Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДержавний стандарт професійно-технічної освіти дспто 8312. Io. 63. 21-2014

Скачати 215.14 Kb.

Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 8312. Io. 63. 21-2014
Скачати 215.14 Kb.
Сторінка1/8
Дата конвертації16.03.2017
Розмір215.14 Kb.
ТипДержавний стандарт
  1   2   3   4   5   6   7   8
Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти
ДСПТО 8312.IO.63.21-2014

(позначення стандарту)


Професія: Черговий стрілочного поста
Код: 8312
Кваліфікація: черговий стрілочного поста 2, 3, 4-го розрядів

Видання офіційне

Київ - 2014Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України

від 09.09.2014 № 1026

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 8312.IO.63.21-2014

(позначення стандарту)Професія: Черговий стрілочного поста
Код: 8312
Кваліфікація: черговий стрілочного поста 2, 3, 4-го розрядів

Видання офіційне

Київ - 2014

Розробники:
Сідор Василь Ілліч - директор державного професійно-технічного навчального закладу «Чернівецький професійний ліцей залізничного транспорту», керівник творчої групи.
Голодюк Митрофан Арсенович - методист вищої категорії, викладач спеціальних дисциплін державного професійно-технічного навчального закладу «Чернівецький професійний ліцей залізничного транспорту».
Неделько Марія Георгіївна – майстер виробничого навчання державного професійно-технічного навчального закладу «Чернівецький професійний ліцей залізничного транспорту».
Горбенко Любов Миколаївна - викладач спеціальних дисциплін державного професійно-технічного навчального закладу «Чернівецький професійний ліцей залізничного транспорту».
Науковий консультант:
Ворощук Андрій Степанович - помічник начальника відділу перевезень, ревізор руху Івано-Франківської дирекції залізничних перевезень Львівської залізниці.
Рецензент:

Мензак Михайло Васильович - начальник станції «Чернівці» Львівської залізниці.
Давидович Віктор Олександрович – кандидат технічних наук, доцент кафедри професійної та технологічної освіти і загальної фізики Інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича.
Літературний редактор:
Новицька Валентина Сильвестрівна - заступник директора державного професійно-технічного навчального закладу «Чернівецький професійний ліцей залізничного транспорту» з навчально-методичної роботи.
Технічний редактор:

Кусий Богдан Семенович - викладач спеціальних дисциплін державного професійно-технічного навчального закладу «Чернівецький професійний ліцей залізничного транспорту».

Керівники проекту

Супрун В’ячеслав Васильович – директор департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України.

Паржницький Віктор Валентинович – начальник відділення науково-методичного забезпечення змісту професійно-технічної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

Багмут Ольга Миколаївна - методист вищої категорії відділення науково-методичного забезпечення змісту професійно-технічної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України.
Шнюкова Ірина Вадимівна – науковий співробітник відділення науково-методичного забезпечення змісту професійно-технічної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України.
Ягнич Галина Дмитрівна - директор Чернівецького обласного навчально- методичного центру професійно-технічної освіти.

Зауваження та пропозиції щодо змісту державного стандарту, замовлення на його придбання просимо надсилати за адресою:

03035, м. Києва, вул. Митрополита Василя Липківського, 36

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

Телефон: (044) 248-91-16

Начальник відділення науково-методичного забезпечення змісту професійно-технічної освіти Паржницький Віктор ВалентиновичПримітка

Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений без дозволу Інституту інноваційних технологій та змісту освіти Міністерства освіти і науки України.Загальні положення щодо реалізації ДСПТО

Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки (підвищення кваліфікації) робітників з професії «Черговий стрілочного поста» 2, 3, 4-го розрядів розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1238 «Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань розроблення та впровадження державних стандартів професійно-технічної освіти» та статті 32 Закону України «Про професійно-технічну освіту» та є обов’язковим для виконання всіма професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників, незалежно від їх підпорядкування та форми власності.


У ПТНЗ першого атестаційного рівня тривалість професійного навчання на 2 розряд складає - 552 години, на 3 розряд – 391 година, на 4 розряд – 287 годин.

У ПТНЗ другого та третього атестаційних рівнів тривалість первинної професійної підготовки встановлюється відповідно до рівня кваліфікації, якої набуває учень, що визначається робочим навчальним планом.

