Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка

sites/default/files
  Тендерна документація (придбання товарів)
sites/default/files/content/News/09_2014/Davidchuk
  К. О. Маковейчук Електронна комерція
sites/default/files/files/Priimalna/2016/Programy5kurs2016/fv
  Пояснювальна записка метою вступного випробовування з інформатики та методики її викладання є оцінювання теоретичної І практичної підготовки абітурієнта з основних розділів інформатики та методики викладання інформатики
sites/default/files/content
  Інспекція з питань підготовки та дипломування моряків
sites/default/files
  Перелік дисциплін, з яких проводяться вступні випробування для вступу на навчання за опп підготовки спеціалістів, магістрів
sites/default/files/imce
  Організація І ведення секретного діловодства та зберігання секретних документів
sites/default/files
  Розробки веб-додатків на Microsoft Visual Studio
sites/default/files/content/News/09_2014/Shershneva
  Навчальний посібник для студентів напряму підготовки 140103 «Туризм» денної та заочної форм навчання
sites/default/files/imce/resultat/Vakansi/LVIV
  Посадові обов’язки
sites/default/files/imce
  І. Загальні положення терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів
sites/default/files/imce/resultat/Vakansi/LUGANSK
  Умови проведення конкурсу
sites/default/files/imce
  Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії
sites/default/files/imce/resultat/Vakansi/KIEV 2/15.08
  Додаток 1 до наказу В. о керівника апарату Березанського міського суду Київської області від 15. 08. 2016 №27/к/к умови проведення конкурсу
sites/default/files/imce
  Додаток 8 до наказу управління Пенсійного фонду України Місті Херсоні від 19. 07. 2016 №127 умови проведення конкурсу
  Умови проведення конкурсу
sites/default/files
  Специфікація обладнання ua1-2016-180. 1
node/83/sites/default/files
  Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій
sites/default/files
  Програмний комітет савчук Петро Петрович, д т. н., професор, ректор Луцького нту тарасенко Володимир Петрович
sites/default/files/images
  Програма «Інформаційні технології в публічну бібліотеку»
sites/default/files/msd
  Інтеграція інформаційних ресурсів — стратегічний напрям забезпечення інформаційних потреб суспільства
sites/default/files/file/1701
  Діюча редакція Статуту Інау пропозиції змін
sites/default/files/file/1007
  Начальнику Департаменту боротьби з кіберзлочинністю та торгівлею людьми мвс україни
?q=system/files/sites/default/files/images
  Додаток інформація про громадські організації та професійні об'єднання сфери інформатизації
sites/default/files
  Інформаційний лист 28–30 травня 2013 року кафедра прикладної лінгвістики Національного університету «Львівська політехніка»
sites/default/files/base_page
  Стратегія розвитку високотехнологічних галузей до 2025 року
sites/default/files/categories/news/20160925
  Про підсумки збирання врожаю ранніх зернових культур та
sites/default/files
  Наукова робота за темою: «формування механізму реструктуризації аеропортів»
  Перелік дисциплін, з яких проводяться вступні випробування для вступу на навчання за опп підготовки спеціалістів, магістрів зі спеціальності «Комп’ютерні системи та мережі»
  Програмування ● Периферійні пристрої
sites/default/files/imce
  Кодекс України про надра; Закон України «Про нафту І газ»
sites/default/files/content/News/09_2014/Lutay
  Конспект лекцій для студентів спеціальності 140101 денної та заочної форм навчання
sites/default/files/attach
  Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації
sites/default/files
  Для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція» ● Опалення ● Вентиляція
  Загальна характеристика роботи
  Оп и пб кол знаков: 13012 Стр из 30. 01. 2013 12: 08
sites/default/files/imce
  Оголошення про проведення відкритих торгів Замовник: Найменування: Державна служба геології та надр України Ідентифікаційний код за єдрпоу: 37536031 Місце знаходження
sites/default/files
  Макроекономіка ● Мікроекономіка ● Операційний менеджмент
  Макроекономіка ● Мікроекономіка ● Операційний менеджмент
  Програма для учнів 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів пояснювальна записка
  Методичні рекомендації по вивченню дисципліни Курс «Біоінформатика» є однією з профілюючих для спеціалізації „Високі технології, яка викладається в семестрі магістратури в обсязі кредитів
  Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 липня 2002 р. N 369
sites/default/files/imce
  До Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби
sites/default/files
  Мацюк тетяна сергіївна
  Програма фахового вступного іспиту на освітньо кваліфікаційний рівень бакалавра
  Перелік дисциплін, з яких проводяться вступні випробування для вступу на навчання за опп підготовки спеціалістів, магістрів зі спеціальності «Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси»
