Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка

bitstream/NAU/19306/1
  Кросплатформена розробка мобільних додатків з використанням мови програмування c#
bitstream/NAU/12222/1
  Практикум "Professional English" призначений для аудиторної та самостійної роботи з англійської мови професійного спрямування студентів спеціальності "
bitstream/NAU/24809/4
  Пакет комплексних контрольних робіт
bitstream/NAU/24803/5
  Пакет комплексних контрольних робіт
ftp/disk-olymp/school-olymp/school-olymp-2013-2014/06.05.2014/Програми/Чалайдюк/Naukova
  Робота учня 7(11)-б класу нвк “ Гімназії №14” м. Луцька Чалайдюка Назара Вікторовича Науковий керівник: Доцент кафедри прикладної математики Чепрасова Т.І. Луцьк – 2005
bitstream/NAU/22355/1
  Конспект лецій навчальної дисципліни
jspui/bitstream/NAU/19248/1
  Розробка додатків для Windows Runtime (Windows 8)
bitstream/NAU/17942/17
  Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт і завдання до курсової роботи дисципліни
bitstream/NAU/20942/1
  Навчально-методичний посібник з англійської мови
bitstream/NAU/22029/1
  Інформація про структурний підрозділ кафедри комп'ютерних інформаційних технологій (кіт). Коротка інформація про структурний підрозділ
bitstream/NAU/20992/25
  Екзаменаційний білет
site/variables/docs/science
  Графік проведення кандидатських іспитів у жовтні 2015 року
bitstream/NAU/17942/35
  Комплексна контрольна робота
bitstream/NAU/15133/1
  Проблемні питання визначення адміністративної відповідальності в сфері забезпечення безпеки польотів
bitstream/NAU/17750/1
  Лілія володимирівна барановська
programs/naukovo-teh/2014
  Програма з художньої комп’ютерної анімації Початковий та основний рівні пояснювальна записка
content/files/catalog1
  Урок 5 Основні етапи розвитку комп'ютерної техніки. Характеристика різних поколінь комп'ютерів І перспективи розвитку комп'ютерної техніки. Основні галузі застосування комп'ютерів
nas/www/Ua/ScienceUnivers/nauka/4
  Оцінки ефективності науки в Україні
bitstream/NAU/17680/1
  Прохорова м. Е
bitstream/NAU/9488/1
  Побудова І виявлення містобудівної композиції порушеного міського середовища. Чемакіна О. В
bitstream/NAU/15097/2
  Конспект лекцій з дисципліни «історія української культури»
school_life/naukovi_robotu
  Історична довідка 3
nas/www/Ua/ScienceUnivers/nauka/16
  Фактологічні аргументи з життя науки
nas/www/Ua/ScienceUnivers/nauka/4
  Фактологічні аргументи з життя науки
bitstream/NAU/24576/7
  Конспект лекцій з дисципліни «Основи права Європейського Союзу» за напрямом підготовки 030401 «Правознавство»
bitstream/NAU/24985/1
  Здетовецька Н. О. 1, старший викладач Начичко К. М
bitstream/NAU/24340/1
  Корнєєв Ю.В. ІНСТИТУТ ПОВІТРЯНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В СИСТЕМІ ТРАНСПОРТНОГО ПРАВА.docx [Гірничомашинобудівні компанії Німеччини]
nas/www/Ua/ScienceUnivers/nauka/28
  Перспективні напрями наукових досліджень
bitstream/NAU/20925/1
  Кафедра комп’ютерних інформаційних технологій
bitstream/NAU/20931/5
  Практикум для студентів напряму 050101 «Комп’ютерні науки»
bitstream/NAU/20931/6
  Лекція 1 Об’єктно-орієнтоване проектування інформаційних систем
bitstream/NAU/19325/3
  Конспект лекцій з дисципліни «Автоматизація проектування комп'ютерних систем» для студентів напряму 050102 «Системне програмування»
bitstream/NAU/23310/7
  Конспект лекцій з дисципліни «Міжнародне право» за напрямом підготовки 030401 «Правознавство»
site/variables/docs/science/ndi/dizain
  Рабочее место для выполнения работ сидя
bitstream/NAU/18304/1