При організації перепідготовки за робітничими професіями термін професійного навчання встановлюється на основі термінів, передбачених для первинної професійної підготовки робітників з відповідної професії, при цьому навчальна програма перепідготовки може бути скорочена до 50% за рахунок виключення раніше вивченого матеріалу за наявності в слухача документа про присвоєння робітничої професії.

У разі необхідності зазначені строки навчання можуть бути подовжені за рахунок включення додаткового навчального матеріалу відповідно до вимог сучасного виробництва, конкретного робочого місця, замовників робітничих кадрів тощо.

Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення предметів за потребою ринку праці («Техніка пошуку роботи», «Ділова етика і культура спілкування» тощо).

Освітньо-кваліфікаційні характеристики випускника складені на основі кваліфікаційної характеристики професії «Черговий стрілочного поста»

(Випуск 66 «Залізничний транспорт і метрополітен», затвердженого наказом Міністерства транспорту України № 834 від 28.11.2001р Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників), досягнень науки і техніки, впровадження сучасних технологічних процесів, передових методів праці, врахування особливостей галузі, потреб роботодавців і містить вимоги до рівня знань, умінь і навичок. Крім основних вимог до рівня знань, умінь і навичок, до кваліфікаційних характеристик включено вимоги, передбачені пунктом 7 «Загальних положень»(Випуск 1. «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності») Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 року №336.

Професійно-практична підготовка здійснюється в навчальних майстернях, лабораторіях, на навчально-виробничих дільницях та/або безпосередньо на робочих місцях підприємств.

Обсяг навчального часу на обов’язкову компоненту змісту професійно-технічної освіти не може перевищувати 80% загального фонду навчального часу, відповідно варіативний компонент – від 20%.

Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійно-технічної освіти.

Обліковими одиницями навчального часу є:

академічна година тривалістю 45 хвилин;

урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних годин;

навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;

навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин;

навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів.

Навчальний (робочий) час учня, слухача в період проходження виробничої та передвипускної (переддипломної) практики встановлюється залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно із законодавством.

Професійно-технічні навчальні заклади, органи управління освітою, засновники організують та здійснюють поточний, тематичний, проміжний і вихідний контроль знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційну атестацію. Представники роботодавців, їх організацій та об’єднань долучаються до тематичного, вихідного контролю знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційної атестації.

Під час прийому на перепідготовку або підвищення кваліфікації робітників професійно-технічним навчальним закладом здійснюється вхідний контроль знань, умінь та навичок у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, за погодженням із заінтересованими центральними органами виконавчої влади.

Після завершення навчання кожний учень (слухач)повинен уміти самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, установленими у відповідній галузі.

До самостійного виконання робіт учні (слухачі)допускаються лише після навчання і перевірки знань з охорони праці.

Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик, критеріїв оцінювання.

Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та третього атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник», видається диплом.

Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання й успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду та видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.

Зразки диплома кваліфікованого робітника та свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 року № 979 «Про затвердження зразків документів про професійно-технічну освіту».

Особам, які достроково випускаються з професійно-технічного навчального закладу та за результатами проміжної кваліфікаційної атестації їм присвоєна відповідна робітнича кваліфікація, видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації державного зразка.

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 8312.IO.63.21-2014

(позначення стандарту)Професія: Черговий стрілочного поста
Код: 8312
Кваліфікація: черговий стрілочного поста 2-го розряду

Видання офіційне

Київ - 2014

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)
1. Професія: 8312 Черговий стрілочного поста

2. Кваліфікація: черговий стрілочного поста 2-го розряду

3. Кваліфікаційні вимоги:

Повинен знати:

посадову інструкцію старшого чергового та чергового стрілочного поста;

правила та норми з охорони праці та технічні норми безпеки;

технічно-розпорядчий акт і технологічний процес роботи станції в частині, що стосується його роботи;

будову стрілочних переводів, правила переведення та замикання нецентралізованих стрілок під час приготування маршрутів;

принцип роботи та призначення маршрутно-контрольних пристроїв;

правила утримання стрілочних переводів у належному стані;

порядок освітлення стрілочних покажчиків;

правила огородження несправних стрілочних переводів;

будову гальмових башмаків та правила користування ними.


