Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка

portal/static
  Пояснювальна записка до бакалаврської дипломної роботи на тему
  Розрахунок витрат на розробку модифікованого алгоритму 77
  1Аналіз існуючих реалізацій та вибір алгоритму роботи системи 8
  Вступ актуальність теми дослідження
  Розрахунок втрат при передачі інформації по безпровідному каналу 48
  Методи І засоби сучасного відображення зорової інформації для покращення асоціативного сприйняття при вивченні іноземної мови
  Розробка веб-додатку з імітаційного моделювання обчислювальних систем
  1 аналіз предметної області 4
  Методи І засоби сучасного відображення зорової інформації для покращення асоціативного сприйняття при вивченні іноземної мови
  1 етапи проектування web-сайтів 6
  1 аналіз сучасних принципів побудови комп'ютерних мереж
uploads/editor/320/65136/sitepage_127/files
  План: Операційні системи персонального комп’ютера
portal/static
  Пояснювальна записка до дипломної роботи бакалавр (освітньо-кваліфікаційний рівень) на тему: «Розробка програмного додатку для вивчення іноземної мови»
  Актуальність теми
  Пояснювальна записка до магістерської кваліфікаційної роботи магістра
uploads/editor/795/69789/sitepage_54/files
  Міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим кримський республіканський інститут післядипломної педагогічної освіти
portal/static
  О. Г. Лісовий дослідження радіовимірювальної системи передачі потоку відеозображення на основі одноплатних мікрокомп’ютерів
uploads/editor/320/65136/sitepage_127/files
  Лекція Використання сучасних програмних засобів для створення дидактичних відео- та аудіо матеріалів
portal/static
  Інформаційна технологія розподілу часу розробки програмних продуктів
  Інформаційна технологія розпізнавання зображень на основі нейро-нечіткої мережі
  Пояснювальна записка до бакалаврської дипломної роботи програмний модуль для розподілу часу розробки програмних продуктів на основі генетичних алгоритмів
  Розробка клієнтської частини автоматизованої системи розподілу паливних та фінансових ресурсів
uploads/editor/5290/423881/sitepage_18/files
  Основні принципи мережевого етикету
uploads/editor/4894/401468/sitepage_51/files
  Інформаційно-комунікаційний освітній простір позашкільного навчального закладу
portal/static
  «Характеристика інформаційних технологій на прикладі системи комп'ютерної алгебри Mathcad»
uploads/editor/4494/382652/sitepage_23/files
  Шановні діти!
portal/static
  Перелік скорочень
  Обґрунтування вибору методу розпізнавання контурного зображення
  Розробка інтелектуального модуля для автоматизованої обробки цифрових фотографій
uploads/editor/4588/386906/sitepage_108/files
  Урок з інформатики в 9 класі. Тема уроку: Пошук у Всесвітній мережі. Практична робота №8 «Пошук інформації в Інтернеті»
portal/static
  «Математичні моделі паралельно-ієрархічних мереж та їх комп’ютерне моделювання»
  Необхідність розробки технічного рішення 9
uploads/editor/5098/407825/sitepage_11/files
  Основи художньої культури
portal/static
  Зв’язок роботи з науковими програмами
  Магістерська кваліфікаційна робота присвячена розробці інформаційної технології індивідуального ранжування текстів на основі інтелектуального модуля категоризації для покращення методу рекомендацій фільтрації вмісту
  Захист даних в «хмарних» технологіях комп’ютерних обчислень
  Методи та засоби дослідження комп’ютерних інцидентів
  Сьогодення без інтернету це навіть важко уявити
statics/content/static_pages/files
  Договір про приєднання до електричних мереж
  Про затвердження Правил приєднання електроустановок до електричних мереж Відповідно до Закону України "Про електроенергетику", Указу Президента України від 23 листопада 2011 року №1059
portal/static
  Автентифікація з використанням нейромереж. Анотація
uploads/editor/3459/236935/sitepage_114/files
  Інформатика. 9 клас. Тема Інформаційні процеси та системи. Апаратне забезпечення інформаційних систем
portal/static
  2 розробка та аналіз програмної реалізації
  Перелік умовних позначень
