Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДіагностика відеосистеми. Діагностика аудіосистеми

Скачати 56.53 Kb.

Діагностика відеосистеми. Діагностика аудіосистеми
Скачати 56.53 Kb.
Дата конвертації13.03.2017
Розмір56.53 Kb.

ТЕМА: Діагностика відеосистеми. Діагностика аудіосистеми
Мета: ознайомитись з різними програмами тестування відеосистеми, виконати різні тести.

Діагно́стика (з грец. diagnosis = dia+gnosis = «роз+пізнання») (англ. diagnostics; нім. Diagnostik; фр. le diagnostic) - галузь знань, що вивчає теорію і методи організації процесів постановки діагнозу, а також принципи побудови засобів діагностування.Обладнання: ПК, програми тестування відеосистеми.

Теоретичні відомості

Загальна перевірка  відеосистеми

Під час початкового завантаження системи в режимі DOS перевіряється інформація BIOS про тип відеодисплея, що відображається на екрані. Значення, що зберігаються в CMOS-памяти, повинні в точності відображати тип встановленого в системі монітора. Інакше відбудеться помилка. Доступ до цих значень з метою їх зміни можна отримати, одночасно натиснувши клавіші Ctrl і Del (або яку-небудь іншу комбінацію клавіш) під час виконання процедури початкового завантаження.
При виникненні проблем з відео компонентами можна використати програму діагностики, яка виконує набір тестів відео компонентів, або запустити функцію Video Tests (Перевірка відеосистеми) програми діагностики і виконати еквівалент функціїAll Tests (Всі перевірки).

Компонент (англ. component, нім. Komponente f) - різновид, складова частина чогось.


При виконанні перевірки треба звернути увагу на всі помилки, вказані в результаті виконання тестів. Якщо тести указують на присутність помилки якого-небудь одного типу, можна зробити які-небудь дії з її усунення.
Діагностика проблем, пов'язаних з монітором


Перший крок за визначенням монітора як джерело виникнення проблеми — заміна його на завідомо справний пристрій.

Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.

Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.

Якщо замінюючий монітор працює, значить, проблема викликана старим монітором.

Подібно до клавіатури, монітор легко замінити, оскільки він є зовнішнім по відношенню до системи.

Клавіату́ра (англ. keyboard) - сукупність розміщених у певному порядку клавіш пристрою, що використовується для введення і редагування даних, а також керування виконанням окремих операцій.

Якщо проблема виявляється у вигляді темного екрану, слід від'єднати сигнальний кабель монітора від плати відеоадаптера. Якщо растр з'явиться на екрані монітора, то проблема пов'язана з відеоадаптером.

В першу чергу можна перевірити такі очевидні елементи, як надійність підключення шнура живлення і включений стан вимикача живлення монітора, переконатися, що зовнішні регулятори яскравості і контрастності не виведені в крайні положення.
Перевірка програмного забезпечення звукової плати


Багато діагностичних пакетів володіють функціями перевірки звукових плат і інших компонентів мультимедіа.

У комунікації, ме́діа (англ. media - засоби, способи) - це канали та інструменти; їх використовують, щоб зберігати, передавати й подавати інформацію або дані. Медіа часто згадувано як синонім до масс-медіа або новинних медіа, але в ширшому користуванні вони означають єдине середовище; його використовують, щоб передавати будь-які дані в яких-будь цілях .

Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. ін.

Звукова́ пла́та (також звукова карта, аудіоплата, аудіокарта, звуковий контролер, аудіоконтролер) (англ. sound card) - електротехнічний пристрій, що дозволяє працювати зі звуком на комп'ютері (виводити на акустичні системи та записувати в комп'ютер).

Програмне забезпечення Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.

Неполадки в звуковій платі не повинні перешкоджати завантаженню програми діагностики, тому слід вибрати в цій програмі еквівалент функції All Tests (Всі перевірки). Виконати також перевірку з метою з'ясування того, чи не викликана проблема наявністю конфліктів адресації (IRQ або DMA). Якщо такі конфлікти існують, необхідно змінити параметри конфігурації компонентів системи, щоб усунути всі конфлікти.

Перевірити, чи працює програма в середовищі DOS. Якщо так, то, можливо, вона не взмозі виводити звук в середовищі Windows.

Перевірити також правильність установки драйвера звукового пристрою на вкладці Device Manager панелі управління і відповідність його параметрів настройки параметрам, вказаним компанією-виготівником звукової плати. Якщо драйвери відсутні або вибрані неправильно, додайте їх в систему за допомогою майстра Add/Remove Hardware (Установка устаткування) панелі управління.

Обла́днання (устаткування) (англ. equipment, нім. ausrüstung) f) - сукупність пристроїв, механізмів, приладів, інструментів або конструкцій, що використовуються в певній сфері діяльності, або з певною метою.


Якщо драйвер не встановлений або встановлений неправильно, додайте коректний драйвер із списку Available Drivers (Доступні пристрої). Якщо потрібний драйвер в списку відсутній, то слід переустановити його з диска, що поставляється компанією-виготівником плати, або отримати з інших джерел.

 

Перевірка апаратного забезпечення звукової плати
Якщо конфігурація звукової плати встановлена правильно і конфігурація програмного забезпечення їй відповідає, за наявності проблем із звуком слід перевірити звукову плату і динаміки.

Апара́тне забезпе́чення (англ. hardware; сленг. залі́зо) - комплекс технічних засобів, який включає електронний пристрій і, зокрема, ЕОМ: зовнішні пристрої, термінали, абонентські пункти тощо, які необхідні для функціонування тієї чи іншої системи; фізична частина ЕОМ.

