Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДержавний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7111. Со. 10. 00-2014

Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7111. Со. 10. 00-2014
Сторінка1/13
Дата конвертації16.03.2017
Розмір0.68 Mb.
ТипДержавний стандарт
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти
ДСПТО 7111.СО.10.00-2014

(позначення стандарту)


Професія: Гірник очисного забою
Код: 7111
Кваліфікація: гірник очисного забою 5, 6-го розрядів

Видання офіційне

Київ - 2014


Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України


Затверджено

Наказ Міністерства освіти і науки України


від « 9 » вересня 2014 р. № 1028

Державний стандарт

професійно-технічної освіти
ДСПТО 7111.СО.10.00-2014

(позначення стандарту)Професія: Гірник очисного забою
Код: 7111
Кваліфікація: гірник очисного забою 5, 6-го розрядів

Видання офіційне

Київ - 2014
Авторський колектив

Войцеховський Микола Семенович – методист навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Луганській області.
Професі́йно-техні́чна осві́та - складова системи освіти України, що є комплексом педагогічних і організаційно-управлінських заходів, спрямованих на забезпечення оволодіння громадянами знаннями, уміннями і навичками в обраній ними галузі професійної діяльності, розвиток компетентності та професіоналізму, виховання загальної і професійної культури.
Луга́нська о́бласть (до 5 березня 1958 року та з 5 січня 1970 до 4 травня 1990 року - Ворошиловградська) - адміністративно-територіальна одиниця України, розташована на сході країни, переважно в басейні середньої течії Сіверського Дінця.


Викрижинський Микола Прокопійович – заступник директора з навчально-виробничої роботи Свердловського професійного гірничого ліцею.

Бобков Олександр Сергійович – начальник добувної дільниці шахтоуправління «Червонопартизанське».
Науковий консультант

Авершин Андрій Олександрович - кандидат психологічних наук, доцент кафедри гірничої електротехніки та транспортних систем, керівник Стахановського навчально-наукового інституту гірничих та освітніх технологій Української інженерно-педагогічної академії.
Андрій Олександрович, Андрій Городецький (прибл. 1255 - † 27 липня 1304) - князь Костромський (1276-1293, 1296-1304), Великий князь Володимирський (1281-1283, 1294-1304), князь Новгородський (1281-1285, 1292-1304), князь Городецький (1264-1304)
Транспортна система - це система взаємопов’язаних складових (людей, які задіяні в транспортному процесі; інфраструктури; транспортних засобів тощо), яка призначена для транспортування будь-кого (будь-чого).
Кандидат психологічних наук - науковий ступінь у галузі психологічних наук. В Україні існує два наукових ступені: «кандидат наук» та «доктор наук» (вищий науковий ступінь). Науковий ступінь «кандидат наук» присуджується на підставі захисту кандидатської дисертації, яка містить нові науково обґрунтовані результати проведених здобувачем досліджень, розв'язують конкретне наукове завдання, що має істотне значення для відповідної галузі науки.

Рецензент

Ковальова Галина Сергіївна – заступник директора з НР Свердловського ЦПК ТОВ «ДТЕК Свердловантрацит».
Літературний редактор

Чурсінова Наталія Вікторівна – методист Свердловського професійного гірничого ліцею.
Технічний редактор

Руденко Віктор Григорович – заступник директора з НВР Золотівського професійного ліцею.
Керівники проекту

Супрун В'ячеслав Васильович, директор департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України.

Паржницький Віктор Валентинович, начальник відділення науково-методичного забезпечення змісту професійно-технічної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України.
Іннова́ція - ідея, новітній продукт в галузі техніки, технології, організації праці, управління, а також у інших сферах наукової та соціальної діяльності, засноване на використанні досягнень науки і передового досвіду, є кінцевим результатом інноваційної діяльності.


Багмут Ольга Миколаївна, методист вищої категорії відділення науково-методичного забезпечення змісту професійно-технічної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

Козубенко Олена Василівна – в.о.директора навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Луганській області.

