Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка

jspui/bitstream/123456789/1312/2
  Ознайомлення з сучасними промисловими контролерами на прикладі pc-сумісного контролера w-8737-g
bitstream/123456789/9923/2
  Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з курсу «комп’ютерні технології в суспільній географії»
bitstream/123456789/2956/2
  В. Н. Каразіна Геолого-географічний факультет
jspui/bitstream/123456789/841/1
  О. А. Поцулко історія української культури
jspui/bitstream/123456789/136/1
  Лабораторний практикум
jspui/bitstream/123456789/3726/1
  І. Я. Зеленьова (к т. н., доцент), А. С. Лаврик
bitstream/123456789/11878/2
  Звіт про геологічне довивчення площ масштабу аркушів : 200 000 м-37-хііі (Бєлгород) в межах України, м-37-хіх (Харків) І східної половини аркуша м-36-xviii (Богодухів) в межах України у книгах
bitstream/123456789/1329/1
  В. Ю. Стрельніков, І. Г. Брітченко сучасні технології навчання у вищій школі
bitstream/NAU/20931/5
  Практикум для студентів напряму 050101 «Комп’ютерні науки»
bitstream/123456789/22794/1
  Лекція №1 Основні принципи інструментальних методів аналізу
bitstream/123456789/7896/2
  Вдягнені стани кубіта в резонаторі
jspui/bitstream/123456789/201/1
  Астахова В. І. Наукові дослідження у приватних внз: перші досягнення, перспективи / Валентина Астахова // Вища освіта України. – 2003. – № – C. 22–27
bitstream/123456789/17323/1
  Загрози кадровій безпеці та методи їх попередження в виробничо-комерційної діяльності підприємств Наталія Подлужна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри «Управління персоналом І економіка праці»
jspui/bitstream/6789/1258/1
  Зміст чинних навчальних програм професійної підготовки вчителів англійської мови у бельгії
bitstream/NAU/20950/1
  Кафедра іноземних мов за фахом
jspui/bitstream/123456789/426/1
  Олійник в. Ф. Основи теорії І практики комп’ютерного аранжування музичних творів з використанням програми cubase sx 3
jspui/bitstream/6789/2940/1
  Медіасоціалізуючий вплив комп’ютерних технологій на молоде покоління анотація
bitstream/123456789/22851/1
  Державний вищий навчальний заклад
bitstream/123456789/22852/1
  Державний вищий навчальний заклад
jspui/bitstream/6789/3047/1
  Вікторія Валюк особливості застосування комп’ютерних моделей в шкільному курсі хімії постановка проблеми
bitstream/NAU/20236/1
  Наталія Проскурка старший викладач, м. Київ
jspui/bitstream/6789/5334/1
  Коробань Оксана Валеріївна (Умань, Україна)
bitstream/123456789/2571/1
  Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. – 2015. – том IV (64). – С. 490-498
bitstream/123456789/14052/1
  Аналіз устрою енергозберігаючих компактних люмінесцентних ламп
bitstream/123456789/2032/1
  Характеристики та переваги енергоекономічних ламп присутніх на ринку україни
jspui/bitstream/123456789/7333/3
  Розвиток bancassurance: досвід європейських країн та україни
bitstream/316497/10481/1
  Ольга Блашків, Любов Ковальчук (Тернопіль) ’373. 7: 81’253=161. 2+811. 111 Способи перекладу фразеологічних одиниць з англійської мови на українську анотація
bitstream/316497/10122/1
  Способи перекладу фразеологічних одиниць з англійської мови на українську
bitstream/316497/3549/1
  Компетентнісний підхід при формуванні творчих здібностей майбутніх педагогів
jspui/bitstream/123456789/20304/1
  Особливості фінансового стану підприємств машинобудівної галузі донецького регіону
jspui/bitstream/123456789/13371/2
  Афанасьєв Б. В. старший викладач кафедри менеджменту двнз «Українська академія банківської справи Національного банку України»