uploads/editor/1457/175147/sitepage_260/files
  Знаходження наближених значень розв’язків рівнянь І систем. Розв’язування задач на пошук екстремумів
portal/static
  1. Підходи до організації паралельних обчислень. Програмна модель gpgpu, архітектура cuda. Gpgpu англ. General-purpose graphics processing units — «gpu загального призначення»
  Романюк О. Н., Даньковська О. В., Вяткін* С. І
uploads/editor/2611/98095/sitepage_61/files
  Уроки географії та економіки з використанням комп’ютера
portal/static
  Метод та засіб хешування із зав’язуванням блоків даних
  2 програмна частина
uploads/editor/3839/336782/sitepage_155/files
  План конспект уроку фізичної культури для учнів 11 класу Тема: «Гімнастика»
portal/static
  Технічне завдання на виконання магістерської кваліфікаційної роботи
  Здійснено тестування розробленого модуля та проаналізовано його роботу
  Кодовий замок на логічних елементах. Пояснювальна записка Літ
  Мета дослідження Метою роботи є розробка оптоімітансних логічних елементів, а також дослідження роботи та характеристики логічних елементів при різних умовах впливу світлового потоку за допомогою комп’ютерного моделювання
  Оптимальне керування потоками потужності в електричних мережах електроенергетичних систем
  Керування електропривода
uploads/editor/2001/93082/sitepage_45/files
  Роботу виконала Чорна Інна учениця 9 класу Вчитель Зоц Оксана Іванівна
portal/static
  2 аналізування стратегії конкурентоспроможності підприємства молочної промисловості пат «яготинський маслозавод»
static/media/uploads
  Робоча програма складена професором, докт фіз мат наук Огірко І. В. 20 р
portal/static
  Техніко-економічне обґрунтування
  Автентифікація за клавіатурним почерком на основі нейромережевого підходу
  Однією з найперспективніших галузей використання лазерного випромінювання є, без сумніву, медицина
  Розробка методів І засобів текстурування для покращення
  Обґрунтування доцільності розробки аналіз предметної області паралельних обчислень
uploads/editor/4588/386906/sitepage_108/files
  Урок з інформатики в 9 класі. Тема уроку: Комп’ютерні мережі. Принципи побудови та основні поняття локальних мереж. Мета уроку
uploads/editor/2035/93121/sitepage_46/files
  Підготовка вчителя початкових класів до формування ключових компетентностей в учнів за новим Державним стандартом початкової загальної освіти
portal/static
  4 розрахунок метрологічних характеристик внутрішніх параметрів електричних машин 51
uploads/editor/1457/175147/sitepage_260/files
  Автоматизація математичних обчислень
uploads/editor/3859/337224/sitepage_32/files
  Ми змінили своє оточення так радикально, що тепер повинні змінювати себе, щоб жити в цьому новому оточенні
uploads/editor/1464/91448/sitepage_109/files
  Наказ №315 Про проведення районного (заочного) туру обласного конкурсу юних літераторів, художників, композиторів «Собори наших душ»
uploads/editor/1437/105599/sitepage_64/files
  Всеукраїнської науково-технічної виставки-конкурсу молодіжних інноваційних проектів «Майбутнє України» Електроніка та приладобудування
uploads/editor/1452/261072/sitepage_153/files
  Віктор Михайлович Глушков
portal/static
  Положення організації дистанційної освіти даний розділ магістерської кваліфікаційної роботи, присвячений основним поняттям, визначенням та існуючим підходам до організації системи дистанційного навчання
uploads/editor/3843/336880/sitepage_25/files
  Гігієнічні вимоги до комп'ютерних занять для дошкільників
uploads/editor/1462/91447/sitepage_27/files
  Практикуму «Використання ікт в навчально-виховній роботі»
uploads/editor/3361/174305/sitepage_152
  Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії 2011-2012 навчального року (з розв’язками) 10 клас
portal/static
  2 розрахунок статичних навантажень І тахограми руху робочого органа виробничого механізму 9
  Аналіз ефективності енерговикористання на пат «вінницький завод
  1. Что такое bitcoin
uploads/editor/4165/353853/sitepage_102/files
  Відділення мовознавства секція «Російська мова» Хорунжа Ганна Олексіївна учениця 11 класу кзо «Гімназія №3»