Шнюкова Ірина Вадимівна – науковий співробітник відділення науково-методичного забезпечення змісту професійно-технічної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

Зауваження та пропозиції щодо змісту державного стандарту, замовлення на його придбання просимо надсилати за адресою:

03035, м. Києва, вул. Митрополита Василя Липківського, 36

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

Митрополи́т Васи́ль (в миру: Васи́ль Костянти́нович Липкі́вський; 7 (19) березня 1864(18640319), с. Попудня, нині Монастирищенського району Черкаської області - 27 листопада 1937, Київ) - український релігійний діяч, церковний реформатор, проповідник, педагог, публіцист, письменник і перекладач, борець за автокефалію українського православ'я, творець і перший митрополит Київський і всієї України відродженої 1921 року Української Автокефальної Православної Церкви. У 1919–1927 рр. - останній настоятель та доглядач Софії Київської. За визначенням академіка Агатангела Кримського - «апостол українського релігійно-національного відродження».

Телефон: (044) 248-91-16

Начальник відділення науково-методичного забезпечення змісту професійно-технічної освіти Паржницький Віктор Валентинович


Примітка. Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений без дозволу Інституту інноваційних технологій та змісту освіти Міністерства освіти і науки України.
Загальні положення щодо реалізації ДСПТО

Державний стандарт професійно-технічної освіти підготовки (підвищення кваліфікації) робітників з професії «Гірник очисного забою» 5, 6 розрядів розроблено відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 р.

Постанова Кабінету Міністрів України - нормативно-правовий акт Уряду України - Кабінету Міністрів.
№ 1238 «Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань розроблення та впровадження державних стандартів професійно-технічної освіти» та статті 32 Закону України «Про професійно-технічну освіту» та є обов’язковим для виконання всіма професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників, незалежно від їх підпорядкування та форми власності.
Вла́сність - результат привласнення[Джерело?], тобто ставлення людей до певних речей, як до своїх.
Кваліфіко́ваний робітни́к - це освітньо-кваліфікаційний рівень робітника, який на основі повної або базової загальної середньої освіти здобув спеціальні уміння та знання, має відповідний досвід їх застосування для вирішення професійних завдань у певній галузі народного господарства.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Професі́йно-техні́чний навча́льний за́клад - це заклад освіти, що забезпечує реалізацію потреб громадян у професійно-технічній освіті, оволодінні робітничими професіями, спеціальностями, кваліфікацією відповідно до їх інтересів, здібностей, стану здоров'я.

У ПТНЗ першого атестаційного рівня тривалість професійної навчання на 5 розряд складає – 764 години, на 6 розряд – 243 години.

У ПТНЗ другого та третього атестаційних рівнів тривалість первинної професійної підготовки встановлюється відповідно до рівня кваліфікації, якої набуває учень, що визначається робочим навчальним планом.

Професі́йна підгото́вка - здобуття кваліфікації за відповідним напрямом підготовки або спеціальністю.

При організації перепідготовки за робітничими професіями термін професійного навчання встановлюється на основі термінів, передбачених для первинної професійної підготовки робітників з відповідної професії, при цьому навчальна програма перепідготовки може бути скорочена на 50% за рахунок виключення раніше вивченого матеріалу за наявності в слухача документа про присвоєння робітничої професії

У разі необхідності зазначені терміни навчання можуть бути подовжені за рахунок включення додаткового навчального матеріалу відповідно до вимог сучасного виробництва, конкретного робочого місця, замовників робітничих кадрів тощо.

Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.

Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення предметів за потребою ринку праці («Техніка пошуку роботи», «Ділова етика і культура спілкування» тощо).

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника складена на основі кваліфікаційної характеристики професії «Гірник очисного забою» (Випуск 5 «Добувна промисловість», Розділ «Вугільна промисловість» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства палива та енергетики України №62 від 14.01.2000р., та наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України № 710 від 02.10.2013р. «Про внесення змін і доповнень до розділу «Вугільна промисловість» Випуску 5 «Добувна промисловість» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників), досягнень науки і техніки, впровадження сучасних технологічних процесів, передових методів праці, врахування особливостей галузі, потреб роботодавців і містить вимоги до рівня знань, умінь і навичок.