bitstream/123456789/9749/2
  Суспільно-географічні особливості промисловості харківського регіону
jspui/bitstream/123456789/704/1
  Рекреаційнагеографі я письмові консультації
bitstream/123456789/8175/1
  Г. В. Нікітіна, О. М. Москаленко, Я. Ю. Асламова
jspui/bitstream/lib/5643/1
  Компліментарність конституційних запозичень та закономірності розвитку конституціоналізму в Україні
bitstream/NAU/26696/10
  Питання до мкр курс, дисципліна «інтер’єр та обладнання»
bitstream/123456789/5100/1
  Лисенко Н. О. Інтермедіальність поетичних текстів Т. Осьмачки
bitstream/123456789/4000/1
  Промислові випробування сучасної технології антигідратного та антикорозійного захисту газопромислового обладнання
bitstream/316497/13515/1
  Аналіз діючих срм-систем в діяльності торговельно-розважального підприємства іванечко Неля Ростиславівна
bitstream/316497/7708/1
  Елеонора ященко
jspui/bitstream/123456789/1020/1
  Формування комунікативної компетентності майбутнього вчителя початкових класів в умовах педагогічного коледжу
jspui/bitstream/123456789/1314/1
  Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів усіх форм навчання спеціальності «Економіка підприємства»
bitstream/123456789/739/1
  Основні структурні компоненти, що формують кадровий потенціал підприємства
jspui/bitstream/123456789/2832/3
  А. О. Бойко двнз «Українська академія банківської справи нбу» Теоретичні основи та практичний досвід забезпечення фінансової стійкості страхової компанії
bitstream/123456789/4259/1
  Навчально-методичний посібник для викладачів для проведення занять студентів зі спеціальностей 12010001 «Лікувальна справа»
bitstream/123456789/3170/1
  Тема № Методи захисту довкілля від енергетичного забруднення
jspui/bitstream/123456789/919/1
  У. В. Гудима, кандидат фізико-математичних наук, доцент, Ю. В. Гнатюк
bitstream/123456789/11994/2
  В. Н. Каразіна Геолого-географічний факультет. Кафедра геології Ю. А. Борисенко Методи палеогеографічних досліджень: структура навчальної програми дисципліни І конспект
bitstream/NAU/20008/1
  Соціальні мережі та неформальні практики у політичному дизайні пострадянських суспільств
xmlui/bitstream/NAU/18625/7
  Лабораторна робота №1 Створення власної утиліти Whois
jspui/bitstream/123456789/13427/2
  Проблеми правового регулювання мережевого маркетингу: зарубіжний та вітчизняний досвід
jspui/bitstream/123456789/10855/1
  А. С. Боженко, аспірант двнз “Українська академія банківської справи нбу”
jspui/bitstream/123456789/10246/2
  Нагляд за перестраховою діяльністю як протидія потенційним ризикам на основі мережевого планування
jspui/bitstream/123456789/62/3
  Розрахунок І побудова сітьової моделі планування І управління в дистанціях сигналізації та зв’язку
jspui/bitstream/123456789/9056/1
  Даний пакет прикладних програм має ряд переважних можливостей
jspui/bitstream/123456789/10547/1
  Удосконалення методичного забезпечення оцінки фінансової стійкості банку
jspui/bitstream/123456789/11929/1
  Удосконалення механізму управління фінансовою стійкістю банку
jspui/bitstream/123456789/1784/1
  Апв нааа україни м. Полтава
bitstream/NAU/16302/1
  Рубрика 1: «Педагогические науки» андрагогіка: сучасний етап розвитку
jspui/bitstream/123456789/528/1
  Копейкін Д. Л., студент 1 курсу економічного факультету Науковий керівник
bitstream/123456789/1946/1
  Оцінка якості алкогольних напоїв в. М. Орлова
jspui/bitstream/123456789/781/1
  Хахалін В. Ю., студент (Донізт)
bitstream/316497/6162/1
  Н. М. Михальчук Н. Я. Савка
