління та автоматики Житомирського державного технологічного університету, доктор технічних наук;

Соболевський Руслан Вадимович

-

викладач Житомирського державного технологічного університету, кандидат технічних наук.

Рецензенти
Іщенко Ігор Григорович

-

директор Житомирського обласного центру зайнятості;

Нелипович Олександр Іванович

-

директор ПП «ІТЕС-СЕРВІС»;


Коваль Ігор Анатолійович

-

директор сервісного центру «Євросервіс».

Літературний редактор:
Жидецька Олена Олександрівна

-

методист Житомирського вищого професійного училища-інтернату.

Технічний редактор
Глубока Ірина Олександрівна

-

методист навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у Житомирській області.

Керівники проектуСупрун В’ячеслав Васильович

-

директор департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України;


Паржницький Віктор Валентинович

-

методист вищої категорії відділення науково-методичного забезпечення змісту професійно-технічної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України;


Багмут Ольга Миколаївна

-

методист вищої категорії відділення науково-методичного забезпечення змісту професійно-технічної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України;


Васильчук Валентина Ананіївна

-

директор навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у Житомирській області.

Зауваження та пропозиції щодо змісту державного стандарту з професії 7241 Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин, замовлення на його придбання просимо надсилати за адресою:

03035, м. Київ, вул. В. Липківського, 36.

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

Іннова́ція (англ. innovation - нововведення)- ідея, новітній продукт в галузі техніки, технології, організації праці, управління, а також у інших сферах наукової та соціальної діяльності, засноване на використанні досягнень науки і передового досвіду, є кінцевим результатом інноваційної діяльності.

Телефон: (044) 248-24-31.

*Примітка. Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений без дозволу Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

Інноваці́йні техно́логії - радикально нові чи вдосконалені технології, які істотно поліпшують умови виробництва або самі виступають товаром. Зазвичай мають знижену капіталомісткість, характеризуються більшою екологічністю й меншими енергопотребами.

Загальні положення щодо реалізації ДСПТО
Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки (підвищення кваліфікації) робітників з професії 7241 Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин 3-6 розрядів розроблено відповідно до статті 32 Закону України «Про професійно-технічну освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 року № 1135 «Про затвердження стандарту професійно-технічної освіти» та є обов’язковим для виконання всіма професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників, незалежно від їх підпорядкування та форми власності.
Вла́сність - результат привласнення[Джерело?], тобто ставлення людей до певних речей, як до своїх.
Кваліфіко́ваний робітни́к - це освітньо-кваліфікаційний рівень робітника, який на основі повної або базової загальної середньої освіти здобув спеціальні уміння та знання, має відповідний досвід їх застосування для вирішення професійних завдань у певній галузі народного господарства.
Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.
Професі́йно-техні́чний навча́льний за́клад - це заклад освіти, що забезпечує реалізацію потреб громадян у професійно-технічній освіті, оволодінні робітничими професіями, спеціальностями, кваліфікацією відповідно до їх інтересів, здібностей, стану здоров'я.
Постанова Кабінету Міністрів України - нормативно-правовий акт Уряду України - Кабінету Міністрів.

У ПТНЗ першого атестаційного рівня тривалість професійного навчання на 3 розряд становить 1270 годин, на 4 розряд – 648 годин, на 5 розряд – 572 години, на 6 розряд – 488 годин.

У ПТНЗ другого та третього атестаційних рівнів тривалість первинної професійної підготовки встановлюється відповідно до рівня кваліфікації, якої набуває учень, що визначається робочим навчальним планом.

Навча́льний план - основний нормативний документ закладу освіти, за допомогою якого здійснюється організація навчального процесу. Навчальний план містить у собі розподіл залікових кредитів між дисциплінами, графік навчального процесу, а також план навчального процесу за семестрами, який визначає перелік та обсяг вивчення навчальних дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, форми проведення поточного та підсумкового контролю, державної атестації.
Професі́йна підгото́вка - здобуття кваліфікації за відповідним напрямом підготовки або спеціальністю.

При організації перепідготовки за робітничими професіями термін професійного навчання встановлюється на основі термінів, передбачених для первинної професійної підготовки робітників з відповідної професії, при цьому навчальна програма перепідготовки може бути скорочена до 50 % за рахунок виключення раніше вивченого матеріалу за наявності в слухача документа про присвоєння робітничої професії.