sites/default/files/imce
  Навчально-методичний посібник до самостійного вивчення курсу навчальної дисципліни «Історія держави І права зарубіжних країн»
sites/default/files
  Положення Ці Роз’яснення містять інформацію щодо показників форми державного статистичного спостереження №1-пв (умови праці) (один раз на два роки) "Звіт про умови праці
sites/default/files/imce
  Правила розробки нафтових і газових родовищ I. загальні положення
sites/default/files
  Програма «Інформатика»
  Інструкція з охорони праці №96 при роботі з персональним комп’ютером
sites/default/files/sites/default/files/pdf
  Навчальна програма
sites/default/files
  Розпорядження від 2015 р. № Київ Про затвердження плану заходів з підтримки розвитку індустрії програмної продукції України на 2015 рік
sites/default/files/disser
  Книга І періодика в дисертаційних дослідженнях нЕзалежної України: соціокомунікаційний аспект
sites/default/files
  Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Комп’ютерні системи та мережі»
  Перелік дисциплін, з яких проводяться вступні випробування для вступу на навчання за опп підготовки спеціалістів, магістрів зі спеціальності «Комп’ютерні системи та мережі»
  Бази даних ● Організація комп’ютерних мереж
  Перелік дисциплін, з яких проводяться вступні випробування для вступу на навчання за опп підготовки спеціалістів, магістрів зі спеціальності «Спеціалізовані комп’ютерні системи»
  Методичні вказівки з ознайомлювального читання з української мови як іноземної (початковий рівень) Київ 2013
  Тендер на постачання меблів ua1-2015-1007
sites/default/files/imce/resultat/Vakansi/KIROVOGRAD
  Розпорядження голови Компаніївської районної державної адміністрації " 11 " серпня 2016 №201-р умови
sites/default/files
  Перелік дисциплін, з яких проводяться вступні випробування для вступу на навчання за опп підготовки спеціалістів, магістрів зі спеціальності «Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів»
sites/default/files/docs
  Рішення Одеської міської ради №1337-vii
  Ставки податку на доходи фізичних осіб
sites/default/files
  Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Електричні станції»
sites/default/files/Programs
  Мета та завдання навчальної дисципліни
sites/default/files
  Кудрик Олександр Володимирович Формування стійкості конструкції стіни глибокого котловану
sites/default/files/u17
  Програма кандидатського іспиту зі спеціальності 04. 00. 08 "Петрологія" Загальні питання петрології
sites/default/files/imce
  Загальні умови
sites/default/files/imce/resultat/Vakansi/LUGANSK
  Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» головного державного інспектора відділу державного нагляду у гірничорудній промисловості управління гірничого нагляду Головного управління Держпраці у Луганській
  Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» головного державного інспектора відділу державного нагляду у вугільній галузі управління гірничого нагляду Головного управління Держпраці у Луганській
sites/default/files
  Освіти педагогічних працівників черкаської обласної ради використання хімічних знань при викладанні шкільних предметів
sites/default/files/imce
  1. Обґрунтування необхідності прийняття акта Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження форм звітності щодо обліку запасів корисних копалин»
sites/default/files
  Перелік дисциплін, з яких проводяться вступні випробування для вступу на навчання за опп підготовки спеціалістів, магістрів зі спеціальності «Електричні станції»
  «Створення вихідного матеріалу для селекції ячменю ярого з застосуванням мутагенезу»
  Лекція 1 Сутність життя. Теорії походження життя
sites/default/files/materials
  Наноматеріали І нанотехнології в приладобудуванні
sites/default/files/u18
  Паспорт секції за фаховим напрямом «Математика» Наукової ради мон секція «Математика»
sites/default/files
  Програма співбесіди з української мови як іноземної для іноземців та осіб без громадянства
  Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 6 травня 2008 р. N 95
  Примірна інструкція
  Перелік дисциплін, з яких проводяться вступні випробування
  Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Електропобутова техніка»
  Для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Обладнання електронної промисловості» ● Гідравліка, гідро- та пневмоприводи
sites/default/files/materials
  Практична робота №8 Архіватори. Існуючі методи архівації. Мета роботи
sites/default/files
  Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
sites/default/files/attachment/2017/opportunity/5370
  Інформації щодо грантів та стипендій, конкурсів, форумів та конференцій, літніх та зимових шкіл, тренінгів та семінарів за кордоном! Реєструйтеся на сайті та регулярно отримуйте нові анонси! Тематика семінару