  Київ Видавництво Національного авіаційного університету
bitstream/NAU/24896/6
  До практичних занять
jspui/bitstream/123456789/201/1
  Астахова В. І. Наукові дослідження у приватних внз: перші досягнення, перспективи / Валентина Астахова // Вища освіта України. – 2003. – № – C. 22–27
site/variables/docs/pk/ПП та Додатки до ПП_15_new_17.06
  І. Загальні положення
bitstream/NAU/16370/1
  Охріменко Олена Вікторівна
files/Naukviddil/infopaket_univer/Informatika
  Код модуля: Тип модуля: обов'язковий Семестр: Обсяг модуля
bitstream/NAU/20305/1
  Юлія Іванчук аспірантка нау, м. Київ
ftp/disk-olymp/school-olymp/school-olymp-2013-2014/06.05.2014/Програми/Кочетков2014/Кочетков2014
  Управління освіти Луцької міської ради
bitstream/NAU/25148/7
  Методичні рекомендації з самостійної роботи студентів з опанування навчального матеріалу з дисципліни «Авіаційна ергономіка»
bitstream/NAU/12582/1
  Мотлях О.І., к ю. н., доцент
bitstream/NAU/20950/1
  Кафедра іноземних мов за фахом
bitstream/NAU/17748/1
  Педагогіка
bitstream/NAU/20225/1
  Тетяна Лаврухіна к пед н., м. Київ Розвиток дистанційного навчання в Україні
bitstream/NAU/13851/1
  Пономаренко О. В
bitstream/NAU/10143/1
  Комунікативна компетентність як предмет дослідження у науковій літературі
site/variables/docs/zakupki/2016/vidkriti torgi/3kompteh
  Рішенням комітету з конкурсних торгів
bitstream/NAU/20236/1
  Наталія Проскурка старший викладач, м. Київ
bitstream/NAU/18243/1
  Інструментальний засіб порівняльного оцінювання І багатокритеріального вибору архітектури програмних систем
bitstream/NAU/20989/1
  Візуалізації тілесності у комп’ютерних іграх як індикатори етнічних ідентичностей та засоби їх конструювання вступ
bitstream/NAU/19068/1
  Модернізація у вищій школі як соціальний процес: концептуалізація поняття в рамках соціологічного теоретизування
site/variables/docs/pk/Кваліфікації
  Інженер із світлотехнічного та електротехнічного забезпечення польотів
bitstream/NAU/13023/1
  Світлана Мірошник викладач, м. Київ Розмовні компаративні фразеологізми
bitstream/NAU/12960/1
  Структурні особливості порівняльних фразеологічних одиниць та їхні експресивні функції
bitstream/NAU/24499/16
  Практичні завдання, тести до семінарських (практичних) занять модуль загальне та особливе порівняльне правознавство тема порівняльне правознавство: метод, наука, навчальна дисципліна. Методологія порівняльного правознавства Завдання 1
bitstream/NAU/20290/1
  Анжеліка Кокарєва к пед н., доцент, м. Київ
bitstream/NAU/20174/1
  Лілія Барановська, д п. н., професор, м. Київ Євгеній Назаренко
bitstream/NAU/20481/1
  Професійна компетентність викладача вищого технічного навчального закладу як домінуюча умова ефективності підготовки майбутніх фахівців до управлінської діяльності
bitstream/NAU/20266/1
  Лузік Е. В. д пед н., професор, м. Київ
bitstream/NAU/20220/1
  Леся Гаврутенко, аспірант нау, м. Київ
bitstream/NAU/14390/1
  Співвідношення понять «комунікація» «спілкування» «комунікативна компетентність» у сучасній педагогічній науці актуальність дослідження проблеми педагогічних категорій «спілкування»
jspui/bitstream/NAU/20905/1
  Інна Ковалинська старший викладач, м. Київ Проблеми впровадження компетентнісного підходу
bitstream/NAU/21696/23
  Лекція 24 Об'ємні методи комплексоутворення
bitstream/NAU/21637/2
  Одержання альтернативних палив з побутових відходів
site/variables/docs/docsmenu/nauka/aspirantura/2016
  Характеристика наукової діяльності вступника до докторантури Національного авіаційного університету Казмірчук Світлани Володимирівни
bitstream/NAU/23369/1