Більшість цих перевірок гранично прості. Перш за все, слід перевірити підключення динаміків в порт динаміка. Не так вже рідко динаміки помилково виявляються включеними в гніздо MIC (мікрофон) звукової плати.


Програми для тестування відеосистеми

GLInfo
Ця невелика утиліта дозволяє побачити можливості встановленого в системі OpenGL драйвера до найдрібніших подробиць. GLInfo показує список всіх підтримуваних розширень OpenGL і так далі. Дозволяє зберегти звіт в текстовому файлі.

Можливість Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.

Те́кстовий файл - форма подання послідовності символів у комп'ютері, де кожен символ із задіяного набору символів кодується одним байтом чи послідовністю двох, трьох і т. д. байтів. На відміну від терміна «текстовий формат», що характеризує вміст даних, термін «текстовий файл» стосується файлу та характеризує його як контейнер, який зберігає такі дані.Particle Fury 
Ця програма тестує продуктивність системної пам'яті, використовуючи інтерфейс OpenGL. Під час тестування показується кількість кадрів в секунду, поточне значення Кб/сек, середнє значення, і пікове значення.

Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.GL_EXT_reme 
Ця невелика програма тестує роботу відеосистеми в OpenGL. А саме, проводяться тести overdraw, fillrate, T&L, і так далі. Після закінчення тестування результати записуються в текстовий файл.

GLClock
Ця програма виводить тривимірний годинник, що показує поточний час! При цьому показується кількість кадрів в секунду. Робота відбувається через OpenGL. Також існує можливість протестувати можливості і швидкість роботи відеосистеми, використовуючи цей самий годинник, за допомогою утиліти GLClockMark. А за допомогою іншої утиліти можна поставити годинник як скринсейвера.

TreeMark
Один з перших тестів для відеокарт що використовує технологію T&L.

Відеока́рта (англ. video card, також графічна карта, графічний адаптер, графічний прискорювач) - пристрій, призначений для обробки і генерації зображень з подальшим їхнім виведенням на екран периферійного пристрою.

Технологія Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).Відеотестер (VideoTester) - програма для тестування і визначення продуктивності відеокарт за допомогою бібліотеки DIRECTX. 
Дана програма допоможе оцінити можливості відеокарти і 3D прискорювача, а також виявити вплив драйвера відеокарти на продуктивність. 
У вікні результатів програми можна побачити результати продуктивності інших відеокарт.

 

Хід роботи  1. 1. Завантажити програму GLInfo.

У звіт записати дані про відео карту у вигляді
Vendor:
Render:
Version:
Max. viewport size:
Max. texture size:
Auxiliary buffers:
Subpixel precision bits:
Max. display list nesting:
Max. evaluator order:
Max. pixel map table size:
Max. lights:

  1. 2. Завантажити програму Particle Fury. Виконати тестування протягом 2-ох хвилин, використовуючи клавіші:  B, C, F, R, N. У звіт записати значення отримані при тестуванні (Наприклад: значення1 particles, значення2 FPS, значення3 Kp/sec, [Avg: значення4 Kp/sec] [Peak: значення5 Kp/sec].

  2. 3. Завантажити програму GL_EXT_reme. Виконати тестування протягом у повно екранному режимі. У звіт записати значення параметрів відеосистеми:Overdraw factor 3, back to front:   fps
Overdraw factor 3, front to back:   fps
Overdraw factor 3, random order:   fps

Overdraw factor 8, back to front:   fps


Overdraw factor 8, front to back:   fps
Overdraw factor 8, random order:    fps

Pixel fillrate:   MegaPixels / s


Texel fillrate:  MegaTexels / s

One  1024x1024x32 texture:    fps


Four 1024x1024x32 textures:   fps

  1. 4. Завантажити програму TreeMark. Виконати тестування, змінюючи параметри за допомогою миші. У звіті зробити висновки щодо роботи відео системи при мінімальних та максимальних значеннях параметрів.

  2. 5. Завантажити програму ВидеоТестер. Встановити значення параметрів тестування в режим: Полное тестирование.Натиснути клавішу Тестирование. Після завершення всіх тестів натиснути клавішу Результаты. Встановити значення перемикача "Ускорение" в положення Аппаратное. У звіт записати значення та місце, яке посів ваш ПК. Встановити значення перемикача "Ускорение" в положення Программное. У звіт записати значення та місце, яке посів ваш ПК.

  3. 6. Дати відповідь на контрольні питання.

  4. 7. Зробити висновки.

 

 

Контрольні питання: 1. 1. Написати, як можна змінити параметри початкового тестування відео системи.

 2. 2. Описати проблеми у роботі моніторів та способи їх виявлення.

 3. 3. Перечислити типові симптоми несправностей аудіо системи.

 4. 4. Перечислити використані програми тестування відео системи. Описати призначення та можливості цих програм.


Скачати 56.53 Kb.

 • Обладнання
 • Ctrl і Del
 • Video Tests
 • Діагностика проблем, повязаних з монітором Перший крок за визначенням
 • Add/Remove Hardware
 • Перевірка апаратного забезпечення
 • Програми для тестування відеосистеми GLInfo
 • Particle Fury Ця програма тестує продуктивність системної памяті, використовуючи інтерфейс OpenGL. Під час тестування показується кількість
 • TreeMark Один з перших тестів для відеокарт
 • Відеотестер (VideoTester)
 • Хід роботи 1. Завантажити програму GLInfo. У звіт записати дані про відео карту
 • Particle Fury.
 • У звіт записати значення параметрів відеосистеми
 • TreeMark.
 • ВидеоТестер.
 • У звіт записати значення та місце, яке посів ваш ПК.