Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДесять кроків до професійної українізації програм

Десять кроків до професійної українізації програм
Сторінка1/4
Дата конвертації13.03.2017
Розмір0.6 Mb.
  1   2   3   4

Десять кроків до професійної українізації програм Автор: Лагода Сергій aka La$eR 2006-2008

Лагода СергійДесять кроків до професійної українізації програмЛуцьк 2008

Десять кроків до професійної українізації програм
Це вже друга версія моєї статі щодо перекладу програм на українську.
Українізація або зукраїнщення - політичне просування та впровадження елементів української мови та української культури в різних сферах суспільного життя.
Програма (фр. programme письмове оголошення, порядок денний, від грец. prógramma вказівка) - заздалегідь затверджена (визначена) дія.
Профе́сія (фах) - відокремлений («окреслений») у рамках суспільного поділу праці комплекс дій та відповідних знань, що вимагає відповідної освіти.
А́втор (лат. auctor - творець) - це фізична особа, творчою працею котрої створено твір.
У ній додано огляди приблизно півсотні нових програм та спеціалізовиних інструментів локалізатора. Фактично до кожної програмки для зручності додане посилання у кінці тексту, що має полегшити пошуки і завантаження з Мережі. Переглянуто і трохи змінено саму структуру та подання тексту. Тепер зібрано значно більше інформації, та й подана вона детальніше. Важливим вдосконаленням є більша прив’язка до стандартів, яка виражається у приведенні нормативних і стандартизованих даних, посиланням на ці документи.
Інструме́нт (лат. instrumentum - знаряддя) - технологічне оснащення (знаряддя або пристрій), які в процесі праці безпосередньо стикаються з предметом праці з метою зміни чи контролю його форми, стану, властивостей тощо.
Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.
Тобто уже фактично посібник виходить. Щиро надіємось що на наступний, третій, раз уже буде справжня книга :)

До анотації хочу додати те, що над цим посібником працював фактично півтора-два роки після виходу попередньої статі.

Додавання - бінарна арифметична операція, суть якої полягає в об'єднанні математичних об'єктів.
Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.
Не день-у-день, звісно, а потроху, бо всі ми дуже зайняті люди у житті. Багато дуже часу пішло над підбірку програм, які додаються до посібника, у вигляді компакт-диска.
Компа́кт-ди́ск (англ. compact disc) (CD) - переносний оптичний диск для збереження інформації (даних) у цифровому вигляді, тобто формату зберігання даних. Цей формат було спочатку розроблено для записування та відтворення лише звукозаписів, але пізніше, його було пристосовано для зберігання даних: (CD-ROM).


ЗМІСТ


АНОТАЦІЯ 2

ЗМІСТ 3

крок 1. ВСТУП 4

крок 2. ЩО ПЕРЕКЛАДАТИ? 5

крок 3. ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ ДЛЯ ПЕРЕКЛАДУ? 7

крок 4. ПІДГОТОВКА КОМП’ЮТЕРА 16

крок 5. ПРАКТИЧНИЙ ПЕРЕКЛАД 22

крок 6. ПРОГРАМИ ЯКІ ПОТРІБНІ В ОКРЕМИХ ВИПАДКАХ 28

крок 7. ЛІТЕРАТУРНІ І МОВНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 32

крок 8. АВТОРСЬКІ ПРАВА. ПРАВА НА ПЕРЕКЛАД 40

крок 9. СТВОРЕННЯ КІНЦЕВОГО ФАЙЛУ ПЕРЕКЛАДУ 41

крок 10. ПІСЛЯСЛОВО 43

ВДЯЧНІСТЬ 47

крок 1. ВСТУП
У наш час хоч вже і є кілька десятків сайтів присвячених повністю чи частково українізації програмного забезпечення, все ж таки тільки на одиницях можна зустріти поодиноку інформацію про сам процес локалізації.
Локалізація (рос. локализация, англ. localization, нім. Lokalisierung f) - обмеження місця дії того чи іншого явища, процесу певними просторовими межами. Наприклад, локалізація загазованої дільниці шахти, локалізація затопленої дільниці (затопленого горизонту), локалізація звалища промислових відходів, хвостосховища тощо.
Програмне забезпечення Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
Тим хто хоче спробувати себе у сфері перекладу програмного забезпечення любительськи чи професійно, цієї інформації зовсім не достатньо. Тим більше вона чи несистематизована, або невпорядкована. Зовсім нема що протиставити навалі русифікаторів, через що наші переклади низькоякісні та відповідно не популярні. Це стало загрозою національній безпеці ще з самого початку…

Як заглянути у середину програм, як навчитися перекладати їх на рідну мову, що для цього потрібно?