portal/static
  В бакалаврській дипломній роботі проведено розробку та дослідження мікроконтролерного вимірювача частоти
  Методи та засоби регулювання спектра напруги тягових підстанцій електротранспорту
  Жуков Сергій Олександрович
uploads/editor/3755/330628/sitepage_45/files
  Будова рослинної клітини. Фізіологія клітини рослин
portal/static
  В. П. Кужель к т. н доцент; Я. В. Паляднік, студент; застосування альтернативних палив для двигунів внутрішнього згорання
  Розрахунок часу падіння провода на землю
  Методи зниження споживання електроенергії на підприємстві
  «Підвищення ефективності використання конденсаторних установок на Ярмолинецькому хпп тов «Хмельницькхлібопродукт»
  Перевірка ефективності впровадження системи компенсації реактивної потужності
uploads/editor/288/62806/sitepage_78/files
  «Мовленнєва компетентність дітей»
uploads/editor/11045/574842/sitepage_75/files
  Т.І. Гільщанська Формування математичних компетентностей та вміле використання набутих знань у повсякденному житті
uploads/editor/1806/398645/sitepage_392/files
  Фізкультхвилинки на уроках
portal/static
  Рішення щодо безпечного виконання робіт 8 Електробезпека 49 Технічні рішення з пожежної безпеки 50
uploads/editor/6319/440772/sitepage_45/files
  Одномембранні органели цитоплазми, їх будова та роль у клітині. Пригадайте
uploads/editor/1457/91443/sitepage_179
  Комплекси вправ для виправлення круглої, сутулої І кругловвігнутої спини
portal/static
  Перелік скорочень
uploads/editor/6252/440248/sitepage_38/files
  Методичні рекомендації щодо: • складання плану роботи школи на навчальний рік
portal/static
  Вакуумні комутаційні апарати та їх застосування
  E5F3C0EE-7263-485E-A00B-4F449A2A37E3.doc [Комплектні розподільні пристрої високої напруги]
uploads/editor/2417/368673/sitepage_119/files
  На Дніпропетровщині проходить Міжнародна конференція «Сучасна політична економія та інституціоналізм: конструктивний діалог заради розвитку», в якій беруть участь 150 учених з провідних вишів України, країн єс та снд
uploads/editor/5098/407825/sitepage_12/files
  Санєєва Г. І., культури учитель художньої культури та образотворчого мистецтва Углуватський нвк «днз-зош І-ІІІ ступенів» Урок №7 Тема уроку
uploads/editor/66/25515/sitepage_58/files
  Правила надання першої (долікарської) допомоги швидкість дій вирішальна роль долікарської допомоги
static/media/uploads/bachelor
  Програма навчальної дисципліни «створення І опрацювання аудіо»
uploads/editor/2472/97795/sitepage_98/files
  Розробка творчої студії «Від дискусії до конфлікту один крок, але…»
portal/static
  Перелік посилань
  Метою даної роботи є розробка інструменту для дослідження та покращення точності роботи ацп послідовного наближення
uploads/editor/1144/70138/sitepage_203/files
  Програма курсу за вибором «основи візуального програмування»
portal/static
  Система вищої освіти у франції
uploads/editor/2011/93092/sitepage_65/files
  Урок з географії у 10 класі, учитель географії Литвиненко Валентина Олексіївна 2013
uploads/editor/201/45870/sitepage_47/files
  «Об'єднання Італії»
uploads/editor/1517/151748/sitepage_115/files
  «Компетентісно-орієнтований урок. Формування компетентностей на уроках мови»
uploads/editor/3247/256574/sitepage_177/files
  Тема: «Музика в кіно»
portal/static
  Вступ актуальність проблеми
  Ковалюк Олег Олександрович
uploads/editor/3127/100217/sitepage_83/files
  Пам’ятник загиблим воїнам с. Лозуватка 8квартал
uploads/editor/3550/299615/sitepage_157/files
  Збірник методичних матеріалів
portal/static
  Розробка сучасних
  2 сучасні технології використання сонячних батарей
  Управління базами даних 5
uploads/editor/320/65136/sitepage_127/files
  Лекція Використання Web- технологій у навчальному процесі Поняття І можливості Web-технологій
portal/static
  Методи та засоби дослідження комп’ютерних інцидентів
uploads/editor/5098/407825/sitepage_30/files
  4 клас (за новою програмою) Книжка для вчителя Черкаси
uploads/editor/32/16574/sitepage_246/files
  Наказ №02 Про організацію харчування учнів школи у ІІ семестрі 2015/2016 навчального року
