Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка

portal/static
  Пояснювальна записка до бакалаврської дипломної роботи на тему
  Розрахунок витрат на розробку модифікованого алгоритму 77
  1Аналіз існуючих реалізацій та вибір алгоритму роботи системи 8
  Вступ актуальність теми дослідження
  Розрахунок втрат при передачі інформації по безпровідному каналу 48
  Методи І засоби сучасного відображення зорової інформації для покращення асоціативного сприйняття при вивченні іноземної мови
  Розробка веб-додатку з імітаційного моделювання обчислювальних систем
  1 аналіз предметної області 4
  Методи І засоби сучасного відображення зорової інформації для покращення асоціативного сприйняття при вивченні іноземної мови
  1 етапи проектування web-сайтів 6
  1 аналіз сучасних принципів побудови комп'ютерних мереж
  Пояснювальна записка до дипломної роботи бакалавр (освітньо-кваліфікаційний рівень) на тему: «Розробка програмного додатку для вивчення іноземної мови»
  Актуальність теми
  Пояснювальна записка до магістерської кваліфікаційної роботи магістра
  О. Г. Лісовий дослідження радіовимірювальної системи передачі потоку відеозображення на основі одноплатних мікрокомп’ютерів
  Інформаційна технологія розподілу часу розробки програмних продуктів
  Інформаційна технологія розпізнавання зображень на основі нейро-нечіткої мережі
  Пояснювальна записка до бакалаврської дипломної роботи програмний модуль для розподілу часу розробки програмних продуктів на основі генетичних алгоритмів
  Розробка клієнтської частини автоматизованої системи розподілу паливних та фінансових ресурсів
  «Характеристика інформаційних технологій на прикладі системи комп'ютерної алгебри Mathcad»
  Перелік скорочень
  Обґрунтування вибору методу розпізнавання контурного зображення
images/Portal/Kafedra_vnutrishnoi_medycyny_1/Medychnyj_fakultet_2/Likuvalna_sprava/V_kurs/Klinichna_imunologiya_ta_alergologiya/Metodychni_rekomendacii_/dlya_vykladachiv/Ukrai_ns_ka
  Методичні вказівки для проведення заняття зі студентами Практичне заняття №1
portal/static
  Розробка інтелектуального модуля для автоматизованої обробки цифрових фотографій
  «Математичні моделі паралельно-ієрархічних мереж та їх комп’ютерне моделювання»
  Необхідність розробки технічного рішення 9
images/Portal/Kafedra_himii_farmacevtychnogo_fakultetu/Farmacevtychnyj_fakul_tet/Ochna_forma_navchannya/II_kurs/Organichna_himiya
  Методичні вказівки для студентів до практичних занять заняття №1 Тема: Основи будови органічних сполук. Техніка безпеки. Ізомерія, номенклатура, класифікація органічних сполук
images/Portal/Kafedra_himii_farmacevtychnogo_fakultetu/Farmacevtychnyj_fakul_tet/Zaochna_forma_navchannya/II_kurs/Organichna_himiya
  Навчально-методичний
files/ntu/tvorchi
  Застосування комп’ютерних технологій під час вивчення ядерної фізики
portal/static
  Зв’язок роботи з науковими програмами
  Магістерська кваліфікаційна робота присвячена розробці інформаційної технології індивідуального ранжування текстів на основі інтелектуального модуля категоризації для покращення методу рекомендацій фільтрації вмісту
  Захист даних в «хмарних» технологіях комп’ютерних обчислень
  Методи та засоби дослідження комп’ютерних інцидентів
  Сьогодення без інтернету це навіть важко уявити
  Автентифікація з використанням нейромереж. Анотація
  2 розробка та аналіз програмної реалізації
  Перелік умовних позначень
portal/f/mv
  Положення про архітектурно-містобудівну раду при управлінні містобудування та архітектури департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради, її склад та визнання деяких рішень такими