jspui/bitstream/123456789/9370/3
  38. Аналіз та оптимізація виробничих процесів підприємства з використанням карт Кохонена
jspui/bitstream/123456789/1530/3
  Впроваджнння концепції “мережевий персональний компьютер в навчальний процес
bitstream/123456789/13/1
  Юридична академія україни імені ярослава мудрого
bitstream/123456789/11980/2
  А. Н. Некос моніторинг довкілля
bitstream/316497/12756/1
  Перестрахування як необхідна умова забезпечення фінансової стійкості та нормальної діяльності страховика галущак В. В
jspui/bitstream/123456789/10815/1
  О. С. Журавка, канд екон наук, двнз “Українська академія банківської справи нбу”
jspui/bitstream/123456789/2898/3
  Формалізація впливу перестрахування на рівень платоспроможності страхової компанії Постановка проблеми
bitstream/123456789/3060/1
  Навчально-методичний посібник до практичних занять з переддипломної практики для магістрів з навчальної дисципліни «Санітарно- гігієнічна експертиза»
bitstream/123456789/13867/3
  Контроль несиметричних режимів роботи асинхронних двигунів юдіна О. В., студент; Червоненко Ю. О., студент; Попова І. О., доцент, к т. н
bitstream/NAU/25167/1
  Л. М. Побоченко
jspui/bitstream/123456789/10901/1
  О. В. Ковальчук, аспірант Львівської комерційної академії
bitstream/123456789/12136/2
  Луценко Олена Львівна
bitstream/316497/8913/1
  Л. І. Біловус, О. І. Конопліцька Становище мовних та гендерних досліджень на початку нового тисячоліття
bitstream/NAU/27611/1
  Студентка 305 групи
bitstream/NAU/18625/10
  Теми домашніх завдань з навчальної дисципліни «Дослідження І програмування комп’ютерних мереж»
bitstream/123456789/5582/1
  [023+028] Бібліотека І читання в житті сучасного студента
jspui/bitstream/123456789/1461/3
  Транснаціональні корпораці
jspui/bitstream/123456789/3418/1
  Вплив іноземного капіталу на розвиток страхового ринку України Анотація
jspui/bitstream/6789/829/1
  Становлення та розвиток страхового ринку в україні
jspui/bitstream/123456789/11093/1
  Людмила кулішенко
bitstream/NAU/16124/1
  Сучасні перспективи розвитку транспортної галузі України Анотація
bitstream/123456789/9798/2
  Теоретичні основи дослідження транспортної системи великого міста
bitstream/123456789/2691/2
  Сергій Отечко функціональні особливості транспортно-дорожнього комплексу харківського регіону
bitstream/316497/2754/1
  Львіська політехніка
jspui/bitstream/123456789/10588/2
  Удосконалення механізму розробки та реалізації кредитної політики банку
jspui/bitstream/123456789/14462/1
  Редагування медіатексту в умовах кросмедійності за матеріалами Газети по-українським
bitstream/PoltNTU/1158/1
  Попова Юлія Михайлівна, Копитова Марія Сергіївна, Дядик Аліна Сергіївна
bitstream/NAU/29906/1
  Попова ю. В., студентка магістратури Навчально-наукового інституту Міжнародних відносин Національного авіаційного університету аналіз інтернет-торгівлі в глобальному середовищі
jspui/bitstream/123456789/2589/1
  Павленко Олена Олександрівна
jspui/bitstream/123456789/14658/1
  «Створення веб-додатку для організації аудіо потоків»
bitstream/123456789/725/1
  Повідомлення на машиночитану форму
bitstream/316497/13522/1
  Основні тенденції інтеграційних процесів на ринку торговельно-розважальних послуг україни резюме
bitstream/123456789/6301/1
  І. В. Козюра становлення І розвиток місцевого самоврядування в канаді
bitstream/123456789/3726/1
  І. Я. Зеленьова (к т. н., доцент), А. С. Лаврик
bitstream/123456789/14456/2
  Е. О. Кочанов методи вимірювання параметрів навколишнього середовища
directory bitstream