У разі необхідності зазначені строки навчання можуть бути продовжені за рахунок включення додаткового навчального матеріалу відповідно до вимог сучасного виробництва, конкретного робочого місця, замовників робітничих кадрів тощо.

Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.

Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення предметів за потребою ринку праці («Техніка пошуку роботи», «Ділова етика і культура спілкування» тощо).

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника складена на основі кваліфікаційної характеристики професії 7241 Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин (ДКХП, випуск №42, «Оброблення металу», частина 2 «Робітники», книга 4 «Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування», Харків, 2002 р.), досягнень науки і техніки, впровадження сучасних технологічних процесів, передових методів праці, врахування особливостей галузі, потреб роботодавців і містять вимоги до рівня знань, умінь та навичок.

Технологі́чний проце́с - це впорядкована послідовність взаємопов'язаних дій та операцій, що виконуються над початковими даними до отримання необхідного результату.
Крім основних вимог до рівня знань, умінь і навичок, до кваліфікаційних характеристик включено вимоги, передбачені пунктом 7 «Загальних положень» (Випуск 1.
Кваліфікаці́йна характери́стика - це нормативний документ компетентного фахового органу, погоджений із замовником кадрів, у якому формулюються вимоги до професійних якостей, знань і умінь фахівця, що необхідні для виконання завдань професійної діяльності згідно з потребами ринку праці.
«Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності») Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 року №336.

Професійно-практична підготовка здійснюється в навчальних майстернях, лабораторіях, на навчально-виробничих дільницях та/або безпосередньо на робочих місцях підприємств.

Обсяг навчального часу на обов'язкову компоненту змісту професійно-технічної освіти не може перевищувати 80% загального фонду навчального часу, відповідно варіативний компонент – 20%.

Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійно-технічної освіти.

Обліковими одиницями навчального часу є:

академічна година тривалістю 45 хвилин;

урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних годин;

навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;

навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин;

навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів.

Навчальний (робочий) час учня, слухача в період проходження виробничої та передвипускної (переддипломної) практики встановлюється залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно із законодавством.

Професійно-технічні навчальні заклади, органи управління освітою, засновники організують та здійснюють поточний, тематичний, проміжний і вихідний контроль знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційну атестацію.

Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.
Представники роботодавців, їх організацій та об'єднань долучаються до тематичного, вихідного контролю знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційної атестації.

Під час прийому на перепідготовку або підвищення кваліфікації робітників професійно-технічним навчальним закладом здійснюється вхідний контроль знань, умінь та навичок у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, за погодженням із заінтересованими центральними органами виконавчої влади.

Ві́домство (від «відати») - установа виконавчої влади держави або самоврядної території, яка відає певною галуззю або сферою суспільного життя і здійснює державне управління в цій сфері.

Після завершення навчання кожний учень (слухач) повинен уміти самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, установленими у відповідній галузі.

До самостійного виконання робіт учні (слухачі) допускаються лише після навчання і перевірки знань з охорони праці.

Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.

Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик, критеріїв оцінювання.

Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та третього атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник», видається диплом.

Осві́тньо-кваліфікаці́йний рівень ви́щої осві́ти - характеристика вищої освіти за ознаками ступеня сформованості знань, умінь та навичок особи, що забезпечують її здатність виконувати завдання та обов'язки (роботи) певного рівня професійної діяльності.

Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання й успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду та видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.

Зразки диплома кваліфікованого робітника та свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2001 року №979 «Про затвердження зразків документів про професійно-технічну освіту».

Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.