Технологі́чний проце́с - це впорядкована послідовність взаємопов'язаних дій та операцій, що виконуються над початковими даними до отримання необхідного результату.
Крім основних вимог до рівня знань, умінь та навичок до кваліфікаційних характеристик включено вимоги, передбачені пунктом 7 «Загальних положень» (Випуск 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності») Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 року №336.

Професійно-практична підготовка здійснюється у навчальних майстернях, лабораторіях, на навчально-виробничих дільницях та/або безпосередньо на робочих місцях підприємств.

Обсяг навчального часу на обов’язкову компоненту змісту професійно-технічної освіти не може перевищувати 80% загального фонду навчального часу, відповідно варіативний компонент – від 20%.

Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійно-технічної освіти.

Обліковими одиницями навчального часу є:  • академічна година тривалістю 45 хвилин;

  • урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних годин:

  • навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;

  • навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин;

  • навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів.

Навчальний (робочий) час учня, слухача в період проходження виробничої та передвипускної (переддипломної) практики встановлюється залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно із законодавством.

Професійно-технічні навчальні заклади, органи управління освітою, засновники організують та здійснюють поточний, тематичний, проміжний і вихідний контроль знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційну атестацію. Представники роботодавців, їх організацій та об'єднань долучаються до тематичного, вихідного контролю знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційної атестації.

Під час прийому на перепідготовку або підвищення кваліфікації робітників професійно-технічним навчальним закладом здійснюється вхідний контроль знань, умінь та навичок у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, за погодженням із заінтересованими центральними органами виконавчої влади.

Ві́домство (від «відати») - установа виконавчої влади держави або самоврядної території, яка відає певною галуззю або сферою суспільного життя і здійснює державне управління в цій сфері.

Після завершення навчання кожний учень (слухач) повинен уміти самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, установленими у відповідній галузі.

До самостійного виконання робіт учні (слухачі) допускаються лише після навчання і перевірки знань з охорони праці.

Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик, критеріїв оцінювання.

Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та третього атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник», видається диплом.

Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.
Осві́тньо-кваліфікаці́йний рівень ви́щої осві́ти - характеристика вищої освіти за ознаками ступеня сформованості знань, умінь та навичок особи, що забезпечують її здатність виконувати завдання та обов'язки (роботи) певного рівня професійної діяльності.

Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання й успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду та видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.

Зразки диплома кваліфікованого робітника та свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2001 року № 979 «Про затвердження зразків документів про професійно-технічну освіту».

Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.

Особам, які достроково випускаються з професійно-технічного навчального закладу та за результатами проміжної кваліфікаційної атестації їм присвоєна відповідна робітнича кваліфікація, видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації державного зразка.Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти
ДСПТО 7111.СО.10.00-2014

(позначення стандарту)


Професія: Гірник очисного забою
Код: 7111
Кваліфікація: гірник очисного забою 5-го розряду

Видання офіційне

Київ - 2014

Освітньо-кваліфікаційна характеристика

випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)


1. Професія - 7111 Гірник очисного забою

2. Кваліфікація - гірник очисного забою 5-го розряду

3. Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати:

методи безпечної роботи у вугільних шахтах, будову, технічні характеристики обладнання, машин, механізмів і пристроїв, застосовуваних на очисній виїмці корисної копалини, правила приймання, випробування і догляду за ними;

Ко́рисні копáлини - мінеральні утворення земної кори, хімічний склад і фізичні властивості яких дають змогу ефективно використовувати їх у сфері матеріального виробництва. За В .С .Білецьким та В. О. Смирновим, корисними копалинами називають природні мінеральні речовини, які за сучасного рівня розвитку техніки можна з достатньою ефективністю використовувати у господарстві безпосередньо або після попередньої обробки.
Ша́хта (нім. Schacht, англ. Mine) - промислове підприємство з видобування корисних копалин (вугілля, солей, руди тощо) підземним способом і відвантаження їх споживачам або на гірничозбагачувальну фабрику.

