Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка

image/data/file/doc
  Австрія – країна з високим рівнем життя
data/kafedra/test5/укр/біологія/4к
  Математичні методи в біології
data/files
  Умови проведення конкурсу
data/kafedra/internal/informatika/zbtest/Стоматологічний факультет/2 курс/ЄСКГ/Сучасні технології обробки, аналізу та представлення інформації
  Модуль Сучасні технології обробки, аналізу та представлення інформації. Текстові тестові запитання
uploads
  Договір № про надання послуг підключення до мережі Інтернет абонент
datas/upload/files
  Н. В. Базелюк // Наука І освіта. 2012. № С. 13-16. Бібліогр.: 15 назв. Текст статті доступний також в Інтернеті, в архіві наукових публікацій бази даних „Наукова періодика України Національної бібліот
data/kafedra/internal/med_biologia/zbtest/Стомат/стоматологія/1 курс/Медична біологія/Біологічні особливості
  Тести модуль 1 Біологічні особливості життєдіяльності людини
data/normativ/000/000/62880
  Порядок опрацювання інформації, яка надходить на сервіс
data/uploads
  Робоча програма навчальної дисципліни автоматизація фізичних досліджень.
data/kafedra/internal/informatika/zbtest/фармацевтичний факультет/1 курс/ітф/сучасні технології обробки, аналізу і представлення інформації
  Модуль Сучасні технології обробки, аналізу І представлення інформації. Текстові тестові запитання
data/kafedra/test5/укр/медичний факультет/1 курс
  Медичний факультет
data/kafedra/test3/Українська/медичний/1 к
  Інформації про навколишнє середовище; B. для сприйняття світла; C. для обміну інформацією; D. для отримання інформації про навколишнє середовище І сприйняття світла; E. немає правильної відповіді. Answer: D
data/material/000/126/181206
  Порядок заповнення уточнюючого розрахунку з податку на прибуток підприємств
data/ukr/Materialij_po_navchannu_pakynok_11
  Реферат з предмету: «Проектування систем захисту інформації» «Схеми підключення мережевих екранів»
data/kafedra/test3/Українська/медичний/2 к
  Медична інформатика
data/kafedra/theacher/endoscop_fpo/hfpo_procaylo/Українська/Лекцiї
  Асептичні некрози кісток
data/kafedra/internal/micbio/zbtest/фармацевтичний факультет/3 курс/мікробіологія з основами імунології/спеціальна мікробіологія
  Модуль 2 Спеціальна мікробіологія Текстові тестові завдання
uploads
  Договір № про надання інформаційних послуг абонент
data/kafedra/test3/Українська/фармацевтичний/3 к
  Якою літерою позначають в спектрофотометрії оптичну густину згідно вимог дфу?
data/ukr/IJnfo_dlya_stydenta__29
  Ринкове середовище господарювання підприємств та організацій
data/ukr/Materialij_po_navchannu_pakynok_4
  Вибір ресторанного господарства
data/bib/Paralelni_ta_rozpodileni_obchijslennya
  Лекція №1 Паралельні та розподілені обчислення Мета курсу
datas/upload/files
  Освіта. Виховання. Навчання богдан, Світлана Калениківна
data/material/000/083/125361
  Реєстраційна заява суб'єкта індустрії програмної продукції як суб'єкта, який застосовує особливості оподаткування
data/uploads/lection
  1. Вступ в машинне навчання
data/kafedra/test5/укр/фармацевтичний факультет/4 курс
  C. Програма D. Транслятор
tl_files/data/files
  Найбільш важливі виставкові заходи, що проводитимуться компанією ite uzbekistan в Узбекистані у 2015 році
data/files
  Довідка про результати перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади"
data/material/000/192/262404
  Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги Суб'єкт надання адміністративної послуги Державна фіскальна служба України Головні управління дфс в областях та м. Києві
  Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги Суб'єкт надання адміністративної послуги Державна фіскальна служба України Державні податкові інспекції Місце надання адміністративної послуги
data/uploads/lectures
  6. Мова та історія. Порівняльно-історичне мовознавство
data/uploads/products/price
  Цифрові вимірювальні комплекси Vernier для кабінету природничо-математичного циклу
data/ukr/Materialij_po_navchannu_pakynok_4
  Звіт по курсовому проекту: ст., рис., посилань, додатків
data/kafedra/internal/fiz_reabil/zbtest/uk/Стоматологічний факультет/3 курс/Фізична реабілітація та спортивна медицина
  Показаннями до призначення лфк у стоматологічнійклініці є : Порушенняфункціїміміки, мови, дихання, зору, слуху
data/ukr/Ekonomika_pidprijjemnijctva
  “Основні напрямки розвитку науково-технічного прогресу”
data/ukr/Matematijka/Rozdil_1
  Комплексні числа Означення уявної одиниці. Розширення множини дійсних чисел. Поняття про комплексне число
data/kafedra/internal/pharma_2/zbtest/фармацевтичний факультет/2 курс_2 курс_2 course/аналіт хімія_Analytical chemistry/кількісний аналіз_Quantitative analysis
  Виберіть промивну рідину для промивання кристалічного осаду з високою розчинністю
data/material/000/067/108311
  Правила перетину кордону Чернігів 2013 Актуальна інформація для громадян, які планують поїздку за кордон
data/material/000/061/100122
  Перелік товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей громадян, і не підлягають оподаткуванню
data/rus/Zvitij_z_praktijkij
  Загальні принципи компонування. Компонувальники І принципи їх роботи
data/kafedra/test3/українська/медичний/5 к
  Яке з перерахованих тверджень вірне?