Особам, які достроково випускаються з професійно-технічного навчального закладу та за результатами проміжної кваліфікаційної атестації їм присвоєна відповідна робітнича кваліфікація, видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації державного зразка.
Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України
Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7241.S.95.11-2015

(позначення стандарту)

Професія: Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин

Код: 7241


Кваліфікація: електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин 3-го розряду


Видання офіційне

Київ-2015

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)
1. Професія: 7241 Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин

(код, назва професії)

2. Кваліфікація: електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин 3-го розряду

(рівень кваліфікації – розряд, клас, категорія)
3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: призначення, принцип роботи та конструкцію нескладних лічильно-обчислювальних апаратів, включно касових, а також копіювальних машин, принтерів, сканерів; елементну базу, технічні умови і методи випробування окремих блоків різних лічильно-обчислювальних апаратів;
Техні́чні умо́ви (ТУ) - нормативний документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинна відповідати продукція, процес або послуга, та визначає процедури, за допомогою яких може бути встановлено, чи дотримані такі вимоги.
призначення і будову контрольно-вимірювальних інструментів та приладів різного типу складності, які використовуються під час виконання ремонтних та регулювальних робіт; конструкцію та технічні особливості механічних інструментів, механічні властивості металів і сплавів; основи електротехніки в обсязі роботи, яку виконує; програмні засоби діагностики, профілактики та захисту лічильно-обчислювальних машин.

Повинен уміти: виконувати поточний ремонт та обслуговування простих обчислювальних систем, включно лічильних, копіювальних апаратів, матричних, струменевих, лазерних принтерів та скануючих пристроїв;
Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
Механі́чні власти́вості матеріа́лу (англ. mechanical properties of materials) - сукупність показників, що характеризують здатність матеріалу чинити опір навантаженням, які діють на нього та його здатність до деформування при цьому, а також особливості його поведінки у процесі руйнування.
Копіюва́льний апара́т (копір; також ксерокопіювальний апарат (скор. ксерокс) - жаргонізм, копіювально-множний апарат, КМА) - пристрій, призначений для одержання копій документів, фотографій, малюнків і інших двомірних зображень на папері й інших матеріалах.
Лазерний принтер (англ. laser printer) - один з видів принтерів, що дозволяє швидко виготовляти високоякісні відбитки тексту і графіки на звичайному папері. Подібно до фотокопіювальних апаратів лазерні принтери використовують у процесі ксерографічного друку, однак відмінність полягає у тому, що формування зображення відбувається шляхом безпосередньої експозиції (освітлення) лазерним променем фоточутливих елементів принтера.
Обчи́слювальна систе́ма (англ. computer system) - сукупність ЕОМ та їх програмного забезпечення, що призначені для організації ефективного обчислювального процесу;
Ремонт - процес зміни, відновлення, покращення будь-чого, доведення об'єкта до початкових характеристик (не слід плутати з реставрацією).
розбирати, ремонтувати, складати та регулювати прості механізми вище вказаних пристроїв; виконувати слюсарне оброблення вузлів та деталей за 11-12-м квалітетами (4-5-м класами точності) з підганянням і доведенням цих деталей;
Слюса́рне обро́блення - оброблення, яке виконують ручним інструментом чи машиною ручної дії. Слюсарні роботи зазвичай доповнюють механічну обробку металів на верстатах або завершують виготовлення металевих виробів з'єднуванням деталей, складанням машин та механізмів, регулюванням їх.
випробовувати та здавати механізми; паяти різними припоями з використанням різних флюсів, виконувати монтажні роботи; термообробляти маловідповідальні деталі з наступним їх доведенням; підбирати елементну базу, складати і монтувати прості електросхеми; використовувати ПК на рівні користувача; підбирати компоненти для складання ПЕОМ і виконувати загальну зборку ПЕОМ; виконувати профілактичне обслуговування лічильно-обчислювальних машин; ремонтувати і регулювати складні механізми під керівництвом електромеханіка більш високої кваліфікації.
4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

а) раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце; дотримуватись норм технологічного процесу;

б) не допускати браку в роботі;

в) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища;

Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).
Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.

г) дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

е) знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;

ж) володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.


5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб

5.1. При вступі на навчання

Базова або повна загальна середня освіта.

