Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДипломний проект для одержання освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Тема проекту: Розробка програмного забезпечення

Скачати 184.74 Kb.

Дипломний проект для одержання освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Тема проекту: Розробка програмного забезпечення
Скачати 184.74 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації14.05.2017
Розмір184.74 Kb.
ТипДиплом
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ КОМПЮТЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ

НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Спеціальність: 5.05010301 «Розробка програмного забезпечення»

ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ
для одержання освітньо-кваліфікаційного рівня

молодшого спеціаліста


Тема проекту: Розробка програмного забезпечення_______

__________________________________________________

Шифр: ХКТК-РПЗ 41__ . 5.05010301.__ .__


Керівник ДП ________________

(П.І.Б.)
Виконавець:

студент-дипломник ________________

(П.І.Б.)


Харків 2012
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ КОМПЮТЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ

НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Заступник директора

з навчальної частини

___________ І.І.Дідух
ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ

ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ

Тема проекту: Розробка програмного забезпечення_______

__________________________________________________

Керівник ДП ________ _____________ _________

(підпис) (П.І.Б.) (дата)

Консультанти:

Ст. консультант ________ _____________ _________

(підпис) (П.І.Б.) (дата)

Технологічна частина ________ ____________ _________

(підпис) (П.І.Б.) (дата)

Економічна частина ________ _____________ _________

(підпис) (П.І.Б.) (дата)

Охорона праці ________ _____________ _________

(підпис) (П.І.Б.) (дата)

Нормоконтроль ________ _____________ _________

(підпис) (П.І.Б.) (дата)
Звіт виконав

студент гр. РПЗ-4 ________ _____________ _________

(підпис) (П.І.Б.) (дата)

Харків 2012


Найменування виробу,

об'єкту або темиНайменування

документуФормат

Кільк.

арк.


ПриміткаДокументи загальні
Завдання на виконання

А4


Дипломного проекту

Звіт до дипломної роботи

А4

Ілюстративні матеріали

Постановка задачі

Схема

А4Існуючі методи розв’язання

Таблиця

А4задачі
Підхід до розв’язання задачі

Схема

А4


Математична модель

Таблиця

А4


Вимоги до програмного

Діаграма

А4забезпечення
Взаємодія класів програмного

Діаграма

А4забезпечення

Взаємодія об’єктів програмного

Діаграма

А4забезпечення

Результати використання

Графік

А4програмного забезпечення


ХКТК РПЗ-41_ . 5.05010301.__ .__
Прізвище

Підпис

Дата

Розроб.


Розробка програмного забезпечення __________

______________________

______________________


Літ.

Арк.

Аркушів

Перевір.

ХКТК НТУ «ХПІ»

гр. РПЗ-41Н.конт.

Горлов К.В.Затверд.

Горлов К.В.МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ КОМПЮТЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ

НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Спеціальність: 5.05010301 «Розробка програмного забезпечення»ЗАВДАННЯ

на виконання дипломного проекту

для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

студенту групи РПЗ-41_ _____________________________________________

(П.І.Б.

Дипло́мний прое́кт - кваліфікаційна робота, що призначена для об'єктивного контролю ступеня сформованості умінь вирішувати типові задачі діяльності, які, в основному, віднесені в освітньо-кваліфікаційних характеристиках до проектної (проектно-конструкторської) і виконавської (технологічної, операторської) робочим функціям.

Моло́дший спеціалі́ст - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула неповну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для здійснення виробничих функцій певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності².

студента)

Тема проекту: Розробка програмного забезпечення_________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Затверджена наказом по НТУ „ХПІ” № ____ від «____» ___________ 20__ р.

Термін представлення проекту на затвердження «____» ___________ 20__ р.
1 Вхідні дані для виконання завдання: літературні джерела, технічне завдання, матеріали переддипломної практики
2 Для розрахунків розділу «Охорона праці» вказати дані:

програмний засіб розробляється у приміщенні розмірами ____x_____x______м з_____комп’ютерами,____вікнами_______________________________________


3 Рекомендується зміст дипломного проекту за основними розділами:

Вступ


 1. Постановка задачі

  1. Опис предметної галузі

  2. Актуальність та мета розробки

  3. Огляд існуючого програмного забезпечення

  4. Опис функціональних властивостей програмного забезпечення

  5. Огляд обраних засобів та технологій створення програмного забезпечення

  6. Визначення моделі процесу розробки програмного забезпечення

 2. Розробка математичного забезпечення для розв’язання задачі

  1. Огляд математичних методів

  2. Опис та обґрунтування обраного математичного методу

 3. Розробка алгоритмічного забезпечення задачі

  1. UML діаграми

  2. Розробка структури зберігання даних

 4. Опис програмного забезпечення

  1. Специфікація програмного забезпечення

  2. Вхідні та вихідні дані

  3. Керівництво користувача

  4. Результати використання програмного забезпечення

  5. Верифікація та валідація програмного забезпечення

 5. Техніко-економічне обґрунтування проекту

  1. Загальні положення

  2. Визначення трудомісткості розробки

  3. Розрахунок витрат на заробітну плату та єдиного соціального внеску

  4. Розрахунок витрат на матеріали

  5. Витрати на електроенергію для технологічних потреб

  6. Розрахунок амортизаційних відрахувань

  7. Накладні витрати

  8. Розрахунок кошторисної вартості та ціни програмного продукту

  9. Аналіз постійних і змінних витрат

  10. Визначення точки беззбитковості

  11. Обґрунтування використання програмного продукту

  12. Висновок до економічної частини

 6. Охорона праці

Висновок

Список джерел інформації


4 Скласти звіт і виконати потрібні документи (конструкторські, технологічні, програмні, плакати) відповідно до плану дипломного проекту
План виконання дипломного проекту

Етап. Найменування

Керівник

Термін

виконанняВідсотокОб'єктний аналіз поставленої задачі (огляд аналогів, актуальність, предметна область, обґрунтований вибір технологій)
Розробка специфікації
Розробка структури зберігання даних (якщо потрібно)
Розробка діаграм
Огляд математичних методів розв’язання задачі, обґрунтований вибір методу (якщо необхідно)
Розробка алгоритмічного забезпечення
Створення коду програми
Тестування і налагодження програми
Підготовка пояснювальної записки
Розрахунок економічної частини
Охорона праці
Підготовка плакатів та доповіді
Попередній захист
Занесення диплома в електронний архів
Допуск до захисту
Керівник ДП _______________

(підпис) (прізвище і ініціали)Студент-дипломник ______________

(підпис) (прізвище і ініціали)

„___” _____________ 20 __ р.

  1   2   3


Скачати 184.74 Kb.

 • «ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» Спеціальність: 5.05010301 «Розробка програмного забезпечення» ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ
 • __________________________________________________ Шифр: ХКТК-РПЗ 41__ . 5.05010301.__ .__ Керівник ДП ________________
 • У КРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ КОМПЮТЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»
 • ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ Тема проекту: Розробка програмного забезпечення_______
 • Консультанти: Ст. консультант ________ _____________ _________ (підпис) (П.І.Б.) (дата) Технологічна частина
 • Охорона праці ________ _____________ _________ (підпис) (П.І.Б.) (дата) Нормоконтроль ________ _____________ _________
 • Звіт виконав студент гр. РПЗ-4 ________ _____________ _________ (підпис) (П.І.Б.) (дата) Харків 2012
 • Розробка програмного забезпечення __________ ______________________ ______________________
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ У КРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ КОМПЮТЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
 • «ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»
 • Розробка програмного забезпечення______________________ ___________________________________________________________________
 • Керівник ДП