пускову та регулювальну апаратуру; порядок монтажу та демонтажу обслуговуваних машин;

схему розведення повітропроводів і водопроводів, системи зрошування, гідравлічної системи; властивості гірничих порід; властивості бокових порід та структуру пласта: кліваж, тріщинуватість, віджимання, наявність породових прошарків, несправжньої покрівлі, твердих вкраплень, схильність до несподіваних викидів і гірничих ударів, багатогазовість відпрацьованого пласта;

застосовувані системи розробки; технологію ведення робіт у забої та правила ведення розробки гірничих виробок за напрямками;

Гірни́ча ви́робка (англ. mine working, нім. Grubenbau) - порожнина в гірському масиві після виймання корисних копалин та інших порід.

схеми раціонального розміщення шпурів, паспорти буровибухових робіт; єдині правила безпеки при вибухових роботах стосовно вимог до робітника;

способи приймання і основні схеми розмиву корисної копалини і породи; види кріплень і способи кріплення забою;

основи гірничої справи; паспорти кріплення і керування покрівлею; план ліквідації аварій дільниці;

способи керування покрівлею і умови їх застосування; способи закладання відпрацьованого простору та основні знання про закладні матеріали;

види і властивості полімерних матеріалів, застосовуваних для укріплення порід покрівлі, правила поводження з ними;

Вибухові (підривні, висаджувальні) роботи (рос. взрывные работы, англ. blasting, shotfiring; нім. Schießarbeiten, Schießen) - роботи, що виконуються за допомогою вибухових речовин ВР з метою руйнування твердих середовищ вибухом при видобуванні корисних копалин, проведенні гірничих виробок та у будівництві.
Гірни́ча спра́ва, або гірни́цтво (англ. Mining, нім. Bergbau, рос. горное дело) - галузь науки і техніки, пов'язана з видобуванням з надр або на поверхні Землі корисних копалин, а також їхньою попередньою обробкою з метою використання в господарстві.
Поліме́ри (грец. πολύ- - багато (poli); μέρος - частина (meres) - «складається з багатьох частин») - природні та штучні високомолекулярні сполуки, молекули яких складаються з великої кількості повторюваних однакових або різних за будовою атомних угруповань, з'єднаних між собою хімічними або координаційними зв'язками в довгі лінійні або розгалужені ланцюги.

сортамент лісу та типорозміри металевих стояків; способи проведення горизонтальних і похилих виробок у різних умовах;

основні правила безпечного ведення підривних робіт;

вимоги до якості заточування і заправлення різального інструменту.

Інструме́нт (лат.
Вибухові речовини
instrumentum - знаряддя) - технологічне оснащення (знаряддя або пристрій), які в процесі праці безпосередньо стикаються з предметом праці з метою зміни чи контролю його форми, стану, властивостей тощо.

Повинен вміти:

виконувати комплекс робіт під час очисного виймання корисної копалини, робіт, пов’язаних з проведенням печей, просіків, гезенків, ортів, розрізів лав, монтажних камер (шарів), передбачених технологією ведення робіт;

оглядати забій і доводить до безпечного стану, підтримує безпечні умови праці на робочому місці;

виконувати роботи згідно з технічною, технологічною документацією (проектом, паспортом) і змінним завданням;

оформлювати забій, відбивати верхню пачку (несправжню покрівлю) вручну або відбійним молотком, оббирати забій, зривати земних і підривати ґрунт по лаві;

планувати ділянку вибою, проводити прибирання, зачищення підошви (ґрунту) пласта, жолоба кабелю укладача і основ секцій, навантаження та доставку гірничої маси різними способами в зоні забою і виробках, прилеглих до очисних забоїв;

установлювати тимчасове і постійне кріплення забою відповідно до технологічної і технічної документації, паспорта кріплення забою та керування покрівлею;

Техні́чна документа́ція - система графічних і текстових документів, необхідних і достатніх для безпосереднього використання на усіх стадіях життєвого циклу продукції (конструюванні, виготовленні та експлуатації промислових виробів; при проектуванні, зведенні і експлуатації будівель і споруд; при розробці технологічних процесів виробництва; при розробці та використанні програмного забезпечення).