Трудове́ пра́во - самостійна нормовано відокремлена система взаємопов'язаних правових норм, які регулюють суспільно-трудові та пов'язані з ними відносини суспільної організації праці з приводу реалізації права на працю та застосовувати найману працю на підприємствах різних форм власності, з поєднанням суспільно-колективних та особистих інтересів їх суб'єктів.
Державна реєстрація (лат. registratio - внесення до списку, переліку) - письмовий запис або фіксація іншим чином фактів, явищ, відомостей чи певних матеріальних об'єктів з метою їх державного обліку та контролю, засвідчення дійсності й надання їм законного (легітимного) статусу, а також вчинення інших реєстраційних дій.
Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
Підприє́мництво, підприє́мницька дія́льність - самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність із метою досягнення економічних та соціальних результатів та одержання прибутку.
Сер́едня осв́іта - система середніх шкіл, навчально-виховних закладів для молоді, що закінчила початкову школу, яка дає або загальну або професійну (спеціальну) освіту та право продовжувати навчання у вищих школах.

5.2. Після закінчення навчання

Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень - «кваліфікований робітник» за професією Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин 3-го розряду; без вимог до стажу роботи.
6. Сфера професійного використання випускника

Надання інших видів послуг. Ремонт комп’ютерів і периферійного устаткування (КВЕД-2010. Секція - S, клас - 95.11).


7. Специфічні вимоги

7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку навчання відповідно до законодавства.

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України № 256 від 29.12.1993).

7.3. Медичні обмеження відповідно до вимог діючих законодавчих інормативних документів.
Типовий навчальний план
Професія: 7241 Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин

(код, назва професії)
Кваліфікація: електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин 3-го розряду

(рівень кваліфікації – розряд, клас, категорія)
Загальний фонд навчального часу: 1340 годин
з/п

Навчальні предмети

Кількість годин

Усього

з них на лабораторно-практичні роботи

1.

Загальнопрофесійна підготовка

86

4

1.1.

Основи правових знань

34
1.2.

Основи галузевої економіки і підприємництва

17
1.3.

Інформаційні технології

17

4

1.4.

Правила дорожнього руху

8
1.5.

Резерв часу

10
2.

Професійно-теоретична підготовка

354

107

2.1.

Технологія ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин

103

30

2.2.

Основи роботи на ПК

62

36

2.3.

Охорона праці

30
2.4.

Електрорадіовимірювання

27

10

2.5.

Читання креслень

34

4

2.6.

Електротехніка

24

8

2.7.

Матеріалознавство

17

2

2.8.

Основи слюсарної справи

17

3

2.9.

Основи радіоелектроніки

40

14

3.

Професійно-практична підготовка

822
3.1.

Виробниче навчання

480
3.2.

Виробнича практика

342
4.

Консультації

70
5.

Державна кваліфікаційна атестація (або проміжна (поетапна) кваліфікаційна атестація при продовженні навчання)

8
6.

Загальний обсяг навчального часу (без п.4)

1270

111


Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки

кваліфікованих робітників за професією 7241 Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин 3-го розряду


  1. Кабінети:

- інформаційних технологій;

- основ галузевої економіки та підприємництва;

- електротехніки;

- експлуатації персонального комп’ютера;

- охорони праці;

- технології ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин;

- технічного креслення.

Техні́чне кре́слення - курс креслення, в якому розглядаються прийоми і правила виконання та оформлення креслеників машин та їх деталей, конструкцій, будівель та інших технічних об'єктів.


2. Лабораторії:

- радіоелектроніки та радіовимірювань.3. Майстерні:

- з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин;- з монтажу радіоелектронної апаратури та приладів.
Радіоелектро́нний за́сіб (РЕЗ) - технічний засіб, призначений для передавання та/або приймання радіосигналів радіослужбами (визначення терміну в Законі України «Про радіочастотний ресурс України»).

Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників:

  • допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій за рахунок їх об'єднання;

  • індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватися при наявності обладнаного робочого місця;

  • предмети «Інформаційні технології», «Правила дорожнього руху» вивчаються за згодою підприємств-замовників кадрів.

Типова навчальна програма з предмета

«Основи правових знань»
з/п

Назва теми

Кількість годин

усього

з них на лабораторно-практичні роботи

1

Право – соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури. Поняття та ознаки правової держави

2
2

Конституційні основи Української держави

3
3

Цивільні права та обов’язки громадян

6
4

Праця, закон і ми

4
5

Адміністративне право України

4
6

Основи господарського права України

2
7

Основи фінансового права України

2
8

Правова охорона природи – невід’ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України

2
9

Сімейне право України

2
10

Злочин та покарання

4
11

Законодавство про прокуратуру, адвокатуру, СБУ та міліцію

3Усього годин:

34


Тема 1. Право – соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури. Поняття та ознаки правової держави

Право у житті кожного з нас. Принципи права, його основні ідеї. Морально-етична природа права.