images/Portal/Kafedra_himii_farmacevtychnogo_fakultetu/Farmacevtychnyj_fakul_tet/Ochna_forma_navchannya/II_kurs/Fizychna_ta_koloi_dna_himiya
  Зміст І. Фізична хімія
images/Portal/Kafedra_himii_farmacevtychnogo_fakultetu/Farmacevtychnyj_fakul_tet/Zaochna_forma_navchannya/III_kurs/Fizychna_ta_koloi_dna_himiya
  Частина І івано-Франківськ – 2016 передмова
images/Portal/Kafedra_vnutrishnoi_medycyny_1/Medychnyj_fakultet_2/Likuvalna_sprava/V_kurs/Klinichna_imunologiya_ta_alergologiya/Metodychni_rekomendacii_/dlya_vykladachiv/Ukrai_ns_ka
  Методичні вказівки для проведення заняття зі студентами Практичне заняття №2 «Головний комплекс гістосумісності. Імунологічні методи доcлідження. Вікова імунологія»
portal/static
  1. Підходи до організації паралельних обчислень. Програмна модель gpgpu, архітектура cuda. Gpgpu англ. General-purpose graphics processing units — «gpu загального призначення»
  Романюк О. Н., Даньковська О. В., Вяткін* С. І
  Метод та засіб хешування із зав’язуванням блоків даних
  2 програмна частина
images/Portal/Kafedra_hirurgii_stomatologichnogo_fakultetu/fakul_tety/medychnyj_koledzh/fel_dshera/Krok_baza_2013/Fel_dshery
  Крок М. Лікувальна справа
images/Portal/Kafedra_hirurgichnoi_stomatologii/Stomatologichnyj_fakul_tet/Stomatologiya/4_kurs/Diagnostyka_zahvoryuvan__SNSCHS_i_slynnyh_zaloz
  Тематичний план практичних занять з дисципліни (курс за вибором) «Сучасна діагностика захворювань скронево-нижньощелепного суглоба та слинних залоз»
portal/static
  Технічне завдання на виконання магістерської кваліфікаційної роботи
  Здійснено тестування розробленого модуля та проаналізовано його роботу
  Кодовий замок на логічних елементах. Пояснювальна записка Літ
  Мета дослідження Метою роботи є розробка оптоімітансних логічних елементів, а також дослідження роботи та характеристики логічних елементів при різних умовах впливу світлового потоку за допомогою комп’ютерного моделювання
  Оптимальне керування потоками потужності в електричних мережах електроенергетичних систем
  Керування електропривода
portal/ses/10
  Рішення десятої сесії м. Хмельницький від 12. 02. 2003 р. №3 Про виконання Програми соціально-економічного розвитку міста Хмельницького за 2002 рік
portal/static
  2 аналізування стратегії конкурентоспроможності підприємства молочної промисловості пат «яготинський маслозавод»
  Техніко-економічне обґрунтування
  Автентифікація за клавіатурним почерком на основі нейромережевого підходу
  Однією з найперспективніших галузей використання лазерного випромінювання є, без сумніву, медицина
  Розробка методів І засобів текстурування для покращення
  Обґрунтування доцільності розробки аналіз предметної області паралельних обчислень
  4 розрахунок метрологічних характеристик внутрішніх параметрів електричних машин 51
images/Portal/Kafedra_hirurgii_stomatologichnogo_fakultetu/fakultety/stomatologichnyj_fakultet/kursy/II_kurs/ukrainski
  1 Що з перерахованого є найбільш ймовірною причиною остеомієліту кісток? A
images/Portal/Kafedra_nevrologii_2/Fakultety/Medychnyj_fakultet/Pediatriya/4_Kurs/Nevrologiya/Metodychni_rekomendacii_dlya_studentiv
  Функціональна діагностика захворювань нервової системи
images/Portal/Radiolohiya_ta_radiacayna_medycyna/RADIOLOGIYA/3_kurs/Pediatrychnyj_fakultet
  Методичні вказівки для самостійної роботи навчальна дисципліна Радіологія Модуль № ІІ
portal/static
  Положення організації дистанційної освіти даний розділ магістерської кваліфікаційної роботи, присвячений основним поняттям, визначенням та існуючим підходам до організації системи дистанційного навчання
  2 розрахунок статичних навантажень І тахограми руху робочого органа виробничого механізму 9