встановлювати кріплення у місцях сполучення забою з прилеглими виробками, у місцях геологічних порушень та зонах підвищеного гірничого тиску;

вивільнювати затиснуті секції механізованого кріплення;

виконувати роботи з керування покрівлею, примусової посадки покрівлі, викладення і перенесення кострів, пересування стояків (стійок) спеціального привибійного кріплення;

проводити проходку ніш;

виконувати розбивання великих шматків, брил породи, скреперування, перекидання, навантаження гірничої маси на конвеєр, листи та закладання породи у вироблений простір;

викладати бутові смуги, установлювати запобіжні і оконтурювальні стійки;

зміцнювати породи покрівліочисного забою і сполучення з ним полімерними матеріалами;

встановлювати упорні та розпірні стояки;

викладати помости;

бурити шпури і свердловини самохідними буровими установками (крім дизельних), каретками і перфораторами вагою до 35 кг (разом з пневмопідтримкою), електросвердлами та пневмосвердлами;

керувати установками, що нагнітають воду в пласт, виконувати роботи щодо запобігання несподіваним викидам гірничої маси і газів;

керувати гідромоніторами, вантажно-доставними машинами з електричним і пневматичним приводом та дизельним двигуном потужністю до 147,2 кВт (200 к.с.

Ди́зельний двигу́н - двигун внутрішнього згорання, у якому використовується легке нафтове пальне. Це поршневий двигун типу бензинового, але тільки повітря (а не пально-повітряна суміш) заходить у циліндр при першому такті поршня.
), закладними машинами, скреперними лебідками та іншими застосовуваними в роботі машинами і механізмами, здійснювати їх технічне обслуговування;
Техні́чне обслуго́вування озброєння та військової техніки - полягає у перевірці його укомплектованості і справності (працездатності), чистці і митті, налагодженні і регулюванні, змащуванні і заправленні (дозаправленні) експлуатаційними матеріалами, усуванні несправностей і недоліків, заміні деталей з обмеженими термінами служби і зберігання, перевірці засобів вимірювання, технічному огляді вантажопідйомних машин і посудин, які працюють під тиском.

керувати гідросистемою, гідродомкратами, гідростійками під час пересування риштаків і головок конвеєра, посадного кріплення та секцій механізованого кріплення, забійним конвеєром;

провадити вирівнювання нахилених секцій;

брати участь у керуванні гірничими виїмковими комбайнами та надавати допомогу з ремонту та технічного обслуговування очисних комбайнів;

керувати забійним конвеєром, пересувати і кріпити привідні головки конвеєра та виносної системи подачі, пересувати опірні балки, запобіжні лебідки, переставляти ролики під час роботи стругових установок і вузькозахватних комбайнів, брати участь у їх обслуговуванні та ремонті;

усувати неполадки, які зустрічаються в роботі обслуговуваних машин і механізмів;

володіти видами, способами виявлення та усунення неполадок у їх роботі;

брати участь у поточному ремонті та технічному обслуговуванні механізованих комплексів, вибійного гірничошахтного обладнання, змащувати і заправляти паливно-мастильними матеріалами та емульсією обслуговуване обладнання;

Па́льно-масти́льні матеріа́ли (скорочено - ПММ) - синтетичні та мінеральні нафтопродукти, до яких відносять різні види пального і мастила: паливо (бензин, дизельне пальне, скраплений природний газ, скраплені нафтові гази), мастильні матеріали - (моторні, трансмісійні та спеціальні оливи, мінеральні мастила, пластичні мастила), рідини на нафтовій основі та спеціальні рідини (гальмівні та охолоджувальні).

