Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка

  Питання, на які необхідно дати короткі (відкриті) відповіді
data/kafedra/test5/укр/біологія/4к
  Математичні методи в біології
Informatika/Vse
  Тестові завдання для контролю знань: Як вiдкрити програму "Провoдник"?
olderfiles/test_dost
  Увага! Нб мду пропонує викладачам, аспірантам, студентам І співробітникам постійно діючий доступ до електронного ресурсу ЛітРес
Test
  Підсумковий тест за курс 9-10 класу
data/kafedra/test5/укр/медичний факультет/1 курс
  Медичний факультет
data/kafedra/test3/Українська/медичний/1 к
  Інформації про навколишнє середовище; B. для сприйняття світла; C. для обміну інформацією; D. для отримання інформації про навколишнє середовище І сприйняття світла; E. немає правильної відповіді. Answer: D
data/kafedra/test3/Українська/медичний/2 к
  Медична інформатика
data/kafedra/test3/Українська/фармацевтичний/3 к
  Якою літерою позначають в спектрофотометрії оптичну густину згідно вимог дфу?
applicants/admission-2015/tests/Biologichnyy/magistry
  Програма фахових вступних випробувань для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра Спеціальності
test/data/file
  Пояснювальна записка до проекту рішення Запорізької міської ради „Про затвердження схеми теплопостачання м. Запоріжжя" На підставі Законів України „Про теплопостачання"
  Соціально економічний паспорт м. Запоріжжя за підсумками 2014 року Загальні відомості
uploads/images/articles/hud_estet/2015
  Що таке мистецтво. Графіка
Doc/4kurs
  A. Урографія B. Рентгеноскопія черевної порожнини C
doc/files/news/526/52694
  Борсук Олена Павлівна Прізвище ім’я учня (учениці) Клас Тестування з теми: «Системне та службове програмне забезпечення». І варіант програма
Doc/5kurs
  Пацієнт доставлений бригадою швидкої медичної допомоги з місця події до лікарні в шоковому стані. Свідомість затьмарена, блідість, роздуті шийні вени, дихання прослуховується з обох боків, чсс 120 уд в хв
data/kafedra/test5/укр/фармацевтичний факультет/4 курс
  C. Програма D. Транслятор
intel/files/konkyrs/2012_2013/12_13_2-kobysa/Portfolio_Vlasyk_Marina/metod_komplex/didakt_materialy/Kamertonu
  Запитання до розділу “Галактики”
dmdocuments
  Люмінесцентна лампа

  Інформації про первинну структуру білків у молекулах нуклеїнових кислот у вигляді послідовності нуклеотидів: а ген; б кодон; в триплет; г генетичний код
html/biolog
  Тест-колоквіум до модуля Молекулярний рівень організації життя Солі
images/Portal/kafedra_terapevtychnoi_stomatologii/Stomatologichnyj/Stomatologiya/Terapevtychna_stomatologiya/Testy
  1. Які основні компоненти цинк-фосфатного цементу: a фторалюмосилікат та фосфорна кислота
doc/files/news/149/14963
  Цей розділ складений з декількох категорій запитань. До кожного питання пропонуються три можливі відповіді. Оберіть з них ту, що правильна
files/kafedry/propeddyt/Bazy_Testiv,Zadachi
  База тестових завдань для самоконтролю студентів ІІ курсу медичного факультету при вивченні дисципліни«Догляд за хворими» модуль 3: «догляд за дітьми, його роль у лікувальному процесі та організація в умовах педіатричного стаціонару»
intern
  Модульний контроль, тести Модуль ІІ, весна
published/publicdata/TEST/attachments/SC/products_manual
  Автоматичний цифровий повітряний компресор із світлодіодним ліхтарем rac630 Попередження
data/kafedra/test3/українська/медичний/5 к
  Яке з перерахованих тверджень вірне?
wp-content/uploads/2017/04
  Введення й виведення даних, робота зі змінними
test/data/file
  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про міський електричний транспорт»
  Обґрунтування до бюджетного запиту до Програми модернізації та реконструкції контактної мережі міського електротранспорту на 2012 рік
test
  «Пристрої пк» Поставте відповідності між трьома етапами розвитку І пристроями, які в цей час використовувались
test/data/file
  Пояснювальна записка до проекту рішення міської ради «Про визначення уповноваженого органу міської ради по здійсненню дій щодо укладення охоронного договору на пам’ятку історії національного значення «Меморіальний комплекс на честь радянських
  Рішення міської ради № положення про єдиний порядок укладання договорів встановлення сервітуту з суб’єктами господарської діяльності
data/kafedra/test5/укр/фармацевтичний факультет/4 курс
  Інформаційні технології у фармації
test/data/file
  Програма «Цифрова стратегія міста на 2017-2020 роки»
wp-content/uploads/2017/04
  Сервісні служби Інтернету. Електронна пошта
data/kafedra/test3/українська/стоматологічний/2 к
  Медична інформатика
data/kafedra/test3/Українська/медичний/2 к
  Програма це: A. це кількість розрядів у двійкових числах
wp-content/uploads/2017/04
  Тема: Поняття презентації та комп’ютерної презентації, їх призначення
test/data/file
  Рішення міської ради 23. 04. 2014 №54 положення про єдиний порядок укладання договорів встановлення сервітуту з суб’єктами господарської діяльності
wp-content/uploads/2016/05
  Характеристикою електричного поля, що не залежить від властивостей середовища є
test/data/file
  Рішення міської ради № Нормативи якості транспортного обслуговування населення на регулярних маршрутах загального користування в м. Запоріжжі
uploads/editor/3389/126092/sitepage_106
  Тест на інтернет-залежність у дітей [Кулаков, 2004] Дайте відповідь на запропоновані запитання, використовуючи наступну шкалу
attachments/article/264
  Тема. Суспільно-політичний рух у 0-60-ті роки ХІХ ст на західноукраїнських землях кл
attachments/article/10925
  Тема. Зона мішаних та широколистяних лісів Мета
attachments/article/4930
  Конкурс пошукових робіт «Сила, мужність, честь»
attachments/article/10603
  Створення відеокліпу. Додавання відео ефектів, налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду
res/sociology
  Варіант №1 у якого вченого проблема бюрократії посідає одне з центральних місць?
ENK/2011-2012/inf_bezpeka_2010/files
  Тест 1 Для перегляду списку активних портів комп’ютера вводиться така команда з командного рядка
attachments/article/3258
  Голосовий апарат І мова
attachments/article/12230
  Основи роботи на пк
lib
  Методичні вказівки до контрольної роботи зі структурної геології та геологічного картування для студентів заочного відділення
wp-content/uploads/2017/04
  Тема: Програмне забезпечення пк: системне програмне забезпечення. Файлова система. Операційна система Windows. Сервісне програмне забезпечення
attachments/article/3447
  Тема уроку. Основні поняття та засоби комп’ютерної графіки
attachments/article/4934
  Актуальність проблеми
attachments/article/5686
  Історія Великих географічних відкриттів
assets/files/normdoc
  Б біологія; В. валеологія; Г. екологія
attachments/article/5034
  Кочерезький навчально – виховний комплекс Тренінг: «Інтерактивні технології навчання»
attachments/article/4200
  Логарифмічні рівняння
attachments/article/3408
  Розвиток обчислювальної культури учнів на уроках математики
wp-content/uploads/2017/04
  Робота з навчальними програмами
attachments/article/8295
  Тема електронне листування
directory Test