  Аналіз ефективності енерговикористання на пат «вінницький завод
  1. Что такое bitcoin
  В бакалаврській дипломній роботі проведено розробку та дослідження мікроконтролерного вимірювача частоти
  Методи та засоби регулювання спектра напруги тягових підстанцій електротранспорту
  Жуков Сергій Олександрович
  В. П. Кужель к т. н доцент; Я. В. Паляднік, студент; застосування альтернативних палив для двигунів внутрішнього згорання
  Розрахунок часу падіння провода на землю
  Методи зниження споживання електроенергії на підприємстві
  «Підвищення ефективності використання конденсаторних установок на Ярмолинецькому хпп тов «Хмельницькхлібопродукт»
  Перевірка ефективності впровадження системи компенсації реактивної потужності
fileadmin/EDITDATA/bibl
  Контактні телефон
images/Portal/Kafedra_psyhiatrii/Medychnyj_fakul_tet/Likuval_na_sprava_pediatriya/IV_Kurs/Osnovy_psyhoanalizu
  Введення в теорію психоаналізу. Історія виникнення І розповсюдження психоаналітичного вчення
portal/static
  Рішення щодо безпечного виконання робіт 8 Електробезпека 49 Технічні рішення з пожежної безпеки 50
files/Documentation/plan
  Кіровоградський обласний загальноосвітній навчально-виховний комплекс гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат школа мистецтв) Звіт-доповідь директора Короткова А.Є. про роботу облкомплексу протягом 2011-2012 н р. Зміст
files/MR/Pavlenko
  В. В. Проблеми вивчення елементів теорії літератури на уроках української літератури
files/MR/Rudas
  Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №26
portal/static
  Перелік скорочень
  Вакуумні комутаційні апарати та їх застосування
  E5F3C0EE-7263-485E-A00B-4F449A2A37E3.doc [Комплектні розподільні пристрої високої напруги]
images/Portal/kafedra_terapevtychnoi_stomatologii/Stomatologichnyj/Stomatologiya/Terapevtychna_stomatologiya/Testy
  1. Які основні компоненти цинк-фосфатного цементу: a фторалюмосилікат та фосфорна кислота
files
  Творці хорового концерту: М. Березовський, Д. Бортнянський, А. Ведель Мета
files/MR/Dolinko
  О. В. Задачі математичних олімпіад. Функціональні рівняння
images/Portal/Kafedra_vnutrishnoi_medycyny_1/Fakultety_-_medychnyj/Likuvalna_sprava/Specialnosti_-_vnutrishnya_medycyna/V_kurs/Metodychni_rekomendacii_imunologiya_ta_alergologiya
  Методичні вказівки для проведення заняття зі студентами Практичне заняття №1
images/Portal/Kafedra_medychnoi_informatyky,_medychnoi_i_biologichnoi_fizyky/Informacijni_tehnologii_/Farmacevtychnyj_1_i_2/Dlya_studentiv
  Основні питання теми заняття
portal/static
  Перелік посилань
  Метою даної роботи є розробка інструменту для дослідження та покращення точності роботи ацп послідовного наближення
  Система вищої освіти у франції
portal/f/mrp
  Проект програми комплексного розвитку міського електротранспорту в м. Чернівцях на 2017-2020 рр
files/MR/Berlin
  Раціональне харчування запорука здоров’я та довголіття
portal/static
  Вступ актуальність проблеми
  Ковалюк Олег Олександрович
  Розробка сучасних
  2 сучасні технології використання сонячних батарей
  Управління базами даних 5
  Методи та засоби дослідження комп’ютерних інцидентів
  Розробка інтелектуального модулю категоризації текстів системи індивідуального ранжування статей
  Аналіз предметної області 1 Постановка задачі розпізнавання символів на тлі завад 9
  Майданюк Володимир Павлович
  До питання формування професійної мобільності майбутніх інженерів І. В. Хом’юк, М. Б. Ковальчук, Я. В. Хом’юк
  Обґрунтування доцільності розробки інформаційної технології паралельно-ієрархічного перетворення цифрової інформації на основі актор-моделі обчислень