Державна безпека - стан захищеності державної влади, суверенітету, територіальної цілісності, обороноздатності, спокою людей (народу), громадської злагоди, довкілля, національної і релігійної рівності.
На ці та інші запитання я спробую відповісти у своїй роботі інформаційно-просвітницького характеру.
Характер (термін «характер» - грецького походження, він означає «риса», «ознака», «відбиток»)- це сукупність відносно стійких індивідуально-своєрідних якостей особистості, що виявляються у поведінці, діяльності та ставленні до людей, колективу, до себе, речей, роботи і тощо.
У ній вся інформація впорядкована і поділена на 10 розділів. Назва статі підібрана відповідно. При написанні книги автор використовував інформацію з різних джерел (у тому числі і наведених тут у формі посилань), які можна вважати списком рекомендованої літератури. На даний час книга охоплює процеси локалізації у середовищі Windows програм написаних під Windows, і частково присутні матеріали про інші розповсюджені платформи.

Цей посібник створений з метою зібрати під одним дахом, за можливістю, всі технології та інструменти, пов'язані з перекладом на українську мову програм, і полегшити розуміння цих технологій та інструментів для перекладу, всім, хто розпочинають реалізовувати себе у цій сфері.

Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).
Розумі́ння - психологічний стан, який виражає собою правильність ухваленого рішення і супроводжуваний відчуттям упевненості в точності сприйняття або інтерпретації якої-небудь події, явища, факту.

Усі вказані програми у тексті помічені зірочкою * додаються до посібника, у вигляді компакт-диска, на якому зібрані більшість згадуваних тут програм, і які Вам точно пригодяться при локалізації програм.

Інформація подана у цьому підручнику має заохотити до створення перекладів до різних програм, при цьому однозначно вітаються офіційні локалізації.

Підру́чник (калька з пол. podręcznik) - книжка, у якій системно викладено інформацію з певної галузі знань і яку використовують в системі освіти на різних рівнях, а також для самостійного навчання. Різновид навчального видання.
Створення різних латок, будь це переклади чи якісь креки-ломалки, може потягнути за собою масу негативних наслідків, у тому числі і відповідальність перед законом. Деякі, вказані далі, назви програм є зареєстрованими торговими марками, належать їх власникам і охороняються законами про авторські права. І відповідальність за їх використання і застосування поданого тут матеріалу лягає повністю на ВАС. Використання будь-якої інформації з даної статі дозволяється лише з посиланням на автора.

Також слід прийняти до уваги, що посилання на програми чи документацію можуть не працювати в силу динамічності і непостійності мережі Інтернет.

Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.
Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).
Відповіда́льність - загальносоціологічна категорія, яка виражає свідоме ставлення особи до вимог суспільної необхідності, обов'язків, соціальних завдань, норм і цінностей. Відповідальність означає усвідомлення суті та значення діяльності, її наслідків для суспільства і соціального розвитку, вчинків особи з погляду інтересів суспільства або певної групи.
Знак для товарів і послуг, також товарний знак, торгова марка, торговельна марка, англ. trademark - позначення, знак за яким товари та послуги одних осіб відрізняються від товарів та послуг інших осіб.
Інтернет Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
При знаходженні непрацюючих посилань рекомендую користуватись пошуковцями http://meta-ukraine.com/ua та http://google.com.ua

Нехай щастить Вам у всіх добрих починаннях!
З повагою, автор даного тексту

Лагода Сергій aka La$eR

student.laser@gmail.com

крок 2. ЩО ПЕРЕКЛАДАТИ?
Так, можливо, навіть потрібно дописати і слово «навіщо?». Відповідь проста – для того щоб формувати, розвивати і піднімати повагу й авторитет українського ІТ-ринку. Що перекладати? – А те що хочеться, байдуже що, аби тільки робота не була даремною, тобто в майбутньому пригодилася суспільству. По всьому світу поширені спільноти які займаються перекладом якоїсь області програмного забезпечення, окремої програми. Не потрібно перекладати Блокнот у Windows, Microsoft це вже зробила, потрібно працювати над серйознішими програмами які знайшли відображення в нашому повсякденному житті, але ще не рідні нам (не говорять українською).