Поняття правосвідомості як регулятора правомірної поведінки, фактора зміцнення правопорядку і законності.

Загальна характеристика держави. Засади правової держави: повне народовладдя, верховенство права, політичний, економічний та ідеологічний плюралізм, розподіл державної влади на законодавчу, виконавчу та судову.

Правомі́рна поведі́нка - це вольова поведінка суб'єкта права (дія чи бездіяльність), яка відповідає приписам правових норм, не суперечить основним принципам права і гарантується державою.
Принципи права - об'єктивно властиві праву відправні начала, незаперечні вимоги (позитивні зобов'язання), які ставляться до учасників суспільних відносин із метою гармонічного поєднання індивідуальних, групових і громадських інтересів.
Правова́ держа́ва - форма організації державної влади, за якої верховенство в усіх сферах життя належить правовому закону. У правовій державі всі - і державні органи, і громадяни - однаковою мірою відповідальні перед законом.
Верхове́нство пра́ва - це фундаментальний правовий принцип і правова доктрина, яка передбачає, що жодна людина не є вище закону, що ніхто не може бути покараним державою, крім як за порушення закону, і що ніхто не може бути засудженим за порушення закону іншим чином, ніж у порядку, встановленому законом.
Розпо́діл держа́вної вла́ди - правова теорія та принцип, згідно з якими державна влада повинна бути поділена на три незалежні одна від одної (але при необхідності контролюючі одна одну) гілки: законодавчу, виконавчу та судову.


Тема 2. Конституційні основи Української держави

Поняття державного (конституційного) права.

Уд (араб. عود‎, вірм. Ուդ, ассір. ܥܘܕ - ūd, тур. ud або ut, грец. ούτι, азерб. ud, івр. עוד‎ - ud) або Барбет (перс. بربط‎ - barbat) - струнний щипковий інструмент. Широко розповсюджений в країнах Закавказзя, Середньої Азії та Ближнього Сходу з VI століття.
Конститу́ція (лат. constitutio - установлення, устрій, порядок) - основний державний документ (закон), який визначає державний устрій, порядок і принципи функціонування представницьких, виконавчих та судових органів влади, виборчу систему, права й обов'язки держави, суспільства та громадян.
Загальні засади конституційного ладу. Права та свободи людини і громадянина. Громадське суспільство і держава.

Територіальний устрій. Державна влада.

Конституці́йний лад - це встановлений Основним Законом порядок організації і функціонування інститутів держави і суспільства, система суспільних відносин, що гарантуються, забезпечуються і регулюються законами, прийнятими відповідно до Конституції.
Громадянські свободи - негативні і позитивні повноваження фізичних осіб, як індивідуальні, так і колективні. Свободи найчастіше реалізуються шляхом усунення державного регулювання з тієї чи іншої поведінки особи.
Державна влада - це публічно-політичні відносини панування і підкорення між суб'єктами, що спираються на державний примус.
Місцеве та регіональне самоврядування.

Державна оборона та безпека. Охорона Конституції.

Державні символи. Порядок внесення змін і доповнень до Конституції.
Тема 3. Цивільні права та обов’язки громадян

Поняття цивільного права України.

Циві́льне пра́во (лат. ius civile; англ. civil law, нім. Zivilrecht, фр. droit civil) - галузь права, яка включає в себе норми права, що регулюють майнові та особисті немайнові правові суспільні відносини між рівноправними суб'єктами права - фізичними та юридичними особами, територіальними громадами, державами та іншими суб'єктами публічного права.
Цивільне законодавство. Цивільні правовідносини та їх регулювання. Суб’єкти цивільних правовідносин. Права та обов’язки суб’єктів цивільних правовідносин. Юридичні особи. Об’єкти цивільних правовідносин.

Цивільно-правові угоди. Представництво та довіреність. Поняття та значення позовної давності. Право власності.

