Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка

jspui/bitstream/NAU/19248/1
  Розробка додатків для Windows Runtime (Windows 8)
jspui/bitstream/123456789/1312/2
  Ознайомлення з сучасними промисловими контролерами на прикладі pc-сумісного контролера w-8737-g
jspui/bitstream/123456789/841/1
  О. А. Поцулко історія української культури
jspui/bitstream/123456789/136/1
  Лабораторний практикум
jspui/bitstream/123456789/3726/1
  І. Я. Зеленьова (к т. н., доцент), А. С. Лаврик
jspui/bitstream/123456789/201/1
  Астахова В. І. Наукові дослідження у приватних внз: перші досягнення, перспективи / Валентина Астахова // Вища освіта України. – 2003. – № – C. 22–27
jspui/bitstream/6789/1258/1
  Зміст чинних навчальних програм професійної підготовки вчителів англійської мови у бельгії
jspui/bitstream/123456789/426/1
  Олійник в. Ф. Основи теорії І практики комп’ютерного аранжування музичних творів з використанням програми cubase sx 3
jspui/bitstream/6789/2940/1
  Медіасоціалізуючий вплив комп’ютерних технологій на молоде покоління анотація
jspui/bitstream/6789/3047/1
  Вікторія Валюк особливості застосування комп’ютерних моделей в шкільному курсі хімії постановка проблеми
jspui/bitstream/6789/5334/1
  Коробань Оксана Валеріївна (Умань, Україна)
jspui/bitstream/123456789/5340/1
  Рішення підвищення транспортування сипких матеріалів малогобаритним камерним живильником
jspui/bitstream/123456789/7333/3
  Розвиток bancassurance: досвід європейських країн та україни
jspui/bitstream/123456789/5278/1
  Панасюк П. А. Особливості використання компенсуючих пристроїв в системах електропостачання промислових підприємств україни
jspui/bitstream/123456789/4399/1
  Кирисов І. Г. Оцінка ефективності використання конденсаторних установок в сеп промислових підприємств україни
jspui/bitstream/NAU/20905/1
  Інна Ковалинська старший викладач, м. Київ Проблеми впровадження компетентнісного підходу
jspui/bitstream/123456789/17/2
  Навчальний посібник для підготовки бакалаврів у галузях знань «Економіка та підприємництво»
jspui/bitstream/123456789/20304/1
  Особливості фінансового стану підприємств машинобудівної галузі донецького регіону
jspui/bitstream/123456789/13371/2
  Афанасьєв Б. В. старший викладач кафедри менеджменту двнз «Українська академія банківської справи Національного банку України»
jspui/bitstream/123456789/704/1
  Рекреаційнагеографі я письмові консультації
jspui/bitstream/123456789/4353/1
  Юрченко А. А. Удосконалення розкрійного виробництва завдяки застосуванню безнастільного методу розкрою
jspui/bitstream/lib/5643/1
  Компліментарність конституційних запозичень та закономірності розвитку конституціоналізму в Україні
jspui/bitstream/123456789/968/1
  Лабораторна робота пристрій та принцип дії поршневого компресора
jspui/bitstream/123456789/5225/1
  Канюк Г.І., Чернюк А. М., Ключка Е. П перспективи розвитку газотранспортної системи україни
jspui/bitstream/123456789/3795/1
  Бондаренко М. А., Макаренко А. Ю розробка синтаксису опису мета об’єктних таблиць orm-системи вихідні передумови
jspui/bitstream/123456789/1020/1
  Формування комунікативної компетентності майбутнього вчителя початкових класів в умовах педагогічного коледжу
jspui/bitstream/123456789/1314/1
  Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів усіх форм навчання спеціальності «Економіка підприємства»
jspui/bitstream/123456789/4145/1
  Котенко Н. А. Утворення класів з використанням об’єктно-орієнтованого принципу спадкування для дисципліни «основні напрямки розвитку та інновації в галузі» Постановка задачі