Майбутнє - суб'єктивна з людського погляду й об'єктивна з погляду стороннього спостерігача часова категорія сприйняття реальності, яка характеризується комплексом явищ і подій, що не здійснились і не відбулися відносно об'єкта, який перебуває в більш ранньому часі.
Спільнота - це група людей, які з будь-якої причини відчувають досить спільного між собою, щоб мати спільні прагнення, цілі та структури.
Авторите́т (нім. Autorität, від лат. auctoritas - влада, вплив) - загальновизнана довіра, пошана.
Украї́нці - східнослов'янський етнос, основне і корінне населення України. Як етнос сформувався на землях сучасної України та частині земель сучасних: Польщі, Білорусі, Молдови, Румунії, Угорщини, Словаччини і Росії.
Для прикладу Ahead Nero – майже кожен комп’ютерщик використовує цей потужний програмний комплекс на своїй машині, одиниці копій програм є українізовані. На противагу російській локалізації, яка заполонила фактично все. Звичайно це досить велика програма і одним махом її не перекладеш, але до цього потрібно тягнутися.

Добре що уже можна набирати тексти в українському Office XP чи Office 2003, 2007, і продивлятись їх в українському (чи то пак українізованому) Windows XP.

Упевнений, що систематична і наполеглива праця змусить світові виробники офіційно підтримувати і включати українські переклади до своїх програм, а український споживач матиме змогу використовувати якісне і якісно перекладене ПЗ.

Спожива́ч - фізична особа, яка купує, замовляє, використовує, або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю, або виконанням обов'язків найманого працівника.
Виробни́цтво - процес створення матеріальних і суспільних благ, необхідних для існування і розвитку. Створюючи певні блага люди вступають у зв'язки і взаємодію – виробничі відносини. Тому виробництво є завжди суспільним.
Застосунок, застосовна програма, прикладна програма (англ. application, application software; пол. aplikacja; рос. приложение, прикладная программа) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.
Систематика (від грец. συστηματικός - впорядкований, що відноситься до системи) - приведення в систему, а також системна класифікація предмету вивчення. Часто систематика є допоміжною дисципліною, яка допомагає впорядковувати об'єкти, які вивчає дана наука; наприклад, мовна систематика.
Це мета локалізації. І не тільки української, так роблять у всьому світі. В любому випадку велика імовірність офіційної підтримки перекладу, тобто завжди варто сповіщати авторів програм про вихід якісного українського перекладу, головне не будувати ілюзій і не обламуватися на відмовах. Деякі автори програмного забезпечення щиро раді проявленій увазі до їх програми і не скупляться подарувати ліцензійний ключ на її використання, якщо програма платна.

Доречі за рік після того, як цей текст був написаний, уже українізовано та постійно йде підтримка перекладу таких програм як Adobe Acrobat Reader, згадані вище Windows Vista та Office 2007, Drweb.

Ймові́рність (лат. probabilitas, англ. probability) - числова характеристика можливості того, що випадкова подія відбудеться в умовах, які можуть бути відтворені необмежену кількість разів. Імовірність є основним поняттям розділу математики, що називається теорія імовірностей.
Windows Vista - версія Microsoft Windows NT, серії операційних систем, що використовуються на персональних комп'ютерах.
Є прогрес, нам приємно.

Деяке ПЗ уже давно має офіційну підтримку української, або активно підтримується і локалізується нашими людьми. Наприклад:


 • WinRAR http://rarlab.com

 • Opera

 • Total Commander

 • Maxton

 • OpenOffice http://ua.openoffice.org http://openoffice.org.ua

 • Mozilla Firefox, розширення та супутні програми http://mozilla.org.ua http://extensions.org.ua http://mozilla-team.org.ua http://mozilla-forum.org.ua

 • WinAmp http://winamp.org.ua

 • qip http://ighor.dybik.com

 • Emule http://prdownloads.sourceforge.net/emule

 • Також на сайтах http://ukrlocal.info http://hutir.org.ua http://ukrface.org.ua та деяких інших простежується систематичне оновлення перекладів до різних програм.