Повинен вміти:

переводити та замикати нецентралізовані стрілки під час приготування

маршрутів для приймання, відправлення, пропускання поїздів і виконання маневрової роботи;

перевіряти вільність колії приймання поїзда, контролювати прибування та відправлення поїздів у повному складі;

гальмувати та закріплювати рухомий склад гальмовими башмаками;

утримувати в справності та чистоті освітлювальні стрілочні покажчики,

інвентар та сигнальне приладдя;

закріплювати послаблені болти, інвентар та сигнальне приладдя, контролювати технічний стан;

чистити, змащувати стрілочні переводи.
Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;

дотримуватися норм технологічного процесу;

не допускати браку в роботі;

знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

використовувати в разі необхідності засоби попередження й усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;

володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.


5. Вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб:

5.1 При вступі на навчання.

Повна або базова загальна середня освіта.

5.2 Після закінчення навчання

Повна або базова загальна середня освіта, професійна підготовка на виробництві, освітньо-кваліфікаційний рівень «робітник з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин» за професією «черговий стрілочного поста 2-го розряду»; без вимог до стажу роботи.
6. Сфера професійного використання випускника.

У разі обслуговування стрілочних постів у малодіяльних маневрених районах станцій промислового залізничного транспорту.


7. Специфічні вимоги.

7.1 Вік: прийняття на роботу після закінчення строку навчання здійснюється відповідно до законодавства.

7.2 Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993р.).

7.3 Медичні обмеження.Типовий навчальний план
Професія: Черговий стрілочного поста

Кваліфікація: 2-й розряд

Загальний фонд навчального часу - 582 години


з/п

Навчальні предмети

Кількість годин:

усього

з них на лабораторно-практичні роботи

1

Загальнопрофесійна підготовка

76

4

1.1

Основи правових знань

17
1.2

Основи галузевої економіки і підприємництва

17
1.3

Інформаційні технології

17

4

1.4

Правила дорожнього руху

8
1.5

Резерв часу

17
2

Професійно-теоретична підготовка

160

1

2.1

Організація роботи чергового стрілочного поста

30

1

2.2

Будова та організація роботи станції

40
2.3

Загальний курс залізниць

30
2.4

Правила технічної експлуатації

30
2.5

Охорона праці

30
3

Професійно-практична підготовка

309
3.1

Виробниче навчання

120
3.2

Виробнича практика

189
4

Консультації

30
5

Державна кваліфікаційна атестація

(або проміжна (поетапна) кваліфікаційна атестація при продовженні навчання)

7
6

Загальний обсяг навчального часу

( без п. 4 ):

552

5Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень

для підготовки кваліфікованих робітників за професією

Черговий стрілочного поста ”2-й розряд

1. Кабінети:

  • Охорони праці та правил дорожнього руху

  • ПТЕ і інструкцій та загального курсу залізниць

  • Основ електротехніки

  • Будови та організації роботи станції2. Майстерні:

  • Майстерня підготовки чергових стрілочного поста


Примітка: для підприємств, організацій , що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників:

  • допускається зменшення кількості кабінетів, майстерень за рахунок їх об’єднання;

  • індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватись при наявності обладнаного робочого місця;

  • предмети «Інформаційні технології», «Правила дорожнього руху» вивчаються за згодою підприємств замовників кадрів.


Типова навчальна програма з предмета

«Основи правових знань»


з/п

Тема

Кількість годин:

усього

з них на лабораторно-практичні роботиІсторичний аспект виникнення держави і права. Право – соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури. Поняття та ознаки правової держави.

2


Конституційні основи України.

4


Праця, закон і ми.

2


Цивільне право і відносини, що ним регулюються

2


Правове регулювання господарських відносин у промисловості та на залізничному транспорті

2


Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність

2


Злочин і покарання

2
  1. 8.

Правова охорона природи – невід’ємна умова економічного та соціального розвитку України.

1
Всього годин:

17


Каталог: attachments -> article
article -> Методичні рекомендації щодо ефективного засвоєння граматики. Особливість посібника багатство дидактичних ігор та вправ, різноманітних за формою та змістом
article -> Створення відеокліпу. Додавання відео ефектів, налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду
article -> Інформаційні технології навчання в умовах інформатизації освіти
article -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7111. Со. 10. 00-2014
article -> Пояснювальна записка Скориговано за зауваженнями експертизи 104. 011. 00. 000-пз-01-01 Технічний директор
  1   2   3   4   5   6   7   8


Скачати 215.14 Kb.