sites/default/files
  Комерційна пропозиція з придбання торгівельного центру в Рівненській обл
sites/default/files/doc/2012
  Довідка щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку Чернівецької області за 2012 рік в частині дорожнього господарства та Програми розбудови дорожньої мережі Чернівецької області
sites/default/files/imce/resultat/Vakansi/Chernigov
  В о. начальника Чернігівської митниці дфс
sites/default/files
  Вступних фахових випробувань
sites/default/files/imce
  Оголошення про проведення відкритих торгів Замовник: Найменування: Державна служба геології та надр України Ідентифікаційний код за єдрпоу: 37536031 Місце знаходження
sites/default/files
  Представництво мом в Україні вул
  Представництво мом в Україні вул
  Тендерна документація (придбання товарів)
sites/default/files/imce
  Н. С. Ніколаєва документація конкурсних торгів для підготовки пропозицій конкурсних торгів щодо закупівлі: згідно з Державним класифікатором продукції та послуг дк 16: 2010 затвердженим наказом Держспоживстандарту від 11 жовтня 2010 р
sites/default/files
  Перелік дисциплін, з яких проводяться вступні випробування для вступу на навчання за опп підготовки магістрів зі спеціальності «Системи штучного інтелекту»
  Перелік дисциплін, з яких проводяться вступні випробування для вступу на навчання за опп підготовки магістрів зі спеціальності «Управління проектами
  Рубрика «Інструкції з оп І пб»
  Стратегія розвитку високотехнологічних галузей до 2025 року
?q=system/files/sites/default/files/images
  Методичні рекомендації щодо створення та діяльності центрів трансферу технологій загальні положення
sites/default/files
  Пірумов Андрій Євгенович
  Курс «Сучасні технології аналізу даних в природничих науках»
sites/default/files/Files
  Програма вступного випробування Підготовки доктора філософії Галузі знань 19 «Архітектура та будівництво»
sites/default/files/article_attachments
  Державний комітет україни з нагляду за охороною праці
sites/default/files
  Засідання навчально-методичної ради від 22. 06. 2016 р
  Моніторингу технічного стану магістральних трубопроводів
sites/default/files/imce
  В. М. Бенько документація конкурсних торгів для підготовки пропозицій конкурсних торгів щодо закупівлі: Геологорозвідувальні роботи з розвитку мінерально-сировинної бази Процедура закупівлі – відкриті торги
sites/default/files
  Блок II. Залучення інвестицій у розвиток сонячної та вітряної енергетики в Україні
  Голова вченої ради С. П
sites/default/files/imce
  Про затвердження Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України
sites/default/files
  Розділ 3 геолого-геохімічні особливості територій досліджень
  Відзив офіційного опонента доктора геологічних наук, професора Деревської К.І. на дисертаційну роботу Цільмак Оксани Василівни «Мінералого-геохімічна модель Бобриківського золоторудного родовища»
sites/default/files/imce/resultat/Vakansi/ODESSA
  Наказ дпі у Приморському районі м. Одеси
sites/default/files/info_kartka
  Картка адміністративної послуги Видача дозволу на зняття та перенесення ґрутового покриву
sites/default/files
  Тов, в особі, який діє на підставі Статуту, іменоване надалі
sites/default/files/imce
  Наказом Відділу Держгеокадастру в Артемівському районі Донецької області від 13 липня 2016 р. №64
sites/default/files/content/News/09_2014/Palaguta/Inf_1k
  Інформатика конспект лекцій для студентів напрямів підготовки «Обліу І аудит»
?q=system/files/sites/default/files/images
  Закон України "Про основні засади розбудови інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки", інші нормативно-правові акти, відповідно до яких держава створює умови для розбудови інформаційного суспільства в Україні
sites/default/files/1_nmz/prog_vstup_vuprob/1_kurs
  Програма вступного іспиту з географії
sites/default/files
  Перелік дисциплін, з яких проводяться вступні випробування для вступу на навчання за опп підготовки спеціалістів, магістрів зі спеціальності «Енергетичний менеджмент»
sites/default/files/file/1609
  Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж»
sites/default/files
  Примірна інструкція з охорони праці для електрослюсаря-монтажника підземного гірничопрохідницького устаткування, зайнятого на монтажі та демонтажі прохідницьких комплексів при будівництві метрополітенів
  Надалі – "Товариство"
  Наказ №91 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 березня 2012 р за №350/20663 Про внесення змін та доповнень до Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів
sites/default/files/files
  1 Складено перелік об’єктів, що потребують відновлювальних робіт
sites/default/files/file/1703
  "Реформи галузі інформаційно-комунікаційних технологій та розвиток інформаційного простору України", схвалених постановою Верховної Ради України від 31. 03. 2016 №1073-viii
