Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДипломної освіти» ват «укртелеком»

Скачати 3.03 Mb.

Дипломної освіти» ват «укртелеком»
Скачати 3.03 Mb.
Сторінка 1/22
Дата конвертації 10.03.2017
Розмір 3.03 Mb.
Тип Диплом
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
ПЕРЕЛІК НАПРЯМІВ НАВЧАННЯ,

ЯКI ПЛАНУЮТЬСЯ У 2010 РОЦI

У ФІЛІЇ «ЦЕНТР ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ»

ВАТ «УКРТЕЛЕКОМ» ДЛЯ КЕРІВНИКІВ І ФАХІВЦІВ

СТОРОННІХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Шановні партнери!


Максимально наближено навчання до робочого місцяпереважну більшість курсів переведено на дистанційну та змішану форму, передбачено проведення виїзних одно-дводенних бізнес-тренінгів з питань маркетингу та продажу послуг


Реалізовано модульний принцип навчання – з метою індивідуалізації навчання, є можливість вибору та адаптаціїї змісту навчального курсу до визначених бізнес-задач
Розроблено спільно з Академією Cisco ряд курсів, успішне навчання за якими надає можливість отримати сертифікати міжнародного зразка
Організовано навчання за курсом «Основи бізнесу iExec» Інституту

підприємництва Cisco, який дозволить фахівцям ознайомитись з кращими світовими практиками ведення бізнесу, оптимізації бізнесу-процесів за допомогою ІКТ-рішень та отримати досвід командної співпраці
Запропоновано нові дистанційні та змішані курси з питань технічного супроводження та правил продажу нових телекомунікаційних послуг, ефективної роботи з клієнтом, а також з вивчення технологій та сучасного обладнання магістральних мереж і мереж абонентського доступу
Завдяки інтенсивному впровадженню мультимедійних технологій можливо не тільки проводити теоретичні та практичні заняття в режимі реального часу (он-лайн), але й організовувати тестування рівня компетенцій фахівців з метою визначення напрямів подальшого професійного зростання.
Обла́днання (устаткування) (англ. equipment, нім. ausrüstung) f) - сукупність пристроїв, механізмів, приладів, інструментів або конструкцій, що використовуються в певній сфері діяльності, або з певною метою.
Тестування застосовується для визначення відповідності предмета випробування заданим специфікаціям. До завдань тестування не належить визначення причин невідповідності заданим вимогам (специфікаціям). Тестування - один з розділів діагностики.
Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.
Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.
Тео́рія (від грец. θεωρία - розгляд, дослідження) - сукупність висновків, що відображає відносини і зв'язки між явищами реальності у вигляді інформаційноі моделі. Теорією стає гіпотеза, що має відтворюване підтвердження явищ та механізмів і дозволяє спостерігачу прогнозувати наслідки дій чи зміни стану об'єкта спостережень.
Профе́сія (фах) - відокремлений («окреслений») у рамках суспільного поділу праці комплекс дій та відповідних знань, що вимагає відповідної освіти.
Практи́чні заня́ття - форма навчального заняття, при якій викладач організує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентом відповідно сформульованих завдань.
Мультиме́діа (лат. Multum + Medium) - комбінування різних форм представлення інформації на одному носієві, наприклад текстової, звукової і графічної, або, останнім часом все частіше - анімації і відео.
Телекомунікації Телекомуніка́ції, також електрозв'язок (англ. Telecommunications) - передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду дротовими, радіо, оптичними або іншими електромагнітними системами.

З повагою

філія ЦПО

Зміст


стор.

Телефони…………………………………………………………………....

4

Перелік напрямів навчання……………………………………………

5


Анотації до навчальних курсів

(категорії слухачів, кваліфікаційні вимоги до них, мета, основні питання для вивчення):

1.Телекомунікаційні технології та експлуатація обладнання

мереж …………....….………….………….………………………………

11


1.1.

Транспортна телекомунікаційна мережа……………………

11

1.2.

Мережі доступу …………………………………………………

15

1.3.

Системи комутацій …………………………………………...

22

2. Автоматизовані системи та інформаційні технології ………...

56

2.1.

Автоматизовані системи ………………………………………

56

2.2.

Інформаційні технології та локальні мережі ………………

57

3. Маркетинг, продаж послуг та обслуговування споживачів…

74

3.1.

Маркетинг …………………………...……………....…………

74

3.2.

Формування клієнторієнтованості персоналу ……………

75

4. Менеджмент, економіка, право……………………………….…….

76

4.1.

Менеджмент та розвиток управлінських компетенцій

76

4.2.

Економіка, фінанси та бухгалтерський облік……………….

80

4.3.

Правове забезпечення бізнес-процесів Товариства……...

85

5.Безпека життєдіяльності ……………………………………….…….

86

6.Академії Cisco та Microsoft ………………………………………….

86

6.1.

Регіональна мережева Академія Cisco (м.Київ) ………....

86

6.2.

Локальна мережева Академія Cisco (м.Львів) ……….….

88

7. Інститут підприємництва Cisco ………………………………......

92

9. Бізнес-тренінги …………………………………………………….......

93

Організація дистанційного навчання………………………………...


96

Список скорочень…………………………………………….…………..


97
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


Скачати 3.03 Mb.

2021