Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаБезпека в інтегрованих глобальних мережах Cisco (ISCW v 5.0)

Безпека в інтегрованих глобальних мережах Cisco (ISCW v 5.0)
Сторінка3/22
Дата конвертації10.03.2017
Розмір2.99 Mb.
ТипДиплом
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Безпека в інтегрованих глобальних мережах Cisco (ISCW v 5.0).

(змішаний курс)


7

К6.1.5

Побудова мереж Cisco з багаторівневою комутацією (BСMSN v 5.0). (змішаний курс)

7

К6.1.6

Оптимізація інтегрованих мереж Cisco (ONT v 5.0).

(змішаний курс)

7

К

6.2.ЛОКАЛЬНА МЕРЕЖЕВА АКАДЕМІЯ CISCO (М. ЛЬВІВ)
6.2.1

Побудова багаторівневих комутованих мереж на базі обладнання

фірми Cisco (BCMSN CCNP) (змішаний курс)

6

Л6.2.2

Забезпечення безпеки в конвергентних глобальних мережах на базі

обладнання фірми Cisco (ISCW CCNP) (змішаний курс)

6

Л6.2.3

Оптимізація конвергентних мереж на базі обладнання фірми Cisco (ONT CCNP) (змішаний курс)

6

Л6.2.4

Розгортання маштабованих мереж на базі обладнання фірми Cisco

(BSCI CCNP) (змішаний курс)

6

Л6.2.5

Комп’ютерні мережі та обладнання фірми CISCO за програмою CNAP CCNA Exploration (змішаний курс)

16

Л6.2.6

Комп’ютерні мережі та обладнання фірми Cisco за програмою CNAP CCNA Discovery (дистанційний курс)

8

Л6.2.7

Проектування мережевих рішень CISCO (DESGN) (дистанційний курс)

4

Л6.2.8

Реалізація безпеки мереж на базі CISCO IOS (IINS) (дистанційний курс)

6

Л


7.1

Основи бізнесу iEXEC

1,5

К

9.БІЗНЕС-ТРЕНІНГИ
9.1

Технології взаємодії з клієнтом. Крок до професіоналізму

2 дні

К9.2

Технології взаємодії з клієнтом. Удосконалені уміння

2 дні

К9.3

Інноваційні інструменти продажів

2 дні

К9.4

Психологічний аудит персоналу

2 дні

К9.5

Управління особистою ефективністю

3 дні

К9.6

Мистецтво самопрезентації

3 дні

К9.7

Емоційна компетентність у бізнесі

3 дні

К9.8

Управління корпоративною культурою

3 дні

К9.11

Підготовка внутрішніх тренерів з продажу нових послуг (продуктів)

1

К

Примітка: в графі «Місце навчання» зазначені перші літери міст навчання (Київ, Луганськ, Севастополь,

Запоріжжя, Львів, Одеса, Харків, Чернігів, Ірпінь).

АНОТАЦІЇ ДО НАВЧАЛЬНИХ КУРСІВ
1. телекомунікаційні технології та експлуатація обладнання мереж1.1. ТРАНСПОРТНА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНА МЕРЕЖА
1.1.
Телекомунікаці́йна мере́жа - комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням
1

ПОБУДОВА ТРАНСПОРТНИХ МЕРЕЖ СИНХРОННОЇ ЦИФРОВОЇ ІЄРАРХІЇ


КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Керівники структурних підрозділів і фахівці філій, які відповідають за розвиток транспортних мереж синхронної цифрової ієрархії та їх технічну експлуатацію


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Знання загальних принципів побудови транспортних телекомунікаційних мереж
МЕТА

Вивчення побудови і функціонування транспортних мереж синхронної цифрової ієрархії (СЦІ)


ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

▪ Склад і особливості побудови транспортної мережі СЦІ

▪ Інформаційні структури СЦІ

▪ Система групоутворення СЦІ

▪ Методи транспорту даних

▪ Система синхронізації мережі СЦІ

▪ Система контролю і управління мережею СЦІ

▪ Апаратура СЦІ наступного покоління

▪ Структурна та функціональна схеми апаратури СЦІ

▪ Крос-комутація і захист цифрових потоків

▪ Пасивні та активні оптичні компоненти ВОСП СЦІ

▪ Конфігурації вузлів та мережеві застосування апаратури СЦІ

Моніторинг аварійних сигналів і експлуатаційних показників ВОСП СЦІ
ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ – 2 тижні

1.1.

Моніторинг (англ. monitoring, нім. Monitoring n) - комплекс наукових, технічних, технологічних, організаційних та інших засобів, які забезпечують систематичний контроль (стеження) за станом та тенденціями розвитку природних, техногенних та суспільних процесів.
Компонент (англ. component, нім. Komponente f) - різновид, складова частина чогось.
2

1.1….

Тел. 274-06-36

1.1.5

БУДІВНИЦТВО ТА ТЕХНІЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ВОЛЗ транспортних телекомунікаційних мереж (змішаний курс)
КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Інженери, електромеханіки служби технічної експлуатації ЛКС філії ДПМ, які займаються будівництвом та технічною експлуатацією ВОЛЗКВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Знання основних відомостей з будівництва та експлуатації лінійних споруд, вимог до кабелів зв'язку


Мета

Формування знань з особливостей побудови міжнародних та міжміських ВОЛЗ, їх основних компонентів.