розштибовувати, нарощувати та укорочувати конвеєри у забої;

брати участь у монтажі, демонтажі, перенесенні, пересуванні, установленні обладнання в зоні забою і виробках, прилеглих до очисних забоїв (лав, блоків,заходок);

монтувати гнучкі перекриття з металевої сітки;

брати участь у доставці кріпильних матеріалів та обладнання у забій від штреку, доставляти і розкладати їх у забої, видавати з очисного забою на штрек;

проводити навантаження, вивантаження матеріалів та устаткування у гірничих виробках, біля очисних забоїв;

навішувати люки, нарощувати зрубові хідники;

нарощувати водо- і повітропровідні магістралі у забої;

може виконувати складніші роботи у забої під керівництвом більш кваліфікованих робітників.


4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;

дотримуватися норм технологічного процесу;

не допускати браку в роботі;

знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).
Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.

використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;

Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.

володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.


5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб

5.1. При вступі на навчання

Повна або базова загальна середня освіта

5.2.

Трудове́ пра́во - самостійна нормовано відокремлена система взаємопов'язаних правових норм, які регулюють суспільно-трудові та пов'язані з ними відносини суспільної організації праці з приводу реалізації права на працю та застосовувати найману працю на підприємствах різних форм власності, з поєднанням суспільно-колективних та особистих інтересів їх суб'єктів.
Підприє́мництво, підприє́мницька дія́льність - самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність із метою досягнення економічних та соціальних результатів та одержання прибутку.
Сер́едня осв́іта - система середніх шкіл, навчально-виховних закладів для молоді, що закінчила початкову школу, яка дає або загальну або професійну (спеціальну) освіту та право продовжувати навчання у вищих школах.
Після закінчення навчання

Повна або загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією «гірник очисного забою 5-го розряду»; без вимог до стажу роботи.
6. Сфера професійного використання випускника

Підземне видобування різних видів кам’яного вугілля, антрациту, вугілля для користування.

Видобування копалин, які зустрічаються в природі у твердому стані (вугілля та руда).

Видобування може здійснюватися підземним способом, відкритим способом або через свердловини.

Включає додаткові роботи, пов’язані з підготовкою корисних копалин до продажного стану подрібнення, оброблення, очищення і збагачення агломерації вугілля і руди.
7. Специфічні вимоги

7.1. Вік: прийняття на роботу після закінчення строку навчання здійснюється відповідно до законодавства.

7.2. Стать: чоловіча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993).

7.3.  Медичні обмеження.Типовий навчальний план

Професія – 7111 Гірник очисного забою

Кваліфікація – 5 розрядЗагальний фонд навчального часу – 776 годин


з/п

Навчальні предмети

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1.

Загальнопрофесійна підготовка

74

4

1.1.

Основи правових знань

17
1.2.

Основи галузевої економіки і підприємництва

17
1.3.

Інформаційні технології

17

4

1.4.

Правила дорожнього руху для пішоходів

8
1.5.

Резерв часу

15
2.

Професійно-теоретична підготовка

234

6

2.1.

Матеріалознавство

25
2.2.

Читання креслень

25
2.3.

Спеціальна технологія

108
2.4.

Основи гірничої справи

21

3

2.5.

Гірнича електротехніка

25

3

2.6.

Охорона праці

30
3.

Професійно-практична підготовка

436
3.1.

Виробниче навчання в майстернях, на полігонах

324
3.2.

Виробнича практика на підприємстві

112
4.

Консультації

12
5.

Державна кваліфікаційна атестація (або проміжна (поетапна) кваліфікаційна атестація при продовженні навчання)

8
6.

Загальний обсяг навчального часу (без п.4):

764

10

Каталог: attachments -> article
article -> Методичні рекомендації щодо ефективного засвоєння граматики. Особливість посібника багатство дидактичних ігор та вправ, різноманітних за формою та змістом
article -> Створення відеокліпу. Додавання відео ефектів, налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду
article -> Інформаційні технології навчання в умовах інформатизації освіти
article -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 8312. Io. 63. 21-2014
article -> Пояснювальна записка Скориговано за зауваженнями експертизи 104. 011. 00. 000-пз-01-01 Технічний директор
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13  • Затверджено
  • Типовий навчальний план