Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДіаграми. Створення діаграм автоматичним способом

Скачати 31.77 Kb.

Діаграми. Створення діаграм автоматичним способом
Скачати 31.77 Kb.
Дата конвертації03.04.2017
Розмір31.77 Kb.

ПЛАН УРОКУ

Тема: Діаграми. Створення діаграм автоматичним способом

Мета: ознайомити учнів з поняттям діаграм, типами діаграм та навчитися створювати діаграми автоматичним способом..

Методичне забезпечення: ПК із програмою, роздатковий матеріал, презентація.
Програма (фр. programme письмове оголошення, порядок денний, від грец. prógramma вказівка) - заздалегідь затверджена (визначена) дія.
Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.


Тип уроку: комбінований.
СТРУКТУРА УРОКУ
1. Організаційний момент

- перевірка присутності учнів- підготовка до уроку
2. Актуалізація опорних знань

 1. Що називають Базою даних в ЕТ Exce?

 2. Як створити струкруру Бази даних?

 3. Як створити форму?

 4. Як здійснюється редагування записів і формі?

Як здійснити пошук записів за допомогою форм?

3. Пояснення нового матеріалу  

Діаграма – це графічний об’єкт Excel, який створюється на основі одного або декількох рядів даних, які представлені у графічному вигляді.
Актуалізація (лат. actualis - діяльний, діяльнісний, фактичний) - переведення в дію, стан активності того, що існувало лише потенційно чи латентно.
Гра́фіка (нім. Graphik, грец. graphikos «написаний») - вид образотворчого мистецтва, для якого характерна перевага ліній і штрихів, використання контрастів білого і чорного та менше, ніж у живописі, використання кольору.


Типи діаграм

Тип діаграм

Зображення

Призначення

ГістограмаТип, що використовується за замовчуванням. Показує зміну даних за певний період часу та ілюструє співвідношення окремих значень даних. Категорії розміщуються по горизонталі, а значення – по вертикалі.

ГрафікВідбиває тенденції зміни даних за певні проміжки часу.

КруговаПоказує не стільки абсолютну величину кожного елемента ряду даних, скільки його внесок у загальну суму. На круговій діаграмі може бути поданий тільки один ряд даних.

ЛінійчатаВідображає співвідношення окремих компонентів. Категорії розміщуються по горизонталі, а значення – по вертикалі. Таким чином приділяється більша увага співставленню значень і менша – змінам у часі.

З областямиПідкреслює величину зміни протягом певного періоду часу, показуючи суму уведених значень. Також відображає внесок окремих значень у загальну суму.

КрапковаВідображає взаємозв’язок між числовими значеннями в декількох рядах і представляє ряди точок в координатах х-у.

БиржеваДані розташовані в стовпчиках або рядках в відповідному порядку.

ПоверхневаВикористовується для пошуку найкращого сполучення двох наборів даних.

КільцеваПоказує внесок кожного елемента в загальну суму. Може містити кілька рядів даних. Кожне кільце подає окремий вид даних.

БульбашковаЄ різновидом крапкової. Розмір маркера вказує значення третьої змінної.

ПелюстковаКожна діаграма має власну вісь координат, яка виходить з початку координат. Вона дозволяє порівнювати загальні значення з кількох наборів даних.

Для створення діаграми слід:

Виділити комірки, які містять дані , що мають бути на діаграмі. Якщо необхідно, щоб в діаграмі були відображені назви рядків і стовпців, їх також слід виділити.

Якщо задається 2 діапазони даних, то робиться це, утримуючи клавішу Ctrl

Потім скористатись командами Вставка – Діаграма та обрати потрібний вид діаграми


 4. Закріплення вивченого матеріалу  

 1. Дати визначення поняття діаграми.
  Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.


 2. Які типи діаграм ви знаєтен?

 3. В яких випадках використовуються гістограми?
  Гістогра́ма (від грец. histos, тут стовп + gramma - межа, буква, написання) - спосіб графічного представлення табличних даних. Являє собою діаграму, що складається з прямокутників без розривів між ними.


 4. Коли доцільно використовувати кругові діаграми?

 5. Як змінити тип діаграми

5.  Підсумок уроку

6. Домашнє завдання  

О.Ю.Гаєвський. Самоучитель работы в Microsoft Office.


Скачати 31.77 Kb.

 • Методичне забезпечення
 • Тип уроку
 • Типи діаграм
 • 4. Закріплення вивченого матеріалу Дати визначення
 • 5. Підсумок уроку 6. Домашнє завдання О.Ю.Гаєвський. Самоучитель работы в Microsoft Office