Циві́льне законода́вство - це система нормативних актів, які містять в собі цивільно-правові норми.
Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.
Пра́во вла́сності (в об'єктивному розумінні) - це сукупність правових норм, які регулюють відносини, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням власником належним йому майном на свій розсуд і у своїх інтересах, усуненням усіх третіх осіб від протиправного втручання у сферу його володіння цим майном, а також обов'язки власника не порушувати прав та законних інтересів інших осіб.
Захист права власності.

Поняття зобов’язань. Цивільно-правова відповідальність за порушення зобов’язань. Припинення зобов’язань.


Тема 4. Праця, закон і ми

Загальна характеристика трудового права України. Трудовий договір. Робочий час і час відпочинку. Заробітна плата.

Трудова дисципліна. Дисциплінарна та матеріальна відповідальність.

Розгляд трудових спорів.


Тема 5. Адміністративне право України

Поняття адміністративного права, його загальні положення.

Цивільно-правова відповідальність - це встановлені законом юридичні наслідки за невиконання або неналежне виконання особою обов'язків, зобов'язань, що пов'язані з порушенням суб'єктивних цивільних прав другої сторони.
Матеріальна відповідальність працівників - це один з видів юридичної відповідальності, що виражається в обов'язку працівників покрити повністю або частково матеріальну шкоду, що була заподіяна з їх вини.
Трудови́й догові́р - угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (далі власник), за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою з підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку, а власник - виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором й угодою сторін. Працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачене законодавством, колективним договором або угодою сторін.
Заробі́тна пла́та, скорочено зарплата (також заробітна платня, зарплатня) - винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.
Адміністративне право України - однорідна, відособлена у системі юриспруденції правова матерія, що характеризується як: 1) галузь права; 2) наука; 3) навчальна дисципліна.
Адміністративний проступок та адміністративне стягнення. Види адміністративних стягнень.

Адміністративна відповідальність неповнолітніх.
Тема 6. Основи господарського права України

Основні засади здійснення господарської діяльності в Україні.

Адміністративні платежі, податки, штрафи - один з видів економічних інструментів. Адміністративні платежі призначаються в основному для фінансування витрат на проведення заходів прямого, регламентаційного характеру, таких як ліцензування і заборонна діяльність владних структур, і, таким чином, вони мають розподільний ефект, накладаючи частину фінансового тягаря на підприємства-забруднювачі, замість широкої верстви населення. Адміністративні платежі вважаються прийнятними, коли їх рівень відносно низький і не викликає напруженості у відносинах між владними структурами та забруднювачами. Грошові виплати можуть бути екологічно ефективними, якщо надходження від них сприяють поліпшенню показників діяльності владних структур. На практиці ж це рідко має місце, так як надходження від платежів потрапляють не до бюджетів екологічних органів, а тільки до загального бюджету виконавчої влади. У деяких випадках, наприклад, платежі за реєстрацію небезпечних видів продукції ( хімікатів, пестицидів) служили стимулом для підвищення їх екологічності.
Адміністративне стягнення - це захід адміністративної відповідальності, що застосовується з метою виховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, у дусі додержання законів України, поваги до правил співжиття, а також запобігання вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником, так й іншими особами.
Адміністративне правопорушення (проступок) - протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на державний або громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законодавством передбачено адміністративну відповідальність.
Господарське право - це галузь права, норми якої регулюють відносини, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності, повязаної із виготовленням та реалізацією продукції, виконанням робіт та наданням послуг для задоволення суспільних потреб та потреб окремих споживачів.
Суб’єкти господарювання. Майнові основи господарювання. Відповідальність за порушення у сфері господарювання.Тема 7. Основи фінансового права України

Фінансова діяльність та фінансове право України. Система оподаткування в Україні. Законодавство України про банки і банківську діяльність. Правові основи страхування.Тема 8. Правова охорона природи – невід’ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України

Екологічне право та його роль у регулюванні системи «природа – людина – суспільство». Основні принципи охорони навколишнього середовища.