portal/static
  Розробка інтелектуального модулю категоризації текстів системи індивідуального ранжування статей
  Аналіз предметної області 1 Постановка задачі розпізнавання символів на тлі завад 9
uploads/editor/2020/124242/sitepage_27/file
  Доповідь Медіаосвіта. Використання медіа
portal/static
  Майданюк Володимир Павлович
  До питання формування професійної мобільності майбутніх інженерів І. В. Хом’юк, М. Б. Ковальчук, Я. В. Хом’юк
  Обґрунтування доцільності розробки інформаційної технології паралельно-ієрархічного перетворення цифрової інформації на основі актор-моделі обчислень
uploads/editor/1444/91428/news_/files
  Член міжнародного комітету «Bebras» від України Ростислав Шпакович розповів про результати конкурсу «Бобер 2013» в Україні
portal/static
  Метод та засіб проведення фаззінгу
uploads/editor/2020/285258/sitepage_85/file
  Дніпропетровщина – регіон-лідер у розвитку мистецтва Література краю
uploads/editor/320/65136/sitepage_127/files
  Лекція створення та опрацювання текстових документів
portal/static
  Обґрунтування вибору мови програмування
  Оптико-електронна система з нейрообчислювачем на пліс для обробки зображень
  Кластеризація пацієнтів за аналізом крові за допомогою нейронної мережі кохонена
  Пояснювальна записка до магістерської кваліфікаційної роботи на тему: Моделювання роботи імпульсного нейрона на стабілітроні
  Удк використання мови cuda для olap технологій та для оброблення запитів до баз даних
  Паралельна обробка реляційних баз даних на графічних процесорах (gpu)
uploads/editor/1457/175147/sitepage_260/files
  Урок 1 Тема: Призначення математичних процесорів. Огляд середовища математичного процесора Мета: Навчальна
portal/static
  Обґрунтування вибору засобів реалізації 78
  Діагностування допоміжних трансформаторів та систем технологічних захистів енергоблока теплової електростанції
  Визначення оптимального шляху в транспортній мережі зв’язку та аналіз його обчислювальної складності
uploads/editor/4588/386906/sitepage_108/files
  Урок з інформатики в 9 класі. Тема уроку: Основи роботи в локальній мережі. Практична робота №7 «Спільне використання ресурсів локальної мережі»
portal/static
  Інформаційні технології та комп`ютерна інженерія
  Дементьєв Сергій Юрійович контроль витрат повітря в каналах із великим поперечним перерізом
  Пояснювальна записка до дипломної роботи
uploads/editor/4588/386906/sitepage_196/files
  Правила протипожежної безпеки ( 0 занять) Заняття Тема. Вогонь друг, вогонь ворог! Причини виникнення пожеж (вересень )
statics/content/static_pages/files
  Про затвердження Правил користування електричною енергією для населення
uploads/editor/4941/507535/sitepage_64/files
  Правила повед І нки при експлуатації побутових електроприладів Укладач: викладач ІІ категорії Р. В. Лакуста Нікополь 2011 виховна година
portal/static
  С. О. Романюк, В. В. Войтко, С. С. Возний
uploads/editor/3460/140390/sitepage_158/files
  Права дітей у мережі (для батьків)
uploads/editor/1144/70138/sitepage_203/files
  Завідувач лабораторії навчання інформатики Інституту педагогіки апн україни, доктор технічних наук, професор
portal/static
  2 розрахунок потужності електродвигуна
  Пояснювальна записка до дипломної роботи за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» на тему: «застосування струмообмежуючих засобів в електроенергетичних системах»
  Кутін Василь Михайлович
  1 аналіз стану питання щодо тривимірного сканування загальна характеристика тривимірного сканування
  Роль гідроакумулюючих електричних станцій в електроенергетичних системах
uploads/editor/2040/270368/sitepage_128/files
  Населення І політична карта Північної Америки
uploads/editor/4282/370990/sitepage_81/files
  Уроку географії та англійської мови для 10 класу Тема уроку: Загальна характеристика Північної Америки Topic of lesson: General description of North America
uploads/editor/1480/91464/sitepage_162/files
  Педагогічна рада «удосконалення самоосвіти вчителя» Форма проведення – ділова гра
uploads/editor/1438/364449/sitepage_99/files