  Анотація. Сформовано засади державної політики природокористування на основі комплексної системи управління. Досліджено шляхи оптимізації співвідношення стану природного середовища та темпів розвитку суспільства
bitstream/NAU/16541/5
  Лабораторна робота 5 хімічний зв’язок теми для домашньої підготовки
bitstream/NAU/21719/1
  Навчальний посібник Київ-2005 Передмова
bitstream/NAU/18508/1
  Кафедра комп’ютеризованих систем управління
bitstream/NAU/26696/10
  Питання до мкр курс, дисципліна «інтер’єр та обладнання»
bitstream/NAU/26696/8
  Питання до іспиту курс, семестр дисципліна «Інтер’єр та обладнання»
bitstream/NAU/20321/1
  Демченко Н. І., старший викладач особливості особистісно-творчого компоненту професійно-педагогічної культури викладача вищої школи
bitstream/NAU/20183/1
  Олександра Алпатова
bitstream/NAU/19801/1
  Кафедра комп’ютерних інформаційних технологій
bitstream/NAU/18929/1
  Журавель тетяна Валентинівна
bitstream/NAU/10675/1
  Професійний дискурс «радіообмін цивільної авіації»: функціональний І лінгвістичний аспекти у статті проаналізовано функціональні та лінгвістичні аспекти професійного дискурсу «Радіообмін цивільної авіації»
bitstream/NAU/17853/1
  Захист прав споживачів у сфері кредитування: правовий компроміс чи його імітація?
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/nauk_sem
  Зм назви тем та анотований зміст Кількість годин
bitstream/NAU/14382/1
  Проблема формування психологічної готовності майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності анотація
bitstream/NAU/23235/6
  Методичні рекомендації для підготовки студента до практичних занять з дисципліни «Порівняльне кримінальне право»
bitstream/NAU/20008/1
  Соціальні мережі та неформальні практики у політичному дизайні пострадянських суспільств
nas/www/Ua/ScienceUnivers/nauka/18
  Фактологічні аргументи з життя науки
bitstream/NAU/21994/1
  Спеціалізований комунікаційний простір : проблеми – тенденції – перспективи
mobile/files/Naukviddil/infopaket_univer/fizuka
  Тип модуля: Спецкурс Семестр: 6 Обсяг модуля
Images/Files
  Підхід до проектування
xmlui/bitstream/NAU/18625/7
  Лабораторна робота №1 Створення власної утиліти Whois
files/Naukviddil/infopaket_univer/matematuka
  Код модуля: вм 6 33 Тип модуля: обов’язковий Семестр
bitstream/NAU/24468/8
  Менеджменту якості
mobile/files/Naukviddil/infopaket_univer/Informatika
  Код модуля: іікт 2 Тип модуля: обов’язковий Семестр
bitstream/NAU/18315/1
  Шляхи подолання мовних та
bitstream/NAU/19670/1
  Експертно-статистична оцінка життєвого циклу дестинацій винного туризму
ua/kafedra/staff_pol/nauka/teorseminar
  Я. Д. Осадча електронне врядування та демократія в естонії
bitstream/NAU/20240/1
  Лариса Теремінко аспірант, м. Київ
bitstream/NAU/10481/1
  Типи вищих навчальних закладів швейцарської конфедерації: особливості управління, фінансування та функції постановка проблеми
bitstream/NAU/16302/1
  Рубрика 1: «Педагогические науки» андрагогіка: сучасний етап розвитку

  Розділ І. Засоби масової комунікації в системі соціального формування особистості
bitstream/NAU/17942/14
  Конспект лекцій зміст модуль №1 «Основні поняття систем баз даних. Реляційна модель даних» 2
bitstream/NAU/15840/1
  045) стан доступу та збереження цифрової історико
bitstream/NAU/15839/1
  Особливості викладання навчальних дисциплін «музеєзнавство» та «архівознавство» в контексті кредитно-модульної системи
Nauch/aspirantura/rab_progr
  Робоча програма курсу «українська наукова мова»
nas/www/Ua/ScienceUnivers/nauka/8
  Пропозиції стосовно реформування