data/material/000/132/189449
  Податковий компроміс тези виступу на кущовому семінарі 17. 03. 2015 Сергія Івановича Гришка
data/kafedra/theacher/philosophy/meinf_soroka/українська/рекомендацiї при пiдготовцi до практичних занять
  Елементи квантової біофізики Елементи квантової механіки Хвильові властивості частинок. Гіпотеза де Бройля
data/rus/Menedjment
  Закон збереження енергії для зовнішнього фотоефекту
Kurs3
  Сутність поняття валюта.(Широке та вузьке розуміння. Що забезпечує?)
data/material/000/143/202618
  Шановні учасники !
data/kafedra/test5/укр/фармацевтичний факультет/4 курс
  Інформаційні технології у фармації
data/ukr/IJnfo_dlya_stydenta__2
  1. Лабораторія знаходиться далеко від міста, поблизу є шосе, навколо ліс, на відстані 500 м немає жодної будівлі чи установи
data
  Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг редакція 5
data/ukr/Materialij_po_navchannu_pakynok_8
  Інформаційна політика україни
data/kafedra/test3/українська/стоматологічний/2 к
  Медична інформатика
data/kafedra/test3/Українська/медичний/2 к
  Програма це: A. це кількість розрядів у двійкових числах
data/rus/Metodijchni_rekomendaciji
  Зміст Вступ Загальна характеристика транспортних sdh-мереж
data/kafedra/internal/informatika/zbtest/Медичний факультет/2 курс/Медична інформатика/2-Медичні знання та прийняття рішень в медицині/Українська
  Модуль Медичні знання та прийняття рішень в медицині. Текстові тестові запитання
data/ukr/Geografiya_fizijchna
  Технічна частина Коротка фізико-географічна і економічна характеристика району
Naukova_robota/data/Konkursu/2015-2016/intel/Portfolio_Molodetska_Anastasiy/metod_komplex/plan_proektu
  План навчального проекту
data/rus/Fizijka
  Windows. Провідник. Текстовий редактор WordPad
data/ukr/IJnfo_dlya_stydenta__25
  Програма, що представляється, була написана для полегшення засвоєння студентами основної частини учбового матеріалу з дисципліни "Локальні тк мережі"
data/ukr/IJnfo_dlya_stydenta__8
  Аналіз паралельного інтерфейсу з dsp-процесорами: читання даних з
data/files
  Публічна інформація
data/kafedra/internal/medic_fpo_1/rob_prog/Сімейна медицина/План-конспекти лекцiй/Reanimation
  Розрізняють наступні види шоку : токсико-інфекційний; травматичний; дегідратаційний; анафілактичний; геморагічний; кардіогенний
image/data/file/doc
  Екологічна сфера
data/files
  М. Рожище Договір №
data/uploads
  Робоча програма за тверджена на засіданні кафедри прикладної фізики
data/ukr/Materialij_po_navchannu_pakynok_2
  Моделювання та чисельний аналіз систем масового обслуговування зі швидкозмінними в часі характеристиками
data/kafedra/theacher/philosophy/medinf_diduh/українська/рекомендацiї при пiдготовцi до практичних занять
  Рентгенівське та радіоактивне випромінювання Історія відкриття Х променів
data/bib/Dijscijplinij/Proektyvannya_zasobiv_zahijsty_informaciji_v_komputernijh_merejah
  Методичні вказівки до лабораторної роботи №1 з курсу "Проектування засобів захисту інформації в комп’ютерних мережах" для студентів напрямків 091501, 091501 "Комп’ютерні системи та мережі"
Kurs1
  Одеський державний
data/ukr/Komputerni_naykij/Rozdil_1
  Про процесори
data/ukr/Komputerni_naykij
  Апаратні засоби та операційна система персональних комп'ютерів фірми ibm змiст
uploads/images
  Договір № про надання доступу до мережі Інтернет абонент
data/uploads
  Робоча програма навчальної дисципліни впп 7 «Електронна комерція»
data/kafedra/internal/informatika/zbtest/Стоматологічний факультет/2 курс/Медична інформатика/Медичні знання та прийняття рішень в медицині
  Модуль Медичні знання та прийняття рішень в медицині. Текстові тестові запитання
data/kafedra/internal/informatika/zbtest/Медичний факультет/2 курс/Медична інформатика/1-Основи інформаційних технологій в системі охорони здоровя/Українська
  Модуль Основи інформаційних технологій в системі охорони здоров’я. Обробка та аналіз медико-біологічних даних. Текстові тестові запитання
data/rus/Fizijka
  Підсилювачем
data/info/LegislativeBase
  В. Г. Кремень 20 грудня 2000р. Концепція
image/data/file/doc
  Юлія павленко міні-реферат
directory data