Систе́ма оподаткува́ння - сукупність податків, зборів, інших обов'язкових платежів до бюджетів і внесків до державних цільових фондів, що справляються в установленому Податковим кодексом порядку.
Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.
Охоро́на довкі́лля (англ. environmental protection / control / conservation, нім. Umweltwissenschaften) - система заходів щодо раціонального використання природних ресурсів, збереження особливо цінних та унікальних природних комплексів і забезпечення екологічної безпеки.

Екологізація усього виробничо-господарського процесу – принцип господарювання. Єдність основних прав та обов’язків підприємств щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання земель.

Землекористування - поняття, яке має декілька значень і використовується, як іменник та дієслово.
Довкілля, або бюрократично навко́лишнє приро́дне середо́вище - всі живі та неживі об'єкти, що природно існують на Землі або в деякій її частині (наприклад, навколишнє середовище країни). Сукупність абіотичних та біотичних факторів, природних та змінених у результаті діяльності людини, які впливають на живий світ планети.

Відповідальність за порушення законодавства про охорону природи.

Охоро́на приро́ди (рос. охрана природы; англ. nature protection, nature conservation; нім. Naturschutz m) - комплекс заходів із збереження, раціонального використання і відновлення природних ресурсів Землі.


Тема 9. Сімейне право України

Загальна характеристика сімейного права. Поняття шлюбу. Порядок та умови укладення шлюбу. Особисті і майнові права та обов’язки подружжя. Припинення шлюбу. Недійсність шлюбу.

Особисті та майнові правовідносини між батьками й дітьми. Права та обов’язки батьків та дітей.

Усиновлення, опіка та піклування.


Тема 10. Злочин та покарання

Поняття кримінального права та злочину.

Майнові́ права́ - це права фізичних чи юридичних осіб, які повязані з майном, відмінні від права власності.
Сімейне право - це система правових норм, спрямованих на врегулювання особистих немайнових та майнових відносин між: подружжям, батьками та дітьми, усиновлювачами та усиновленими, опікунами, піклувальниками та підопічними, патронатними вихователями та їх вихованцями та інших сімейних відносин між членами сім'ї та родичами.
Криміна́льне пра́во - одна з фундаментальних галузей права, законодавства, наука (доктрина) і навчальна дисципліна. Кримінальне право як галузь права - це система (сукупність) юридичних норм, що встановлюють, які суспільно небезпечні діяння є злочинами, і які покарання підлягають застосуванню до осіб, що їх вчинили.
Неосудність. Необхідна оборона. Крайня необхідність. Обставини, що пом’якшують чи обтяжують кримінальну відповідальність.

Поняття та види кримінального покарання. Кримінальна відповідальність неповнолітніх.
Тема 11. Законодавство про прокуратуру, адвокатуру, СБУ та міліцію

Система прокуратури України.

Криміна́льне покара́ння - захід державного примусу, що застосовується від імені держави за вироком суду до особи, яка вчинила злочин, і полягає в передбаченому кримінальним законом обмеженні прав і свобод засудженого.
Крайня необхідність - це вимушене заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам з метою усунення загрожуючої небезпеки, якщо вона в даній обстановці не могла бути усунена іншими засобами і якщо заподіяна шкода є рівнозначною або менш значною, ніж шкода відвернена.
Право на самооборону - дії, вчинені з метою захисту охоронюваних законом прав та інтересів особи, яка захищається, або іншої особи, а також суспільних інтересів та інтересів держави від суспільно небезпечного посягання шляхом заподіяння тому, хто посягає, шкоди, необхідної і достатньої в даній обстановці для негайного відвернення чи припинення посягання, якщо при цьому не було допущено перевищення меж необхідної оборони.
Криміна́льна відповіда́льність - різновид юридичної відповідальності, обов'язок особи, яка вчинила злочин, зазнати державного осуду в формі кримінального покарання. Передбачені Кримінальним кодексом обмеження прав і свобод особи, що вчинила злочин, що індивідуалізуються в обвинувальному вироку суду і здійснюються спеціальними органами виконавчої влади держави.
Прокурату́ра Украї́ни - єдина централізована система органів державної влади, які відповідно до Конституції та законів України здійснюють обвинувальну, представницьку, контрольно-наглядову функції в державі.
Принципи діяльності адвокатури. Компетенція СБУ. Права та обов’язки СБУ. Права та обов’язки міліції.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27