jspui/bitstream/123456789/2832/3
  А. О. Бойко двнз «Українська академія банківської справи нбу» Теоретичні основи та практичний досвід забезпечення фінансової стійкості страхової компанії
jspui/bitstream/123456789/1607/1
  М. Хмельницький, Україна Професійна компетентність майбутніх учителів в системі профільного навчання старшокласників Постановка проблеми
jspui/bitstream/123456789/919/1
  У. В. Гудима, кандидат фізико-математичних наук, доцент, Ю. В. Гнатюк
jspui/bitstream/123456789/13427/2
  Проблеми правового регулювання мережевого маркетингу: зарубіжний та вітчизняний досвід
jspui/bitstream/123456789/10855/1
  А. С. Боженко, аспірант двнз “Українська академія банківської справи нбу”
jspui/bitstream/123456789/10246/2
  Нагляд за перестраховою діяльністю як протидія потенційним ризикам на основі мережевого планування
jspui/bitstream/123456789/62/3
  Розрахунок І побудова сітьової моделі планування І управління в дистанціях сигналізації та зв’язку
jspui/bitstream/123456789/9056/1
  Даний пакет прикладних програм має ряд переважних можливостей
jspui/bitstream/123456789/10547/1
  Удосконалення методичного забезпечення оцінки фінансової стійкості банку
jspui/bitstream/123456789/11929/1
  Удосконалення механізму управління фінансовою стійкістю банку
jspui/bitstream/123456789/1784/1
  Апв нааа україни м. Полтава
jspui/bitstream/123456789/528/1
  Копейкін Д. Л., студент 1 курсу економічного факультету Науковий керівник
jspui/bitstream/123456789/781/1
  Хахалін В. Ю., студент (Донізт)
jspui/bitstream/123456789/9571/1
  Кластеризація структур розподільних електричних мереж напругою 10 кВ
jspui/bitstream/123456789/9370/3
  38. Аналіз та оптимізація виробничих процесів підприємства з використанням карт Кохонена
jspui/bitstream/123456789/1530/3
  Впроваджнння концепції “мережевий персональний компьютер в навчальний процес
jspui/bitstream/123456789/4148/1
  Кучінка Р. В. Застосування модулярної системи числення для створення відмовостіких керуючих обчислювальних комплексів асу тп енергоблоків
jspui/bitstream/123456789/5289/1
  Ташликович А. М. Вплив умов праці на ефективність системи «людина-комп´ютер-середовище»
jspui/bitstream/123456789/10815/1
  О. С. Журавка, канд екон наук, двнз “Українська академія банківської справи нбу”
jspui/bitstream/123456789/2898/3
  Формалізація впливу перестрахування на рівень платоспроможності страхової компанії Постановка проблеми
jspui/bitstream/123456789/10901/1
  О. В. Ковальчук, аспірант Львівської комерційної академії
jspui/bitstream/123456789/1461/3
  Транснаціональні корпораці
jspui/bitstream/123456789/3418/1
  Вплив іноземного капіталу на розвиток страхового ринку України Анотація
jspui/bitstream/6789/829/1
  Становлення та розвиток страхового ринку в україні
jspui/bitstream/123456789/11093/1
  Людмила кулішенко
jspui/bitstream/123456789/10588/2
  Удосконалення механізму розробки та реалізації кредитної політики банку
jspui/bitstream/123456789/14462/1
  Редагування медіатексту в умовах кросмедійності за матеріалами Газети по-українським
jspui/bitstream/123456789/4659/1
  Практика використання Інтернет-маркетингу
jspui/bitstream/123456789/2589/1
  Павленко Олена Олександрівна
jspui/bitstream/123456789/14658/1
  «Створення веб-додатку для організації аудіо потоків»
jspui/bitstream/123456789/3031/1
  Електронний трейдинг – теорія чи практика для біржової торгівлі україни
jspui/bitstream/6789/2947/1
  75. С. І. Семчук кандидат педагогічних наук
jspui/bitstream/123456789/5858/1
  Rubashka1.docx [Компакт-касета]
directory jspui