Але повернемося до наших баранів: велика частина програмного забезпеченя перекладається ентузіастами-любителями, і тут виникає парадокс, який я, ризикуючи нарватися, назву "парадоксом непрофесіоналізму".
Річ у тому, що професійні перекладачі не перекладають софт: у цій сфері не крутиться ніяких грошей.
Перекладач, товмач - 1) Проміжна ланка в комунікації, необхідність в якій виникає у випадках, коли коди, якими користуються джерело та адресат, не збігаються. Як мовний посередник перекладач може здійснювати не тільки переклад, а і різні види адаптивного транскодування.
Комп'ютерні профі, обізнані мовами, працюють на англійській (корпоративний стандарт). Знову ж таки, досвідчені користувачі та користувачі з відмінним знанням англійської мови, просто не стикаються, у житті, з темою "українізаторів". Перші розпочинали працювати за комп'ютером, ще коли ніякого графічного інтерфейсу ще і в згадці не було, тим більше українського - їм просто лінь перенавчатися.
Гра́фіка (нім. Graphik, грец. graphikos «написаний») - вид образотворчого мистецтва, для якого характерна перевага ліній і штрихів, використання контрастів білого і чорного та менше, ніж у живописі, використання кольору.
Других цілком влаштовує і англійська. Гірше, серед досвідчених користувачів існує якесь, не позбавлене підстав, огидне відношення до перекладів. Причин є декілька:

 • Відсутність стандартів українського GUI: кожен перекладає одне і теж, як в голову спаде (наприклад, Help - Допомога або Довідка, Справка — останнє це вже явний русизим).

 • Можливі помилки і неточності перекладу.

 • Нарешті, є, відмінна від нуля, вірогідність зносу яких-небудь функцій програми (випадки, що були, можна перерахувати на пальцях, але, на жаль).

До речі з приводу можливого зносу: медаль має дві сторони, та іноді автор перекладу може виправити дрібні помилки інтерфейсу, допущені авторами програми.

І ще одне: українізації робляться не для тих, хто не знає англійської, а для тих, хто вважає за краще спілкуватися з комп'ютером на своїй рідній мові.крок 3. ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ ДЛЯ ПЕРЕКЛАДУ?
Отож завантаживши найновішу версію програми ми:

Перше – визначаємо об’єм майбутніх робіт (інтерфейс програми, довідка, файли допомоги), чи в змозі ви це перекласти? Можливо для початку слід потренуватись на чомусь простішому.

Друге – виділяємо файли для перекладу. Іншими словами знайти власне користувацький інтерфейс, так званий GUI.
Інтерфе́йс користувача́ (англ. user interface, UI, дружній інтерфейс) - засіб зручної взаємодії користувача з інформаційною системою. Сукупність засобів для обробки та відображення інформації, максимально пристосованих для зручності користувача; у графічних системах інтерфейс користувача реалізовується багатовіконним режимом, змінами кольору, розміру, видимості (прозорість, напівпрозорість, невидимість) вікон, їхнім розташуванням, сортуванням елементів вікон, гнучкими налаштовуваннями як самих вікон, так і окремих їхніх елементів (файли, папки, ярлики, шрифти тощо), доступністю багатокористувацьких налаштувань.


Третє – аналізуємо та досліджуємо внутрішню будову цих файлів, визначаємо метод їх компіляції (зборки, збереження, створення).
Компілятор (англ. Compiler від англ. to compile - збирати в ціле) - комп'ютерна програма (або набір к. програм), що перетворює (компілює) вихідний код, написаний певною мовою програмування (мова джерела, англ. source language)


Четверте – виділяємо ресурси для перекладу чи витягнуємо їх з програми з-поміж інших.

П’яте – перекладаємо ресурси, виправляємо, замінюємо, змінюємо в залежності від вимог, які ставляться перед нами.

Шосте – замінюємо у файлах старі ресурси новими, або додаємо нові окремо, залежно від способу реалізації перекладу.

Сьоме – створюємо файл для самостійного встановлення локалізації любим користувачем програми на любому локальному комп’ютері.
  1   2   3   4 • Десять кроків до професійної українізації програм
 • ЗМІСТ АНОТАЦІЯ 2 ЗМІСТ 3 крок 1. ВСТУП 4 крок 2. ЩО ПЕРЕКЛАДАТИ 5
 • Лагода Сергій aka La$eR student . laser @ gmail . com крок 2. ЩО ПЕРЕКЛАДАТИ
 • Друге
 • Третє
 • Четверте
 • Шосте