  Компетентний учитель-компетентний учень Учитель учиться все життя. Рівень професійної компетентності вчителя — це його знання, уміння
portal/static
  Рішення технічної проблеми система «Яндекс. Метрика» система «Google Analytics» 3Висновки по розділу 9 2розробка архітектури системи 11
  Загальний огляд систем захисту програмного забезпечння 1 Мета І доцільність використання систем захисту 4
  Пояснювальна записка до бакалаврської дипломної роботи
uploads/editor/1470/91454/sitepage_66/file
  У мережі, як вдома
uploads/editor/3633/319625/sitepage_1
  Програма курсу інформатики для загальноосвітніх навчальних закладів Київ Видавництво «Світич» 2010
uploads/editor/5290/423881/sitepage_46/files
  Танцюйте разом з нами
uploads/editor/4100/345334/sitepage_56/files
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. К.: Видавничий дім «Освіта», 2013
portal/static
  «розробка та дослідження системи супутникового радіозв’язку стандарту iridium»
  Перелік умовних позначень
  Вступ актуальність теми дослідження
uploads/editor/1424/73620/sitepage_47/files
  Урок для учнів 5 класу Мета
uploads/editor/3879/337336/sitepage_33/files
  Конкурсу «учитель року»
uploads/editor/1612/91961/sitepage_41/file
  Помилки при виборі професії ► Ставлення до вибору професії як до незмінної
uploads/editor/47/22626/sitepage_26/files
  Аналіз виховної роботи
uploads/editor/4147/452228/sitepage_10/files
  Наказ № Про підсумки виховної роботи за 2013/2014 навчальний рік
portal/static
  Пискляров Дмитро Сергійович
  Матричний метод розв’язання задач надійності світлана Бевз
uploads/editor/4941/507535/sitepage_59/files
  План проведення тижня географії
uploads/editor/1895/92770/sitepage_19/files
  Що повинні знати І вміти діти на кінець навчального року /старший дошкільний вік 6р життя/ Освітня лінія «Особистість дитини»
portal/static
  Відомо, що біля 70% усіє інформації від зовнішнього світу людина сприймає через очі [1]. Одним
  Метод хешування із зав’язуванням блоків даних м. С. Гадалін
  Метод та засіб хешування даних на основі моделей математичних об’єктів
  Сучасний світ мікроконтролерів
  С. П. Луценко, Д. С. Громовий
uploads/editor/252/61050/sitepage_23/files
  Наказ №3 Про результати проведення зимових канікул у закладі
portal/static
  «Нечітка штучна нейронна мережа Takagi Sugeno Kanga для задачі прогнозування фінансових процесів»
uploads/editor/3121/100201/news_194/files
  Мета: попередження та превентивна робота з дітьми по безпечній роботі в Інтернеті Обладнання: презентація для учнів «Безпечне використання Інтернету»
uploads/editor/3389/126092/sitepage_106
  Тест на інтернет-залежність у дітей [Кулаков, 2004] Дайте відповідь на запропоновані запитання, використовуючи наступну шкалу
uploads/editor/6063/440553/sitepage_65/files
  Картка 1 Визнач за зразком вид мережі, що з’єднує комп’ютери, які знаходяться … у різних кімнатах будинку
uploads/editor/3906/337364/sitepage_60/files
  Методичний супровід впровадження та використання інформаційно-комунікаційних технологій
static/doc/0000/0000/0334
  1. Структура інформаційних технологій
portal/static
  Реалії та перспективи ринку forex для приватних інвесторів
  Підприємство та його продукція
uploads/editor/6063/440553/sitepage_65/files
  Інтернет – семінар за темою: «Досвід роботи з профілактики девіантної поведінки неповнолітніх в загальноосвітніх навчальних закладах»
uploads/editor/6063/440553/sitepage_38/files
  Наказ №357 Про підсумки проведення районного конкурсу на кращий табір оздоровлення та відпочинку
uploads/editor/6063/440553/sitepage_49/files
  Наказ №374 Про підсумки правовиховної роботи в навчально-виховних закладах району за 2012-2013 навчальний рік
uploads/editor/6063/440553/sitepage_51/files
  Наказ №565 Про підсумок реалізації підпроектів Інтернет-проекту «Ми патріоти Черкащини»
uploads/editor/2138/93237/sitepage_93/files
  Родинне свято
static/doc/0000/0000/0255
  Кзк «Міська бібліотека для дорослих» Інформаційно – бібліографічний відділ в украину за здоровьем и красотой
directory portal static