Спору́да - нерухома штучна структура (конструкція, також будівля) порівняно великого розміру.
Архітекту́ра (грец. αρχιτεκτονικη - будівництво) - це одночасно наука і мистецтво проектування будівель, а також власне система будівель та споруд, які формують просторове середовище для життя і діяльності людей відповідно до законів краси.
Ка́бель (рос. кабель, англ. cable, нім. kabel) - один чи більше ізольованих проводів (провідників), поміщених у оболонку, поверх якої залежно від умов прокладання та експлуатації може видозмінюватись захисне покриття, у яке може входити броня (див. кабель броньований)
Набуття практичних навичок з будівництва та технічної експлуатації ВОЛЗ


ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

▪ Короткі відомості про ВОСП, обладнання кінцевих станцій

▪ Волоконно-оптичні кабелі (ВОК): типи, конструкції, параметри, використання

▪ Прокладання ВОК у телефонній каналізації, колекторах, тунелях метрополітену, у ґрунтах різних

категорій

▪ Технічний нагляд за виконанням робіт під час будівництва ВОЛЗ

Монтажні інструменти, матеріали, допоміжні пристрої;

Монта́́ж (фр. montage) - комплекс робіт, що виконуються на місці експлуатації машини, з її складання, встановлення в робоче (проектне) положення, налагодження та здачу в експлуатацію.
Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
При́стрій (англ. device, appliance, нім. Vorrichtung f, Einrichtung f) - обладнання, конструктивно завершена технічна система, що має певне функціональне призначення і за допомогою якої виконується яка-небудь робота або спрощується, полегшується певний процес.
муфти для ВОК та технологія їх монтажу

▪ Зрощування оптичних волокон, захист зростків, обладнання, допоміжні пристрої

▪ Монтаж оптичних кросів

▪ Склад приймально-здавальних вимірювань параметрів закінчених будівництвом ВОЛЗ

▪ Експлуатаційні вимірювання

Вимірювальні прилади, методи та методики вимірювань, паспортизація


ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ

36 годин впродовж 3 тижнів у дистанційному режимі через корпоративну мережу без відриву від виробництва та 36 годин (1 тиждень) з відривом від виробництва у філії ЦПО ВАТ «Укртелеком»1.1.
Пáспорт (фр. passeport) - документ, що видається державою для посвідчення особи своїх громадян (первісне значення - дозвіл на проїзд через порт). Паспорт надає право легально перетинати кордон і визначає громадянство його власника.
Виробни́цтво - процес створення матеріальних і суспільних благ, необхідних для існування і розвитку. Створюючи певні блага люди вступають у зв'язки і взаємодію – виробничі відносини. Тому виробництво є завжди суспільним.
Вимі́рювальний при́лад (рос. измерительный прибор; англ. indicating instrument; measuring instrument; нім. Ausmessungsgerät n, Messgerät n) - засіб вимірювань, в якому створюється візуальний сигнал вимірюваної інформації.
6


ОБЛАДНАННЯ ТА ТЕХНІЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ВОСП DWDM і CWDM ВИРОБНИЦТВА КОМПАНІЇ ECI (змішаний курс)
КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Інженери та електромеханіки структурних підрозділів філій, які експлуатують обладнання ВОСП DWDM і CWDM виробництва компанії ECI
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Знання загальних принципів побудови транспортних телекомунікаційних мереж
МЕТА

Оволодіння сукупністю принципів побудови транспортних телекомунікаційних мереж на основі технологій оптичної транспортної мережі та синхронної цифрової ієрархії, вивчення технічних характеристик, структурних схем і конструктивного виконання обладнання волоконно-оптичних систем передавання зі спектральним розділенням каналів (ВОСП СР) виробництва компанії ECI Telecom, а також отримання практичних навичок щодо використання і технічного обслуговування апаратури мультисервісних транспортних платформ XDM1000, XDM500, XDM200 та XDM100Н


ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

▪ Склад та особливості побудови транспортних телекомунікаційних мереж

▪ Побудова транспортної мережі синхронної цифрової ієрархії

▪ Побудова цифрової оптичної транспортної мережі

▪ Структурні схеми та конструктивне виконання обладнання мультисервісних транспортних платформ

XDM 1000, XDM 500, XDM200 та XDM 100Н

▪ Активні та пасивні оптичні компоненти ВОСП СР

▪ Крос-комутація цифрових потоків

▪ Методи захисту цифрових потоків

▪ Система тактової синхронізації апаратури XDM1000 та XDM100Н

▪ Управління конфігурацією транспортних платформ XDM1000 та XDM100Н

▪ Моніторинг аварійних повідомлень та робочих характеристик ВОСП СР

▪ Тестування компонентних цифрових потоків PDH, SDH та GbE

▪ Вимірювання параметрів оптичних модулів та оптичних каналів

Локалізація та усунення несправностей


Каталог: media -> library
library -> Конкурс щодо закупівлі робіт з будівництва об’єктів/елементів інфраструктури телекомунікаційних мереж, робіт з підключення абонентів
library -> Проект плану-графіка
library -> План-графік
library -> Інструкція по роботі з веб-інтерфейсом адміністратора Хмарної атс 2015 Зміст
library -> Практикум з прикладного програмування" Призначення дисципліни Здобувачі вищої освіти рівня "
library -> Інструкція по роботі з веб-інтерфейсом користувача Хмарної атс 2015 Зміст
library -> Комплекс навчально–методичного забезпечення дисципліни «Стратегічне управління підприємством» Київ – 2013 Передмова Комплекс навчально–методичного забезпечення дисципліни розроблено
library -> Робоча програма навчальної дисципліни інформатика І комп’ютерна техніка Галузь знань 0305 Економіка та підприємництво
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22  • 6.2.ЛОКАЛЬНА МЕРЕЖЕВА АКАДЕМІЯ CISCO (
  • 9.БІЗНЕС-ТРЕНІНГИ
  • АНОТАЦІЇ ДО НАВЧАЛЬНИХ КУРСІВ
  • ПОБУДОВА ТРАНСПОРТНИХ МЕРЕЖ СИНХРОННОЇ ЦИФРОВОЇ ІЄРАРХІЇ