images/Portal/Kafedra_medychnoi_biologii/medychnyj_fakultet/feldshery/biologiya/metodychni_rekomendacii_vykladacham
  Розв’язування елементарних вправ з молекулярної біології Актуальність теми
portal/static
  Метод та засіб проведення фаззінгу
  Обґрунтування вибору мови програмування
  Оптико-електронна система з нейрообчислювачем на пліс для обробки зображень
  Кластеризація пацієнтів за аналізом крові за допомогою нейронної мережі кохонена
  Пояснювальна записка до магістерської кваліфікаційної роботи на тему: Моделювання роботи імпульсного нейрона на стабілітроні
  Удк використання мови cuda для olap технологій та для оброблення запитів до баз даних
  Паралельна обробка реляційних баз даних на графічних процесорах (gpu)
images/Portal/Kafedra_medychnoi_informatyky,_medychnoi_i_biologichnoi_fizyky/Informacijni_tehnologii__u_farmacii_zaochnyky/Dlya_studentiv
  Перелік питань для підготовки студентів до підсумкового контролю
portal/static
  Обґрунтування вибору засобів реалізації 78
  Діагностування допоміжних трансформаторів та систем технологічних захистів енергоблока теплової електростанції
  Визначення оптимального шляху в транспортній мережі зв’язку та аналіз його обчислювальної складності
  Інформаційні технології та комп`ютерна інженерія
  Дементьєв Сергій Юрійович контроль витрат повітря в каналах із великим поперечним перерізом
  Пояснювальна записка до дипломної роботи
portal/f/mr
  Законом України "Про фізичну культуру І спорт", «Про позашкільну освіту» розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09. 12. 2015 №1320-р "
portal/static
  С. О. Романюк, В. В. Войтко, С. С. Возний
  2 розрахунок потужності електродвигуна
  Пояснювальна записка до дипломної роботи за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» на тему: «застосування струмообмежуючих засобів в електроенергетичних системах»
  Кутін Василь Михайлович
  1 аналіз стану питання щодо тривимірного сканування загальна характеристика тривимірного сканування
  Роль гідроакумулюючих електричних станцій в електроенергетичних системах
  Рішення технічної проблеми система «Яндекс. Метрика» система «Google Analytics» 3Висновки по розділу 9 2розробка архітектури системи 11
  Загальний огляд систем захисту програмного забезпечння 1 Мета І доцільність використання систем захисту 4
  Пояснювальна записка до бакалаврської дипломної роботи
  «розробка та дослідження системи супутникового радіозв’язку стандарту iridium»
  Перелік умовних позначень
  Вступ актуальність теми дослідження
  Пискляров Дмитро Сергійович
  Матричний метод розв’язання задач надійності світлана Бевз
  Відомо, що біля 70% усіє інформації від зовнішнього світу людина сприймає через очі [1]. Одним
  Метод хешування із зав’язуванням блоків даних м. С. Гадалін
  Метод та засіб хешування даних на основі моделей математичних об’єктів
  Сучасний світ мікроконтролерів
  С. П. Луценко, Д. С. Громовий
  «Нечітка штучна нейронна мережа Takagi Sugeno Kanga для задачі прогнозування фінансових процесів»
  Реалії та перспективи ринку forex для приватних інвесторів
  Підприємство та його продукція
portal/f/mr
  Про затвердження Статуту комунального дошкільного навчального закладу загальноосвітнього навчального закладу «Навчально-виховний комплекс «Лідер» Чернівецької міської ради
portal/f/mvp
  Україн а чернівецька міська рада Виконавчий комітет рішенн я 2018 №
portal/f/files
  Інформація про хід виконання в 2017 році комплексної Програми «Захист» м. Чернівців на 2016 2018 роки, зі змінами І доповненнями
portal/f/mr
  Інформація про стан розвитку фізичної культури та спорту в місті Чернівцях
directory portal