sites/all/sites/default/files/files
  Додаток до рішення нкрзі від 18. 10. 2012 №523 проект
sites/default/files
  Дисертації: «Удосконалена модель розпізнавання артефактів слабко структурованої української природної мови», науковий керівник дисертації Маслянко Павло Павлович, канд техн наук, ст наук співроб
sites/default/files/exchange
  Оптична геоінформаційно-енергетична мережа із розподіленими світловими джерелами енергії Галузь можливого застосування опв
sites/default/files/imce/resultat/Vakansi/ODESSA
  Умови проведення конкурсу на заміщення вакантної посади головного державного інспектора відділу інформаційних технологій Державної податкової інспекції у Малиновському районі м. Одеси Головного управління дфс в Одеській області
sites/default/files
  Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Апаратура радіозв’язку, радіомовлення І телебачення»
?q=system/files/sites/default/files/images
  Розпорядження від № Київ Про схвалення Концепції Державної цільової науково-технічної програми
sites/default/files
  Перелік дисциплін, з яких проводяться вступні випробування для вступу на навчання за опп підготовки спеціалістів, магістрів зі спеціальності 05010301 «Програмне забезпечення систем»
sites/default/files/1_nmz/prog_vstup_vuprob/6_spivbesida
  Програма вступного випробування у формі співбесіди
sites/default/files/file/1702
  Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж»
sites/default/files/disser
  "16" у країнська кирилична рукописна книга
?q=system/files/sites/default/files/images
  Звіт про діяльність Державного комітету України з питань науки, інновацій та інформатизації у 2010 році Київ 2011 зміст І
sites/default/files
  Програма вступних випробувань для зарахування на навчання за освітньо-професійною програмою бакалавра за напрямом підготовки
sites/default/files/materials
  Питання до модульних контролів з дисципліни «Крос-платформові мови програмування» Модульний контроль 1
sites/default/files/files
  Київський обласний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги Адреса
sites/default/files/imce
  Документація конкурсних торгів
?q=system/files/sites/default/files/images
  Кабінет міністрів україни
sites/default/files
  Елементи електронних пристроїв ● Основи електронної схемотехніки ● Сенсори в мехатроніці
  Основний виклад вступ до спеціалізацій «Геотехнічне І підземне будівництво»
sites/default/files/dogovor
  Витяг із Інструкції з оформлення актів розмежування балансової належності електромереж та експлуатаційної
sites/default/files/dogovor/1_3
  Договір про спільне використання технологічних електричних мереж №
sites/default/files
  28 лютого 2014 року програм и вступних випробувань з фахових дисциплін для вступу на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів І магістрів спеціальностей інституту хімії та хімічних технологій
sites/default/files/imce/resultat/Vakansi/HMELNICKI
  Розпорядження голови районної державної адміністрації 11. 08. 2016 №87/2016-р/к умови проведення конкурсу на заміщення вакантної посади категорії
sites/default/files/msd
  Київ 2004 Від розробників
sites/default/files
  Відповіді та коментарі щодо загальних та технічних вимог щодо тендеру ua20-2015-021 Позиція ua20-2015-021. 5, Пам’ять ddr3 з яким пристроєм (сервер або компьютер) ця пам’ять буде використовуватись?
sites/default/files/file/1509
  Euroispa рада Європи Керівні принципи у сфері прав людини для інтернет-провайдерів Розроблені Радою Європи у співпраці з Європейською асоціацією інтернет-провайдерів
sites/default/files/2018-05
  Бабич богдана Миколаївна народилася 24 червня 1978 р, в Житомирі, проживає в Києві Освіта
sites/default/files/docs
  Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання Всі заходи першого розділу Інвестиційної програми пат «чернігівобленерго»
sites/default/files
  Топ-компанії волині знаходять кращих фахівців у луцькому нту
sites/default/files/file/1704
  Рішення 2-23 З’їздів Інау план роботи на 2016 р. Київ 2017 зміст вступ основні напрями роботи у 2016 9
sites/default/files
  Обрунтування методу для ефективного керування при руйнуванні в’язких скельних гірських порід
  Рішення № Про порядок денний проект пленарного засідання ІV сесії Київської міської ради
sites/default/files/wplan_embed
  Виконання плану роботи Луганської обласної державної адміністрації на II квартал 2018 року
sites/default/files/collections
  Програма бізнес-стажування для фахівців з України за напрямком «Холодна ланка поставок»
sites/default/files/file/1804
  Рішення 4 З’їзду Інау план роботи на 2017 р. Київ 2018 зміст вступ основні напрями роботи у 2017 11
sites/default/files/professional_competitions/Створити Професійні конкурси/document
  Відділ освіти Маневицької райдержадміністрації Загальноосвітня школа І-ІІІ ст с. Рудники
directory info cpu sites