bitstream/NAU/24267/1
  Вплив ринково-орієнтованого упpaвлiння на функціонування малодіяльних дільниць залізничного транспорту
nas/www/Ua/ScienceUnivers/nauka/9
  Оцінки ефективності науки в Україні
bitstream/NAU/12559/1
  В. М. Першаков, к т. н., проф. М. С. Барабаш, к т. н., доц. Т. О. Петрова
bitstream/NAU/16369/1
  Входження українського бізнесу до стратегічних альянсів тнк анотація
wp-content/uploads/2017/02
  Запрошуємо вас взяти участь у V всеукраїнській науково-практичній конференції
mobile/files/Naukviddil/infopaket_univer/TPF/proaesijna/derevoobrobna
  Код модуля: іікт тип модуля: обов’язковий Семестр: 1-2
bitstream/NAU/16368/1
  Співвідношення конкуренції та кооперації при взаємодії тнк за реалізації співпраці у рамках стратегічного альянсу
bitstream/NAU/26749/1
  Теоретико-методологічні засади роботи 7
bitstream/NAU/10343/1
  Храм як комплекс християнської символіки у сакральному мистецтві Середньовіччя
bitstream/NAU/14913/1
  Умови формування теророгенності соціальних систем та законодавство україни
bitstream/NAU/17266/1
  Клименко Г. А. Influence of international aviation market tendencies is on development of ukrainian aviation industry
site/variables/docs/pk/Кваліфікації
  Інженер з керування й обслуговування систем
informacijno-resursnij-centr/naukovo-metodichni-materiali.html?file=files/docs/Metodika/Naukovo-metodichni materiali
  З талановитою молоддю
Naukova_robota/data/Konkursu/2015-2016/intel/Portfolio_Molodetska_Anastasiy/metod_komplex/plan_proektu
  План навчального проекту
bitstream/NAU/25168/1
  Пасічник О. С., старший викладач
bitstream/NAU/18625/6
  Конспект лекцій. Програмування комп’ютерних систем І ятерів
bitstream/NAU/25167/1
  Л. М. Побоченко
bitstream/NAU/28268/1
  Наталія Мединець, м. Київ інноваційні технології в системі освіти україни
bitstream/NAU/26612/1
  Комплекс «Орлан-10» як елемент системи автоматизованого управлення військами
bitstream/NAU/13289/1
  І. Бурлакова Опанування учнями старших класів літературознавчих категорій під час текстового аналізу великого епічного твору
nas/www/Ua/ScienceUnivers/nauka/9
  Фактологічні аргументи з життя науки
bitstream/NAU/24991/1
  Розпізнавання біометричних параметрів за зображенням обличчя людини
bitstream/NAU/15455/1
  Самотність в соціальних мережах: пошук внутрішніх смислів актуальність дослідження
bitstream/NAU/20469/1
  Навчальна програма
bitstream/NAU/10172/1
  Художньо-стилістична своєр
bitstream/NAU/24849/5
  Конспект лекцій з дисципліни «Психологія сексуальності» за спеціальністю 053 «Психологія»
bitstream/NAU/27611/1
  Студентка 305 групи
bitstream/NAU/15216/1
  Практикум для студентів спеціальностей 7 05150102 «Технології електронних мультимедійних видань»
bitstream/NAU/18625/10
  Теми домашніх завдань з навчальної дисципліни «Дослідження І програмування комп’ютерних мереж»
bitstream/NAU/21635/2
  Використання бітумних пісків, як сировини для одержання альтернативних палив
bitstream/NAU/24896/2
  Навчальна програма
bitstream/NAU/26015/1
  Питання для мкр з Історії мистецтв (модуль 1)
bitstream/NAU/24810/4
  Пакет комплексних контрольних робіт
bitstream/NAU/22384/1
  Будь-ласка; оформлення відόмостей; цікаві вíдомості;передвиборна компанія; діюче законодавство;мілкі гроші;дякую Вас; немає жалюзів; агенство з нерухомості; демонтування ларька; розумнaсобака; брати Кличко; 7,8 мільярдів
about_library/naukova_robota/konf_2016
  І. Огієнка Удосконалення інформаційної діяльності бібліотеки внз
bitstream/NAU/15931/1
  К е. н., професор, Новак В. О
bitstream/NAU/10145/1
  Реферат: дидактичні аспекти організації ефективної самостійної навчальної роботи студентів анотація
bitstream/NAU/21164/1
  Детінізація національної економіки як складова соціально-економічних реформ: світовий досвід та виклики для україни біла Світлана Олексіївна
bitstream/NAU/28267/1
  Забезпечення розвитку авіатранспортної діяльності україни іноземними інвестиціями мединець н. Г
bitstream/NAU/16124/1
  Сучасні перспективи розвитку транспортної галузі України Анотація
bitstream/NAU/12642/1
  43. Шмулявцев В. В
bitstream/NAU/27944/1
  Колеснікова О. І
bitstream/NAU/17513/1
  Омельченко Г. В., асистент, Вєлікян Л. А
bitstream/NAU/14335/1
  Білоусов В. М

  1. Для проведення вступних випробувань до аспірантури у 2017 році затвердити склад предметних комісій
bitstream/NAU/18491/4
  Програма навчальної дисципліни «Технології проектування комп’ютерних систем»
bitstream/NAU/19325/1
  Робоча навчальна програма навчальної дисципліни
wp-content/uploads/2017/03
  Запрошуємо Вас узяти участь у роботі ХХIV міжнародної
site/variables/docs/pk/Кваліфікації
  Інженер-електронік
bitstream/NAU/19680/1
  Огида як конституентний компонент жанротвірного регістру літератури жахів у площині перекладу
bitstream/NAU/21628/1
  Проблеми та перспективи підготовки полікультурного багатомовного фахівця в умовах єдиного освітнього простору: Міжвузівський круглий стіл: 7 грудня 2007 р. (с. 51-53) Кузнєцов Василь Олексійович
bitstream/NAU/34494/1
  045) Леся Пилипівна Халецька
bitstream/NAU/29906/1
  Попова ю. В., студентка магістратури Навчально-наукового інституту Міжнародних відносин Національного авіаційного університету аналіз інтернет-торгівлі в глобальному середовищі
bitstream/NAU/15288/1
  Вінтонів Х. М., м. Івано-Франківськ кандидат історичних наук
bitstream/NAU/29575/1
  Ннімв нау, м. Київ, Україна Лиховід Іван Валерійович
bitstream/NAU/20227/1
  М. Київ Інтернет – навчання студентів як педагогічний феномен
bitstream/NAU/29908/1
  Інформації про стан закордонного ринку транспортних послуг. Ключові слова: Глобальна транспортна система, логістика, експедиторська компанія. Ричка М. А
bitstream/NAU/19323/1
  І.І. Тюрменко експертна оцінка структури та змісту веб-сайтів архівних установ україни у статті йдеться про зміст експертної оцінки, яка використовувалась у процесі моніторингу веб-сайтів архівних установ для вирішення
bitstream/NAU/33648/5
  Система менеджменту якості навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Інженерна графіка» галузь знань: 14 «Eлектрична інженерія»
bitstream/NAU/19801/4
  Кафедра комп’ютерних інформаційних технологій
bitstream/NAU/29468/1
  Практикум для студентів напряму підготовки 051401 «Біотехнологія»
images/content/nauk_metod_center/shkola_novator_arhiv
  Всеукраїнський науково-практичний семінар «Координація науково-методичної роботи закладів післядипломної педагогічної освіти в умовах єдиного інформаційно-освітнього середовища»
nas/www/Ua/ScienceUnivers/nauka/2
  Пропозиції стосовно реформування
bitstream/NAU/36354/9
  Методичні рекомендації з виконання домашньої роботи з дисципліни
bitstream/NAU/36354/7
  Конспект лекцій з дисципліни «Забезпечення прав людини І громадянина в інтернет-просторі»
programs/naukovo-teh/2014
  Програма з основ комп’ютерної графіки Основний рівень пояснювальна записка
bitstream/NAU/17839/1
  Новації на ринку експрес-перевезень та логістики україни
nas/www/Ua/ScienceUnivers/nauka/3
  Фактологічні аргументи з життя науки
nas/www/Ua/ScienceUnivers/nauka/6
  Пропозиції стосовно реформування
directory bitstream NAU